Riigikogu
Skip navigation

Riigikogu

Calendar

Select a date range Open Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
header-logo

Verbatim records

Verbatim reports of proceedings: 140 Ava/Sulge kõik
16.06.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, V session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

00:41 Kollektiivlepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (383 SE) teine lugemine video-link-logo

Oudekki Loone:

Aitäh selle ettekande eest ja seda seadust tutvustamast, mis on eriti oluline, et laiendatud kollektiivlepet täiendatakse esindatavuse printsiibiga, mida küsis ka Riigikohus ja mis on üldine tava niisugusel puhul. Ja kindlasti on see tööandjate poolest see 40% suhteliselt õiglane. See ei pea olem... Loe lähemalt

Oudekki Loone:

Aitäh! Head kolleegid! Kõigepealt, see on päris mõistlik seadus. See parandab mitmeid probleeme meie tööturul, alates laiendatud kollektiivlepete regulatsioonist kuni töötutoetuse ja töötuskindlustushüvitiseni. Jaa, muidugi Eesti tööturgu saaks ja peaks väga palju paremini reguleerida, nendessama... Loe lähemalt

Oudekki Loone: Kolm minutit. Loe lähemalt

Oudekki Loone:

Nüüd, küsimustes mainiti mitu korda võõrtöötajaid ja mõnedes ettekannetes ka. Ja see on tõesti väga oluline küsimus, eriti selle seaduse valguses, sellepärast et laiendatud kollektiivlepe on ainus lahendus võõrtöötajate ekspluateerimise probleemile. Ainus võimalik lahendus. Isegi piiride kinnipan... Loe lähemalt

10.06.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:16 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (212 SE) teise lugemise jätkamine video-link-logo

Oudekki Loone:

Teate, härra Peeter Ernits eksib. See ei ole siin mingi peenhäälestus, see ei ole mingi väike asi. See on täpselt see asi, millest on rääkinud siin saalis härra Mart Helme korduvalt demokraatiast, mida on maininud Merry Aart, kes räägib nii sütitavalt kohalikest omavalitsustest. See on tegelikult... Loe lähemalt

08.06.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:58 31 Riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks kaitseminister Kalle Laanetile video-link-logo

Oudekki Loone:

Head kolleegid! Kõigepealt, me toetame täna ministri jätkamist. Meil on koalitsioonilepe, millest me jätkuvalt kinni peame. Me ei näe põhjust ministrit vahetada, me peame umbusaldust ühele ministrile valeks. Umbusaldus kärbetele muidugi on teine tera. Kui me täna vaatame esimese kvartali majandus... Loe lähemalt

02.06.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, V session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

14:59 Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Eesti keele õppe arengu probleemkomisjoni moodustamine’’ muutmine" eelnõu (335 OE) teine lugemine video-link-logo

Oudekki Loone:

Head kolleegid! Käesolev eelnõu läbis esimese lugemise Riigikogu täiskogus k.a 10. märtsil. Eelnõu esimene lugemine lõpetati ja muudatusettepanekute esitamise tähtajaks määrati k.a 25. märts. Tähtajaks esitati eelnõu kohta kokku 270 muudatusettepanekut. Viis erinevat EKRE fraktsiooni liikmete gru... Loe lähemalt

Oudekki Loone: Kuna seda kompromissi ei otsitud põhiseaduskomisjoni istungil ja ühelgi kohal oleval saadikul seda küsimust ei tekkinud, siis me seda ei arutanud. Loe lähemalt

Oudekki Loone:

Aitäh! Ma arvan, et te kindlasti võite seda küsida oma fraktsiooni esimehe käest, kes oli nendel kindlasti esindatud selle kompromissi leidmisel. Meile põhiseaduskomisjoni – ma olen siin komisjonipoolne ettekandja – tõi selle kompromissi siis komisjoni esimees. Nii palju kui ma tean, neid arutelu... Loe lähemalt

Oudekki Loone:

Nagu selle komisjoni nimi ütleb, see tegeleb eesti keele õpetamise arenguga. Kuidas see komisjon täpselt tegeleb, see on loomulikult nagu kõik teised komisjonid: komisjoni liikmetel on vabadus otsustada, kuidas seda tööd täpselt planeerida ja kuhu see fokuseerida. Ma olen täiesti kindel, et selle... Loe lähemalt

20:07 Eesti keele arengukava 2021–2035 video-link-logo

Oudekki Loone:

"[Rahva] suurus ja vägevus on suurus ja vägevus vaimu asjades ja haritud elo poolest. Ka terve rahvas võib sedaviisi vaimu asjades ja haritud elo poolest tõeste suur ja vägev ja tõistele hapu taignaks olla, kes elo elama ajab." Nii ütles Jakob Hurt ja täna me teame, et tal oli õigus. Ka kõige väi... Loe lähemalt

19.05.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, V session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

22:20 Kollektiivlepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (383 SE) esimene lugemine video-link-logo

Oudekki Loone:

(Kaugühendus)

Aitäh! Aitäh, härra minister, selle väga hea ülevaate eest! Aga mul oleks üks küsimus. Selles seaduses parandatakse küll väga hästi töölepingu ebaseadusliku ülesütlemise korral mõistetavaid hüvitisi, aga tegelikult oleks ka loogiline, et töötajal oleks võimalik nõuda töökohale... Loe lähemalt

Oudekki Loone:

(Kaugühendus)

Aitäh, härra minister, nende vastuste eest! Kõigepealt ma tahan tunnustada seda, et antud seadusmuudatus tehti tõesti koostöös tööturu osapooltega. See on väga hea praktika majanduselu korraldamiseks ja ma loodan, et see jätkub, et riik, ettevõtjad ja töötajad lepivad omavahel... Loe lähemalt

18.05.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:01 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse „Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine" muutmine" eelnõu (334 OE) teine lugemine video-link-logo

Oudekki Loone:

(Kaugühendus)

Aitäh! Head kolleegid! Põhiseaduskomisjon arutas seda eelnõu oma 11. mai istungil. Selleks ajaks oli toimunud eelnõu esimene lugemine 3. mail ja muudatusettepanekute esitamise tähtajaks oli määratud 7. mai kell neli. Eelnõu kohta ühtegi muudatusettepanekut ei laekunud, seega e... Loe lähemalt

Oudekki Loone:

(Kaugühendus)

Aitäh küsimuse eest! Teiseks lugemiseks ettevalmistamisel me seda ei arutanud. Enne esimest lugemist põgusalt arutasime. Me kõnelesime sellest ka siin saalis. Väga juriidilistesse detailidesse ei mindud, sest üldine seisukoht oli pigem see, et on ilmne, mis on koalitsioon ja o... Loe lähemalt

10:07 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine“ muutmine" eelnõu (336 OE) teine lugemine video-link-logo

Oudekki Loone:

(Kaugühendus)

Head kolleegid! Ka seda eelnõu arutas põhiseaduskomisjon 11. mail. Analoogiliselt eelmisega läbis see täiskogus esimese lugemise k.a 3. mail. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg oli 7. mai kell 16, eelnõu kohta aga muudatusettepanekuid ei esitatud. Seetõttu ei olnud komisjo... Loe lähemalt

Oudekki Loone:

(Kaugühendus)

Aitäh! Ka seda küsimust me komisjonis ei arutanud. Aga isiklikult ma näen, et meie praegune opositsioon on tõesti väga võimekas, ja ma arvan, et ta teeb oma tööd täpselt sama hästi, nagu ta seni on teinud.

Loe lähemalt

Oudekki Loone:

(Kaugühendus)

Suur aitäh selle küsimuse eest! Me käsitlesime seda opositsiooni ja koalitsiooni küsimust enne esimest lugemist, ka esimesel lugemisel seda küsimust puudutati. Üldine seisukoht on see: lähtuvalt meie Riigikogu kodu- ja töökorra seadusest on nii, et kui keegi ei kuulu üldse min... Loe lähemalt

Oudekki Loone:

(Kaugühendus)

Aitäh! Keskerakond on väga tugev valitsuserakond, seega ma tõesti usun, et meie rahvas usaldab meid ja me oleme veel väga kaua valitsuserakond. Aga nähes, kui efektiivne me oleme olnud opositsioonis, siis mul ei ole mingit muret selle pärast, et Keskerakonna väga võimekad liik... Loe lähemalt

Oudekki Loone:

(Kaugühendus)

Aitäh, Urmas, selle küsimuse eest ja minu spetsialiteeti meelde tuletamast! Aga ma tuletan meelde, et siin hetkel puldis ma olen põhiseaduskomisjoni esindaja, kes annab ülevaate, mida me komisjonis arutasime. Komisjonis me seda küsimust puudutasime. Komisjonis üldiselt jõuti  ... Loe lähemalt

Oudekki Loone:

(Kaugühendus)

Aitäh selle küsimuse eest! Me arutasime väga põgusalt seda, kuidas võiks nende komisjonide tööd efektiivsemaks või paremaks teha. Sealjuures ei olnud väga põhjapanevaid erisusi, pigem oli küsimus parlamentaarses tavas, näiteks, kuidas fraktsioonid võiksid inimesi määratleda ja... Loe lähemalt

Oudekki Loone:

(Kaugühendus)

Aitäh selle väga huvitava ettepaneku eest! Kui te selle esitate, siis ma arvan, et põhiseaduskomisjon võtab seda väga tõsiselt ja kindlasti seda ka arutab.

Loe lähemalt

Oudekki Loone:

Aitäh! Nagu ma ütlesin, niisuguses sõnastuses komisjon ei arutanud, ütleme, sisuliselt parlamentaarse kontrolli efektiivsust, aga me leidsime, et on demokraatlikult aus, kui opositsioonil ja koalitsioonil on võrdne esindatus, sest see annab piisava efektiivsuse nende komisjonide töötamiseks.

Loe lähemalt

Oudekki Loone:

Ei, ka meie alalised komisjonid on absoluutselt demokraatlikud ja ma usun, et ka ausad.

Loe lähemalt

Oudekki Loone:

Aitäh selle väga huvitava ettepaneku eest!

Loe lähemalt

Oudekki Loone:

(Kaugühendus)

Aitäh! Ka see on kindlasti üks võimalik tõlgendus, kuidas määratleda opositsiooni ja koalitsiooni. Me ei ole pidanud põhiseaduskomisjonis vajalikuks neid tavasid, neid erinevaid tervemõistuslikke lähtekohti, millele ka Riigikogu aseesimees siin viitas, eraldi seadusesse sisse ... Loe lähemalt

Oudekki Loone:

(Kaugühendus)

Aitäh küsimuse eest! Veel kord: alaliste komisjonide küsimust me seekord ei arutanud, kui te teete vastava ettepaneku, siis me arutame. Mis puutub taas demokraatlikusse õigusesse erikomisjonides, siis tõepoolest, nii nagu te viitate ja nagu paljud viitavad, need on kontrolliko... Loe lähemalt

Oudekki Loone:

Aitäh sulle küsimuse eest ja aitäh ka eelmise küsimuse eest! Üksikud saadikud satuvad siiski komisjonidesse sellepärast, et fraktsioon nimetab enda esindaja. Nii et see küsimus, mis siis saab, kui keegi läheb fraktsioonist ära, on jälle selle konkreetse saadiku ja fraktsiooni vaheline kokkulepe. ... Loe lähemalt

Oudekki Loone:

(Kaugühendus)

Aitäh küsimuse eest! Komisjon seda küsimust niisugusel kujul, nagu see on hetkel saalis tekkinud, ei arutanud. Komisjon seda teemat puudutas, aga üldiselt leiti, et koalitsioon ja opositsioon on tavakorras defineeritavad mõisted, seega me ei pidanud vajalikuks, et need oleksid... Loe lähemalt

Oudekki Loone:

(Kaugühendus)

Suur tänu sellise huvitava arutelu eest! Aga ka valitsuskoalitsiooni koosseisu kindlasti meie komisjon ei arutanud. Isiklikult ma näen, et kahe partneriga valitsus on suutnud praegu väga keerulistest karidest üle tulla, ja ma arvan, et suudab seda ka edaspidi.

Loe lähemalt

Oudekki Loone:

Vabandust! Kas te saaksite seda küsimust korrata? Mul millegipärast see hakkis ...

Loe lähemalt

Oudekki Loone:

(Kaugühendus)

Suur aitäh! Ma saan aru, et millegipärast praegune valitsuskoalitsioon tekitab väga palju elevust. Ja kohati mulle tundub, et see on nii hea koalitsioon, kuhu tahaksid kuuluda ka kõik teised peale Urmas Reinsalu. Iseenesest on see väga hea saavutus.

Ma võtaksin natuke la... Loe lähemalt

Oudekki Loone:

(Kaugühendus)

Aitäh, härra Ernits! Mul on päris kurb kuulata, kuidas te peate oma kolleege jahukottideks ja kuidas te arvate, et komisjonid on kuidagi teie isiklik omand. Ei ole. Need on Eesti Vabariigi parlamendi komisjonid, kus on liikmed, kelle on valinud Eesti rahvas, ja nende suhtes ma... Loe lähemalt

Oudekki Loone:

(Kaugühendus)

Aitäh! Keskerakonnale ja Reformierakonnale tundub, et neid komisjone on väga vaja.

Loe lähemalt

Oudekki Loone:

(Kaugühendus)

Aitäh! Kui Reformierakond peaks olema mingisuguses versioonis ainukesena koalitsioonis, siis see on üks võimalus.

Loe lähemalt

Oudekki Loone:

(Kaugühendus)

Härra Ernits! Võib-olla te olete eksinud komisjoniga, kus te viibite, sellepärast et meie esindaja härra Marek Jürgenson on väga efektiivne ja ka küsib igas komisjonis küsimusi.

Loe lähemalt

Oudekki Loone:

(Kaugühendus)

Aitäh! Siis lihtsalt kontroll riigieelarve koostamise üle on võib-olla mõnevõrra vähem efektiivsem. Meie leiame, et selleks võiks küll moodustada erikomisjoni, eriti niisuguse, mis kaitseb opositsiooni õigusi ning kus opositsioonil ja koalitsioonil on võrdne kaal. Me peame sed... Loe lähemalt

12:08 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine" muutmine" eelnõu (337 OE) teine lugemine video-link-logo

Oudekki Loone:

(Kaugühendus)

Head kolleegid! Ka seda eelnõu menetles põhiseaduskomisjon 11. mail k.a. Riigikogu täiskogus esimese lugemise oli ta läbinud 3. mail. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg oli 7. mai kell 16. Otsuse eelnõu kohta muudatusettepanekuid ei esitatud, seega ei näinud põhiseaduskomi... Loe lähemalt

Oudekki Loone:

(Kaugühendus)

Hea küsija, ma olen veendunud, et kõik meie parlamendi liikmed teavad, millest nad räägivad.

Loe lähemalt

Oudekki Loone:

(Kaugühendus)

Aitäh! Toomas Kivimägi väljendus väga selgelt ja ta võrdles selle komisjoni koosseisu muutmist eelmise valitsuse ajal kehtinud olukorraga. Ja tõepoolest, eelmise valitsuskoalitsiooni ajal oli koalitsioonierakondadel nendes komisjonides enamus.

Nüüd see eelnõu paneb ette,... Loe lähemalt

Oudekki Loone:

(Kaugühendus)

Aitäh! Katri Raigi personaalküsimust põhiseaduskomisjon ei arutanud ja mul tõepoolest ei ole ka mingisugust võimalust sellele siin hinnangut anda. Tõepoolest, me arutasime põhiseaduskomisjonis veebruari istungil, kui me arutasime veel selle eelnõu esimest versiooni, mis oli es... Loe lähemalt

Oudekki Loone:

(Kaugühendus)

Ma ei teagi, kas ma peaksin sellise huvitava küsimuseasetuse eest tänama. Aga ma saan öelda kindlasti seda, et põhiseaduskomisjon kordagi ei arutanud, keda konkreetselt fraktsioonid plaanivad komisjoni liikmeteks esitada. See ei ole ka meie pädevus. Ja meil ei tulnud sellest j... Loe lähemalt

Oudekki Loone:

(Kaugühendus)

Aitäh selle küsimuse eest! Ma näen, et kõik meie parlamendiliikmed võtavad oma rolli valitsuse töö kontrollimisel väga tõsiselt, ja ma ei näe hetkel siin mingit ohtu meie demokraatiale või sellele, et parlament millegipärast loobub oma töö tegemisest. Tõesti, kolleegid, ma tun... Loe lähemalt

Oudekki Loone:

(Kaugühendus)

Aitäh! Ma loodan, et midagi niisugust ei juhtu, ja ma usun, et selles valitsuses kindlasti inimesed on valmis parlamendile selgitama kõikvõimalikke taustu, kõikvõimalikke probleeme. Ma olen ka täiesti veendunud, et kontrollikomisjoni esimees on poliitiliselt nii võimekas, et t... Loe lähemalt

Oudekki Loone:

(Kaugühendus)

Aitäh! Niisugune võrdne koosseis – jällegi, see on minu isiklik arvamus – kohustab opositsiooni ja koalitsiooni omavahel koostööd tegema, eelkõige koalitsiooni märgatavalt rohkem opositsiooniga arvestama. Seega ma pean seda iseenesest heaks sammuks. 

Loe lähemalt

Oudekki Loone:

(Kaugühendus)

Jätkuvalt, ma arvan, et need ajakirjanduses üles visatud täiesti jaburad süüdistused kaovad päris kiiresti ära, nähes, kui avatult ja selgelt on ametis olev parlamendispiiker näidanud, kuidas tookord raha kasutati, ega ole kunagi keeldunud parlamendile veel selgitusi jagamast.... Loe lähemalt

Oudekki Loone:

(Kaugühendus)

Aitäh! Ka eelmises Riigikogus, ütleme, eelmise valitsuskoalitsiooni puhul oli tegelikult nendes erikomisjonides valitsuserakondade enamus. Alguses mõtles ka see koalitsioon, et peaks seda tava jätkama, aga siis jõudsime koostöös kõigi teiste erakondadega arutelude käigus arusa... Loe lähemalt

Oudekki Loone:

(Kaugühendus)

Aitäh! Kui koalitsiooni ja opositsiooni esindatus on tasakaalus, siis on mõlemal võrdne blokeerimise võimalus. See tähendab, et mõlema poliitiline jõud on ühesugune. Ja see annab kindlasti võimaluse kõik niisugused probleemid poliitiliste mehhanismidega ära lahendada.

Ma... Loe lähemalt

Oudekki Loone:

(Kaugühendus)

Suur aitäh! Tõepoolest, ma pean veel kordama, et kui me võrdleme eelmise valitsuskoalitsiooni moodustatud komisjoni ja seda, mida pakub välja praegune valitsuskoalitsioon, siis näeme, et praegune valitsuskoalitsioon pakub märgatavalt demokraatlikumat lahendust ehk niisugust, k... Loe lähemalt

Oudekki Loone:

(Kaugühendus)

Aitäh! Kindlasti komisjon töötab ka praegu reaalselt. Kogu lugupidamine selle komisjoni suhtes! Ma arvan, et see on väga hea komisjon. Minu selgitus käis hüpoteetilise juhu kohta, kui keegi koalitsioonist peaks tahtma blokeerida komisjonis toimuvat. Ma juhtisin tähelepanu, et ... Loe lähemalt

Oudekki Loone:

(Kaugühendus)

Aitäh! Absoluutselt! Kui on tegemist korruptsiooniga, siis tuleb sellega võidelda. Ja ma olen täiesti veendunud, et sõltumata sellest, kas me oleme opositsioonis või koalitsioonis, me tahame kõik korruptsiooniga võidelda. Seda enam on täiesti mõistlik, et neid inimesi on seal ... Loe lähemalt

Oudekki Loone:

(Kaugühendus)

Aitäh! Konsensus tähendab, et igal liikmel on vetoõigus, igal liikmel on blokeerimise õigus, sisuliselt. Nii et selles mõttes see on nagu veel suurem võrdsus. Mul on hea meel, et tegelikult meie parlamentaarne tava on selline, et nendes komisjonides püütakse leida konsensus. J... Loe lähemalt

Oudekki Loone:

Loomulikult, alati on see huvi poliitiline huvi.

Loe lähemalt

Oudekki Loone:

(Kaugühendus)

Aitäh! Tõepoolest, Keskerakond ja Reformierakond peavad väga oluliseks, et parlament eraldi uuriks korruptsiooniga seonduvaid juhtumeid, sest sellega tuleb tegelda ja seda ei tohi venitada mingisugustel tehnilistel põhjustel. Sellepärast me olemegi siin teie ees selle eelnõuga... Loe lähemalt

Oudekki Loone:

(Kaugühendus)

Aitäh! See on konkreetne eelnõu selles konkreetses parlamendikoosseisus selle konkreetse valitsuskoalitsiooni ajal. Nii nagu eelmise eelnõu käsitlemisel põgusalt juttu oli, neid komisjone moodustatakse iga kord uuesti. Ja mõnikord muudetakse moodustamise viisi isegi parlamendi... Loe lähemalt

Oudekki Loone:

(Kaugühendus)

Aitäh! Ma usun, et iga saadik töötab konkreetses komisjonis nii hästi, kui ta suudab ja oskab. Lõpuks saab ta hinnangu oma tööle valijatelt. See näitab, kui hea ja efektiivne keegi on olnud.

Loe lähemalt

Oudekki Loone:

(Kaugühendus)

Jah, härra komisjoni esimees, absoluutselt on nii. Meie roll on ikkagi poliitiline järelevalve ja seetõttu ka meie arutelud on ainult, ütleme, poliitilise järelevalve dimensioonides. Nii et see täpsustus on väga õige ja suurepärane.

Loe lähemalt

Oudekki Loone:

(Kaugühendus)

Aitäh selle küsimuse eest! Seda arutelu meil komisjonis ei toimunud.

Loe lähemalt

12.05.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, V session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

17:05 Siseturvalisuse arengukava 2020–2030 video-link-logo

Oudekki Loone:

Aitäh! Hea minister, aitäh selle ülevaate ja esitatud arengukava eest! See on kindlasti väga oluline ja väga huvitav. Minu küsimus puudutab seda, et siin puudub eraldi rõhuasetusena üks väga oluline probleem, mis siseturvalisust mõjutab, nimelt maffia tüüpi kriminaalsed organisatsioonid. See on p... Loe lähemalt

10.05.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, V session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

15:50 Riigikogu otsuse "Euroopa Liidu taaskäivitamise kava rahastamise ja Euroopa Liidu Nõukogu otsuse omavahendite süsteemi kohta heakskiitmine" eelnõu (353 OE) teine lugemine video-link-logo

Oudekki Loone:

Head kolleegid! See otsus, mille vastuvõtmiseks valitsus meilt täna usaldust küsib, on konkreetne samm Euroopa Ühendriikide loomise poole, Euroopa föderalistide kauase eesmärgi poole. Mina Eesti kodanikuna, Eesti Vabariigi parlamendi liikmena, selle poliitilise kogukonna liikmena, kes just Kesker... Loe lähemalt

06.05.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:03 Riigieelarve kontrolli erikomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "EL järgmise finantsperspektiivi, taasterahastu ja õiglase üleminekufondi raha planeerimisest" arutelu video-link-logo

Oudekki Loone:

Aitäh! Kallid kolleegid! Täna ja praegu eurorahast rääkides tuleb seda teha eelkõige läbi roheliste prillide. Muu hulgas mitte ainult eurorahast rääkides, vaid üldse riigi investeeringutest rääkides, üldse Eesti tulevikust rääkides me peame ette panema rohelised prillid. Juba ka lihtsalt majandus... Loe lähemalt

03.05.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, V session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

16:28 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse „Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine" muutmine" eelnõu (334 OE) esimene lugemine video-link-logo

Oudekki Loone:

Põhiseaduskomisjon arutas seda eelnõu kahel istungil, 23. veebruaril ja 20. aprillil. 23. veebruaril oli meil pikem arutelu. Sealgi tutvustas eelnõu esitajate nimel härra Mart Võrklaev, kes tollel hetkel tutvustas selle eelnõu esimest versiooni, kus püüti komisjoni koosseis määrata põhimõtte alus... Loe lähemalt

Oudekki Loone:

Aitäh! Me seda küsimust niisugusel kujul komisjonis ei arutanud. Me leidsime, et Riigikogu fraktsiooni mittekuuluvate saadikute üle otsustab Riigikogu juhatus. Kui ma aga ise teile vastan, siis kui Keskerakond on esitanud oma esindaja ja see inimene peaks lahkuma või kui sotsiaaldemokraadid esita... Loe lähemalt

17:00 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse „Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine“ muutmine" eelnõu (336 OE) esimene lugemine video-link-logo

Oudekki Loone:

(Kaugühendus)

Tere! Ka selle eelnõu esitasid 15. veebruaril Eesti Reformierakonna ja Eesti Keskerakonna fraktsioon. Põhiseaduskomisjon arutas eelnõu 23. veebruaril ja 20. aprillil. Ma küll ütlen, et "arutas seda eelnõu", aga tegelikult me põhiseaduskomisjonis arutasime kõikide erikomisjonid... Loe lähemalt

17:10 Riigikogu otsuse ’’Riigikogu otsuse „Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine’’ muutmine’’ eelnõu (337 OE) esimene lugemine video-link-logo

Oudekki Loone:

Aitäh! Lugupeetud kolleegid! Ka see eelnõu on olnud põhiseaduskomisjoni istungi päevakorras kahel korral, 23. veebruaril ja 20. aprillil. Nii nagu ma ütlesin ka enne, erikomisjone me arutasime põhiseaduskomisjonis põhimõtteliselt sisuliselt ühtemoodi, sest need tuleb lahendada ühtemoodi. Leidsime... Loe lähemalt

21.04.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, V session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

14:11 Erakonnaseaduse ja täitemenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (321 SE) esimene lugemine video-link-logo

Oudekki Loone:

(Kaugühendus)

Tere, head kolleegid! Jätkame siis sealt, kus eile pooleli jäi. Kaheldamatult on väga oluline jälgida, et meie demokraatia oleks läbipaistev ning et valimiskampaania oleks võistlus ideede üle, mitte selle üle, kes suudab rohkem klantspilte panna või rohkem soodsamalt telerekla... Loe lähemalt

Oudekki Loone:

... juriidilise sõjaga, mitte ausas valimiskonkurentsis. Siinkohal ma tahaksin headele kolleegidele öelda just eilset arutelu kuulates, et võib-olla üksteise demoniseerimise, näpuga näitamise võiks kõrvale panna, eriti selle eelnõu kontekstis. Muidu tõesti jääb avalikus ruumis mulje, nagu ERJK ee... Loe lähemalt

20.04.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:03 Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (306 SE) esimene lugemine video-link-logo

Oudekki Loone:

(Kaugühendus)

Tere! Ma loodan, et olen nüüd kuulda ja näha.

Loe lähemalt

Oudekki Loone:

Väga hea! Selle eelnõu eesmärk on eelkõige hõlbustada tööturu osapooltel efektiivsemalt tervise ja heaolu eest hoolitseda, kaotades ametiühingute vastava toetuse puhul topeltmaksustamise ning ettevõtjate puhul vähendades bürokraatiat ja suurendades paindlikkust töötervisesse investeerimisel.

<... Loe lähemalt

Oudekki Loone:

Aitäh! Jah, ongi välja käidud argumendid, et on palju mittetulundusühinguid, kes tegelikult tegutsevad avalikes huvides ja jagavad ka toetusi, ning et neid tuleks samamoodi kohelda. Just sellepärast selles eelnõus ei olegi seaduse paragrahvina märgitud eraldi ametiühinguid, vaid kõiki mittetulund... Loe lähemalt

Oudekki Loone:

Kõigepealt küsimuse esimene pool, kuidas on selliste väga väärikate organisatsioonidega, nagu näiteks vähiravifond ja paljud teised mittetulundusühingud. Tegelikult on Eestis olemas tulumaksusoodustuste nimekiri, kuhu mitmed niisugused organisatsioonid saavad kuuluda. Päris ebaõiglane meie riik k... Loe lähemalt

Oudekki Loone:

Esiteks, me räägime siin toetustest. Küsimus ei ole kasumis. Me räägime toetustest, mitte mingisugusest kasumi jagamisest või tasust. Toetused on tegelikult väga selge mõiste. Tõepoolest, need peavad olema kooskõlas põhikirjaliste eesmärkidega. Töötajate toetamine kindlasti on ametiühingute puhul... Loe lähemalt

Oudekki Loone:

Praegu on siin tõesti käsitletud liikmemakse just selles mõttes, et need on tulumaksuga maksustatud ja tekib kahekordse maksustamise probleem. Aga iseenesest see osutus on väga oluline. Ma arvan, et me võiksime esimese ja teise lugemise vahel üle vaadata ka kogu annetustega seonduva temaatika. Loe lähemalt

Oudekki Loone:

Aitäh! Meie hinnangul praegune MTÜ-de seadus seda lubab. Aga kindlasti aitäh selle tähelepaneku eest! Ma arvan, et seda konkreetset formulatsiooni me saame esimese ja teise lugemise vahel täpsustada ja parandada.

Loe lähemalt

Oudekki Loone:

Aitäh! Spordirajatised kuuluvad selle osa alla, kus on töötajate tervise edendamiseks tehtavad kulutused, ja seal on piirmäär 400 eurot aastas. Kas see 400 eurot aastas võiks muutuda selliseks lisatasuks, palgaks? Senine kogemus on – praegu see summa on 100 eurot kvartalis –, et seda probleemi vä... Loe lähemalt

Oudekki Loone:

Aga see on otse ... (Ühendus hakib.) mis tehakse. See on ikkagi ka see põhjus, miks siin on jutt liikmemaksudest makstavatest toetustest.

Loe lähemalt

Oudekki Loone:

Ma väga pooldan seda, et Eesti riik teeks selle valiku, et me ravimitelt, eriti väga olulistelt ravimitelt käibemaksu ei küsi. Kindlasti, kui me arutame riigi eelarvestrateegiat, siis see on üks teema, mida me võiksime arutada.

Loe lähemalt

Oudekki Loone:

Ma kuulsin seda küsimust natuke halvasti. Aga mis puutub töötajate tervise edendamiseks tehtavatesse kulutustesse, siis see maksuvabastus on juba olemas. Maksuvabastuse piirmäär on 100 eurot kvartalis. Siin me teeme ainult selle väikese muudatuse, et see oleks 400 eurot aastas. Summa jääb samaks,... Loe lähemalt

Oudekki Loone:

Aitäh! See on kindlasti väga oluline märkus ja ma tänan kõiki, kes annetuste küsimuse on üles tõstnud. Kindlasti me võiksime sellegi üle vaadata esimese ja teise lugemise vahel, et niisuguseid kuritarvitamisi ei juhtuks. Suur aitäh!

Loe lähemalt

Oudekki Loone:

Ma sain aru, et kui me teeme mingisuguse sellise MTÜ, mille liikmeks on ühe ettevõtte töötajad ja ettevõtjad, siis jah, kui ettevõtja füüsilise isikuna maksab sinna miljon eurot, siis ta füüsilise isikuna selle miljoni euro pealt on juba tõesti tulumaksu maksnud ja siis tõepoolest teist korda ta ... Loe lähemalt

Oudekki Loone:

Aitäh! Tahan rõhutada, et see eelnõu suurendab õiglust meie ühiskonnas. See kinnitab ühelt poolt liberaalselt, et kui inimesed, on nad töötajad või ettevõtjad, näitavad üles initsiatiivi üksteist keerulistel aegadel aidata ja mõtlevad välja häid lahendusi, kuidas meie ühiskonda paremaks teha, sii... Loe lähemalt

07.04.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, V session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

16:40 Meresõiduohutuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (284 SE) teine lugemine video-link-logo

Oudekki Loone:

(Kaugühendus)

Aitäh! Tänan selle ettekande eest! Mul on lühike täpsustav küsimus. Kas see eelnõu on läbi räägitud ka töötajatega ehk Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühinguga ja kui on, siis mis oli nende seisukoht?

Loe lähemalt

22:01 Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (358 SE) esimene lugemine video-link-logo

Oudekki Loone:

Aitäh, härra minister, selle väga põhjaliku ettekande ning rahulike ja kindlate vastuste eest! Ma olen kindel, et see rahustab kõiki inimesi, kes jälgivad murega selle eelnõu menetlemist. 

Aga ma natukene jätkan eelküsija teemat. Palun teilt samasugust selgitust ühele murele, mida mitmed in... Loe lähemalt

23:19 Riigikogu otsuse "Euroopa Liidu taaskäivitamise kava rahastamise ja Euroopa Liidu Nõukogu otsuse omavahendite süsteemi kohta heakskiitmine" eelnõu (353 OE) esimene lugemine video-link-logo

Oudekki Loone:

(Kaugühendus)

Aitäh! Aitäh, proua minister, selle tutvustuse eest! Mul on väga hea meel näha, et eelmisest kriisist alates on kogu Euroopas õpitud ja mõistetud, et Gatesil oli laias laastus siiski õigus. Samas, see taaskäivitamise kava ei ole sugugi mitte ainus reaktsioon pandeemiaga seotud... Loe lähemalt

Oudekki Loone:

(Kaugühendus)

Aitäh! Proua minister! Tuletan meelde: riigid üldjuhul ei maksa laene tagasi, täpsemalt, maksavad, aga tagasimaksmiseks võtavad turult uue laenu. Olukorras, kus Euroopa Keskpangal on suur varaostuprogramm, olukorras, kus intressimäärad on olematud, on siililegi selge, et just ... Loe lähemalt

06.04.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:17 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele" eelnõu (317 OE) esimene lugemine

Oudekki Loone:

(Kaugühendus)

Tere! Ma loodan, et ma olen nüüd kuulda ja näha.

Loe lähemalt

Oudekki Loone:

Absoluutselt! Paluksin lisaaega ka.

Loe lähemalt

Oudekki Loone:

Kõigepealt, ma tunnustan selle ettepaneku esitajaid meie demokraatia ühele tõsisemale probleemile tähelepanu juhtimast. Möödunud sajandi suures erastamistuhinas oleme nimelt erastanud ka oma valimised. Meie ühiskondlik debatt ei toimu enam avalikus ruumis. Meie valimiskampaaniad, mis peaksid olem... Loe lähemalt

23.03.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:01 Riigikaitsekomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Riigi sõjalise kaitse jätkusuutlik areng“ arutelu video-link-logo

Oudekki Loone:

Tere, aitäh! Ma loodan, et nüüd on ühendus tagasi tulnud.

Loe lähemalt

Oudekki Loone:

Suurepärane! Palun kolm minutit lisaaega.

Loe lähemalt

Oudekki Loone:

Head kolleegid! Viimasel ajal on sellised debatid kippunud väga kiiresti muunduma mingisuguseks numbrimaagiaks. "Number 2!" panevad ühed jalad maha. Eelmise aasta 2%, siis 2,3, 2,6, 6, 10 ...  Ja nii lähebki täiesti käest ära. Nagu meie riigi kaitstust või isegi kitsalt sõjalise riigikaitse areng... Loe lähemalt

16.03.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:01 Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel

Oudekki Loone:

Tere! Kas mind on kuulda?

Loe lähemalt

Oudekki Loone:

Aitäh! Palun ka kolm minutit lisaaega!

Loe lähemalt

Oudekki Loone:

Aitäh! 14. septembril 2003. aastal otsustas Eesti referendumil, et väikeriigina saame maailma mõjutada seda rohkem, mida rohkemate laudade taga istume, ja koht Euroopa Liidu läbirääkimiste laudade taga koos vetoõigusega annab meile olulise võimaluse ütelda, milline meie lähiümbrus peaks olema. Te... Loe lähemalt

11.03.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:04 Riigieelarve kontrolli erikomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Tegevustest koroonaviiruse tõrjumisel“ arutelu video-link-logo

Oudekki Loone:

Tere! Ma loodan, et ma olen kuulda.

Loe lähemalt

Oudekki Loone:

Suurepärane! Aitäh, härra minister, selle väga huvitava ettekande eest! Ma tahaksin täpsustada ühte aspekti, millest põgusalt oli juttu ka teisipäeval. Meil on viimasel ajal olnud palju inimesi, kellel on mure, kas riik paneb nad kohustuslikus korras vaktsineerima. Mõnedel inimestel on meditsiini... Loe lähemalt

10.03.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, V session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

15:24 Peaministri ülevaade teadus- ja arendustegevuse olukorrast ning valitsuse poliitikast selles valdkonnas video-link-logo

Oudekki Loone:

Aitäh! Aitäh selle väga huvitava ülevaate eest! Ma tahan juhtida tähelepanu sellisele probleemile, et Eesti teadus on sisuliselt projektipõhine. Meie ülikoolide rahastus sõltub ebaproportsionaalselt palju grandirahadest. Aga jagamise süsteem ja raha suurus on niisugune, et isegi erialade tippudel... Loe lähemalt

20:15 Psühhiaatrilise abi seaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu (303 SE) esimene lugemine video-link-logo

Oudekki Loone:

Aitäh! Ma kuulasin seda ettekannet ja, hea Kert, ma mõistan, et sa tunned valdkonda, aga mõnikord tekib sellises emotsionaalses olukorras pilt, mis ei ole päris õige. Ma tuletan meelde, et kui me vaatame vaimse tervise häireid, siis inimesega tegeleb ikkagi terve meeskond. Väga tihti ehitatakse s... Loe lähemalt

Oudekki Loone:

Aitäh! Taas kord paneb mind väga üllatama, et te esitate psühhiaatrit nagu mingit monstrit, kes siis, kui lapse kätte saab, topib ta ravimeid täis. No see absoluutselt ei ole õige. Kui me tegeleme raviga, siis mõnikord on väga mõistlik ehitada meeskond üles just niimoodi, et alustuseks hindab psü... Loe lähemalt

21:53 Välismaalaste seaduse muutmise seaduse (viisavaide otsuse kohtukaebeõigus) eelnõu (328 SE) esimene lugemine video-link-logo

Oudekki Loone:

Aitäh huvitava ettekande eest! Ma arvan, et kindlasti on õigusriigile kohane, kui inimesed saavad oma õiguste kaitseks kohtuvõimu poole pöörduda – kohtuvõim kontrollib üle, ega teised võimud ei ole teinud vigu. Ma tõesti loodan, et seda seadust ei ole algatatud sellepärast, et Euroopa [seda] taha... Loe lähemalt

Oudekki Loone:

Aitäh! Siin on mitu korda kõlanud, nagu see eelnõu ohustaks Eesti suveräänsust ja võimaldaks Eesti riigilt ära võtta õiguse otsustada, millist immigratsioonipoliitikat me siin ellu viime. Kas te selgitaksite täpsemalt, mille üle Eesti halduskohus siin täpselt otsustab? Kas ta otsustab selle üle, ... Loe lähemalt

Oudekki Loone:

Aitäh! Ma jätkaksin seda head kommet, millele Eerik-Niiles Kross tähelepanu juhtis, ja tahaksin tunnustada juhatajat väga hea lähenemise eest! Kõige olulisemad põhimõtted meie töös on terve mõistus ja paindlikkus, ning terve mõistus ja paindlikkus ütlevad, et kui erilistes situatsioonides on vaja... Loe lähemalt

00:36 Loomatauditõrje seaduse § 11 muutmise seaduse eelnõu (307 SE) esimene lugemine video-link-logo

Oudekki Loone:

Aitäh! Ma juhin tähelepanu kahele asjaolule. Esiteks, komisjoni esimees saab vajaduse korral asendada komisjoni määratud ettekandjat, seda on varem juhtunud. Täna meil on olemas komisjoni esimees Tarmo Tamm, kes on valmis seda ettekannet pidama, seega ma arvan, et selle punktiga me võiksime nüüd ... Loe lähemalt

03:49 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Eesti keele õppe arengu probleemkomisjoni moodustamine" muutmine" eelnõu (335 OE) esimene lugemine video-link-logo

Oudekki Loone:

Põhiseaduskomisjon arutas eelnõu teisipäeval, 23. veebruaril. Eelnõu sisu tutvustas Mart Võrklaev, täpselt nii, nagu ta hetk tagasi ka siin saalis tegi, ja tema sõnu ma enam kordama ei hakka, see oli suures ulatuses seesama.

Urmas Reinsalu ja Kalle Grünthal uurisid, miks muudetakse senist p... Loe lähemalt

Oudekki Loone:

Komisjonile ei jäänud asjad selgusetuks. Kuna komisjoni istung ei toimunud keset ööd, siis ilmselt me olime tähelepanelikumad. Ja ma just ütlesin, mida me otsustasime. Otsustasime võtta eelnõu täiskogu päevakorda 10. märtsi istungiks, arutada see siin läbi ja teha ettepanek esimene lugemine lõpet... Loe lähemalt

Oudekki Loone:

Paraku ma näen tõepoolest ka hääletustabelist, et te ei olegi hääletusel osalenud. Nii et võib-olla te läksite sellelt istungilt varem ära. See oli digiistung, seega ma pean ise tunnistama, et ma täpselt ka ei jälginud seda. Ma võin hiljem selle välja võtta ja teile öelda. Aga me tõepoolest hääle... Loe lähemalt

Oudekki Loone:

Aitäh! Komisjonis Mart Võrklaev ütles, et selle muudatuse eesmärk on võimaldada probleemkomisjonis osaleda rohkem selles küsimuses kaasa mõtlevatele inimestel, seega muutuks see komisjon efektiivsemaks. Komisjonis me ei arutanud selle komisjoni sisulist tööd. See komisjon on minu isiklikul hinnan... Loe lähemalt

09.03.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:03 Sotsiaalkomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "COVID-19 vaktsineerimise korraldamine" arutelu video-link-logo

Oudekki Loone:

Aitäh, härra minister, selle hea ja huvitava ettekande ja ka vastuste eest! Kuid siiski ma tahaksin veel paari asja täpsustada. Jätkaks kõigepealt selle sama tasulisuse teema üle. Kõige suuremat muret tunnevad inimesed, kes ei ole haigekassas kindlustatud, aga kes näiteks kuuluvad riskirühma. Kas... Loe lähemalt

23.02.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:08 Kaitseväeteenistuse seaduse § 15 muutmise seaduse eelnõu (324 SE) esimene lugemine video-link-logo

Oudekki Loone:

Kas ma nüüd olen kuulda?

Loe lähemalt

Oudekki Loone:

Väga hea! Aitan natuke kaasa. Eelnõu seletuskirjas on mainitud, et eesti.ee keskkonda kasutab 36% Eesti elanikkonnast. See statistika tekitab minus natukene kahtlusi, kas praegu see viis on kõige parem, et suunata võimalikult palju inimesi entusiastlikult tulema õppekogunemistele ja aega teenima.... Loe lähemalt

Oudekki Loone:

Tere! Ja aitäh kõigile selle huvitava arutelu eest! Tõepoolest, kui vaadata seda eelnõu iseenesest, siis muidugi arendab see edasi Eesti digiriiki, lihtsustades Kaitseressursside Ameti tööd, kui otsitakse taga kõiki võimalikke kutsealuseid, neid, kes on välismaal, neid, kes ei ela pidevalt ühes k... Loe lähemalt

22.02.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, V session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

15:07 Peaminister Kaja Kallase poliitiline avaldus koroonaviiruse olukorrast video-link-logo

Oudekki Loone:

Kas nüüd ma olen kuulda? Aitäh! Lugupeetud peaminister! Jüri Ratase valitsusel oli väga selge põhimõte. Koroonakriisi haldamisel ei tohi kaaluda, kas elud või majandus, elud või töökohad. Mõlemad on olulised, mõlemat tuleb kaitsta. Inimesed ei tohi olla valiku ees, kas suren koroonasse või nälga.... Loe lähemalt

16.02.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:28 Väliskomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimusena välispoliitika arutelu video-link-logo

Oudekki Loone:

Aitäh, hea juhataja! Hea välisminister, aitäh huvitava ettekande eest! Mainisite põgusalt ka Eesti uut Aafrika strateegiat. Eesti-Aafrika parlamendirühma juhina tervitan seda suurepärast asjaolu, et me lõpuks ometi hakkame laiendama kohalolekut sellel kontinendil. Selles strateegias ühelt poolt m... Loe lähemalt

Oudekki Loone:

Absoluutselt protseduuriline küsimus. Kas me nüüd jätkamegi niiviisi, et mõnel Riigikogu liikmel on võimalik neli küsimust esitada ja teised võivad ainult kaks küsimust esitada? Kas me oleme selle korra vahepeal kuidagi ümber teinud?

Loe lähemalt

15.02.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, V session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

16:45 Riigikogu avalduse "Euroopa Liidu ühtse välispoliitika toetuseks ja kodanikuvabaduste kaitseks Venemaal" eelnõu (333 AE) esimene lugemine video-link-logo

Oudekki Loone:

Aitäh! Hea ettekandja! Eelnõu kutsub üles karmistama sanktsioone Venemaa vastu ja seletuskirjas kõneldakse vajadusest ühiselt kujundada efektiivne sanktsioonipoliitika. See viimane sõnapaar on kindlasti oksüümoron. Toon näiteid. Rahvasteliidu sanktsioonid Itaalia vastu 1935. aastal seoses Etioopi... Loe lähemalt

09.02.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:02 Riigikogu otsuse „Rahvahääletuse korraldamine Eesti Vabariigi presidendi otsevalimise küsimuses“ eelnõu (290 OE) esimene lugemine video-link-logo

Oudekki Loone:

Aitäh! Hea ettekandja! See eelnõu on minu arvates natuke lati alt läbi jooksmine, selline mitte päris rahvale võimu andmine, selline kerge mitteusaldamine. Valitud on muu riigielu küsimus, mille õiguslik tagajärg on ebaselge. Te nagu ei tahaks rahvale päriselt võimu anda. Kui te nii tugevalt pool... Loe lähemalt

Oudekki Loone:

Ma täpsustan oma eelmist küsimust. Miks te ei pane rahvale otsustamiseks otse ja ausalt põhiseaduse muutmise eelnõu, millega kehtestataks presidendi otsevalimine? Siis rahval oleks reaalne võim, siis muutuks jaatava otsuse korral presidendi otsevalimine seaduseks. Praegune eelnõu lükkab küsimuse ... Loe lähemalt

16.12.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, IV session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

14:02 Istungi rakendamine video-link-logo

Oudekki Loone:

Esitan Eesti Keskerakonna, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni üheksa liikme nimel, kes koos moodustavad ka ametiühingute toetusrühma, tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu. See vabastab mittetulundusühingud teatud topeltmaksustamisest, mis puudutab... Loe lähemalt

Oudekki Loone:

Jah, protseduuriline küsimus. Kas mõni nendest rahvasaadikutest, kes täna on eneseisolatsioonis, on avaldanud soovi tänasel või homsel istungil kindlasti osaleda? Ja kui see nii on, siis milliseid meetmeid me oleme võtnud selleks, et parlamendiliige saaks oma rahva antud mandaati täita?

Loe lähemalt

15:07 Karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse (vihakuritegude vastu võitlemine) eelnõu (276 SE) esimene lugemine video-link-logo

Oudekki Loone:

Aitäh! Ma kõigepealt ütlen, et ma ei ole sugugi selle vastu, et vihakuritegudega võitlemise osas peaks meie seadusandlust parandama ja täpsustama. Aga see konkreetne eelnõu tekitab minus mõningaid küsimusi. Kujutame näiteks ette, et meil toimub meeleavaldus. Sellel meeleavaldusel lauldakse Prants... Loe lähemalt

Oudekki Loone:

Aitäh! Ma tulen tagasi pronksiöö juurde. Teatavasti sel ajal toimus Eesti ajakirjanduses väga tugev vihakampaania. Ma loodan, et see läheb ka selle seaduseelnõu alla.

Ma tsiteerin natuke. Näiteks Postimehe juhtkirjas kirjutati: "Pruukis aga Eesti riigil veidike mehisust üles näidata, Vene e... Loe lähemalt

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee