Riigikogu
Riigikogu
Skip navigation

Riigikogu

Calendar

Select a date range Open Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
header-logo

Verbatim records

Verbatim reports of proceedings: 7 Ava/Sulge kõik
11.01.2024 / 10:00 XV Riigikogu, III session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:01

Perekonnaseisutoimingute seaduse muutmise seaduse eelnõu (106 SE) esimene lugemine

video-link-logo

Karmen Joller:

Aitäh selle ülevaate eest! Ja aitäh võimaluse eest küsida! Ma tooksin välja selle, et Eestis ei ole kodus sünnitamine keelatud, ja see protsess on nii ühiskondlikul kui ka ametkondlikul ja meditsiinilisel tasandil hoolega läbi arutatud. Seetõttu on leitud turvalisimad meetodid, et lapse sünd vast... Loe lähemalt

Karmen Joller:

Aitäh! Lugupeetud esineja! Te seisate lapsevanemate õiguste eest ja ma olen täiesti nõus, et sünnitamine on intiimne protsess. Arstina ma tean, et Eesti meditsiinis on [riiklike] sünnitusosakondade tase umbes sama nagu mujal maailmas erakliinikute oma. Riiklikul tasemel pakutaks... Loe lähemalt

12.10.2023 / 10:00 XV Riigikogu, II session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:01

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (205 SE) esimene lugemine

video-link-logo

Karmen Joller:

Hea istungi juhataja! Head kolleegid! Head inimesed, tere hommikust! Ma räägin sellest eelnõu arutelust. See toimus koos kahe teise eelnõu aruteluga, mille Keskerakond tagasi võttis. Aga jäi siis see üks. Kuna need kolm olid väga sarnased, siis arutelu toimus koos, aga menetluslikud otsused tehti... Loe lähemalt

Karmen Joller:

Neid ajaperspektiive me komisjonis ei arutanud. Minu isiklikku arvamust te olete ajakirjandusest lugenud ja kõiki muid avalikke asju saab lugeda avalikest kohtadest. Me praegu arutame komisjoni teemasid.

Loe lähemalt

11.10.2023 / 14:00 XV Riigikogu, II session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

21:59

Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele töötada välja meetmed üksi elavate pensionäride toetamise suurendamiseks" eelnõu (143 OE) esimene lugemine


Karmen Joller:

Hea istungi juhataja! Head kolleegid! Head inimesed, kes meid jälgivad! Mina annan väikese ülevaate sotsiaalkomisjoni istungist, kus sedasama eelnõu arutati. 

Kohal olid kõik komisjoni liikmed, lisaks olid kutsutud Sotsiaalministeeriumist hüvitiste ja pensionipoliitika osakonna nõunik ... Loe lähemalt

Karmen Joller: Aitäh! Loe lähemalt

Karmen Joller:

Te saate selle küsimuse esitada näiteks arupärimise või mõne [muu] poliitilise debati ajal. Mina olen hetkel siin komisjoni esindajana. Me võime hiljem koos arutada neid asju, aga praegu ma esindan komisjoni. Seda teemat seal ei arutatud.

Loe lähemalt

Karmen Joller:

Ma pean andma kahjuks täpselt sama vastuse mis eelmisele küsijale. Ma olen kindlasti valmis seda arutama kohas, kus on oluline minu arvamus. Hetkel ma esindan komisjoni ja komisjonis me neid teemasid niimoodi ei puudutanud, vähemalt mitte selle arutelu raames.

Loe lähemalt

22:33

Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele töötada välja meetmed üksi elavate pensionäride toetamise suurendamiseks" eelnõu (176 OE) esimene lugemine


Karmen Joller:

Hea istungi juhataja! Head kolleegid! Head inimesed, kes meid jälgivad! Annan ülevaate samast istungist, kus toimusid nende kahe eelnõu esitlemised, arutelud. Kohal olid kõik komisjoni liikmed ning lisaks Sotsiaalministeeriumi hüvitiste ja pensionipoliitika osakonna nõunik Liidia Soontak ja pensi... Loe lähemalt

Karmen Joller:

Ma hetkel ei kommenteeri oma hääletamisi. Me räägime siiski sellest, mis toimus komisjonis selle konkreetse eelnõu arutelu raames.

Loe lähemalt

Karmen Joller:

Mina luban, et ma [tutvustan] siin komisjoni otsuseid. Meie komisjonis tehakse, ma arvan, väga hästi läbimõeldud arutelusid. Meil on väga head arutelud olnud seal, nagu te isegi olete kogenud, ja otsused tehakse nii, nagu me peame seda võimalikuks. Ma ei saa sellele küsimusele vastata. Mina ei sa... Loe lähemalt

Karmen Joller:

Me ei arutanud seda komisjonis. Meil oli väga põgusalt juttu sellestsamast vanuses 80+ [inimeste] toetusest.

Loe lähemalt

Karmen Joller:

Kaja Kallase [teemat] komisjonis ei puudutatud.

Loe lähemalt

Karmen Joller:

Aitäh teile selle küsimuse eest! Tõesti, siiralt tänan, päriselt. Opositsioon on väga ühtne ja koalitsioon on ka väga ühtne ja tegelikult komisjonis valitseb väga paljudes asjades üksmeel. See, mispärast tehakse üks või teine otsus, ei ole kunagi olnud seotud sellega, nagu meist keegi ei saaks ar... Loe lähemalt

Karmen Joller:

Ma sain ministeeriumi esindajast aru ja see on nii ka protokollis, et hetkel see seisab. Aga nagu kolleeg siin juba mainis, siis ministeerium mõistab, et selline üks kord aastas makstav väike toetus ei vasta tänastele vajadustele. Saadakse aru, et oleks vaja rohkemat, lihtsalt hetkel majanduslik ... Loe lähemalt

20.09.2023 / 14:00 XV Riigikogu, II session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

19:11 Perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (141 SE) esimene lugemine video-link-logo

Karmen Joller:

Tere, hea koosoleku juhataja! Head kolleegid ja kõik teised, kes meid jälgivad! Komisjon arutas eelnõu 12. septembril ja kohal olid kõik komisjoni liikmed. Ma olen väga tänulik eelnevale ettekandjale, kes enamuse diskussioonist väga sisukalt juba ära selgitas. Väga palju ei olegi lisada, sel... Loe lähemalt

Karmen Joller:

Ma olen siin [ette kandmas] komisjoni aruannet. Hetkel ma enda isiklikke arvamusi ei kajasta.

Loe lähemalt

Karmen Joller:

Olen kuulnud.

Loe lähemalt

Karmen Joller:

Sotsiaalkomisjonis tekkis küsimus selle kohta, et Keskerakond oli esitanud väga erinevad seaduseelnõud erinevate lastetoetustega, 10‑eurose sammuga. Tekkiski küsimus, kas Keskerakond ise on kõik need sammud läbi mõelnud. Keskerakond pani ka hinna nendele juurde, mis teie hinnangul oli nende erine... Loe lähemalt

13.09.2023 / 14:00 XV Riigikogu, II session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

16:05 Tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (223 SE) esimene lugemine video-link-logo

Karmen Joller: Tere, lugupeetud istungi juhataja!  Loe lähemalt

Karmen Joller:

Head kolleegid ja kõik teised, kes meid jälgivad! Komisjon oli üsna üksmeelne, kuid tekkisid ka mõned arutelu küsimused. Näiteks uuriti, mil moel Terviseamet plaanib seirata nende tubakatoodete, kuumutatavate tubakatoodete käitlust. Näiteks kas ka riigisiseselt uuritakse, kas noored omavahel kaup... Loe lähemalt

19:23 Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (7 SE) esimene lugemine video-link-logo

Karmen Joller:

Aitäh! Ma tahaksin lihtsalt meelde tuletada, miks neid esimesi päevi kompenseerida otsustati. Sellepärast, et meil oli tundmatu nakkushaigus, mille levikut oli vaja pidurdada, tegemist oli COVID‑iga ja tegemist oli väga ohtliku haigusega, mis tänaseks päevaks on muutunud ohutumaks ja mis nüüd on ... Loe lähemalt

Karmen Joller:

Minul arstina on endiselt äärmiselt halb kuulata väärinfo esitamist Riigikogu kõnepuldist ja pingist. Ma tuletan meelde, et viirushaigused ei ole ohtlikud haigused. Me ei saa rääkida inimeste tervise hoidmisest, kui me hoiame inimesi isolatsioonis. Me arstidena nägime pärast pandeemiat, et inimes... Loe lähemalt

22.05.2023 / 15:00 XV Riigikogu, I session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

18:57 Perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (207 SE) esimene lugemine video-link-logo

Karmen Joller:

Aitäh, istungi juhataja! Lugupeetud minister! Me teame, et LGBTQIA‑inimestel on vaimse tervise probleeme, eelkõige depressiooni ja ärevushäiret, ja on ka rohkem suitsiide. Ja me teame, et neid [probleeme] on neil rohkem kui heteroseksuaalsetel inimestel. Seda on mitmetes riikides uur... Loe lähemalt

Karmen Joller:

Minu küsimus on natukene ajendatud siin saalis kõlanud teistest küsimustest. Kui ma kuulen, kuidas kirjeldatakse erinevaid üksikjuhtumeid ja dokfilme, siis teaduse usku inimesena ma tean, et me võime suvalise probleemi puhul leida kolm inimest, teha kahetunnise dokfilmi, rääkida, kuidas see on mõ... Loe lähemalt

15.05.2023 / 15:00 XV Riigikogu, I session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

20:01 Perehüvitiste seaduse ning perehüvitiste seaduse, perekonnaseaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (17 SE) esimene lugemine

Karmen Joller:

Lugupeetud esimees! Lugupeetud saadikud! Head inimesed, kes te vaatate meid ekraani vahendusel! Mina teen lühikese ülevaate sellest, kuidas töötas sotsiaalkomisjon. Ma ütlen kohe, et hästi paljut sellest, mida rääkis siin minister Signe Riisalo, arutati ka komisjonis. Samad mõtted kõlasid seal pä... Loe lähemalt

Karmen Joller:

Jaa, opositsioon osales ja väga aktiivselt ja väga sisukalt. Kõik olid kohal ja esindatud.

Loe lähemalt

Karmen Joller:

Opositsioon oli väga sisuline. Öeldi, mida nad arvavad ka sisu kohta, mitte ei olnud sellist protseduurilist venitamist, vähemalt mitte nii palju kui siin. Ma arvan, et see oli väga hea arutelu, mis seal toimus. See oli kohati ka emotsionaalne. 

Mis puutub kaasamiskoosolekusse, siis se... Loe lähemalt

Karmen Joller:

Jah, arutati. Professor Lutsar tõi needsamad asjad koosolekul välja. Loomulikult olid kõik komisjoni liikmed nõus, et ka esimesed ja teised lapsed väärivad toetust. Minister Riisalo ütles, et kui riigil see võimalus on või kui see avaneb, siis neid toetusi kindlasti suurendatakse, on need siis ra... Loe lähemalt

Karmen Joller:

Komisjonis markeeriti ära regionaalsed probleemid ja vajadus – ütleme, tingitult inimese elukohast, sellest, kus ta elab – teda vajaduspõhiselt aidata. Aga jällegi, rohkem me seda ei arutanud.

Loe lähemalt

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee