Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Календарь

Выбрать период времени Открыть календарь

Начиная с:

По:

Закрыть X

Посмотреть результаты:

Искать стенограмму

Поиск осуществляется и все стенограммы представлены на эстонском языке. Если требуется стенограмма за конкретный день или период времени, выберите в календаре соответствующую дату или период времени и нажмите на кнопку "Поиск". Если вы желаете внести уточнения, отметьте нужные из представленных ниже вариантов перед тем, как нажимать на кнопку "Поиск".

Искать стенограмму

Отменить
header-logo

Стенограммы

Заседания и стенограммы, 07.06.2021 - 23.09.2021

23.09.2021
23.09.2021 / 10:00 XIV Рийгикогу, VI cессия, пленарное заседание Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:03 Eesti keele õppe arengu probleemkomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Olukord eesti keele õpetamisel muukeelsetes koolides (eesti keele õppe arengu probleemkomisjoni kogemuse läbi)" arutelu. video-link-logo

22.09.2021
22.09.2021 / 14:00 XIV Рийгикогу, VI cессия, пленарное заседание Vaata täpsemalt

13:57 Istungi rakendamine

14:01 Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (365 SE) kolmas lugemine video-link-logo

14:11 Toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (372 SE) teine lugemine video-link-logo

14:12 E-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seaduse, isikut tõendavate dokumentide seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (376 SE) teine lugemine video-link-logo

14:22 Äriseadustiku ja raamatupidamise seaduse muutmise seaduse (digilahendused äriühinguõiguses) eelnõu (394 SE) esimene lugemine video-link-logo

14:36 Töölepingu seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (403 SE) esimene lugemine video-link-logo

22.09.2021 / 12:00 XIV Рийгикогу, VI cессия, инфочас Vaata täpsemalt

11:58 Infotund

12:01 Elektri hind ja kliimapoliitika video-link-logo

12:16 Vastutus video-link-logo

12:30 Elektri hinna tõus video-link-logo

12:45 Riikliku teabe edastamine kroonviiruse leviku piiramisel video-link-logo

12:59 Maaelu Edendamise Sihtasutusega toimuv video-link-logo

13:08 Vaktsineerimise korraldus video-link-logo

13:23 Olukord Maaelu Edendamise Sihtasutuses video-link-logo

13:30 Elektri hind video-link-logo

13:45 Vaktsineerimise eesmärkide täitmine video-link-logo

21.09.2021
21.09.2021 / 10:00 XIV Рийгикогу, VI cессия, пленарное заседание Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:05 Õiguskantsleri 2020.–2021. aasta tegevuse ülevaade video-link-logo

20.09.2021
20.09.2021 / 15:00 XIV Рийгикогу, VI cессия, пленарное заседание Vaata täpsemalt

14:57 Istungi rakendamine

17:39 Arupärimine immigratsioonisurve kohta (nr 86) video-link-logo

19:26 Arupärimine eestikeelsele haridusele ülemineku kohta (nr 84) video-link-logo

20:36 Arupärimine kõrghariduse rahastamise kohta (nr 83) video-link-logo

21:42 Arupärimine korruptsioonijuhtumite menetluse kohta justiits- ja kohtusüsteemis (nr 81) video-link-logo

22:39 Vaba mikrofon video-link-logo

17.09.2021—19.09.2021
ЗАСЕДАНИЯ НЕ ПРОВОДЯТСЯ 17.09.2021—19.09.2021
16.09.2021
16.09.2021 / 10:00 XIV Рийгикогу, VI cессия, пленарное заседание Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:01 Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Ebavõrdsus Eestis – kas vaesusest saab välja kärpida?" arutelu video-link-logo

15.09.2021
15.09.2021 / 14:00 XIV Рийгикогу, VI cессия, пленарное заседание Vaata täpsemalt

13:57 Istungi rakendamine

14:00 Riigikogu otsuse "Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine aprillis 2021 Tallinna kesklinnas toimunud politseioperatsiooni seaduslikkuse ja proportsionaalsuse selgitamiseks" eelnõu (379 OE) esimene lugemine video-link-logo

15:51 Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (396 SE) esimene lugemine video-link-logo

17:20 Eesti Vabariigi ja Mauritiuse Vabariigi vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (385 SE) teine lugemine video-link-logo

17:26 Töölepingu seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (361 SE) teine lugemine video-link-logo

17:39 Pandikirjaseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (407 SE I) video-link-logo

17:54 Võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse (digitaalse sisu, tarbijalemüügi ning muudetud tarbija õiguste direktiivide ülevõtmine) eelnõu (404 SE) esimene lugemine video-link-logo

18:25 Eesti Vabariigi Valitsuse ja Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendatud Kuningriigi Valitsuse vahelise investeeringute soodustamise ja kaitse lepingu lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (401 SE) esimene lugemine video-link-logo

15.09.2021 / 12:00 XIV Рийгикогу, VI cессия, инфочас Vaata täpsemalt

11:58 Infotund

12:01 Vaktsineerimise korraldamine video-link-logo

12:15 Koroonaviiruse ohjamine video-link-logo

12:30 Elektri hind video-link-logo

12:46 Isiku tuvastamine ja tuvastatuks lugemine video-link-logo

12:58 Välispoliitika video-link-logo

13:12 Elektri hind video-link-logo

13:23 Vaktsineerimine video-link-logo

13:35 Eestluse säilimine video-link-logo

13:44 Riigi kaitsevõime kahjustamine video-link-logo

14.09.2021
14.09.2021 / 10:00 XIV Рийгикогу, VI cессия, пленарное заседание Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:01 Põllumajandustoote ja toidu tarneahelas ebaausa kaubandustava tõkestamise seaduse eelnõu (377 SE) kolmas lugemine video-link-logo

10:13 Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (365 SE) teine lugemine video-link-logo

10:58 Riigikogu otsuse "Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti tegevust kontrolliva parlamentaarse ühiskontrolli töörühma liikme nimetamine" eelnõu (405 OE) esimene lugemine video-link-logo

11:01 Karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (373 SE) esimene lugemine video-link-logo

13:40 Riigikogu otsuse "Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine aprillis 2021 Tallinna kesklinnas toimunud politseioperatsiooni seaduslikkuse ja proportsionaalsuse selgitamiseks" eelnõu (379 OE) esimene lugemine video-link-logo

13.09.2021
13.09.2021 / 15:00 XIV Рийгикогу, VI cессия, пленарное заседание Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine video-link-logo

15:02 Riigikogu esimehe kõne video-link-logo

15:16 Eesti Vabariigi presidendi kõne video-link-logo

15:32 Istungi rakendamine video-link-logo

15:44 Veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (381 SE) kolmas lugemine video-link-logo

15:45 Kollektiivlepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (383 SE) kolmas lugemine video-link-logo

15:46 Riigikogu otsuse "Riiklikult tähtsate kultuuriehitiste rajamise ja renoveerimise pingerea kinnitamine" eelnõu (387 OE) teine lugemine video-link-logo

19:01 Haridusvaldkonna arengukava 2021–2035 video-link-logo

21:44 Elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (156 SE) teine lugemine video-link-logo

23:21 Vaba mikrofon video-link-logo

01.09.2021—12.09.2021
ЗАСЕДАНИЯ НЕ ПРОВОДЯТСЯ 01.09.2021—12.09.2021
31.08.2021
31.08.2021 / 12:00 XIV Рийгикогу, внеочереднaя сессия Vaata täpsemalt

11:57 Istungi rakendamine

12:03 Vabariigi Presidendi valimine video-link-logo

30.08.2021
30.08.2021 / 13:00 XIV Рийгикогу, внеочереднaя сессия Vaata täpsemalt

12:58 Istungi rakendamine

13:06 Vabariigi Presidendi valimine video-link-logo

21.08.2021—29.08.2021
ЗАСЕДАНИЯ НЕ ПРОВОДЯТСЯ 21.08.2021—29.08.2021
20.08.2021
20.08.2021 / 12:00 Торжественное заседание XIV Рийгикогу и Клуба 20 августа, посвященное тридцатилетию восстановления независимости Эстонии Vaata täpsemalt

11:57 XIV Riigikogu ja 20. Augusti Klubi pidulik istung

18.06.2021—19.08.2021
ЗАСЕДАНИЯ НЕ ПРОВОДЯТСЯ 18.06.2021—19.08.2021
17.06.2021
17.06.2021 / 10:00 XIV Рийгикогу, V cессия, пленарное заседание Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:05 Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (keskkonnaregistri seaduse kehtetuks tunnistamine) eelnõu (292 SE) teise lugemise jätkamine video-link-logo

10:12 Põllumajandustoote ja toidu tarneahelas ebaausa kaubandustava tõkestamise seaduse eelnõu (377 SE) teine lugemine video-link-logo

12:08 Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (402 SE) esimene lugemine video-link-logo

16.06.2021
16.06.2021 / 14:00 XIV Рийгикогу, V cессия, пленарное заседание Vaata täpsemalt

13:59 Istungi rakendamine

14:33 30 Riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks peaminister Kaja Kallasele video-link-logo

18:37 Finantsinspektsiooni seaduse täiendamise seaduse eelnõu (380 SE) kolmas lugemine video-link-logo

18:49 Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse (Euroopa Parlamendi liikme osalemine kohaliku omavalitsuse volikogu töös) eelnõu (389 SE) kolmas lugemine video-link-logo

19:05 Veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (381 SE) teine lugemine video-link-logo

19:58 Elektroonilise side seaduse, ehitusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (301 SE) teine lugemine video-link-logo

00:41 Kollektiivlepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (383 SE) teine lugemine video-link-logo

03:48 Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (392 SE) teine lugemine video-link-logo

06:26 Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (keskkonnaregistri seaduse kehtetuks tunnistamine) eelnõu (292 SE) teine lugemine video-link-logo

16.06.2021 / 12:00 XIV Рийгикогу, V cессия, инфочас Vaata täpsemalt

11:58 Infotund

12:01 Ebaefektiivne metsapõletus Narva jaamades video-link-logo

12:13 Vaba liikumine Soome ja Eesti vahel video-link-logo

12:24 Kevadsuvine raie video-link-logo

12:35 Eestisse toimuva sisserände kohta video-link-logo

12:44 Koduomanike huvide eest seismine video-link-logo

12:58 Tasakaal loodushoiu ja elu toimimise ning püsimajäämise vahel video-link-logo

13:11 Vaktsineerimine video-link-logo

13:25 Muud küsimused video-link-logo

15.06.2021
15.06.2021 / 10:00 XIV Рийгикогу, V cессия, пленарное заседание Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

11:17 Isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (366 SE) kolmas lugemine video-link-logo

12:06 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (212 SE) kolmas lugemine video-link-logo

12:30 Atmosfääriõhu kaitse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (345 SE) kolmas lugemine video-link-logo

14.06.2021
14.06.2021 / 15:00 XIV Рийгикогу, V cессия, пленарное заседание Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

16:20 Vaba mikrofon video-link-logo

13.06.2021
13.06.2021 / 10:00 XIV Рийгикогу, V сессия, дополнительное пленарное заседание Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:05 Isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (366 SE) teine lugemine video-link-logo

23:10 Veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (381 SE) teine lugemine video-link-logo

12.06.2021
12.06.2021 / 09:00 XIV Рийгикогу, V сессия, дополнительное пленарное заседание Vaata täpsemalt

08:58 Istungi rakendamine

11:18 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (397 SE) esimene lugemine video-link-logo

13:01 Infoühiskonna teenuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (359 SE) kolmas lugemine video-link-logo

13:34 Isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (366 SE) teine lugemine video-link-logo

11.06.2021
ЗАСЕДАНИЯ НЕ ПРОВОДЯТСЯ 11.06.2021
10.06.2021
10.06.2021 / 10:00 XIV Рийгикогу, V cессия, пленарное заседание Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:16 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (212 SE) teise lugemise jätkamine video-link-logo

09.06.2021
09.06.2021 / 14:00 XIV Рийгикогу, V cессия, пленарное заседание Vaata täpsemalt

13:57 Istungi rakendamine

15:16 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse ˮEuroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamineˮ muutmine" eelnõu (398 OE) esimene lugemine video-link-logo

16:07 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse ˮEesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi Parlamentidevahelise Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamineˮ muutmine" eelnõu (399 OE) esimene lugemine video-link-logo

17:14 Atmosfääriõhu kaitse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (345 SE) teine lugemine video-link-logo

00:47 Finantsinspektsiooni seaduse täiendamise seaduse eelnõu (380 SE) teine lugemine video-link-logo

04:06 Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse (Euroopa Parlamendi liikme osalemine kohaliku omavalitsuse volikogu töös) eelnõu (389 SE) teine lugemine video-link-logo

08:09 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (212 SE) teine lugemine video-link-logo

09.06.2021 / 12:00 XIV Рийгикогу, V cессия, инфочас Vaata täpsemalt

11:58 Infotund

12:01 Eesti suhted naaberriikidega video-link-logo

12:10 Seoses diabeedihaigete lastega video-link-logo

12:23 Huviharidus ja regionaalpoliitika video-link-logo

12:33 Haldusreform video-link-logo

12:43 Töövõime ja praktika video-link-logo

12:52 Õlitehase rajamine video-link-logo

13:05 Regionaalpoliitika video-link-logo

13:18 Liitlassuhete kohta video-link-logo

13:32 Sotsiaalvaldkonna rõõmudest ja muredest video-link-logo

13:43 Kärpeplaanid jõustruktuurides video-link-logo

13:55 Regionaalareng video-link-logo

08.06.2021
08.06.2021 / 10:00 XIV Рийгикогу, V cессия, пленарное заседание Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:09 Arupärimine eestikeelse hariduse tegevuskava ja ühtse vene-eesti kooli poole liikumise kohta (nr 78) video-link-logo

10:58 31 Riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks kaitseminister Kalle Laanetile video-link-logo

07.06.2021
07.06.2021 / 15:00 XIV Рийгикогу, V cессия, пленарное заседание Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

15:48 Arupärimine vormi kandmise keelamise kohta 9. mail (nr 80) video-link-logo

17:16 Arupärimine korralduse kohta mitte kanda Kaitseväe vormi (nr 79) video-link-logo

19:10 Arupärimine Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi 2021–2023 kohta (nr 73) video-link-logo

19:36 Arupärimine humanitaar- ja rahvusteaduste alarahastatuse kohta (nr 68) video-link-logo

20:13 Arupärimine huvihariduse toetuse hiigelkärpe kohta (nr 74) video-link-logo

21:32 Arupärimine huvihariduse rahastamise kohta (nr 75) video-link-logo

22:59 Arupärimine eestikeelse hariduse tegevuskava ja ühtse vene-eesti kooli poole liikumise kohta (nr 78) video-link-logo

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee