Riigikogu
Riigikogu
Skip navigation

Riigikogu

Calendar

Select a date range Open Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
header-logo

Verbatim records

Verbatim reports of proceedings: 218 Ava/Sulge kõik
18.05.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

14:27 Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele" eelnõu (549 OE) esimene lugemine video-link-logo

Andres Metsoja:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja! No terav ja värvikas ettekanne nagu alati, olete vormis, selles oleme veendunud. Aga alles infotunnis me tegelikult kuulsime peaministri käest seda, et opositsioon koos Keskerakonnaga peaks tagasi astuma, sellepärast et me oleme teinud sellise e... Loe lähemalt

19:02 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (606 SE) teine lugemine video-link-logo

Andres Metsoja:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud ettekandja! Erimärgistatud kütuse osas tõepoolest siis on võimalus, võta või jäta, tullakse appi kalandussektorile ja põllumajandusele. Aga äkki te avaksite natukene ka seda tagamaad, kas oli ka muid meetmeid laual kui ainult erimärgistatud kütuse akts... Loe lähemalt

Andres Metsoja:

Palun lisaaega ka. 

Loe lähemalt

Andres Metsoja:

Aitäh, austatud istungi juhataja! Head kolleegid! No kohati, kuulates kõike seda juttu, jääb mulje, et Eestis elavad inimesed, kes ei saa ise hakkama ja neid peab igal sammul aitama. Tegelikult ma arvan, et enamik inimesi, kes Eestis elavad, toimetavad, nad tahavad saada ise hakkama. Ja igasugune... Loe lähemalt

21:38 Käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (607 SE) teine lugemine (usaldusküsimusega seotud eelnõu) video-link-logo

Andres Metsoja:

Lisaaega ma ei soovi. Tõepoolest, ajakirjandus on minu jaoks piisavalt võõras teema, et kaheksat minutit täis rääkida, ma püüan viiega hakkama saada. Aga tõepoolest on nii, et vahel on huvitav mõelda, kuidas see eelnõude pakett üldse on tekkinud, mida me täna siin saalis menetlenud oleme. Kuidas ... Loe lähemalt

02:53 Kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (136 SE) teine lugemine video-link-logo

Andres Metsoja:

Aitäh, hea istungi juhataja! Austatud ettekandja! Ma püüan aru saada siin, loen siit ja sealt, siin on juttu ka kalanduse erinevate esindusorganisatsioonide arvamusi, mida toetati ja mida ei toetatud. siin on Eesti Kalurite Liit ja Pärnumaa Rannakalurid ja Eesti Kalaliit ja Liivi Lahe Kalanduskog... Loe lähemalt

Andres Metsoja:

Aitäh! Minu teine küsimus tuleb pardakaamerate kohta. See eelnõu natukene kopeerib ja ka tegelikult mainib üle selle, et ülevaatuspunktides justkui on see praktika ammu juba kasutusel. Alles hiljuti oli meil siin saalis eelnõu, kus öeldi, et edaspidi ülevaatuspunktis peavad meestel või naistel, k... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Aitäh, hea juhataja! Palun lisaaega ka. Loe lähemalt

Andres Metsoja:

Kolm oleks parem.

Minu isiklik arvamus. Olles tutvunud kalurite olukorraga ja parimate praktikatega merel ja ka lugenud seda eelnõu, ma julgen arvata, et tegemist on halva eelnõuga. Ja miks? Punkt üks, sellepärast, et me suurendame bürokraatiat. Me minu meelest selles valdkonnas, rannakalan... Loe lähemalt

Andres Metsoja:

Aitäh! Ma tahaksin lihtsalt selle ära klaarida, et kui me räägime, et teistes Euroopa riikides on ka nii, siis jah, me saame seda kasutada traallaevade kontekstis. Sellist rannakalandust, nagu on meil siin, sisuliselt teistes Euroopa riikides lihtsalt ei ole.

Loe lähemalt

17.05.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:11 Söödaseaduse muutmise seaduse eelnõu (499 SE) teine lugemine video-link-logo

Andres Metsoja:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja! Te mainisite ettekandes, et komisjon otsustas muuta jõustumise tähtaega. Miks?

Loe lähemalt

10:37 Rahvastikuregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (609 SE) esimene lugemine video-link-logo

Andres Metsoja:

Aitäh! Austatud minister! Rahvastikuregister on infopank ja me kõik saame aru, et seda infopanka on vaja täiendada, hoida ajakohasena. Aga minu küsimus tuleb selles valdkonnas, et kui Eestisse jõuab põgenik, sõjapõgenik antud juhul, siis milline on tema motivatsioon. Me peaksime minu arvates tege... Loe lähemalt

Andres Metsoja:

Aitäh, lugupeetud juhataja! Hea ettekandja! Minu küsimus puudutab seda poolt, et palju siis meil neid asustusüksuse täpsusega elanikke registris on. Mis see arv on, kus tegelikult ei minda detailidesse täpselt, vaid öeldakse, et minu asukoht on x küla? Ja nüüd, kui me anname kohalikele omavalitsu... Loe lähemalt

11:42 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Kliimapoliitika põhialused aastani 2050" muutmine" eelnõu (616 OE) esimene lugemine video-link-logo

Andres Metsoja:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Noored külalised rõdul, ärge lahkuge, huvitavaks alles läheb. Aga ma saan aru, et kõigil on oma programm ja nii ka Riigikogu liikmetel ilmselt nii eile kui täna on palju teha. Kahju, kahju natukene, et võib-olla see oluline teema nii paljudele t... Loe lähemalt

Andres Metsoja:

Ja noh, kolmandaks. Me sellest iga päev ei räägi, vast ei ole isegi põhjust hetkel veel, aga mõtlema peame ja valmistuma peame. See puudutab kahtlemata kogu toiduainetetemaatikat ja toidutootmise problemaatikat julgeolekukontekstis. Ehk me teame, et me peame toitma ennast, aga ka kedagi veel mõne... Loe lähemalt

16.05.2022 / 15:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

15:32 Arupärimine Eesti riigi sõjalise kaitse kohta (nr 126) video-link-logo

Andres Metsoja:

Jaa, suur tänu, lugupeetud istungi juhataja! Austatud minister! Venemaa oma agressiooniga Ukrainas on tegemas seda, et Rootsi ja Soome liituvad NATO-ga. See on väga oluline kogu alliansi julgeoleku kontekstis. Samas me teame, et sõjalise mobiilsuse programmi arutelud Euroopa tasandil jõudsid enne... Loe lähemalt

Andres Metsoja:

Aitäh, austatud Riigikogu juhataja! Austatud minister! Kõigepealt teile, hea minister, jõudu, et Siil läheks ikka korda! Täna algas siis taas järjekord õppus Siil, kus 15 000 võitlejat harjutavad kokku. Ma saan aru, et ka liitlasi on üle 10 riigist. See ongi tegelikult meiesisuline julgeolek ja v... Loe lähemalt

21:01 Keskkonnaministri 2022. aasta ettekanne riigi pikaajalise arengustrateegia „Eesti 2035“ elluviimisest (sh „Kliimapoliitika põhialuste aastani 2050“ elluviimisest) video-link-logo

Andres Metsoja:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud minister! Tõsi on see, et kaugushüppes õige tempo tagab selle, et tabada pakku, et hüpe ära loetakse ja mõõdetakse. Mina oma küsimusega tuleksin bioressursside teema juurde ja bioenergia on see konkreetne fookus. Kas nüüd metsanduspoliitikat silmas pid... Loe lähemalt

Andres Metsoja:

Aitäh, austatud istungi juhataja! Austatud minister! Roheenergeetika kontekstis on ülitähtsal kohal salvestustehnoloogia. Oma ettekandes te tegelikult ühe salvestise konteksti mainisite, vesiniku n-ö teekaart. Energiavolinik Kadri Simson on öelnud, et Eesti plaanib investeerida taasterahastust 50... Loe lähemalt

Andres Metsoja:

Aitäh, austatud Riigikogu esimees Jüri Ratas! Austatud minister Erki Savisaar! Head kolleegid, kes te olete siin saalis, et rääkida tõepoolest suurest väljakutsest! Ja see väljakutse kuidagi iseenesest ei kuku välja, selleks peab kõvasti pingutama. Ja seda pingutust nii globaalselt kui Euroopa se... Loe lähemalt

Andres Metsoja: No kolm oleks väga hea. Loe lähemalt

Andres Metsoja:

Seal tuntakse ennast teatud mõttes ühiskassa poolt mahajäetuna. Ma arvan, et see on väga paljude Eesti riigi probleemide algallikas. Me peaks kümme korda mõtlema, kui me midagi avaliku rahaga peale hakkame, kui meil on vaja mõnda trassikoridori, mõnda ala avaliku teenuse või hüve tagamiseks kõigi... Loe lähemalt

04.05.2022 / 17:00 XIV Riigikogu, VII session, additional sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

20:19 Riigi 2022. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu (608 SE) esimene lugemine video-link-logo

Andres Metsoja:

Aitäh, lugupeetud aseesimees! Austatud minister! Eelmine kriis on meile õpetanud seda, et vabatahtlikest on väga suur abi, ja ma viitan siin eelkõige Kaitseliidule. See agressioon Ukraina vastu on toonud Kaitseliitu palju uusi liikmeid. Ja organisatsioon kindlasti on huvitatud sellest, et need in... Loe lähemalt

Andres Metsoja:

Aitäh, hea istungi juhataja! Austatud ettekandja! Meie e-riigi turvalisusest on pikalt räägitud. Kõikide valdkondade võtmeisikud on rõhutanud tähtsust sinna raha juurde panna, et need turvaaugud, võimalik küberjulgeolek on väga tähtsal kohal ja tihti on e-riik natuke eest ära jooksnud võib-olla a... Loe lähemalt

03.05.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

11:49 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele" eelnõu (552 OE) esimene lugemine video-link-logo

Andres Metsoja:

Aitäh, hea juhataja! Austatud ettekandja! Raha on alati ühiskonnas üks osa probleemist. Teine pool puudutab Euroopa Komisjoni algatust kogu rohepöörde temaatikas sellest, kuidas toidu kvaliteet ei ole Euroopas hea, kuidas CO2 antud sektoris väga palju toodetakse, ja on tuldud välja pro... Loe lähemalt

Andres Metsoja:

Aitäh, austatud istungi juhataja! Hea ettekandja! Teie sellest kokkuvõttest jäi pigem nagu kõlama see, et koolitoidueraldis üks euro on nagu probleemi lahendus, et tõsta õpetajate palka. Kas siis kuidagi nagu toimus ka diskussioon? Küll Maaeluministeeriumi esindaja ütles, et probleem on olemas, h... Loe lähemalt

13:05 Käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (553 SE) esimene lugemine video-link-logo

Andres Metsoja:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja! Tõepoolest, käibemaksu teema on üks finantsinstrument, mis kindlasti omab oma mõju ja on omal kohal. Aga veelgi olulisem selles tervikus on see, kuidas tagada kohalike kütuste olemasolu sügisel ja talveperioodil, kui on vaja kütta. Suur eesmärk ... Loe lähemalt

Andres Metsoja:

Aitäh! Hea ettekandja! Nagu me siin kuulsime, on eelarve seis nadi. Samas maaeluminister ometi on jõudnud tõdemuseni ja suutnud valitsuses ära põhjendada, et erimärgistatud diislikütuse aktsiis peab olema teema. Ja see on ka leidnud selles eelarves positsiooni. Kui nüüd ikkagi mingil põhjusel läh... Loe lähemalt

20.04.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

14:02 Karistusseadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse (agressiooni toetamine) eelnõu (585 SE) teine lugemine (ühendatud eelnõud 556 SE ja 576 SE) video-link-logo

Andres Metsoja:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja! Tõepoolest see eelnõu paindlik tõlgendamine elab täiel rinnal ka avalikus ruumis. Meediast on võimalik lugeda juba seda, et elamislube võetakse ära selle alusel või see võiks olla miinimum. Kas sellist teemat ka kuidagi komisjonis käsitleti või ... Loe lähemalt

19.04.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:18 Riigikogu otsuse „Ettepanekute tegemine Vabariigi Valitsusele randlaste toetamiseks“ eelnõu (539 OE) video-link-logo

Andres Metsoja:

Suur tänu, austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Hea meel on tutvustada teile ettepanekut, millega Vabariigi Valitsus peaks sätestama ära randluse, konkreetse sellise mõiste randlase kontekstis, jõudma tegelikult selleni, et töötada välja ka randluse toetusprogramm, millega näha ette vahendi... Loe lähemalt

Andres Metsoja:

Aitäh! Väga õige osundus küsimuse näol. Tõepoolest, me elame riigis, kus maaeluministri haldusalas on kutseline kalatemaatika ja kogu selline harrastuskalapüük on seotud keskkonnaministeeriumi haldusalaga. Nüüd lisaks, seal vahel on üldine selline kalavarude temaatika, millest räägitakse alati pü... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Jaa, no eks hea küsija teab väga hästi, et komisjon on koht, kus arutatakse ja saalis otsustatakse. Tõsi, seekord komisjonis püüti ka otsustada, kuigi meie töö- ja kodukorrast lähtuvalt antud küsimust justkui otsustama komisjonis ei peakski. Aga selgelt sealt võis välja lugeda, et on nii toetajaid,... Loe lähemalt

Andres Metsoja:

Aitäh, hea küsija! Väga õige osundus, tõepoolest. Tegelikult ka komisjonis me jõudsime sinnamaani, et küsimus ei ole eelise andmises, vaid selle õiguse tagasiandmises, sest see on nii olnud ajalooliselt. Tänaseks on ta muutunud ja küsimus on selles, miks ta on üldse muutunud. Mis lahendusi pakuti... Loe lähemalt

Andres Metsoja:

Aitäh, hea küsija! No et sellele küsimusele vastata, peaks olema selgeltnägija. Aga mina kahjuks ei ole. Ma toon kas või sellesama näite looduskaitseseaduse kontekstis, et me ju arutame ja ka enne seda eelnõu taas arutasime konkreetset temaatikat, mis on seotud rannaalale ehitamisega ja ehituskee... Loe lähemalt

Andres Metsoja:

Aitäh, hea Enn! Kõigepealt nobedatest näppudest. Tõepoolest, nobedate näppude vooru küsimus ei ole akuutne siis, kui neid on rohkem, kui on taotlejaid. Aga meil on ka kohti, kus tõepoolest on lube vähem turul, kui on taotlejaid, ja seal just nimelt see nobedate näppude voor algabki, et kes ees, s... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Aitäh! Veel kord tulen selle vastuse juurde tagasi. Me räägime mitte ainult konkreetselt merest, me räägime ka siseveekogudest, jõgedest ja järvedest. Ja ma veel kord kordan seda, et see ongi erinev piirkonniti. See ongi erinev piirkonniti. Ja veel kord: ega siis kogu püügiõiguse väljastamine, et p... Loe lähemalt

Andres Metsoja:

Aitäh! No tagantpoolt ettepoole. Tõepoolest, toetusrühm on olemas, selle toetusrühma nimi on ranna ... Ole hea, täpsusta, mitte väikesaarte toetusrühm, vaid randluse toetusrühm vist, kuidas ta täpselt kõlab. Annely Akkermann oli vist selle juht, tema oli ka konkreetselt asendusliikmena keskkonnak... Loe lähemalt

Andres Metsoja:

Aitäh! No sellist ettepanekut me ei ole teinud. Aga jällegi aruteluteemana kõik keskkonda puudutavad teemad ja kohaliklu elu puudutavat teemad akuutselt on tänapäevakohased. Et kui me räägime keskkonnast siin saalis, iga nädal erinevas võtmes, on see siis rohepöörde või mõnes muus küsimuses, nend... Loe lähemalt

Andres Metsoja:

Jaa, me käsitleme selle eelnõuga ka siseveekogusid. Ka tema on sisuliselt randlane. Randlase mõiste sõnastamisel, et kas nüüd ainult rannakogukond saab olla siis mererannas või võib ta olla ka Võrtsjärve ääres – noh, ikka võib, ikka võib ja nii ta ongi.

Loe lähemalt

Andres Metsoja:

Aitäh, hea Heiki! Ma ikkagi tuleks selle laiendamise ja kitsendamise juurde. Püsiasustusega väikesaarte puhul ju tegelikult minule teadaolevalt ei toodud püügiõigusi juurde ehk riik ei andnud püügiõigusi juurde, vaid konstantne suurus püügiõigusi on need, mis nad on, ja need lihtsalt jaotuvad min... Loe lähemalt

13.04.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

17:00 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele Eesti-vaenuliku propaganda tõkestamiseks" eelnõu (529 OE) video-link-logo

Andres Metsoja:

Aitäh, hea eesistuja! Hea ettekandja, Üllar! Tihti öeldakse justkui selle propaganda kontekstis selgelt välja, ka tipp-poliitikute poolelt, et Vene kanaleid ei tohi keelustada, sellepärast et Eesti venekeelne meedia on nii nõrk. Ma ei tea, kuidas need omavahel seotud on, sest tegelikult me räägim... Loe lähemalt

Andres Metsoja:

Aitäh! Hea komisjonipoolne esindaja! Kuulates seda diskussiooni, ma olen natuke hämmelduses selles mõttes, et kui me tuleme COVID‑kriisist, siis me kuulutasime riigis välja hädaolukorra ja tegime väga palju, tegelikult kehtestasime sanktsioone. Täna me oleme sisuliselt sõjas, kogu Euroopa selles ... Loe lähemalt

18:33 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele Eesti sõjalise kaitseplaani täiendamiseks" eelnõu (554 OE) esimene lugemine video-link-logo

Andres Metsoja:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja! Tõepoolest, ohuhinnang julgeolekuolukorras on täiesti alasti meie kõigi ees, poliitikute ees, avalikkuse ees, ja luureinfo ainult annab detaile juurde. Mina enda küsimusega asetaks teid rahandusministri kingadesse. Selle eelnõu kontekstis on ka ... Loe lähemalt

20:13 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 2022. aasta ettekanne riigi pikaajalise arengustrateegia „Eesti 2035“ elluviimisest

Andres Metsoja:

Aitäh, lugupeetud eesistuja! Austatud minister! Ma luban natuke iroonilist lähenemist endale. Nimelt kaks koosseisu peaaegu Riigikogus olen lairibaga tegelenud. Siia vahele on mahtunud üks COVID-i kriis, mis ilmestas väga selgelt, et meil on probleem. Täna oleme jõudnud sinnamaani, et Reformierak... Loe lähemalt

22:23 Karistusseadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse (agressiooni toetamine ja sellega seonduv vaenutegevus) eelnõu (576 SE) esimene lugemine video-link-logo

Andres Metsoja:

Aitäh, lugupeetud eesistuja! Austatud minister! Ma oma küsimusega puudutan seda eelnõu laiemat käsitlust viisnurgast ja haakristist. Nimelt, Pärnus Vanapargis on monument, 1958. aastal Pärnu linna täitevkomitee püstitatud, ja sinna on kirja pandud sõnad "Au ja kuulsus töörahva vabaduse eest lange... Loe lähemalt

Andres Metsoja:

Aitäh! Austatud minister! Ma olen kindel, et Eesti rahva peas on te juba pikka aega küpsenud ja valminud tunne südames, mis riivavad nende õiglustunnet nende punamonumentide kontekstis Eesti avalikus ruumis. Sellest räägitakse ikka Eesti tähtsatel pidupäevadel erinevate vabavabaduse ausammaste ja... Loe lähemalt

12.04.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:01 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Olukorrast Ukraina abistamisel" arutelu video-link-logo

Andres Metsoja:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Urmas Reinsalu, suured tänud selle pühendumuse eest Ukraina abistamisel ja tegelikult ka Eesti riigi esindamisel selles konfliktis, sõjalises konfliktis! Maailmapanga ennustuste kohaselt käesoleval aastal Venemaa SKT väheneb 11,2% ja Ukraina SKT aastaga 45,1%. ... Loe lähemalt

Andres Metsoja:

Aitäh, lugupeetud minister! Ja jõudu ka teile töös! Mõnda aega tagasi rääkisime siin saalis seda, et relvaabi on vaja anda ja rääkisime diplomaatilisest problemaatikast, miks seda ei saa anda. Olid teemad seonduvalt sakslastega. Täna me räägime sellest, et toiduabiga on probleem. Mulle jääb arusa... Loe lähemalt

Andres Metsoja:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja! Tõepoolest, me teame, et tugevatel naistel püsib maailm ja te olete hea näitaja siin saalis täna. Andke andeks nendele Riigikogu liikmetele, kes tegelikult kuulavad teid ja meid võib-olla televiisori vahendusel. Nii on lihtsam, selle tõega olla ... Loe lähemalt

Andres Metsoja:

Aitäh, lugupeetud aseesimees! Head parlamendiliikmed! Külalised, kui neid on veel jäänud meid jälgima! Ma kõigepealt tänan kindlasti komisjoni, komisjoni esimeest, sest tegelikult selles sõjaväsimuses, udus on ülioluline siin saalis sellest teemast rääkida, lihtsalt rääkida. Vahetada seda informa... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Jah, ma paluks lisaaega. Loe lähemalt

Andres Metsoja:

Mulle tundub, et selle võiduni on väga pikk tee minna ja need õudused, mida me kõik koos peame üle elama, on veelgi õudsemad, kui me täna tegelikult suudame enda jaoks lahti selgitada. Selleks, ma arvan, et juba lisaeelarve kontekstis ja Urmas Reinsalu tõstatatud küsimusega, et kas me peaksime va... Loe lähemalt

11.04.2022 / 15:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

16:58 Riigihalduse ministri 2022. a ettekanne riigi pikaajalise arengustrateegia "Eesti 2035" elluviimisest video-link-logo

Andres Metsoja:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud minister! Tänud selle 27- minutilise ja 29-sekundilise ettekande eest. Oli juba palju kuuldut, aga kordamine on seesamane tarkuse ema. Minu küsimus puudutab tegelikult laiemat vaadet ja see vaade on "Eesti 2035". See vaade on järgmised Riigikogu valimi... Loe lähemalt

Andres Metsoja:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud minister! Mulle tundub, et Eesti maakondade üks suurimaid probleeme on jätkuvalt ikkagi see tellija võimekuse väljaarendamine. Ehk me ei saa Eesti riiki pidada selle lõa otsas, et arengudokumendid, strateegiadokumendid, planeeringud me tellime sisse er... Loe lähemalt

19:05 Arupärimine Natura piiranguvööndi sihtkaitsevööndiks muutmise kohta (nr 123) video-link-logo

Andres Metsoja:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud minister! Tegelikult Natura alade kontekstis on tehtud poliitiline kaalutlus üks kord, see on aastal 2004, kui me liitusime Euroopa Liiduga, kus me tegelikult pidime selle üle võtma. Kõik ülejäänud peaks olema justkui teaduspõhine protsess, kus teadlas... Loe lähemalt

Andres Metsoja:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud minister! Head kolleegid! Jah, see on nüüd kindlasti kiiduväärt, et omanikud ja ettevõtted pääsevad sellisest Natura eelmõju hindamisest metsaraie korral. Me ju teame, et ettevõtted peavad hindama ka bioloogilist vara, selle bioloogilise vara väärtust ... Loe lähemalt

Andres Metsoja:

Ja tihtilugu, kui omanikul on vaja lahendada kinnistus sees ehk Natura ala sees mingisugust probleemi, mis on allutatud regulatsioonile, kus Keskkonnaamet ütleb, mida seal võib teha, mida ei või, kuidas peab planeerima, kuidas peab eelmõjusid hindama, et jõuda lõppotsuseni, siis öeldakse tihtilug... Loe lähemalt

07.04.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:03 Äriregistri seaduse eelnõu (493 SE) teine lugemine video-link-logo

Andres Metsoja:

Jaa. Atäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja! Minu küsimus puudutab muudatusettepanekut number seitse, § 47 ja 48. Palun täpsustage üle, kas me nüüd selle konkreetse muudatusettepanekuga võtame üle Euroopa Liidu direktiivi aastast 2017, 1132 või see on juba varasemalt üle võetud ja nüüd... Loe lähemalt

Andres Metsoja:

Aitäh, lugupeetud aseesimees! Hea ettekandja! Ma jätkan veel kord selle muudatusettepanekuga nr 7 ja uute punktidega § 47 punkt 4. Siin on kirjas, et Euroopa Liidu äriregistrite sidestamise süsteemi kaudu edastatavate andmete saatmise ja kättesaamise kinnitused antakse tehniliste võimaluste olema... Loe lähemalt

10:32 Riigihangete seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (491 SE) teine lugemine video-link-logo

Andres Metsoja:

Aitäh, lugupeetud eesistuja! Hea ettekandja! Iga sellise eelnõuga või seadusega on ju mõistlik aeg kodanikele ja ettevõtjatele, millal on võimalik sellega tutvuda, viia läbi vajalikke koolitusi, et see seadus mõistlikult käibesse üle võtta. Ma vaatan seda muudatusettepanekut nr 10, siin on algul ... Loe lähemalt

Andres Metsoja:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Külalised! No me elame tegelikult sellisel ajal, kus riigihangete läbiviimine on omaette keeruline protsess ja just nimelt ka nendele, kes siis on algatajad ühtepidi, ja teistele, kes on turuosalised, sest tõepoolest prognoosida ette hindu. Siin... Loe lähemalt

06.04.2022 / 12:00 XIV Riigikogu, VII session, Question Time Vaata täpsemalt

13:00 Laiapindne riigikaitse video-link-logo

Andres Metsoja:

Suur tänu, lugupeetud Riigikogu esimees! Austatud ministrid! Austatud kaitseminister! Riigikogu rõdul istuvad Paikuse Kooli noored, kes on potentsiaalsed Eesti riigi arendajad ja kaitsjad tulevikus. Kahtlemata, riigi kaitsmine saab alguse koolist, mõttelaadist, perest, aga kindlasti ka Kaitseliid... Loe lähemalt

Andres Metsoja:

No selleks me siin olemegi, et rääkida ja tekiks parem arusaadavus ühiskonnas tervikuna. Ma suhtlesin ka Kaitseliidu ülema Riho Ühtegiga ja küsisin, mis see seis siis on, sest meile käidi ka fraktsioonis rääkimas ja seal osundati ikkagi sellele kärpele väga selgelt. Meil ei ole võimalik sellest m... Loe lähemalt

05.04.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:05 Sotsiaalkaitseministri 2022. aasta ettekanne "Riigi pikaajalise arengustrateegia "Eesti 2035" elluviimisest" video-link-logo

Andres Metsoja:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud ettekandja! Mina oma küsimusega puudutan seda valusat teemat ehk hoolekannet – hoolekanne tervikuna, koduhooldus, õendus, hooldekoduteenus. Me kõik teame, et sisendhinnad kasvavad väga kiiresti, samas ei tule kuidagi järele keskmine palk, rääkima vanad... Loe lähemalt

21.03.2022 / 15:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

15:35 Riigikogu avalduse "Eesti rahvuslike huvide kohta kliimapaketi "Eesmärk 55" läbirääkimistel" eelnõu (526 AE) esimene lugemine video-link-logo

Andres Metsoja:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja! Tänan samuti hea ettekande eest! Agressori poolt algatatud sõda on energiakandjate valguses tegelikult kogu selle "Kliimapakett 55" pannud täiesti uude positsiooni. Ma püüan aru saada – ma ka komisjonis pisut uurisin seda –, kuidas siis ikkagi o... Loe lähemalt

Andres Metsoja:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud komisjoni esimees! Nojah, millegi vastu hääletamine saab kunagi toimuma, aga tegelikult küsimus on täna ju pigem selles diskussioonis, kuhu me läheme ja millised on need tööriistad, millega seda planeeti päästa. Te oma ettekandes ütlesite, tegite ettep... Loe lähemalt

Andres Metsoja:

Suur tänu, istungi juhataja! Head kolleegid! Kõik, kellele läheb korda see planeet, kliima, rahva tervis, toidu kvaliteet ja üldse eksistentsiaalne olemine siin maakera peal! Teate, ma olen ka mõnda aega parlamendis olnud ja siin on räägitud palju erinevatest direktiividest, menetletud neid ette‑... Loe lähemalt

Andres Metsoja:

... sellistes asjades jäävad süüdi ikkagi need poliitikud, kes tõid halva plaani – tõid halva plaani, mida ei olnud võimalik ellu viia. Selles olukorras ma ikkagi ei saa rõhutamata jätta Venemaa agressiooni Ukrainas ja kogu energiakriisi, kogu seda heitmekaubanduse temaatikat, mis pidi ka Euroopa... Loe lähemalt

16.03.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

14:24 Maksukorralduse seaduse muutmise (ehitustööde andmete esitamine) ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (506 SE) teine lugemine video-link-logo

Andres Metsoja:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud ettekandja! Ma lähen selle tulumaksu temaatika juurde tagasi oma küsimusega. Mis puudutas energiahüvitisi, siis valiti tee läbi kohaliku omavalitsuse, luua menetlusvorm, et kõik oleks selge ja läbipaistev. Nüüd, kui me räägime annetustest, Ukraina toet... Loe lähemalt

15:35 Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu Ukraina toetamiseks (542 SE) esimene lugemine video-link-logo

Andres Metsoja:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud ettekandja! Äkki ikkagi avate seda diskussiooni selles mõttes ka, et mis see probleem on? Sellisena seda eelnõu ellu viia on justkui keeruline. Eelmise punkti raames oli ka sellest juttu. Äkki veel korra valgustate?

Loe lähemalt

15.03.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

Andres Metsoja:

Austatud istungi juhataja! Austatud Riigikogu! Seoses sõjaga Euroopas ja võttes aluseks Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 154 lõike 1, otsustab Riigikogu teha Vabariigi Valitsusele järgmised ettepanekud ja nende ettepanekute algatajaks on Isamaa fraktsioon.

Esiteks, töötada välja ja esi... Loe lähemalt

14.03.2022 / 15:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

15:07 Eesti Vabariigi Riigikogu pöördumine Euroopa Liidu ja NATO liikmesriikide ning teiste riikide parlamentide poole (541 PE) esimene lugemine video-link-logo

Andres Metsoja:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud ettekandja Urmas Reinsalu! Tõepoolest, kui see pöördumine leiab heakskiidu siin saalis – ma arvan, et leiab –, siis sellele peaks järgnema tegelikult tegevuste jada. Kas oleksid valmis lühidalt kirjeldama, mis võiks järgneda siis, kui parlamendiliikmet... Loe lähemalt

09.03.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

14:23 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele" eelnõu (515 OE) esimene lugemine video-link-logo

Andres Metsoja:

Aitäh, lugupeetud eesistuja! Hea ettekandja! Tõepoolest, me elame ajal, kui täna esitatud eelnõust saab homme ebaküps, selles mõttes, et ta vajab tihtilugu täiendamist, kuna maailm muutub nii kiiresti. Mu küsimus teile tuleb sellest valdkonnast, et tihti tuleb selliste eelnõude või otsuste peale ... Loe lähemalt

Andres Metsoja:

Aitäh! Hea ettekandja! See energiakandjate kompenseerimine ja võrdne kohtlemine on selline huvitav konstruktsioon. Ma jätkan küsimusega selle kohta, kas komisjonis kuidagi seda puudutati või milline see arusaam on. Näiteks on meil erimärgistatud mootorikütus, on diisli aktsiisimäär, on bensiini a... Loe lähemalt

17:56 Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (500 SE) esimene lugemine video-link-logo

Andres Metsoja:

Aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees! Austatud ettekandja! Ma saan aru, et eks ta ole selline esimene arglik samm. See teema iseenesest on väga [lai]. Te teate ju ka kindlasti seda, et Keskkonnaameti peakontor asub Pärnus. Kui Rainer Vakra asus peadirektori ametisse, siis ta esimeses  avalduses te... Loe lähemalt

Andres Metsoja:

Aitäh, lugupeetud esimees! Austatud põhiseaduskomisjoni esimees Toomas! Tõepoolest, me oleme tegelikult läbi raiunud selle, et väga oluline ei ole enam tihtilugu see, kus see töö tegija asub, vaid küsimus on, mida ta teeb, kelle jaoks ta töötab ja mis on selle töö tulemus.

Minu küsimus teil... Loe lähemalt

09.03.2022 / 12:00 XIV Riigikogu, VII session, Question Time Vaata täpsemalt

13:23 Ukraina toetamine video-link-logo

Andres Metsoja:

Aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees! Austatud välisminister! Nii ta on, et sõda külvab hirme ja sinna vahele kõlavad palved. Need palved kõlasid ukrainlaste suust paar päeva tagasi, kui viibisin Ukrainas. Lühidalt kokku võttes on sõnum ühene: sulgege, head eurooplased, taevas, mitte oma silmad. N... Loe lähemalt

Andres Metsoja:

Aitäh! Loomulikult me nendel kohtumistel küsisime alati üle, kuidas veel saaks olla abiks Ukrainale. Vastused kõlasid nii: esiteks, lennukeeluala; teiseks, lennukeeluala; kolmandaks lennukeeluala; ja neljandaks, paljud muud asjad veel. Seda on muidugi päris huvitav kuulata, et me jõuame sellise e... Loe lähemalt

01.03.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII session, additional sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:10 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Euroopa julgeolekuolukord seoses Venemaa agressiooniga Ukraina vastu" arutelu video-link-logo

Andres Metsoja:

Aitäh, austatud minister! Tõepoolest, Euroopa on, kurb küll öelda, aga teatud mõttes tänu agressori käigule ennast tõsiselt kokku võtnud ja tunnistanud seda, mida tegelikult ei ole pikka aega tunnistada tahetud. Saksamaa on võtnud selge positsiooni oma kaitsekulutusi SKP suhtes tõsta. Eesti kaits... Loe lähemalt

Andres Metsoja:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud riigikaitsekomisjoni esimees Enn Eesmaa! Tõepoolest, me peame täna oma esimest Riigikogu istungit peale seda, kui agressor Venemaa tungis Ukrainasse ja alustas täiemahulist sõjalist tegevust. Meie mõtted algavad meie peast ja enda muutmisest. Ma küsin ... Loe lähemalt

Andres Metsoja:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud kaitseminister! Head kolleegid! Ma usun, et väga paljud eestlased, eurooplased küsisid enda käest, kas kõik see, mis täna maailmas toimub, see agressioon Ukraina vastu on päris, kuidas see saab olla nii ja kuidas me sellisesse olukorda üldse oleme jõud... Loe lähemalt

Andres Metsoja:

Ma arvan, et maailm peale selle aasta 24. veebruari ei ole enam endine. Väga paljud inimesed peavad kiskuma oma lapsed välja lapsepõlvest, lapsepõlvemaalt ja rääkima neile täiskasvanute keeles, mis on sõda. Rääkima kõigest sellest, mis meid ootab ilmselt ees, sest see kõik ei lähe mööda, see kõik... Loe lähemalt

23.02.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

14:21 Maa hindamise seaduse, maamaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (406 SE) kolmas lugemine video-link-logo

Andres Metsoja:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Head töökaaslased! Jah, tõepoolest, nii on, et Isamaa küll seda eelnõu füüsiliselt puruks ei tõmba – kindlasti on sellel eelnõul ka oma mõte ja sisu –, aga olgu kohe öeldud, et Isamaa sellele oma toetust ja õnnistust kaasa ei anna. Miks?

Kõigepealt see, e... Loe lähemalt

Andres Metsoja:

Aitäh! ... olgu see raudteekoridor, mingisugune joonobjekt – me jõuame sinnamaani, et üks teema on tõepoolest selle maa turuväärtus, selle maksustamise komponent, aga seal kasvava vara me muudame õigusaktidega tegelikult majanduslikus mõttes oluliselt vähem väärtuslikuks. Ja tegelikult, kui me se... Loe lähemalt

14:40 Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse eelnõu (487 SE) kolmas lugemine video-link-logo

Andres Metsoja:

Aitäh, härra Pevkur! Head töökaaslased! Isamaa fraktsioon ka uuris seda eelnõu siit- ja sealtpoolt, sibulaga mingisugust seost ei leidnud, aga kuidagi üllatuslikult samale seisukohale jõudsime küll, et toetada ei saa.

Aga miks me sellele seisukohale jõudsime? Peaasjalikult sellepärast, et j... Loe lähemalt

15:46 Vedelkütuse erimärgistamise seaduse ja Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (495 SE) teine lugemine video-link-logo

Andres Metsoja:

Aitäh! Hea ettekandja, kas komisjonis oli juttu ka sellisest popist teemast, mis on viimasel ajal olnud: kütuseaktsiisi määrad, nende langetamine, käibemaksu määrad? Ka peaminister on öelnud meedia vahendusel vist eile või kuskilt jäi mulle silma, et ta on valmis arutama aktsiisimäärasid laiemalt... Loe lähemalt

Andres Metsoja:

Jaa, mul on protseduuriline mure. Nimelt, alles eile või üleeile me nurisesime EKRE saadiku kallal, kui ta kasutas sõna "Isamaaliit". Praegu juhtus, Aivar Kokk, teil sama. Kui me norime teiste kallal, siis äkki klaarime oma vea nüüd kohe ise ära.

Loe lähemalt

23.02.2022 / 12:00 XIV Riigikogu, VII session, Question Time Vaata täpsemalt

12:54 Muud küsimused video-link-logo

Andres Metsoja:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud peaminister, kõigepealt aitäh selle selge sõnumi eest! Hetkeks võis jääda isegi uskuma, et seda lepingut ei ole ja on memorandum, aga see asi sai nüüd selgeks, ja Keskerakond peab selles kontekstis tegema oma järeldused valitsuspartneri väljaütlemise s... Loe lähemalt

22.02.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:43 Käibemaksuseaduse muutmise eelnõu (496 SE) esimene lugemine video-link-logo

Andres Metsoja:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud ettekandja! Kindlasti maksusüsteem baseerub ka mingil võimel makse maksta. Tänane problemaatika energiakandjate ümber on tulnud tõepoolest ikkagi hinnašokist. Üks põhjustest kindlasti on ka teie mainitud Venemaa agressioon ja vastav käitumine. Aga kas ... Loe lähemalt

16.02.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

16:02 Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse eelnõu (487 SE) teine lugemine video-link-logo

Andres Metsoja:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud ettekandja! Noh, eks võib ju tegelikult öelda, et me tegeleme ka detailiga tervikus, kui me räägime regionaalsetest erinevustest. Kindlasti ei ole see nüüd instrument, millega muudetakse regionaalsed erisused olematuks, see pakett on ilmselt palju-palj... Loe lähemalt

Andres Metsoja:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Meil on olemas selline strateegia nagu "Eesti 2035". Sellele tehakse seiret pidevalt ja selle seire mõõdikute esmane analüüs näitab, et piirkondadevahelised erinevused selle juurprobleemi osas on võrdlemisi suured. Ma rõhutan, et see on Rahandusministeeriumi lä... Loe lähemalt

Andres Metsoja:

Ja kui on turutõrke piirkond, siis ega riigil head meedet ei olegi, sellepärast et me elame turumajanduslikus ühiskonnas. Ja  e-riik on küll meie vapiloom, aga paraku, noh, lihtsalt vaadake, äkki on mõistlikum elada kuskil mujal.

Kogu see retoorika algas sellest, et kes see tegi. Kas meie t... Loe lähemalt

17:35 Maa hindamise seaduse, maamaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (406 SE) teine lugemine video-link-logo

Andres Metsoja:

Aitäh! Hea ettekandja! Vanad võlad peaks olema klaaritud enne, kui tuleb uus süsteem. Me teame ja juttu oli [ka täna], et riik on võlgu omavalitsustele looduskaitsealuste maade eest. Kas oli juttu, kui suur see summa on, mis riik on tegelikult võlgu tänase regulatsiooni alusel, lihtsalt ei ole ma... Loe lähemalt

Andres Metsoja:

Aitäh! Kirglik teema. Küsin siis nii. Maa hinna alus – kuidas seda edaspidi hakatakse võtma? Põllumajandusmaa puhul saame aru, [asi] on selge, metsamaa puhul justkui on [aluseks] metsa väärtus ja metsa all oleva maa väärtus. Kuidas see tekib?

Ja kas te vaidlesite komisjonis selle igipõlise ... Loe lähemalt

Andres Metsoja:

Aitäh, hea eesistuja! Head kolleegid! Jah, komisjoni ettekandja rääkis, et maksutõus ei ole eesmärk, aga samas samas härra Sõerd tuli pulti ja ütles kohe, et OECD hinnangu järgi on varamaksud Eestis kõige madalamad. Eks ta ikka nii kipub olema, et parlamendis me mitte ei räägi siin lihtsalt ilusa... Loe lähemalt

Andres Metsoja:

Ma võtaksin kolm minutit, kui on võimalik.

Loe lähemalt

Andres Metsoja:

Aitäh! Veelgi kummastavam ja uudsem olukord seisab meie ees aga kogu selle kliimapaketi kontekstis. Me menetleme väga erinevate direktiivide ülevõtmist. Me oleme jõudnud olukorda, kus Natura alade kontekstis on üks ametkond iseendale öelnud, et kaheks ja poolest aastaks me paneme olulise ressursi... Loe lähemalt

16.02.2022 / 12:00 XIV Riigikogu, VII session, Question Time Vaata täpsemalt

12:38 Keskkonnahoid Eestis video-link-logo

Andres Metsoja:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud peaminister! Kuna te ise juba avasite selles punktis Natura 2000 peatüki, siis ma ei saa mitte jätta võimalust kasutamata. Eile keskkonnakomisjonis oli see teema laual ja just nimelt selle fookusega, et Euroopa Komisjoni rikkumismenetluse kontekstis ol... Loe lähemalt

12:50 Kultuuripoliitika video-link-logo

Andres Metsoja:

Aitäh, austatud esimees! Austatud minister! Kultuuripoliitikast rääkides võib rääkida väga paljustki. Mina tahaksin selle lisaküsimusega osundada hariduspoliitikale, sest hariduspoliitika ja kultuuripoliitika on minu arvates lahutamatud. Ma tahangi osundada eelkõige ühele haridusreformi aspektile... Loe lähemalt

13:22 Lairibaühendus video-link-logo

Andres Metsoja:

Aitäh, lugupeetud esimees! Austatud peaminister! Tõsi ta on, et regionaalpoliitiliselt vaadates, kui me kärbime koolivõrku, kui me laiendame majandustegevuse piiranguid metsamaale, võib Eestis tekkida olukord, kus peagi seda internetti seal maal enam vaja ei olegi. Inimesed tahavad elujärge, mis ... Loe lähemalt

Andres Metsoja:

Jaa, aitäh! Kindlasti on omavalitsusel selles valdkonnas oma roll. See roll on tegelikult juba kaardistatud, omavalitsused hakkasid koguma avaldusi ja tegid maakondlikke projekte. Paraku jõuti kuskiltmaalt sinnani, et see ei ole ikkagi piisav ja neid avaldusi peab koguma riik. Vahepeal kogus riik... Loe lähemalt

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee