Riigikogu
Riigikogu
Skip navigation

Riigikogu

Calendar

Select a date range Open Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
header-logo

Verbatim records

Verbatim reports of proceedings: 257 Ava/Sulge kõik
19.07.2022 / 09:00 XIV Riigikogu, extraordinary session Vaata täpsemalt

09:24 Riigikogu aseesimeeste erakorraline valimine video-link-logo

Helir-Valdor Seeder: Jah, olen. Loe lähemalt

30.05.2022 / 15:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

15:08 Perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (619 SE) esimene lugemine video-link-logo

Helir-Valdor Seeder:

Aitäh, austatud juhataja! Head kolleegid! Mul on hea meel tutvustada 54 Riigikogu liikme algatatud perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõu. Seaduse eesmärk on toetada Eesti lastega perede toimetulekut ja soodustada sündimust.

Eelnõuga tõstetakse esimese ja teise lapse toetus seniselt ... Loe lähemalt

Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Ma siiski sissejuhatavas ettekandes rääkisin ka rahalistest katteallikatest, et see on prioriteetide küsimus. Nii nagu te, hea kolleeg, lehvitasite, ma lehvitan vastu. Hea kolleeg, nii nagu te hääletasite pensionide tõstmise pool, ilma et rahalised katteallikad oleksid määratletud, ja see ol... Loe lähemalt

Helir-Valdor Seeder:

Jah, tõepoolest, see üksikvanemate toetus on ka minu arvates ajast ja arust oma suuruse poolest. Üksikvanem saab täna 100 eurot lapsetoetust, nagu kõik teised lapsedki, ja lisaks on üksikvanema toetus 19 eurot, nii et kokku 119 eurot. Aga see 19 eurot on tõesti väike summa. Aga eks see ole küsimu... Loe lähemalt

Helir-Valdor Seeder:

Aitäh! Mina isiklikult ei toeta maksutõuse ja ma ei näe ka vajadust praegu Eestil maksutõusudeks ja veel vähem selle eelnõu raames maksutõusudeks ja ma ei ole üldse nõus selle vastandamisega, mida siin arutelude käigus varasemalt on tehtud, et mille arvelt see tuleb, kas päästjate-politseinike pa... Loe lähemalt

Helir-Valdor Seeder:

Aitäh! Ma just sellele küsimusele vastasin. Te oma ette valmistatud küsimusega jäite võibolla  hiljaks. Ma siis kordan: ei, katteallikat ei pea ka eelnõus välja tooma. Eelnõus peab välja tooma mõju riigieelarvele. Nii et kui esitatakse üks või teine eelnõu, siis ei pea seal konkreetset katteallik... Loe lähemalt

Helir-Valdor Seeder:

Aitäh! Esimene küsimus, te nüüd natuke interpreteerisite seda, et selle eelnõu konkreetne eesmärk on kohe jõuda 2,07‑ni ja küsite minult ajamääratlust. Siin on öeldud, et selleks, et iive pöörduks positiivseks, oleks vaja, et keskmine laste arv oleks 2,07. Ma arvan, et me ei pruugi selle eelnõuga... Loe lähemalt

Helir-Valdor Seeder:

Aitäh! Mina ei saa siin täna Isamaad esindada, mina esindan Isamaad ja iseennast sama palju kui teid ja sotsiaaldemokraate ühe algatajana selle eelnõu raames. Aga ma saan teile vastata, et minu arvates oleks mõistlik vähemalt need kaks eelnõu ühitada ja neid koos menetleda – [seda], mille on sots... Loe lähemalt

Helir-Valdor Seeder:

Aitäh! Mina arvan, et rahvastikuministri ametikoha ärakaotamine ei ole juhus. Ma usun, et see oli ikkagi teadlik ja läbimõeldud tegevus valitsuskoalitsiooni moodustamisel, mitte mingisugune juhuslik uitmõte. Mida sellest keegi välja loeb, on juba omaette teema.

Aga nii nagu ma ütlesin, ma i... Loe lähemalt

Helir-Valdor Seeder:

Aitäh! Selle eelnõu jõustumise puhul laste vaesus peaks kindlasti vähenema. Ja nii on siin ka seletuskirjas see kirjas. Mis puudutab vanemate tööhõivet ja võib-olla üks asi, mis mul jäigi sissejuhatavas ettekandes rääkimata, on töö- ja pereelu ühitamine, mis on ju samuti oluline. Ja see eelnõu ki... Loe lähemalt

Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Ära ole nii lastevaenulik! Ära ole nii lastevaenulik! Kõigepealt see, mis puudutab positiivset mõju sündimusele. Ma teadlikult tsiteerisin Praxist, et sa ei ... Ja vanemahüvitise kaudu, just nimelt poliitiliste meetmetega, et sa ei süüdistaks mind, et ma isiklikult ainult niimoodi arvan. Nen... Loe lähemalt

Helir-Valdor Seeder:

Aitäh küsimuse eest! Minu arvates on see eelnõu väga realistlik vaade Eesti perepoliitikale ja demograafilisele olukorrale ja arvestab kõikide laste huvidega. Nüüd, mis puudutab rahvastikuteadlasi, siis rahvastikuteadlased on soovitanud just nimelt, kui me peame silmas demograafiliste protsesside... Loe lähemalt

Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Eks see on jah ka poliitiliste valikute koht ja otsustamise koht ja seda peaks kindlasti täpsustama nüüd menetluse käigus enne teist lugemist. Loe lähemalt

Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Täiesti nõus teiega. Loomulikult peab. Nii nagu ma ka varem ütlesin, et me peame tegelema tervishoiupoliitikaga, hariduspoliitikaga, sealhulgas huviharidusega, paljude muude küsimustega, ka kõrgharidusega, mis on alarahastatud. Aga selle ühe seadusega me ei lahenda kõiki Eestimaa probleeme. ... Loe lähemalt

Helir-Valdor Seeder:

Jah, no mina ei ole selle peaministri väljaütlemisega kursis. Ma olen küll väga erinevate ütlemistega kursis ja jälgin tähelepanelikult, mida peaminister ütleb, aga seda, et eestlaste osakaal oleks 85%, ma ei ole kuulnud. Aga see ei vasta ka tõele muidugi, eestlaste osakaal Eestis elavate inimest... Loe lähemalt

Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Me oleme arutanud nii omavahel kui võtnud aluseks ka ekspertide-rahvastikuteadlaste arvamused. Ja nii nagu ma ütlesin, rahvastikuteadlased on just nimelt sedalaadi ideoloogilist lähenemist peretoetuste rakendamisel soovitanud. See on rahvastikuteadlaste ettepanek sellisel kujul just nimelt p... Loe lähemalt

Helir-Valdor Seeder:

Aitäh! Jah, ma siin eelnevalt rääkisin vanemahüvitisest, aga ma rääkisin ka peretoetuste mõjust ja viitasin ühele uuringule, mis rahvastikuteadlased on teinud, kuidas on majanduslik kindlustunne seotud ka sündimuskäitumisega. Nii et nii nagu ma olen eelnevatele küsijatele vastanud, saan ka teile ... Loe lähemalt

Helir-Valdor Seeder:

Aitäh! Kõigepealt veel selle repliigi kohta repliik. Ma arvan siiski, et õige on öelda, et lapsed meil ju ei hääleta, sest valimisõigus on neil ainult kohalikel valimistel alates 16. eluaastast, neid võib lugeda noorukiteks. Alla 16‑aastastel lastel ju hääleõigust ei ole ja 16‑aastastel ei ole ka... Loe lähemalt

Helir-Valdor Seeder:

Ei-ei, mina küll ei arva, et me kuidagi oleksime mitteriigimehelikult käitunud, kui me viimane kord siin pensioni baasosa erakorraliselt tõstsime või riigikaitsekulutusi suurendasime. Ja tõepoolest, siis ei olnud juttu, mille arvelt see tuleb ja kas peaks makse tõstma. Ei, sellest juttu ei olnud ... Loe lähemalt

Helir-Valdor Seeder:

Aitäh! Ei saa, see on parim viis, kuidas seda raha kasutada. Ja ma jätkuvalt ei vastanda erinevaid sihtrühmasid, teen ainult ühe täpsustuse, et see 240 miljonit ei kogune mitte ainult esimese ja teise lapse toetuse tõstmise arvelt 60 eurolt 100-le, vaid see on kogu eelnõu maksumus, mis puudutab k... Loe lähemalt

Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Nüüd see, mis puudutab pensioni teise samba vabaks tegemist ja reformi, millele sa viitasid. Vastupidi, see sunnismaisus, mis loodi, et lastelt võetakse kohe raha taskust ära, riik võtab seadusega ära ehk sisuliselt kehtestab maksu ja annab selle pankadele pööritada ja viib valdavas enamuses... Loe lähemalt

Helir-Valdor Seeder: ... et kui on 60 eurot toetust, siis ei ole laste ostmine ... Loe lähemalt

Helir-Valdor Seeder: ... aga kui me lastetoetuse tõstame 60 eurolt 100-le, siis on laste ostmine? Võib-olla me pärast siis arutame ja räägime, kust maalt see ostmise piir läheb, mis see hind siis on sinu arvates.  Loe lähemalt

Helir-Valdor Seeder:

Ja nii nagu ma ütlesin, tööl käimist see eelnõu soodustab, see annab vanematele paindlikuma võimaluse töötada ka osalise koormusega. See annab võimaluse ka vähem tööd teha, aga annab võimaluse paindlikumalt erinevatel aegadel tööd teha. Nii et igal juhul on see mõistlik.

Nüüd see, kas kulu ... Loe lähemalt

Helir-Valdor Seeder:

Aitäh! No ma eeldan küll, et kõik 54 Riigikogu liiget, kes siia alla kirjutasid, tegid seda teadlikult, mitte meeltesegaduses ega kedagi ähvarduse sunnil sunnitud siia alla kirjutama ega ka kuidagi kavalusega meelitatud. Ma arvan, et jah, täie teadlikkusega need inimesed on sellele eelnõule alla ... Loe lähemalt

Helir-Valdor Seeder:

Aitäh! No mina loodan, et sa siiski oled leidnud rohkem aega selle tähtsa eelnõuga tegeleda kui kaks päeva. Praegu sa avalikustasid, et sa ainult kaks päeva tegeleb selle 240‑miljonilise eelnõuga, kuigi meil on olnud sellega aega tegeleda juba oluliselt rohkem, see on menetlusse antud oluliselt v... Loe lähemalt

Helir-Valdor Seeder: Aitäh! See, mis puudutab laenu, siis ma tahan kohe öelda, et ega laen ei ole kunagi eesmärk, laen on ikka vahend, laen on vahend. Eesmärk on antud juhul, eks ole, me räägime siin perepoliitilistest eesmärkidest, aga teiste eelnõude puhul me räägime teistest eesmärkidest. Ja riigi eelarve on ka üks ... Loe lähemalt

Helir-Valdor Seeder:

Aitäh! Kõigepealt ütlen kohe ära, et selle konkreetse seadusega neid regulatsioone, mida te ette lugesite, ei muudeta. Nii et jääb kehtima seni Eesti riigis kehtinud regulatsioon, midagi ei muudeta rangemaks, midagi ei muudeta ka leebemaks.

Mis puudutab nüüd selle võimalikku mõju sisse‑ ja ... Loe lähemalt

Helir-Valdor Seeder:

Aitäh! Ma püüan teid ümber veenda: selle eelnõu tulemusena ei toimu Eestis plahvatuslikku sündimuse kasvu, mida ma ei ole väitnud. Aga ma loodan, et positiivne mõju sellel on. Ja pikaajaline kindel trend positiivses mõttes sündimusele sellel eelnõul on. See ongi oluline, et tal oleks pikaajaline ... Loe lähemalt

Helir-Valdor Seeder:

Aitäh! Ei, mina ei hakka ennast kuidagi teiste pähe mõtlema ega ette kujutama. Aga noh, kui teie eesmärk on, et lastetoetused püsiks 60 eurol ja mitte mingil juhul ei tohiks neid tõsta ja võitlete selle nimel, siis see on teie poliitiline valik. Mina arvan, et sellise kindlustunde loomine ühelt p... Loe lähemalt

Helir-Valdor Seeder: Aitäh küsimuse eest! Ei, mina ei oska kuidagi Reinsalu dissidendiks lugeda. Opositsionäär on ta küll praegu, nii nagu minagi. Me oleme mõlemad opositsioonis. Aga see, mis puudutab nüüd, kas eesmärk on, et rahaga panna inimesi nii-öelda kunstlikult sünnitama või meelitada neid sünnitama – ei ole. Ol... Loe lähemalt

Helir-Valdor Seeder:

Aitäh! See, mis on teile ilmselge, on mõnele arusaamatu. Sa ütlesid, et sulle on ilmselge, et laste ja peretoetused vajavad suurendamist, aga sugugi kõik ka siin saalis niimoodi ei arva.

Aga nüüd vastus küsimusele, et me ühtemoodi asjast aru saame. Selles eelnõus on kasutatud sõnu "kui laps... Loe lähemalt

Helir-Valdor Seeder: No ma ei tea, teie tsiteerite ajalehte ja ajaleht on kusagilt saanud selle sõnumi –, et kui palju me algallikaga siin suhtleme, et milline on see algallika mõte olnud. Aga mõtleme siis koos kõvasti nüüd. Kui siiamaani on olnud nii, et esimesel ja teisel lapsel on 60 eurot kuus ja kolmandal lapsel 1... Loe lähemalt

Helir-Valdor Seeder: Aitäh küsimuse eest! Mina arvan küll ja küllap siis eelnõu algatajad kõik arvavad, et see on mõistlik lähenemine ja annab valikuvõimaluse ja suurema valikuvabaduse vanematele oma laste tuleviku osas ja olgu ta siis lasteaiakoha valik või huviringid või koolivalik, kui me loome suurema majandusliku ... Loe lähemalt

Helir-Valdor Seeder:

Aitäh! Ei, seda eelnõu me menetleme täiesti mõistuspäraselt, täiesti mõistuspäraselt, ja täidame kodu‑ ja töökorra seadust, ühtegi seadust ka ei riku. Need viited, mis siin varasemalt mõnel küsijal olid, et ei tea, kas president kuulutab selle välja – kindlasti kuulutab, kui me selle hea seaduse ... Loe lähemalt

Helir-Valdor Seeder:

Ma ei oska seda poliitikat kuidagi nimetada, see on reformierakondlik poliitika. Ma ei saanud täpselt neist numbritest aru, mida te ette lugesite praegu. Mulle ei jää need ka niimoodi käigu pealt meelde. Aga ma lihtsalt kinnitan üle, et ei, see ei ole külluslik raha külvamine. Ma tsiteerin peamin... Loe lähemalt

Helir-Valdor Seeder:

Aitäh! Võib-olla sa oled siis ainult osaliselt kuulnud neid vastuseid. Ma olen korduvalt rõhutanud, minu arvates see eelnõu, kus on ka tegemist universaalsete lastetoetustega, mida me suurendame praegu 60-lt 100-le kõigile lastele, nii et esimesel, teisel, kolmandal ja enamatel lastel saab olema ... Loe lähemalt

Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Minu arust väga hea võrdlus, väga hea küsimus, aga ma ei ole kindel, et tingimata moraalne kompass meie kolleegidel siin õiges suunas ei näita. Võib-olla see tuleneb teadmatusest, ma usun, et väga paljud Riigikogu liikmed ei teagi, et kriminaalhoolduse alusel olevad inimesed saavad 101 ehk s... Loe lähemalt

Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Ma arvan, et see on üks väga põhimõtteline muudatus, võrreldes praegu kehtiva olukorraga, väga põhimõtteline muudatus, mis loobki sellesama kindlustunde pikas perspektiivis, sest me teame, kuidas on seni olnud lastetoetustega, et mingil hetkel on tõstetud ja siis võib-olla viis-kuus aastat v... Loe lähemalt

Helir-Valdor Seeder:

Aitäh! Jälle väga hea võrdlus. Kui lühidalt ja otse vastata, siis mulle ei tundu. Mulle ei tundu. Vastupidi, selles kontekstis ja võrdluses ma arvan, et me peaksime peresid rohkem toetama. Aga eks me kõik ju teame, et ka vanglate ülalpidamine on väga kulukas, ja me ei tea, kui suur oleks ühiskond... Loe lähemalt

Helir-Valdor Seeder:

Aitäh! Ma vastan sellele kahes osas. Kõigepealt, minu arvates see ei olnud kuigi küps otsus ja kuigi küps vastus ja reaktsioon peaministrilt kujunenud olukorrale. Ma arvan, et ka poliitiliselt ei ole mitte kuigi tark nii-öelda mustvalgelt välja öelda oma seisukoht ja panna iseennast ja oma erakon... Loe lähemalt

Helir-Valdor Seeder:

Aitäh! Nii palju kui mina mäletan, me isegi toetasime seda eelnõu hääletusel, nii et me oleme seda toetanud igati. Et küllap see siis on näpukas, et teda seal loetelus ei ole sees, selles kronoloogias. Aga see veel kord kinnitab, et see tänane eelnõu, kus nähakse ette peretoetuste indekseerimine,... Loe lähemalt

Helir-Valdor Seeder:

Aitäh küsimast! Kõigepealt jätkuvalt ütlen, et minu arvates ei ole õige vastandada erinevaid sihtrühmasid, nagu siit küsimusest välja tuli, et juhul, kui me tõstame laste‑ ja peretoetusi, siis jäävad tegemata olulised otsused, mis on vajalikud kõrghariduse rahastamiseks või mõnes muus valdkonnas.... Loe lähemalt

Helir-Valdor Seeder:

Aitäh! Siin varem oli ka samasuunaline küsimus, vähemalt üks, millele ma ka vastasin. Selle eelnõuga me oleme keskendunud tõesti perehüvitiste teemale ja selle eelnõuga me ei lahenda meie rändepoliitikat, mille osas on meil siin erinevatel erakondadel erinevad seisukohad ja Isamaa seisukoht jätku... Loe lähemalt

Helir-Valdor Seeder:

Ma arvan, et siin on mitu põhjust, mis on kumuleerunud kokku. Üks asi on, et erinevatel erakondadel, kahel koalitsioonierakonnal ongi erinev perepoliitika platvorm. Teiseks, ma arvan, et suhted koalitsiooni sees on kujunenud väga keeruliseks. Ja kolmandaks, mis mul jäi siin enne ka ühele küsimuse... Loe lähemalt

Helir-Valdor Seeder:

Aitäh! Ma arvan, et see positiivne efekt kaalub kuhjaga üles selle tulevase kohustuse. Et kui me nüüd peame mõtlema, et kas me teeme täna kulutused ja investeeringud oma lastesse, oma perepoliitikasse, et ükski soovitud laps ei jääks sündimata ja et kõik sündinud lapsed saavad korraliku hariduse,... Loe lähemalt

Helir-Valdor Seeder:

No mina tegutsen selle nimel, et seda ei juhtuks mitte kunagi. Sellesama eelnõu üks eesmärkidest ongi see, et Eesti rahvas ei jääks mitte kunagi vähemuseks omaenda maal ja et meil oleks järelkasv sündivate laste näol olemas. See eelnõu seda eesmärki ka kannab. Ei, ma täna keeldun sellele mõtlemas... Loe lähemalt

Helir-Valdor Seeder:

Jah, no kaudselt on see küsimus ju seotud selle eelnõuga ka, kuna siin on väga palju räägitud rahast ja võimalikest katteallikatest ja ma olen korduvalt vastanud, et see on valikute küsimus, see on prioriteetide küsimus. Aga kui nüüd me puudutame Ukraina sõda, siis kindlasti on see ka teatud mõtt... Loe lähemalt

Helir-Valdor Seeder: Kes neid suudab lahuta? Minu arvates on mõlemad vajalikud ja ma ei ei saa neid kuidagi vastandada ja sellist valikut teha, ma ütlen, et see on jällegi terviku ja tasakaalu küsimus, kus võib-olla poliitikutel on veidi erinevad arusaamad. Tulen jälle selle juurde, et kui suur osakaal peab olema toetu... Loe lähemalt

Helir-Valdor Seeder:

Aitäh, see on jah komisjoni otsus ja ettepanek olnud, küllap siis komisjon on jõudnud järeldusele, et see aeg on piisav selle eelnõu menetlemise puhul. Ma tuletan meelde, et see midagi erakorralist ei ole. Meil on siin päris sageli selliseid eelnõusid, kus muudatusettepanekute tegemise tähtaeg on... Loe lähemalt

Helir-Valdor Seeder:

Ei, seda ei saa vastandada, sellepärast et kui meil ei sünni lapsi, siis meil ei ole ka tulevikku. Kindlasti sellist vastandamist ma ei toeta. Aga meie võimalus ja kohustus siin on ikkagi ühiselt Reformierakonna saadikuid veenda, et see on hea eelnõu, mille poolt tasub hääletada, ja ma usun, et t... Loe lähemalt

18:30 Toodete ja teenuste ligipääsetavuse seaduse eelnõu (511 SE) teine lugemine video-link-logo

Helir-Valdor Seeder: Aitäh, lugupeetud juhataja, head kolleegid! Isamaa fraktsioon peab oluliseks toodete ja teenuste ligipääsetavuse seaduse vastuvõtmist. Me põhimõtteliselt ka toetame seda eelnõu, aga loomulikult me soovime, et eelnõu menetlus parlamendis toimuks hea kultuuri ja tava kohaselt ja toimuks kodu- ja töök... Loe lähemalt

18.05.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

16:33 Perehüvitiste seaduse, sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (605 SE) teine lugemine (usaldusküsimusega seotud eelnõu) video-link-logo

Helir-Valdor Seeder:

Aitäh! Auväärt minister! Te siin püüate veenda meid, et ei ole võimalik erakorralist pensionitõusu ja keskmise pensioni tulumaksuvabastust tuua järgmise aasta 1. jaanuarist selle aasta 1. juuliks, kuna puuduvad katteallikad. Aga mulle tundub, et te ei orienteeru olulistes numbrites, mis puudutava... Loe lähemalt

Helir-Valdor Seeder:

Aitäh! Lugupeetud minister! Kuna te jätsite mu küsimuse teisele poolele vastamata, just sellele, mille üle te ise ka väga suurt muret tundsite, nimelt katteallikad võimalike kulutuste katteks, siis ma küsin seda uuesti. Nimelt, kui palju – ja ma eeldan, et valitsusliikmena te nii olulistes asjade... Loe lähemalt

23:50 Riigi 2022. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu (608 SE) teine lugemine (usaldusküsimusega seotud eelnõu) video-link-logo

Helir-Valdor Seeder:

Aitäh! Austatud minister! Peaminister on rõhutanud, et selle lisaeelarve puhul on tegemist sõjaaja eelarvega ja teie olete rõhutanud, et tegemist on sõja eelarvega. Ma siis küsin. Kui palju selles eelarves on ette nähtud otsesteks kaitsekulutusteks, kus eelarve maht on enam kui 800 miljonit eurot... Loe lähemalt

Helir-Valdor Seeder:

Aitäh, lugupeetud juhataja! Head kolleegid! Peaminister on tutvustanud esitatud lisaeelarvet kui sõjaaja eelarvet ja rahandusminister on kinnitanud, et tegemist on sõjaaja eelarvega. Mina olen ka selle menetluse käigus aru saanud, et tõepoolest tegemist ongi sõjaaja eelarvega ja valitsus on kuulu... Loe lähemalt

18.05.2022 / 12:00 XIV Riigikogu, VII session, Question Time Vaata täpsemalt

12:01 Koalitsiooni otsustamatus video-link-logo

Helir-Valdor Seeder:

Aitäh! Austatud peaminister! Minu küsimus puudutab seaduseelnõu, mis on tekitanud tormi valitsuskoalitsioonis, nimelt laste‑ ja peretoetuste tõstmise ja indekseerimise eelnõu, mis on väga oluline, mis on tegelikult väga hästi ka ette valmistatud ja mis on väga vajalik Eesti ühiskonnas Eesti pered... Loe lähemalt

Helir-Valdor Seeder:

Aitäh! Minu arvates õnneks siiski parlament ei jagune vastutustundlikeks ja vastutustundetuteks liikmeteks. Ja et see rindejoon läheb opositsiooni ja koalitsiooni rida mööda? Mina küll tunnetan vastutust opositsiooni liikmena ja need eelnõud, mida Isamaa on esitanud, arvestavad ka riigi rahaliste... Loe lähemalt

Helir-Valdor Seeder:

Aitäh! Lugupeetud peaminister! Ma veel kord kordan, et minu arvates need riigikaitsekulutused, mida valitsus otsustas kabinetis poliitiliselt ja millel ei ole katteallikat veel olemas, on igati põhjendatud ja õigustatud. Võib-olla isegi need otsused on olnud liiga tagasihoidlikud ja oleks pidanud... Loe lähemalt

11.05.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

14:05 Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (562 SE) esimene lugemine video-link-logo

Helir-Valdor Seeder:

Aitäh! Austatud ettekandja! Miinimumpalk tulumaksuvabaks, see on üks lähenemine, ja keskmine pension või ka miinimumpalga ulatuses pensionid samaväärselt tulumaksuvabaks on üks lähenemine, mida tasub arutada ja mida Isamaa põhimõtteliselt toetab. Aga mu küsimus on natukene teise nurga alt, mis ei... Loe lähemalt

Helir-Valdor Seeder:

Aitäh! Austatud ettekandja! Kuna te minu esimesele küsimusele vastamisel vastuseni ei jõudnud, siis ma annan teile teise võimaluse vastata. Te kirjeldasite pikalt sotsiaaldemokraatide häid mõtteid. Aga küsimus oli, kas on hea mõte siduda erinevate avalike teenuste ja kohalike omavalitsuste osutat... Loe lähemalt

11.05.2022 / 12:00 XIV Riigikogu, VII session, Question Time Vaata täpsemalt

12:14 Riigile tekitatud kahju video-link-logo

Helir-Valdor Seeder:

Aitäh! Ka minu küsimus, lugupeetud minister, puudutab Liina Kersna läbiviidud riigihanget. Teil on nüüd oma vastusega võimalik päästa peaministri au ja väärikus, lükata ümber see vale ja vassimine, mida peaminister siin eelnevalt on kolleegidele vastanud. Või ei ole ta läbi lugenud ega üldse tutv... Loe lähemalt

Helir-Valdor Seeder:

Aitäh! Lugupeetud minister! Kõigepealt suur tänu vastamast ja tänu ka selle eest, et te võtsite selle julguse ja teostasite järelevalvet oma kolleegi üle. Ja nii nagu ma ütlesin, Riigikontrolli ja teie ametkonna järeldused langevad kokku ja tegemist on olnud tõenäoliselt teadlike ja tahtlike eksi... Loe lähemalt

09.05.2022 / 15:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

15:17 Välismaalaste seaduse ja välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seadus (241 UA) video-link-logo

Helir-Valdor Seeder:

Aitäh! Austatud komisjoni esindaja! Kogu seda ebaõnnestunud eelnõu sisu ei ole võimalik ei üheminutilise küsimuse sisse mahutada ega ka kaheksaminutilise sõnavõtu sisse. Ja mina ei olnud ka sellel komisjoni istungil, mida te nüüd siin tutvustasite. Te väitsite, et komisjon lähtus oma arutelus sel... Loe lähemalt

Helir-Valdor Seeder:

Aitäh! Mul on tõesti protseduuriline küsimus, mis on väga sisuline ja Riigikogu esimehele. Presidendi etteheited, nii nagu ka ettekandja väitis, on protseduurilised ehk menetluslikud. Ja nüüd me oleme olukorras, kus Riigikogu juhataja ehk teie täna siis teatate, et me lähtume praegu kodu- ja töök... Loe lähemalt

Helir-Valdor Seeder:

Aitäh! Mina saan aru küll ja tean, millise kodu- ja töökorra seaduse paragrahvi alusel tänane arutelu toimub. Minu küsimus tulenes ikka sisust. Ikka sisust. Kui president saatis tagasi parlamendile eelnõu, siis mitte selle mõttega, et me siin lihtsalt tühja arutame ja sisuliselt eelnõu ei käsitle... Loe lähemalt

Helir-Valdor Seeder:

Jah, mul on sisult ikka sama, mis ma olen küsinud ja mida nüüd Riina Sikkut ka üle küsis. Kuna komisjoni esindaja väga selgelt veel kord selgitas lahti presidendi esindaja sõnavõtu ja seisukoha komisjonis, siis ma küsin üle. See on väga oluline menetluslik asjaolu. Presidendi esindaja on väitnud,... Loe lähemalt

Helir-Valdor Seeder:

Aitäh! Head kolleegid! Arutatava eelnõuga ei ole mitte ainult rikutud põhiseadust, meie kodu- ja töökorra seadust ja head parlamentaarset kultuuri, vaid siin on käitutud ka ebaeetiliselt kasutades ära sõjaolukorda ja seal toimuvat ja selle varjus siis nii öelda justkui põgenike probleeme lahendad... Loe lähemalt

Helir-Valdor Seeder:

Jah, lugupeetud juhataja, loomulikult ma olen kõne pidanud. Ma pidasin esimese kõne fraktsiooni nimel ja nüüd ma kõnelen enda nimel.

Loe lähemalt

Helir-Valdor Seeder: Kuidas? Loe lähemalt

Helir-Valdor Seeder: Aga kuidas ei ole? Loe lähemalt

Helir-Valdor Seeder: Aga miks ei käi? Loe lähemalt

Helir-Valdor Seeder: Aga miks ei ole niimoodi? Päevakorrapunkti menetlemist tutvustades öeldi, et Riigikogu liikmetel kõigil on võimalik sõna võtta, lisaks komisjonide ja fraktsioonide esindajatel. Loe lähemalt

Helir-Valdor Seeder: Jaa, palun kontrollige üle.  Loe lähemalt

Helir-Valdor Seeder: Kus see kirjas on? Seda meile küll päevakorra ... Loe lähemalt

Helir-Valdor Seeder: Olge hea, vaadake. Ega siis head kolleegid, sõbrad, kui ühele Riigikogu liikmel antakse volitus näiteks komisjoni nimel rääkida, ega siis selle tõttu ta ei kaota võimalust iseenda nimel kõneleda. See on ju täiesti loogiline. On loogiline?  Loe lähemalt

Helir-Valdor Seeder: Ei, ma ei tea, mis varasemalt. Mis paragrahvi alusel te nüüd takistate Riigikogu liikmel kõnet pidada? Loe lähemalt

Helir-Valdor Seeder:

Just. 

Loe lähemalt

Helir-Valdor Seeder: Ma olen fraktsiooni nimel kõnelenud, aga enda nimel veel ei ole. Loe lähemalt

Helir-Valdor Seeder: Mina ei esinda ühtegi komisjoni. Loe lähemalt

Helir-Valdor Seeder:

Aitäh! Näete, lõpuks ikkagi, lõppude lõpuks ikkagi parlamentaarne demokraatia võidab. Sõnavabadus! Sõna on vaba! Aga aitäh, lugupeetud juhataja! Ma tulin tegelikult siia pulti sellepärast, et öelda mõned vastulaused ebaõiglastele etteheidetele, mis siin läbirääkimiste käigus on opositsioonisaadik... Loe lähemalt

Helir-Valdor Seeder:

Jaa, aitäh! Mina saan küll aru, et täpselt nii, nagu härra Mölder siin praegu küsis, ongi võimalik esitada ka mõnda teist fraktsiooni, kusjuures see ei oleks pretsedent. Varem on Riigikogus olnud nii, et ühe fraktsiooni esindajale on antud ka teise fraktsiooni esindamise õigus läbirääkimistel. Se... Loe lähemalt

04.05.2022 / 12:00 XIV Riigikogu, VII session, Question Time Vaata täpsemalt

12:15 Hinnatõus video-link-logo

Helir-Valdor Seeder:

Aitäh! Austatud peaminister! Ma jätkan sealt, kus Aivar Kokk lõpetas, ja just sobibki sealt jätkata, sellepärast et tõesti, küsimusele vastust ju ei saanud. Aga inflatsioon on Eestis rekordiline, üle 19% viimastel andmetel võrreldes aastataguse ajaga. Euroopa keskmine on 7,5% ehk kordades väiksem... Loe lähemalt

Helir-Valdor Seeder:

Aitäh! Kuidas ka ei küsi, vastust kahjuks ei saa. Millised meetmed on eelarves inflatsiooni ohjamiseks või milline on valitsuse plaan inflatsiooni ohjamiseks, kahjuks mingisugust vastust ma teilt ei saanud. Lugupeetud peaminister, ma siiski palun, et te keskenduksite küsimusele vastamisele, mitte... Loe lähemalt

03.05.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

13:05 Käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (553 SE) esimene lugemine video-link-logo

Helir-Valdor Seeder:

Aitäh! Auväärt algatajate esindaja! Seletuskirjas on kirjas, et käesoleva seaduse mõjul väheneb käibemaksu laekumine [ajavahemikul] 1. mai 2022. aastal kuni 1. mai 2023. aastal prognoositavalt 75 miljoni euro võrra. Me teame, et gaasi hind on kasvanud kordades. Kui palju siis tegelikult nüüd käib... Loe lähemalt

02.05.2022 / 15:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

Helir-Valdor Seeder:

Aitäh! Tõepoolest, viimase poole aasta jooksul oleme sellel teemal päris mitu korda arutanud. Ka vanematekogu on koos käinud seda küsimust arutamas ega ole jõudnud mingisugusele ühisele arusaamale, on jäänud erinevad tõlgendused.

Minu küsimus on [järgmine]. Isamaa fraktsioon on algatanud mi... Loe lähemalt

Helir-Valdor Seeder:

Aitäh! Ma ei taha üldse jaurata siin nende protseduuriliste küsimustega, aga minu jaoks on asi läinud järjest segasemaks. Kui Hanno Pevkur juhatuse liikmena väitis, et see eelnõu, mida me teisipäeval peaksime arutama, on üldse põhiseadusvastane – nii ta teatas täna suures saalis –, siis mul on kü... Loe lähemalt

16:10 Peaministri poliitiline avaldus seoses 2022. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu üleandmisega Riigikogule video-link-logo

Helir-Valdor Seeder: Palun kaheksa minutit. Loe lähemalt

Helir-Valdor Seeder:

Aitäh! Head kolleegid! Rahvatarkus ütleb, et kaua tehtud kaunikene. Aga ometigi selle lisaeelarve kohta nii öelda ei saa, vaatamata sellele et mitmeid kuid on valitsuskoalitsiooni kuuluvad Riigikogu liikmed ja ministrid tilgutanud rindeteateid, kuidas üks või teine probleem on lahendatud, kuidas ... Loe lähemalt

20.04.2022 / 12:00 XIV Riigikogu, VII session, Question Time Vaata täpsemalt

12:01 Sisejulgeolek video-link-logo

Helir-Valdor Seeder:

Aitäh! Austatud peaminister! Sisejulgeolek on väga lai valdkond, alustades vajalike varude olemasolust ning lõpetades politseinike ja päästjate palkadega. See kõik loomulikult nõuab raha. Aga väga palju on võimalik teha ka ilma rahata. Minu küsimus puudutabki neid sisejulgeolekumeetmeid, mis täie... Loe lähemalt

Helir-Valdor Seeder:

Aitäh vastuse eest! Aga ega ma tegelikult head vastust ei saanud. See, et on otsustatud piirata viisade ja elamislubade väljastamist, on üks asi – ma rõhutan, et [üksnes] piiratakse, seda ei ole otsustatud täielikult lõpetada. Aga minu küsimuse rõhuasetus oli ikkagi see, et oleks võimalik ka lõpe... Loe lähemalt

19.04.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:18 Riigikogu otsuse „Ettepanekute tegemine Vabariigi Valitsusele randlaste toetamiseks“ eelnõu (539 OE) video-link-logo

Helir-Valdor Seeder:

Aitäh, austatud ettekandja! See randluse määratluse küsimus seaduse tasemel ei ole ju ainult pelgalt kalapüügiküsimus, et kuidas tagada väikesaartel või saartel ja ranna ääres elavatele elanikele ja talunikele mõistlik juurdepääs kalapüügile. See on ka regionaalpoliitiline küsimus, see on julgeol... Loe lähemalt

18.04.2022 / 15:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

15:56 Maaeluministri 2022. aasta ettekanne riigi pikaajalise arengustrateegia "Eesti 2035" elluviimisest (Eesti toidu- ja maaelupoliitika väljakutsed muutuvas majandus- ja julgeolekukeskkonnas) video-link-logo

Helir-Valdor Seeder:

Aitäh! Austatud minister! Maa on põllumajanduslikus tootmises peamine ja tegelikult ju asendamatu tootmisvahend, eriti viljakas põllumajandusmaa, mida Eestis väga palju ei ole. Me teame ka seda, et maa on taastumatu loodusressurss. Kui ta on kord kas hoonete, rajatiste või teede alla võetud, on s... Loe lähemalt

13.04.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

17:00 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele Eesti-vaenuliku propaganda tõkestamiseks" eelnõu (529 OE) esimene lugemine video-link-logo

Helir-Valdor Seeder:

Aitäh! Auväärt ettekandja! Siin on nüüd [öeldud] mitmel korral, et eelnõu ei ole justkui täiuslik ja ideaalne ja ei ole loetletud ka adekvaatseid meetmeid valitsusele parlamendi poolt. Aga minu küsimus tuleneb ka eelnevatest küsimustest ja sellest, mida Urmas Reinsalu küsis, mis puudutas artistid... Loe lähemalt

Helir-Valdor Seeder:

Aitäh, austatud juhataja! Kas te oskate selgitada, kust kolleeg Šorinil on täpselt teada Isamaa fraktsiooni sisese arutelu sisu ja teemad? Oskate te öelda, kas on tegemist mingisuguse pealtkuulamisega või kust selline informatsioon tal nii täpselt on?

Loe lähemalt

Helir-Valdor Seeder:

Aitäh! Austatud ettekandja! Mina sain aru teie ülevaatest nüüd, et kultuurikomisjonis jõuti arusaamisele, vähemalt koalitsioonisaadikud jõudsid arusaamisele, et olemasolev seadusandlus ja õigusruum võimaldavad keelustada propagandakanalid ja selleks ei ole vaja täiendavaid õigusakte vastu võtta. ... Loe lähemalt

Helir-Valdor Seeder:

Ma sain teie ülevaatest aru, et komisjonis vähemalt koalitsioonisaadikud leidsid, et tänane õigusruum on piisav selleks, et rakendada teatud piiranguid ja keelustada kanalid, selleks ei ole vaja täiendavalt seadust vastu võtta. Aga ometigi, olukord on niisugune, et need kanalid on kättesaadavad. ... Loe lähemalt

18:33 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele Eesti sõjalise kaitseplaani täiendamiseks" eelnõu (554 OE) esimene lugemine video-link-logo

Helir-Valdor Seeder:

Aitäh! Auväärt ettekandja! Ma siiski palun veel kord kommenteerida seda rahalist poolt. Kabinetis on tehtud justkui mingisugused otsused, mis ulatuvad sadadesse miljonitesse, aga mis on lihtsalt poliitilised otsused, millel ei ole mingisugust juriidilist katet ja mida reaalselt ei ole eraldatud. ... Loe lähemalt

Helir-Valdor Seeder:

Austatud istungi juhataja! Mul on palve teile, kuna päevakord on veninud täna ... 

Loe lähemalt

Helir-Valdor Seeder:

Jah. Olge hea ja andke eelhoiatus ja kontrollige, kas järgmise päevakorrapunkti ettekandja on võimeline parlamendi ette tulema. Eelmisel nädalal sellel ajal enam ministrid ei olnud võimelised parlamendi ette tulema ja ka minister Sutt päevakorra venimise tõttu ei tulnud ja päevakorrapunkti arutel... Loe lähemalt

22:23 Karistusseadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse (agressiooni toetamine ja sellega seonduv vaenutegevus) eelnõu (576 SE) esimene lugemine video-link-logo

Helir-Valdor Seeder:

Aitäh! Austatud minister! Eelnõu §-s 1 on järgnev tekst: "Agressiooniakti toimepaneva välisriigi relvajõududega või välisriigi agressiooniaktis osaleva muu relvastatud üksusega liitumise, välisriigi agressiooniakti toimepanemises või ettevalmistamises osalemise või välisriigi agressiooniakti tead... Loe lähemalt

Helir-Valdor Seeder:

Aitäh! Austatud minister! Siin on saalist täna pidevalt küsitud konkreetsete märkide kohta, olgu need Z-tähed või Georgi lindid või monumendid. Seaduse tekstis tõepoolest ei ole seda lahti kirjutatud ja ilmselt ei ole ka praktiline, ma olen sama meelt, hakata siin konkreetseid tähti, sümboleid la... Loe lähemalt

00:27 Karistusseadustiku täiendamise seaduse eelnõu (556 SE) esimene lugemine video-link-logo

Helir-Valdor Seeder:

Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Head kolleegid! Hästi lühidalt ma siiski mõned mõtted ütlen seoses arutatava eelnõu 556 esimese lugemisega. Selle eelnõu on algatanud Isamaa fraktsioon. Eelmine eelnõu, mille on esitanud valitsus, on ju samal eesmärgil menetlusse esitatud, aga nende erinevus on ... Loe lähemalt

00:36 Töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (537 SE) esimene lugemine video-link-logo

Helir-Valdor Seeder:

Aitäh! Ma kuulasin teie kahekõnet kolleeg Heljo Pikhofiga. Kas siin ei võiks olla kompromiss see, et anname puhkepäeva nii pühade pikendamiseks kui ka puhkuse pikendamiseks ja esmaspäeva ka? Siis oleks see ühisosa suurem. Kas algataja oleks sellise lahendusega nõus?

Loe lähemalt

01:11 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (530 SE) esimene lugemine video-link-logo

Helir-Valdor Seeder:

Aitäh selle põgusa sissejuhatuse eest eelnõusse! Öelge palun algataja poolt – see arutelu on olnud komisjonis pikk –, mis ikkagi olid need ministeeriumi ja valitsuse argumendid, miks nad ei toeta seda, et parlament langetaks selle otsuse niivõrd olulises küsimuses nagu lõpueksamite sooritamine. M... Loe lähemalt

Helir-Valdor Seeder:

Aitäh! Auväärt ettekandja! Te ütlesite, et aineliitudel ja erinevatel osapooltel ei ole üksmeelt. No ärme oleme naiivsed, ega seda üksmeelt ei teki ka aasta ega kahe pärast, need eriarvamused tõenäoliselt jäävad. Kuna te ütlesite, et ei ole hea, kui on eriarvamused ega suudeta kokku leppida, ja e... Loe lähemalt

11.04.2022 / 15:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

Helir-Valdor Seeder:

Aitäh, austatud juhataja! Ka minu protest puudutab välismaalaste seadust, tänast esimest päevakorrapunkti. Ma ei saa kuidagi olla nõus teie selgitustega, need jäävad mulle lausa arusaamatuks.

Kõigepealt see, et juhatusel ei ole mitte midagi kodu‑ ja töökorrast tulenevalt võimalik teha, kui ... Loe lähemalt

16:17 Välismaalaste seaduse ja välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (241 SE) kolmas lugemine video-link-logo

Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Ma palun ka kaheksa minutit. Loe lähemalt

Helir-Valdor Seeder:

Head kolleegid! See eelnõu menetlemise protsess on järjekordne näide kultuuritust menetlusest. Ja mul on lausa häbi. Mul on häbi, et praegune valitsuskoalitsioon otsustas võtta eelmise valitsuse hoopis vastupidistest eesmärkidest kantud eelnõu, mis oli siin seisma jäänud ja mis ei leidnud enam ed... Loe lähemalt

16:58 Riigihalduse ministri 2022. a ettekanne riigi pikaajalise arengustrateegia "Eesti 2035" elluviimisest video-link-logo

Helir-Valdor Seeder:

Aitäh! Austatud minister! Ma loen siit ülevaatest riigivalitsemise alt, et Rahandusministeerium koostöös teiste ministeeriumidega viib läbi muudatusi, mis aitavad muuta valitsemiskorralduse vajaduspõhiseks. Me teame, et Eestis on ju mitmeid piirkondi, kus avalike teenuste kättesaadavus on viletsa... Loe lähemalt

Helir-Valdor Seeder:

Aitäh! Seda ma arvasin ja kartsingi, et te niimoodi vastate. Hea on kohe siin tuua näide Viljandist näiteks. Siseministeeriumi valitsemisalas see inimeste teenindamine, mille kohta on siin saalis ja infotunnis ka teile küsimusi esitatud. Siseministeerium on inimeste teenindamise ümber korraldanud... Loe lähemalt

06.04.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

15:25 Ehitusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (430 SE) teine lugemine video-link-logo

Helir-Valdor Seeder:

Ma palun seda väärt muudatusettepanekut hääletada ja loomulikult toetada.

Loe lähemalt

17:40 Kaitseministri 2022. aasta ettekanne riigi pikaajalise arengustrateegia "Eesti 2035" elluviimisest video-link-logo

Helir-Valdor Seeder:

Aitäh! Austatud minister! Venemaa agressiooni puhul Ukraina vastu me praegu näeme, et Ukraina vägede kõige suurem eelis on motiveeritus, kaitsetahe, kõrge võitlusmoraal. Eestis on Kaitseliit vabatahtlik riigikaitseorganisatsioon, millel on väga oluline roll kaitsetahte kujunemisel. Aga Kaitseliid... Loe lähemalt

06.04.2022 / 12:00 XIV Riigikogu, VII session, Question Time Vaata täpsemalt

12:10 Julgeolek video-link-logo

Helir-Valdor Seeder:

Aitäh! Austatud minister peaministri ülesannetes! Minu küsimus puudutab Venemaa agressiooni Ukraina vastu ja Eesti tegevust. Me näeme, et Venemaa tegevus Ukrainas on tänaseks võtnud genotsiidi mastaabid ja taganevate Vene vägede järel on ilmnenud, et sõjakuritegusid on tõenäoliselt seal ikkagi pä... Loe lähemalt

Helir-Valdor Seeder:

Aitäh! Ma julgustan ja ikkagi annan edasi ka noodi vormis selle sõnumi, et minu arvates on küll väga selge see, et aeg on küps selliseks diplomaatiliseks sammuks, et Vene suursaadik Eestist välja saata ja Eesti suursaadik Moskvast tagasi kutsuda. Me ei saa praegu Vene riigiga kui agressorriigiga ... Loe lähemalt

04.04.2022 / 15:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

15:02 Istungi rakendamine video-link-logo

Helir-Valdor Seeder:

Aitäh! Lugupeetud istungi juhataja! Eelmisel töönädalal oli meil siin pretsedenditu olukord, kui te mäletate – teid vist küll isiklikult ei olnud siis Riigikogu juhatamas –, aga meil kadusid ära mitmed valitsuse liikmed, kes pidid Riigikogu ees esinema ja oma eelnõusid kaitsma. Ja tagatipuks ka m... Loe lähemalt

Helir-Valdor Seeder:

Aitäh, austatud juhataja! Ma olen ebameeldivalt üllatunud, et Riigikogu juhatus pole pidanud vajalikuks isegi mitte arutada seda juhtumit, kus ministrid ei ilmu Riigikogu ette ja rikuvad otseselt seadust, mis on nende kohustus ja samamoodi ka komisjonide esindajad, kes olid määratud ettekandjatek... Loe lähemalt

Helir-Valdor Seeder:

Aitäh! Ma pean kahetsusega möönma, et meie parlamentaarne kultuur on uskumatult alla käinud, auväärt Riigikogu juhataja. Ma loen nädala päevakorrast, ja see puudutab ka komisjonide tööd, aga parlamendi tööd tervikuna korraldab ikkagi Riigikogu juhatus, ja Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistun... Loe lähemalt

Helir-Valdor Seeder:

Aitäh! Kõigepealt komisjonide töö kohta veel nii palju, et me oleme nüüd olukorras, kus peaaegu kõik piirangud Eesti ühiskonnas on lõpetatud, aga millegipärast Riigikogu komisjonid jätkavad ikka, ma ütleks lausa, eriolukorra režiimis tööd. Kui ma vaatan selle nädala töögraafikut, siis keskkonnako... Loe lähemalt

Helir-Valdor Seeder:

Aitäh, lugupeetud juhataja! Te lugesite mulle nüüd küll ilusasti ette eelmisel töönädalal arutamata jäänud päevakorrapunktid ja küsimused, mis on selle nädala päevakorda lülitatud ja seda ma ju isegi möönsin, et nad on selle nädala päevakorras. Aga minu arusaamist mööda kodu- ja töökorra seaduses... Loe lähemalt

Helir-Valdor Seeder:

Aitäh! Ma tulen ikkagi selle päevakorra juurde ja § 53 lõike 3 juurde. Mina lugesin ette konkreetselt paragrahvi ja seaduse teksti. Teie lugesite mulle kommentaare ja valisite sealt sobiva lõigu. Ma siis loen ka sama paragrahvi kommentaari ja selle, mille te jätsite lugemata, kust võib ikkagi väg... Loe lähemalt

24.03.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:05 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi Parlamentidevahelise Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" muutmine" eelnõu (546 OE) esimene lugemine video-link-logo

Helir-Valdor Seeder:

Aitäh! Jah, mul on tõepoolest protseduuriline küsimus. Eile juhtus siin parlamendis enneolematu, ma ütleksin, pretsedent ja mastaapne kodu‑ ja töökorra seaduse rikkumine, kus terve rida ettekandjaid, kes päevakorras olid fikseeritud ja pidid oma eelnõusid ette kandma, lihtsalt ei ilmunud Riigikog... Loe lähemalt

Helir-Valdor Seeder:

Aitäh! Ma olen teiega nõus. Vältimatu on, et vanematekogu peab kogunema vähemalt järgmisel töönädalal kohe ja seda olukorda arutama. Minu ettepanek on ka teie kaudu edasi antud praegu siin Isamaa fraktsiooni poolt – Riigikogu esimeest hetkel ei ole –, et kutsuda kokku vanematekogu ja seda kujunen... Loe lähemalt

Helir-Valdor Seeder:

Aitäh! See, et opositsiooni mõned saadikud rakendavad obstruktsiooni, on kodu‑ ja töökorra seadusega igati kooskõlas. Iseasi, et see tõepoolest on äärmuslik vahend Riigikogu töös, mida me ei peaks üle ekspluateerima. Aga selline reaktsioon koalitsiooni ministrite ja saadikute poolt oli täiesti eb... Loe lähemalt

12:28 Tervishoiuteenuse osutaja kohustusliku vastutuskindlustuse seaduse eelnõu (522 SE) teine lugemine video-link-logo

Helir-Valdor Seeder:

Mul on protseduuriline küsimus. Nagu me teame, kodu- ja töökord näeb ette, et kui ühe päevakorrapunkti arutelu jääb pooleli, siis tuleb jätkata järgmisel istungil sealt koha pealt, kus ta pooleli jäi. Kui nüüd võetakse vaheaeg enne hääletust ja me suudame kolm minutit mahutada selle istungi sisse... Loe lähemalt

23.03.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

14:05 Välismaalaste seaduse ja välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (241 SE) teine lugemine video-link-logo

Helir-Valdor Seeder:

Aitäh! Mina pean küll ainuõigeks selle eelnõu [teise] lugemise katkestamist, sest siin on nii palju puudusi, mis me eile ka küsimuste-vastuste korras siin esile tõstsime, eriti mis puudutab seda teemat, millal sõda algas. See, et sisse on kirjutatud, et justkui enne 2022. aastat Ukrainas sõda ei ... Loe lähemalt

Helir-Valdor Seeder:

Palun kaheksa minutit.

Loe lähemalt

Helir-Valdor Seeder:

Aitäh! Head kolleegid! On ääretult kahetsusväärne, et me täna oleme sunnitud koalitsiooni initsiatiivil arutama seda eelnõu, mida me siin mitte ainult et ei peaks arutama, vaid tegelikult ei tohiks arutada, vähemalt mitte sellisel esitatud kujul, nagu ta põhiseaduskomisjonist teisele lugemisele s... Loe lähemalt

Helir-Valdor Seeder:

Aga võib-olla on aparaat EKRE hääletamise mustri salvestanud, et see on tavaliselt punane ja siis ta toimibki niimoodi. Vaadake ja kontrollige!

Loe lähemalt

Helir-Valdor Seeder:

Aitäh, austatud juhataja, ma palun seda muudatusettepanekut hääletada. Ja aja kokkuhoiu mõttes ma palun vaheaega 9 minutit ja 30 sekundit. Aitäh!

Loe lähemalt

23.03.2022 / 12:00 XIV Riigikogu, VII session, Question Time Vaata täpsemalt

12:01 Eestikeelne haridus video-link-logo

Helir-Valdor Seeder:

Aitäh! Austatud peaminister! Minu küsimus puudutab põgenike laste koolitamist. Nagu me teame, tänaseks on Eestisse saabunud üle 20 000 põgeniku. Laste osakaal, kes peaksid olema koolis ja kellel on kohustus koolis õppida, on väga suur. Haridusministeerium on öelnud – ja ma saan aru, et see on val... Loe lähemalt

Helir-Valdor Seeder:

Aitäh! Ega te väga palju ei suutnud minu muret oma vastusega leevendada. Need numbrid ei ole kuigi head. Kui me räägime, et 417‑st 211 ehk praktiliselt pool, statistiliselt tõesti natukene üle poole, on läinud eestikeelsetesse koolidesse ja ülejäänud mitte, siis see on tõsiselt muret tekitav. Me ... Loe lähemalt

Helir-Valdor Seeder:

Aitäh! Lugupeetud peaminister! Mina ikkagi ei saanud päriselt aru sellest plaanist, mis valitsusel on. Ma kohe ütlen, et ma väga toetan seda mõtet, mis puudutab eesti-ukraina kooli loomist, kuigi me peame endale aru andma, et see saab olla erand ja loodetavasti ajutine, sellepärast et me oleme võ... Loe lähemalt

Helir-Valdor Seeder:

Ma väga vabandan. Kuidagi ebamugav ja ebameeldiv on siin õiendusi ja täpsustusi öelda protseduurilise küsimuse formaadis. Ma ei taha üldse laskuda selleni, kes midagi tegi ja kes mitte midagi ei teinud, nagu peaministri hinnang siin oli. Ma arvan, et see on hästi kohatu siin parlamendisaalis. Jää... Loe lähemalt

22.03.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

Helir-Valdor Seeder:

Tere päevast, head kolleegid! Austatud juhataja! Eesti julgeoleku suudame me tagada siis, kui meie tegevus on laiapõhjaline. See ei seisne ainult Kaitseväe tugevdamises, kaitseinvesteeringute suurendamises, parema relvastuse muretsemises, liitlastega tehtavas koostöös ja ka mitte ainult suurema s... Loe lähemalt

10:10 Välismaalaste seaduse ja välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (241 SE) teine lugemine video-link-logo

Helir-Valdor Seeder:

Aitäh! Auväärt ettekandja! Minu küsimus puudutab ka ikka seda koefitsienti, mille kohta te olete korduvalt rõhutanud, et see laieneb ainult Ukraina kodanikele ja on sektoripõhine. Ma ei hakka praegu laiemalt vaidlema siin selle mõju üle. Aga kas teile ei tundu ja kas põhiseaduskomisjonis ei aruta... Loe lähemalt

Helir-Valdor Seeder:

Aitäh! Jah, see on lausa uskumatu, et me sellist eelnõu siin menetleme. See sisuliselt ju tähendab, et Eesti parlament võtab vastu seaduse, milles ta eitab sõjategevust enne 24. veebruari 2022, ehk me ütleme, et 2014. aastal ei olegi Ukraina-Venemaa sõda toimunud. See on mõeldamatu, et me selle v... Loe lähemalt

Helir-Valdor Seeder:

Mul on ettepanek enne hääletust kümme minutit vaheaega võtta. Ma sellepärast panin protseduurilise, et muidu ma oleks sinna küsijate rea lõppu läinud ja te poleks aru saanud. Nii et mul on ettepanek Isamaa fraktsiooni nimel võtta enne hääletust kümme minutit vaheaega.

Loe lähemalt

21.03.2022 / 15:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

15:07 Istungi rakendamine video-link-logo

Helir-Valdor Seeder:

Aitäh! Austatud juhataja, mul on seoses päevakorraga küsimus. Mis kaalutlustel juhatus otsustas, et kolmapäeval neljas päevakorrapunkt, mis on sotsiaal[kaitse]ministri 2022. aasta ettekanne riigi pikaajalise arengustrateegia "Eesti 2035" elluviimisest, ja neljapäeval viimase, neljanda punktina ka... Loe lähemalt

Helir-Valdor Seeder:

Aitäh! Jah, ma ei oodanud niivõrd formaalset vastust oma küsimusele. Formaalselt, tõepoolest, kodukorraseadusest leiab aluse, miks me seda päevakorrapunkti, või neid kahte õigemini, niimoodi menetleme. Ma oleks oodanud sisulist põhjendust, miks me ei soovi anda Riigikogu liikmetele läbirääkimiste... Loe lähemalt

15:35 Riigikogu avalduse "Eesti rahvuslike huvide kohta kliimapaketi "Eesmärk 55" läbirääkimistel" eelnõu (526 AE) esimene lugemine video-link-logo

Helir-Valdor Seeder:

Aitäh! Kõigepealt suur tänu põhjaliku ülevaate eest! Minu arvates ka on elementaarne, et niivõrd olulises küsimuses kui praegu see kliimapakett kujundab parlament välja seisukoha. Mitte lihtsalt ei aruta, vaid kujundab seisukoha ja annab täitevvõimule mandaadi. See, et me oleme Euroopa Liidu asja... Loe lähemalt

17.03.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:01 Riigikogu juhatuse valimised

Helir-Valdor Seeder: Jah, olen nõus. Loe lähemalt

Helir-Valdor Seeder:

Austatud juhataja! Minu poole on mitmed Riigikogu liikmed pöördunud küsimusega, mida kodukord väga täpselt ei sätesta: kas nad võivad südametunnistuse järgi valida või nad peavad valima selle järgi, mida fraktsiooni esimees on öelnud? Mitmed Reformierakonna liikmed on küsinud, kas nad peavad hääl... Loe lähemalt

16.03.2022 / 12:00 XIV Riigikogu, VII session, Question Time Vaata täpsemalt

12:14 Julgeolekukriis video-link-logo

Helir-Valdor Seeder:

Aitäh! Austatud peaminister! Praegune valitsus on erinevate kriiside lahendamisel olnud ääretult suurtes raskustes ja ma ütleksin, et need on ebaõnnestunud. Puudutab see koroonakriisi piirangute rakendamist, mis on olnud täiesti ebaloogilised ja mittemõjusad, siis see testide ostmise skandaal, mi... Loe lähemalt

Helir-Valdor Seeder:

Aitäh! Austatud juhataja! Kas Riigikogus töötades me peaksime lähtuma kodu‑ ja töökorra seadusest või mingitest muudest algatustest, mida üks või teine minister ise soovib? Viitan sellele, mida peaminister vastuses ütles, et justkui mõned Riigikogu liikmed või lausa terved fraktsioonid ei olnud h... Loe lähemalt

Helir-Valdor Seeder:

Aitäh! Austatud peaminister, aitäh vastuse eest! Ma saan aru, et lähipäevadel on omavalitsustel võimalik teada saada, milliseid kulutusi riik hakkab kompenseerima. Ja ma arvan, et see on väga oluline. Mis puudutab seda, et Eesti riigil on hea ülevaade, siis ma arvan, et see ülevaade on kindlasti ... Loe lähemalt

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee