Riigikogu
Riigikogu
Riigikogu
Skip navigation

Riigikogu

Calendar

Select a date range Open Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below. The search phrase must be at least 3 characters long.

Find a verbatim record

Cancel
header-logo

Verbatim records

Verbatim reports of proceedings: 199 Ava/Sulge kõik
29.05.2024 / 14:00 XV Riigikogu, III session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

16:28

Riigikogu otsuse "Tuumaenergia Eestis kasutuselevõtu toetamine" eelnõu (431 OE) esimene lugemine

video-link-logo

Kersti Sarapuu:

Aitäh, lugupeetud juhataja! Hea ettekandja! Kuidas te suhtute seisukohta, et võib-olla Eesti ei vajagi tuumaenergiat, sest me suudame ise taastuvenergiaga ehk siis päikese ja tuule abil tagada kogu Eesti vajaduse?

Loe lähemalt

27.05.2024 / 15:00 XV Riigikogu, III session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

15:50

Sotsiaalkaitseministri 2024. aasta ettekanne riigi pikaajalise arengustrateegia "Eesti 2035" elluviimisest

video-link-logo

Kersti Sarapuu:

Aitäh, austatud juhataja! Hea ettekandja! Te tõite oma ettekandes välja hästi olulised asjad ja kui need ükskord ellu [viiakse], on väga tore. Me teame, et nende nimel on töötatud aastaid. Minu poole on pöördunud erivajadustega laste vanemad. Nendel on mure, et neil pole võimalik tööle minna, sel... Loe lähemalt

16.05.2024 / 10:00 XV Riigikogu, III session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:01 Majanduskomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Kuidas tõsta tootlikkust Eesti majanduses?" arutelu

Kersti Sarapuu:

Aitäh, lugupeetud juhataja! Hea ettekandja! Viimasel ajal, ütleksin lausa, et viimastel päevadel on hakanud uuesti päevakorda tulema teema, et meie maapõuevarade rikkust tuleks kasutada meie arenguks, arenguhüppeks. Kas te olete nii majanduskomisjonis kui ka ekspertgruppidega pidanud arutelusid s... Loe lähemalt

Kersti Sarapuu:

Aitäh, lugupeetud juhataja! Hea ettekandja! Me soovitame ettevõtetel investeerida innovaatikasse ja digitaliseerimisse, aga need on väga [palju] ressurssi nõudvad tegevused. Tavaliselt väikestel ja keskmistel ettevõtetel selleks omavahendid puuduvad ning tuleb kasutada pankade teenuseid. Teame, e... Loe lähemalt

02.04.2024 / 10:00 XV Riigikogu, III session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:14

Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele loobuda automaksu kehtestamisest ja võtta Riigikogu menetlusest tagasi mootorsõidukimaksu eelnõu" eelnõu (374 OE) esimene lugemine

video-link-logo

Kersti Sarapuu:

Aitäh, lugupeetud juhataja! Hea ettekandja! Kuidas sina tõlgendad antud seaduseelnõu kontekstis seda, et tegemist on keskkonna säästlikumaks muutmise maksuga, nagu väidab rahandusminister?

Loe lähemalt

19.03.2024 / 10:00 XV Riigikogu, III session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:01

Terviseministri 2024. aasta ettekanne riigi pikaajalise arengustrateegia "Eesti 2035" elluviimisest

video-link-logo

Kersti Sarapuu:

Aitäh, austatud juhataja! Hea minister! Kuigi ettekande põhifookuses olid elueaga, õnnetusjuhtumite ja ülekaaluliste lastega seotud teemad, pean ikkagi väga oluliseks ka erihoolekannet, mida see ettekanne ei puudutanud. Järvamaal tegutseb juba aastaid mittetulundusühing Me Hoolime Sinust. Olen se... Loe lähemalt

05.03.2024 / 10:00 XV Riigikogu, III session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:11

Haridus- ja teadusministri 2024. aasta ettekanne riigi pikaajalise arengustrateegia "Eesti 2035" elluviimisest (haridusreformid)


Kersti Sarapuu:

Austatud juhataja! Hea minister! Te tõite oma kõnes välja väga palju murekohti. Nendest murekohtadest oleme me väga pikalt teadlikud olnud. Te tõite oma kõnes välja ka selle aspekti, et meil on väga palju puudu insener-tehnilisi eksperte ja spetsialiste. Kas te olete mõelnud, kuidas motiveerida õ... Loe lähemalt

15.02.2024 / 10:00 XV Riigikogu, III session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:02

Isamaa fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Eesti majanduslanguses. Mida teha?" arutelu


Kersti Sarapuu:

Aitäh, lugupeetud juhataja! Hea ettekandja! Kui Riigikogu liige ja kui ettevõtja kirjutan sinu ettekandele kahe käega alla. See oli minu arust tõesti väga sügav ja väga hea analüüs. Ma keskenduksin rohkem energiaprobleemile või energiasektorile. Me nägime jaanuarikuus, et päevased elektri hinnad ... Loe lähemalt

08.02.2024 / 10:00 XV Riigikogu, III session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:12

Riigikogu otsuse "Putukate ja putukaid sisaldavate toitude ja toodete erimärgistamise ja müügi kohta" eelnõu (222 OE) esimene lugemine

video-link-logo

Kersti Sarapuu:

Aitäh, lugupeetud juhataja! Hea ettekandja! Sul on väga huvitav teematõstatus. Minu küsimus on: kas sul on teadmist või kogemust, et Eesti ettevõtjad kasutavad putukaid oma tootmises, ja kas sa oled näinud, et meie kaubanduslettidel oleksid vastavad tooted müügil?

Loe lähemalt

05.12.2023 / 10:00 XV Riigikogu, II session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:01

Riigilõivuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (298 SE) teine lugemine (usaldusküsimusega seotud eelnõu)

video-link-logo

Kersti Sarapuu:

Palun kolm minutit lisaaega.

Loe lähemalt

Kersti Sarapuu:

Austatud juhataja! Head kolleegid! Lugupeetud minister! Meil on ees usaldushääletusel olev seaduseelnõu erinevate riigilõivude tõstmiseks. Nimelt plaanib riik tuleva aasta suvest tõsta oluliselt mitmete keskkonnaalaste toimingute riigilõivusid. Ühed nendest on saastetasud, mille puhul anti sektor... Loe lähemalt

04.12.2023 / 15:00 XV Riigikogu, II session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

18:15

Arupärimine regionaalpoliitika kohta (nr 294)

video-link-logo

Kersti Sarapuu:

Austatud juhataja! Hea minister! Olete olnud tunnustatud omavalitsusjuht ja kindlasti olete te kursis, et praegu tehakse 2024. aasta eelarveid. Kõikidel omavalitsustel, nagu te ka oma vastustes ütlesite, on tõesti väga raske. Sellesama ümberjagamise puhul olen ma toonud ikka Järva valla näid... Loe lähemalt

Kersti Sarapuu:

… ja tuleks ka lisatulusid tulumaksu näol.

Loe lähemalt

16.11.2023 / 10:00 XV Riigikogu, II session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:01

Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Kuidas elab Eesti mets?" arutelu

video-link-logo

Kersti Sarapuu:

Aitäh, austatud juhataja! Hea ettekandja! Paar aastat tagasi käis siin rühm metsaeksperte, kes rääkisid sellest, et niinimetatud jänesekapsametsi peaks hakkama järjest maha võtma, kuna nende eluiga on juba piisav ja [ülempiir] ületatud. Milline on teie kui teadlase hinnang sellisele väitele?

Loe lähemalt

14.11.2023 / 10:00 XV Riigikogu, II session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

11:52

Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele elektri üldteenuse klientide universaalteenuse hinnalt börsipõhisele hinnastamisele viimiseks" eelnõu (244 OE) esimene lugemine

video-link-logo

Kersti Sarapuu:

Aitäh, lugupeetud juhataja! Hea ettekandja! Tõepoolest, see on väga hea otsuse-eelnõu ja minu arust vajab see väga tugevat toetamist, sest elu on tõesti näidanud ka seda, et väga paljud on kas teadmatusest või otsustamatusest jätnud endid universaalteenusele. Aga elu on näidanud ka seda, et börsi... Loe lähemalt

13.11.2023 / 15:00 XV Riigikogu, II session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

17:21

Arupärimine käibemaksu tõusu kohta (nr 112)

video-link-logo

Kersti Sarapuu:

Aitäh, lugupeetud juhataja! Head kolleegid ja hea minister! Tegelikult on see arupärimine täiesti analoogne sellega, millega Helle-Moonika Helme praegu esines. Ta tegi oma sisukokkuvõtte ja ma arvan, et ta tegi seda väga hästi. Aga mulle meeldib ka see, et ministril on süda õige koha peal ja ta n... Loe lähemalt

Kersti Sarapuu:

Veel kord, austatud juhataja! Head kolleegid! Hea minister! Kõigepealt repliigi korras alguseks ma ütlen minister Lauri Läänemetsale, et ka sotsid olid valitsuses, kui tõsteti õpetajate alampalga määra Jüri Ratase valitsuse ajal 365 euro võrra nelja aasta jooksul kuni 1315 euroni. Mispärast ma se... Loe lähemalt

Kersti Sarapuu:

See tähendab, et Eesti panustab igal aastal kaitsevõime tõstmisse ligi 400 miljonit eurot varasemast rohkem. Kokku ulatuvad kaitsekulud koos liitlaste kuludega järgmisel aastal üle 1,3 miljardi euro. Järgmise nelja aasta kogusumma on suurusjärgus 5,6 miljardit.

Laiapõhjaliste maksumuud... Loe lähemalt

06.11.2023 / 15:00 XV Riigikogu, II session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

15:52

Arupärimine kohalike omavalitsuste toimetuleku kohta (nr 61)

video-link-logo

Kersti Sarapuu: Aitäh, lugupeetud esimees! Hea peaminister! Nüüd on siis seadustatud, et üle 8 miljoni läheb ümberjagamisele rikkamate omavalitsuste arvelt vaesematele omavalitsustele. Sellega seoses peaks nende tulubaas ka läbi toetusfondi kasvama. Aga olukord on selline, et kui ma mõtlen ühe Järvamaa omavalitsus... Loe lähemalt

Kersti Sarapuu:

Paljud omavalitsused on nüüd pöördunud kohtu poole. Kuidasmoodi valitsus kavatseb selle olukorra lahendada? 

Loe lähemalt

16.10.2023 / 15:00 XV Riigikogu, II session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

15:24

Arupärimine Tallinna Haigla rajamise kohta (nr 117)

video-link-logo

Kersti Sarapuu:

Aitäh, lugupeetud esimees! Hea minister! Me olime nädala lõpul Hiiumaal fraktsiooni väljasõidul ja külastasime muu hulgas Kärdla haiglat. Peab ütlema, et seal tehakse tohutut tööd, et haigla areng oleks täiuslik, ja tõepoolest see näeb ka väga-väga täiuslik välja. Aga kuulsime seal ka seda, et su... Loe lähemalt

16:16

Arupärimine olukorra kohta tervishoius (nr 104)

video-link-logo

Kersti Sarapuu:

Austatud esimees! Hea minister! Kas on tehtud ka mingisugune uuring või analüüs selle kohta, kui palju digiregistratuur on vähendanud ravijärjekordasid?

Loe lähemalt

17:04

Arupärimine käibemaksu tõusu kohta (nr 103)

video-link-logo

Kersti Sarapuu:

Aitäh, lugupeetud juhataja! Head kolleegid! Hea minister! Esitasime arupärimise sotsiaalkaitseminister Signe Riisalole ja see puudutab käibemaksu tõusu. Arupärimise eesmärgiks on saada mõningane ülevaade valitsuse kavatsustest ja meetmetest, et leevendada käibemaksu tõusust tulenevaid negatiivsei... Loe lähemalt

Kersti Sarapuu:

Austatud juhataja! Head kolleegid! Lugupeetud minister! Kõigepealt suur tänu väga põhjalike vastuste eest [küsimustele], mille meie fraktsiooni liikmed teile esitasid, ja loodame, et kõik need suured soovid, millest te rääkisite, ka elus täide läheksid.

Järgmise aasta alguses 22%-ni kasvav ... Loe lähemalt

11.10.2023 / 14:00 XV Riigikogu, II session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

16:30

Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (71 SE) esimene lugemine


Kersti Sarapuu:

Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Kohalike omavalitsuste tulubaasi teema on ajatu. On ju kohalike omavalitsuste ülesanne tagada oma piirkonnas inimeste väärikas elu. Teame, et kohaliku omavalitsuse tuludest üle poole laekub maksutuludest, umbes kolmandik tuludest saadakse toetustena. Mak... Loe lähemalt

Kersti Sarapuu:

Laenuprotsent oli väiksem, kui seaduses kirjas, tundus, et kõik laabus. Ja siis algas 2009. aastal masuperiood. Omavalitsuste tulubaasi vähendati valitsuses kardinaalselt, millega seoses muutusid kõik normatiivid mittevastavaks eelarveseadusele. Algas suur kärpimine. 

Alles Jüri Ratase... Loe lähemalt

21:32

Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele analüüsida täiendavalt põlevkivi väärindamise ja kasutamise võimalusi" eelnõu (50 OE) esimene lugemine


Kersti Sarapuu:

Austatud juhataja! Hea ettekandja! Aastapäevad tagasi me kohtusime teadlaste grupiga ja teemaks oli seesama põlevkivi. Nad väitsid, et väga palju on nendest tootmisjäätmetest võimalik erinevaid tooteid toota. Kuidas teie sellele vaatate? Kas te leiate, et see võiks meie majanduses kas või lähiaeg... Loe lähemalt

21:59

Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele töötada välja meetmed üksi elavate pensionäride toetamise suurendamiseks" eelnõu (143 OE) esimene lugemine


Kersti Sarapuu:

Aitäh, lugupeetud juhataja! Hea ettekandja! Aastaid tagasi kehtestati üksi elava pensionäri toetuseks 115 eurot. Ma mäletan ka seda, et Jüri Ratase valitsuse ajal tõsteti see summa 200‑ni. Mis puudutab sissekirjutust, siis ma olen väga tihedat [selgitus]tööd teinud, kohtudes pensionäridega, ... Loe lähemalt

09.10.2023 / 15:00 XV Riigikogu, II session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

17:21

Arupärimine "maksuküüru" kaotamise ja maksude tõusu kohta (nr 78)

video-link-logo

Kersti Sarapuu:

Lugupeetud esimees! Head Riigikogu liikmed! Hea minister! Tõepoolest, see arupärimine on esitatud 10. mail ja sellest ajast on tõesti palju vett merre voolanud, sealhulgas koalitsioonil usaldushääletustega kõik need maksutõusud vastu võetud. Jah, võime uuesti üle korrata, et 2025. aasta... Loe lähemalt

Kersti Sarapuu:

Austatud istungi juhataja! Head Riigikogu liikmed ja austatud minister, keda ma momendil ei … Aa, on ikka olemas. 

On siililegi selge, et tänase maksusüsteemiga riiki enam üleval ei pea. Kui me soovime, et riigi poolt pakutavad iseenesestmõistetavad hüved oleksid praegusel tasemel... Loe lähemalt

21:39

Arupärimine maavarade kasutamise kohta (nr 20)

video-link-logo

Kersti Sarapuu:

Aitäh, lugupeetud juhataja! Head kolleegid ja austatud minister! Nii nagu Aivar Kokk siin eelnevalt väga lootis meie kliimaministri Kristen Michali peale, nii loodame ka meie. Ja mis teha, kui sellel ministeeriumil on nii palju valdkondasid. Nii nagu need eelnevad teemad, mis praegu just päevakor... Loe lähemalt

Kersti Sarapuu:

Austatud juhataja, head kolleegid ja austatud minister! Meil jätkub välisilmale rääkimiseks arvukalt edulugusid, kui on tarvis tõestada Eesti kui virtuaalriigi saavutusi. Meile on pähe taotud ka arusaam, justkui Eesti oleks maavarade poolest vaene riik. Ei kuule peale põlevkivi, paekivi ja mõne m... Loe lähemalt

28.09.2023 / 10:00 XV Riigikogu, II session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:25

Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele töötada välja tegevuskava Tallinna Haigla rajamiseks" eelnõu (53 OE) esimene lugemine

video-link-logo

Kersti Sarapuu: Aitäh, austatud esimees! Hea ettekandja! Loe lähemalt

Kersti Sarapuu:

Aitäh! Sa oled juhataja, õigus. Aga lugupeetud esineja! Sinu sotsiaalvaldkonna ministriks oleku ajal rahastati ja investeeriti väga palju maakonnahaiglatesse, sealhulgas Järvamaa Haiglasse. Mis sa arvad, missugune mõju oleks uuel rajataval Tallinna Haiglal maakonnahaiglatele? 

Loe lähemalt

Kersti Sarapuu:

Austatud juhataja! Hea ettekandja! Kas komisjonis oli juttu ka sellest, miks tookordne vähemusvalitsus ehk Reformierakonna viis ministrit ikkagi otsustasid, et seda raha Tallinna Haiglale ei anta?

Loe lähemalt

21.09.2023 / 10:00 XV Riigikogu, II session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:05

Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele loobuda plaanist tõsta käibemaksu kahe protsendipunkti võrra" eelnõu (96 OE) esimene lugemine

video-link-logo

Kersti Sarapuu:

Aitäh, austatud esimees! Hea ettekandja!

Loe lähemalt

Kersti Sarapuu:

Väga tore! Aga tegelikult, Riina, kõik see, mis sa oled rääkinud praegu oma ettekandes, on tõepoolest nii. Tegelik elu on seda näidanud. Aga minu küsimus sinule on niisugune. Peaminister on rääkinud kogu aeg, et sellest maksuküüru[sammust] võidavad kõige rohkem päästjad, õpetajad ja politsei. Kui... Loe lähemalt

Kersti Sarapuu:

Austatud juhataja! Head kolleegid! Järgmise aasta alguses 22%-ni kasvav käibemaks ja 2025. aastal samale tasemele kerkiv tulumaks toovad juba selle aasta lõpuks kaasa ostubuumi ja hinnatõusu. Näeme, et tänasel koalitsioonil on eesmärgiks riigieelarve tasakaalu viimine ükskõik millise hinnaga... Loe lähemalt

20.09.2023 / 14:00 XV Riigikogu, II session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

17:42 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning kutseõppeasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (22 SE) esimene lugemine video-link-logo

Kersti Sarapuu:

Aitäh, lugupeetud juhataja! Hea ettekandja! Sa oled tõstatanud väga-väga tõsise teema ja selle üle oleme ka väga tänulikud. Minu küsimus on selline. Sa oled [selle teemaga] puutunud kokku Tallinnas – räägime täna Tallinna linnast, kuna sa oled sellega kõige rohkem seotud olnud –, et milliseks on ... Loe lähemalt

18.09.2023 / 15:00 XV Riigikogu, II session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

16:45 Arupärimine Tallinna Haigla rajamise kohta (nr 53) video-link-logo

Kersti Sarapuu:

Aitäh, austatud esimees! Hea minister! Vaatamata kõigele, mida olete väitnud nii teie kui on öeldud ka eelnevalt, ma pean ikkagi Tallinna Haiglast loobumist selleaegse valitsuse kättemaksuks või vähemalt mingiks ärategemiseks. Põhjenduseks on toodud, et äkki me ei jõua seda 2026. aastaks valmis e... Loe lähemalt

17:16

Arupärimine psühholoogide puuduse kohta (nr 54)


Kersti Sarapuu:

Austatud juhataja! Hea minister! Olles ise olnud seitse aastat linnapea, olid meil kõikides koolides ja lasteaedades tugiteenused hästi kättesaadavad. Olid olemas nii psühholoogid, logopeedid kui ka kõik teised vajaminevad instantsid. Kahjuks on tänaseks enamik nendest psühholoogidest läinud pens... Loe lähemalt

11.09.2023 / 15:00 XV Riigikogu, II session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

19:22 Arupärimine riigieelarve puudujäägi kohta (nr 10) video-link-logo

Kersti Sarapuu:

Aitäh, austatud juhataja! Hea peaminister! Minu arust on väga näotu see, et te kogu aeg toonitate, kuidas eelmised valitsused on süüdi tänases eelarvekriisis, ütleme nii. Aga tõsi on see, et peale koroonakriisi taastus Eesti majandus väga-väga kiiresti ja see oli tänu sellele, et valitsus võttis ... Loe lähemalt

19:51 Arupärimine demograafilise kriisi kohta (nr 14) video-link-logo

Kersti Sarapuu:

Aitäh, lugupeetud juhataja! Hea peaminister! Te just ütlesite, et maksuküüru kaotamine toob lisasissetulekut päästjatele, õpetajatele ja teistele sellistele keskmise palga saajatele. Kas te oskate mulle väga konkreetselt öelda, teades, milline on õpetajate ja päästjate keskmine palk, kui suur see... Loe lähemalt

15.06.2023 / 10:00 XV Riigikogu, I session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

11:02 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (145 SE) teise lugemise jätkamine (usaldusküsimusega seotud eelnõu) video-link-logo

Kersti Sarapuu:

Austatud juhataja! Head kolleegid! Täna on meil usaldushääletusel kolme aasta peale jaotuv alkoholiaktsiisi tõstmine igal aastal 5% võrra. Muutmisele minev alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse eelnõu on tehtud selleks, et tõsta alkoholi ja tubakatoodete aktsiisi määrasid. Põhjen... Loe lähemalt

14.06.2023 / 14:00 XV Riigikogu, I session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

17:17 Tulumaksuseaduse ning sotsiaalhoolekande seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (215 SE) teine lugemine video-link-logo

Kersti Sarapuu:

Aitäh, lugupeetud juhataja! Ma pean tänama Tõnis Möldrit, kes mind oma ettekandes ära märkis, ja toon oma arvamuse siia juurde. Oli aasta 2009, kui ma olin linnapea ja me pidime tegema väga suure kärpeplaani, sest tookordne valitsus eesotsas Reformierakonnaga oli võtnud sellise nõudmise vastu. Se... Loe lähemalt

12.06.2023 / 15:00 XV Riigikogu, I session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

17:47

Perehüvitiste seaduse ning perehüvitiste seaduse, perekonnaseaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (17 SE) teine lugemine (usaldusküsimusega seotud eelnõu)

video-link-logo

Kersti Sarapuu:

Aitäh, lugupeetud juhataja! Hea ettekandja! Kas te rääkisite enne seaduseelnõu esitamist läbi ka huvigruppide ja näiteks suurte perede liiduga, enne kui läksite vähendama peretoetusi ja indekseerimist, selleks et kompenseerida maksuküüru tõttu tekkivat puudujääki riigieelarves?

Loe lähemalt

Kersti Sarapuu:

Austatud juhataja! Head kolleegid! Ja olemegi olukorras, kus sõlmitud koalitsioonileppe ühed enim kõneainet pakkunud punktid on olnud maksumuudatused ning peretoetuste vähendamine. Reformierakonna, Eesti 200 ja sotsiaaldemokraatide kolmikliit teatas ühelt poolt maksuküüru kaotamisest, kuid s... Loe lähemalt

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee