Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Календарь

Выбрать период времени Открыть календарь

Начиная с:

По:

Закрыть X

Посмотреть результаты:

Искать стенограмму

Поиск осуществляется и все стенограммы представлены на эстонском языке. Если требуется стенограмма за конкретный день или период времени, выберите в календаре соответствующую дату или период времени и нажмите на кнопку "Поиск". Если вы желаете внести уточнения, отметьте нужные из представленных ниже вариантов перед тем, как нажимать на кнопку "Поиск".

Искать стенограмму

Отменить
header-logo

Стенограммы

Заседания и стенограммы, 21.09.2020 - 29.10.2020

29.10.2020
29.10.2020 / 10:00 XIV Рийгикогу, IV cессия, пленарное заседание Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:04 Kohanimeseaduse muutmise seaduse eelnõu (186 SE) kolmas lugemine video-link-logo

28.10.2020
28.10.2020 / 14:00 XIV Рийгикогу, IV cессия, пленарное заседание Vaata täpsemalt

13:56 Istungi rakendamine

14:01 Liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (191 SE) kolmas lugemine video-link-logo

14:07 Riigikogu otsuse "Eesti Vabariigi osaluse suurendamine Rahvusvahelises Finantskorporatsioonis" eelnõu (237 OE ) teine lugemine video-link-logo

14:10 Maksualase teabevahetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (238 SE II) video-link-logo

14:15 Töövaidluse lahendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (214 SE) teine lugemine video-link-logo

14:18 Eesti Vabariigi ja Euroopa Tuumauuringute Organisatsiooni (CERN) vahelise CERN-iga ühinemise eelses staadiumis assotsieerunud liikme staatuse andmist käsitleva kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (230 SE) esimene lugemine video-link-logo

14:26 Euroopa Nõukogu filmialase kaastootmise konventsiooni (uuendatud) ratifitseerimise seaduse eelnõu (258 SE) esimene lugemine video-link-logo

28.10.2020 / 12:00 XIV Рийгикогу, IV cессия, инфочас Vaata täpsemalt

11:57 Infotund

12:01 Maaelu kriisimeetmed video-link-logo

12:16 Andmekogude haldamine video-link-logo

12:25 Laste vaimne tervis video-link-logo

12:39 Erakondlik kriisiabi video-link-logo

12:55 Regionaalne võrdsus video-link-logo

13:06 Koroonaviiruse hetkeseis video-link-logo

13:21 Pakiautomaatide paigaldus väikeasumites video-link-logo

13:31 Tervishoiuteenused video-link-logo

13:45 Turismimajandus video-link-logo

27.10.2020
27.10.2020 / 10:00 XIV Рийгикогу, IV cессия, пленарное заседание Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:02 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelise merejulgeoleku koalitsiooni operatsioonil Sentinel" eelnõu (211 OE) teine lugemine video-link-logo

10:13 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele seadusandlike muudatuste väljatöötamiseks pikaajalise hoolduskoormuse probleemi lahendamiseks" eelnõu (224 OE) esimene lugemine video-link-logo

11:26 Pühade ja tähtpäevade seaduse ning Eesti lipu seaduse muutmise seaduse eelnõu (277 SE II) (ühendatud eelnõud 131 SE, 132 SE ja 172 SE) video-link-logo

11:38 Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (213 SE) esimene lugemiine video-link-logo

26.10.2020
26.10.2020 / 15:00 XIV Рийгикогу, IV cессия, пленарное заседание Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

15:03 Mahepõllumajanduse seaduse ning taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (260 SE) esimene lugemine video-link-logo

15:21 Vaba mikrofon video-link-logo

23.10.2020—25.10.2020
ЗАСЕДАНИЯ НЕ ПРОВОДЯТСЯ 23.10.2020—25.10.2020
22.10.2020
22.10.2020 / 10:00 XIV Рийгикогу, IV cессия, пленарное заседание Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:01 Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Kuidas elada koroonaviirusega?" arutelu video-link-logo

13:46 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse (intellektuaalomandi õiguse rikkumisele tugineva hagi tagamine) eelnõu (231 SE) esimene lugemine video-link-logo

13:51 Võlaõigusseaduse muutmise seaduse (üürisuhted) eelnõu (232 SE) esimene lugemine video-link-logo

21.10.2020
21.10.2020 / 14:00 XIV Рийгикогу, IV cессия, пленарное заседание Vaata täpsemalt

13:59 Istungi rakendamine

14:02 Liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (191 SE) teine lugemine video-link-logo

15:20 Ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise investeeringute kaitse lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (246 SE) esimene lugemine video-link-logo

15:23 Välismaalaste seaduse, kõrgharidusseaduse ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (241 SE) esimene lugemine video-link-logo

18:09 Söödaseaduse muutmise seaduse eelnõu (225 SE) esimene lugemine video-link-logo

18:15 Loomakaitseseaduse ja pankrotiseaduse muutmise seaduse eelnõu (226 SE) esimene lugemine video-link-logo

21.10.2020 / 12:00 XIV Рийгикогу, IV cессия, инфочас Vaata täpsemalt

11:58 Infotund

12:01 Vastutus video-link-logo

12:16 Julgeolekupoliitika video-link-logo

12:27 Maaelu Edendamise Sihtasutus video-link-logo

12:39 Välispoliitika video-link-logo

12:54 Toetused video-link-logo

13:07 Merekaitse video-link-logo

13:17 Vähemuste õigused video-link-logo

13:33 Kaitsepoliitika video-link-logo

13:42 Valitsemine video-link-logo

13:56 Maaelu tulevik video-link-logo

20.10.2020
20.10.2020 / 10:00 XIV Рийгикогу, IV cессия, пленарное заседание Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:02 Kohanimeseaduse muutmise seaduse eelnõu (186 SE) teine lugemine video-link-logo

19.10.2020
19.10.2020 / 15:00 XIV Рийгикогу, IV cессия, пленарное заседание Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

15:00 Riigikohtu liikme Urmas Volensi ametivanne video-link-logo

15:01 Istungi rakendamine video-link-logo

15:06 2020. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (252 SE) esimene lugemine video-link-logo

16:00 2021. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (254 SE) esimene lugemine video-link-logo

20:11 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (rahapesu andmebüroo valitsusasutuseks ümberkujundamine) eelnõu (259 SE) esimene lugemine video-link-logo

20:17 Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (253 SE) esimene lugemine video-link-logo

20:52 Vaba mikrofon video-link-logo

16.10.2020—18.10.2020
ЗАСЕДАНИЯ НЕ ПРОВОДЯТСЯ 16.10.2020—18.10.2020
15.10.2020
15.10.2020 / 10:00 XIV Рийгикогу, IV cессия, пленарное заседание Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:01 Raudteeseaduse eelnõu (201 SE) kolmas lugemine video-link-logo

10:04 Loomakaitseseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (219 SE) esimene lugemine video-link-logo

12:09 Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (221 SE) esimene lugemine video-link-logo

14.10.2020
14.10.2020 / 14:00 XIV Рийгикогу, IV cессия, пленарное заседание Vaata täpsemalt

13:59 Istungi rakendamine

14:05 Notariaadiseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (200 SE) esimene lugemine video-link-logo

14:33 Autoriõiguse seaduse muutmise seaduse (nn tühja kasseti tasu süsteemi muutmine ning Patendiameti ülesannete laiendamine) eelnõu (233 SE) esimene lugemine video-link-logo

15:41 Euroopa Liidu liikmesriikide vaheliste kahepoolsete investeerimislepingute lõpetamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (218 SE) esimene lugemine video-link-logo

15:46 Eesti Vabariigi valitsuse ja Rootsi Kuningriigi valitsuse vahelise investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingu muutmise ja lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (240 SE) esimene lugemine video-link-logo

14.10.2020 / 12:00 XIV Рийгикогу, IV cессия, инфочас Vaata täpsemalt

11:58 Infotund

12:03 Otsuste järjepidevus video-link-logo

12:15 Eelarvepoliitilised valikud video-link-logo

12:31 Koolikorraldus koroona ajal video-link-logo

12:45 Riigieelarve video-link-logo

13:00 Ministri pädevus video-link-logo

13:15 Elatisega seonduv video-link-logo

13:25 Välistudengid video-link-logo

13:41 Palgatõus video-link-logo

13:54 Valitsuse kommunikatsioon video-link-logo

13.10.2020
13.10.2020 / 10:00 XIV Рийгикогу, IV cессия, пленарное заседание Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:03 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele moodustada ekspertidest COVID-19 analüüsikomisjon" eelnõu (220 OE) esimene lugemine video-link-logo

11:30 Raudteeseaduse eelnõu (201 SE) teine lugemine video-link-logo

12.10.2020
12.10.2020 / 15:00 XIV Рийгикогу, IV cессия, пленарное заседание Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

15:39 Peaminister Jüri Ratase poliitiline avaldus seoses Riigikogu otsuse „Eesti pikaajaline arengustrateegia "Eesti 2035"“ eelnõu üleandmisega video-link-logo

17:17 Euroopa Keskpika Ilmaennustuse Keskuse asutamise konventsiooniga ühinemiseks vajalike lepingute ratifitseerimise seaduse eelnõu (229 SE) teine lugemine video-link-logo

17:23 Vaba mikrofon video-link-logo

02.10.2020—11.10.2020
ЗАСЕДАНИЯ НЕ ПРОВОДЯТСЯ 02.10.2020—11.10.2020
01.10.2020
01.10.2020 / 10:00 XIV Рийгикогу, IV cессия, пленарное заседание Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:02 Energiamajanduse korralduse seaduse ja maagaasiseaduse muutmise seaduse eelnõu (202 SE) kolmas lugemine video-link-logo

10:05 Kohanimeseaduse muutmise seaduse eelnõu (208 SE) esimene lugemine video-link-logo

30.09.2020
30.09.2020 / 14:00 XIV Рийгикогу, IV cессия, пленарное заседание Vaata täpsemalt

13:59 Istungi rakendamine

14:07 Peaminister Jüri Ratase poliitiline avaldus seoses 2021. aasta riigieelarve seaduse eelnõu üleandmisega video-link-logo

15:05 Ruumiandmete seaduse ning korteriomandi- ja korteriühistuseaduse muutmise seaduse eelnõu (196 SE) kolmas lugemine video-link-logo

15:09 Töövaidluse lahendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (214 SE) esimene lugemine video-link-logo

15:24 Kodakondsuse seaduse § 28 täiendamise seaduse eelnõu (217 SE) esimene lugemine video-link-logo

15:44 Turismiseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (234 SE) esimene lugemine video-link-logo

16:02 Kaubandustegevuse seaduse kehtetuks tunnistamise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (235 SE) esimene lugemine video-link-logo

16:10 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Lennuameti, Maanteeameti ja Veeteede Ameti ühendamine) eelnõu (236 SE) esimene lugemine video-link-logo

16:58 Käibemaksuseaduse ja tolliseaduse muutmise seaduse eelnõu (239 SE) esimene lugemine video-link-logo

17:07 Riigikogu otsuse "Eesti Vabariigi osaluse suurendamine Rahvusvahelises Finantskorporatsioonis" eelnõu (237 OE) esimene lugemine video-link-logo

17:17 Maksualase teabevahetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (238 SE) esimene lugemine video-link-logo

30.09.2020 / 12:00 XIV Рийгикогу, IV cессия, инфочас Vaata täpsemalt

11:58 Infotund

12:01 Eesti keskkonnapoliitilised valikud video-link-logo

12:14 Lennundus, ühendused ja turism video-link-logo

12:28 Referendum video-link-logo

12:41 Koroonameetmed video-link-logo

12:55 COVID-19 esimese laine analüüs video-link-logo

13:05 Korruptsioon video-link-logo

13:18 Mobiilsete kiiruskaamerate kasutamine video-link-logo

13:31 Ikka valitsemisest video-link-logo

13:46 Kaksikmoraal video-link-logo

29.09.2020
29.09.2020 / 10:00 XIV Рийгикогу, IV cессия, пленарное заседание Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:05 Energiamajanduse korralduse seaduse ja maagaasiseaduse muutmise seaduse eelnõu (202 SE) teine lugemine video-link-logo

28.09.2020
28.09.2020 / 15:00 XIV Рийгикогу, IV cессия, пленарное заседание Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

15:07 Vaba mikrofon video-link-logo

25.09.2020—27.09.2020
ЗАСЕДАНИЯ НЕ ПРОВОДЯТСЯ 25.09.2020—27.09.2020
24.09.2020
24.09.2020 / 10:00 XIV Рийгикогу, IV cессия, пленарное заседание Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:01 Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse täiendamise seaduse eelnõu (198 SE) esimene lugemine video-link-logo

23.09.2020
23.09.2020 / 14:00 XIV Рийгикогу, IV cессия, пленарное заседание Vaata täpsemalt

13:58 Istungi rakendamine

14:03 Riigikogu otsuse "Urmas Volensi Riigikohtu liikmeks nimetamine" eelnõu (222 OE) esimene lugemine video-link-logo

15:04 45 Riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks rahandusminister Martin Helmele video-link-logo

18:45 Ruumiandmete seaduse ning korteriomandi- ja korteriühistuseaduse muutmise seaduse eelnõu (196 SE) teine lugemine video-link-logo

18:54 Euroopa Keskpika Ilmaennustuse Keskuse asutamise konventsiooniga ühinemiseks vajalike lepingute ratifitseerimise seaduse eelnõu (229 SE) esimene lugemine video-link-logo

19:04 Pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (153 SE) esimene lugemine video-link-logo

19:20 Töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (199 SE) esimene lugemine video-link-logo

19:41 Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (197 SE) esimene lugemine video-link-logo

23.09.2020 / 12:00 XIV Рийгикогу, IV cессия, инфочас Vaata täpsemalt

11:57 Infotund

12:02 Põhiseadus video-link-logo

12:12 Metsandus video-link-logo

12:22 Valitsuse tekitatud kahjudest põllumajanduses video-link-logo

12:37 Leping advokaadibürooga FSS video-link-logo

12:49 Riigikaitse video-link-logo

13:00 Metsamajanduse arengukava video-link-logo

13:15 Rahandusministri tegevus video-link-logo

13:23 Erivajadustega laste integreeritud teenused koolides video-link-logo

13:33 Riigijuhtimine video-link-logo

13:47 Valitsemine video-link-logo

22.09.2020
22.09.2020 / 10:00 XIV Рийгикогу, IV cессия, пленарное заседание Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:01 Õiguskantsleri 2019.–2020. aasta tegevuse ülevaade video-link-logo

12:09 Väärteomenetluse seadustiku § 62 muutmise seaduse eelnõu (215 SE) esimene lugemine video-link-logo

12:24 Väärteomenetluse seadustiku ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (216 SE) esimene lugemine video-link-logo

21.09.2020
21.09.2020 / 15:00 XIV Рийгикогу, IV cессия, пленарное заседание Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

15:04 Arupärimine kroonilise haigusega laste olukorra kohta (nr 39) video-link-logo

16:06 Avaliku teenistuse 2019. aasta aruande ülevaade video-link-logo

17:34 Vaba mikrofon video-link-logo

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee