Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Календарь

Выбрать период времени Открыть календарь

Начиная с:

По:

Закрыть X

Посмотреть результаты:

Искать стенограмму

Поиск осуществляется и все стенограммы представлены на эстонском языке. Если требуется стенограмма за конкретный день или период времени, выберите в календаре соответствующую дату или период времени и нажмите на кнопку "Поиск". Если вы желаете внести уточнения, отметьте нужные из представленных ниже вариантов перед тем, как нажимать на кнопку "Поиск".

Искать стенограмму

Отменить
header-logo

Стенограммы

Заседания и стенограммы, 24.05.2023 - 21.09.2023

21.09.2023
21.09.2023 / 10:00 XV Рийгикогу, II cессия, пленарное заседание Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:05

Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele loobuda plaanist tõsta käibemaksu kahe protsendipunkti võrra" eelnõu (96 OE) esimene lugemine

video-link-logo

10:52

Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele parandada üldist poliitilist kultuuri" eelnõu (97 OE) esimene lugemine

video-link-logo

11:28

Julgeolekuasutuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (30 SE) esimene lugemine

video-link-logo

12:07

Perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (49 SE) esimene lugemine

video-link-logo

20.09.2023
20.09.2023 / 14:00 XV Рийгикогу, II cессия, пленарное заседание Vaata täpsemalt

13:58 Istungi rakendamine

14:30 Kõrgharidusseaduse muutmise seaduse eelnõu (9 SE) esimene lugemine video-link-logo

14:57 Õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (16 SE) esimene lugemine video-link-logo

15:49 Käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (32 SE) esimene lugemine video-link-logo

16:23 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele loobuda plaanist tõsta majutusasutuste käibemaksu" eelnõu (39 OE) esimene lugemine video-link-logo

16:44 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele loobuda maksutõusudest ja kehtestada meetmed Eesti ettevõtluskeskkonna arendamiseks" eelnõu (64 OE) esimene lugemine video-link-logo

17:33 Koolieelse lasteasutuse seaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (231 SE) esimene lugemine video-link-logo

17:42 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning kutseõppeasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (22 SE) esimene lugemine video-link-logo

18:28 Keeleseaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (20 SE) esimene lugemine video-link-logo

19:11 Perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (141 SE) esimene lugemine video-link-logo

19:44 Perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (206 SE) esimene lugemine video-link-logo

20:18 Riigikogu valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (21 SE) esimene lugemine video-link-logo

21:21 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (74 SE) esimene lugemine video-link-logo

21:51 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (77 SE) esimene lugemine video-link-logo

20.09.2023 / 12:00 XV Рийгикогу, II cессия, инфочас Vaata täpsemalt

11:58 Infotund

12:01 Poliitiline olukord video-link-logo

12:15 Rahandus ja majandus video-link-logo

12:31 Uurimiskomisjoni loomise takistamine video-link-logo

12:42 Ussisõnad video-link-logo

12:55 Olukord riigis video-link-logo

13:10 Järgmise aasta eelarve video-link-logo

13:24 Riigieelarve video-link-logo

13:39 Moraalsed standardid video-link-logo

13:52 Maksud video-link-logo

19.09.2023
19.09.2023 / 10:00 XV Рийгикогу, II cессия, пленарное заседание Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:11 Õiguskantsleri ülevaade õigustloovate aktide kooskõlast põhiseadusega ja muude õiguskantslerile seadusega pandud ülesannete täitmisest video-link-logo

12:15 Kõrgharidusseaduse muutmise seaduse eelnõu (9 SE) esimene lugemine video-link-logo

18.09.2023
18.09.2023 / 15:00 XV Рийгикогу, II cессия, пленарное заседание Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

15:40 Õiguskantsleri ettepanek anda nõusolek Riigikogu liikmelt saadikupuutumatuse äravõtmiseks ja tema suhtes kohtumenetluse jätkamiseks video-link-logo

16:45 Arupärimine Tallinna Haigla rajamise kohta (nr 53) video-link-logo

17:16 Arupärimine psühholoogide puuduse kohta (nr 54) video-link-logo

17:37 Arupärimine Tallinna Linnateatri uue maja ehituse kohta (nr 49) video-link-logo

17:55 Arupärimine eelmise kultuuriministri Piret Hartmani poolt Tähetorni Spordi- ja Terviseklubi rajamiseks eraldatud 100 000 euro kohta (nr 51) video-link-logo

18:18 Arupärimine Eestis toimuvate rahvusvaheliste spordivõistluste kohta (nr 16) video-link-logo

18:32 Arupärimine võrdse kohtlemise kohta tööelus (nr 74) video-link-logo

19:04 Arupärimine pronkssõduri eemaldamise kohta (nr 45) video-link-logo

19:34 Vaba mikrofon video-link-logo

15.09.2023—17.09.2023
ЗАСЕДАНИЯ НЕ ПРОВОДЯТСЯ 15.09.2023—17.09.2023
14.09.2023
14.09.2023 / 10:00 XV Рийгикогу, II cессия, пленарное заседание Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:01 Välisminister Margus Tsahkna poliitiline avaldus seoses välispoliitilise olukorraga video-link-logo

12:52 Riigikogu otsuse "Vahur-Peeter Liini Riigikohtu liikmeks nimetamine" eelnõu (213 OE) esimene lugemine video-link-logo

13:07 Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (8 SE) esimene lugemine video-link-logo

13.09.2023
13.09.2023 / 14:00 XV Рийгикогу, II cессия, пленарное заседание Vaata täpsemalt

13:58 Istungi rakendamine

14:14 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (4 SE) esimese lugemise jätkamine video-link-logo

14:40 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja keeleseaduse muutmise seaduse eelnõu (11 SE) esimene lugemine video-link-logo

15:34 Käibemaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (225 SE) esimene lugemine video-link-logo

16:05 Tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (223 SE) esimene lugemine video-link-logo

16:29 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (18 SE) esimene lugemine video-link-logo

17:54 Keeleseaduse muutmise seaduse eelnõu (1 SE) esimene lugemine video-link-logo

18:51 Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (5 SE) esimene lugemine video-link-logo

19:23 Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (7 SE) esimene lugemine video-link-logo

20:05 Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (15 SE) esimene lugemine video-link-logo

13.09.2023 / 12:00 XV Рийгикогу, II cессия, инфочас Vaata täpsemalt

11:58 Infotund

12:02 Valitsus- ja usalduskriis video-link-logo

12:20 Uskumatult palju valetatakse video-link-logo

12:37 Poliitiline olukord video-link-logo

12:58 Tervishoiu olukord video-link-logo

13:10 Moraalikompass video-link-logo

13:24 Riigi rahandus video-link-logo

13:45 Rahvusvaheline suhtlus video-link-logo

12.09.2023
12.09.2023 / 10:00 XV Рийгикогу, II cессия, пленарное заседание Vaata täpsemalt

09:57 Istungi rakendamine

10:02 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele toiduainete käibemaksu langetamiseks 5-le protsendile" eelnõu (10 OE) esimene lugemine (Riigikogu koosseisu häälteenamus) video-link-logo

10:43 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (2 SE) esimene lugemine video-link-logo

11:46 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (4 SE) esimene lugemine video-link-logo

11.09.2023
11.09.2023 / 15:00 XV Рийгикогу, II cессия, пленарное заседание Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

15:04 Riigikogu esimehe kõne video-link-logo

15:16 Eesti Vabariigi presidendi kõne video-link-logo

15:30 Istungi rakendamine video-link-logo

16:58 Arupärimine perehüvitiste vajaduspõhisuse kohta (nr 1) video-link-logo

18:19 Arupärimine lasterikastele peredele suunatud toetuste sõnamurdliku vähendamise ja tühistamise kohta (nr 7) video-link-logo

19:22 Arupärimine riigieelarve puudujäägi kohta (nr 10) video-link-logo

19:51 Arupärimine demograafilise kriisi kohta (nr 14) video-link-logo

20:28 Arupärimine perede kaitse kohta (nr 17) video-link-logo

22:24 Arupärimine peretoetuste vähendamise kohta (nr 18) video-link-logo

23:26 Vaba mikrofon video-link-logo

21.06.2023—10.09.2023
ЗАСЕДАНИЯ НЕ ПРОВОДЯТСЯ 21.06.2023—10.09.2023
20.06.2023
20.06.2023 / 13:40 XV Рийгикогу, bнеочередное пленарное заседание Vaata täpsemalt

13:38 Istungi rakendamine

13:45 40 Riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks peaminister Kaja Kallasele video-link-logo

19.06.2023
19.06.2023 / 10:00 XV Рийгикогу, bнеочередное пленарное заседание Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

11:39 Riigikohtu liikme Margit Vuti ametivanne video-link-logo

11:40 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (145 SE) teine lugemine video-link-logo

12:58 Käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (147 SE) teine lugemine video-link-logo

21:26 Tulumaksuseaduse ja kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (148 SE) teine lugemine (usaldusküsimusega seotud eelnõu) video-link-logo

04:07 Hasartmängumaksu seaduse muutmise seaduse eelnõu (146 SE) teine lugemine video-link-logo

06:10 Perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (207 SE) teine lugemine video-link-logo

11:35 Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (216 SE) teine lugemine video-link-logo

12:30 2023. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse (214 SE) teine lugemine video-link-logo

12:43 Tulumaksuseaduse ning sotsiaalhoolekande seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (215 SE) kolmas lugemine video-link-logo

16.06.2023—18.06.2023
ЗАСЕДАНИЯ НЕ ПРОВОДЯТСЯ 16.06.2023—18.06.2023
15.06.2023
15.06.2023 / 10:00 XV Рийгикогу, I cессия, пленарное заседание Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

11:02 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (145 SE) teise lugemise jätkamine (usaldusküsimusega seotud eelnõu) video-link-logo

14.06.2023
14.06.2023 / 14:00 XV Рийгикогу, I cессия, пленарное заседание Vaata täpsemalt

13:58 Istungi rakendamine

15:12 Perehüvitiste seaduse ning perehüvitiste seaduse, perekonnaseaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (17 SE) teise lugemise jätkamine (usaldusküsimusega seotud eelnõu) video-link-logo

17:17 Tulumaksuseaduse ning sotsiaalhoolekande seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (215 SE) teine lugemine video-link-logo

01:22 Riigikogu otsuse "Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti tegevust kontrolliva parlamentaarse ühiskontrolli töörühma liikmete nimetamine" eelnõu (24 OE) esimene lugemine video-link-logo

02:36 Riigikogu avalduse "Ukraina vastu toime pandud agressioonikuriteo eest vastutusele võtmisest" eelnõu (228 AE) esimene lugemine video-link-logo

05:25 Relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (144 SE) kolmas lugemine video-link-logo

06:08 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (145 SE) teine lugemine video-link-logo

14.06.2023 / 12:00 XV Рийгикогу, I cессия, инфочас Vaata täpsemalt

11:58 Infotund

12:01 Slava Ukrainiga seotud pettusekahtlus video-link-logo

12:12 Piirivalveohvitseride väljatõstmine video-link-logo

12:25 Maksud video-link-logo

12:41 Olukord haldusalas video-link-logo

13:00 Tugispetsialistid video-link-logo

13:10 Õiguskaitseorganite töö video-link-logo

13:25 Usu-, veendumuste ja südametunnistuse vabaduse tagamisest lasteaedades ja koolides video-link-logo

13:36 Olukord majanduses video-link-logo

13:42 Ajakirjandus video-link-logo

13.06.2023
13.06.2023 / 10:00 XV Рийгикогу, I cессия, пленарное заседание Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

11:31 Perehüvitiste seaduse ning perehüvitiste seaduse, perekonnaseaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (17 SE) (usaldusküsimusega seotud eelnõu) teine lugemine video-link-logo

12.06.2023
12.06.2023 / 15:00 XV Рийгикогу, I cессия, пленарное заседание Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

17:39 Riigikogu otsuse "Riigikogu liikmetest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikmete nimetamine" eelnõu (229 OE) esimene lugemine video-link-logo

17:47 Perehüvitiste seaduse ning perehüvitiste seaduse, perekonnaseaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (17 SE) teine lugemine video-link-logo

09.06.2023—11.06.2023
ЗАСЕДАНИЯ НЕ ПРОВОДЯТСЯ 09.06.2023—11.06.2023
08.06.2023
08.06.2023 / 10:00 XV Рийгикогу, I cессия, пленарное заседание Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:03 Finantsinspektsiooni 2022. aasta aruanne video-link-logo

07.06.2023
07.06.2023 / 14:00 XV Рийгикогу, I cессия, пленарное заседание Vaata täpsemalt

13:58 Istungi rakendamine

14:05 Relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (144 SE) esimene lugemine video-link-logo

16:19 Vabariigi Valitsuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (216 SE) esimene lugemine video-link-logo

18:06 Arupärimine Värska Südamekodu OÜ tegevuse kohta (nr 15) video-link-logo

19:11 Arupärimine vaesusriski kohta (nr 38) video-link-logo

19:45 Arupärimine valeliku poliitika kohta (nr 84) video-link-logo

07.06.2023 / 12:00 XV Рийгикогу, I cессия, инфочас Vaata täpsemalt

11:58 Infotund

12:01 Riigivalitsemine video-link-logo

12:10 Rahvastiku-, majandus- ja usalduskriis video-link-logo

12:27 Klounid video-link-logo

12:42 Tervishoiuteenuse kättesaadavus video-link-logo

12:59 Sündide arvu drastiline langus video-link-logo

13:12 Toetused ja järelevalve video-link-logo

13:21 Poliitilise kompromissi tähendus tänases Eestis video-link-logo

13:41 Olukord riigis video-link-logo

06.06.2023
06.06.2023 / 10:00 XV Рийгикогу, I cессия, пленарное заседание Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:01 Riigieelarve kontrolli erikomisjoni alatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Riigi rahanduse seis" arutelu video-link-logo

05.06.2023
05.06.2023 / 15:00 XV Рийгикогу, I cессия, пленарное заседание Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

15:54 Riigikogu otsuse "Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu liikmete nimetamine" eelnõu (221 OE) esimene lugemine video-link-logo

16:01 Õiguskantsleri ettepanek viia põhiseadusega kooskõlla sotsiaalmaksuseadus, töötervishoiu ja tööohutuse seadus ning ravikindlustuse seadus osas, mis ei võimalda tööandjal maksta vabatahtlikku haigushüvitist rasedale töötajale video-link-logo

16:19 2023. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (214 SE) esimene lugemine video-link-logo

17:31 Tulumaksuseaduse ning sotsiaalhoolekande seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (215 SE) esimene lugemine video-link-logo

19:26 Välismaalaste seaduse ja kõrgharidusseaduse muutmise seaduse eelnõu (3 SE) esimene lugemine video-link-logo

20:37 Arupärimine e-valimiste ja sellega seonduva õigusselgusetuse kohta (nr 240) video-link-logo

22:02 Arupärimine õigustatud ootuse kohta (nr 70) video-link-logo

22:34 Arupärimine valeliku poliitika kohta (nr 87) video-link-logo

23:04 Vaba mikrofon video-link-logo

26.05.2023—04.06.2023
ЗАСЕДАНИЯ НЕ ПРОВОДЯТСЯ 26.05.2023—04.06.2023
25.05.2023
25.05.2023 / 10:00 XV Рийгикогу, I cессия, пленарное заседание Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:01 Riigikogu otsuse "Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" eelnõu (156 OE) esimene lugemine video-link-logo

10:05 Riigikogu otsuse "Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" eelnõu (157 OE) esimene lugemine video-link-logo

10:09 Riigikogu otsuse "Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" eelnõu (158 OE) esimene lugemine video-link-logo

10:11 Riigikogu otsuse "Euroopa Parlamentidevahelise Kosmosekonverentsi Eesti delegatsiooni moodustamine" eelnõu (159 OE) esimene lugemine video-link-logo

10:14 Riigikogu otsuse "Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi Parlamentidevahelise Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" eelnõu (212 OE) esimene lugemine video-link-logo

24.05.2023
24.05.2023 / 14:00 XV Рийгикогу, I cессия, пленарное заседание Vaata täpsemalt

13:58 Istungi rakendamine

14:07 Arupärimine rahvastikukriisi kohta (nr 4) video-link-logo

14:12 Arupärimine Eestis ajutise ja rahvusvahelise kaitse saanud Ukraina mobilisatsiooniealiste meeste kohta (nr 5) video-link-logo

15:17 Riigikogu otsuse "Urmas Varblase Eesti Panga nõukogu esimehe ametisse nimetamine" eelnõu (23 OE) esimene lugemine video-link-logo

15:26 Relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (144 SE) esimene lugemine video-link-logo

17:57 Arupärimine investeeringute kohta seoses liitlaste kohalolekuga (nr 35) video-link-logo

18:04 Arupärimine liitlaste liikumise kohta (nr 59) video-link-logo

18:12 Arupärimine MTÜ Slava Ukraini tegevuse kohta (nr 9) video-link-logo

19:42 Arupärimine kaebevõimaluste kohta (nr 44) video-link-logo

24.05.2023 / 12:00 XV Рийгикогу, I cессия, инфочас Vaata täpsemalt

11:58 Infotund

12:01 Koolitoit video-link-logo

12:15 Segadus riigi juhtimisel video-link-logo

12:31 Olukord riigis video-link-logo

12:46 Metsanduse arengukava aastani 2030 video-link-logo

13:01 Säästlik keskkonnapoliitika video-link-logo

13:11 Julgeolekuasutuste seaduse toimimine video-link-logo

13:19 Inimeste toimetulek video-link-logo

13:32 Samasooliste abielud video-link-logo

13:48 Metsandus video-link-logo

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee