Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Календарь

Выбрать период времени Открыть календарь

Начиная с:

По:

Закрыть X

Посмотреть результаты:

Искать стенограмму

Поиск осуществляется и все стенограммы представлены на эстонском языке. Если требуется стенограмма за конкретный день или период времени, выберите в календаре соответствующую дату или период времени и нажмите на кнопку "Поиск". Если вы желаете внести уточнения, отметьте нужные из представленных ниже вариантов перед тем, как нажимать на кнопку "Поиск".

Искать стенограмму

Отменить
header-logo

Стенограммы

Заседания и стенограммы, 11.05.2022 - 17.06.2022

17.06.2022
17.06.2022 / 09:00 XIV Рийгикогу, bнеочередное пленарное заседание Vaata täpsemalt

08:58 Istungi rakendamine

16.06.2022
16.06.2022 / 10:45 XIV Рийгикогу, VII cессия, дополнительное пленарное заседание Vaata täpsemalt

10:43 Istungi rakendamine

10:48 39 Riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks haridus- ja teadusminister Liina Kersnale video-link-logo

16.06.2022 / 10:00 XIV Рийгикогу, VII cессия, пленарное заседание Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:07 Perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (619 SE) teise lugemise jätkamine video-link-logo

15.06.2022
15.06.2022 / 14:00 XIV Рийгикогу, VII cессия, пленарное заседание Vaata täpsemalt

13:57 Istungi rakendamine

14:07 Perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (619 SE) teine lugemine video-link-logo

15.06.2022 / 12:00 XIV Рийгикогу, VII cессия, инфочас Vaata täpsemalt

11:58 Infotund

12:01 Olukord riigis video-link-logo

12:18 Kaadripoliitika video-link-logo

12:27 Ehitusregistri probleemid video-link-logo

12:42 Looduskaitselised hüvitised metsanduses video-link-logo

12:54 Muud küsimused video-link-logo

14.06.2022
14.06.2022 / 10:00 XIV Рийгикогу, VII cессия, пленарное заседание Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:04 Perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (619 SE) teise lugemise jätkamine video-link-logo

13.06.2022
13.06.2022 / 15:00 XIV Рийгикогу, VII cессия, пленарное заседание Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

15:34 Perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (619 SE) teine lugemine video-link-logo

10.06.2022—12.06.2022
ЗАСЕДАНИЯ НЕ ПРОВОДЯТСЯ 10.06.2022—12.06.2022
09.06.2022
09.06.2022 / 10:00 XIV Рийгикогу, VII cессия, пленарное заседание Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:01 Perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (619 SE) teine lugemine video-link-logo

08.06.2022
08.06.2022 / 14:00 XIV Рийгикогу, VII cессия, пленарное заседание Vaata täpsemalt

13:58 Istungi rakendamine

14:01 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (569 SE) kolmas lugemine video-link-logo

14:02 Lennundusseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (524 SE) kolmas lugemine video-link-logo

14:03 Riigikohtu esimehe ülevaade kohtukorraldusest video-link-logo

15:29 Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele" eelnõu (613 OE) esimene lugemine video-link-logo

16:36 Etendusasutuse seaduse ja rahvusooperi seaduse muutmise seaduse eelnõu (419 SE) teine lugemine video-link-logo

16:53 Väetiseseaduse, kemikaaliseaduse ja toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (614 SE) teine lugemine video-link-logo

16:55 Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse ning meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (571 SE) teine lugemine video-link-logo

17:03 Maagaasiseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (596 SE) teise lugemise jätkamine video-link-logo

17:42 Riigihangete seaduse muutmise seaduse eelnõu (610 SE) teine lugemine video-link-logo

17:47 Politsei ja piirivalve seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (532 SE) teine lugemine video-link-logo

17:51 Korrakaitseseaduse, lastekaitseseaduse ja narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (573 SE) teine lugemine video-link-logo

17:57 Vangistusseaduse ja kriminaalhooldusseaduse muutmise seaduse eelnõu (580 SE) teine lugemine video-link-logo

17:59 Karistusregistri seaduse, karistusseadustiku ja lastekaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (581 SE) teine lugemine video-link-logo

18:05 Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (582 SE) teine lugemine video-link-logo

18:12 Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (595 SE) teine lugemine video-link-logo

18:24 Rahvastikuregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (609 SE) teine lugemine video-link-logo

18:27 Riigipiiri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (630 SE) (ühendatud eelnõud 489 SE ja 577 SE) teine lugemine video-link-logo

18:36 Perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (619 SE) teine lugemine video-link-logo

08.06.2022 / 12:00 XIV Рийгикогу, VII cессия, инфочас Vaata täpsemalt

11:58 Infotund

12:01 Olukord riigis video-link-logo

12:18 Energia varustuskindlus video-link-logo

12:32 Liikuvus video-link-logo

12:45 Valitsus ja valitsemine video-link-logo

13:02 Rail Baltic video-link-logo

13:12 Rahvusvaheline olukord video-link-logo

13:27 Valitsemisaja kokkuvõte video-link-logo

13:39 Sõjapõgenikud video-link-logo

13:53 Päästeameti võimekus kriisiolukorras video-link-logo

07.06.2022
07.06.2022 / 10:00 XIV Рийгикогу, VII cессия, пленарное заседание Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:03 Riigieelarve kontrolli erikomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Inflatsiooni kriisist Eestis" arutelu video-link-logo

06.06.2022
06.06.2022 / 15:00 XIV Рийгикогу, VII cессия, пленарное заседание Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

16:21 Perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (560 SE) esimese lugemise jätkamine video-link-logo

16:32 Eesti Rahvusraamatukogu seaduse ja autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (559 SE) kolmas lugemine video-link-logo

16:35 Arupärimine laenuvõlglaste kohta (nr 133) video-link-logo

17:14 Arupärimine kutseõppe rahastamise kohta (nr 135) video-link-logo

17:45 Vaba mikrofon video-link-logo

03.06.2022—05.06.2022
ЗАСЕДАНИЯ НЕ ПРОВОДЯТСЯ 03.06.2022—05.06.2022
02.06.2022
02.06.2022 / 10:00 XIV Рийгикогу, VII cессия, пленарное заседание Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:03 Finantsinspektsiooni 2021. aasta aruanne video-link-logo

11:05 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse ümberkorraldamine valitsusasutuseks) eelnõu (590 SE) teine lugemine video-link-logo

11:44 Maagaasiseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (596 SE) teine lugemine video-link-logo

12:16 Lennundusseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (524 SE) teine lugemine video-link-logo

12:39 Perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (560 SE) esimene lugemine video-link-logo

01.06.2022
01.06.2022 / 14:00 XIV Рийгикогу, VII cессия, пленарное заседание Vaata täpsemalt

13:57 Istungi rakendamine

14:03 Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (615 SE) esimene lugemine video-link-logo

14:44 Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (564 SE) esimene lugemine video-link-logo

16:04 Keeleseaduse muutmise seaduse eelnõu (578 SE) esimene lugemine video-link-logo

16:45 Füüsilise isiku maksejõuetuse seaduse eelnõu (575 SE) kolmas lugemine video-link-logo

16:47 Söödaseaduse muutmise seaduse eelnõu (499 SE) kolmas lugemine video-link-logo

16:48 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (533 SE) kolmas lugemine video-link-logo

16:49 Ravimiseaduse ja veterinaarseaduse muutmise seaduse eelnõu (544 SE) kolmas lugemine video-link-logo

16:50 Isikut tõendavate dokumentide seaduse, konsulaarseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (570 SE) kolmas lugemine video-link-logo

16:51 Rahapesu ning kriminaaltulu avastamise, arestimise ja konfiskeerimise ning terrorismi rahastamist käsitleva Euroopa Nõukogu konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (583 SE) teine lugemine video-link-logo

16:56 Küberturvalisuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (531 SE) teine lugemine video-link-logo

17:13 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (569 SE) teine lugemine video-link-logo

17:16 Halduskohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (kohtumenetluse avalikkus) (574 SE) esimene lugemine video-link-logo

17:37 Alushariduse ja lapsehoiu seaduse eelnõu (579 SE) esimene lugemine video-link-logo

01.06.2022 / 12:00 XIV Рийгикогу, VII cессия, инфочас Vaata täpsemalt

11:58 Infotund

12:01 Metsandus video-link-logo

12:14 Olukord riigis video-link-logo

12:28 Metsanduspoliitika video-link-logo

12:43 Eesti Panga soovitused video-link-logo

12:54 Elanikkonnakaitse video-link-logo

13:06 Sanktsioonid ja energiakriis video-link-logo

13:22 Eesti-Vene kaubandussuhted Ukraina sõja tingimustes video-link-logo

13:32 Eesti Energia tegevus video-link-logo

13:41 Inflatsiooni ohjeldamine video-link-logo

13:52 Kulutused energiale video-link-logo

31.05.2022
31.05.2022 / 10:00 XIV Рийгикогу, VII cессия, пленарное заседание Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:02 Eesti Panga 2021. aasta aruanne video-link-logo

11:44 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele pöördumatult Venemaa gaasi kasutamise lõpetamiseks" eelnõu (566 OE) esimene lugemine video-link-logo

13:08 Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele täiendavate sanktsioonide kehtestamiseks Vene Föderatsioonile seoses agressioonisõjaga Ukraina vastu“ eelnõu (567 OE) esimene lugemine video-link-logo

13:41 Eesti Rahvusraamatukogu seaduse ja autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (559 SE) teine lugemine video-link-logo

30.05.2022
30.05.2022 / 15:00 XIV Рийгикогу, VII cессия, пленарное заседание Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

15:08 Perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (619 SE) esimene lugemine video-link-logo

18:30 Toodete ja teenuste ligipääsetavuse seaduse eelnõu (511 SE) teine lugemine video-link-logo

19:16 Kaitseväe korralduse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Politsei- ja Piirivalveameti laevade üleandmine Kaitseministeeriumi valitsemisalasse) eelnõu (572 SE) teine lugemine (usaldusküsimusega seotud eelnõu) video-link-logo

20:36 Vaba mikrofon video-link-logo

20.05.2022—29.05.2022
ЗАСЕДАНИЯ НЕ ПРОВОДЯТСЯ 20.05.2022—29.05.2022
19.05.2022
19.05.2022 / 10:00 XIV Рийгикогу, VII cессия, пленарное заседание Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:01 Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamineˮ muutmine" eelnõu (603 OE) esimene lugemine video-link-logo

10:05 Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" muutmine" eelnõu (604 OE) esimene lugemine video-link-logo

18.05.2022
18.05.2022 / 14:00 XIV Рийгикогу, VII cессия, пленарное заседание Vaata täpsemalt

13:58 Istungi rakendamine

14:03 Karistusseadustiku, perekonnaseaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse (seksuaalse enesemääramise ja abiellumise eapiiri muutmine) eelnõu (601 SE) (ühendatud eelnõud 339 SE, 348 SE ja 478 SE) kolmas lugemine video-link-logo

14:18 Lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (477 SE) kolmas lugemine video-link-logo

14:20 Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse, politsei ja piirivalve seaduse ning riigipiiri seaduse muutmise seaduse (Schengeni acquis’ sätete rakendamine tagasisaatmise valdkonnas) eelnõu (518 SE) kolmas lugemine video-link-logo

14:21 Avaliku teenistuse seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (543 SE) kolmas lugemine video-link-logo

14:22 Investeerimisfondide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (551 SE) kolmas lugemine video-link-logo

14:23 Eesti Vabariigi ja Austria Vabariigi vahelise investeeringute soodustamise ja kaitse lepingu lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (520 SE) teine lugemine video-link-logo

14:27 Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele" eelnõu (549 OE) esimene lugemine video-link-logo

16:33 Perehüvitiste seaduse, sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (605 SE) teine lugemine (usaldusküsimusega seotud eelnõu) video-link-logo

19:02 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (606 SE) teine lugemine video-link-logo

21:38 Käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (607 SE) teine lugemine (usaldusküsimusega seotud eelnõu) video-link-logo

23:50 Riigi 2022. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu (608 SE) teine lugemine (usaldusküsimusega seotud eelnõu) video-link-logo

02:53 Kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (136 SE) teine lugemine video-link-logo

03:36 Isikut tõendavate dokumentide seaduse, konsulaarseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (570 SE) teine lugemine video-link-logo

03:53 Füüsilise isiku maksejõuetuse seaduse eelnõu (575 SE) teine lugemine video-link-logo

04:00 Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse ning meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (571 SE) esimene lugemine video-link-logo

04:13 Vangistusseaduse ja kriminaalhooldusseaduse muutmise seadus (580 SE) esimene lugemine video-link-logo

04:23 Karistusregistri seaduse, karistusseadustiku ja lastekaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (581 SE) esimene lugemine video-link-logo

04:36 Korrakaitseseaduse, lastekaitseseaduse, ja narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (573 SE) esimene lugemine video-link-logo

04:48 Relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (557 SE) esimene lugemine video-link-logo

05:12 Relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (558 SE) esimene lugemine video-link-logo

05:24 Majandus- ja taristuministri 2022. aasta ettekanne riigi pikaajalise arengustrateegia "Eesti 2035" elluviimisest video-link-logo

18.05.2022 / 12:00 XIV Рийгикогу, VII cессия, инфочас Vaata täpsemalt

11:58 Infotund

12:01 Koalitsiooni otsustamatus video-link-logo

12:22 Lastetoetused video-link-logo

12:41 Valitsuskriis video-link-logo

12:54 Koalitsioonilepingus kokkulepitu video-link-logo

13:13 Lisaeelarve video-link-logo

13:31 Muud küsimused video-link-logo

17.05.2022
17.05.2022 / 10:00 XIV Рийгикогу, VII cессия, пленарное заседание Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:02 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (533 SE) teine lugemine video-link-logo

10:11 Söödaseaduse muutmise seaduse eelnõu (499 SE) teine lugemine video-link-logo

10:22 Ravimiseaduse ja veterinaarseaduse muutmise seaduse eelnõu (544 SE) teine lugemine video-link-logo

10:37 Rahvastikuregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (609 SE) esimene lugemine video-link-logo

11:22 Väetiseseaduse, kemikaaliseaduse ja toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (614 SE) esimene lugemine video-link-logo

11:42 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Kliimapoliitika põhialused aastani 2050" muutmine" eelnõu (616 OE) esimene lugemine video-link-logo

16.05.2022
16.05.2022 / 15:00 XIV Рийгикогу, VII cессия, пленарное заседание Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

15:32 Arupärimine Eesti riigi sõjalise kaitse kohta (nr 126) video-link-logo

16:34 Arupärimine eluaseme kättesaadavuse kohta (nr 132) video-link-logo

17:14 Arupärimine strateegia "Eesti 2035" rahvastikunäitajate kohta (nr 134) video-link-logo

18:18 Arupärimine Eesti Õpetajate Liidu tegevuse kohta (nr 131) video-link-logo

18:43 Arupärimine muinaspärandi kaitse katastroofilise olukorra kohta (nr 129) video-link-logo

19:55 Arupärimine ministeeriumi pädevuse kohase õigusloome kohta (nr 136) video-link-logo

21:01 Keskkonnaministri 2022. aasta ettekanne riigi pikaajalise arengustrateegia „Eesti 2035“ elluviimisest (sh „Kliimapoliitika põhialuste aastani 2050“ elluviimisest) video-link-logo

22:41 Vaba mikrofon video-link-logo

13.05.2022—15.05.2022
ЗАСЕДАНИЯ НЕ ПРОВОДЯТСЯ 13.05.2022—15.05.2022
12.05.2022
12.05.2022 / 10:00 XIV Рийгикогу, VII cессия, пленарное заседание Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:00 Ukraina parlamendi aseesimehe Olena Kondratjuki pöördumine video-link-logo

10:16 Istungi rakendamine video-link-logo

10:22 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele" eelnõu (555 OE) esimene lugemine video-link-logo

11:32 Karistusseadustiku, perekonnaseaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse (seksuaalse enesemääramise ja abiellumise eapiiri muutmine) eelnõu (601 SE) teine lugemine (ühendatud eelnõud 339 SE, 348 SE ja 478 SE) video-link-logo

11.05.2022
11.05.2022 / 14:00 XIV Рийгикогу, VII cессия, пленарное заседание Vaata täpsemalt

13:57 Istungi rakendamine

14:05 Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (562 SE) esimene lugemine video-link-logo

15:25 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ja käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (565 SE) esimene lugemine video-link-logo

17:30 Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (keskkonnaregistri seaduse kehtetuks tunnistamine) eelnõu (441 SE) kolmas lugemine video-link-logo

17:31 Politsei ja piirivalve seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse (eriteenistuste ühtlustamine) eelnõu (508 SE) kolmas lugemine video-link-logo

17:41 Siseministri 2022. aasta ettekanne riigi pikaajalise arengustrateegia „Eesti 2035“ elluviimisest video-link-logo

19:00 Investeerimisfondide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (551 SE) teine lugemine video-link-logo

19:02 Lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (477 SE) teine lugemine video-link-logo

19:58 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse ümberkorraldamine valitsusasutuseks) eelnõu (590 SE) esimene lugemine video-link-logo

20:12 Riigihangete seaduse ning riigihangete seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (610 SE) esimene lugemine video-link-logo

20:38 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (611 SE) esimene lugemine video-link-logo

21:42 Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (595 SE) esimene lugemine video-link-logo

22:56 Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (582 SE) esimene lugemine video-link-logo

23:25 Riigilõivuseaduse täiendamise seaduse eelnõu (598 SE) esimene lugemine video-link-logo

23:36 Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (599 SE) esimene lugemine video-link-logo

23:45 Psühhiaatrilise abi seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (600 SE) esimene lugemine video-link-logo

11.05.2022 / 12:00 XIV Рийгикогу, VII cессия, инфочас Vaata täpsemalt

11:58 Infotund

12:01 Olukord riigis video-link-logo

12:14 Riigile tekitatud kahju video-link-logo

12:27 Elukallidus video-link-logo

12:42 Euroopa Liidu rahaline abi Ukraina sõjapõgenike toetamiseks video-link-logo

12:54 Energiajulgeolek video-link-logo

13:08 Lastega perede toetamine video-link-logo

13:24 Kaitseliidu eelarve vajadused seoses liikmeskonna kasvuga video-link-logo

13:32 Ajalooteadvus video-link-logo

13:38 Eesti inimeste hakkamasaamine video-link-logo

13:51 Põhiseadus ja õigusriik video-link-logo

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee