Riigikogu
Skip navigation

Riigikogu

Calendar

Select a date range Open Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
header-logo

Verbatim records

Verbatim reports of proceedings: 50 Ava/Sulge kõik
14.04.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, V session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

15:10 Arupärimine Eesti poliitika kohta Hiinas (nr 55) video-link-logo

Ruuben Kaalep:

Austatud istungi juhataja! Lugupeetud minister! Hea Riigikogu! Auväärt kuulajad! Asume arutama nüüd teemat, mis on väga oluline Eesti välispoliitika väärtusküsimus. Ja see puudutab Eesti suhteid Hiina Rahvavabariigiga. Eesti on rahvusriigina, mis on rajatud rahvaste enesemääramise põhimõttele, vä... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Aitäh, lugupeetud minister! Paraku pean nentima, et suure osa küsimuste puhul te just eriti konkreetselt neile ei vastanud ja rääkisite pigem teemast mööda, veeretades juttu näiteks kõikvõimalikele rahvusvahelistele avaldustele, millega Eesti on liitunud inimõiguste teemal, aga ei kuuldud ju ühte... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Aitäh! Noh, pean tunnustama ministrit küsimustele vastamise katse eest, aga paraku pean ka tunnistama, et vastused olid suures osas pettumus. Ja võtame siis ükshaaval järjest. Esimesele küsimusele, mis puudutas Välisministeeriumi teavet Hiina olukorra kohta, saime positiivse vastuse, et jah, Väli... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Kõige absurdsem moment loomulikult tekkis lisaküsimustes, kus ma palusin täpsustust sellele, mida siis Eesti jaoks ikkagi tähendab ühe Hiina poliitika, mida on ju võimalik väga mitmeti mõista, eriti selles olukorras, kus ühelt poolt me räägime riikide suveräänsusest ja territoriaalsest terviklikk... Loe lähemalt

16:15 Arupärimine demokraatia ja õigusriigi põhimõtete järgimise kohta Euroopa Liidus (nr 61) video-link-logo

Ruuben Kaalep:

Lugupeetud Riigikogu! Me jätkame taaskord sarnasel teemal, mis puudutab meie suhtumist rahvaste enesemääramisõigusse ja põlisrahvaste küsimustesse. Ja 15. märtsil esitatud arupärimisest toome me taaskord välja Vabariigi Valitsuse poolt 9. juulil 2020 kinnitatud välispoliitika arengukava, mis nõua... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Jah, aitäh! No lõpuks me nüüd kuulsime, mis on teie tõlgendus rahvaste enesemääramisõigusest. See on siis teie sõnul õigus autonoomiale ilma eraldumiseta riigisiseselt seda autonoomiat teostada. Kuulge, kas tõesti teie hinnangul Eesti Vabariigi loomise põhialused, Eesti iseseisvusmanifest, mis vi... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Austatud Riigikogu! Ausalt öeldes pisut masendav oli kuulata vastuseid neile mõlemale arupärimisele. Võtame nüüd selle viimase otsast peale. 

Mida me kuulsime? Kõigepealt, et Hispaania on demokraatlik õigusriik, samal ajal Ungari ja Poola võib-olla on, võib-olla ei ole. Ja kuigi Hispaanias ... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

See põhialus, millele Eesti Vabariik on loodud, kohustab meid läbi aegade oma välispoliitikas tundma kaasa, innustama neid teisi rahvaid, kellel ei ole olnud seda õnne ja võimalust võidelda läbi ajalootormide endale kätte iseseisvus. Ja see on ka Eesti kultuuris, eesti rahvuslikus teadvuses läbi ... Loe lähemalt

13.04.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

11:02 Riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (356 SE) teine lugemine video-link-logo

Ruuben Kaalep:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea etekandja! Kui nüüd meenutada, et meie eelmise päevakorrapunkti juures kerkis üles väga mitmesuguseid küsimusi, mis puudutasid selle eelnõu menetluskäigu eetilist poolt ja Riigikogu head tava ning laiemalt Riigikogu funktsioneerimist ja koalitsiooni ja opos... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Aitäh! Hea ettekandja! Kas te palun saaksite selgitada, millised on need eelnõud ja seadused, mida tuleb menetleda kriisiolukorras kiirkorras, muudest tavadest mööda minnes, ja milliste seadustega ei tohiks seda teha, sest see hea tava riive oleks liiga suur? Aitäh!

Loe lähemalt

11:46 Arupärimine perede diskrimineerimise kohta (nr 50) video-link-logo

Ruuben Kaalep:

Aitäh, hea juhataja! Kuna suurem osa saadikuid ilmselt ei kuulnud seda küsimust, mis pandi hääletusele, siis kas ei oleks õige korraldada kordushääletus?

Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Austatud minister! Minu küsimus teile on järgmine: mis on teie seisukoht, kas samasugune kord, mis reguleerib perepiletite müümist muuseumides, peaks kehtima ka kõikvõimalikes teistes asutustes, mis samuti tegelevad perepiletite müümisega, olgu need siis igasugused näitused või loomaaiad või kasv... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Lugupeetud juhataja! Mul on tekkinud üks väga oluline protseduuriline küsimus, mis puudutab meie selle nädala päevakorra täitmist ja vastavust Riigikogu kodu- ja töökorra seadusele, sest praegu on tekkinud olukord, kus me ka tänase päevakorra jooksul ei jõua selle punktini, kus oleks esmaspäeval ... Loe lähemalt

12.04.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, V session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

Ruuben Kaalep:

Aitäh! Minu rangelt protseduuriline küsimus lähtub teie protseduurilistest vastustest. Kas Riigikogu esimehena teile pakub huvi, kelle korraldusel on lossiesine ala barrikadeeritud ja suletud, või te leiate, et see ei puutu teie tööülesannetesse? Aitäh! 

Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Aitäh, hea Riigikogu esimees! Minu küsimus on taas rangelt protseduuriline. Tahaksin teada, kas teile ei tundu, et see päevakord, mille Riigikogu juhatus on ette pannud, tekitab sellise ohu, et kui me sel nädalal ei jõua üldse vaba mikrofonini, siis on Riigikogu liikmetel surve ja vajadus käsitle... Loe lähemalt

18:12 Loovisikute ja loomeliitude seaduse ning sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (360 SE) teine lugemine video-link-logo

Ruuben Kaalep: Aitäh, hea istungi juhataja! Austatud ettekandja! Selle eelnõu seletuskirjast tuleb välja, et Eesti Esitajate Liit tegi ettepaneku, et kriisiabi lisavahendeid saaks kasutada loometoetuse maksmise korraldamisega seotud kulude katteks. Kas komisjon arutas seda, miks Kultuuriministeerium sellega ei nõu... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Aitäh, hea ettekandja! Seletuskirjas on öeldud, et Kultuuriministeeriumi esindajad kinnitasid kultuurikomisjonile, et ministeeriumil on plaanis seaduse laiem analüüs. Olete kursis või saate te valgustada, mis seisus see analüüs praeguseks on? Kas Kultuuriministeeriumilt on selle kohta veel mingis... Loe lähemalt

18:49 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (355 SE) teine lugemine video-link-logo

Ruuben Kaalep:

Aitäh, hea istungi juhataja! Mina tahaksin ka toetust avaldada sellele mõttele, et oleks hea vähemalt teha katset Riigikogu juhatuses seda küsimust arutada enne teise lugemise lõpetamist ja seda sellepärast, et meil on siin ikkagi tegemist üsna fundamentaalse riigiõigusliku küsimusega, mis puudut... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Hea ettekandja! Minu küsimus lähtub teie vastusest, mis te andsite kolleeg Riina Sikkutile juba mõnda aega tagasi, aga siiski sellesama arutelu käigus, kus tema küsis selle eelnõu menetlusprotsessi eetilise külje kohta ja selle vastavuse kohta Riigikogu heale tavale. Millele te vastasite, et see ... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Aitäh, hea ettekandja! Te vastasite mulle, et komisjon tõdes, et see eelnõu menetluskäik läheb vastuollu hea tavaga. Nüüd kuna see on mingil määral võimalik pretsedenti loov otsus, siis ma paluksin teil laiendada seda seisukohta. Seega, kas te peate võimalikuks või kas komisjon peab võimalikuks, ... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Lugupeetud Riigikogu! Meil on täna olnud väga huvitav õhtu ja selleks, et seda omalt poolt ilmestada ja sisustada, tahaksin teha väikese kirjandusliku vahelepõike, sest usun sellesse, et ilukirjanduslikud paralleelid võivad tihtipeale ilmestada ja anda uusi perspektiive praegu käimasolevatele sün... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Loen ette katkendi vene kirjaniku Viktor Pelevini raamatust "Tšapajev ja Pustota", mis oli keskkooli ajal üks minu lemmikraamatuid ja kes soovib, võib sellest leida metafoore meie tänasele parteipoliitikale, aga kes neid ei leia, võib ennast rahustada mõttega, et võib-olla see ei olnudki nii mõel... Loe lähemalt

08.04.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:06 Peaminister Kaja Kallase poliitiline avaldus

Ruuben Kaalep:

Aitäh, hea istungi juhataja! Lugupeetud peaminister! ma tahaksin ka natuke rohkem selgust saada selles riskiastmete süsteemis. Ühelt poolt on riskiastmed jagatud neljaks ja samas, kuni eelviimase ehk kõrge riskiastmeni on eesmärgiks toodud vältida vajadust ulatuslike piirangute järele, mis tähend... Loe lähemalt

07.04.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, V session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

14:05 Riigi 2021. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu (357 SE) teine lugemine video-link-logo

Ruuben Kaalep:

Aitäh! Auväärne ettekandja! Minu küsimus lähtub sellest tõsiasjast, et komisjon, kus on enamuses valitsuserakondade liikmed, jättis arvestamata kõik opositsiooni muudatusettepanekud. Palun selgitage, kas see, et need ettepanekud, mida ei arvestatud, kattuvad opositsiooni ettepanekutega, on puhtju... Loe lähemalt

17:28 Meediateenuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (327 SE) esimene lugemine video-link-logo

Ruuben Kaalep:

Aitäh, lugupeetud minister! Teie rääkisite praegu sõnavabaduse riivest ja mainisite, et riive ei ole piiramine. Samal ajal on selle eelnõu üks autoreid Siim Rohtla "Aktuaalses kaameras" öelnud, et meediateenuste seadusega kindlasti piiratakse sõnavabadust, aga seda tehakse parema ja turvalisema ü... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Aitäh! Lugupeetud minister! Väga segane olukord on tekkinud. Eelnõu autor ütleb, et sõnavabadust piiratakse, teie ütlete, et sõnavabadust ei piirata. Samal ajal te räägite sellest, kuidas keelatakse ära viha õhutamine. Ja vaadake, see on ülimalt mitmetähenduslik ja hägune terminoloogia, mille kas... Loe lähemalt

24.03.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, V session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

21:53 Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (347 SE) esimene lugemine video-link-logo

Ruuben Kaalep:

Aitäh! Lugupeetud minister! Mul on selline spetsiifiline küsimus, et kas trahv, mida tuleb maksta selle eelnõu kohaselt maski mittekandmise eest, kehtib ka juhul, kui inimene on näiteks maski koju unustanud ja selle asemel paneb salli näo ette.

Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Aitäh! Hea minister! Kas teile ikkagi ei tundu, et on pisut ebaproportsionaalne, kui trahv, mida inimene peab maksma maskinõuete rikkumise eest, on kõvasti suurem kui näiteks miinimumpalk?

Loe lähemalt

22.03.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, V session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

15:15 Arupärimine teadusgrantide rahastuse mahu vähenemise kohta aastal 2021 (nr 56) video-link-logo

Ruuben Kaalep:

Aitäh! Lugupeetud minister! Te küll lugesite ette palju ilusaid numbreid, aga reaalsus on kahjuks selline, et tihti saavad suure osa sellest rahast endale üksikud tipud ja terved valdkonnad jäävad ilma väga olulisest rahastusest. Näiteks on viimastel aastatel paljud kirjandus‑ ja rahvaluuleteadla... Loe lähemalt

15:54 Arupärimine oluliste küsimuste kohta metsanduse valdkonnas (nr 51) video-link-logo

Ruuben Kaalep:

Aitäh! Austatud minister! Tahan ka küsida sellel samal teemal. Eelmisel nädalal saatis RMK laiali teated mitmekümne üle Eesti paikneva väärtusliku puhkemetsa kohta, kus plaanitakse metsaraiet. Sain ka kohaliku kogukonna liikmena sellise kirja, mis puudutab plaanitavat raiet Otepää vallas Tartu ma... Loe lähemalt

17:20 Arupärimine Eesti järvede ökoloogilise seisundi kohta (nr 52) video-link-logo

Ruuben Kaalep:

Lugupeetud Riigikogu! Austatud minister! Üks tuntud eesti luuletaja on kunagi kirja pannud sellised read: "Ma arvasin, et mul on kõnelda järvedest aeg. / Ma arvasin, et mul on kõnelda järvedest kohustus." Täna arutamegi viimase päevakorrapunktina veel ühte väga olulist keskkonnateemat, mis puudut... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Aitäh! Tahan küsida tulevaste investeeringute kohta järvede tervendamisel. Te ütlesite, et Eesti on selle jaoks taotlenud 4 miljonit eurot, aga selle raha saamine oleneb Rahandusministeeriumi läbirääkimistest Euroopa Liiduga. Juhul kui need läbirääkimised peaksid minema halvasti ehk seda raha ei ... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Aitäh! Kõigepealt tahan tänada keskkonnaministrit neile olulistele küsimustele vastamise eest. Paraku need numbrid, mida me kuulsime, ei võtnud siiski ära seda muret, mis on tekkinud Eesti järvede seisukorra pärast. See, et Eesti ei suutnud endale võetud eesmärke järvede ökoloogilise seisundi asj... Loe lähemalt

16.03.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:01 Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel

Ruuben Kaalep:

Austatud peaminister! Te ütlesite, et euroopalikud väärtused ja rahvusriiklus ei ole kuidagi omavahel vastuolus, vaid vastupidi, rahvusriiklus on Euroopa Liidus igati soositud. Nüüd minu küsimus. Kas Eesti riigi säilitamine eestlaste etnilise rahvuskoduna, kus eesti rahvusel peab olema turvatunne... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Aitäh! Hea ettekandja! Kas teie ka nõustute selle peaministri seisukohaga, mida ta väljendas minu küsimusele vastates, et kuna alati ei ole võimalik objektiivselt määratleda, kes on etniline eestlane ja kes ei ole, siis justkui ei ole üleüldse vajadust tunda seda muret, et võib-olla eestlaste osa... Loe lähemalt

15.03.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, V session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

Ruuben Kaalep:

Halloo, kas mind on kuulda? 

Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Lugupeetud Riigikogu! 8. märtsil otsustas Euroopa Parlament võtta saadikupuutumatuse kolmelt Kataloonia iseseisvust pooldavalt parlamendisaadikult. Saadikupuutumatuse võtmine võimaldab sisuliselt anda nad välja Hispaaniale, kes soovib nende üle kohut pidada. Kohtuprotsess katalaani iseseisvuslast... Loe lähemalt

10.03.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, V session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

21:53 Välismaalaste seaduse muutmise seaduse (viisavaide otsuse kohtukaebeõigus) eelnõu (328 SE) esimene lugemine video-link-logo

Ruuben Kaalep:

Auväärne istungi juhataja! Lugupeetud minister! Selle eelnõuga muutub fundamentaalselt senine praktika viisade andmisel, sest nüüd muutub viisa saamine sisuliselt igaühe õiguseks, ja kui välismaalasele viisat mitte anda, siis peab riik seda põhjendama. Kuidas on selline kohtutele lisakoormuse tek... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Hea minister! Kuidas te arvate, kui tuua paralleel üksikisikute vahelistest suhetest, kas samamoodi võiks näiteks reguleerida ka teise isiku eravaldusesse sisenemist? Et kui keegi keelab mul tema korterisse või koduaeda siseneda, siis kas mul võiks olla õigus seda korteriomanikku selle eest kohtu... Loe lähemalt

08.03.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, V session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

15:23 Arupärimine vaktsineerimise kohta (nr 48) video-link-logo

Ruuben Kaalep:

Lugupeetud Riigikogu esimees! Austatud minister! Olenemata sellest, kas üksikud eliitvaktsineerimise juhtumid on olnud põhjendatud või põhjendamatud, on ju selge, et kogu selle eliitvaktsineerimise mustriga on rahva õiglustunnet riivatud. Siinkohal ootaksin teilt kindlasti enesekriitikat. Palun s... Loe lähemalt

22.02.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, V session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

Ruuben Kaalep:

Lugupeetud Riigikogu! Eelmisel nädalal käis siin Riigikogu ees välisminister, kes muu hulgas oma kõnes ütles, et nagu teistele riikidele, on ka Eestile äärmiselt tähtsad head suhted Hiinaga, et Eesti tunnustab ühe Hiina poliitikat ja seda ei ole plaanis muuta. Ja ta nimetas Taiwani üheks Hiina pi... Loe lähemalt

17.02.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, V session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

13:58 Istungi rakendamine

Ruuben Kaalep:

Lugupeetud aseesimees! Te olete täna mitu korda viidanud sellele, et parlamendil justkui ei ole mingit sunnimehhanismi, millega peaministrit füüsiliselt tuua siia Riigikogu ette esinema. Sel juhul ma küsin analoogilise olukorra kohta: milline oleks protseduur juhul, kui peaminister näiteks ei ilm... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Lähtun teie vastusest minu eelmisele küsimusele. Kas olukorras, kus peaminister on selgelt näidanud välja huvipuudust tulla Riigikogu ette arutama koroonakriisi teemal, peaks siia tulema tema asetäitja? Millal te tema asetäitjaga ühendust võtate?

Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Minu eelmisele küsimusele te vastasite, et praeguses olukorras peaminister peab tulema Riigikogu ette esinema või siis on tal võimalus otsustada, kas ta tuleb siia või ei tule. Kas teile teadaolevalt ta on seda otsustanud? Mis on tema otsus? Või kui ta ei ole s... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Aitäh! Ma saan teie varasematest vastustest aru niimoodi, et kuigi peaministril on kohustus langetada otsus, kas ta tuleb Riigikogu ette koroonakriisi teemal kõnelema või mitte, siis seni ei ole ta seda otsust langetanud või siis vähemalt ei ole Riigikogu Kantselei sellest teadlik. Palun öelge, k... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Aitäh! Te vihjasite enne, et võimalik on suure saali hääletuse kaudu peatada protseduuriliste küsimuste võtmine. Nüüd minu küsimus on: kuidas sellisel juhul on selle hääletuse käigus võimalik sellesama hääletuse kohta esitada protseduurilisi küsimusi?

Loe lähemalt

16.02.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:28 Väliskomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimusena välispoliitika arutelu video-link-logo

Ruuben Kaalep:

Austatud istungi juhataja! Lugupeetud minister! Ametist lahkunud valitsuses oli konsensus, et Venemaaga uue piirilepingu sõlmimisel edasi ei liiguta. Seda sel põhjusel, et Eesti Vabariigi territoriaalsest terviklikkusest loobumine ja Eesti õigusjärgsete valdade Petserimaal ning Narva-tagusel loov... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Lugupeetud minister, ma kahjuks ei saanud vastust oma esimesele küsimusele, nii et ma palun teil ikkagi konkreetselt vastata. Millest tuleneb see, et teie suhtumine Eesti Vabariigi territoriaalsesse terviklikkusesse on erinev teie suhtumisest Ukraina või Gruusia territoriaalsesse terviklikkusesse... Loe lähemalt

15.02.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, V session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

Ruuben Kaalep:

Lugupeetud Riigikogu esimees! Austatud Riigikogu liikmed! Sel nädalavahetusel vapustas Eesti avalikkust teade, et Keskkonnaministeerium kustutas avalikult kasutatavate veekogude nimekirjast 28 järve, millest suurem osa on hävinud kinnikasvamise või soostumise tõttu. Samal ajal on Euroopa Liidu ve... Loe lähemalt

16:45 Riigikogu avalduse "Euroopa Liidu ühtse välispoliitika toetuseks ja kodanikuvabaduste kaitseks Venemaal" eelnõu (333 AE) esimene lugemine video-link-logo

Ruuben Kaalep:

Lugupeetud Riigikogu! Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon toetab seda eelnõu. Ühelt poolt oleks ju kerge viidata sellele – nagu kindlasti teevad paljud nendest, kes toetavad Moskva režiimi –, et tegemist võib olla ühe suveräänse riigi siseasjadesse sekkumisega, või rõhuda pluralismile, ... Loe lähemalt

09.02.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:02 Riigikogu otsuse „Rahvahääletuse korraldamine Eesti Vabariigi presidendi otsevalimise küsimuses“ eelnõu (290 OE) esimene lugemine video-link-logo

Ruuben Kaalep:

Aitäh, austatud istungi juhataja! Hea ettekandja! Kui kuulata kõiki vastuargumente, mis esitatakse presidendi otsevalimisele, siis kõik need taanduvad ju tegelikult ühele lihtsale väitele, et rahvas on liiga rumal, et presidenti ise valida. Aga kas sel juhul ei ole rahvas liiga rumal ka, et näite... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Aitäh! Hea ettekandja! Kas teie hinnangul presidendi otsevalimine, mida küsitluste järgi toetab valdav osa Eesti rahvast, ei ole piisavalt oluline teema, mida Eesti ühiskonnas peaks arutama, ja kas puudub konsensus, et sellel teemal peaks olema avalik debatt?

Loe lähemalt

25.01.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, V session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

15:07 Peaministrikandidaat Kaja Kallasele volituste andmine Vabariigi Valitsuse moodustamiseks video-link-logo

Ruuben Kaalep:

Hea ettekandja! Väga rõõmustav oli kuulda, kui te oma ettekandes ütlesite, et me peaksime rohkem teineteist kuulama. Samas, teie tutvustatavas koalitsioonileppes on punkt, mis ütleb: "Oleme Euroopa Liidus eestvedajad väärinfo ja avaliku inforuumi manipuleerimise vastases võitluses." Palun selgita... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Hea ettekandja! Ma ei saanud täit vastust oma küsimusele, mis puudutas nn väärinfovastast võitlust. Palun selgitage! Kui ma olen õigesti aru saanud, siis te soovite luua mingisuguse riikliku faktikontrolli. Kelle pädevusse peaks siis kuuluma selle määratlemine, mis on tõde ja mis on väärinfo? Ked... Loe lähemalt

16.12.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, IV session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

15:07 Karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse (vihakuritegude vastu võitlemine) eelnõu (276 SE) esimene lugemine video-link-logo

Ruuben Kaalep:

Hea istungi juhataja! Hea ettekandja! Te põhjendasite enda kaitstavat eelnõu sellega, et me kuulume samasse väärtusruumi Lääne-Euroopa riikidega. Palun öelge, kas teie arvates me tõepoolest saame kuuluda nendega samasse väärtusruumi, olles rahvusriik, kelle ülimaks eesmärgiks on oma rahvuse, keel... Loe lähemalt

14.12.2020 / 15:00 XIV Riigikogu, IV session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

15:51 Riigikogu otsuse "Rahvahääletuse korraldamine abielu mõiste küsimuses" eelnõu (288 OE) esimene lugemine video-link-logo

Ruuben Kaalep:

Hea Riigikogu esimees! Auväärt ettekandja! Kui jälgida opositsiooni vastutegevust praegu arutlusel olevale rahvahääletusele, siis jääb väga selgelt kõlama seisukoht, et selliseid olulisi väärtusküsimusi ei tohikski rahvahääletusele panna. Aga kes siis peaks otsustama selliste asjade üle kui mitte... Loe lähemalt

26.11.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, IV session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:01 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Estonia hukk - kas tõde tõuseb viimaks pinnale?" arutelu video-link-logo

Ruuben Kaalep:

Aitäh! Kõigepealt suur tänu teile, et olite valmis tulema ja sellest traagilisest ööst rääkima ja seda meenutama. Teie jutust jäi kõlama, et rahvusvaheline uurimiskomisjon ei võtnud arvesse väga olulisi detaile teie tunnistusest ja need ei jõudnud kunagi komisjoni lõppraportisse. Me teame, et see... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Aitäh! Austatud ettekandja! Rahvusvaheline uurimiskomisjon käsitles oma aruandes peamiselt just visiiriga seotud üksikuid tehnilisi detaile ja peatus nendel väga põhjalikult, samas jäid tähelepanuta paljud selle õnnetusega seotud inimlikud aspektid. Nüüd räägitakse jälle peamiselt tehnilisest uur... Loe lähemalt

11.11.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, IV session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

16:55 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Prantsusmaa sõjalisel operatsioonil Barkhane Malis" eelnõu (263 OE) esimene lugemine

Ruuben Kaalep:

Aitäh! Hea ettekandja! Kui te ütlete, et olukord selles Aafrika riigis on nii keeruline, et sellest on raske aru saada, siis kuidas te saate meid veenda, et me teame sellest olukorrast piisavalt palju, et selle eelnõu poolt hääletada?

Loe lähemalt

09.11.2020 / 15:00 XIV Riigikogu, IV session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

16:00 34 Riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks rahandusminister Martin Helmele video-link-logo

Ruuben Kaalep:

Aitäh! Hea minister, kui ma saan praegu õigesti aru, siis opositsioon üritab teile umbusaldust avaldada selle tõttu, et te olete viidanud massilistele andmetele Ameerika Ühendriikides toimunud valimispettuste kohta. Kui me vaatame kõiki teisi maailma suurriike, nagu näiteks Venemaa ja Hiina, siis... Loe lähemalt

23.09.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, IV session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

14:03 Riigikogu otsuse "Urmas Volensi Riigikohtu liikmeks nimetamine" eelnõu (222 OE) esimene lugemine video-link-logo

Ruuben Kaalep:

Aitäh! Hea ettekandja! Ma olen seni kõigilt Riigikohtu liikme kandidaatidelt küsinud sama küsimuse ja küsin ka teilt. Kas Eesti Vabariigi põhiseadus on ülimuslik Euroopa Liidu õiguse suhtes kogu Eesti territooriumil, sh okupeeritud Petserimaal ja Narva-tagusel alal? Või on mõni osa Eesti territoo... Loe lähemalt

15:04 45 Riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks rahandusminister Martin Helmele video-link-logo

Ruuben Kaalep:

Tänan uuesti sõna andmast! Minu küsimus on järgmine. Kui vaadelda kultuuriantropoloogiliselt seda, mis siin viimastel tundidel on aset leidnud, siis joonistub väga selgelt välja, kuidas Reformierakonna umbisikuline hämar kollektiivne alateadvus sipleb oma rahapesutaagas ja proovib oma musta südam... Loe lähemalt

25.08.2020 / 16:00 XIV Riigikogu, Riigikogu erakorraline istungjärk Vaata täpsemalt

16:06 Riigikogu avalduse "Demokraatia ja kodanikuühiskonna toetuseks Valgevenes" eelnõu (223 AE) esimene lugemine video-link-logo

Ruuben Kaalep: Hea juhataja! Hea ettekandja! Meie eestlastena teame, kui kesksel kohal rahvusidentiteedi säilitamisel on oma keel. Valgevenelaste hulgas on oma emakeele tundmine ja kasutamine järjepidevalt langenud. Üks esimesi Lukašenka samme 1990-ndatel võimule tulles oli valgevene keele kui ainsa riigikeele sta... Loe lähemalt

17.06.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

16:16 Riigikogu otsuse "Riigigarantii andmine nõukogu määruse (EL) 2020/672, millega luuakse COVID-19 puhanguga kaasnenud eriolukorras töötuseriski leevendamiseks pakutava ajutise toetuse Euroopa rahastu (TERA), artikli 11 alusel" eelnõu (210 OE) teine lugemine video-link-logo

Ruuben Kaalep: Aitäh, hea ettekandja! Kui jälgida Euroopa Komisjoni liikmete seisukohavõtte, siis TERA skeemi nähakse paljuski ettevalmistusena selleks palju räägitud Euroopa Liidu hiigellaenuskeemiks. Loomulikult me teame kõiki neid erinevaid kahtlusi, mis selle laenuskeemiga seoses on üles kerkinud, et see võib ... Loe lähemalt

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee