Riigikogu
Skip navigation

Riigikogu

Calendar

Select a date range Open Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
header-logo

Verbatim records

Verbatim reports of proceedings: 37 Ava/Sulge kõik
16.12.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, IV session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

15:07 Karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse (vihakuritegude vastu võitlemine) eelnõu (276 SE) esimene lugemine video-link-logo

Heiki Kranich:

Aitäh! Lugupeetud ettekandja! Kui ma kuulasin siin saalis esitatud küsimusi, siis mulle jäi selline mulje, et väga paljud küsimuste esitajad ei saanud selle eelnõu mõttest aru. Kohati jäi isegi selline tunne, et mõned neist ei olnud seda eelnõu isegi läbi lugenud. Ma ei kahtle, et sina oled selle... Loe lähemalt

09.12.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, IV session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

17:08 Riigikogu otsuse "Ettepanek Vabariigi Valitsusele vesinikustrateegia väljatöötamine" eelnõu (279 OE) esimene lugemine

Heiki Kranich:

Aitäh! Minu küsimus on pigem tehnilist laadi, ütleme, selle saali tehnilist laadi. Toomas Kivimägi juba küsis sinu käest, kas see võiks olla usuküsimus. Sa tead väga hästi, et tegemist on valitsusele ettepaneku tegemisega. Valitsusele ettepaneku tegemine nõuab koosseisu häälteenamust, st 51 häält... Loe lähemalt

09.12.2020 / 12:00 XIV Riigikogu, IV session, Question Time Vaata täpsemalt

13:23 Riiklike andmekogude turvalisus video-link-logo

Heiki Kranich:

Aitäh! Härra minister! Kui te eelmine kord olite siin valitsuse infotunnis, siis ma esitasin teile küsimuse riiklike andmekogude kohta. Teie vastusest sain ma aru, et te kas ei saanud küsimusest aru või ei tahtnud sellest aru saada. Selleks, et anda teile vastamiseks võimalus, esitasin ma teile k... Loe lähemalt

Heiki Kranich:

Minu küsimus lähtub teie kirjalikust vastusest mulle. Küsimus on see, et kas riiklike andmekogude turvalisuse tagamise puhul jääte te oma sõnade juurde, et riikliku alternatiivi loomine ei ole majanduslikult jätkusuutlik. Need on teie sõnad vastusest mulle.

Loe lähemalt

Heiki Kranich:

Aitäh! Seda on muidugi kena kuulda, et süsteem vajab muutmist. Aga riikliku alternatiivi loomisest loobumine, mis teie kirjast lähtub, ei ole kindlasti see tee. Lähtudes viimasest informatsioonist selle kohta, kuidas riiklikest andmekogudest on informatsiooni lekkinud, on räägitud Välisministeeri... Loe lähemalt

Heiki Kranich:

Teine pool oli see, et teie enda kirjas oli teie seisukoht, et te ei näe mingisugust vajadust infoturbe kohta mingisuguse protsessi loomiseks. Ma praegu kahjuks ei saa teid tsiteerida. Kas te olete jätkuvalt samal seisukohal?

Loe lähemalt

28.10.2020 / 12:00 XIV Riigikogu, IV session, Question Time Vaata täpsemalt

12:16 Andmekogude haldamine video-link-logo

Heiki Kranich:

Aitäh! Lugupeetud minister! Hiljuti lahvatas Soomes skandaal. Selgub, et juba aastaid tagasi varastatud inimeste terviseandmeid on hakatud kasutama väljapressimiseks. Nende inimeste jaoks, kelle andmed varastati, on kindlasti tegemist väga ebameeldiva olukorraga. Täpselt sama ebameeldiv on olukor... Loe lähemalt

Heiki Kranich:

Aitäh! Tegelikult ma ei saanud vastust, kuidas te suhtute sellesse, et riigi jaoks tundlikke andmeid hoitakse eraomandis olevas pilves. Kui nad oleks riigi pilves, oleks väga tore. Aga kui te küsiksite oma kõrval istuvate ministrite käest, kuidas nende valdkonnas praegu IT-osakonnad toimetavad ja... Loe lähemalt

14.10.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, IV session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

14:33 Autoriõiguse seaduse muutmise seaduse (nn tühja kasseti tasu süsteemi muutmine ning Patendiameti ülesannete laiendamine) eelnõu (233 SE) esimene lugemine video-link-logo

Heiki Kranich:

Aitäh! Härra minister! Keegi ju ei vaidlusta seda, et eesmärk on õilis. Ja küsimus ei ole mitte selles, kas või mitte, vaid küsimus on selles, kuidas. Mul on natukene kummaline kuulata sellist õigustust, et aga teised teevad ju ka ja Euroopas väga paljudes kohtades on täpselt niimoodi tehtud. No ... Loe lähemalt

Heiki Kranich:

Aitäh! Kaks asja. Esiteks, selle üle, kas tegemist on tasu või maksuga, kas hunt on hunt või metsakutsu, me võime vaidlema jäädagi, aga see ei vaidlus ei viiks eriti kaugele. Mulle väga meeldis teie väljaütlemine, et tegelikult peaks hüve eest, mida tarbitakse, maksma selle tarbija. Kui me vaatam... Loe lähemalt

Heiki Kranich:

... ja ka näitlejate teoseid, sh teiste riikide omasid. Kuidas siis ikkagi jääb audioraamatute ja näitlejate salvestistega, mis on saadaval? Ja juhul, kui me suuname selle ainult Eesti autoritele, siis kas tegemist ei või olla juhtumiga, kus meid hakatakse hiljem süüdistama teiste riikide artisti... Loe lähemalt

12.10.2020 / 15:00 XIV Riigikogu, IV session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

Heiki Kranich:

Aitäh! Nagu siin teised Riigikogu liikmed on juba kodu- ja töökorra seadusele viidanud, siis kodu- ja töökorra seadus ei anna võimalust – muu hulgas ka Riigikogu suurele saalile mitte – ühe protseduurilise hääletusega seadust muuta. Seetõttu, kuna antud hetkel on üsna suur risk, et selle küsimuse... Loe lähemalt

15:39 Peaminister Jüri Ratase poliitiline avaldus seoses Riigikogu otsuse „Eesti pikaajaline arengustrateegia "Eesti 2035"“ eelnõu üleandmisega video-link-logo

Heiki Kranich:

Härra peaminister! Te olete üsna pikalt siin tagasi lükanud etteheiteid, et kõnealune dokument on üldsõnaline. Kahjuks pean ma olema samal arvamusel nende inimestega, kes ütlevad, et see on kahjuks äärmiselt üldsõnaline. Kui me vaatame ajas natuke tagasi, siis väga mitmele sellisele strateegiadok... Loe lähemalt

01.10.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, IV session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:05 Kohanimeseaduse muutmise seaduse eelnõu (208 SE) esimene lugemine video-link-logo

Heiki Kranich:

Mulle tundub, et kogu see arutelu jõuab vaikse lohisemisega absurdini välja, sest neid nimesid, mida ära keelata, kaasa arvatud Rüütli tänav jne, leidub. Seega me jõuaksime kuhu iganes. Aga minu küsimus on teine. Te kirjeldasite valitsuse seisukohta, mis minu arvates oli suhteliselt kummaliselt m... Loe lähemalt

30.09.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, IV session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

15:24 Kodakondsuse seaduse § 28 täiendamise seaduse eelnõu (217 SE) esimene lugemine video-link-logo

Heiki Kranich:

Aitäh! Te kirjeldasite üsna hästi seda, et kuna tegemist on kaalutlusotsusega, siis selle ümber on nagu ikka niisuguseid musti, valgeid ja halle toone. Aga §-ga 28 seondub ka § 26, mis ütleb, et isikut võidakse Eesti kodakondsusest mitte vabastada, kui tagajärjeks on kodakondsusetus. Minu küsimus... Loe lähemalt

16.06.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:01 Arupärimisele eelarve kulude seire kohta (nr 35) vastamise jätkamine video-link-logo

Heiki Kranich: Aitäh! Kui ma teid kuulan, siis on see peaaegu lõbus, kui ainult teema ei oleks niivõrd tõsine, et teeb pigem nukraks. Te kiidate küsijaid – ütlete, et väga head küsimused –, siis loote mingi vastuse, kus te räägite tegelikult millestki muust, aga mitte sellest, mida teie käest tegelikult küsiti. Te... Loe lähemalt

13:09 Pankrotiseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (195 SE) esimene lugemine video-link-logo

Heiki Kranich: Aitäh! Auväärt minister! See, mis selle eelnõuga sünnib, on kindlasti üks väga vajalik institutsioon. Aga mulle on jäänud pisut lahtiseks selle institutsiooni volituste ulatus. Kas nad hakkavad ja kas nad saavad ise läbi viia mingisugust uurimist konkreetses pankrotiasjas? Kas nad saavad välja nõuda... Loe lähemalt

Heiki Kranich: Aitäh! Lühike küsimus on see: millal te näete, et see uus institutsioon saaks tööle hakata? Ja kas ta hakkab tegelema ainult uute, algavate pankrotimenetlustega või laienevad tema volitused ka juba käimasolevate pankrotiprotsesside peale? Loe lähemalt

15.06.2020 / 15:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

19:18 :59 video-link-logo

Heiki Kranich: Aitäh! Kuna ma olen täiesti kindel, et lugupeetud komisjoni esimees on tuhamägedel käinud ja neid kauneid helesiniseid laguune näinud, siis minu esimene küsimus on selle kohta, kas sa tõepoolest pead põlevkivituhka ohutuks jäätmeks, sina isiklikult. Ma ei räägi sellest kummalisest saatusest, kuidas ... Loe lähemalt

Heiki Kranich: Aitäh! Hea komisjoni esimees! Mul oli tõepoolest hea kuulda, et sa alguses tõid välja ka keskkonnakomisjoni väga skeptilise – viisakalt väljendudes – hinnangu sellele eelnõule. Mul on olnud hea meel kuulda, et sa ka ise ei pea seda võib-olla parimaks lahenduseks, kui üldse pead lahenduseks. Aga sama... Loe lähemalt

Heiki Kranich: Härra aseesimees! Kõigepealt tahan öelda, et ma lisaaega ei vaja.
Siin on mitu asja ühekorraga koos ja kõik need on selgelt ebameeldivad. Esiteks, meil on eelnõu, mis Ida-Virumaa inimeste abistamiseks kasutab tõenäoliselt ühte kõige ebaefektiivsemat meedet üleüldse. Aga mitte sellest ei tahtnud...
Loe lähemalt

08.06.2020 / 15:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

Heiki Kranich: Lugupeetud kolleegid! Mul on üle anda arupärimine rahandusminister Martin Helmele. Me kõik räägime viimasel ajal väga palju Euroopa roheleppest, me räägime kliimaneutraalsest Eestist jne. Samas on väga palju asju, mis on meil väga selgelt tegemata ja mille tegemine oleks palju lihtsam. Ma räägin sel... Loe lähemalt

18:53 Keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (204 SE) esimene lugemine video-link-logo

Heiki Kranich: Aitäh! Härra minister! Selles eelnõus on üks kummaline lisaparagrahv, kus pannakse Keskkonnaministeeriumile kohustus viia läbi analüüs. See ei ole just tavapärane. Tavapäraselt sellise analüüsi otsuse teeb Vabariigi Valitsus ja selleks ei ole seadusesse mingisuguseid risustavaid punkte kirja vaja pa... Loe lähemalt

Heiki Kranich: Aitäh! Härra minister! Teie vastusest jäi mulje, et see on nagu valitsuse uus hoiak, et edaspidi kavatsetakse kõiki valitsuse kavatsusi ja unistusi hakata kirjutama seadusesse ja valitsuse otsused ja määrused muutuvad sellisteks mõnevõrra ebaolulisemateks paberiteks. Kas te ei leia, et selline suund... Loe lähemalt

21.05.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:04 Päästeseaduse ja relvaseaduse muutmise seaduse (128 UA) uuesti arutamine video-link-logo

Heiki Kranich: Aitäh! Lugupeetud demokraatia valvekoer! Mina olen korduvalt pidanud tõdema seda, et kui mina oleksin ette nii tark kui mu naine tagantjärele, siis oleks elu palju ilusam. Ja mul on sulle täiesti isiklik küsimus. Mida sa ise kogu sellest protsessist õppinud oled? Loe lähemalt

20.05.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

17:29 Jäätmeseaduse ja pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu (190 SE) esimene lugemine video-link-logo

Heiki Kranich: Aitäh! Hea minister! Mulle tundub, et me oleme loomas teatavat õiguslikku segadust. Selles küllaltki mahukas seaduses me räägime Keskkonnainspektsioonile mingisuguste täiendavate õiguste andmisest, samas on meil paralleelselt menetluses Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamine. Kas sa ei ... Loe lähemalt

Heiki Kranich: Tsiteerides klassikuid ehk viidates varem öeldule, ütlen ma seda, et tegemist on väga mahuka seadusega. Kui ma seda seadust loen, siis näen, et seal pannakse kõikidele turuosalistele väga palju täiendavaid kohustusi. Ja nendel kõikidel on mõju. Ma ei räägi siin ainult rahalisest mõjust, vaid ka muus... Loe lähemalt

13.05.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

15:22 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamine) eelnõu (184 SE) esimene lugemine video-link-logo

Heiki Kranich: Aitäh! Lugupeetud minister! Aastaid tagasi oli inspektsiooni kõige suurem probleem nende kehv varustatus erineva tehnikaga ja nad ei saanud tegelikult oma ülesannetega just liiga hästi hakkama. Kui nende tehnilist varustatust parandati, muutus ka inspektsioon selgelt võimekamaks. Mind tegi natuke mu... Loe lähemalt

Heiki Kranich: Aitäh! Lugupeetud minister! Selleks et see inspektsiooni ja ameti ühendamine õnnestuks, tuleb tõenäoliselt teha ära veel väga palju tööd. Aga etteruttavalt küsin, kas teil on ka muid ümberkorralduse mõtteid: midagi ühendada, lahutada, korrutada ja jagada? Loe lähemalt

17:24 Pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (131 SE) esimene lugemine video-link-logo

Heiki Kranich: Aitäh! Lugupeetud ettekandja! Lisaks sellele, et te olete põhiseaduskomisjoni esimees, olete ka mõjukas koalitsioonipoliitik. Nüüd ma küsin teie isiklikku arvamust. Kogu see jauramine, mis siin on praegu toimunud selle teema ümber, on omandanud natukene piinliku iseloomu. Kas teile ei tundu, et vali... Loe lähemalt

06.05.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

18:51 Elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (156 SE) esimene lugemine video-link-logo

Heiki Kranich: Aitäh! Härra minister! Kaja Kallase küsimusele sujuvalt mitte vastates – tema küsis teie käest, kes hakkab kontrollima, missugust puitu siis Narvas ahju hakatakse ajama – te siiski möönsite, et teatavat kontrollmehhanismi selleks kunagi hiljem kuskil kaugemas tulevikus rakendatakse. Ma nagu väga häs... Loe lähemalt

Heiki Kranich: Aitäh! Oma eelmises vastuses te ütlesite, et Eesti riigis on vastavad kontrollmehhanismid juba olemas. Äkki te täpsustate, missugune riiklik institutsioon hakkab puidu kõlblikkust kontrollima. Palun asutuse nime! Loe lähemalt

05.05.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:18 Kiirgusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (144 SE) teine lugemine video-link-logo

Heiki Kranich: Hää juhataja! Hääd kolleegid! Täna on teisel lugemisel Vabariigi Valitsuse algatatud kiirgusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu 144. Oma 20. aprilli koosolekul arutas seda keskkonnakomisjon. Eelnõu kohta muudatusettepanekuid tehtud ei olnud. Mingis mõttes on see arusaadav, kuna tege... Loe lähemalt

23.03.2020 / 15:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

15:08 Päästeseaduse ja relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (128 SE) esimene lugemine video-link-logo

Heiki Kranich: Aitäh teile selgituste eest, mis puudutasid vabatahtlike kaasamist ja nende isikuandmete edastamist. Kas te olete minuga nõus, et praeguse seaduse § 1 punkt 10 on sõnastatud liiga üldiselt ja komisjoni töö käigus tuleks seda täpsustada, et kõiki muresid ja hirme kuidagi maha võtta? Loe lähemalt

Heiki Kranich: Aitäh! Nagu näha, põhiline teema on ikkagi inimese terviseandmete kaitse ja seaduse tekst on suhteliselt üldine. Kas te ei ole kaalunud võimalust – isegi kui tegemist on mingi lühikeses perspektiivis toimuva sündmusega või olukorraga – lisada seadusesse näiteks tekst, et esitatavate andmete edastami... Loe lähemalt

11.03.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

18:56 Kiirgusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (144 SE) esimene lugemine video-link-logo

Heiki Kranich: Härra juhataja! Lugupeetud kolleegid! Keskkonnakomisjon arutas seda seaduseelnõu oma 17. veebruari istungil. Osa võtsid Peeter Ernits, Heiki Kranich, Igor Kravtšenko, Siim Pohlak, Üllar Saaremäe ja Mart Võrklaev. Kohale olid kutsutud Keskkonnaministeeriumi välisõhu ja kiirgusosakonna nõunik Marily ... Loe lähemalt

26.02.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:13 Äriseadustiku muutmise seaduse (osa võõrandamine) eelnõu (148 SE) teine lugemine video-link-logo

Heiki Kranich: Aitäh! Hea ettekandja! Aivar Kokk küll möödaminnes puudutas seda teemat, aga kui õiguskomisjoni kompromiss oli see, et tegemist peab olema kirjaliku nõusolekuga, siis mis vormis see kirjalik nõusolek peaks olema? Ma saan aru, et Eestis me saame rääkida digiallkirjastatud dokumentidest, kuid paljudes... Loe lähemalt

Heiki Kranich: Aitäh! Ma siiski ei saanud oma küsimusele vastust. Kui me räägime kirjalikust nõusolekust, siis missuguses vormis see kirjalik nõusolek peab olema. Kas otsuse tegemise hetkel on vaja kirjaliku nõusoleku originaalversiooni või piisab koopiast või millest iganes? Loe lähemalt

Heiki Kranich: Ma tahaks protseduuriliselt nentida, et ma kaks korda küsisin ja kaks korda ei saanud vastust. Kas juhatusel on selle kohta, kui küsimustele ei vastata, mingisugune protseduuriline lahendus? Loe lähemalt

20.02.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:03 Keskkonnakomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Mets muutuva kliima tingimustes" arutelu video-link-logo

Heiki Kranich: Aitäh! Mulle tundub, et me oleme natuke liiga vähe pööranud tähelepanu kirjandusele. Nimelt: seda, kuidas metsakahjurid metsaga käituvad, on kirjeldanud juba Selma Lagerlöf "Nils Holgerssonis". Aga minu küsimus on kliimamuutuste kohta. Tegelikult võib-olla see küsimus ei ole üldse teile, vaid eelmis... Loe lähemalt

13.02.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:05 Riigikogu liikme staatuse seaduse § 19 muutmise seaduse eelnõu (121 SE) esimene lugemine video-link-logo

Heiki Kranich: Aitäh! Lugupeetud ettekandja! Kas teil on informatsiooni selle kohta, mismoodi on saladustele ligipääs reguleeritud meie partnerite juures? Kas on juhtunud näiteks selliseid piinlikke situatsioone, et mõne meie partnerriigi riigikaitsekomisjoni esindajad on mõnelt ürituselt lihtsalt eemale tõugatud ... Loe lähemalt

18.12.2019 / 12:00 XIV Riigikogu, II Istungjärk, Infotund, kolmapäev Vaata täpsemalt

13:23 Rahvusvaheline koostöö video-link-logo

Heiki Kranich: Aitäh! Härra minister! Teie olete selle valitsuse kaitseminister ja väga palju sellest, mis on seotud rahvusvaheliste julgeolekuülesannetega, peab olema või ongi teie haldusalas. Paraku on valitsuses ka minister, kes seda rahvusvahelist julgeolekut minu hinnangul üritab õõnestada ja seda ennekõike m... Loe lähemalt

Heiki Kranich: Tänan vastuse eest! Mulle jäi selline mulje, et teie vastusest jäi puudu üks sõna ja see sõna oli "veel": veel ei räägita sellest, veel saabuvad saadetised, veel ei ole see kujunenud riskiks. Kui te vaatate seda, kuidas Mart Helme tegutseb, siis näete, et ta ründab kõiki meie ajalooliselt väljakujun... Loe lähemalt

11.12.2019 / 14:00 XIV Riigikogu, II Istungjärk, Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:26 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE) kolmas lugemine video-link-logo

Heiki Kranich: Aitäh! Riigieelarve on vormilt suhteliselt üldine ja läbipaistmatu ning palju asju on kirjeldatud kas seletuskirjas või sealtsamast puldist antud lubadustena. Minu huvi on selles, et praeguse seisuga on just nagu ette nähtud 2 miljonit eurot Haapsalu raudtee projekteerimiseks, aga mingit kindlust se... Loe lähemalt

Heiki Kranich: Aitäh! Lugupeetud ettekandja! Teie vastusest Siim Kallasele jäi mulle mulje, et te üritate Eesti iga-aastast üht kõige olulisemat dokumenti, riigieelarvet, kuidagi madaldada ja taandada seda lihtsalt muudatusettepanekute tasemele. Küsimus ei ole ju muudatusettepanekutes, küsimus on riigi poliitikas ... Loe lähemalt

02.12.2019 / 15:00 XIV Riigikogu, II Istungjärk, Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

15:04 Kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kohustusliku kogumispensioni reform) eelnõu (108 SE) esimene lugemine video-link-logo

Heiki Kranich: Aitäh, härra juhataja! Eelmine küsimus tekitas muidugi küsimuse, et härra minister, kas te ütleksite meile ausalt, kas te olete oma Juhanile – või mis ta nimi oli – ka mustalt maksnud. Aga minu küsimus on tegelikult muu kohta. Kui teie pensionisüsteemi lõhkumise eelnõu peaks läbi minema – puhtalt hü... Loe lähemalt

Heiki Kranich: ... ja umbes 20% on see, mille varal saaks teha investeeringuid, ehitada maanteid neljarealiseks jne. Kas te ei leia, et selline ... Loe lähemalt

Heiki Kranich: ... käitumine on riskantne ja riigi suhtes hukatuslik? Loe lähemalt

Heiki Kranich: Aitäh! Minu eelmisele küsimusele te tegelikult ei vastanud, seetõttu ma kordan seda. Juba praegu on riigi tulude kulutamisest umbes 80% seaduste ja erinevate välislepingutega ette ära määratud. Ja see 20%, mis üle jääb, ei pruugi olla piisav, et viia ellu ühe või teise valitsuse poliitikat. Reform... Loe lähemalt

14.11.2019 / 10:00 XIV Riigikogu, II Istungjärk, Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:57 44 Riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks maaeluminister Mart Järvikule video-link-logo

Heiki Kranich: Aitäh! Lugupeetud umbusaldatav! Teile on siin esitatud keerulisi küsimusi ja te olete üritanud neile väga lihtsalt vastata. Seetõttu üritan ma teie elu veel pisut lihtsamaks teha ja tahan saada vastust vormis "jah" või "ei". See, mida te olete koos oma nõuniku Urmas Arumäega korda saatnud, näeb välj... Loe lähemalt

Heiki Kranich: Aitäh! Kahjuks te jätsite kasutamata võimaluse vastata minu esimesele küsimusele, millega ma üritasin teile appi tulla ja küsisin ainult jah- või ei-vastust. Nüüd ma kordan küsimust. See, mida te olete korraldanud koos oma nõuniku Arumäega, näeb välja nagu riigivarguse katse. Kas see ei tee teid mur... Loe lähemalt

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee