Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Календарь

Выбрать период времени Открыть календарь

Начиная с:

По:

Закрыть X

Посмотреть результаты:

Искать стенограмму

Поиск осуществляется и все стенограммы представлены на эстонском языке. Если требуется стенограмма за конкретный день или период времени, выберите в календаре соответствующую дату или период времени и нажмите на кнопку "Поиск". Если вы желаете внести уточнения, отметьте нужные из представленных ниже вариантов перед тем, как нажимать на кнопку "Поиск".

Искать стенограмму

Отменить
header-logo

Стенограммы

Заседания и стенограммы, 04.05.2021 - 12.06.2021

12.06.2021
12.06.2021 / 09:00 XIV Рийгикогу, V сессия, дополнительное пленарное заседание Vaata täpsemalt

08:58 Istungi rakendamine

11:18 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (397 SE) esimene lugemine

13:01 Infoühiskonna teenuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (359 SE) kolmas lugemine

13:34 Isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (366 SE) teine lugemine

11.06.2021
ЗАСЕДАНИЯ НЕ ПРОВОДЯТСЯ 11.06.2021
10.06.2021
10.06.2021 / 10:00 XIV Рийгикогу, V cессия, пленарное заседание Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:16 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (212 SE) teise lugemise jätkamine video-link-logo

09.06.2021
09.06.2021 / 14:00 XIV Рийгикогу, V cессия, пленарное заседание Vaata täpsemalt

13:57 Istungi rakendamine

15:16 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse ˮEuroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamineˮ muutmine" eelnõu (398 OE) esimene lugemine video-link-logo

16:07 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse ˮEesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi Parlamentidevahelise Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamineˮ muutmine" eelnõu (399 OE) esimene lugemine video-link-logo

17:14 Atmosfääriõhu kaitse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (345 SE) teine lugemine video-link-logo

00:47 Finantsinspektsiooni seaduse täiendamise seaduse eelnõu (380 SE) teine lugemine video-link-logo

04:06 Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse (Euroopa Parlamendi liikme osalemine kohaliku omavalitsuse volikogu töös) eelnõu (389 SE) teine lugemine video-link-logo

08:09 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (212 SE) teine lugemine video-link-logo

09.06.2021 / 12:00 XIV Рийгикогу, V cессия, инфочас Vaata täpsemalt

11:58 Infotund

12:01 Eesti suhted naaberriikidega video-link-logo

12:10 Seoses diabeedihaigete lastega video-link-logo

12:23 Huviharidus ja regionaalpoliitika video-link-logo

12:33 Haldusreform video-link-logo

12:43 Töövõime ja praktika video-link-logo

12:52 Õlitehase rajamine video-link-logo

13:05 Regionaalpoliitika video-link-logo

13:18 Liitlassuhete kohta video-link-logo

13:32 Sotsiaalvaldkonna rõõmudest ja muredest video-link-logo

13:43 Kärpeplaanid jõustruktuurides video-link-logo

13:55 Regionaalareng video-link-logo

08.06.2021
08.06.2021 / 10:00 XIV Рийгикогу, V cессия, пленарное заседание Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:09 Arupärimine eestikeelse hariduse tegevuskava ja ühtse vene-eesti kooli poole liikumise kohta (nr 78) video-link-logo

10:58 31 Riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks kaitseminister Kalle Laanetile video-link-logo

07.06.2021
07.06.2021 / 15:00 XIV Рийгикогу, V cессия, пленарное заседание Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

15:48 Arupärimine vormi kandmise keelamise kohta 9. mail (nr 80) video-link-logo

17:16 Arupärimine korralduse kohta mitte kanda kaitseväe vormi (nr 79) video-link-logo

19:10 Arupärimine Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi 2021–2023 kohta (nr 73) video-link-logo

19:36 Arupärimine humanitaar- ja rahvusteaduste alarahastatuse kohta (nr 68) video-link-logo

20:13 Arupärimine huvihariduse toetuse hiigelkärpe kohta (nr 74) video-link-logo

21:32 Arupärimine huvihariduse rahastamise kohta (nr 75) video-link-logo

22:59 Arupärimine eestikeelse hariduse tegevuskava ja ühtse vene-eesti kooli poole liikumise kohta (nr 78) video-link-logo

04.06.2021—06.06.2021
ЗАСЕДАНИЯ НЕ ПРОВОДЯТСЯ 04.06.2021—06.06.2021
03.06.2021
03.06.2021 / 10:00 XIV Рийгикогу, V cессия, пленарное заседание Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:01 Finantsinspektsiooni 2020. aasta aruanne video-link-logo

11:29 Eesti Panga 2020. aasta aruanne video-link-logo

02.06.2021
02.06.2021 / 14:00 XIV Рийгикогу, V cессия, пленарное заседание Vaata täpsemalt

13:57 Istungi rakendamine

14:03 Hädaolukorra seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (350 SE) kolmas lugemine video-link-logo

14:19 Loomakaitseseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (219 SE) kolmas lugemine video-link-logo

14:59 Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Eesti keele õppe arengu probleemkomisjoni moodustamine’’ muutmine" eelnõu (335 OE) teine lugemine video-link-logo

15:16 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse „Rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni moodustamine“ muutmine" eelnõu (338 OE) teine lugemine video-link-logo

16:36 Infoühiskonna teenuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (359 SE) teine lugemine video-link-logo

16:38 Eesti Vabariigi ja Mauritiuse Vabariigi vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (385 SE) esimene lugemine video-link-logo

16:42 Välismaalaste seaduse, kõrgharidusseaduse ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (354 SE) esimene lugemine video-link-logo

18:03 Kodakondsuse seaduse § 13 muutmise seaduse eelnõu (329 SE) esimene lugemine video-link-logo

20:07 Eesti keele arengukava 2021–2035 video-link-logo

21:45 Ettekanne "Kultuuripoliitika põhialuste aastani 2020" täitmisest video-link-logo

02.06.2021 / 12:00 XIV Рийгикогу, V cессия, инфочас Vaata täpsemalt

11:58 Infotund

12:01 Antisemitism Eestis video-link-logo

12:12 Laste turvatunne video-link-logo

12:21 Valitsuse eelarvepoliitilised valikud video-link-logo

12:35 Seoses laevastike ühendamisega video-link-logo

12:46 Eesti majandus video-link-logo

12:57 Kooseluseaduse rakendamisest video-link-logo

13:09 Justiitsatašee valimine video-link-logo

13:21 Planeeritavad muudatused elatise määramisel video-link-logo

13:31 Jälitustegevuse kohta video-link-logo

13:39 Vaktsineerimine video-link-logo

13:43 Õigusriik video-link-logo

13:52 Diskrimineerimine video-link-logo

01.06.2021
01.06.2021 / 10:00 XIV Рийгикогу, V cессия, пленарное заседание Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:01 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Eesti energiajulgeoleku ja varustuskindluse väljakutsetest" arutelu

12:27 Veterinaarseaduse eelnõu (384 SE) esimene lugemine

12:46 Ehitusseadustiku § 97 muutmise seaduse eelnõu (362 SE I)

13:24 Ehitusseadustiku ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse (koduomanike omavalitsuste kõnniteede koristamise kohustusest vabastamine) eelnõu (369 SE) esimene lugemine

31.05.2021
31.05.2021 / 15:00 XIV Рийгикогу, V cессия, пленарное заседание Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

15:20 Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (392 SE) esimene lugemine video-link-logo

16:00 Arupärimine ebaproportsionaalse jõu kasutamise kohta rahumeelselt meelt avaldavate inimeste vastu (nr 66) video-link-logo

17:24 Arupärimine Eesti-Vene piirilepingu ratifitseerimise kohta (nr 69) video-link-logo

18:35 Arupärimine vaktsineerimise prioriteetide ja nende järgimise kohta (nr 70) video-link-logo

19:36 Arupärimine valge raamatu ja diskrimineerimise kohta (nr 72) video-link-logo

20:43 Arupärimine tiibetlaste inimõiguste piiramise kohta Hiina Rahvavabariigi poolt (nr 71) video-link-logo

21:32 Vaba mikrofon video-link-logo

21.05.2021—30.05.2021
ЗАСЕДАНИЯ НЕ ПРОВОДЯТСЯ 21.05.2021—30.05.2021
20.05.2021
20.05.2021 / 10:00 XIV Рийгикогу, V cессия, пленарное заседание Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:06 Riigikohtu esimehe ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta video-link-logo

19.05.2021
19.05.2021 / 14:00 XIV Рийгикогу, V cессия, пленарное заседание Vaata täpsemalt

13:58 Istungi rakendamine

14:03 Loomakaitseseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (219 SE) teine lugemine video-link-logo

15:41 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (370 SE) esimene lugemine video-link-logo

16:22 Ravikindlustuse seaduse § 55 täiendamise seaduse eelnõu (363 SE) esimene lugemine video-link-logo

17:01 Riigikogu otsuse "Riiklikult tähtsate kultuuriehitiste rajamise ja renoveerimise pingerea kinnitamine" eelnõu (387 OE) esimene lugemine video-link-logo

18:38 Väärteomenetluse seadustiku ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (216 SE) kolmas lugemine video-link-logo

18:47 Perehüvitiste seaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (300 SE) kolmas lugemine video-link-logo

19:04 Konkurentsiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (325 SE) kolmas lugemine video-link-logo

19:05 Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsiooni ratifitseerimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (364 SE) teine lugemine video-link-logo

19:24 Hädaolukorra seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (350 SE) teine lugemine video-link-logo

21:42 Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seadus (Euroopa Parlamendi liikme osalemine kohaliku omavalitsuse volikogu töös) (389 SE) esimene lugemine video-link-logo

22:20 Kollektiivlepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (383 SE) esimene lugemine video-link-logo

22:38 Veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (381 SE) esimene lugemine video-link-logo

23:01 Toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (372 SE) esimene lugemine video-link-logo

23:10 E-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seaduse, isikut tõendavate dokumentide seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (376 SE) esimene lugemine video-link-logo

23:22 Teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava 2021–2035 video-link-logo

01:33 Noortevaldkonna arengukava 2021–2035 video-link-logo

19.05.2021 / 12:00 XIV Рийгикогу, V cессия, инфочас Vaata täpsemalt

11:57 Infotund

12:01 Eelarvekärbete tulemused video-link-logo

12:16 Riigikaitsevõime kahjustamine video-link-logo

12:25 Eesti julgeolek video-link-logo

12:38 Perearstide töö korraldus video-link-logo

12:50 Olukorrast riigis video-link-logo

13:05 Riigikaitse video-link-logo

13:15 Valitsuse rahanduspoliitilised valikud video-link-logo

13:29 Mereväe võimalik ümberpaiknemine video-link-logo

13:35 Riigikaitse planeerimine video-link-logo

13:45 Valitsuse eelarvelised valikud video-link-logo

18.05.2021
18.05.2021 / 10:00 XIV Рийгикогу, V cессия, пленарное заседание Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:01 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse „Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine" muutmine" eelnõu (334 OE) teine lugemine video-link-logo

10:07 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine“ muutmine" eelnõu (336 OE) teine lugemine video-link-logo

12:08 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine" muutmine" eelnõu (337 OE) teine lugemine video-link-logo

13:12 Loomakaitseseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (219 SE) teine lugemine video-link-logo

17.05.2021
17.05.2021 / 15:00 XIV Рийгикогу, V cессия, пленарное заседание Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

15:03 Arupärimine vaktsineerimise korraldamise kohta (nr 65) video-link-logo

16:25 Arupärimine rahumeelsete valitsusvastaste meeleavalduste mahasurumise kohta (nr 67) video-link-logo

17:37 Arupärimine Eesti riigikaitse nõrgestamise kohta (nr 76) video-link-logo

19:13 Vaba mikrofon video-link-logo

14.05.2021—16.05.2021
ЗАСЕДАНИЯ НЕ ПРОВОДЯТСЯ 14.05.2021—16.05.2021
13.05.2021
13.05.2021 / 10:00 XIV Рийгикогу, V cессия, пленарное заседание Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:01 Perehüvitiste seaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (300 SE) teine lugemine video-link-logo

12.05.2021
12.05.2021 / 14:00 XIV Рийгикогу, V cессия, пленарное заседание Vaata täpsemalt

13:59 Istungi rakendamine

14:11 Krediidiasutuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (312 SE) kolmas lugemine video-link-logo

14:12 Riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (308 SE) kolmas lugemine video-link-logo

14:13 Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse muutmise seaduse eelnõu (347 SE) kolmas lugemine video-link-logo

14:41 Karistusseadustiku muutmise seaduse (mittesularahalised maksevahendid) eelnõu (351 SE) kolmas lugemine video-link-logo

14:41 Riigikogu otsuse ˮRiigi pikaajalise arengustrateegia ˮEesti 2035ˮ heakskiitmineˮ eelnõu (262 OE) teine lugemine video-link-logo

16:33 Konkurentsiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (325 SE) teine lugemine video-link-logo

16:35 Väärteomenetluse seadustiku ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (216 SE) teine lugemine video-link-logo

17:05 Siseturvalisuse arengukava 2020–2030 video-link-logo

12.05.2021 / 12:00 XIV Рийгикогу, V cессия, инфочас Vaata täpsemalt

11:57 Infotund

12:06 Kaitseväe otsused video-link-logo

12:15 Laste huvitegevuse kärpimine

12:30 Riigi toimimine video-link-logo

12:42 Ettevõtete konkurentsivõime video-link-logo

12:58 Pensionipoliitika, II samba väljamaksed video-link-logo

13:12 Pärnu uue silla rahastamise toetuse olukord ja plaanitavad otsused video-link-logo

13:23 Rahanduspoliitilised valikud video-link-logo

13:37 Hariduse rahastamine video-link-logo

13:50 Muud küsimused video-link-logo

11.05.2021
11.05.2021 / 10:00 XIV Рийгикогу, V cессия, пленарное заседание Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:08 Meresõiduohutuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (284 SE) kolmas lugemine video-link-logo

10:16 Kalandusturu korraldamise seaduse ja karistusregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (310 SE) kolmas lugemine video-link-logo

10:17 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele haiguspäevade hüvitamiseks alates esimest päevast" eelnõu (346 OE) esimene lugemine video-link-logo

11:34 Finantsinspektsiooni seaduse täiendamise seaduse eelnõu (380 SE) esimene lugemine video-link-logo

11:43 Karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (348 SE) esimene lugemine video-link-logo

12:27 Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (309 SE) esimene lugemine video-link-logo

13:05 Põllumajandustoote ja toidu tarneahelas ebaausa kaubandustava tõkestamise seaduse eelnõu (377 SE) esimene lugemine video-link-logo

10.05.2021
10.05.2021 / 15:00 XIV Рийгикогу, V cессия, пленарное заседание Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

15:50 Riigikogu otsuse "Euroopa Liidu taaskäivitamise kava rahastamise ja Euroopa Liidu Nõukogu otsuse omavahendite süsteemi kohta heakskiitmine" eelnõu (353 OE) teine lugemine video-link-logo

19:10 Vaba mikrofon video-link-logo

07.05.2021—09.05.2021
ЗАСЕДАНИЯ НЕ ПРОВОДЯТСЯ 07.05.2021—09.05.2021
06.05.2021
06.05.2021 / 10:00 XIV Рийгикогу, V cессия, пленарное заседание Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:03 Riigieelarve kontrolli erikomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "EL järgmise finantsperspektiivi, taasterahastu ja õiglase üleminekufondi raha planeerimisest" arutelu video-link-logo

05.05.2021
05.05.2021 / 14:00 XIV Рийгикогу, V cессия, пленарное заседание Vaata täpsemalt

13:57 Istungi rakendamine

14:07 Tolliseaduse muutmise seaduse eelnõu (311 SE) kolmas lugemine

14:09 Audiitortegevuse seaduse, raamatupidamise seaduse ja väärtpaberituru seaduse muutmise seaduse eelnõu (313 SE) kolmas lugemine

14:10 Eesti Vabariigi ja Saksamaa Liitvabariigi vahelise 1996. aasta 29. novembril allakirjutatud tulu- ja kapitalimaksudega topeltmaksustamise vältimise lepingu muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (352 SE) teine lugemine

14:13 Krediidiasutuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (312 SE) teine lugemine

14:42 Meresõiduohutuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (284 SE) teise lugemise jätkamine

14:59 Riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (308 SE) teine lugemine

15:01 Karistusseadustiku muutmise seaduse (mittesularahalised maksevahendid) eelnõu (351 SE) teine lugemine

15:03 Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kriminaalmenetluse seadustiku revisjon) eelnõu (367 SE) esimene lugemine

15:50 Autoriõiguse seaduse muutmise seaduse (autoriõiguse direktiivide ülevõtmine) eelnõu (368 SE) esimene lugemine

05.05.2021 / 12:00 XIV Рийгикогу, V cессия, инфочас Vaata täpsemalt

11:58 Infotund

12:01 Riigikogu liikmetele valetamine video-link-logo

12:16 Valitsuse välispoliitika video-link-logo

12:28 Hariduse rahastamine video-link-logo

12:39 RES-i kohta video-link-logo

12:54 Riigi eelarvestrateegia video-link-logo

13:05 Riigi eelarvestrateegia valikud video-link-logo

13:18 Liitlassuhted video-link-logo

13:31 Huvihariduse kättesaadavus video-link-logo

13:42 Valitsuse poliitika video-link-logo

04.05.2021
04.05.2021 / 10:00 XIV Рийгикогу, V cессия, пленарное заседание Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:01 Riigikogu otsuse "Riigikogu liikmest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikme nimetamine" eelnõu (375 OE) esimene lugemine video-link-logo

10:14 Kalandusturu korraldamise seaduse ja karistusregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (310 SE) teine lugemine video-link-logo

10:17 Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (365 SE) esimene lugemine video-link-logo

10:41 Vabariigi Presidendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (340 SE) esimene lugemine video-link-logo

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee