Riigikogu
Riigikogu
Skip navigation

Riigikogu

Calendar

Select a date range Open Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
header-logo

Verbatim records

Verbatim reports of proceedings: 326 Ava/Sulge kõik
18.05.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

21:38 Käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (607 SE) teine lugemine (usaldusküsimusega seotud eelnõu) video-link-logo

Indrek Saar:

Aitäh! Lugupeetud minister! Mul on hea meel selle seaduseelnõu üle, aga ma lihtsalt püüdsin aru saada, mis maailmavaateline muutus on toimunud Reformierakonnas. Oma poliitilise kogemuse pealt ma mäletan läbi aastate, kuidas Reformierakond on olnud alati vastu igasugustele käibemaksuerisustele. Ku... Loe lähemalt

23:50 Riigi 2022. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu (608 SE) teine lugemine (usaldusküsimusega seotud eelnõu) video-link-logo

Indrek Saar:

Aitäh! Lugupeetud rahandusminister! Kahtlemata, need asjad, mis lisaeelarves kirjas on, on väga vajalikud. Küll aga on kogu opositsioon ja samamoodi ka teie koalitsioonipartner juhtinud tähelepanu sellele, et sellises kriisis, nagu me praegu oleme, tuleb arvestada ka sellega, mida nimetatakse ühi... Loe lähemalt

Indrek Saar:

Aitäh, lugupeetud minister! Ma olen ikkagi hämmeldunud. Raiute oma jutupunktidega ja absoluutselt ei kuula, mida me püüame teie käest küsida. Ütlesite vastuses seal, kui me küsime, aga mis teha nende probleemidega, mis tulenevad sõjast, tegelikult siseriiklikult, me näeme, kerivad ja kasvavad. Te... Loe lähemalt

Indrek Saar:

Ma kõigepealt tänan selle täpsustuse eest, mis ütles üheselt, et Vabariigi Valitsus pidas paremaks mitte arutada isegi, rääkimata toetamisest, opositsiooni muudatusettepanekuid, ükskõik, kas nad on sisulised või nad on tehtud lihtsalt obstruktsiooni huvides. Selles kontekstis rääkida siin kasulik... Loe lähemalt

Indrek Saar:

Aitäh! Kuna ma arvan, et väga paljud meist ja ka suur osa nendest inimestest, poliitikutest, kes poliitikat niimoodi tähelepanelikult jälgivad ja näevad seda, mis siin Riigikogu saalis pidevalt viimasel ajal toimub protseduuriliste küsimuste nime all, nad ootaksid ikkagi seda, et Riigikogu juhatu... Loe lähemalt

09.05.2022 / 15:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

14:57 Istungi rakendamine

Indrek Saar:

Aitäh, lugupeetud juhataja! Head kolleegid, head alanud töönädalat! Sotsiaaldemokraatide nimel annan üle eelnõu, milleks on Riigikogu otsus ettepaneku tegemiseks Vabariigi Valitsusele, mille sisu on mahepõllumajandustoodangule soodsama käibemaksu kehtestamine. Sellest teemast on ühiskonnas olnud ... Loe lähemalt

03.05.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

11:49 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele" eelnõu (552 OE) esimene lugemine video-link-logo

Indrek Saar:

Aitäh, hea Ivari, selle ettekande eest ja selle teema tõstatamise eest! Kas sa oskad selles keerulises olukorras kirjeldada, kui nüüd riik täiendavaid vahendeid ei leia, mis siis tegelikult juhtub? Arvestades, et nende pakkujate hulk ilmselt on piiratud, osad neist enam ei kvalifitseeru tänu sell... Loe lähemalt

Indrek Saar: Aitäh! Kas komisjonis oli ka arutelu selle üle, et selline täiendav, lisanduv surve kohalike omavalitsuste eelarvele tähendab jälle paar-kolmkümmend miljonit eurot aastas täiendavat kulu, mida kohalikel omavalitsustel ilmselt ei ole kavandatud? Teie koalitsioonipartner on siin korduvalt rääkinud, et... Loe lähemalt

02.05.2022 / 15:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

18:40 125 Venemaa agressiooni mõju kohta Eesti majandusele video-link-logo

Indrek Saar:

Aitäh! Lugupeetud minister, teie vastustest jäi mõnevõrra mulje, et te näete küll sellist üleüldist energiahindade kallinemist ja sellest tulenevat survet ettevõtlusele ja ühiskonnale laiemalt, aga jäi mulje, et see sõda ei ole otseselt ühegi ettevõtlusvaldkonna või spetsiifilisemalt ettevõtete j... Loe lähemalt

19:45 Kultuuriministri 2022. aasta ettekanne riigi pikaajalise arengustrateegia "Eesti 2035" elluviimisest (sealhulgas "Eesti spordipoliitika põhialused aastani 2030" elluviimisest) video-link-logo

Indrek Saar:

Aitäh! Lugupeetud minister, tänan nende põhimõtete eest, mida te oma ettekandes deklareerisite! Need on kõik väga sümpaatsed. Aga küsin väga konkreetse asja kohta. Teie sellel paberil, mis te olete ka Riigikogule jaotanud, on eelviimase punktina kirjas treenerite roll ühiskonnas ja seal on kirjas... Loe lähemalt

Indrek Saar:

Aitäh! Hea minister! No ei ole otseselt nüüd sinu ajal tehtud viga, aga sinu eelkäijad küll jätsid aktiivse rolli võtmata või pigem võtsid sellise mugava positsiooni, mille tulemusena kultuurikomisjon siin Riigikogus tegi lõpuks sellise keskpõrandale-kokku-otsuse, läbi kaalumata, mis tegelikult a... Loe lähemalt

Indrek Saar:

Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud kolleegid, nii palju kui meid siia veel jäänud on! Vabandust, Kultuuriministeeriumi head spetsialistid, et teid on seal rõdul rohkem kui meid siin saalis. Aga võib ennast lohutada sellega, et Riigikogus saab ekraanide vahendusel jälgida seda olulist arutelu.

... Loe lähemalt

Indrek Saar:

Kulka investeeringud. See ei aita, kui sinna saab panna korraga kolm objekti töösse. Filmilinnak viiendalt kohalt ei jõua mitte kuhugi. See võiks ometi töösse minna. Lisaks sellele, et võtate poliitilise riski. Reformierakond juba hasartmängumaksu sidus lahti laekumistest ja võib seda teha kulka ... Loe lähemalt

21.04.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:30 Energiamajanduse korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (382 SE) teise lugemise jätkamine video-link-logo

Indrek Saar:

Aitäh! Kõigepealt sinu viimasest mõttearendusest veidi kinni haarates, siis me ju teame, et ei maismaatuulikute, ammugi mitte meretuuleparkide puhul ainuke probleem nende kiireks arendamiseks ei ole ju olnud kaitseotstarbelised piirangud. Seal on ka muid tegureid, kus bürokraatia, looduskaitselis... Loe lähemalt

Indrek Saar:

Aitäh! Hea komisjoni esimees! Väga sümpaatne oli see, mida sa mu eelmisele küsimusele vastates arutelus jõudsid sinnamaani, et Riigikogu tegelikult saaks veel võib-olla ka midagi teha selle jaoks, et need uued võimalused ära kasutada, mida juba tõsiselt kaalutakse. Arvestades seda, et surve Eesti... Loe lähemalt

Indrek Saar:

... On valmis, seda teemat lähinädalatel käsitlema ...

Loe lähemalt

Indrek Saar: ... et selgeks saada, kas on vaja mingit seadusemuudatust ...  Loe lähemalt

20.04.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

14:02 Karistusseadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse (agressiooni toetamine) eelnõu (585 SE) teine lugemine (ühendatud eelnõud 556 SE ja 576 SE) video-link-logo

Indrek Saar:

Aitäh! Ma ei saanud päris täpselt aru sellest näitest, mis te tõite selle vanema proua kohta, et kui temaga vesteldakse, aga ta ei võta seda Georgi linti rinnast ära, mis siis politsei edasi teeb. Aga minu küsimus on ikkagi päriselust, inimesed on seda küsinud. Kuna te seadust menetledes õiguskom... Loe lähemalt

20.04.2022 / 12:00 XIV Riigikogu, VII session, Question Time Vaata täpsemalt

13:21 Sanktsioonid Venemaa artistidele video-link-logo

Indrek Saar:

Jaa, küsimus on ... (Juhataja ütleb midagi vahele.) Lugupeetud peaminister! Ma olen sunnitud jätkama seda teemat, millega Üllar Saaremäe siin infotunnis juba juba alustas, sest no ei saanud ma päriselt vastust ja seda tõdes ka Üllar omavahelises vestluses. Mida siis ikkagi valitsus kavatseb teha?... Loe lähemalt

Indrek Saar: Küsin siis veel kord: kas teie peaministrina arvate ja tegutsete selle nimel, et need avaliku arvamuse liidrid, kes ei ole kvalifitseeritavad oligarhidena, aga kes avaliku arvamuse liidritena täpselt samamoodi sõjas on valinud meie vastaste poole? Kas te kavatsete jõuda selleni, et nad kantakse sank... Loe lähemalt

18.04.2022 / 15:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

17:46 Arupärimine kõrghariduse alarahastamise mõjude kohta (nr 128) video-link-logo

Indrek Saar:

Vabandust, lugupeetud juhataja! Vabandan ka ministri ees, et jäin kohmima. Aga minu küsimus. Tulen palkade juurde tagasi. Ma saan aru, et ülikoolid on autonoomsed ja kõik nii edasi. Aga haridusministrina teil ju peaks olema mingi nägemus, milline peaks olema soovitav palgatase, mille nimel te töö... Loe lähemalt

14.04.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:05 Isamaa fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Energiakriisist elektrišokini" arutelu video-link-logo

Indrek Saar:

Hea ettekandja, suur tänu selle väga ülevaatliku ettekande eest! Mul on küsimus. Slaidil 11, tootmisvõimsustest, on kohe seal tuule, päikese ja veega koos koostootmine, kus nagu muutuvkulu ei olekski. Samas, kaks slaidi hiljem soojusvarustuses tõdete: kiiresti kallineb kohalik hakkepuit suurenenu... Loe lähemalt

Indrek Saar:

Aitäh sõna andmast! Aitäh, hea ettekandja, selle väga selge ja arusaadava ettekande ja vastuste eest! Mina pean tunnistama, et ma olen jätkuvalt mõnevõrra segaduses. Äkki teie oskate mulle ikkagi nüüd seletada, et kuidas see plaan, mida teie tutvustasite, mis on Alexelal ja Infortaril ja mis peak... Loe lähemalt

Indrek Saar:

Aitäh sõna andmast! Hea ettekandja! LNG-terminaliga seoses ise ka mainisite seda drillemmat. Mis puudutab julgeolekut, see on ju kõik selge. Mis puudutab taskukohasust, me näeme, et siin on lahendused on olemas. Aga mis puudutab keskkonda, siis sellel teemal on kohe küsimus. Väga lühikeses ajaraa... Loe lähemalt

Indrek Saar:

Kaheksa minutit palun.

Loe lähemalt

Indrek Saar:

Suur tänu! Head kolleegid! Head külalised, kes te meile esinesite! Suur tänu tõepoolest selle tänases hetkes väga vajaliku arutelu eest, eksperdid ja praktikud andsid väga vajaliku ülevaate. Ja ma pean tänama ka Isamaa fraktsiooni selle arutelu tõstatamise eest. Kahjuks Aivar Kokk on praegu välja... Loe lähemalt

13.04.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

14:03 Välismaalaste seaduse ja kõrgharidusseaduse muutmise seaduse eelnõu (516 SE) esimene lugemine video-link-logo

Indrek Saar:

Head kolleegid! Ma tegin selle vea, et ma jätsin hääle peale, kui Mart Helme pulti tuli. Ja ma ei saanud muud moodi, kui ma pidin siia pulti tulema selle jaoks, et paluda kolleege EKRE fraktsioonist: palun juhtige tähelepanu oma kolleegile, oma kolleegi sõnakasutusele.

Ma saan aru, et emots... Loe lähemalt

17:00 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele Eesti-vaenuliku propaganda tõkestamiseks" eelnõu (529 OE) video-link-logo

Indrek Saar:

Aitäh sõna andmast! Üllar, kindlasti võiks ju esile tuua sellest ajast, kui Isamaa oli valitsuses, neid asju, kuidas Isamaa viimastel aastatel valitsuses olles propaganda tõkestamisega tegeles. Kui sa võib-olla ei ole märganud, siis kindlasti Isamaa endised ministrid, kogenud poliitikud, võib-oll... Loe lähemalt

Indrek Saar:

Aitäh! Hea kolleeg! Kultuurikomisjoni liikmena oled sa seda arutelu, mis puudutab propagandakanalite piiramist, keelustamist efektiivselt, kindlasti juba pikemat aega kõrvalt näinud. Meil oli ammu vaja ära uuendada meediateenuste seaduse direktiiv, mis on küll viimasel hetkel uuendatud, või meedi... Loe lähemalt

Indrek Saar:

Head kolleegid! Mina pean teile täna rääkima poliitilisest mängurlusest seoses selle eelnõuga, paraku. Aeg meie ümber paneb meile kohustuse väga hoolikalt mõelda, kui kaugele me poliitikutena tähelepanu otsides asendustegevuse ja pooltõdede ja kohati suisa valeväidetega oleme valmis minema ja mil... Loe lähemalt

Indrek Saar:

Tänan! Kuna ilmselt minu detailirohke jutt jäi ikkagi mõnele inimesele arusaamatuks, siis ma püüan seekord lihtsamini seletada, veel kord. Audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv oli Eesti eesistumise ajal Kultuuriministeeriumi kõige olulisem fail. Seal oli Eesti poliitilistest huvidest lähtudes ja... Loe lähemalt

Indrek Saar:

Palun teha vahet sellel, mis vahe on tsensuuril ja propaganda tõkestamisel. Tänan!

Loe lähemalt

12.04.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:01 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Olukorrast Ukraina abistamisel" arutelu video-link-logo

Indrek Saar:

Aitäh sõna andmast! Lugupeetud minister, tõesti, jõudu tööle teile! Minu küsimus on väga konkreetselt selle väidetava eilse keemiarelva kasutamise kohta. Mis meil on praeguseks hetkeks sellest teada? Ja kas te oskate kirjeldada, mis siit nüüd sellega edasi saab? Kas on plaanis rakendada mingeid t... Loe lähemalt

Indrek Saar:

Hea ettekandja! Aitäh selle väga puudutava ettekande ja ülevaate eest, samuti nende konkreetsete vastuste eest meie küsimustele. Te oma oma ettekandes viitasite Zelenskõile, kes ütles sõja esimestel päevadel, et mul ei ole vaja küüti, mul on vaja relvi. Ja ma arvan, et see oli üks väga oluline ju... Loe lähemalt

05.04.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:05 Sotsiaalkaitseministri 2022. aasta ettekanne "Riigi pikaajalise arengustrateegia "Eesti 2035" elluviimisest" video-link-logo

Indrek Saar:

Aitäh sõna andmast! Lugupeetud minister, tänan selle teie poolt tehtud ülevaate eest! Nendes vastustes ja ka mujal olete rõõmustanud selle üle, et pensionid tänu indekseerimisele kasvavad 7,9%. Ometi me kõik teame, et energiakriisis ja selles sõjas, kus me praegu otsapidi oleme, paraku just need ... Loe lähemalt

04.04.2022 / 15:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

15:02 Istungi rakendamine video-link-logo

Indrek Saar:

Aitäh, lugupeetud juhataja! Kuna me teame, et mis puudutab välismaalaste seaduse ja välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmist, siis seda on selgitatud, see on ääretult kiireloomuline [eelnõu] sõjaolukorras. Aga nüüd, kui Vabariigi Valitsus võtab selle tagasi menetlusest, siis ... Loe lähemalt

24.03.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:05 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi Parlamentidevahelise Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" muutmine" eelnõu (546 OE) esimene lugemine video-link-logo

Indrek Saar:

Aitäh! Lugupeetud kolleeg! Esiteks, vastuseks Urmas Reitelmanni küsimusele: Mihhail Korb käis sellel teemal vaibal – küll virtuaalsel vaibal, minu mälu järgi see istung toimus virtuaalselt tol korral. Ta kinnitas seda, et tema arvates ja hoolimata kõigist kahtlustest, mis osal komisjoni liikmetel... Loe lähemalt

Indrek Saar:

Head kolleegid! No ei tahaks ma üldse praegu siin puldis olla, ei ole mul mugav, ei ole ilmselt paljudel teist mugav. Aga see arrogants ja ühiskondliku taju puudumine, mida koalitsioon järjekordselt selle otsusega välja näitab, lihtsalt sunnib mind siia tulema ja selle vastu protesteerima, et ini... Loe lähemalt

Indrek Saar:

Aitäh! No ei ole vaja, kõige vähem praegusel hetkel on meil vaja oma Balti kolleege ebamugavasse olukorda panna ja neid otsapidi selle eest tegelikult kaasvastutavaks teha.

Mihhail Lotman, kolleeg, kellest ma väga lugu pean, ettekandjana natukene soperdas protokolliga, aga see on väike asi.... Loe lähemalt

23.03.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

00:13 Arupärimine laste huvihariduse ja -tegevuse toetuse vähendamise kohta (nr 117) video-link-logo

Indrek Saar:

Tänan sõna andmast, istungi juhataja! Lugupeetud haridus- ja teadusminister! Head kolleegid, nii palju kui meid siia jäänud on, ja tublid teenistujad, kes te peate taas kord üle kesköö siin saalis vastu pidama! Meil on arupärimine seoses laste huvihariduse ja -tegevuse toetuse vähendamisega. Nime... Loe lähemalt

Indrek Saar:

Aitäh, lugupeetud minister, vastuste eest! Mu küsimus tuleneb sellest, et kui me selle arupärimise koostasime ja teile saatsime, oli 9. veebruar. Kaks nädalat pärast seda muutus meid ümbritsev keskkond märkimisväärselt, sest algas agressioon Ukrainas. Ja me teame, et see toob muu hulgas Eestisse ... Loe lähemalt

Indrek Saar:

Aitäh ministrile vastuste eest! Tagasisideks: mul on hea meel, et minister tunnistas pattu, et see kohalike omavalitsustega läbi rääkimata tehtud otsus ei ole kindlasti hea praktika. Ma loodan, et seda tulevikus üritatakse vältida nii selle valitsuse poolt kui tulevaste ministri ametikaaslaste po... Loe lähemalt

16.03.2022 / 12:00 XIV Riigikogu, VII session, Question Time Vaata täpsemalt

12:38 Kaubavahetus Venemaa ja Valgevenega

Indrek Saar:

Aitäh sõna andmist! Lugupeetud peaminister! Esmaspäeval võtsime Riigikogus vastu pöördumise teiste riikide parlamentide poole, kus üks olulisi üleskutseid oli üleskutse viivitamatult kehtestada Venemaa Föderatsiooni ja Valgevene Vabariigi vastu kõikehõlmav kaubandusembargo, mis piiraks agressorri... Loe lähemalt

Indrek Saar:

Ma läheksin samal teemal edasi, aga natukene teise valdkonda. Inimesed Kagu-Eestis on kirjeldanud, et ühelt poolt me püüame oma Ukraina sõpradele leida erineval moel abi, ka näiteks maastikuautosid, mida seal piirkonnas vaja on. Just äsja me nägime uudist, kuidas inimesed annetavad kasutatud kiir... Loe lähemalt

15.03.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:05 Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (503 SE) esimene lugemine video-link-logo

Indrek Saar:

Aitäh, hea ettekandja! Mida sina arvad sellest mõttest, mis oli tänase peaministripartei jaoks lausa kinnisidee või punane joon? Väidetavalt see oli isegi üks põhjus, miks neil jäi esimese hooga pärast valimisvõitu valitsus moodustamata. Küll olid nad kaks aastat hiljem valmis valitsusse saamise ... Loe lähemalt

Indrek Saar: Aitäh! Lugupeetud ettekandja! Kui sa lubad, et ma oman ka mingisugust arvamust, kuigi su hoiak on selline, et keegi teine peale sinu ei tohikski arvamust omada, siis mulle tundub, et liberaalse demokraatliku maailmavaate juurde käib ka arvamuste paljususe aktsepteerimine. Ja kindlasti käib sinna ju... Loe lähemalt

Indrek Saar:

Need on maailma ühed kõige õnnelikumad riigid, aga nad on ometi kõikides nendes maksupoliitikates teinud neidsamu asju, millest me siin praegu räägime. Kuidas see nii on, et seal on läinud hästi ja meile ennustad sa kadu?

Loe lähemalt

14.03.2022 / 15:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

15:07 Eesti Vabariigi Riigikogu pöördumine Euroopa Liidu ja NATO liikmesriikide ning teiste riikide parlamentide poole (541 PE) esimene lugemine video-link-logo

Indrek Saar:

Aitäh, hea istungi juhataja! Austatud kolleegid! Head inimesed! Minu sügav kaastunne kõigile Ukraina inimestele nende kaotuste pärast, mis nad on pidanud üle elama. Vene Föderatsiooni president Vladimir Putin on tunginud kallale vabale Ukraina riigile ja külvab surma, tappes külmavereliselt tuhan... Loe lähemalt

09.03.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

14:23 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele" eelnõu (515 OE) esimene lugemine video-link-logo

Indrek Saar:

Tervist, lugupeetud juhataja! Head kolleegid! Nagu Agu Sihvka pean ma selleks, et kõik ära rääkida, alustama algusest ja meelde tuletama, millest see otsuse eelnõu räägib, sest esitati see otsuse eelnõu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni poolt Riigikogule 17. jaanuaril. See puudutab kõike... Loe lähemalt

Indrek Saar:

Jaa, kui me neid küttearveid vaatame, siis on väga suhteline, millega võrreldes veebruari arve ei olnud teab mis suur. Kui sa võrdled seda detsembrikuu küttearvega, kui elektri börsihind oli koos käibemaksuga keskmiselt 24 senti kilovatt‑tunni eest, siis tõepoolest tuli veebruari keskmine alla, 1... Loe lähemalt

Indrek Saar:

Kindlasti. Kui me lõpuks räägime laiapindsest riigikaitsest või elanikkonna valmisolekust kriisiga toime tulla, siis seal on väga palju komponente. Üks nendest komponentidest on kindlasti sõjaline. Selles suhtes on ühiskonnas valitsenud üsna lai konsensus, eriti viimastel aegadel. Aga me peame se... Loe lähemalt

Indrek Saar:

No ma tõesti ei tea. Me ju olime sunnitud jälgima neid valitsuse pidevaid avalikke kaklusi sellel teemal, mida nad teevad ja mida nad ei tee. Anti hulk lubadusi, millest mõned mingil kujul realiseerusid.

Ka see meie otsuse eelnõu ongi ju ettepanek teha asju palju lihtsamalt, õiglasemalt ja ... Loe lähemalt

Indrek Saar:

Aitäh! Väga hea küsimus. Kui seda sõnastust vaadata, siis on näha, et me räägime tarbijatest, me ei räägi, et need on eraisikutest tarbijad. Ehk tegelikult kõik need meetmed kehtivad ka ettevõtjate suhtes, kes ühte või teist võrguteenust, elektrit või gaasi tarbivad, kellel on nii-öelda liitumisp... Loe lähemalt

Indrek Saar:

Jaa, see sinu küsimus oli esitatud optimistlikust vaatenurgast lähtuvalt. Paraku, mina ei ole kuulnud, et valitsusel oleks mingit tõsist plaani seda, maakeeli öeldes, läbu korda teha. Kui sa viitasid sellele, et vabadusel ongi kallis hind, siis jah, on küll. Aga me võiksime seda hinda võrdselt ma... Loe lähemalt

Indrek Saar:

Jaa, lugupeetud kolleeg, sa oled valesti aru saanud.

Loe lähemalt

Indrek Saar:

Aitäh küsimuse eest! Ma toetan seda, mida Jevgeni Ossinovski eile selle eelnõu kohta selgituseks ütles. Nii et selles mõttes on mul väga raske midagi lisada. Ma arvan, et need ettepanekud, mis ütlevad, et me võiksime justkui Eestis saada iseseisvalt hakkama või kehtestada reegleid, mis tegelikult... Loe lähemalt

Indrek Saar:

Tänan küsimast! Ma arvan, et see eilne diskussioon Riigikogu saalis oli kindlasti piisav selleks, et aru saada, mis on sotsiaaldemokraatide seisukoht. Me oleme teinud otsuse eelnõu, millele ma palun teie toetust, hoolimata sellest, mida me arvame kolmandast, neljandast või viiendast asjast maailm... Loe lähemalt

Indrek Saar:

Aitäh! Hea ettekandja! Kas sa nendest komisjoni aruteludest – mina viibisin seal ettekandjana ja võib-olla oli asju, mida ma ei saanudki tähele panna – võiksid välja tuua, mis oli see argument tänase valitsuse lahenduse poolt, et elektriga kodu kütvaid ja gaasiga kodu kütvaid inimesi aidatakse tä... Loe lähemalt

16:36 Perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (512 SE) teine lugemine video-link-logo

Indrek Saar:

Aitäh! Ma ka arvan, et võiks vahepeal natukene kuulata, mida kolleegid saalis räägivad. 

Aga vastuseks Õnne Pillakule: kindlasti on see väga oluline eelnõu, kuid sellest eelnõust jäetakse siiski mingi ühiskonnaosa välja. Nii nagu sa, hea kolleeg, ise ütlesid: kui on kas või üks laps, kes va... Loe lähemalt

Indrek Saar:

See ei ole hea muudatus, seepärast palun seda muudatusettepanekut hääletada.

Loe lähemalt

Indrek Saar:

Palume seda hääletada.

Loe lähemalt

Indrek Saar:

Palun seda muudatusettepanekut hääletada.

Loe lähemalt

Indrek Saar: Palun seda muudatusettepanekut hääletada. Loe lähemalt

Indrek Saar:

Palun ka seda muudatusettepanekut hääletada.

Loe lähemalt

Indrek Saar:

Palun hääletame seda muudatusettepanekut.

Loe lähemalt

Indrek Saar:

Palun ka seda muudatusettepanekut hääletada.

Loe lähemalt

23.02.2022 / 12:00 XIV Riigikogu, VII session, Question Time Vaata täpsemalt

12:54 Muud küsimused video-link-logo

Indrek Saar:

Aitäh sõna andmast! Minu küsimus on peaministrile. Lugupeetud peaminister! On selge, et Ühtne Venemaa on poliitiline organisatsioon, millel on risti vastupidised huvid Eesti Vabariigile. Tegemist on organisatsiooniga, mille heakskiidul on okupeeritud osa Gruusia territooriumist, osa Ukraina terri... Loe lähemalt

16.02.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

14:43 Õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (420 SE) teine lugemine video-link-logo

Indrek Saar:

Aitäh! Mind hakkas nüüd huvitama, olles ära kuulnud selle moraalilugemise siin staažikalt kolleegilt, kes ikka teisi inimesi kipub õpetama, kuidas nad elama peavad. Minu arust oli see veidi kohatu. Aga mul on küsimus, mille alusel, millise Riigikogu kodu‑ ja töökorra punkti alusel praegu juhataja... Loe lähemalt

16:02 Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse eelnõu (487 SE) teine lugemine video-link-logo

Indrek Saar: Palun seda muudatusettepanekut hääletada. Loe lähemalt

Indrek Saar:

Palun seda muudatusettepanekut hääletada!

Loe lähemalt

Indrek Saar: Palun seda ettepanekut hääletada! Loe lähemalt

Indrek Saar:

Palun ka seda ettepanekut kindlasti hääletada!

Loe lähemalt

Indrek Saar: Palun seda muudatusettepanekut hääletada. Loe lähemalt

Indrek Saar:

Palun ka seda muudatusettepanekut hääletada.

Loe lähemalt

15.02.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:01 Olulise tähtsusega riikliku küsimusena välispoliitika arutelu video-link-logo

Indrek Saar:

Aitäh sõna andmast! Lugupeetud minister! Kõigepealt lubage soovida teile jõudu selles töös, mida te selles erakordselt keerulises välispoliitilises situatsioonis teete. Aga minu küsimus puudutab gaasisõltuvust. Eesti on aastaid seisnud selle eest, et Euroopa Liidu gaasisõltuvus väheneks välispoli... Loe lähemalt

Indrek Saar:

Lugupeetud välisminister! Austatud kolleegid! Head inimesed, kes seda arutelu siin täna jälgivad! Kõigepealt aitäh ministrile, ministeeriumile ja väliskomisjoni ametnikele, kes seda arutelu on ette valmistanud! Nagu siin korduvalt on tõdetud, ilmselt sellises mingilgi määral sarnases kontekstis e... Loe lähemalt

Indrek Saar:

Põhjust on rõõmustada ka selle koostöö üle, mis on Balti riikide vahel kogu selles situatsioonis olnud. Ja ma pean siinkohal väliskomisjoni liikmena tunnustama ka väliskomisjoni ja sealhulgas väliskomisjoni esimeest, et Balti riikide koostöö on toiminud järjest suurepärasemalt. Ma arvan, et see o... Loe lähemalt

Indrek Saar: ... ja jõudu ... Arvestades, kui palju eelkõneleja läks üle [aja], ma võtan endale selle kümme minutit, selleks et ... Loe lähemalt

Indrek Saar:

Kümme sekundit, vabandust! ... et selgitada oma vaateid, tunnetust ja huvisid meie vastastele ja meie sõpradele, võib-olla veelgi enam meie sõpradele. Sest seda tuge ja mõistmist on vaja Ukrainal, seda on vaja ka meil. Tänan tähelepanu eest!

Loe lähemalt

10.02.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:03 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsiooni rakendamine" arutelu video-link-logo

Indrek Saar:

Tänan! Aitüma selle tänase arutelu eest! Ja suur tänu kõigile ettekandjatele nende mõtete eest, nende panuse eest! Aga ma tuleksin ühe väga spetsiifilise küsimuse juurde, Toomas. Meil on teadupärast olemas selline tore sihtasutus nagu kultuurkapital, avalik-õiguslik sihtasutus. Ja kultuurkapitali... Loe lähemalt

Indrek Saar:

Kas sulle tundub mõistlik see, et kultuurkapitalil ei ole maksuvabastust ja neid inimesi topeltmaksustatakse?

Loe lähemalt

Indrek Saar: Või peaks sellega midagi tegema? Loe lähemalt

09.02.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

14:15 Haridus- ja teadusministri 2022. aasta ülevaade valdkonna strateegilistest arengutest video-link-logo

Indrek Saar:

Aitäh, lugupeetud minister! Kommentaarina Jaak Juske küsimusele ja teie vastusele ütlen, et ma olen teiega väga nõus selles suhtes, mida te rääkisite kunstikooli laste näitel, kui oluline on laste arengu jaoks huvitegevuse ja huvihariduse võimalus. Te räägite palju vaimsest tervisest. Ja selle kõ... Loe lähemalt

16:59 Meediateenuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (327 SE) teine lugemine video-link-logo

Indrek Saar:

Palun seda muudatusettepanekut hääletada.

Loe lähemalt

Indrek Saar:

Palun ka seda muudatusettepanekut hääletada ja vastupidi Helir-Valdor Seederile ei taha mina anda suuniseid Riigikogu liikmetele. Ja nagu näitas kuuenda muudatusettepaneku hääletus, südametunnistuse järgi hääletades tuleb üllatavaid toetusi.

Loe lähemalt

26.01.2022 / 12:00 XIV Riigikogu, VII session, Question Time Vaata täpsemalt

12:25 Ebavõrdse kohtlemise põhjus energiakulude hüvitamisel video-link-logo

Indrek Saar:

Tänan, Riigikogu esimees! Lugupeetud peaminister! Me oleme siin Riigikogus viimastel nädalatel korduvalt diskuteerinud energiakriisi teemal. Üks ettepanek, mille ma olen teile teinud, on olnud ettepanek kaaluda sotsiaaldemokraatide poolt siia toodud võimalikku lahendust[, mis põhineb] Norra eesku... Loe lähemalt

Indrek Saar:

Ma tahan öelda, et see Kalle Grünthali vanasõna, mida ta meenutas, on igati asjakohane. Aga see, et protseduurilise küsimusega segatakse sisulist teemakäsitlust Riigikogu saalis, [ei ole asjakohane]. Te võiksite meie kolleegile Kalle Grünthalile selgitada, et see ei ole asjakohane.

Loe lähemalt

Indrek Saar:

Tänan sõna andmast! Lugupeetud peaminister! Te täna ühes varasemas vastuses ütlesite, et me tahaksime olla Põhjamaa, aga me ei ole seda. Tõesti, meie valitsus ei käitu nagu Põhjamaa ei oma poliitikat kujundades ega ka Riigikoguga suheldes. Mina küsisin teie käest küsimuse: palun selgitage mulle, ... Loe lähemalt

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee