Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kalender

Vali ajavahemik Ava kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista
header-logo

Stenogrammid

Stenogrammid: 113 Ava/Sulge kõik
20.11.2019 / 12:00 XIV Riigikogu, II Istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

13:18 Koalitsioonilepingu täitmine video-link-logo

Heidy Purga: Tänan, lugupeetud asespiiker! Hea minister! See seadusmuudatus on vastutustundetult komisjoni saadetud. Miks? Sest see on tekitanud nii palju segadust ja väga palju mitmetimõistmist nii õppurites, lapsevanemates, õpetajates kui ka muudes inimestes, kes on haridustööga seotud. Ja seaduse algtekst on ... Loe lähemalt

14.11.2019 / 10:00 XIV Riigikogu, II Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:57 44 Riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks maaeluminister Mart Järvikule video-link-logo

Heidy Purga: Suur aitäh, lugupeetud eesistuja! Hea minister Järvik! Mul on ees üks Postimehe artikkel, kuna te olete siin korduvalt maininud, et ajakirjandus interpreteerib tõde. See artikkel algab selliste lausetega: "Valitsuse kriisi lävele viinud skandaali asjaosalisi, maaeluminister Mart Järvikut, tema endis... Loe lähemalt

Heidy Purga: Suur tänu, hea juhataja! Lugupeetud minister! Ma tulen tagasi oma eelmise küsimuse juurde, millele ma ei saanud ammendavat vastust. See oli seoste kohta Soosaarega. Te ütlesite, et sellel konkreetsel kirjeldusel või sellel ajakirjanduses teile omistatud kirjeldusel ei ole mitte mingisugust rolli sel... Loe lähemalt

13.11.2019 / 14:00 XIV Riigikogu, II Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:30 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE) teine lugemine video-link-logo

Heidy Purga: Lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Praegune valitsusliit ei ole astunud ühtegi sammu, et minna üle ühtsele eestikeelsele haridusele. See teema on otsustatud maha matta, nagu nähtub käesolevast eelarvedokumendist. Riigikogu on arutanud eestikeelsele haridusele üleminekut muu hulgas riikliku... Loe lähemalt

07.11.2019 / 10:00 XIV Riigikogu, II Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:05 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" muutmine" eelnõu (85 OE) esimene lugemine video-link-logo

Heidy Purga: Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Minu küsimus on vaadete muutumise kohta. Erkki Keldo, mu pinginaaber, nimetas hulga seisukohti, mida Oudekki Loone on esitanud ja mille kohta teie, hea ettekandja, ütlesite, et inimese vaated võivad muutuda. Minu küsimus on, et kuidas ja mis suunas on kan... Loe lähemalt

22.10.2019 / 10:00 XIV Riigikogu, II Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:08 Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele eesti keele elujõu, arengu ja õppe tugevdamiseks“ eelnõu (60 OE) esimene lugemine video-link-logo

Heidy Purga: Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Selle kõne all oleva dokumendi puhul võib täheldada päris mitut märkimisväärset ja pisut kentsaka lähenemisega asjaolu. Kõigepealt see, et valitsus annab endale koalitsiooni kaudu tööülesande. Aga nüüd selle tööülesande juurde asudes: kas te teadsite, et ... Loe lähemalt

09.10.2019 / 14:00 XIV Riigikogu, II Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

16:06 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (39 SE) esimene lugemine video-link-logo

Heidy Purga: Tänan, hea asespiiker! Lugupeetud Jürgen Ligi! Ma loen seletuskirja, kus on mainitud hindamistulemustest lähtuvaid soovitusi, mida on kolm: hariduse kõrge kvaliteet, see, et direktorid on õppimise liidrid, ja et koolides on rakendunud õppija vajadusi arvestav, loovust ja innovaatilisust arendav õpik... Loe lähemalt

25.09.2019 / 14:00 XIV Riigikogu, II Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:10 Kodakondsuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (57 SE) esimese lugemise jätkamine video-link-logo

Heidy Purga: Lugupeetud eesistuja! Head kolleegid! Alustan oma ettekannet ühe õpetaja väga tabava tsitaadiga, mis käib selle konkreetse eelnõu kohta ja ta on öelnud: "Õpetajana tekitab minus väga suurt stressi olukord, kus pean iga n-ö tuule muutusega haridusmaastikul leidma pidevalt uusi ressursse oma õpilasteg... Loe lähemalt

25.09.2019 / 12:00 XIV Riigikogu, II Istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

13:33 Eestikeelne haridus video-link-logo

Heidy Purga: Haridus- ja teadusminister Mailis Repsile on küsimus, rahanduse juurde ei ole ta vist veel jõudnud. (H. Põlluaas naerab.) Aga aitäh, hea istungi juhataja! Lugupeetud minister! Mart Helme tutvustas üleeile siin puldis kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu. Ta viitas korduvalt nii kodakondsuse ... Loe lähemalt

24.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu, II Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

12:00 Kodakondsuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (57 SE) esimene lugemine video-link-logo

Heidy Purga: Aitäh, hea istungi juhataja! Lugupeetud Mailis! Jätkan sellesama kõlamajäämise ja valestimõistmisega, millel sa eelnevas vastuses peatusid. Meil on siin saalis ning tegelikult ka kultuurikomisjonis ja fraktsioonides suhteliselt omanäoline situatsioon. See eelnõu on tänaseks olnud komisjonis kättesaa... Loe lähemalt

Heidy Purga: Tänan, lugupeetud asespiiker! Lugupeetud minister! Kuuldavasti, muide, on paljud 9. klassi õpilased seda ülekannet siin kuulamas, et teada saada, mida tulevik neile toob. Ja nad väärivad kindlasti lugupidavat, konkreetset, selget sõnumit nagu ka õpetajad. Ma tulen tagasi oma eelmise küsimuse juurde... Loe lähemalt

23.09.2019 / 15:00 XIV Riigikogu, II Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

15:05 Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (58 SE) esimene lugemine video-link-logo

Heidy Purga: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud Mart Helme! Kas te saaksite palun selgitada järgmist? Kui käesoleva eelnõu kohaselt on kodakondsus võimalik saada ilma eksamit sooritamata ja teie ütlete täna siin puldis, et eksamid tuleb siiski sooritada, ja homme tuleb siin saalis esimesele lugemisel... Loe lähemalt

11.09.2019 / 12:00 XIV Riigikogu, II Istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

12:57 Ühistransport video-link-logo

Heidy Purga: Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud Taavi Aas! Me kõik loeme iga päev uudiseid, mis kirjeldavad ATKO Grupi busside ja bussijuhtide sekeldusi Eestimaa teedel. Kirjutatakse üsna mitmekülgselt. Küll ei välju bussid esimesel koolipäeval, küll on juhid purjus või üleväsinud, bussid ei vasta nõuetele, ... Loe lähemalt

Heidy Purga: Aitäh istungi juhatajale! Lugupeetud Taavi Aas! Me räägime siin siiski väga tõsistest juhtumitest. Miks see kõik nii kaua aega on võtnud ja kas teie tegevust võib olla takistanud see, et tegemist on teie hea tuttava ja parteikaaslasega, lisaks meie kolleegiga siin Riigikogus, perekond Sarapuude ärig... Loe lähemalt

10.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu, II Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:06 Riigikogu otsuse "Ettepanek Vabariigi Valitsusele Eesti alus- ja koolihariduse ühtseks ja eestikeelseks muutmiseks" eelnõu (2 OE) esimene lugemine video-link-logo

Heidy Purga: Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud Jürgen Ligi! Selsamal teemal mõtiskledes ajas tagasi vaadates leidub ka kogenenumale poliitikavaatlejale ilmselt väga suuri üllatusi. Eesti keelele üleminekust on räägitud juba aastaid ja ma toon mõned väljavõtted, mis ma leidsin internetis otsingumootorit kasutades.... Loe lähemalt

Heidy Purga: Ja ka täna leitakse selles seaduseelnõus väga palju probleeme. See on liiga üldine ... Loe lähemalt

Heidy Purga: ... ja liiga pealiskaudne. Miks on eestikeelsele haridusele üleminek olnud siiani samas seisus, et pole leitud lahendit, ühtset keelt ja ... Loe lähemalt

Heidy Purga: Ma esitasin küsimuse. Loe lähemalt

Heidy Purga: Jah. Ma esitasin küsimuse. Aitäh! Loe lähemalt

03.06.2019 / 15:00 XIV Riigikogu, I Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

18:17 Siseminister Mart Helmele umbusalduse avaldamise arutamine video-link-logo

Heidy Purga: Aitäh, hea istungi juhataja! Lugupeetud minister Helme! Oleme kuulanud täna siin teie vastuseid ja need on olnud üpris sageli küsijat ründavad. Ma küsin päris siiralt: miks te ei suuda väärikalt ja tasakaalukalt inimestele vastata ja miks te tõstate häält? Kuidas me peaksime tõlkima seda teie tänast... Loe lähemalt

27.05.2019 / 15:00 XIV Riigikogu, I Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

15:12 Riigikogu otsuse "Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu liikmete nimetamine" eelnõu (21 OE) esimene lugemine video-link-logo

Heidy Purga: Hea istungi juhataja! Lugupeetud kolleegid! Kultuurikomisjon arutas Eesti Rahvusraamatukogu liikmete nimetamise eelnõu ettevalmistamist esimeseks lugemiseks oma 13. mai istungil, millest võtsid osa komisjoni liikmed Helle-Moonika Helme, Signe Kivi, Viktoria Ladõnskaja-Kubits, Katri Raik, Mihhail Sta... Loe lähemalt

15.05.2019 / 12:00 XIV Riigikogu, I Istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

13:03 Eesti Rahvusringhäälingu ajakirjanike survestamine video-link-logo

Heidy Purga: Aitäh teile, hea koosoleku juhataja! Lugupeetud Mart Helme! Ma olen ajakirjandustaustaga inimene, kes hoolib nii ajakirjandusvabadusest kui ka sõnavabadusest. Ringhäälingunõukogu endise liikmena jälgin suure tähelepanuga ka kõike seda, mis toimub Eesti Rahvusringhäälingu ümber. Kuna ma töötan Riigik... Loe lähemalt

Heidy Purga: Aitäh teile! Teine küsimus on samuti rahvusringhäälingu teemal, aga natukene teise nurga alt. Millise hinnangu teie, lugupeetud Mart Helme, olles peaministri ülesannetes, annate hiljuti ilmunud uudisele, mis ütleb, et SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks eestvedaja Varro Vooglaid on alustanud üle-e... Loe lähemalt

17.04.2019 / 14:00 XIV Riigikogu, I Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:02 Peaministrikandidaat Jüri Ratasele volituste andmine Vabariigi Valitsuse moodustamiseks video-link-logo

Heidy Purga: Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud Jüri Ratas! Minu küsimus puudutab ajakirjanike ja mõnede poliitikute vastasseisu, mis demokraatias on igati normaalne, kuid mis just viimasel ajal on vägagi võimendunud. Näide: nii Mart Luik kui ka Martin Helme on meedias avalikkuse ees nimetanud konkreetseid Eesti R... Loe lähemalt

30.01.2019 / 14:00 XIII Riigikogu, IX Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:10 "Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020". 2018. aasta täitmise aruanne video-link-logo

Heidy Purga: Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Suur tänu ülevaate eest, mille te kultuurikomisjonile ja ka teistele olete esitanud, samuti tänase väga hea ettekande eest! Nii sisukat dokumenti ja nii head ettekannet ei ole ammu olnud. Minu küsimus puudutab kultuuri eksporti. Kas te saaksite täpsemalt ... Loe lähemalt

Heidy Purga: Hea eesistuja! Lugupeetud kolleegid! Tahan tänada kõigepealt ministrit selle väga põhjaliku ettekande eest ja aruandedokumendi eest. Tugev kultuur ühendab meid kõiki. See on alus kogu ühiskonna toimimiseks. Mida rikkalikum ning hoitum on meie kultuur, seda tugevamad me rahvana oleme. Kultuur pole a... Loe lähemalt

24.01.2019 / 10:00 XIII Riigikogu, IX Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:15 Autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (757 SE) esimene lugemine video-link-logo

Heidy Purga: Aitäh, lugupeetud juhataja! Hea eelnõu algataja! Mul on küsimus lihtsalt selguse huvides. Milline on teie seisukoht Justiitsministeeriumi esitatud paranduste kohta sellelesamale eelnõule? See, kuidas nemad asju näevad, erineb mõnevõrra sellest, millise lahendi teie olete välja pakkunud. Palun öelge,... Loe lähemalt

Heidy Purga: Tere, head kolleegid! Hea eesistuja! Autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu 757 esimene lugemine, mina kirjeldan kultuurikomisjonis toimunut. Eelnõu esimese lugemise ettevalmistus oli kultuurikomisjonis arutusel neljapäeval, 17. jaanuaril k.a. Peale arutelu tehti ettepanek saata eelnõu täisk... Loe lähemalt

Heidy Purga: Väga tore! Loe lähemalt

Heidy Purga: Aitäh, hea küsija! Hea tahte korral me suudame kõike. Loe lähemalt

17.01.2019 / 10:00 XIII Riigikogu, IX Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

11:03 Keeleseaduse muutmise seaduse eelnõu (756 SE) esimene lugemine video-link-logo

Heidy Purga: Tere! Reformierakond peab seda muudatust, mis pöörab sisulist tähelepanu eesti keelele, väga oluliseks. Pean lisama, et Eesti keelepoliitika on Reformierakonna üks prioriteetidest, seisame ühtse eestikeelse hariduse eest alates lasteaiast. Meil ei ole vaja Eestis paralleelseid maailmu, mille tõttu v... Loe lähemalt

05.12.2018 / 14:00 XIII Riigikogu, VIII Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

17:44 Muuseumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (716 SE) teine lugemine video-link-logo

Heidy Purga: Tere, head kolleegid! Hea eesistuja! Muuseumiseaduse muutmise seaduse eelnõu teine lugemine. Selle eelnõu peamine mõte ja eesmärk seisneb selles, et Eesti oleks rohkem maailma kultuurikaardil, et meile jõuaksid siia maailma nimekad, kvaliteetsed ja kuulsad näitused. Kõnealuse eelnõu esimene lugemine... Loe lähemalt

04.12.2018 / 10:00 XIII Riigikogu, VIII Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:36 Riigikogu otsuse "Ettepanek Vabariigi Valitsusele Eesti alus- ja koolihariduse ühtseks ja eestikeelseks muutmiseks" eelnõu (682 OE) esimene lugemine

Heidy Purga: Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Palun kinnitage veel kord, et see seadusmuudatus ei võta meie muukeelsetelt kaaskodanikelt ära nende kultuuri- ja keeleruumi, et neile jääb võimalus oma emakeelt näiteks valikainena edasi õppida ning et ka senisel õpetajaskonnal on piisavalt aega ümberõp... Loe lähemalt

26.11.2018 / 11:00 XIII Riigikogu, VIII Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

12:26 Justiitsministri poliitiline avaldus seoses Riigikogu avalduse "ÜRO globaalse ränderaamistiku kohta" eelnõuga (758 AE) video-link-logo

Heidy Purga: Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Kui õhtuks on seesama avaldus – mitte siis raamistik – SDE ja Keskerakonna häältega vastu võetud ja valitsus loeb seda ühinemise baasiks, kas te siis astute tagasi või mitte? Loe lähemalt

14:25 Riigikogu avalduse "ÜRO globaalse ränderaamistiku kohta" eelnõu (758 AE) esimene lugemine video-link-logo

Heidy Purga: Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud ettekandja, kas te teate, milline on olnud väga paljude inimeste reaktsioon sotsiaalmeedias tänahommikuse meeleavalduse järel? Nad on kurvad. Nad on väga kurvad, neil on väga piinlik, nad on šokeeritud. Te olete üks vastutavaid osapooli selles täna arutluse all oleva... Loe lähemalt

14.11.2018 / 14:00 XIII Riigikogu, VIII Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

19:05 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (729 SE) esimene lugemine video-link-logo

Heidy Purga: Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud minister! Me oleme kultuurikomisjonis seda teemat väga põhjalikult arutanud juba aasta aega tagasi. Tulen aga konkreetse eelnõu juurde. Me oleme kursis, millistel alustel ja kellele koolipersonali hulgast antakse õigused selleks preventsiooniks ja aktsioonideks. Aga ... Loe lähemalt

Heidy Purga: Head kolleegid, kes te siia olete jäänud! Reformierakonna esindajana annan teada meie erakonna seisukoha. Praegune peaminister ütles oma avakõnes parlamendikoosseisule, et tema valitsuses ei saa olema sellist asja, et õige eelnõu esitab vale mees ja sellepärast jääb seadus tegemata. Aga näib, et sel... Loe lähemalt

08.11.2018 / 10:00 XIII Riigikogu, VIII Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:03 Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (663 SE) esimene lugemine video-link-logo

Heidy Purga: Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud ettekandja, tänan samuti väga huvitava ettekande eest! Te olete tõeline asjatundja sellel alal. Ma tahan küsida nende varieeruvate kulude kohta, mida te oma kõnes mainisite. Seal oli neid kolmes kategoorias: 48–159 eurot, 60–219 eurot ja 119–339 eurot. Ma tahaksin te... Loe lähemalt

07.11.2018 / 14:00 XIII Riigikogu, VIII Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

16:52 Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse muutmise ning tulumaksuseaduse ja nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (722 SE) esimene lugemine video-link-logo

Heidy Purga: Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud minister! Selle eelnõu puhul on tegemist riigiabiga, mis eeldab Euroopa Komisjoni heakskiitu. Millal te kavatsete seda luba küsida, kas enne teist lugemist või mõnel muul ajal? Meie eeldame, et seda tehakse enne teist lugemist. Loe lähemalt

18:08 Muuseumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (716 SE) esimene lugemine video-link-logo

Heidy Purga: Hea eesistuja! Lugupeetud kolleegid! Käesoleva eelnõu esimese lugemise ettevalmistus oli kultuurikomisjonis arutluse all 22. oktoobril k.a. Peale arutelu tehti ettepanek saata eelnõu täiskogu 7. novembri päevakorda. Juhtivkomisjoni ettekandjaks otsustati määrata siinkõneleja. Kirjeldan lähemalt komi... Loe lähemalt

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee