Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kalender

Vali ajavahemik Ava kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista
header-logo

Stenogrammid

Stenogrammid: 61 Ava/Sulge kõik
24.10.2016 / 15:00 XIII Riigikogu, IV Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

16:20 Arupärimine Ida-Virumaal töökoha loomise toetuse kohta (nr 248)

Martin Repinski: Austatud esimees! Lugupeetud peaminister! Lugupeetud kolleegid! Mina tahan selle meetme eest valitsust tänada. Ma tänan selle eest, et te vähemalt mõtlete ja tegutsete selles suunas, et töötajate arvu Ida-Virumaal suurendada! Aga muidugi, see meede ei ole ideaalne. Sellest saavad kõik aru. See ei sa... Loe lähemalt

Martin Repinski: Kui me vaatame seda, kui paljudel inimestel on reaalselt töö ja kui suur protsent on see kogu inimeste arvust, kes võiksid teoreetiliselt töötada, siis näeme, et see arv võib olla hoopis teine. See ei pruugi küll väga palju muutuda, aga see kindlasti muutub ja see on palju realistlikum võrreldes sel... Loe lähemalt

22.09.2016 / 10:00 XIII Riigikogu, IV Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:07 Sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (235 SE) esimene lugemine

Martin Repinski: Aitäh, lugupeetud eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Mul on küsimus eridiisliaktsiisi kohta. Selle seadusega, mida me tahame praegu muuta, aktsiisi jällegi tõsteti. Me teame, et põllumajandus on kriisis ja põllumeestele võib olla tuhat eurot määrav selleks, et firma kinni panna või lõpetada põllumaja... Loe lähemalt

Martin Repinski: Aitäh, lugupeetud eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Mul on küsimus põllumajanduse kohta ja mul on palve mitte vastata, et seda komisjonis ei arutatud. Kindlasti arutati seda enne selle seaduse vastuvõtmist, mida me praegu muudame. Ma ei taha küsida mitte põllumajanduse fänni ja armastaja käest, vaid... Loe lähemalt

10.05.2016 / 10:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:04 Riigikogu otsuse "Põhjendatud arvamus Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni presidendile ning Euroopa Liidu Nõukogu eesistujale Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi ettepaneku, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 1996. aasta direktiivi 96/71/EÜ töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega, mittevastavuse kohta subsidiaarsuse põhimõttele" eelnõu (225 OE) esimene lugemine

Martin Repinski: Aitäh, lugupeetud eesistuja! Austatud Kalle Palling! Mul on selline küsimus. Praegu oleme olukorras, kus Eestisse on väga raske võtta töölisi välismaalt, sellepärast et meil kehtivad ranged tingimused. Neil peab olema aritmeetiline keskmine palk pluss koefitsient, nii tuleb välja päris kõrge palk. P... Loe lähemalt

Martin Repinski: Aitäh, lugupeetud eesistuja! Austatud ettekandja! Ma ise mäletan väga hästi, kuidas ma 11 aastat tagasi töötasin Saksamaal ja seal tegid sama tööd soomlased, kelle palk oli umbes kaks ja pool korda kõrgem. See ei ole minu arust õiglane ja see direktiiv lahendaks selle probleemi. Nii et kui me vaatam... Loe lähemalt

09.05.2016 / 15:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

18:15 Arupärimine riiklike üürikorterite kohta (nr 200)

Martin Repinski: Aitäh, austatud eesistuja! Austatud minister! Minu küsimus on Ida-Virumaal asuvate üürikorterite kohta. Ma lugesin plaanist, et need võiksid olemas olla alates järgmisest aastast. Kas te lähtusite selle plaani koostamisel sellest, et Ida-Virumaal hakatakse ilmtingimata ehitama uusi korterid, või ol... Loe lähemalt

20:30 Arupärimine PRIA toetuste kohta (nr 204)

Martin Repinski: Aitäh, austatud eesistuja! Lugupeetud minister! Mul on selline küsimus. Vaatamata sellele, et meil on väga mugav ja ajakohane e-PRIA süsteem, kus on võimalik kõiki sündmusi registreerida, on selles valdkonnas ikkagi hästi palju bürokraatiat. See on põhjustatud sellest, et kõiki andmeid mitu korda du... Loe lähemalt

12.04.2016 / 10:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:41 Kaugkütteseaduse ja korteriomandi- ja korteriühistuseaduse muutmise seaduse eelnõu (176 SE) esimene lugemine

Martin Repinski: Aitäh, lugupeetud eesistuja! Austatud ettekandja! Oma kõnes te ütlesite, et kui seadust täiendatakse meie pakutud lausega, et soojusvarustuse katkestamisega ei tohi halvendada korteriomandite seisukorda, siis see tähendab sisuliselt, et kütteperioodil ei tohigi keskkütet välja lülitada. Kas te vasta... Loe lähemalt

Martin Repinski: Aitäh, lugupeetud eesistuja! Austatud ettekandja! Ma tahan jätkata oma eelmist küsimust. Tegelikult on juba praegu seadusesse kirjutatud, et kütet ei tohi kütteperioodil välja lülitada. See säte tekkis siis, kui mitu aastat tagasi oli samasugune probleem. Minu teada käis just Reinsalu Kohtla-Järvel,... Loe lähemalt

Martin Repinski: Austatud eesistuja! Lugupeetud kolleegid, tahtsin teid tänada selle sisulise arutelu eest! Oli hästi palju huvitavaid küsimusi. Osale nendest tahaksin ma vastata, kui te lubate. Aga enne seda tahan natuke selgitada, kuidas on tehniliselt võimalik seda probleemi lahendada. Näiteks esitas Heljo Pikho... Loe lähemalt

Martin Repinski: Aitäh! See tähendab seda, et tekivad lisakulud just tarnijal, sest niikuinii peab ta soojust tootma. Jah, ta kulutab natuke vähem, kui kulutaks juhul, kui tarbija oleks see maja, aga torustikud on seal olemas ja see kõik tähendab seda, et kaudsed kulud kasvavad kogu aeg. Niimoodi juhtus siis, kui Ko... Loe lähemalt

14.03.2016 / 15:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

16:00 Arupärimine kütteta jäetud korterelamute kohta (nr 130)

Martin Repinski: Austatud Riigikogu esimees! Austatud peaminister! Austatud kolleegid! Arupärimine on kütteta jäetud korterelamute kohta. Nagu me kõik teame – oleme ju korduvalt sellest kuulnud –, on Kohtla-Järvel paar maja, kus ei ole keskkütet. Inimesed on pidanud terve talve kuidagi ise välja mõtlema, kuidas oma ... Loe lähemalt

Martin Repinski: Austatud Riigikogu esimees! Head kolleegid! Austatud peaminister! Kuna te esitasite essee teemal "Kui ma oleksin Kohtla-Järve linnapea", siis kui te lubate, esitan mina essee teemal "Kui ma oleksin peaminister". Kui ma oleksin peaminister, siis mul oleks täna piinlik Riigikogu ees seista ja sellist ... Loe lähemalt

09.03.2016 / 14:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

17:19 Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (81 SE) teine lugemine

Martin Repinski: Austatud Riigikogu esimees! Austatud kolleegid! Ma tahan rääkida natuke oma kogemusest. Kohtumistel rahvaga on selgelt näha, et Eesti inimeste jaoks on praegu kaks kõige aktuaalsemat poliitilist probleemi ja teemat: pagulased ja kooseluseadus. Mina küsin iseendalt, miks. Minu jaoks on tegelikult ... Loe lähemalt

10.02.2016 / 14:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:52 Riigikogu otsuse ""Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2016–2030" kinnitamine" eelnõu (166 OE) esimene lugemine

Martin Repinski: Aitäh! Austatud minister! Ma loen arengukavast, et Eesti Energia ja Viru Keemia Grupp kavandasid kumbki rafineerimistehase rajamist mootorikütuse tootmiseks, kuid praeguseks on need kavad objektiivsetel põhjustel peatatud. Milline on Keskkonnaministeeriumi seisukoht, kas rafineerimistehas aitaks luu... Loe lähemalt

Martin Repinski: Aitäh, lugupeetud eesistuja! Austatud minister! Arengukava näeb ette põlevkivi riikliku teadus- ja arendustööde programmi, mille eesmärk on toetada põlevkivi kui riigile kuuluva ressursi efektiivsema ja keskkonnahoidlikuma kasutamise tehnoloogia arendamist. Ma arvan, et see on väga õige eesmärk. Aga... Loe lähemalt

27.01.2016 / 13:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

13:26 Ida-Virumaa probleemid

Martin Repinski: Aitäh, austatud eesistuja! Austatud peaminister! Ma loodan, et te teate nendest probleemidest, mis Ida-Virumaal praegu on, alustades peredest, kes istuvad külmades korterites, ja lõpetades koondamistega. Need koondamised, mida me praegu näeme, on tegelikult ainult jäämäe tipp. Kindlasti on näiteks ... Loe lähemalt

Martin Repinski: Aitäh! Mina ikkagi rõhutan seda, et Ida-Virumaal on praegu suur sotsiaalne katastroof, ja arvan, et valitsus peaks välja kuulutama kriisiolukorra. Ma sain aru, et te ei ole minuga nõus. Selleks et te tõesti olukorra keerulisust mõistaksite, kutsun ma teid endaga kaasa. Läheme kas või täna õhtul koos... Loe lähemalt

25.01.2016 / 15:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

15:04 Arupärimine meditsiinitöötajate palga piirkondlikul alusel diferentseerimise ja rahvastiku tervise edendamise kohta Ida-Virumaal (nr 109)

Martin Repinski: Härra juhataja! Austatud kolleegid! Ma loodan, te kõik teate, et Ida-Virumaa on Eesti kontekstis ülitähtis tööstusmaakond, mis vajab paljudes küsimuses eraldi lähenemist. Sellest saab väga hästi aru näiteks Siseministeerium, sest Ida-Virumaal töötavatele politseinikele makstakse iga kuu täiendavalt ... Loe lähemalt

Martin Repinski: Aitäh, austatud juhataja! Austatud minister! See on muidugi väga positiivne, et te mõtlete ja töötate selles suunas, et neid probleeme lahendada. Minu arvates see mõte, mis te välja pakkusite, et inimesed saadetakse mingiks ajaks Ida-Virumaale tööle, on väga hea idee, mis võib-olla kasvas välja nõuk... Loe lähemalt

18:03 Arupärimine Eesti Energia kavatsuse kohta kanda maha Auvere ja Utah' investeeringud (nr 113)

Martin Repinski: Aitäh, austatud eesistuja! Austatud minister! Mul on selline küsimus: kas te ei arva, et Eesti Energia ja Eesti Põlevkivi ühendamine oli viga? Praegu hästi paljud inimesed, näiteks Narva karjääri töötajad, arvavad, et see oli vale samm. Kui Eesti Põlevkivi oleks eraldi ettevõte, siis nad saaksid nor... Loe lähemalt

20.01.2016 / 13:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

13:08 Olukord Veterinaar- ja Toiduametis

Martin Repinski: Aitäh, lugupeetud eesistuja! Austatud minister! Kas lisaks neile sammudele, millest te praegu minu kolleegi küsimustele vastates rääkisite, on mingeid järeldusi veel tehtud? Hästi palju on räägitud sellest, et seakatk tuli Eestisse ootamatult. Tõesti on tehtud palju vigu, ka ministeeriumi poolt. Te ... Loe lähemalt

18.01.2016 / 15:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

Martin Repinski: Austatud Riigikogu esimees! Austatud kolleegid! Mul on arupärimine Kohtla-Järvel tekkinud olukorra kohta. Ilmselt olete kuulnud, mis on seal juhtunud: vähemalt kolm kortermaja on küttesüsteemist välja lülitatud, kuna majadel on võlgnevused eelmisest hooajast. Aga enamik korteriomanikke on oma arveid... Loe lähemalt

12.01.2016 / 10:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:04 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (139 SE) teine lugemine

Martin Repinski: Aitäh, austatud eesistuja! Austatud ettekandja! Kas on mõeldud lisameetmetele, et välistada noorte poliitilist mõjutamist, kui antakse selline õigus? Näiteks, kui kooliõpetajad neid mõjutavad. Loe lähemalt

09.12.2015 / 14:00 XIII Riigikogu, II Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:55 Alkoholiseaduse täiendamise seaduse eelnõu (111 SE) esimene lugemine

Martin Repinski: Aitäh, austatud eesistuja! Austatud ettekandja! Ma tahan teie arvamust teada. Mis te arvate, miks mõned Riigikogu liikmed siin saalis oma küsimustes tuliselt kaitsevad alkoholimüüki? Loe lähemalt

16:58 2016. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (103 SE) kolmas lugemine

Martin Repinski: Aitäh! Lugupeetud komisjoni esimees! Minu küsimus on seotud põllumajandusega. Me teame, et praegu ei ole järgmise aasta eelarves planeeritud top-up'i väljamaksmist, aga te vaatasite seda pilti kindlasti laiemalt ja mõtlesite sellest. Kas teil on plaan hakata neid toetusi maksma ülejärgmisel... Loe lähemalt

19:35 Veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (82 SE) teine lugemine

Martin Repinski: Aitäh, lugupeetud eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Kui me arutasime neid muudatusettepanekuid komisjonis, siis mitu korda kuulsime, kui ministeeriumide esindajad näiteks ütlesid, et see seadus vajab veel analüüsimist ja mõne muudatusettepaneku võiks isegi vastu võtta, aga lihtsalt ei ole olnud piis... Loe lähemalt

25.11.2015 / 14:00 XIII Riigikogu, II Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

Martin Repinski: Austatud juhataja! Austatud kolleegid! Mul on arupärimine, mille ma tahan üle anda. See on seotud Ida-Virumaaga. Ida-Virumaa on Eestis väga tähtis tööstuspiirkond, aga seal on mitmeid probleeme, kaasa arvatud meditsiinivaldkonnas. Üks probleemidest on see, et arstid lahkuvad meie kandist tihti, nad ... Loe lähemalt

17.11.2015 / 10:00 XIII Riigikogu, II Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:02 Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel

Martin Repinski: Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Austatud peaminister! Kui me vaatame statistikat, siis on selge, et Eesti põllumeeste toetused on mitu korda väiksemad kui paljude teiste Euroopa riikide põllumeeste toetused. Eurostati tabelist on näha, et Soomes on toetuse keskmine määr 900 eurot hektari kohta, K... Loe lähemalt

09.11.2015 / 15:00 XIII Riigikogu, II Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

17:00 Arupärimine Ida-Virumaa olukorra ja arengu kohta (nr 76)

Martin Repinski: Aitäh, austatud juhataja! Austatud minister! Vastates Valeri Korbi küsimusele ütlesite, et töö ja ettevõtlus on see, mis teie arust inimesi kohapeal hoiab. Ma olen selles küsimuses teiega nõus. Ma tahan küsida, mis on valitsuse plaanid selles piirkonnas peale tööstuspargi ja äriinkubaatorite toetami... Loe lähemalt

27.10.2015 / 10:00 XIII Riigikogu, II Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

11:05 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele" eelnõu (86 OE) esimene lugemine

Martin Repinski: Aitäh, austatud juhataja! Austatud ettekandja! Ma olen veendunud, et põhjus, miks top-up'i ei ole järgmise aasta eelarves, on selles, et valitsuse jaoks ei ole see prioriteet. Kui me räägime Poolast, siis Poolas on eraldi põllumeeste erakond ja nad seisavad põllumeeste eest, nõuavad toetu... Loe lähemalt

Martin Repinski: Aitäh, austatud juhataja! Lugupeetud ettekandja! Ma saan aru, et see on muidugi mingis mõttes poliitiline ja emotsionaalne küsimus, aga ma proovin läheneda sellele pragmaatiliselt. Kas rahanduskomisjon tegi mingi arvestuse selle kohta, mis juhtub siis, kui riik ei maksa üleminekutoetusi? Kui palju ... Loe lähemalt

Martin Repinski: Austatud kolleegid! Ma saan aru, et sellel teemal on juba hästi palju räägitud ja praegugi käib saalis terav vaidlus koalitsiooni ja opositsiooni vahel. Ma ütlen ausalt, et sellistel momentidel on mul hea meel, et ma olen opositsioonis, sest ma näen, kuidas käituvad need rahvasaadikud, kes lubasid p... Loe lähemalt

22.10.2015 / 10:00 XIII Riigikogu, II Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

11:44 Riigi õigusabi seaduse muutmise seaduse eelnõu (14 SE) esimene lugemine

Martin Repinski: Aitäh, austatud juhataja! Austatud ettekandja! Kas probleem on ainult tagasilükatud avaldustes või on see laiem? Võib-olla on inimesi, kes ei esitagi taotlust, kuna nad teavad, et seadusega ei ole lubatud seda vene keeles teha, aga neil ei ole võimalust või nad ei tea, kuidas seda eesti keeles teha.... Loe lähemalt

Martin Repinski: Aitäh, austatud juhataja! Austatud Dmitri Dmitrijev! Ma olen nõus, et Eestis elavad teise emakeelega inimesed peavad eesti keelt õppima ja neil endal on siis palju kergem Eestis elada. Ma arvan, et enamik meist on sellega nõus. Aga selge on, et noored Eesti venelased suures osas oskavad eesti keelt,... Loe lähemalt

20.10.2015 / 10:00 XIII Riigikogu, II Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:03 2016. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (103 SE) esimene lugemine

Martin Repinski: Aitäh, austatud juhataja! Austatud minister! Mul on küsimus top-up'i kohta. Te väga pikalt ja ilusasti vastasite Siret Kotka küsimusele põllumajanduse kohta. See on muidugi hea, et need toetused on järgmisel perioodil suuremad kui eelmisel, aga jutt on konkreetselt praegusest ajast. Minu ar... Loe lähemalt

Martin Repinski: Aitäh, härra juhataja! Austatud minister! Vastates minu esimesele küsimusele mainisite te väga õigesti, et eelarve ressursid on limiteeritud ja on vaja väga hästi mõelda, kuhu tasub investeerida ning keda tasub toetada ja keda mitte. Just sellepärast ma arvangi, et on mõistlik ikkagi põllumeestele <... Loe lähemalt

19.10.2015 / 15:00 XIII Riigikogu, II Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

15:30 Arupärimine avaliku sektori töötajate avalduste kohta sotsiaalmeedias (nr 74)

Martin Repinski: Austatud kolleegid! Austatud minister! Ma tutvustan arupärimist avaliku sektori töötajate avalduste kohta sotsiaalmeedias. Eesti Kaitseliidu avalike suhete osakonna spetsialist Urmas Reitelmann avaldas sotsiaalmeedias arvamust põgenike ning Eestis elavate venelaste kohta. Tegemist on juba teise väga... Loe lähemalt

Martin Repinski: Aitäh, austatud juhataja! Austatud minister! Te rääkisite väga pikalt, et teie arust ei ole sellised väljaütlemised head ja te mõistate need hukka. Aga kõne lõpust ma sain aru, et te olete ikkagi rahul sellega, et Reitelmann töötab siiamaani Kaitseliidus. Kas te arvate, et nii see peabki olema? Loe lähemalt

Martin Repinski: Austatud juhataja! Austatud kolleegid! Austatud minister! Ütlen ausalt, et mind isiklikult Urmas Reitelmanni väljaütlemine absoluutselt ei häiri. Ma tean, et normaalne inimene nii ei ütle, ja pigem on mul temast inimlikult kahju. Tema tegevuses ei ole midagi meeldivat ka eestlastele, vähemalt mitte ... Loe lähemalt

23.09.2015 / 14:00 XIII Riigikogu, II Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

Martin Repinski: Austatud kolleegid! Mul on au esitada Keskerakonna fraktsiooni nimel arupärimine. Arupärimine läheb kaitseministrile ja puudutab ühe avaliku sektori töötaja avaldust sotsiaalmeedias, nn Reitelmanni asja. Ma ei hakka neid rumalusi siin tsiteerima, aga kindlasti olete te kõik kuulnud või lugenud, mida... Loe lähemalt

21.09.2015 / 15:00 XIII Riigikogu, II Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

19:35 Arupärimine sigade Aafrika katku leviku kohta Eestis (nr 65)

Martin Repinski: Aitäh, austatud eesistuja! Austatud minister! Mul on selline küsimus. Seakatku põhjustatud kriisi ajal juhtus üks pehmelt öeldes ebameeldiv juhtum Tormas, millega kaasnes hulk probleeme ja vigu. Ma tahan küsida seda, kas ministeerium on sellest midagi õppinud. Kui kuskil Eestis tuleb sarnane juhtum,... Loe lähemalt

20:35 Arupärimine erimärgistatud diislikütuse aktsiisimäära tõstmise kohta (nr 55)

Martin Repinski: Austatud kolleegid! Minu arupärimine on otseselt seotud põllumajandusega. Nagu me kõik teame, kiitis Riigikogu selle aasta juunis heaks seaduseelnõu, millega tõsteti mitut maksu. Muu hulgas on nüüd ette nähtud tõsta mitmel aastal järjest erimärgistatud diislikütuse aktsiisi. Juba järgmise aasta 1. j... Loe lähemalt

Martin Repinski: Aitäh, austatud eesistuja! Austatud minister! Ma tahan lihtsalt seletada, miks ma küsisin ka arupärimise viimase küsimuse, et kas te võite Eesti põllumeestele kinnitada, et nad saavad ka tulevikus erimärgistatud diislikütust kasutada. Põhjus on selles, et suve alguses või maikuus andis rahandusminis... Loe lähemalt

Martin Repinski: Kolleegid! Ma tahan tegelikult tänada kolleege Jaak Madisoni ja Helir-Valdor Seederit selle eest, et nad rääkisid juba mitmest minu mõttest. Ma soovisin ka sellest rääkida, et kui me oleme Euroopas üksteisega lojaalsed ja võrdsed, siis peaksime kõikides küsimustes võrdsed olema, mitte ainult siis, ... Loe lähemalt

17.09.2015 / 10:00 XIII Riigikogu, II Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:05 Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse täiendamise seaduse eelnõu (7 SE) esimene lugemine

Martin Repinski: Aitäh, austatud juhataja! Austatud ettekandja! Ma lihtsalt tahan tuua näite sellest, et praegusel momendil seda maad ei saa osta eraisikud, kes on Eestis võib-olla kogu oma elu elanud. Paljud neist on Eestis sündinud. Samas võib Moskvas elav ärimees Eestis luua firma ja osta kas või kõik need maatük... Loe lähemalt

Martin Repinski: Aitäh, austatud juhataja! Austatud Mihhail! Ma tahan tegelikult tänada eelkõige oma kolleegi Martin Kukke, sellepärast et ma tõesti nautisin, kui kuulsin, mis ta räägib. Enne ma ei kujutanud ette, et võib niimoodi olla, et Riigikogu saalis Riigikogu liige seletab inimestele, kuidas võib seadusest mö... Loe lähemalt

15.09.2015 / 10:00 XIII Riigikogu, II Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:06 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (6 SE) esimene lugemine

Martin Repinski: Aitäh, austatud juhataja! Austatud ettekandja! Mul on selline väga konkreetne näide. Kolm-neli aastat tagasi käis Nitroferdi tehase juht rääkimas Eesti Energia juhatusega ja riigimeestega. Ta palus, et energiaaktsiisi nende jaoks natuke vähendataks, sest nad tarbisid tippajal 5% kogu Eesti elektrien... Loe lähemalt

Martin Repinski: Aitäh, austatud juhataja! Austatud ettekandja! Tahtsin lihtsalt öelda, et nüüd on juba hilja motiveerida, sest ettevõte on kinni, inimesed on tööta. Aktsiisi ja mitmete maksude võrra väheneb Eesti eelarve selle ettevõtte kinnipanemise tõttu. Nii et motiveerida on vaja siis, kui ettevõtte juhid pöörd... Loe lähemalt

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee