Riigikogu
Skip navigation

Riigikogu

Calendar

Select a date range Open Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
header-logo

Verbatim records

Verbatim reports of proceedings: 33 Ava/Sulge kõik
12.05.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, V session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

13:59 Istungi rakendamine

Viktoria Ladõnskaja-Kubits:

Austatud Riigikogu! Annan üle eelnõu, Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu. Selle eelnõu eesmärgiks ehk see, mida ta reaalselt muudab, on ERR-i nõukogusse tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjate nimetamise regulatsioon ehk lihtsas keeles ekspertide nimetamise regulatsioon. M... Loe lähemalt

14:41 Riigikogu otsuse ˮˮRiigi pikaajaline arengustrateegia ˮEesti 2035ˮˮ heakskiitmineˮ eelnõu (262 OE) teine lugemine video-link-logo

Viktoria Ladõnskaja-Kubits:

Aitäh! Hea esineja! Kuidagi vähe teis särtsu. Et te nii olulise teemaga tegelete, sisuliselt te praegusel hetkel joonistate meile, milline hakkab olema Eesti aastal 2035. Kui ma nüüd täpsustaksin, et öelge palun, milline siis saab olla Eesti sel hetkel, sel aastal, et kuidas te võiksite kokku võt... Loe lähemalt

Viktoria Ladõnskaja-Kubits:

Austatud eesistuja! Austatud Riigikogu! "Eesti 2035", selle dokumendi puhul on olulised kaks aspekti: sisuline ja vormiline. Sisuliselt on arusaadav, et peavad olema selged strateegiad, kuhu riik liigub. Ehk siis selle dokumendi eesmärk on arusaadav ja täiesti loogiline. Ka kaasamine selliste ees... Loe lähemalt

03.05.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, V session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

Viktoria Ladõnskaja-Kubits:

Ma annan Isamaa fraktsiooni nimel ka üle arupärimise. See on haridus- ja teadusministrile ning teemaks on huvihariduse toetuse hiigelkärbe. Enne eelmisi Riigikogu valimisi lubas Reformierakond paremat huvihariduse korraldamist. Reformierakonna valimisprogrammist saime lugeda näiteks sellist lause... Loe lähemalt

14.04.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, V session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

21:53 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (349 SE) kolmas lugemine video-link-logo

Viktoria Ladõnskaja-Kubits:

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seadus. Põhimõtteliselt on mõistetav, et kriis nõuab paindlikkust, lahendusi ning vastavate seaduste korrigeerimist. Kui ministeerium alles hakkas rääkima, et ilmselt on vaja tagada eksamite läbiviimise paindlikkus, siis ma arvan, et komisjonis ei olnud ü... Loe lähemalt

Viktoria Ladõnskaja-Kubits:

Aitäh!

Ja lõpetuseks. Kultuurikomisjonis meenutas mitu inimest eelmise aasta kogemust, kui eelmine minister Mailis Reps soovis lahtisidumise kehtestada kohe kaheks aastaks. Parlament seda ei aktsepteerinud. Sama retoorika ilmnes ka praeguse ministri suust, et teile ju eelmisel aastal tehti ... Loe lähemalt

12.04.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, V session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

16:46 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (349 SE) teine lugemine video-link-logo

Viktoria Ladõnskaja-Kubits:

Austatud Riigikogu! Teie ees on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu numbriga 349, teine lugemine. Alguses ma ikkagi lühidalt tutvustan, mis on selle eelnõu sisu. Kui koroonaolukord ei luba täita vanu kokkuleppeid, siis see seaduseelnõu annab ministrile ja valitsusele võimalus... Loe lähemalt

Viktoria Ladõnskaja-Kubits:

Aadu Musta sõnul kinnitas hääletus, et Haridus- ja Teadusministeeriumi esimene ja kolmas ettepanek vormistatakse muudatusettepanekute loetelus kultuurikomisjoni muudatusettepanekutena. Siis ta pani eraldi hääletusele kõik muudatusettepanekud. Esimene muudatusettepanek läks läbi: poolt Aadu Must, ... Loe lähemalt

Viktoria Ladõnskaja-Kubits:

Niipalju kui ma saan aru oma tänasest rollist, ma ei ole küll volitatud jagama omapoolseid arvamusi, mida ma arvan. Aga ma seletasin juba oma kõnes, et segadust oli tõepoolest ja seoses sellega oli ka hästi palju küsimusi komisjonis. Siiski, kui me tuleme tagasi selle juurde, miks me otsustasime ... Loe lähemalt

Viktoria Ladõnskaja-Kubits:

Aitäh küsimuse eest! Nii õrd põhjalikult meil teiste riikide kogemustest komisjonis juttu ei olnud. Aga seda võiks küll rõhutada, et soovitakse edasi lükata inglise keele eksamite aegu, et need ei kattuks rahvusvaheliste keeletestide aegadega.

Loe lähemalt

Viktoria Ladõnskaja-Kubits:

Aitäh küsimuse eest! Natukene ma juba rääkisin sellest oma etteastes. Aga kui Liina Kersna tutvustas seda korda kultuurikomisjonis, siis ta ütles, et koostöös teadusnõukojaga pakutakse kõikidele abiturientidele võimalust eksamieelseks testimiseks. Ja tegemist ei ole mitte kiirtestimistega, vaid s... Loe lähemalt

Viktoria Ladõnskaja-Kubits:

Aitäh küsimuse eest! Hea Margit, ma hindan kõrgelt, et sa tahad toetada oma erakonna ministrit. Jah, ma rääkisin sellest, et komisjonis oli sellest tõepoolest juttu. Eduard Odinets isegi küsis üle, et kuidas siis nii, et alguses huvigrupid toetasid ühte arvamust ja siis pärast, ma ei tea, kahenäd... Loe lähemalt

Viktoria Ladõnskaja-Kubits:

Aitäh küsimuse eest, hea Kalle! Sellist küsimust komisjonis ei arutatud. Sel hetkel ei olnud veel informatsiooni selle kohta, kui palju on testitud ja vaktsineeritud välisvaatlejaid.

Loe lähemalt

Viktoria Ladõnskaja-Kubits:

Aitäh küsimuse eest! Ka sellest ma tegelikult juba rääkisin, et sisuliselt tõepoolest mingi hetk vähemalt minul kui komisjoni liikmel tekkis tunne, et minister kohati vaidleb iseendaga. Ühest küljest me ei saa muuta näiteks esimese eksami aega, aga teisest küljest tahame eksamid lõpetamisest ülds... Loe lähemalt

Viktoria Ladõnskaja-Kubits:

Aitäh teile selle küsimuse eest! Ei, sellist küsimust meie komisjoni arutelu ajal ei tekkinud.

Loe lähemalt

Viktoria Ladõnskaja-Kubits:

Aitäh küsimuse eest, hea Tarmo! Just sellele küsimusele ma kõige põhjalikumalt vastasin. See ongi sisuliselt, oma sisu poolest see, kui eksam ja kooli lõpetamine ei ole omavahel seotud.

Loe lähemalt

Viktoria Ladõnskaja-Kubits:

Aitäh! See on väga hea ja ilmselt väga õigustatud küsimus. Me loodame väga, et kui see eelnõu seadusena jõustub, siis töö järgmise aasta planeerimisel alles hakkab. Ma loodan, et neid riske või üldse seda, kuidas ikkagi hakkama saada järgmisel aastal eksamitega, ministeerium hindab ja töötab sell... Loe lähemalt

Viktoria Ladõnskaja-Kubits:

Aitäh, hea Imre! Ma tegelikult tsiteerisin, mida rääkis kultuurikomisjonis Liina Kersna. Ta tõepoolest tunnistas, et olukord on muutunud ja positsioonid on muutunud. Veel kord tsiteerin: kuna eelnõu ettevalmistamine ning menetlusprotsess on olnud pikk, siis tänaseks on olukord muutunud. Õpilased ... Loe lähemalt

Viktoria Ladõnskaja-Kubits:

Aitäh küsimuse eest! Ma arvan, et sellist küsimust sellisel viisil, nagu te praegu selle esitasite, kultuurikomisjon ei käsitlenud.

Loe lähemalt

Viktoria Ladõnskaja-Kubits:

Aitäh küsimuse eest! Otseselt sellist küsimust ei olnud.

Loe lähemalt

Viktoria Ladõnskaja-Kubits:

Aitäh küsimuse eest! Ma räägin täna siin eelkõige sellest, mis toimus komisjonis. See tähendab, et ma ei kirjelda mitte niivõrd väga oma positsiooni, millest ma kohe kindlasti ja suure rõõmuga räägin kolmapäeval, kui on õige hetk ja ilmselt tuleb see kolmas lugemine. Loodetavasti tuleb kolmas lug... Loe lähemalt

Viktoria Ladõnskaja-Kubits:

Aitäh küsimuse eest! Ma arvan, et kogu see teema tuleb komisjonis arutusele hiljem. Digitaalsed lahendused, e-õpe kui selline, mille poolest see erineb koduõppest – ikkagi mõned koolid, mõned vanemad, mõned õpilased ajavad neid asju segamini. Igasugused digitaalsed lahendused ja nende kasutamine ... Loe lähemalt

Viktoria Ladõnskaja-Kubits:

Küll oleks tore, kui ma saaksin vastata sisuliselt kõikidele küsimustele, mis siin saalis esitatakse. Aga ma saan vastata ainult sellele, mis toimus komisjonis. Sisuliselt saab küsimustele vastata tõepoolest ministeerium ja eelkõige minister, kes on selles kontekstis kõige pädevam.

Aga mis ... Loe lähemalt

Viktoria Ladõnskaja-Kubits:

Aitäh selle küsimuse eest! Hea Priit, tõepoolest tuleb täpsustada, et kõik need muudatused, millest siin täna on juttu, puudutavad ainult käesoleva aasta protsesse. Me ei kehtesta midagi, mis kehtib ka järgmisel või ülejärgmisel aastal. Seda esiteks. Teiseks, algse eelnõu kohaselt tõepoolest me s... Loe lähemalt

18:12 Loovisikute ja loomeliitude seaduse ning sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (360 SE) teine lugemine video-link-logo

Viktoria Ladõnskaja-Kubits:

Aitäh! Ma hea meelega prooviks aidata ja kultuurikomisjoni liikmena vastaks küsimusele, kuhu me tormame. Et see protseduuriliselt korrektne välja näeks, siis ma küsin Heidy käest, kas oli ikka nii. Tegelikult on olemas need inimesed, kellel on püsiv sissetulek ehk püsivad palk, ja on olemas ka ri... Loe lähemalt

08.04.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

12:40 Ettekanne otsuse "Eesti spordipoliitika põhialused aastani 2030" täitmisest

Viktoria Ladõnskaja-Kubits:

Austatud minister, aitäh ettekande eest! Jah, kurb tõde seisneb selles, et tõepoolest meie lapsed liiguvad hästi vähe, aga täiskasvanud ka. Kultuurikomisjoni koosolekul rääkisid teie nõunikud sellest, et ilmselt järgmisel nädalal tutvustatakse valitsuse tasemel kontseptsiooni, kuidas aidata seda ... Loe lähemalt

25.03.2021 / 00:48 XIV Riigikogu, V session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

00:56 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (349 SE) esimene lugemine

Viktoria Ladõnskaja-Kubits:

Austatud minister! Tõepoolest, tekib selline déjà-vu tunne. Tegelikult aasta tagasi me menetlesime umbes sarnast eelnõu ja tol hetkel see kriis oli enneolematu, midagi, millega me mitte kunagi enne ei ole tegelenud. Sel aastal meil on olemas juba aastane kogemus ja see, et me menetleme s... Loe lähemalt

Viktoria Ladõnskaja-Kubits:

Austatud minister! Vastupidiselt eelmisele küsijale ma palun pigem täpsustada, et niipalju kui sellest seaduseelnõust ma saan aru, me pigem anname teile kindlustuspaberid ehk siis praegune olukord jätkub täpselt samamoodi, nagu ta oli kehtestatud, lihtsalt et selle seaduseelnõuga me lubame teile ... Loe lähemalt

Viktoria Ladõnskaja-Kubits:

Aitäh! Austatud Riigikogu! Teie ees on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu numbriga 349 SE. Kui tutvustada seda lühidalt, siis eelnõu kohaselt ei ole gümnaasiumis lõpueksamid sel aastal erandkorras lõpetamise tingimuseks, kui Vabariigi Valitsuse kehtestatud liikumisvabaduse p... Loe lähemalt

25.01.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, V session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

15:07 Peaministrikandidaat Kaja Kallasele volituste andmine Vabariigi Valitsuse moodustamiseks video-link-logo

Viktoria Ladõnskaja-Kubits:

Muidugi palju õnne ka minu poolt! Aga mul on terve rida küsimusi seoses koalitsioonilepinguga. Esimene küsimus puudutab seda mõistet, mida te olete hakanud kasutama: "kultuurikiirendi". Toon välja tsitaadi: "Kultuurikiirendi – loome rahastusmudeli, mis võimaldaks eri valdkondade kultuuriinstituts... Loe lähemalt

Viktoria Ladõnskaja-Kubits:

Hea peaministrikandidaat, ma jätkan oma küsimusi. Minu järgmine küsimus on seotud lõimumispoliitikaga. Natukene sellest rääkis Jevgeni Ossinovski, ma jätkan. Minu silmad on näinud ka sellist koalitsioonilepingut, kus lõimumine oli lausa eraldi peatükina või valdkonnana välja toodud. Seekord selli... Loe lähemalt

19.10.2020 / 15:00 XIV Riigikogu, IV session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

16:00 2021. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (254 SE) esimene lugemine video-link-logo

Viktoria Ladõnskaja-Kubits:

Lugupeetud minister! Mul on jätkuküsimus seoses sellega, mida korduvalt on teie käest juba küsitud ehk õpetajate palgad, meditsiinitöötajate palgad, päästjate palgad jne. Kui me räägime sellest, et ükskõik millises palgafondis külmutatakse palkasid, siis on olemas selline alternatiivne lähenemisv... Loe lähemalt

Viktoria Ladõnskaja-Kubits:

Lugupeetud minister! Ma tahtsin täpsustada teaduse rahastamist. On ülimalt hea, et lõppude lõpuks me oleme jõudnud sinna, kus teadusele on eraldatud 1% SKP-st. Samas, niipalju kui mina jõudsin seda dokumenti lugeda, saan ma aru, et teaduse rahastamine on praegusel hetkel justkui musta kastikese s... Loe lähemalt

12.10.2020 / 15:00 XIV Riigikogu, IV session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

15:39 Peaminister Jüri Ratase poliitiline avaldus seoses Riigikogu otsuse „Eesti pikaajaline arengustrateegia "Eesti 2035"“ eelnõu üleandmisega video-link-logo

Viktoria Ladõnskaja-Kubits:

Austatud peaminister! Minu küsimus on seotud üldise strateegiadokumentide süsteemiga, mida me loome. Ma saan aru, et nüüd on arutelu, mis on seotud "Eesti 2035" strateegiadokumendiga. Pärast arutelu – mitte pärast tänast arutelu, vaid üleüldiselt pärast arutelu – hakkame me seda Riigikogus häälet... Loe lähemalt

17.06.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:13 Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 140 muutmise seaduse eelnõu (182 SE) esimene lugemine video-link-logo

Viktoria Ladõnskaja-Kubits: Lugupeetud proua Kallas! Ma tahtsin täpsustada teie käest ühte teist asja, mis on seotud täpselt sarnase teemaga ja eriolukorra mõiste esiletoomisega. Põhiseaduskomisjonis on olemas ka teine eelnõu, mis sisuliselt lähtub sellest, et eriolukord oli eriline praktika meie riigi jaoks ja võib-olla peaks... Loe lähemalt

03.06.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

17:12 Kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse muutmise seaduse eelnõu (166 SE) esimene lugemine video-link-logo

Viktoria Ladõnskaja-Kubits: Head Riigikogu liikmed! Minu käes on kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse muutmise seaduse eelnõu 166. Selle algatasid Isamaa fraktsioon, Eesti Keskerakonna fraktsioon ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon, eelnõu anti Riigikogule üle 25. märtsil.
Selleks, et seda eelnõu tut...
Loe lähemalt

Viktoria Ladõnskaja-Kubits: Takistusi võib olla mitu. Esmane takistus on alati poliitiline tahe. Kui poliitiline tahe on olemas, siis asjad võivad liikuda. See on esimene. Teine on see, mida siin saalis on juba korduvalt markeeritud: kas tekib vaidlus või ei teki vaidlust. Need, kes kirjutasid eelnõule alla, arvavad, et põhise... Loe lähemalt

Viktoria Ladõnskaja-Kubits: Ma alustan sellest, et küsin sinu käest, mis asi on populism, mida sa kohe oma esimeses või teises lauses nimetasid. Minu arvates siis, kui rahval ei lähe hästi, peame meie, kes me oleme siin eelkõige oma rahva esindajad, teistega käsikäes selle olukorraga arvestama. Kui keegi tuleb välja eelnõuga, ... Loe lähemalt

Viktoria Ladõnskaja-Kubits: Ma loetlesin need ametikohad ja nimetasin, mis paragrahvist võib vaadata, keda see puudutab. See puudutab tõepoolest kõrgemate riigiteenijate ametipalkade koefitsiente ehk siis KRAPS-is kirjas olevate ametikohtade palku. Loe lähemalt

Viktoria Ladõnskaja-Kubits: Aitäh selle küsimuse eest! Ma tegelikult juba seda teemat puudutasin ja ka seletuskirjas on kuuenda punkti all olemas vastus sellele küsimusele. On tehtud esmane eelnõu analüüs ja ma väidan, et seal ei ole põhiseadusega vastuolu. See ongi vastus. Loe lähemalt

Viktoria Ladõnskaja-Kubits: Hea Peeter! Mulle tundub, et ma vastasin sellele küsimusele juba oma esimeses vastuses. Aga ma veel kord rõhutan, et tõepoolest, mul oleks äärmiselt hea meel, kui eriolukorra esimesel-teisel nädalal oleksid kõlanud ka teised ettepanekud. Ma ei väida, et see eelnõu, mida ma praegu kolme koalitsiooni... Loe lähemalt

Viktoria Ladõnskaja-Kubits: Ma vastan nii, et ma mõistan teie mõttekäiku. Samas ma arvan, et annetamine on heast südamest tulenev liigutus, heatahtlik tegu, mida me võime endale lubada ka praegusel hetkel, sõltumata sellest, kui suur või väike on eri inimeste palganumber. Kui me otsustame, et teeme midagi head, siis selleks on... Loe lähemalt

Viktoria Ladõnskaja-Kubits: Aitäh! Ma ikkagi kommenteerin, kuigi konkreetset küsimust nagu ei olnud. Aga ma nõustun sellega, et tõepoolest annetajaid ka meie hulgas on palju ja nad teevad seda sõltumata sellest, kas on palgatõus toimunud või ei ole toimunud. Seda esiteks. Teiseks, teie seletusest ma saan suurepäraselt aru. Aga... Loe lähemalt

Viktoria Ladõnskaja-Kubits: Esmalt ma vastan teile, et ma ei jaga seda kriitikat ajakirjanduse suhtes. Ma arvan, et üldiselt see on väga filosoofiline küsimus, kuidas me nimetame seda, mida me siin saame. Kuna me oleme rahvaesindajad, siis minu jaoks on printsipiaalne seisukoht, et me ei saa siin palka, vaid tasu ühiskonna tee... Loe lähemalt

Viktoria Ladõnskaja-Kubits: Aitäh küsimuse eest! Ma lähtun sellest paberist, mille ma sain Justiitsministeeriumist ja mille nad paar nädalat tagasi avalikustasid. Seda rahalist mõju on arvestatud kuni selle aasta detsembrini. Ja kahjuks selle vastuse juures ei ole täpset skeemi – see on kindlasti selle paberi nõrkus, tahaks ko... Loe lähemalt

Viktoria Ladõnskaja-Kubits: Vastuse sellele küsimusele ma jään võlgu. Loodan väga, et me saame seda diskussiooni jätkata pärast tänast istungit. Loe lähemalt

Viktoria Ladõnskaja-Kubits: Esiteks ma julgustan teid, et ärge kartke MTÜ-sid toetada. Teiseks, kanda tagasi see palgatõusuraha, mida te õigeks ei pea, on minu arust väga õige. Ja kolmandaks, mis puutub teie pakutud varianti, siis ma lähtun sellest, et praegu on eelnõus üks võimalik variant, aga pärast esimest lugemist me tõep... Loe lähemalt

Viktoria Ladõnskaja-Kubits: Aitäh selle küsimuse eest! See on laiem filosoofiline küsimus. Maksumaksja maksab makse, me võtame maksumaksja taskust raha ja arvame, et me kasutame seda raha targalt ja meil on olemas vajalik usaldus. Miks siis, kui tõepoolest toimub palgatõus, peaks olema teistlaadne mõtteviis? Miks just selle li... Loe lähemalt

19.05.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:09 Riigikogu otsuse "Eesti Rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjatest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikmete nimetamine" eelnõu (189 OE) esimene lugemine video-link-logo

Viktoria Ladõnskaja-Kubits: Hea kultuurikomisjoni esimees Aadu Must! Ma väga loodan, et saan sinu käest konkreetse ja ausa "Jah" või "Ei" vastuse. Kas 7. mai, neljapäeva hommikul teadsid sa ette, mis tulemusega lõpeb kultuurikomisjoni välja kuulutatud konkurss – rõhutan, konkurss – ERR-i tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundja... Loe lähemalt

Viktoria Ladõnskaja-Kubits: Tahangi seda võimalust kasutada. Rahvusringhäälingu seadus näeb ette, et ERR-i nõukogu koosneb Riigikogu liikmetest ja rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjatest. Riigikogu kultuurikomisjoni ettepanekul nimetab Riigikogu neli asjatundjat ERR-i tegevusvaldkonna tunnustatud asjatun... Loe lähemalt

18.05.2020 / 15:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

16:50 Riigikogu otsuse "Riigireformi elluviimisest" eelnõu (181 OE) esimene lugemine video-link-logo

Viktoria Ladõnskaja-Kubits: Hea minister! Teadagi, et riigireform on hästi oluline. Samas tekkis mul küsimus, kui ma lugesin neid dokumente, mida te pakkusite Riigikogule. Kas teie jaoks on ikkagi olulisem Riigikogu roll või valitsuse roll? Alguses te ütlete seda, et on vaja rohkem rolli anda parlamendile, samas kui me räägime... Loe lähemalt

Viktoria Ladõnskaja-Kubits: Lugupeetud minister! Proovin teist aru saada. Te ütlesite, et see peamine dokument, peamine strateegia asub üleval ja selle all on arengukavad, mis ei kuulu parlamendis läbihääletamisele. Kuhu kohta jäävad need põhialuste dokumendid, mida kinnitab parlament? Mis on olulisem, kas Eesti strateegia või... Loe lähemalt

06.05.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

15:04 Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (122 SE) teine lugemine video-link-logo

Viktoria Ladõnskaja-Kubits: Hea Marko! Ma möönan, et sa praegu räägid kui kultuurikomisjoni, menetleja esindaja, mitte niivõrd koalitsiooni või keskfraktsiooni esindaja. See tähendab, et sa peegeldad meile seda, mis toimus komisjonis. Ma palun veel kord täpsustada, mida otsustas kultuurikomisjon seoses selle seadusega. Loe lähemalt

18:25 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (155 SE) esimene lugemine video-link-logo

Viktoria Ladõnskaja-Kubits: Lugupeetud kolleegid! Hea meelega tutvustan teile seda, mis toimus kultuurikomisjonis eelnõu arutelu ajal. Niisiis, tegemist on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seadusega, 155 on selle eelnõu number. Eelnõu algataja on Liina Kersna, see algatati selle aasta veebruaris ja eelnõu sisust rääki... Loe lähemalt

Viktoria Ladõnskaja-Kubits: Aga ma tänan selle täpsustuse eest. Seda informatsiooni koosoleku ajal ei olnud ja sellepärast ma seda ei maininud. Samas ei olnud see otseselt viide sellele, et algataja ei vastanud sellele küsimusele. Ka Haridus- ja Teadusministeerium ei suutnud seda statistikat kohapeal pakkuda. Loe lähemalt

Viktoria Ladõnskaja-Kubits: Aitäh küsimuse eest! Esiteks, ma ei ole muidugi selgeltnägija. Teiseks, ma valetaksin teile praegu, kui ma ütleksin, et ma ei aima, mis võib toimuda järgmise poole tunni jooksul. Kolmandaks, mulle teeb päriselt muret, et viimasel ajal on saanud mingil määral tendentsiks, et need otsused, mille kultu... Loe lähemalt

Viktoria Ladõnskaja-Kubits: Aitäh! Ma ilmselt vastasin tõepoolest sellele küsimusele. Niipalju, kui ma pean käsitlema seda, mis toimus komisjonis, ütlen, et komisjonis tõesti oli 9 poolthäält ja 1 erapooletu, vastu keegi ei olnud. Loe lähemalt

15.04.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:03 Abipolitseiniku seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (COVID-19 haigust põhjustava viiruse SARS-Cov-2 levikuga seotud meetmed) eelnõu (170 SE) teine lugemine video-link-logo

Viktoria Ladõnskaja-Kubits: Hea komisjoni esindaja, hea Andrei! Ma palun täpsustada haridusvaldkonda puudutavaid asju, mille kultuurikomisjon saatis õiguskomisjonile. Ma saan aru, et seal oli sisuliselt erinevate nüanssidega, aga üldjoontes sarnaseid muudatusettepanekuid kaheksa. Lõppkokkuvõttes sai heaks kiidetud muudatusette... Loe lähemalt

25.03.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine video-link-logo

Viktoria Ladõnskaja-Kubits: Head kolleegid! Me elame eriolukorra ajal. Me näeme ja saame suurepäraselt aru, et meid tabanud tervisevaldkonna kriisiga koos on kohal ka kriis majanduses. Meie tänase istungi ajal saab koondamisteate kümneid, võib-olla sadu inimesi, rääkimata nendest, kes on kodus ja kelle palk või sissetulek lang... Loe lähemalt

12.03.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:04 Peaminister Jüri Ratase poliitiline avaldus seoses kujunenud olukorraga Eestis video-link-logo

Viktoria Ladõnskaja-Kubits: Austatud peaminister! Ma küsin informatsiooni levitamise kohta. Eesti elanikkonnast moodustab märkimisväärse osa venekeelne kogukond. On arusaadav, et kriisiolukorras on oluline edastada informatsiooni arusaadavas keeles. Sellest ei sõltu ainult selle kogukonna heaolu, vaid eelkõige terve Eesti ühis... Loe lähemalt

29.01.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:02 Kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kohustusliku kogumispensioni reform) eelnõu (108 SE) teine lugemine video-link-logo

Viktoria Ladõnskaja-Kubits: Lugupeetud minister! Meie riigis on olemas vanaduspensionärid ning nende kõrval ka grupp inimesi, kelle töövõime on madalam kui teistel seoses mingisuguse haigusega. Võib juhtuda, et just seoses haigusega inimene tahab oma raha teisest pensionisambast välja võtta, aga ei saa, kuna süsteem ootab, et ... Loe lähemalt

11.12.2019 / 14:00 XIV Riigikogu, II Istungjärk, Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:26 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE) kolmas lugemine video-link-logo

Viktoria Ladõnskaja-Kubits: Hea ettekandja! Mõistan, et sa ei ole haridus- ja teadusvaldkonna ekspert, kuid kuna sa oled eelnõu peamine menetleja, siis küsin täpsustust ikka sinu käest. Mõistagi, õpetajate juurdekasv peaks olema praegu üks peamistest prioriteetidest. Mitmel eelneval aastal tõusis õpetajate palga alammäär tempo... Loe lähemalt

22.10.2019 / 10:00 XIV Riigikogu, II Istungjärk, Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:08 Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele eesti keele elujõu, arengu ja õppe tugevdamiseks“ eelnõu (60 OE) esimene lugemine video-link-logo

Viktoria Ladõnskaja-Kubits: Austatud eesistuja! Austatud Riigikogu! Kahtlemata toetab Isamaa fraktsioon otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele eesti keele elujõu, arengu ja õppe tugevdamiseks" eelnõu. Isamaa oli selle ettepaneku üheks kindlaks initsiaatoriks.
Enne, kui oma sõnumiga siia tulin, vaatasin, mida on...
Loe lähemalt

17.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu, II Istungjärk, Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:02 Õiguskantsleri 2018.–2019. aasta tegevuse ülevaade video-link-logo

Viktoria Ladõnskaja-Kubits: Austatud õiguskantsler! Meil on justkui solidaarne tervishoiusüsteem. Samas on olemas ka sellised kodanikud, maksumaksjad, kes tulevad arstikabinetist välja teadmisega, et neil on tõsine haigus ja ravim on justkui olemas, aga tervishoiusüsteem ei kata selle kulusid. Neile seletatakse, et see haigus... Loe lähemalt

15.04.2019 / 15:00 XIV Riigikogu, I Istungjärk, Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

15:03 Peaministrikandidaat Kaja Kallasele Vabariigi Valitsuse moodustamiseks volituste andmine video-link-logo

Viktoria Ladõnskaja-Kubits: Lugupeetud proua Kallas! Pärast valimisi olete meedias korduvalt maininud, et suhtlete Riigikogu liikmetega, kes on teie arvates skeptilised Jüri Ratase juhitava koalitsiooni suhtes. Kellega te siis olete täpsemalt suhelnud? Mulle tundub, et olete avalikkust veidi eksitanud ning kõhklevate inimesteg... Loe lähemalt

20.02.2019 / 14:00 XIII Riigikogu, IX Istungjärk, Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

16:13 Muinsuskaitseseaduse eelnõu (684 SE) kolmas lugemine

Viktoria Ladõnskaja-Kubits: Tere ka minu poolt! Muinsuskaitseteema on fundamentaalne ja mitmekihiline. Selles on palju aspekte, mida me oskame kõik hinnata: kultuuripärandi mõte, omaniku huvi, riigi ja ühiskonna osa. Aastaid oli valdkonna regulatsioon küsitav, aastaid rääkisid osapooled sellest, et on vaja teema uuesti sisulis... Loe lähemalt

13.02.2019 / 14:00 XIII Riigikogu, IX Istungjärk, Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

21:35 Muinsuskaitseseaduse eelnõu (684 SE) teine lugemine video-link-logo

Viktoria Ladõnskaja-Kubits: Head rahvasaadikud! Kui me räägime seaduse mõttest, siis on siin võimalik minna kahte printsipiaalselt erinevat teed: me lähtume kas sellest, et kultuuripärand, muinsuskaitse all olev objekt on omaniku au ja mure, või sellest, et see au ja mure on nii omaniku kui ka riigi osa. Isamaa erakond lähtub ... Loe lähemalt

Viktoria Ladõnskaja-Kubits: Nõustuda võib selle erandiga, et pikem aeg on võimalik, kui kooskõlla viimine pikeneb kohtuvaidluste tõttu.
Veel üks oluline aspekt on ameti nimetus. Isamaa fraktsioon leiab, et muinsuskaitse termini all me mõistame ka muuseume. Arvame, et pärast seaduse vastuvõtmist peaks nimetuseks jääma Muin...
Loe lähemalt

04.12.2018 / 10:00 XIII Riigikogu, VIII Istungjärk, Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:36 Riigikogu otsuse "Ettepanek Vabariigi Valitsusele Eesti alus- ja koolihariduse ühtseks ja eestikeelseks muutmiseks" eelnõu (682 OE) esimene lugemine

Viktoria Ladõnskaja-Kubits: Austatud Jürgen Ligi! Selleks, et uus süsteem käivituks edukalt, on vaja likvideerida valupunktid. Ilmselgelt on üks valupunkt ühest küljest õpetajate puudus ja teisest küljest vene koolide õpetajad. Mis oleks teie sõnum neile, kuidas see süsteem edaspidi hakkab toimima? See ju puudutab ka neid. Tei... Loe lähemalt

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee