Riigikogu
Riigikogu
Skip navigation

Riigikogu

Calendar

Select a date range Open Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
header-logo

Verbatim records

Verbatim reports of proceedings: 110 Ava/Sulge kõik
08.06.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

18:36 Perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (619 SE) teine lugemine video-link-logo

Ruuben Kaalep:

 

Aitäh! Lugupeetud esimees, mulle jääb natuke arusaamatuks praegu, mis on täpselt see temaatika, mille üle siin hetkel vaidlus käib. Kas te võiksite meid valgustada?

Loe lähemalt

01.06.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

17:37 Alushariduse ja lapsehoiu seaduse eelnõu (579 SE) esimene lugemine video-link-logo

Ruuben Kaalep:

Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud minister! Ei ole vist saladus, et see seaduseelnõu on tihedalt seotud uue alushariduse õppekava ja selle eelnõuga. Teil on kindlasti meeles, et aasta alguses käisite te siin vastamas arupärimisele, mis puudutas sedasama õppekava, ja üks olulisemaid teemasid seal on... Loe lähemalt

16.05.2022 / 15:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

Ruuben Kaalep:

Aitäh, hea esimees! Mitu kolleegi on juba enam-vähem sedasama küsinud, aga pole päris selget vastust saanud, nii et proovin siis ka. Juhul, kui usaldushääletusel Riigikogu valitsust ei usalda, siis kas pärast seda kõiki järgnevaid päevakorrapunkte menetletakse edasi nii, nagu hetkel vastuvõetav p... Loe lähemalt

17:14 Arupärimine strateegia "Eesti 2035" rahvastikunäitajate kohta (nr 134) video-link-logo

Ruuben Kaalep:

Aitäh! Lugupeetud peaminister! Mulle tundub, et ka teie näete tõsise murekohana seda, et eesti keelt kõnelevate inimeste osakaal Eestis langeb. Ja mul on lihtne küsimus: kuivõrd te näete selle languse juures olulise tegurina rännet, nii sisserännet kui ka väljarännet Eestist ja Eestisse? Ja kui s... Loe lähemalt

18:43 Arupärimine muinaspärandi kaitse katastroofilise olukorra kohta (nr 129) video-link-logo

Ruuben Kaalep:

Lugupeetud Riigikogu! Härra minister! Head kuulajad! Aasta tagasi esinesin ma siin arupärimisega eelmisele kultuuriministrile proua Anneli Otile ja see arupärimine oli ajendatud sügavast murest, mis puudutab meie taluarhitektuuri olukorda ja säilimist. Selle teema juures kerkis üles palju laiem t... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Aitäh! Kuidagi väga vastukäivat juttu rääkisite selles osas, mis puudutab uute leiukohtade kaitse alla võtmist. Ühelt poolt te tunnistate, et on suur probleem, et neid ei ole viimastel aastatel ühtegi suudetud kaitse alla võtta. Teiselt poolt avaldate kahtlust, kas see äkki ei piira liiga palju e... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

No ei saa rahule jääda nende vastustega ja ma olen kindel, et ka ajaloolased ja laiem avalikkus, kes seda debatti jälgib, ei saa mitte kuidagi rahule jääda. Jah, on muidugi hea meel, et te olete ministrina aru saanud, et seda Tallinna Sadama koge tuleb äärmiselt tõsiselt võtta ja et te sellega te... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Ja tegelikult see, millega tehakse eraomanikule kõige rohkem kahju, on selgelt see, kui eraomanik jäetakse teadmatuse olukorda, kus ta ei tea, et leiukoht on, aga kas kaitse alla võtmine tuleb või mitte – see on ju väga fundamentaalne probleem. Olukorra lahendaks see, kui kasutataks seda seaduses... Loe lähemalt

03.05.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:01 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele võtta tagasi allkiri 18.02.2014. a. alla kirjutatud Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vaheliselt piirilepingult" eelnõu (540 OE) esimene lugemine video-link-logo

Ruuben Kaalep:

Aitäh, juhataja! Hea ettekandja! Kui võtta arvesse, et me oleme Riigikogu poolt kuulutanud genotsiidiks Venemaa tegevuse Ukrainas, siis ühtlasi tuleb tunnistada, et see ei ole kindlasti kaugeltki esimene kord, kui Venemaa Föderatsiooni tegevus on suunatud oma territooriumil või teistel territoori... Loe lähemalt

13.04.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

22:23 Karistusseadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse (agressiooni toetamine ja sellega seonduv vaenutegevus) eelnõu (576 SE) esimene lugemine video-link-logo

Ruuben Kaalep:

Aitäh, hea juhataja! Proua minister! Teie korduvad katsed vihakõne kriminaliseerimiseks on määratud läbi kukkuma ja nii ka selle eelnõu puhul. Te pidite selle paragrahvi sealt välja võtma, millega te tahtsite vihakõne kriminaliseerida. Te oleksite saanud sellest viisakalt vaikida, tunnistada enda... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Aitäh, hea juhataja! Proua minister, teil oli taas kord võimalus distantseeruda kogu sellest vihakõnetemaatikast ja tunnistada oma vigu selle paragrahvi seadusesse sokutamisel, aga te ei teinud seda, vastupidi, te oma vastamisega küsimustele tegite asja veel palju hullemaks. Te olete varem öelnud... Loe lähemalt

01:11 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (530 SE) esimene lugemine video-link-logo

Ruuben Kaalep:

Aitäh, austatud esimees! Hea ettekandja! Ma saan olukorrast praegu aru nii, et ministeeriumi ametnikud väldivad dialoogi nii avalikkusega kui ka seadusandliku võimuga, justkui teades ise kõige paremini, millist haridussüsteemi Eestis arendada. Aga kuidas siis tegelikult on, kas neil on ka mingi l... Loe lähemalt

13.04.2022 / 12:30 XIV Riigikogu, VII session, Question Time Vaata täpsemalt

13:12 Toetus Ukrainale video-link-logo

Ruuben Kaalep:

Tänan, hea esimees! Lugupeetud peaminister! Tund aega tagasi me kuulsime siinsamas väga tähendusrikast president Zelenskõi pöördumist ja sõnavõttu. Zelenskõi ütles väga olulised sõnad, et kui Euroopa raiskab aega, siis see on kasulik Venemaale. Nüüd viimastel päevadel on samuti Zelenskõi pöördunu... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Aitäh! Eesti on tõepoolest ilmselt ühe elaniku kohta võttes riik, kes on Ukrainat kõige rohkem toetanud. Aga lääneriikide puhul ikkagi tekib see küsimus, et kelle või mille taga see on, et nad ka tegelikult astuksid selliseid samme, mis selle sõja Ukrainale hästi lõpetataks. On ju olnud eelmistel... Loe lähemalt

12.04.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:01 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Olukorrast Ukraina abistamisel" arutelu video-link-logo

Ruuben Kaalep:

Aitäh! Lugupeetud minister! Üks põhjuseid, miks Mariupoli linn on õhurünnakutes nii rängalt kannatanud, on see, et seda kaitsval Azovi rügemendil puudusid sõja alguses modernsed õhutõrjerelvad. Ja need puudusid selle tõttu, et USA Kongress aastal 2018 võttis vastu otsuse, millega keelati Azovile ... Loe lähemalt

06.04.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

13:57 Istungi rakendamine

Ruuben Kaalep:

Selleks, et me suudaksime oma riiki kaitsta, on meil vaja lisaks varustusele ja relvastusele ka inimesi, kes seda riiki kaitsevad. Ja selleks, et meil oleks neid inimesi, on vaja tugevat rahvuslikku kaitsetahet. Selleks, et meil oleks tugev kaitsetahe, on vaja rahvustunnet, tugevat rahvusidentite... Loe lähemalt

06.04.2022 / 12:00 XIV Riigikogu, VII session, Question Time Vaata täpsemalt

12:10 Julgeolek video-link-logo

Ruuben Kaalep:

Aitäh! Lugupeetud minister! Ma tuletan teile meelde, et Riigikogu on võtnud haruldases üksmeeles vastu avalduse, mis kutsub vaba maailma riike üles kehtestama Venemaa vastu senisest palju laiaulatuslikumaid sanktsioone, mis puudutaksid kõiki majandusharusid, suurendama tunduvalt relvaabi Ukrainal... Loe lähemalt

04.04.2022 / 15:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

16:14 Arupärimine julgeolekupoliitika aluste uuendamise kohta (nr 122) video-link-logo

Ruuben Kaalep:

Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud peaminister! Teatavasti on nii ajalooliselt kui ka geograafiliselt Eesti riigikaitses olnud suur osa koostööl Soomega, eriti, mis puudutab Eesti kaitset mere poolt. See on väga oluline areng, et Soomes käivad arutelud NATO‑ga liitumise teemal. Samas me teame, et NA... Loe lähemalt

17:40 Arupärimine elanikkonnakaitse kohta (nr 124) video-link-logo

Ruuben Kaalep:

Aitäh, lugupeetud peaminister! Te ütlesite, et varjekohtadena saab kasutusele võtta maa-aluseid parklaid ja uusehitiste maa-aluseid korruseid ning need võimalused on Tallinnas ja Tartus olemas. Väga hea. Aga mida peavad sel juhul tegema näiteks Tapa, Jõhvi või Võru elanikud? Need linnad on ilmsel... Loe lähemalt

23.03.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

14:05 Välismaalaste seaduse ja välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (241 SE) teine lugemine video-link-logo

Ruuben Kaalep:

Lugupeetud Riigikogu! Selle eelnõuga praegu välja tulla on eriti vastutustundetu just olukorras, kus meid on tabanud enneolematu sõjapõgenike laine Ukrainast. Seetõttu ma tahaksingi keskenduda veidi just Ukraina põgenikega seotud küsimustele ja teemadele, et avada neid laiemalt.

Loomulikult... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Kui meie praegu võtaksime sellise suuna, et ukrainlased, kes siia saabuvad, peavadki igaveseks Eestisse jääma, siis see oleks täiesti vastupidine sellele eesmärgile, mille eest Ukraina sõjavägi rindel praegu võitleb. Loomulikult ei tohi Eestist saada pelgupaika desertööridele, 18–60‑aastastele me... Loe lähemalt

23.03.2022 / 12:00 XIV Riigikogu, VII session, Question Time Vaata täpsemalt

12:21 Ukraina taeva sulgemine video-link-logo

Ruuben Kaalep:

Lugupeetud peaminister! Nagu te väga hästi teate, võttis Riigikogu emakeelepäeval vastu pöördumise, milles kutsume ÜRO liikmesriike üles astuma viivitamata samme lennukeelutsooni kehtestamiseks massiliste tsiviilohvrite vältimiseks Ukrainas. See avaldus, pöördumine, võeti vastu harukordses üksmee... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Jaa, tänan! Lugupeetud peaminister! Veidi jääb mulje, et te proovite alavääristada või ebaoluliseks maalida Eesti Vabariigi seadusandliku võimu selgelt väljendatud tahet. Te ütlete, justkui lennukeelutsoonist ei oleks suurt kasu, kuna suurem osa purustusi tekitatakse kaugtulega, aga samal ajal me... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Tänan! Ma saan aru, et protseduur võimaldab mul veel küsida. Hea peaminister! Ma alguses küsisin just nimelt hästi konkreetselt. Te praegu markeerisite väga üleüldiselt. Milliste riikide riigipeade, valitsusliikmete, valitsusasutuste poole on Eesti konkreetselt pöördunud selle palvega või mõttega... Loe lähemalt

22.03.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:10 Välismaalaste seaduse ja välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (241 SE) teine lugemine video-link-logo

Ruuben Kaalep:

Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud ettekandja! Kas te ei leia, et praegu, kus me peame vastu võtma enneolematus koguses, kümnetes tuhandetes sõjapõgenikke Ukrainast, me peaksime viivitamatult kehtestama moratooriumi igasugusele muule sisserändele ja võtma ära, tegema kehtetuks need elamisload, mida ... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Aitäh! Hea ettekandja! Te olete mitu korda öelnud, et te arvate, et eestlased jäävad peremeheks omal maal. Ma tahaks küsida, millel see arvamus põhineb. Me ju näeme, et eestlaste osakaal on langemas, ja see seadus kindlasti aitab sellele kaasa. Ma tahaks ka küsida, kuigi mul ei ole mõtet küsida, ... Loe lähemalt

21.03.2022 / 15:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

15:35 Riigikogu avalduse "Eesti rahvuslike huvide kohta kliimapaketi "Eesmärk 55" läbirääkimistel" eelnõu (526 AE) esimene lugemine video-link-logo

Ruuben Kaalep:

Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud ettekandja! Euroopa Liit on roheliste energiaallikate hulka lugenud muu hulgas ka biomassi. Nüüd olukorras, kus selle tulemusena põlevkivi asendatakse Eesti elektrijaamades sisuliselt puiduga, tähendab see ju, et kasvab ka raiesurve Eesti metsadele, mis on niigi su... Loe lähemalt

18:31 Vaba mikrofon video-link-logo

Ruuben Kaalep:

Armsad sõbrad! Eile pommitasid Vene okupatsiooniväed Mariupolis kunstikooli, kus oli peavarju otsinud 400 tsiviilelanikku. Hoone on purustatud ja inimesed on siiani rusude all lõksus. Mariupoli kaitselahing on käinud alates 24. veebruarist. Mariupoli linn, kus enne sõda elas umbes 430 000 inimest... Loe lähemalt

14.03.2022 / 15:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

15:07 Eesti Vabariigi Riigikogu pöördumine Euroopa Liidu ja NATO liikmesriikide ning teiste riikide parlamentide poole (541 PE) esimene lugemine video-link-logo

Ruuben Kaalep:

Lugupeetud Riigikogu! Armsad kuulajad! Ukraina vapper sõjavägi kaitseb juba kolmandat nädalat järjest oma maad moskoviitliku vägivallaimpeeriumi sissetungi eest. Aga ukrainlased ei kaitse ainult oma maad. Nad kaitsevad tervet Euroopat, eriti neid riike, keda Venemaa verejanulised valitsejad on lä... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Olenemata sellest, et jutt käib suveräänse riigi kaitsmisest, kes ise kutsub NATO riike endale appi, olenemata Budapesti memorandumist, millega suurriigid garanteerisid Ukraina piirid. Teate, mida see paanika tuumaähvarduse eest tegelikult tähendab? See tähendab, et Moskva saab tulevikus alati vä... Loe lähemalt

01.03.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII session, additional sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:10 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Euroopa julgeolekuolukord seoses Venemaa agressiooniga Ukraina vastu" arutelu video-link-logo

Ruuben Kaalep:

Aitäh! Lugupeetud minister! Ukraina on pöördunud lääneriikide poole abipalvega, et kehtestataks lennukeelutsoon Ukraina kohal. See on äärmiselt oluline, kuna see aitaks ära hoida nii tsiviilohvreid kui ka ohvreid Ukraina sõdurite hulgas ning võib-olla ka olulisemate Ukraina linnade langemist. Sam... Loe lähemalt

23.02.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

15:04 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (507 SE) kolmas lugemine video-link-logo

Ruuben Kaalep: Ei, repliiki. Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Mind mainiti äratuntavalt härra Ligi poolt. Ma tahan lihtsalt öelda, et need süüdistused Eesti maine kahjustamises, tulega mängimises ja nii edasi on kohatud olukorras, kus tegelikult toimus see, et rahapesu vastu võitlemise sildi all aetakse panganduskartelli huvides asja, mille eesmärgiks on kõ... Loe lähemalt

16.02.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

19:30 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (507 SE) teine lugemine video-link-logo

Ruuben Kaalep:

Lugupeetud Riigikogu! Nii nagu iga eelnõu puhul, tuleb meil küsida ka siin: kelle huvides see eelnõu on koostatud, kes sellest võidab ja kes sellest kaotab? Kas Eesti rahvas, Eesti riik, meie kodanikud, ettevõtjad võidavad sellest või kaotavad? Rahandusministeerium on kõigi nende küsimuste osas v... Loe lähemalt

15.02.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:01 Olulise tähtsusega riikliku küsimusena välispoliitika arutelu video-link-logo

Ruuben Kaalep:

Tänan, hea juhataja! Lugupeetud minister! Te ütlesite oma kõnes, et Eestile on väga olulised põlisrahvaste õigused. Ühed kõige raskemas olukorras ja kõige represseeritumad põlisrahvad on meie sugulasrahvad Venemaal ja teised Venemaa põlisrahvad. Neist mõned on rohkearvulised, kellel on oma vabari... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Tänan, hea juhataja! Lugupeetud minister! Oma vastuses minu eelmisele küsimusele te oskasite välja tuua üksnes ÜRO põlisrahvaste nõukoja ja soome-ugri rahvaste maailmakongressi kui tegevused, kus Eesti on seisnud Venemaa põlisrahvaste eest. Aga minu küsimus puudutas seda, miks ei ole olnud kuulda... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Lugupeetud juhataja! Hea välisminister! Auväärsed Riigikogu liikmed ja kõik teised, kes te seda kuulate! See aeg on raske, saatuslik ja tähendusrikas. Euroopa saatus otsustatakse Ukrainas. Ja otsustatakse mitte üksnes see, kas Venemaa imperialistlik agressioon peatub või jätkub, vaid ühtlasi otsu... Loe lähemalt

14.02.2022 / 15:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

15:20 Arupärimine energiaarvete hüvitamise kohta (nr 108) video-link-logo

Ruuben Kaalep:

Tänan, hea esimees! Lugupeetud peaminister! Nende toetusmeetmete kehtestamisega te selgelt tunnistate, et elektri hinna tõus on suureks probleemiks paljude inimeste toimetulekule ja sellest võib järeldada, et te ka tunnistate, et on olemas turutõrge. Reformierakonnale ajalooliselt omane liberaaln... Loe lähemalt

16:36 Arupärimine personalikao kohta riigikaitse valdkonnas (nr 109) video-link-logo

Ruuben Kaalep:

Tänan, hea esimees! Lugupeetud peaminister! Kui terve hulk Eesti kaitseväelasi otsustab jääda oma veendumustele truuks ja leppida isegi oma töökoha kaotusega ja kõige sellega kaasnevaga, selle asemel et lasta endale süstida ohutuskontrolli mitteläbinud kahtlaseid ravimeid, siis kas te ei leia, et... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Tänan, hea esimees! Praegu on tekkinud selline olukord, et kell on 17 ja nüüdseks peaksid olema siia meie selja taha riiulisse laekunud kõigi sel nädalal menetluses olevate eelnõude materjalid. Aga meil on kolmapäeval viimane päevakorrapunkt eelnõu 507, mille materjale paraku ei ole siia riiuliss... Loe lähemalt

07.02.2022 / 15:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

16:09 Arupärimine Eesti jõupingutuste kohta Ukraina toetuseks ning liitlasvägade kohaloleku suurendamiseks Baltikumis (nr 100) video-link-logo

Ruuben Kaalep:

Aitäh, hea esimees! Lugupeetud peaminister! Prantsusmaa president Emmanuel Macron on praegu Moskvas. Eile ütles Macron niimoodi, et Venemaal on Ukrainas õigustatud julgeolekuhuvid. Samuti teatas ta, et ollakse lähedal Venemaaga kokkuleppe sõlmimisele, mis võtaks Ukrainas pinged maha. Kas te kiida... Loe lähemalt

16:57 Arupärimine sõjalise abi kohta Ukrainale (nr 105) video-link-logo

Ruuben Kaalep:

Hea juhataja! Lugupeetud peaminister! Kui Eestil oleks praegu võimalik saada oma liitlastelt samas mahus relvaabi, nagu meie anname Ukrainale, siis milliste võimelünkade esmajärjekorras täitmine oleks teie prioriteet?

Loe lähemalt

17:34 Arupärimine Mali missiooni lõpliku läbikukkumise kohta (nr 107) video-link-logo

Ruuben Kaalep:

Austatud Riigikogu! Lugupeetud peaminister! Head kuulajad! Eesti peaks saatma oma sõdureid välismissioonidele üksnes juhul, kui need on kooskõlas meie väärtushinnangutega ja aitavad kaasa meie julgeolekuhuvidele. Sellistele välismissioonidele, mis on vastuolus meie väärtustega ja kahjustavad meie... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Hea juhataja! Lugupeetud peaminister! Kas te saate aru, et kui me toetame Mali riigis teie valitsuse heakskiidul terrorirežiimi, kes surub brutaalselt maha väikerahvaste iseseisvuspüüdeid ja on süüdi jõhkrates sõjakuritegudes, ja režiim ehk hunta, nagu te ise ütlesite, on kahekordselt illegitiimn... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Aitäh, lugupeetud peaminister, vastamast! Mida me siin siis kuulsime? Kuulsime üsna kahepalgelisi seisukohti ja üsna asjasse süvenematuid arvamusi. Alustame algusest.

Esimene küsimus puudutas teavet Mali režiimi koostööst Venemaaga, Wagneri tegevusest Malis. Saime lühikese vastuse, et jah, ... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Kui me räägime, et ÜRO foorumil me seisame selle eest, et oleks põlisrahvaste keelte aasta, ja see ongi meie panus sellesse, et riigis, kus meie sõdurid osalevad missioonil, ei rikutaks põlisrahvaste õigusi, siis see on ju täielik asendustegevus. Kui meie [kontingent] on seal sees, siis meil on k... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Kuna mind mainiti läbirääkimistel, siis tahaksin lihtsalt lisada, et on väga arusaamatu, mille põhjal peaminister väidab, et Malis on vähenenud ebastabiilsus selle ajaga, kui meie [sõdurid] on sellel missioonil olnud. Tegelikult peaksime praegust aega võrdlema aasta 2012 eelse perioodiga. Meenuta... Loe lähemalt

26.01.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

18:08 Rikkumisest teavitaja kaitse seaduse eelnõu (504 SE) esimene lugemine video-link-logo

Ruuben Kaalep:

Aitäh, auväärne esimees! Lugupeetud minister! Kas te saaksite natukene põhjalikumalt selgitada, kuidas täpselt see infokanal hakkab toimima, millest te räägite? Kui ma sain õigesti aru, siis need vihjed jõuavad kõigepealt kuhugi õigusbüroosse, kust siis saadetakse teade sellele asutusele, mille k... Loe lähemalt

20:51 Ülevaade teadus- ja arendustegevuse olukorrast ja valitsuse poliitikast selles valdkonnas video-link-logo

Ruuben Kaalep:

Aitäh, hea juhataja! Lugupeetav peaminister! Te tõite palju häid näiteid Eestis tehtud edukatest ja innovaatilistest arendustest. Samuti on mul hea meel, et te mainisite rahvusteadusi, kuna rahvusteadused on need asjad, mida saab uurida ainult Eestis, mitte kusagil mujal maailmas. Kui me otsime s... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

... funktsioone täita. Mis on need konkreetsed sammud, mida te astute, et rahvusteadusi paremini rahastada?

Loe lähemalt

00:34 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (507 SE) esimene lugemine video-link-logo

Ruuben Kaalep:

Tänan, hea esimees! Lugupeetud minister! Selle eelnõu kohaselt § 75lõige 2 kirjeldab järelevalvetasu mahuosa. Kui ma saan õigesti aru, siis see on 0,035% teenuse osutamise käigus algatatud või vastu võetud tehingute kogusummast ehk käibest. Globaalne krüptoturu maht on triljonites. S... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Aitäh, hea esimees! Lugupeetud minister! Teid kuulates on selge, et see eelnõu on täiesti läbi mõtlemata ja väga kiiruga koostatud. Ma arvan, et sellise olulise seaduse koostamisel on paanika väga halb strateegia. Võtame näiteks kõige kesksema koha selles eelnõus, mis puudutab järelevalvetasu pro... Loe lähemalt

25.01.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:06 Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele luua koroonaviiruse vastu vaktsineerimise kõrvalmõjudest tekitatud kahjude hüvitamise fond“ eelnõu (482 OE) esimene lugemine video-link-logo

Ruuben Kaalep:

Suur tänu, austatud juhataja! Hea ettekandja! Kuidas tagada seda, et võimalikult paljud inimesed, kes kannatavad vaktsiini kõrvalmõjudest tekitatud kahjusid, ka jõuaksid nende hüvitamiseni, ja vältida seda, et kahjude tõestamisest ja kinnitamisest ei kujuneks mingi kaelamurdev pikk kafkalik prots... Loe lähemalt

11:22 Tervishoiuteenuse osutaja kohustusliku vastutuskindlustuse seaduse eelnõu (522 SE) esimene lugemine video-link-logo

Ruuben Kaalep:

Tänan, lugupeetud juhataja! Hea minister! Muidugi on tore kuulda, et te ütlete, et ei tohi kedagi lamemaalaseks kutsuda. Paraku see ei heasta seda, mida on tehtud kõik need kuud meedia vahendusel ja ka valitsusringkondades, mõnitades ja halvustades inimesi, kes on koroonavaktsiinide suhtes skepti... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Kas ei oleks kõige õigem ennetada neid kahjusid ja loobuda sellest noorte massilise vaktsineerimise poliitikast?

Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Hea minister! Te väitsite, et vaktsineerimise riskid on igal juhul väiksemad kui koroona läbipõdemise riskid. Aga see on faktiliselt vale. Konkreetne California Ülikooli uuring, mida on põhjalikult kajastanud ka Suurbritannia ajaleht The Guardian, uuris eelmisel aastal esimese kuue kuu andmete põ... Loe lähemalt

12:49 Looduskaitseseaduse ja sellega seotud seaduste muutmise seaduse eelnõu (483 SE) esimene lugemine video-link-logo

Ruuben Kaalep:

Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud ettekandja! Üks meie rahvusliku teadus‑ ja kultuuripärandi väärikamaid edasikandjaid Toomas Kiho kirjutab tänases Postimehes niimoodi: "Seda kahju, mis tervele Eestile selle eelnõu seaduseks saamisega tehakse, ei pööra enam keegi mitte kunagi tagasi. [...] "Loodusk... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud ettekandja! Räägime siis sisust, kui te soovite, ilma emotsioonideta, nii palju kui see on võimalik, ja konkreetsete näidetega. Näiteks Päidla järvestik Otepää vallas, mida ma väga hästi tunnen, kus on 12 järve. Kui te olete keskkonnateemadega kursis, siis te kindl... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

... mis need 20 meetrit on? Suuresti on need kas roostikuga kaetud ala või mingi selline maastik, kuhu ei saagi maja ehitada ja kus ühtlasi ei saa ka kõndida. 20 meetrit linnatänaval käies tundub laia alana, kus on väga hea kõndida, aga järveäärses roostikus või võsas see nii ei ole. Ehk siis teg... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

... kuidas te saate väita, et see eelnõu ei pane kallasradu kinni?

Loe lähemalt

19.01.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

14:02 Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (439 SE) teise lugemise jätkumine video-link-logo

Ruuben Kaalep:

Suur tänu, hea istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Selle eelnõu seletuskiri jutustab, kuidas maaelukomisjon küsis eelnõu kohta arvamust väga paljudelt erinevatelt huvigruppidelt. Ja siis on selline lause, et eelnõu kohta arvamusi ei esitatud. Kui võtta arvesse, et nende üles loetud huvigrupp... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Tänan, hea aseesimees! Austet komisjoni esimees! Teie viimase vastuse peale ma tahan küsida, et kui te ütlete, et me peame kuulama kõiki neid huvigruppe, kes ei ole oma arvamust avaldanud mitte kuidagi, siis kuidas me neid kuulame, kui see arvamus puudub? Aga tegelikult mul on teine küsimus ka. S... Loe lähemalt

14:57 Peaminister Kaja Kallase poliitiline avaldus julgeolekuolukorra kohta video-link-logo

Ruuben Kaalep:

Suur tänu! Lugupeetud proua peaminister! Loomulikult, see kõik on väga õige, mida te rääkisite meie üldisest julgeolekuolukorrast ja sellest üsna dramaatilisest situatsioonist, kus terve Ida-Euroopa praegu on. Aga võib-olla oleks tahtnud rohkem kuulda nende konkreetsete meetmete, konkreetsete sam... Loe lähemalt

19.01.2022 / 12:00 XIV Riigikogu, VII session, Question Time Vaata täpsemalt

12:01 Mali missioon video-link-logo

Ruuben Kaalep:

Tänan, hea Riigikogu esimees! Lugupeetud peaminister! Teie jutust kõlas kaks põhilist argumenti, miks Eesti peaks osalema Mali missioonil, [üldse] missioonidel. Üks neist on see, et meil on vaja toetada oma liitlasi NATO-s, teine on see, et stabiilsus Aafrikas on meie julgeoleku huvides. Esiteks,... Loe lähemalt

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee