Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Календарь

Выбрать период времени Открыть календарь

Начиная с:

По:

Закрыть X

Посмотреть результаты:

Искать стенограмму

Поиск осуществляется и все стенограммы представлены на эстонском языке. Если требуется стенограмма за конкретный день или период времени, выберите в календаре соответствующую дату или период времени и нажмите на кнопку "Поиск". Если вы желаете внести уточнения, отметьте нужные из представленных ниже вариантов перед тем, как нажимать на кнопку "Поиск".

Искать стенограмму

Отменить
header-logo

Стенограммы

Заседания и стенограммы, 25.11.2020 - 26.01.2021

26.01.2021
26.01.2021 / 10:00 XIV Рийгикогу, V cессия, пленарное заседание Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:01 Vabariigi Valitsuse ametivanne

10:33 Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (227 SE) teine lugemine

10:39 Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (245 SE) teine lugemine

10:45 Toiduseaduse muutmise seaduse eelnõu (228 SE) teine lugemine

10:53 Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (283 SE) esimene lugemine

25.01.2021
25.01.2021 / 15:00 XIV Рийгикогу, V cессия, пленарное заседание Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

15:07 Peaministrikandidaat Kaja Kallasele volituste andmine Vabariigi Valitsuse moodustamiseks

18:03 Vaba mikrofon

22.01.2021—24.01.2021
ЗАСЕДАНИЯ НЕ ПРОВОДЯТСЯ 22.01.2021—24.01.2021
21.01.2021
21.01.2021 / 10:00 XIV Рийгикогу, V cессия, пленарное заседание Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

20.01.2021
20.01.2021 / 14:00 XIV Рийгикогу, V cессия, пленарное заседание Vaata täpsemalt

13:57 Istungi rakendamine

14:01 Kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu (298 SE) kolmas lugemine video-link-logo

14:05 Liiklusseaduse ning autoveoseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (299 SE) esimene lugemine video-link-logo

20.01.2021 / 12:00 XIV Рийгикогу, V cессия, инфочас Vaata täpsemalt

11:57 Infotund

12:01 Haiglate toimetulek COVID-19 tingimustes video-link-logo

12:11 Teehoiukava video-link-logo

12:21 Miks ei ole täidetud avalikkusele antud lubadust moodustada Estonia huku uurimiseks komisjon? video-link-logo

12:31 Sportimisega seotud uued piirangud video-link-logo

12:41 Rahvusteaduste lisafinantseerimine video-link-logo

12:55 Ettevõtlustoetused video-link-logo

13:02 Eesti keele õppe tulevik video-link-logo

13:14 Turismi toetusmeetmed video-link-logo

13:28 Individuaalsete piirangute leevendamine video-link-logo

13:41 Vabakutseliste loovisikute sotsiaalsed garantiid video-link-logo

13:45 Rail Baltic video-link-logo

19.01.2021
19.01.2021 / 10:00 XIV Рийгикогу, V cессия, пленарное заседание Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

18.01.2021
18.01.2021 / 15:00 XIV Рийгикогу, V cессия, пленарное заседание Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

15:21 Kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu (298 SE) teine lugemine video-link-logo

15:30 Vaba mikrofon video-link-logo

15.01.2021—17.01.2021
ЗАСЕДАНИЯ НЕ ПРОВОДЯТСЯ 15.01.2021—17.01.2021
14.01.2021
14.01.2021 / 10:00 XIV Рийгикогу, V cессия, пленарное заседание Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:03 Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (281 SE) esimene lugemine

13.01.2021
13.01.2021 / 14:00 XIV Рийгикогу, V cессия, пленарное заседание Vaata täpsemalt

13:57 Istungi rakendamine

15:35 Riigikogu otsuse „Rahvahääletuse korraldamine abielu mõiste küsimuses“ eelnõu (288 OE) teine lugemine video-link-logo

13.01.2021 / 12:00 XIV Рийгикогу, V cессия, инфочас Vaata täpsemalt

11:58 Infotund

12:02 Vaktsineerimine video-link-logo

12:14 Abielureferendum video-link-logo

12:28 Loodav seadusandlus video-link-logo

12:41 Metsanduse arengukava video-link-logo

12:52 Peaministri kaassüü Riigikogus aset leidnud õigusrikkumistes video-link-logo

12:52 Seadusloome video-link-logo

13:05 Koolikorraldus video-link-logo

13:17 Olukord riigis video-link-logo

13:30 Eesti linnalised järved video-link-logo

13:39 Toetusmeetmed video-link-logo

13:50 Võrdsed võimalused video-link-logo

12.01.2021
12.01.2021 / 10:00 XIV Рийгикогу, V cессия, пленарное заседание Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:02 Sotsiaalkomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Eesti rahvastiku tervise arengukava 2020–2030" arutelu video-link-logo

11.01.2021
11.01.2021 / 15:00 XIV Рийгикогу, V cессия, пленарное заседание Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

15:00 Riigikogu liikme Eduard Odinetsi ametivanne video-link-logo

15:01 Istungi rakendamine video-link-logo

15:39 Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (293 SE) esimene lugemine video-link-logo

15:47 Sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (295 SE) esimene lugemine video-link-logo

16:19 Vaba mikrofon video-link-logo

18.12.2020—10.01.2021
ЗАСЕДАНИЯ НЕ ПРОВОДЯТСЯ 18.12.2020—10.01.2021
17.12.2020
17.12.2020 / 10:00 XIV Рийгикогу, IV cессия, пленарное заседание Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:15 Kriminaalmenetluse seadustiku ja kohtuekspertiisiseaduse muutmise seaduse (arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikuse tunnustamise määruse ning Euroopa Prokuratuuri määruse rakendamine) eelnõu (261 SE) kolmas lugemine video-link-logo

10:19 Maagaasiseaduse muutmise seaduse eelnõu (256 SE) kolmas lugemine video-link-logo

10:20 Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (122 SE) kolmas lugemine video-link-logo

10:47 Jõuluvana video-link-logo

16.12.2020
16.12.2020 / 14:00 XIV Рийгикогу, IV cессия, инфочас Vaata täpsemalt

13:58 Istungi rakendamine

14:01 Riigikogu liikme Marko Tormi ametivanne video-link-logo

14:02 Istungi rakendamine video-link-logo

14:54 Maagaasiseaduse muutmise seaduse eelnõu (256 SE) teine lugemine video-link-logo

14:59 Kriminaalmenetluse seadustiku ja kohtuekspertiisiseaduse muutmise seaduse (arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikuse tunnustamise määruse ning Euroopa Prokuratuuri määruse rakendamine) eelnõu (261 SE) teine lugemine video-link-logo

15:07 Karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse (vihakuritegude vastu võitlemine) eelnõu (276 SE) esimene lugemine video-link-logo

18:23 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (297 SE) esimene lugemine video-link-logo

18:29 Kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu (298 SE) esimene lugemine video-link-logo

18:33 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse (intellektuaalomandi õiguse rikkumisele tugineva hagi tagamine) eelnõu (231 SE) kolmas lugemine video-link-logo

18:38 Pankrotiseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (195 SE) kolmas lugemine video-link-logo

18:39 Võlaõigusseaduse muutmise seaduse (üürisuhted) eelnõu (232 SE) kolmas lugemine video-link-logo

18:52 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (207 SE) kolmas lugemine video-link-logo

19:05 Maamaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (285 SE) kolmas lugemine video-link-logo

19:06 Autoriõiguse seaduse, maksukorralduse seaduse ja tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse muutmise seaduse (nn tühja kasseti tasu süsteemi muutmine ning Patendiameti ülesannete laiendamine) eelnõu (233 SE) kolmas lugemine video-link-logo

19:22 Kaubandustegevuse seaduse kehtetuks tunnistamise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (235 SE) kolmas lugemine video-link-logo

19:25 Meetrikonventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (278 SE) teine lugemine video-link-logo

16.12.2020 / 12:00 XIV Рийгикогу, IV cессия, инфочас Vaata täpsemalt

11:58 Infotund

12:02 Tervisekriis video-link-logo

12:17 Ida-Virumaa olukord video-link-logo

12:33 Tervise- ja majanduskriisi tagajärgede ennetamine video-link-logo

12:44 Siseturvalisus video-link-logo

12:52 Meedia kättesaadavus video-link-logo

13:06 Euroopa Liidu vahendid video-link-logo

13:16 Välispoliitika video-link-logo

13:28 Viiruse leviku tõkestamine video-link-logo

13:44 Toetusmeetmed video-link-logo

15.12.2020
15.12.2020 / 10:00 XIV Рийгикогу, IV cессия, пленарное заседание Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:02 Kogumispensionide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (287 SE) kolmas lugemine video-link-logo

10:07 Loomakaitseseaduse ja pankrotiseaduse muutmise seaduse eelnõu (226 SE) kolmas lugemine video-link-logo

10:08 Tuleohutuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (120 SE) kolmas lugemine video-link-logo

10:21 Peaminister Jüri Ratase poliitiline avaldus seoses COVID-19 haigusega kujunenud olukorraga Eestis video-link-logo

13:43 Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (122 SE) teise lugemise jätkamine video-link-logo

14.12.2020
14.12.2020 / 15:00 XIV Рийгикогу, IV cессия, пленарное заседание Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

15:51 Riigikogu otsuse "Rahvahääletuse korraldamine abielu mõiste küsimuses" eelnõu (288 OE) esimene lugemine video-link-logo

19:12 Vaba mikrofon video-link-logo

11.12.2020—13.12.2020
ЗАСЕДАНИЯ НЕ ПРОВОДЯТСЯ 11.12.2020—13.12.2020
10.12.2020
10.12.2020 / 10:00 XIV Рийгикогу, IV cессия, пленарное заседание Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:01 Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Rohepööre – nii väljakutse kui võimalus Eesti jaoks" arutelu video-link-logo

09.12.2020
09.12.2020 / 14:00 XIV Рийгикогу, IV cессия, пленарное заседание Vaata täpsemalt

13:58 Istungi rakendamine

14:02 2021. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (254 SE) kolmas lugemine

16:36 Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse ja meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (282 SE) kolmas lugemine

16:38 Notariaadiseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (200 SE) kolmas lugemine

16:39 Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (257 SE) kolmas lugemine

16:54 Maksubaasi kahandamise ja kasumi ümberpaigutamise ennetamiseks maksulepingutega seotud meetmete rakendamise mitmepoolse konventsiooni ratifitseerimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (286 SE) teine lugemine

16:59 Euroopa Nõukogu filmialase kaastootmise konventsiooni (uuendatud) ratifitseerimise seaduse eelnõu (258 SE) teine lugemine

17:08 Riigikogu otsuse "Ettepanek Vabariigi Valitsusele vesinikustrateegia väljatöötamine" eelnõu (279 OE) esimene lugemine

19:00 Kaubandustegevuse seaduse kehtetuks tunnistamise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (235 SE) teine lugemine

19:08 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse (intellektuaalomandi õiguse rikkumisele tugineva hagi tagamine) eelnõu (231 SE) teine lugemine

19:13 Pankrotiseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (195 SE) teine lugemine

19:26 Tuleohutuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (120 SE) teine lugemine

19:45 Maamaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (285 SE) teine lugemine

19:48 Autoriõiguse seaduse, maksukorralduse seaduse ja tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse muutmise seaduse (nn tühja kasseti tasu süsteemi muutmine ning Patendiameti ülesannete laiendamine) eelnõu (233 SE) teine lugemine

09.12.2020 / 12:00 XIV Рийгикогу, IV cессия, инфочас Vaata täpsemalt

11:57 Infotund

12:01 Rahajaotuse otsused valitsuses video-link-logo

12:15 Tervisekriis video-link-logo

12:29 Kriisiabimeetmed video-link-logo

12:44 Ida-Virumaa koroonameetmed video-link-logo

12:58 Katuseraha video-link-logo

13:11 Koosmeel koroonaviiruse tõrjumisel video-link-logo

13:23 Riiklike andmekogude turvalisus video-link-logo

13:33 Turismimajanduse toetamine video-link-logo

13:42 Välispoliitika video-link-logo

13:51 Ohjade käest laskmine koroonaviiruse teise laine ajal video-link-logo

08.12.2020
08.12.2020 / 10:00 XIV Рийгикогу, IV cессия, пленарное заседание Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:03 Riikliku pensionikindlustuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (253 SE) kolmas lugemine video-link-logo

10:26 Loomakaitseseaduse ja pankrotiseaduse muutmise seaduse eelnõu (226 SE) teine lugemine video-link-logo

10:47 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (207 SE) teine lugemine video-link-logo

11:50 Krediidiasutuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (248 SE) esimene lugemine video-link-logo

12:10 Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (249 SE) esimene lugemine video-link-logo

13:00 Kogumispensionide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (287 SE) teine lugemine video-link-logo

07.12.2020
07.12.2020 / 15:00 XIV Рийгикогу, IV cессия, пленарное заседание Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

15:00 Riigikogu liikme Imre Sooääre ametivanne video-link-logo

15:12 Istungi rakendamine video-link-logo

15:18 Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse ja meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (282 SE) teine lugemine video-link-logo

15:23 Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (257 SE) teine lugemine

16:25 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Prantsusmaa sõjalisel operatsioonil Barkhane Malis" eelnõu (263 OE) teine lugemine video-link-logo

16:31 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel ÜRO rahuvalvemissioonil Liibanonis" eelnõu (264 OE) teine lugemine video-link-logo

16:37 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil ja ÜRO rahutagamismissioonil Malis" eelnõu (265 OE) teine lugemine video-link-logo

16:42 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias" eelnõu (266 OE) teine lugemine video-link-logo

16:47 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve" eelnõu (267 OE) teine lugemine video-link-logo

16:49 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni valmidusüksuse koosseisus" eelnõu (268 OE) teine lugemine video-link-logo

16:56 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juhitaval muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil sellesse esmakordsel panustamisel" eelnõu (269 OE) teine lugemine video-link-logo

17:01 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni missioonil Iraagis" eelnõu (270 OE) teine lugemine video-link-logo

17:05 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Ühendkuningriigi ühendekspeditsiooniväe koosseisus" eelnõu (271 OE) teine lugemine video-link-logo

17:09 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel väljaõppe- ja nõustamismissioonil Afganistanis" eelnõu (273 OE) teine lugemine video-link-logo

17:16 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu sõjalisel missioonil EUNAVFOR Med/Irini" eelnõu (274 OE) teine lugemine video-link-logo

17:23 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele muuta Eesti alus- ja kooliharidus ühtseks ja eestikeelseks" eelnõu (243 OE) esimene lugemine video-link-logo

19:53 Võlaõigusseaduse muutmise seaduse (üürisuhted) eelnõu (232 SE) teine lugemine video-link-logo

20:43 Arupärimine arengute kohta metsanduse valdkonnas (nr 41) video-link-logo

22:09 Vaba mikrofon

27.11.2020—06.12.2020
ЗАСЕДАНИЯ НЕ ПРОВОДЯТСЯ 27.11.2020—06.12.2020
26.11.2020
26.11.2020 / 10:00 XIV Рийгикогу, IV cессия, пленарное заседание Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:01 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Estonia hukk - kas tõde tõuseb viimaks pinnale?" arutelu video-link-logo

25.11.2020
25.11.2020 / 14:00 XIV Рийгикогу, IV cессия, пленарное заседание Vaata täpsemalt

13:57 Istungi rakendamine

14:01 Riigihalduse ministri Anneli Oti ametivanne

14:04 Töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (250 SE) esimene lugemine

14:17 Riigieelarve seaduse muutmise seaduse (riigieelarve läbipaistvuse suurendamine) eelnõu (251 SE) esimene lugemine

15:32 Kogumispensionide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (287 SE) esimene lugemine

15:37 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Lennuameti, Maanteeameti ja Veeteede Ameti ühendamine) eelnõu (236 SE) kolmas lugemine

15:42 Kodakondsuse seaduse § 28 täiendamise seaduse eelnõu (217 SE) kolmas lugemine

15:45 Turismiseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (234 SE) kolmas lugemine

15:47 Mahepõllumajanduse seaduse ning taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (260 SE) kolmas lugemine

15:48 Söödaseaduse muutmise seaduse eelnõu (225 SE) kolmas lugemine

15:49 2020. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (252 SE) kolmas lugemine

16:20 Eesti Vabariigi ja Euroopa Tuumauuringute Organisatsiooni (CERN) vahelise CERN-iga ühinemise eelses staadiumis assotsieerunud liikme staatuse andmist käsitleva kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (230 SE) teine lugemine

16:29 Riigikogu otsuse "Riigi 2019. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine" eelnõu (247 OE) teine lugemine

16:52 Riigikogu otsuse "Riigi pikaajalise arengustrateegia "Eesti 2035" heakskiitmine" eelnõu (262 OE) esimene lugemine

20:02 Meetrikonventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (278 SE) esimene lugemine

20:14 Meresõiduohutuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (284 SE) esimene lugemine

25.11.2020 / 12:00 XIV Рийгикогу, IV cессия, инфочас Vaata täpsemalt

11:58 Infotund

12:01 Viiruse levik video-link-logo

12:17 Koolikorraldus koroona ajal video-link-logo

12:32 Ministri tööpraktika video-link-logo

12:45 Epidemioloogiline olukord video-link-logo

13:02 Töökorraldus sünnitusabi andmisel video-link-logo

13:07 Selged sõnumid video-link-logo

13:22 Piirangud video-link-logo

13:38 Viiruse leviku tõkestamine video-link-logo

13:53 Regulatsioonid ja järelevalve video-link-logo

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee