Riigikogu
Skip navigation

Riigikogu

Calendar

Select a date range Open Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
header-logo

Verbatim records

Verbatim reports of proceedings: 97 Ava/Sulge kõik
06.05.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:04 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele" eelnõu (167 OE) esimene lugemine video-link-logo

Mihhail Korb: Austatud juhataja! Lugupeetud kolleegid! 21. aprillil majanduskomisjon oma istungil arutas antud eelnõu. Kaheksa komisjoni liiget olid kohal ja ka ettekandja, lisaks olid kohal Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Kultuuriministeeriumi esindajad. Ettekandja tutvustas eelnõu, tegi seda enam-... Loe lähemalt

Mihhail Korb: Aitäh küsimuse eest! Tõesti, seda küsimust täpselt nii komisjonis valgustati, nagu teie praegu tutvustasite. Kõige suurem osa arutelust oli just ettetellimise, sotsiaalmeedias ettetellimise üle. Seda komisjonis arutati põhjalikult ja pikalt. Teistest meetmetest räägiti vähem, aga sellest räägiti tõe... Loe lähemalt

Mihhail Korb: Aitäh, hea küsija! Väga õige küsimus. Ma arvan, te olete teemaga väga hästi kursis, sest nendes saadetes, mille tõttu peab nüüd seda telekanalit toetama, olete ka teie isiklikult esinenud ja intervjuud andnud ja informatsiooni levitanud. Mulle tundub, et tol hetkel te arvasite, et esinemine selles k... Loe lähemalt

Mihhail Korb: Hea küsija! Tõesti, eelnõu aktuaalsust koosolekul arutati, seda puudutati suht põgusalt, aga ikkagi markeeriti. Mis puudutab selle eelnõu aktuaalsust, siis meetmetest, mis on siin välja toodud, on, nagu mainitud, osa ellu viidud ja rakendatud. Aga arutati ka seda, et loomulikult, meetmed ei lahenda ... Loe lähemalt

Mihhail Korb: Aitäh, hea küsija! Tõesti, see on väga tõsine ja väga aktuaalne küsimus. Aga ma arvan, et oma muredest ja probleemidest või oma lahendustest peab meedia ise rääkima. Mulle üldiselt tundub, et päris imelik on siin saalis arutada ühe valdkonna toetamist ja ühe sektori käekäiku ning anda siit Riigikogu... Loe lähemalt

Mihhail Korb: Tänan teid küsimuse eest! See on minu arvamus, ma ütlesin oma arvamuse välja. Teil võib olla teine arvamus, te olete ka siin puldis seda väga tihti välja öelnud, oma arvamust, ma mõtlen. Selleks on mul õigus siin puldis, täpselt nii, nagu meedial on õigus oma arvamus välja öelda. Mis puudutab teie k... Loe lähemalt

Mihhail Korb: Hea küsija! Esiteks, ma tänan küsimuse eest. Teiseks, mul on hea meel, et te loete ajalehte Kesknädal, see on suur tunnustus toimetusele. Ma olen näinud, et ka näiteks sotsiaaldemokraadid on teinud reklaami Facebookis – ma jälgin ka sotsiaaldemokraatide Facebooki reklaami –, nad esinesid siltidega "... Loe lähemalt

Mihhail Korb: Tänan teid küsimuse eest! Teil on sada protsenti õigus. Sellise nurga alt sellist arutelu komisjonis ei olnud. Komisjonis ei ole räägitud sellest, et kui eraldatakse mingid vahendid meediale, siis meedia kaotab oma sõltumatuse. Sellist arutelu komisjonis üldse ei olnud. Loe lähemalt

Mihhail Korb: Hea küsija, tänan teid küsimuse eest! Te olete valesti aru saanud. Ma ei öelnud, et see oli hea reklaam. Ma ütlesin, et erinevad organisatsioonid või erinevad poliitilised jõud teevad erinevaid reklaame ja erinevad reklaamid saavad erinevat tähelepanu. Ainult täpselt seda ma ütlesingi ja mitte midag... Loe lähemalt

Mihhail Korb: Kõigepealt tänan teid küsimuse eest. Loomulikult, iga diskussioon liigub selles suunas, kuhu viivad selle diskussiooni küsimused ja vastused. Mis puudutab antud reklaami, siis mina ei ole sellest reklaamist kuskilt välja lugenud, et need on need vahendid, mida ministrid isiklikult on toonud. Te olet... Loe lähemalt

Mihhail Korb: Aitäh, hea küsija! See on tõesti väga oluline küsimus, ainult mulle tundub, et täna on selles punktis väga palju mõistmatust ja arusaamatust. Mina pole kordagi väitnud, et ei mina ega komisjon seda eelnõu ei toeta, seda ei väljendanud ka komisjon. Mina, vastupidi, arvan, et meedia mängib ühiskonnas ... Loe lähemalt

Mihhail Korb: Aitäh küsimuse ja selgituse eest! Püüan omavahel mitte segamini ajada neid asju, aga ma hästi ei saanud aru, milles see erinevus on. Mis puudutab Tallinna ja Tallinna meediat ja Tallinna meediasuhtlust, siis pean teile kinnitama, et majanduskomisjonis ei olnud see teema arutamisel, Tallinna kordagi ... Loe lähemalt

Mihhail Korb: Austatud küsija, ma tänan selle küsimuse eest! Esiteks tahan jälle paranduse sisse viia. Mina ei alustanud selle teema arutelu siin saalis, selle algatas teie fraktsiooni liikme küsitud küsimus. Mina hea meelega sellel teemal arutelu ei peaks. Samas, kui kolleegid soovivad selle üle arutelu pidada, ... Loe lähemalt

Mihhail Korb: Aitäh küsimuse eest! Jah, tõesti, ka mulle endale jäi mulje, et ma kuhugi üritasin liikuda, aga nagu lõpuni oma vastuses ei jõudnud. (Naer saalis.) Aga vastaks konkreetselt. Tõesti, valitsus praegu arutab, nagu ettekandja tegi ettepaneku, et reklaami sotsiaalmeedias ostetaks ette, seda küsimust arut... Loe lähemalt

12.03.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:02 Vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (126 SE) teine lugemine video-link-logo

Mihhail Korb: Austatud juhataja! Lugupeetud kolleegid! Lubage jätkata päevakorda vedelkütuse seadusega. Tõesti, komisjon on seda seaduseelnõu arutanud vähemalt kaks korda ja teinud päris põhjalikku tööd. Enne seda, kui komisjon kogunes, toimus koos turuosalistega kaasamisüritus, millel osalesid ministeeriumi ja k... Loe lähemalt

29.01.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

00:53 Vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (126 SE) esimene lugemine video-link-logo

Mihhail Korb: Lugupeetud kolleegid! Austatud juhataja! Komisjon arutas seda eelnõu oma 20. jaanuari istungil. Arutelu oli tõsine ja päris mitut asja päriti ministri käest. Arutleti selle üle, kuidas hakatakse statistikat arvestama – kas seda saab teha elektrooniliselt ning kas see hakkab toimuma aasta lõikes või ... Loe lähemalt

11.12.2019 / 14:00 XIV Riigikogu, II Istungjärk, Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

17:03 Tarbijakaitseseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (103 SE) teine lugemine video-link-logo

Mihhail Korb: Austatud juhataja! Lugupeetud kolleegid! Kannan teile ette sündmused, mis toimusid esimese ja teise lugemise vahel seoses tarbijakaitseseaduse muutmisega. Täpsemalt, komisjon arutas seda seadust kaks korda. Esimesel koosolekul, 2. detsembril, oli arutelu suhteliselt lühikene. Lepiti kokku, et täna o... Loe lähemalt

Mihhail Korb: Ma olen kindel, et Tarbijakaitseamet teeb oma tööd põhjalikult. Usaldus nende vastu on päris suur, aga loomulikult on võimalusi nende tööd parandada. Ma arvan, et komisjoni formaat, et on komisjoni esimees ja kaks esindajat – üks on n-ö tarbijate poole pealt ja teine on ettevõtjate poole pealt –, on... Loe lähemalt

Mihhail Korb: Lugupeetud kolleeg! Mulle tundub, et te saate natukene valesti aru Tarbijakaitseameti tegevusest ja funktsioonidest. See, millest te räägite, ei ole loomulikult päris õiglane olukord. Ma olen teiega nõus, et selle olukorra võib üle vaadata. Aga Tarbijakaitseamet tegeleb olukordadega, kus üritatakse ... Loe lähemalt

13.11.2019 / 14:00 XIV Riigikogu, II Istungjärk, Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

00:30 Tarbijakaitseseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (103 SE) esimene lugemine video-link-logo

Mihhail Korb: Austatud kolleegid! Lugupeetud juhataja! Seda eelnõu käsitles majanduskomisjon oma istungil teisipäeval, 12. novembril. Koosolekul osales üheksa liiget, kõik olid kohal. Komisjonile tutvustas eelnõu majandus- ja taristuminister Taavi Aas, teda assisteerisid Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi... Loe lähemalt

23.10.2019 / 14:00 XIV Riigikogu, II Istungjärk, Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:06 Eesti Vabariigi valitsuse ja Euroopa Kosmoseagentuuri vahelise Eesti ühinemist Euroopa Kosmoseagentuuri asutamise konventsiooniga käsitleva kokkuleppe muutmise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (49 SE) teine lugemine video-link-logo

Mihhail Korb: Austatud juhataja! Lugupeetud kolleegid! Majanduskomisjon arutas seda eelnõu kahel istungil. Esimene istung toimus 15. oktoobril ja sellel istungil otsustati võtta eelnõu täiskogu päevakorda 23. oktoobril. Komisjoni esimees tegi samal koosolekul ettepaneku, et komisjon arutab eelnõu sisu ja muudatus... Loe lähemalt

Mihhail Korb: Sellele küsimusele on väga lihtne vastata. Selle üle komisjonis ei arutletud. Loe lähemalt

Mihhail Korb: Austatud kolleeg! Teil on väga õige ja põhjendatud küsimus. Loomulikult komisjon arutas seda küsimust väga tõsiselt ja väga põhjalikult, sest kosmoseteema on Eesti jaoks väga oluline. Jah, me tahame lennata kosmosesse, meie majandus peab teenima kosmose vallutamist ja äkki õnnestub meil kunagi midag... Loe lähemalt

09.10.2019 / 14:00 XIV Riigikogu, II Istungjärk, Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

17:42 Eesti Vabariigi valitsuse ja Euroopa Kosmoseagentuuri vahelise Eesti ühinemist Euroopa Kosmoseagentuuri asutamise konventsiooniga käsitleva kokkuleppe muutmise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (49 SE) esimene lugemine video-link-logo

Mihhail Korb: Austatud juhataja! Lugupeetud Riigikogu liikmed! Majanduskomisjon arutas antud eelnõu oma koosolekul 23. septembril. Komisjoni koosolekul osales seitse liiget, kaks puudusid. Eelnõu tutvustas väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kert Kingo. Komisjoni koosolekul arutati, kui suur on Eesti iga... Loe lähemalt

25.09.2019 / 14:00 XIV Riigikogu, II Istungjärk, Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

15:52 Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, Riigikogu valimise seaduse, rahvahääletuse seaduse ja karistusseadustiku muutmise seaduse (valimispäeval valimisagitatsiooni piirangu ja välireklaami keelu kaotamine) eelnõu (51 SE) esimene lugemine video-link-logo

Mihhail Korb: Austatud minister! Tahaks küsida, et kas te saaksite valgustada politsei tegevust selle piirangu kehtivuse ajal. Kas teil on infot selle kohta, mitu kõnet või mitu kaebust selle kampaania käigus politseile tuleb ja kui palju ressurssi on politsei sunnitud sellele piirangu kehtivuse ajal rakendama? Loe lähemalt

17.10.2017 / 10:00 XIII Riigikogu, VI Istungjärk, Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

11:49 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele peatamaks Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise piirilepingu ratifitseerimise protsess“ eelnõu (476 OE) esimene lugemine

Mihhail Korb: Austatud juhataja! Lugupeetud kolleegid! Riigikogu juhatus määras eelnõu 476 muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 15. juuni kell 17.15. Nimetatud tähtajaks muudatusettepanekuid ei esitatud. Riigikogu väliskomisjon arutas seda eelnõu oma 21. septembri istungil. Eelnõu arutelul tutvustas eelnõu si... Loe lähemalt

25.10.2016 / 10:00 XIII Riigikogu, IV Istungjärk, Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

Mihhail Korb: Austatud Riigikogu esimees! Lugupeetud kolleegid! Loe lähemalt

Mihhail Korb: Ja aseesimeest tervitan ka! Soovin esitada Keskerakonna fraktsiooni liikmete nimel arupärimise peaminister Taavi Rõivasele. Arupärimise teemaks on riigiettevõtete erastamine. Kui natukene faktidest rääkida, siis on Eestis praegu 33 äriühingut, kus riigil on täielik või osaline osalus. Eelmisel aasta... Loe lähemalt

19.10.2016 / 14:00 XIII Riigikogu, IV Istungjärk, Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

16:31 "Spordipoliitika põhialused aastani 2030". 2015. aasta täitmise aruanne

Mihhail Korb: Aitäh, härra juhataja! Lugupeetud minister! Soovin küsida ujumisvaldkonna kohta. Nimelt, te olete kindlasti kursis, et Tallinna suurimat ujulat plaanitakse ümber ehitada. Seal on praegu võimalik harjutada 50-meetrisel rajal, aga bassein ehitatakse ümber nii, et seda 50-meetrist rada enam ei jää, jää... Loe lähemalt

14.09.2016 / 13:00 XIII Riigikogu, IV Istungjärk, Infotund, kolmapäev Vaata täpsemalt

13:26 Piimatoodete eksport

Mihhail Korb: Tänan, härra juhataja! Lugupeetud minister! Sooviksin jätkata samast kohast, kus kolleegid lõpetasid, ja küsida piimatoodete ekspordi kohta Eestis. Miks me küsime seda teie käest? Endine ettevõtlusminister tegi meile väga selgeks, et tema ministeeriumi ülesanne on ka piimatoodete ekspordi suurendami... Loe lähemalt

Mihhail Korb: Tänan teid vastuse eest! Omalt poolt täpsustan, et me oleme hästi aru saanud, et Maaeluministeerium tegeleb sellega, et see majandusharu oleks konkurentsivõimeline ja pakuks konkurentsivõimelist hinda. Teie käest tahaks teada, kuidas toimub meie piimatoodangu turustamisele kaasaaitamine. See sõnum, ... Loe lähemalt

12.09.2016 / 15:00 XIII Riigikogu, IV Istungjärk, Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

16:42 Arupärimine suursaarte liinidele parvlaevade valmimise ning poliitilise vastutuse kohta (nr 222)

Mihhail Korb: Aitäh, härra juhataja! Lugupeetud minister! Mina ei soovi küsida hangete kohta. Te vastate ilusasti ja tundub, et kõik on täitsa okei, kuigi kui kõik oleks okei, siis küsimusi ei oleks. Aga ma küsin selle suve kohta. Suvi oli päris kuum ja kuum mitte selles mõttes, et oleks palav olnud, vaid oli väg... Loe lähemalt

17:36 Arupärimine gaasiseadmete õnnetuste kohta (nr 226)

Mihhail Korb: Härra juhataja! Lugupeetud minister! Austatud kolleegid, ka mina õnnitlen teid uue tööhooaja puhul ja soovin kõigile viljakaid tulemusi ja häid seadusi! Aga lähen sellise suure poliitilise teema juurest veidi väiksema, aga mitte vähem olulise teema juurde ehk räägin gaasiseadmetega juhtunud õnnetust... Loe lähemalt

Mihhail Korb: Aitäh, härra juhataja! Lugupeetud minister, tänan teid vastuste eest! Tõesti, andurite kohustuslikus korras mängu toomine on hea ja mõistlik paan, kuigi see tähendab natuke kulutusi. Küsimus, mida võiks arutada, on see, kas gaasitarnijatel ei oleks võimalik seda kulutust teha. Aga see on diskussio... Loe lähemalt

14.06.2016 / 10:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk, Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:44 Arenguseire seaduse eelnõu (239 SE) kolmas lugemine

Mihhail Korb: Austatud esimees! Lugupeetud kolleegid! Tänast kõnet tahaks jälle alustada tuntud kirjandusliku lausega, seekord natuke teisega, aga ikkagi: "Nii nad tapsidki meie Ferdinandi." Samas tuleb aus olla. Arengufond oli viimaseid aastaid tilgutite all olev koomas patsient ja kahjuks ta ei tulnudki sealt e... Loe lähemalt

Mihhail Korb: ... kuid siis hakkasid asjad viltu minema." Edasi lähevad kahjuks meie seisukohad 180 kraadi lahku. Tema ütles, et probleeme oli nii palju, et neid lahendada oleks võimatu. Mina ütlen, et raskused on ületamiseks, mitte põgenemiseks. Tema ütleb, et meil oleks vaja alustada puhtalt lehelt. Aga eesti ... Loe lähemalt

09.06.2016 / 10:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk, Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:02 Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (238 SE) kolmas lugemine

Mihhail Korb: Austatud juhataja! Lugupeetud Riigikogu liikmed! Arutame praegu ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu, mis on juba kolmandal lugemisel. Vaatamata sellele ei ole ikka veel arusaadav, milleks on üldse selline eelnõu esitatud. Majanduskomisjoni istungitel sa... Loe lähemalt

11:00 Arenguseire seaduse eelnõu (239 SE) teine lugemine

Mihhail Korb: Aitäh, härra juhataja! Lugupeetud ettekandja! Tahan küsida kõigepealt selle nõukoja kohta. Teie ettepanek on nimetada nõukotta üks liige majanduskomisjoni poolt. See tähendab, et opositsioonil ei ole automaatselt võimalust nõukojas osaleda. Kas see on meelega pakutud või on see apsakas, mida võib v... Loe lähemalt

08.06.2016 / 14:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk, Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

16:45 Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (238 SE) teine lugemine

Mihhail Korb: Aitäh, lugupeetud juhataja! Austatud ettekandja! Komisjonis saime me selgelt aru, et tähtaja edasilükkamise põhjus on see, et paljud inimesed ei ole jõudnud kutsetunnistust saada, kuigi tähtaeg oli kindlaks määratud. Aga ma ei saanud hästi aru, kas mingid asjaolud on muutunud või muutuvad need veel ... Loe lähemalt

Mihhail Korb: Aitäh, härra juhataja! Lugupeetud ettekandja! Ma esitan sama küsimuse, mille esitas kolleeg Kalle Palling, aga teise nurga alt. Mis teie arvate, kas projekteerimiseriala ja ehituseriala on sellised, kus tuleb oma kvalifikatsiooni hiljem veel kinnitada ja teha läbi teatud protseduurid, selleks et ini... Loe lähemalt

19.05.2016 / 10:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk, Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

Mihhail Korb: Austatud istungi juhataja! Lugupeetud kolleegid! Soovin Keskerakonna fraktsiooni liikmete nimel üle anda arupärimise majandus- ja taristuminister Kristen Michalile. Arupärimine puudutab gaasiseadmete õnnetusi, mida me oleme näinud aasta jooksul Eesti eri paikades. Rohkem on neid olnud Tallinnas, Põh... Loe lähemalt

18.05.2016 / 14:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk, Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

23:52 Arenguseire seaduse eelnõu (239 SE) esimene lugemine

Mihhail Korb: Aitäh, härra juhataja! Lugupeetud ettekandja! Selleks et midagi ümber korraldada või midagi muuta, peaks midagi valesti toimima või üldse mitte toimima. Päris pikka aega oli arengufond majanduskomisjoni alluvuses. Kas te oskate nimetada mingit tööülesannet, mille majanduskomisjon arengufondi ette pü... Loe lähemalt

Mihhail Korb: Aitäh, lugupeetud juhataja! Austatud ettekandja, tänan teid eelmise vastuse eest! Aga selle eelmise vastuse peale ma küsin, kas poleks õigem selle asemel, et arengufond kinni panna, talle ülesandeid anda ja alles siis, kui nad ei saa nendega hakkama, asutus kinni panna. Loe lähemalt

Mihhail Korb: Lugupeetud istungi juhataja! Austatud kolleegid! Võtan ka hea meelega tänasest debatist osa. Kui parafraseerida ühte eesti kirjanduse tuntuimat lauset, siis tundub nii, et kui arenguseire seaduse eelnõu Riigikogu saali jõudis, oli arengufond juba lõpetanud. Kui me seda teame, miks Arno kooli hiljak... Loe lähemalt

16.05.2016 / 15:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk, Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

15:13 Arupärimine tervishoiutöötajate kollektiivlepingu kohta (nr 196)

Mihhail Korb: Aitäh, härra juhataja! Lugupeetud minister! Mul on selline küsimus, et kas teile ei tundu, et teie pakutud tervishoiusüsteemi rahastamise mudeli muutmiseks tuleb vist kogu Eesti maksusüsteemi muuta. Loe lähemalt

11.05.2016 / 14:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk, Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

20:53 Haldusreformi seaduse eelnõu (200 SE) teine lugemine

Mihhail Korb: Aitäh, härra juhataja! Lugupeetud ettekandja! Küsiksin teie käest sellist asja. Kui peale valimisi võeti sihiks haldusreform läbi viia, siis tehti ministeerium, määrati minister ja anti talle ülesanded. Mina küll ootasin siis midagi vägevat, et tuleb mingi tõsine plaan, tõsine tegutsemisplaan, mille... Loe lähemalt

Mihhail Korb: Aitäh, härra juhataja! Lugupeetud minister! Ma võtan kinni teie viimasest lausest, just sama asja kohta ma tahtsingi küsida. Kas selle arutelu või diskussiooni käigus mõeldi ka, missuguseid funktsioone võivad kohalikud omavalitsused täita, asendades mõnd riigi funktsiooni? Sest kui kohalikud omavali... Loe lähemalt

Mihhail Korb: Austatud juhataja! Lugupeetud kolleegid, tervitan ka omalt poolt teid hilisel kellaajal! Ei saanud jätta kasutamata võimalust teie ette tulla ja oma mõtteid välja öelda. Ühinen tänusõnadega nendele inimestele, kes tulid täna siia pulti ja avaldasid oma arvamust, sest valupunkte on tõesti päris pal... Loe lähemalt

Mihhail Korb: Mehaaniline ühendamine põhjustab selle, et Eestis tekivad sellised suured kohalikud omavalitsused, mis moodustuvad mitmest piirkonnast, eri tükkidest, mille vahele jäävad veel teised kohalikud omavalitsused. Kolleegid siin meenutasid, kust nad on pärit ja mis piirkondadega on kokku puutunud. Mina ol... Loe lähemalt

09.05.2016 / 15:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk, Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

18:15 Arupärimine riiklike üürikorterite kohta (nr 200)

Mihhail Korb: Aitäh, härra juhataja! Lugupeetud minister! Seda diskussiooni on siin saalis peetud juba mitmeid ja mitmeid kordi. Samasugune vestlus oli mul peaministriga siis, kui Urve Palo oli veel minister ja täitis neid ülesandeid, mida praegu täidate teie. Sellel ajal oli peaministri ühene arvamus, et riik ei... Loe lähemalt

Mihhail Korb: Härra juhataja! Lugupeetud kolleegid! Päris tõsine teema on siin arutelu all, aga meetmed, millest me siin rääkisime, ei ole minu arvates piisavad, selleks et asja lahendada. Alustan Ida-Virumaast ja sinna plaanitud kortermaja ehitusest. Ma ei tea, milline on olukord Lõuna-Eestis, aga mul on hästi m... Loe lähemalt

Mihhail Korb: Aitäh! Läheme finantseerimisskeemi juurde. Ka see on natukene kummaline, et raha pannakse maja ehitusse. Maja ehitatakse, aga kes maja haldama hakkab? Kes vastutab tühjade korterite eest? Kes vastutab nende ruumide kütmise eest? Maja ehitamine on ainult pool asja, hiljem on vaja seda kuidagi üleval ... Loe lähemalt

04.05.2016 / 14:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk, Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:07 Korteriühistu vaidluse lahendamise seaduse eelnõu (187 SE) esimese lugemise jätkamine

Mihhail Korb: Aitäh! Loe lähemalt

Mihhail Korb: Aitäh küsimuse eest! Jaa, sellel struktuuril on otsustamisõigus ja tema otsused on täitmiseks. Kui üks pooltest ei ole komisjoni otsusega rahul, siis on mõlemal poolel õigus edasi kohtusse kaevata. Aga kui otsust ei ole edasi kaevatud, siis sellel poolel, kes nõudis oma õiguste kaitsmist, on õigus m... Loe lähemalt

03.05.2016 / 10:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk, Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

12:49 Korteriühistu vaidluse lahendamise seaduse eelnõu (187 SE) esimene lugemine

Mihhail Korb: Austatud juhataja! Lugupeetud Riigikogu liikmed! Täna arutame Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud seaduseelnõu, mis puudutab korteriühistu vaidluste lahendamist. Põhimõtteliselt samasugust eelnõu arutasime teiega ka eelmise aasta sügisel. Eelmisel korral tekkis sellel teemal saalis avatud disku... Loe lähemalt

Mihhail Korb: Peale seda, kui me eelmisel korral eelnõu tutvustasime, oleme saanud päris palju positiivset tagasisidet kodanikelt, kes on avaldanud heameelt, et selline võimalus võib tekkida. Eelmisel korral ei leidnud meie eelnõu teatud poliitiliste tagamaade tõttu kahjuks toetust, aga selline võimalus, et inime... Loe lähemalt

Mihhail Korb: Ma olen kuulnud, et selline komisjon on loodud Paides. Nii nagu ka teistes kohtades, on sellel komisjonil nõuandev roll. Kindlasti võib nõuandva funktsiooniga komisjon ka päris hästi toimida. Aga seaduse eesmärk on luua organ, mille otsus oleks täitmiseks ning mis lihtsustaks ja kiirendaks korteri... Loe lähemalt

02.05.2016 / 15:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk, Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

18:01 Arupärimine LNG-terminali ja Balticconnectori tuleviku kohta (nr 199)

Mihhail Korb: Härra juhataja! Lugupeetud kolleegid! Austatud minister! Nüüd läheme elektri ja võrgutasude juurest gaasi juurde. Nii nagu siin saalis on juba mitu korda arutatud, on teemaks uuesti LNG-terminali ehitus ja Balticconnectori tulevik. Alustan sellest, et juba pikka aega on LNG-terminali rajamise projek... Loe lähemalt

Mihhail Korb: Aitäh! Lugupeetud minister! Ma proovin esitada kaks küsimust. Esiteks, kunas on oodata Euroopa Komisjonilt taotluse finantseerimise heakskiitu või tagasilükkamist? Teiseks, kas Eesti Vabariik oleks huvitatud, juhul kui leidub ettevõtjaid, kes on nõus LNG-terminali ehitusse investeerima, samuti sel... Loe lähemalt

Mihhail Korb: Tänan ministrit sisukate vastuste eest! Aga tahan ka mõne mõtte välja öelda.
Esiteks, Balticconnectorit on tõesti väga vaja, selleks et luua ühtne turg. Ühendada Eesti ja Soome, ühendada Soome Leeduga läbi Eesti ja Läti – see on kõik mõistlik ja väga vajalik. Kui me räägime Eesti gaasitarbimise...
Loe lähemalt

19:25 Arupärimine Eesti väiketootjate suhtes rakendatavate ebaausate kauplemistavade kohta (nr 178)

Mihhail Korb: Aitäh, lugupeetud juhataja! Austatud minister! Kuulates teie vastuseid tekib niisugune fatalistlik tunne. Kui te vastate arupärimise küsimustele, siis te räägite väga bürokraatlikku keelt, mainite direktiive ja seadusi, aga kui vastate siin saalis esitatud küsimustele, siis te räägite, et mis teha, ... Loe lähemalt

Mihhail Korb: Lugupeetud juhataja, aitäh võimaluse eest esineda arvamusega! Austatud kolleegid, tahan jagada teiega mõnda mõtet. Tänan ministrit vastuste eest! Mis siis välja tuleb? Viimane pool aastat on olnud majanduse seisukohast päris karm. Esiteks, me saime teada, et keemiatööstus ei ole Eestis perspektiivne... Loe lähemalt

06.04.2016 / 14:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk, Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

Mihhail Korb: Austatud juhataja! Lugupeetud kolleegid! Mul on hea meel ja suur rõõm anda Keskerakonna fraktsiooni liikmete nimel üle arupärimine majandus- ja taristuminister Kristen Michalile. Arupärimine puudutab ühte suurt projekti, mille kohta Keskerakond teeb arupärimise keskmiselt kord poole aasta jooksul. M... Loe lähemalt

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee