Riigikogu
Riigikogu
Skip navigation

Riigikogu

Calendar

Select a date range Open Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
header-logo

Verbatim records

Verbatim reports of proceedings: 90 Ava/Sulge kõik
08.06.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

14:03 Riigikohtu esimehe ülevaade kohtukorraldusest video-link-logo

Eduard Odinets:

Aitäh, härra aseesimees! Lugupeetud Riigikohtu esimees, aitäh selle ausa ja mõneti emotsionaalse ülevaate eest! Neid muresid, mille te välja olete toonud oma kõnes, on tõepoolest mitmel ja mitmel lehel. Ma tuleksin tagasi kohtunike ühingu uuringu juurde. Te oma ettekandes tõite mõned numbrid välj... Loe lähemalt

15:29 Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele" eelnõu (613 OE) esimene lugemine video-link-logo

Eduard Odinets:

Aitäh! Kindlasti see koolitoidu teema, mis sotsiaaldemokraatidele väga-väga hingelähedane on, ja seesama eelnõu, mis maha hääletati, mis kutsub üles suurendama koolitoidu maksumust, oli sellele suunatud, ja ka see mahetoidu käibemaksu temaatika, üks osa sellest on koolitoit, nagu sa ka ilusti oma... Loe lähemalt

Eduard Odinets:

Aitäh! Kindlasti toetavad sotsiaaldemokraadid sotsiaaldemokraatlikku maailmavaadet. Aga hea, et te olete toonud selle siia ravimite teema. Sest mulle tundub, et see on mahetoiduga otseses seoses ja üks tähendab teist. Ja ma väga ei saanud sellest loogikast aru, et kuna mahetoitu söövad niikuinii ... Loe lähemalt

18:36 Perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (619 SE) teine lugemine video-link-logo

Eduard Odinets: Ma ätkuvalt paluksin istungi juhatajat teha noomitus ettekandjale, et ta ei eksitaks kolleege ja tervet Eesti rahvast. Eelnõu mittealgatajaid ei olnud 34, eelnõu mittealgatajaid oli 47, nende hulgas Isamaa fraktsiooni saadikud, nende hulgas EKRE fraktsiooni saadikuid. Neid mittenõustujaid selle eel... Loe lähemalt

Eduard Odinets:

Jaa. Head kolleegid, kes arutavad allkirjade tagasivõtmise või tagasipanemisega osas, võiksid lugeda kodu‑ ja töökorra seadust. Ja ma palun, et juhataja täpsustaks: allkirja eelnõu algatamisel ei saa tagasi võtta, saab eelnõust taganeda. Et olgem, palun, head kolleegid, täpsed oma formuleeringute... Loe lähemalt

Eduard Odinets:

Aitäh, härra esimees! Hea Tõnis! Mitu tundi kuulan sind ja ei saa aru, millest sa räägid, ei saa aru sellest loogikast. Sa süüdistad sotsiaaldemokraate, kes on algatanud oluliselt varem samasisulise eelnõu, on algatanud veel mitu eelnõu, mis parandaksid lastega perede olukorda, kes on esitanud se... Loe lähemalt

Eduard Odinets:

Aitäh! Ja aitäh, Tõnis, et mitme tunni lõpuks sa tunnistasid, et sotsiaaldemokraadid toetavad lastega peresid ja sotsiaaldemokraatidel olid sisulised ettepanekud, mida millegipärast komisjon ei toetanud. Ja sa tunnistad, et me oleme täiesti õigel teel olnud. Mis siis, et mitteametlikud koosolekud... Loe lähemalt

01.06.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

14:44 Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (564 SE) esimene lugemine video-link-logo

Eduard Odinets:

Aitäh, härra aseesimees! Lugupeetud Raimond! Mul on küll selline tunne, et siin põhiline vaidlus käib selle üle, miks olemasoleva reeglistiku raames ei ole võimalik neid asju ajada. Inimene rendib turuhinnaga. Kui tal on raskusi selle maksmisega, siis esitab toimetulekutoetuse taotluse, saab hüvi... Loe lähemalt

Eduard Odinets: Aitäh, lugupeetud aseesimees! Lugupeetud põhiseaduskomisjoni esimees! Ma jätkuvalt pahandan, mulle tundub, et me räägime väga erinevatest asjadest. Lihtsalt igaks juhuks ütlen, et me ei räägi siin üürisuhtest, üürnikust ega üürileandjast, me räägime tasuta kasutamiseks andmisest. See on hoopis teine... Loe lähemalt

Eduard Odinets:

Austatud aseesimees, head kolleegid! Nii nagu sai juba ka küsimuste-vastuste voorus korduvalt mainitud probleem, kus majutada Ukraina sõja eest põgenevaid emasid lastega, on jätkuvalt akuutne ja jätkuvalt suur. Ta oli suur 24. märtsil, kui sotsiaaldemokraadid esitasid oma eelnõu, mille eesmärk on... Loe lähemalt

16:04 Keeleseaduse muutmise seaduse eelnõu (578 SE) esimene lugemine video-link-logo

Eduard Odinets:

Aitäh, härra esimees! Hea Lauri! Me teame, et meil ka praegu Eestis on tuhanded inimesed, kes töötavad ametikohtadel, kus on ette nähtud keelenõuded, ja kes ei täida neid nõudeid – nii meditsiinisektoris, haridussektoris, teenindussektoris ja igal pool mujal. Kas sul on informatsiooni, andmeid, k... Loe lähemalt

Eduard Odinets:

Aitäh! Siin täna on juba mitu korda kõlanud ka eelmise seaduseelnõu puhul sellest sotsiaaldemokraatide fraktsiooni suurest üle-eestilisest visiidist, kus sai kohtutud väga paljudes piirkondades väga paljude inimestega. Ilmselt see töökoha probleem ja keeleõppe probleem ja keele valdamise probleem... Loe lähemalt

30.05.2022 / 15:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

Eduard Odinets:

Ma tahaksin ikkagi sellest loogikast aru saada. Eelnõu, mis on esitatud märtsis ja komisjonis arutatud isegi varem, kui järgmine eelnõu menetlusse anti, ja suures saalis on nad vastupidises järjekorras ja mitmepäevase vahega. Kas juhatusel on üldse mingi kaalutlusõigus, et nähes seda ebaloogilist... Loe lähemalt

12.05.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:22 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele" eelnõu (555 OE) esimene lugemine video-link-logo

Eduard Odinets:

Aitäh, härra aseesimees! Lugupeetud Jaak! Arusaadav, et me üritame leida lisavahendeid selleks, et eesti keelt Ukraina põgenikest lastele täiendavalt õpetada või üldse õpetada. Aga me teame ju ka väga hästi, et meie Eesti mure on see, et meil ei ole õpetajaid, kes eesti keelt õpetaksid, eriti kui... Loe lähemalt

Eduard Odinets:

Aitäh, lugupeetud komisjonipoolne ettekandja! Hämmastav, kuidas te kordate meile siin reformierakondlikku mantrat, eks ju, et omavalitsuste tulubaas on kasvanud, raha on palju, ei oska hästi kulutada ja huvihariduseks raha peab jätkuma ja kohalik omavalitsus vastutab. No uskuge mind, eks ju, on m... Loe lähemalt

Eduard Odinets:

Aitäh, härra aseesimees! Lugupeetud kolleegid! Sellel nädalal segaduste vältimiseks mainin, et esindan Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni.

Täna hommik oli väga emotsionaalne siin. Ukraina parlamendi esimehe asetäitja tänas meid selle eest, et me oleme päästnud Ukraina lapsi. Ja see ... Loe lähemalt

11.05.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

13:57 Istungi rakendamine

Eduard Odinets: Austatud juhataja! Lugupeetud kolleegid! Kõigepealt tervitan teid kõiki tänase mitmekesisuse päeva puhul ja tervitan juba eelnevalt ka pühapäeval toimuva rahvusvahelise perede päeva puhul. Ja seoses sellega mul on õnn üle anda sotsiaaldemokraatide ja Raimond Kaljulaidi nimel perehüvitiste seaduse m... Loe lähemalt

Eduard Odinets:

Jaa, ma saan aru, et perede teemad on kõikidele väga olulised. Ongi olulised, aga kahjuks praegused perehüvitisi ja sotsiaalmaksu reguleerivad seadused ei võrdsusta abikaasasid registreeritud elukaaslastega. Ja seda viga me tahame parandada, kuna ka Riigikohus on korduvalt väljendanud seisukohta,... Loe lähemalt

14:05 Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (562 SE) esimene lugemine video-link-logo

Eduard Odinets:

Aitäh, härra aseesimees! Lugupeetud eelnõu ettekandja! Meil äsja lõppes infotund, kus lugupeetud peaminister korduvalt ja korduvalt väljendas seisukohta, et praeguse inflatsiooniga võitlemisel ja inimeste aitamisel ei ole kergeid ega häid lahendusi, lahendused kõik ongi väga keerulised, ja ta vih... Loe lähemalt

Eduard Odinets:

Aitäh, härra aseesimees! Austatud Raimond! Paralleelselt selle sotsiaaldemokraatide eelnõuga, et vabastada alampalk tulumaksust on ametiühingud tulnud välja ideega või ettepanekuga, veel mitte nõudmisega vist, et alampalk võiks ka erandkorras esimesel võimalusel ka tõusta ja vist oli see 700 euro... Loe lähemalt

11.05.2022 / 12:00 XIV Riigikogu, VII session, Question Time Vaata täpsemalt

12:01 Olukord riigis video-link-logo

Eduard Odinets:

Aitäh, härra esimees! Mina tulen tagasi kolleeg Helme tõstatatud esimese küsimuse juurde, mis puudutab Liina Kersna korraldatud hanget ja sõlmitud lepingut. Kurb kuulda, et seaduse rikkumisi ja seaduse mittejärgimist põhjendate sõjaolukorraga. Me võime siin vaielda, kas sügisel oli sõda või mitte... Loe lähemalt

12:14 Riigile tekitatud kahju video-link-logo

Eduard Odinets:

Aitäh, härra esimees! Mina olen olnud üle aasta siin Riigikogus korruptsioonivastase erikomisjoni esimees ja haridusministeeriumi asjad ja teemad on meil läbi käinud kui mitte iga istung, aga ikka väga tihti. Ja on käinud ka Liina Kersna sellesama sama hankega meil korruptsioonivastases komisjoni... Loe lähemalt

13:08 Lastega perede toetamine video-link-logo

Eduard Odinets:

Aitäh, härra esimees! Lugupeetud peaminister! Imetlusväärne, kuidas te kaks korda küsitud samale küsimusele järjekindlalt ei vasta ja kuidas te poete selle riigieelarve versus lisaeelarve teema taha. Me saame aru, et inimesed vajavad abi nüüd ja praegu, mitte aastal 2023, mil te kunagi n... Loe lähemalt

13:38 Eesti inimeste hakkamasaamine video-link-logo

Eduard Odinets:

Aitäh, härra esimees! Lugupeetud peaminister! Oleme täna teiega korduvalt juba arutlenud sellel teemal, keda peaks toetama, keda ei peaks toetama ja kust raha tuleb. Eks ma jätkan samal teemal, sest päriselt teeb muret inimeste hakkamasaamine ja eriti nende inimeste hakkamasaamine, kes siiamaani ... Loe lähemalt

Eduard Odinets:

Aitäh! Need kommunaalhinnad ja eluasemega seotud hinnad on üle 40% üldisest hinnatõusust. Elades tavalises paneelmajas ja saades oma kütet Utilitaselt keskküttena, ei saa mina kuidagimoodi vähendada oma tarbimist. See on paratamatus. Ja tegelikult ma näen korteriühistu juhatuse liikmena, et inime... Loe lähemalt

10.05.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:45 Maagaasiseaduse, hädaolukorra seaduse ja konkurentsiseaduse muutmise seaduse eelnõu (596 SE) esimene lugemine video-link-logo

Eduard Odinets:

Aitäh, härra juhataja! Ma küsin nende kulude kohta, mis selle varustuskindluse tagamisega seotud on. Lugupeetud minister, et eelnõust nähtub, et need kulud on võimalik võrguteenuse hinnale juurde lisada ja võrgutasu sees olla ja need kulud on kokku 30 miljonit eurot ja ka lisaeelarvest, mis meil ... Loe lähemalt

Eduard Odinets:

Aitäh! Mu esimesele küsimusele vastates mainisite summat 10 miljonit eurot, mis see maksma läheb. Me siin opereerime nii selles seaduses kui ka lisaeelarveseaduses ligi 30 miljoniga. Äkki te saaksite minu jaoks ja ka teiste jaoks võib-olla veel kord selgitada, mis see maksumus on ja milleks seda ... Loe lähemalt

09.05.2022 / 15:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

15:17 Välismaalaste seaduse ja välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seadus (241 UA) video-link-logo

Eduard Odinets:

Jaa, ma arvan, et me miskit ei pea loopima, ei kasse ega koeri ega üksteist, aga selgus peab majas olema, eriti kui me arutame kodu‑ ja töökorra seaduse rikkumist presidendi arvates. Kuidas ikkagi on sellega, kui ükski sotsiaaldemokraat ei ole siiamaani kõnelnud ja ilmselt ei tule ka tablood vaad... Loe lähemalt

Eduard Odinets:

Jaa, hea istungi juhataja! Head kolleegid! Segaduse vältimiseks täpsustan, et esindan siin Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni Riigikogus ja esindan Riigikogu liiget Eduard Odinetsi ja ei esinda põhiseaduskomisjoni, kuigi ma olen selle komisjoni aseesimees.

Aga nüüd asja juurde. Kuig... Loe lähemalt

03.05.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

11:49 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele" eelnõu (552 OE) esimene lugemine video-link-logo

Eduard Odinets:

Aitäh, härra juhataja! Hea Ivari! Loomulikult teema, mis puudutab koolitoitu ja neid võimalusi pakkuda tervislikku ja mõistliku hinnaga toitu meie lastele, on äärmiselt oluline. Tean seda väga hästi olles ise ka ühe kooli hoolekogu esimees, see teema kogu aeg tuleb meil esile. Eriti distantsõpe k... Loe lähemalt

Eduard Odinets:

Aitäh, härra juhataja! Lugupeetud ettekandja! Ma sain aru, et teie isiklikult väga toetasite nende probleemipüstitust ja lahenduste otsimist komisjonis, kui ma nüüd kuulsin sellest protokolli ettelugemisest, aga samas üks kolleeg arvas, et see üldse ei peaks olema just nagu riigi mure ega riigi p... Loe lähemalt

02.05.2022 / 15:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

17:18 Arupärimine solidaarsuse kohta sõja ajal (nr 130) video-link-logo

Eduard Odinets:

Aitäh! Hea peaminister, ma küsin samal teemal, aga teise nurga alt. Te olete praegu korduvalt rõhutanud, et te püüate otsida kompromisse, teha koostööd erinevate poliitiliste jõududega, üritate saavutada konsensust, aga mitte alati see ei õnnestu. Põhjused te olete ka välja toonud. Aga mõnikord t... Loe lähemalt

18:40 125 Venemaa agressiooni mõju kohta Eesti majandusele video-link-logo

Eduard Odinets:

Aitäh! Hea minister! Sotsiaaldemokraadid on korduvalt ka rääkinud sellest, et pensionide indekseerimist tuleb oluliselt varasemaks tuua, kui see on järgmine aasta, mis on praegune valitsuse plaan olnud. Ja kindlasti aitäh teile selle eest, et te ei keeruta, ütlete otse välja, eks ju, et te ei pla... Loe lähemalt

Eduard Odinets:

Aitäh, austatud juhataja! Lugupeetud minister! Head kolleegid! Ilmselt ongi võimalik siin vaidlema jääda, milline olukord millise olukorraga seotud on, kas enne oli kana või muna, kas enne olukord majanduses ja siis inimeste toimetulek või inimeste toimetulek ja olukord majanduses. Kas kõigepealt... Loe lähemalt

Eduard Odinets:

Tõstatasime ka riigihangete teemad, mis väga otseselt praegu väljendub koolitoidu problemaatikas, sest need ettevõtjad, kes on varasemalt koolitoiduhankeid võitnud, nad ei ole võimelised enam, eriti selle raha eest, mida riik eraldab ja mida väga paljud kohalikud omavalitsused ei saa juurde panna... Loe lähemalt

19:45 Kultuuriministri 2022. aasta ettekanne riigi pikaajalise arengustrateegia "Eesti 2035" elluviimisest (sealhulgas "Eesti spordipoliitika põhialused aastani 2030" elluviimisest) video-link-logo

Eduard Odinets:

Aitäh, härra aseesimees! Lugupeetud minister! Meil üks kriis ajab teist taga ja pärast koroonakriisi oleme nüüd selgelt sõja-, aga ka energiakriisis, ja ka see ei paista vaibuvat. Te küll mainisite, et teil on taaskäivitamise kava plaanis, eks ju, kultuuri- ja loomesektorile, aga see ilmselt oli ... Loe lähemalt

Eduard Odinets:

Aitäh, hea minister! Ma küsin sõjakriisi kohta. Sõda on toonud kaasa ka teatud määral või isegi suurel määral meie kultuurisidemete katkemise Venemaaga, Vene Föderatsiooniga nii riiklikult kui ka poliitilisel tasandil, samuti majanduslikul tasandil. Ilmselt on päris palju ettevõtteid Eestis, kes ... Loe lähemalt

20.04.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

16:35 Riigipiiri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (577 SE) esimene lugemine video-link-logo

Eduard Odinets:

Aitäh! Aitäh nende piltide manamise eest! Aga kahjuks seadusesse me ei saa neid pilte või televisioonikaadreid lisada. Me peame seaduse tekstist selgelt aru saama, peame aru saama, millega on tegemist. Kas ma ei osanud hästi lugeda või see on kusagil mujal seadustes defineeritud, aga mis asi on s... Loe lähemalt

Eduard Odinets:

Aitäh! No paraku ei ole hädaolukorra lahendamise plaan seaduse osa, eks ju. Ja inimesed, kes seadust loevad, ei oska seda plaami üles leida, et aru saada, kas nende õigusi on rikutud või mitte. Ja tõepoolest, võib-olla minu manatud pilt on katastroof, mille puhul on [eelkõige humaansust vaja]. Ag... Loe lähemalt

Eduard Odinets:

Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Lugupeetud minister! Loomulikult seisavad ka sotsiaaldemokraadid selle eest, et Eesti riik oleks kaitstud, et Eesti piir oleks kaitstud, et Eesti piir peaks. Ja loomulikult meie riigi julgeolek ja avalik kord on äärmiselt olulised ka sotsiaaldemokraatide... Loe lähemalt

19.04.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

11:28 Isikut tõendavate dokumentide seaduse, konsulaarseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (570 SE) esimene lugemine video-link-logo

Eduard Odinets:

Aitäh, härra aseesimees! Lugupeetud minister! Te viitasite sellele, et siiamaani on need Euroopa Liidu tagasipöördumistunnistused välja antud Välisministeeriumi sisemiste dokumentide alusel ja nüüd viiakse see seadusesse. Miks on nüüd siiski otsustatud selline muudatus teha? Kas see tähendab seda... Loe lähemalt

Eduard Odinets:

Aitäh! Ma küsin nende konsulaarametnike täiendavate ülesannete kohta. Ma saan aru, et nüüd võimaldatakse konsulaarsekretäridel  teha lisatoiminguid, mida neil siiamaani ei olnud lubatud teha, näiteks võtta Eesti kodanikelt ja teistelt inimestelt sõrmejälgi ja teha muid selliseid toiminguid. Kui m... Loe lähemalt

18.04.2022 / 15:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

17:46 Arupärimine kõrghariduse alarahastamise mõjude kohta (nr 128) video-link-logo

Eduard Odinets:

Aitäh! Kohtla-Järve Linnavalitsus eraldab oma haridus‑ ja kultuuriasutustele linna eelarvest palgafondi, mis on 11 kuu jaoks 12 kuu asemel. Kui koolidirektorid hakkavad rääkima, et neil on probleemid, või kultuurimajade direktorid, siis neile öeldakse, et te ei oska etteantud piirides majandada. ... Loe lähemalt

11.04.2022 / 15:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

16:17 Välismaalaste seaduse ja välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (241 SE) kolmas lugemine video-link-logo

Eduard Odinets:

Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Täna oleme jõudnud lõppfaasi aruteludega välismaalaste seaduse muudatuste üle, mis muudavad Ukraina kodanike, nii nende, kes asusid Eestis tööle enne sõda, kui ka nende, kes on sõja eest Eestisse põgenenud, aga ka paljude teiste Eestis tööle asuda soovij... Loe lähemalt

15.03.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:05 Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (503 SE) esimene lugemine video-link-logo

Eduard Odinets:

Aitäh, härra aseesimees! Lugupeetud ettekandja! Arusaadav, et inflatsioon ja energia- ja kõik muud hinnad söövad kogu seda väikest piskut, mida inimesed, kes miinimumpalgaga töötavad, saavad ja mille üle nad seni võib-olla õnnelikud olid. Tuli see talv, ja see kõik on nüüd ära söödud, nad on taga... Loe lähemalt

Eduard Odinets:

Aitäh, härra aseesimees! Lugupeetud ettekandja! Uskumatu, millest kõigest te olete nüüd jõudnud meile siin rääkida! Ajalootunni eest teid juba tänati, ilmselt tuleb öelda tänusõnad ka fiskaalpoliitilise loengu eest. Te toote mängu nii komsomoli kui ka Putini. Aga põhiteemal te väga ei soovi vasta... Loe lähemalt

09.03.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

16:36 Perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (512 SE) teine lugemine video-link-logo

Eduard Odinets:

Aitäh! Härra ettekandja! Ma saan aru, et te suure uhkusega räägite sellest, kuidas siit said kõik samast soost inimeste pered välja roogitud. Suure töövõiduna raporteerite meile siin sellest. Aga kas te olete komisjonis arutanud, mis ikkagi saab nendest peredest, kus on samast soost vanemad? Mis ... Loe lähemalt

Eduard Odinets:

Aitäh! Ma tulen tagasi selle teema juurde, millest ma ikkagi alustasin: samast soost perede õigused ja nende laste õigused saada riigi ettenähtud hüvesid. Sotsiaaldemokraadid on jätkuvalt selle [väljarookimise] vastu. Nagu te olete ka ise korduvalt rõhutanud, sotsiaaldemokraadid olid ainukesed, k... Loe lähemalt

Eduard Odinets:

Head kolleegid! Käimasolev julgeolekukriis, nagu tegelikult ka kõik muud kriisid, näitab väga hästi, kui oluline on iga inimene, kui oluline on iga inimese suhtumine oma riiki, kui oluline on riigi suhtumine igasse oma inimesse. Inimesel on oluline tunda, et riik hoolib temast, et kedagi ei jäeta... Loe lähemalt

Eduard Odinets:

Aitäh, härra aseesimees! Kuna mind sai mainitud, siis võin kinnitada kolleegile, et ei ole olemas traditsioonilisi või moodsaid peresid. On olemas pered ja nad on kõik väärt riigi kaitset, riigi tähelepanu ja riigi hoolt.

Sotsiaaldemokraadid ei taha kindlasti kedagi laua alla lükata. Sotsia... Loe lähemalt

23.02.2022 / 12:00 XIV Riigikogu, VII session, Question Time Vaata täpsemalt

12:04 Probleemid haridusvaldkonnas video-link-logo

Eduard Odinets:

Aitäh! Lugupeetud peaminister! Sellel samal teemal. Tundub, just nagu tegeldakse küsimusega keset õppeaastat, paar kuud enne eksamite toimumist, mis ei ole tegelikult kõige akuutsem ja kõige olulisem haridusvaldkonnas. Väga palju ootusi pannakse just õpetajatele, et nemad peaksid lapsi motiveerim... Loe lähemalt

12:19 Koalitsioonileppe täitmine video-link-logo

Eduard Odinets:

Aitäh, härra esimees! Lugupeetud minister! Minu teada on teie vastutada Sotsiaalministeeriumi teemadest võrdsed võimalused ja võrdne kohtlemine. Ja koalitsioonileppes on ka väga ilus lause selle kohta. Reformierakond ja Keskerakond on omavahel kokku leppinud ja ütlevad niimoodi, ma tsiteerin: "Ta... Loe lähemalt

Eduard Odinets:

Aitäh, lugupeetud minister, selle põhjaliku aruande eest! Aga küsimus ei olnud selles. Küsimus oli selles, et kõik need teie algatused, kuhu üks fraktsioon esitab sadu ettepanekuid, šantažeerides valitsust ja teid isiklikult ning välja pressides seadustes endale sobivaid sõnastusi, mis lähevad tä... Loe lähemalt

12:54 Muud küsimused video-link-logo

Eduard Odinets:

Aitäh, härra esimees! Erinevalt kolleeg Sibulast arvan mina, et Eesti inimeste heaolu ja nende võrdsed võimalused ja võrdne kohtlemine on teema, sõltumata sellest, mis kriisid ümberringi toimuvad. Sellepärast ma küsingi peaministri käest: kuidas on teie arusaam, teie suhtumine ja teie mõistmine, ... Loe lähemalt

21.02.2022 / 15:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

18:31 Arupärimine põhikooli lõpueksamite lävendi kaotamise kohta (nr 118) video-link-logo

Eduard Odinets:

Aitäh! Ma tsiteerin Riigikogu stenogrammi 24. septembrist 2019. Tsitaadi algus: "Aitäh, hea juhataja! Austatud minister! Riigivalitsemises peetakse etteaimatavust üldiselt väga oluliseks. Mulle tundub, et hariduses peaks etteaimatavus olema eriti kõrgelt väärtustatud. Ent tänavu septembri alguses... Loe lähemalt

16.02.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

14:07 Meediateenuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (327 SE) kolmas lugemine video-link-logo

Eduard Odinets:

Jaa, härra Must mainis Eduardi, aga siin saalis on ainult üks Eduard ja ma eeldan, et see olen mina. Soovin samal hallil teemal ka peatuda. Härra Lotman räägib küll sõnavabadusest, aga mina tahaksin rääkida sellest, et sõna on küll vaba, aga see sõna ei tohi kellelegi haiget teha. Kui me lubame m... Loe lähemalt

14:43 Õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (420 SE) teine lugemine video-link-logo

Eduard Odinets:

Austatud aseesimees! Lugupeetud kolleegid! Tegemist on taas seadusega, mida on menetletud päris kaua ja mille kohta on tehtud päris palju muudatusettepanekuid. Kaasatud oli päris palju huvigruppe ja laekunud päris palju arvamusi. Minu ettekanne ilmselt ei ole enam nii kiire kui kahe eelmise seadu... Loe lähemalt

Eduard Odinets:

Jaa, aitäh! Ma kohe leian üles, mis need ettepanekud olid. Mis number? Muudatusettepanekud 15 ja 16. Muudatusettepanek nr 15 räägib sellest, et nooremteaduri juhendaja tasu võiks olla fikseeritud, selles mõttes, et selle suurendamine peaks toimuma automaatselt koos keskmise palga kasvuga. Ettepan... Loe lähemalt

Eduard Odinets:

Aitäh! Ma saan aru, et teisel lugemisel ettekandjal küsimustele vastamisel ajalist piirangut ei ole. Tegemist on kolmapäevaga, aega on küll. Aga ma ei venitaks teie aega. Tegelikult, nagu te nägite, ma oma ettekandes keskendusin nendele aruteludele ja argumentidele ja asjadele, mis tulid sihtrühm... Loe lähemalt

Eduard Odinets:

Aitäh! Tegelikult otseselt me ei arutanud, kas võiks tulla tagasi selle süsteemi juurde. Minuvanustel inimestel ja natukene vanematel, kes me omal ajal, 1990-ndatel ülikoolis käisime ja pärast avalikku sektorisse tööle läksime, õppelaen tõesti kustutati. Jah, tõepoolest.

Me ei rääkinud sell... Loe lähemalt

Eduard Odinets:

No pigem jäi see seisukoht, miks seda ei ole võimalik toetada, et fikseerida seaduse tasandil mingite akadeemiliste töötajate gruppide töötasu – see on pigem pretsedenti loov ja riigi sekkumine ülikooli autonoomiasse. Need olid põhilised argumendid. Kusjuures samad argumendid on kõlanud ka näitek... Loe lähemalt

Eduard Odinets:

Aitäh selle küsimuse eest! Komisjonis selle seaduseelnõu menetlemisel me ei käsitlenud mingeid uuringuid, mis räägiksid sellest, kes soovib või kes ei soovi, et doktorandi töötasu oleks fikseeritud seaduse tasandil. Tegelikult, kuna see ei olnud mitte huvirühmade ettepanek, vaid see oli Riigikogu... Loe lähemalt

Eduard Odinets:

Tegelikult see teema tõstatati meil 8. veebruari istungil. Ministeerium ise mainis, et halduslepingute sõlmimise ajaperspektiiv on väga lahtine. See oli 8. veebruaril. Tänaseks me juba teame, et see on ikkagi väga-väga lahtine, kuidas nende halduslepingutega on.

Siiski kinnitas Haridus- ja ... Loe lähemalt

Eduard Odinets:

Kahjuks mul ei ole käepärast neid halduslepinguid ja summasid, mis seal kirjas on, ma ei saa sellele vastata. Aga 1/12 on 1/12, eks ju, mis iganes see summa on selle konkreetse halduslepingu summast, mis on konkreetse ülikooliga sõlmitud ja kus on sees juba nii õppetoetused kui ka doktoranditoetu... Loe lähemalt

Eduard Odinets:

Tänan!

Loe lähemalt

Eduard Odinets:

Tänan! Lugupeetud kolleeg Ülle Rajasalu, kohe näha, et te olete ainult nädal aega olnud. Esimene lugemine oli meil 27. oktoobril. Esimesel lugemisel ma kandsin ette kõik selle, mis oli enne 27. oktoobrit. Kõik, mis ma rääkisin täna oma ettekandes, toimus pärast esimest lugemist ja komisjonis oli ... Loe lähemalt

16:02 Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse eelnõu (487 SE) teine lugemine video-link-logo

Eduard Odinets:

Aitäh! Ma jätkan sellelsamal teemal. Mitte ainult Riigikontroll ei ole sellele tähelepanu juhtinud, vaid ka erinevad teaduslikud uuringud, Tartu Ülikooli omad ja muud. Ning ka Rahandusministeeriumi enda strateegiliste dokumentide aruanded kinnitavad, et Euroopa vahendid on teinud jõukamad regioon... Loe lähemalt

Eduard Odinets:

Aitäh! Ma küsin nende horisontaalsete põhimõtete kohta. Ühissätete määrus, mis reguleerib üle Euroopa struktuurifondide rakendamist, näeb ette, et kõikide tegevuste puhul tuleb arvestada muu hulgas Euroopa Liidu põhiõigustega, soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemisega, ligipääsetavusega ja ... Loe lähemalt

14.02.2022 / 15:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

20:37 Arupärimine maagümnaasiumide ja -põhikoolide sulgemise kohta (nr 111) video-link-logo

Eduard Odinets:

Aitäh, härra esimees! Hea minister! Te küll väidate, et preemiaraha ei ole sund, aga olgem ausad, nii mõnelegi omavalitsusele, sellisele väikesele, kus on väike kool, vähe raha ja vähe inimesi, võib see olla selline sunnitud meede, selleks et natukenegi raha saades sellest ringist välja saada, ko... Loe lähemalt

09.02.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

14:15 Haridus- ja teadusministri 2022. aasta ülevaade valdkonna strateegilistest arengutest video-link-logo

Eduard Odinets:

Aitäh, härra aseesimees! Lugupeetud minister! Teie tänase esinemise pealkiri on "... strateegilised arengud" ja tundub, et see teema, mida siin mõned kolleegid on juba puudutanud ja mida teie ei puudutanud oma ettekandes, ehk eksamite ja pigem nende eksamite lävendite teema teie arvates just nagu... Loe lähemalt

Eduard Odinets:

Head kolleegid! Austatud minister! Tõesti põnev formaat, põnev arutelu esmakordselt Eesti parlamendi ajaloos. Ma ei tea, kas haridusministril vedas – pigem mitte –, et ta oli esimene meie Vabariigi Valitsuse liikmetest, kes pidi seda formaati siin katsetama.

Tõepoolest, kui me räägime parla... Loe lähemalt

16:59 Meediateenuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (327 SE) teine lugemine video-link-logo

Eduard Odinets:

Aitäh! Hea kolleeg! Ma siiski täpsustaksin sellesama kompromissettepaneku sõnastuse osa. Seal on lisatud klausel, mis annab võimaluse tõlgendada seda sätet niimoodi, et kui otsest ohtu tervisele, elule ja varale ei ole, siis võib õhutada vihale, vaenule ja diskrimineerimisele. Kas sulle tundub no... Loe lähemalt

Eduard Odinets:

Aitäh! Ma tulen selle teema juurde tagasi, mis minu tõlgenduse kohaselt lubab meediateenust osutades õhutada vihale, vaenule ja diskrimineerimisele. Te mainisite, et on teised seadused Eesti Vabariigis, mis kaitsevad inimesi viha ja vaenu ja diskrimineerimise ja selle õhutamise eest. Kas te saaks... Loe lähemalt

Eduard Odinets:

Aitäh, lugupeetud aseesimees! Head kolleegid! Erinevalt eelmisest kõnelejast ei ole mul sama head tunded seda muudatusettepanekute tabelit vaadates. Murelikuks teevad mind §-d 19 ja 191, mõlemas lõiked 1, mille kohta ma olen ka küsimusi esitanud ja mida komisjoni ettekandja nimetas kom... Loe lähemalt

18:57 Võrdse kohtlemise seaduse ning kirikute ja koguduste seaduse muutmise seaduse eelnõu (519 SE) esimene lugemine video-link-logo

Eduard Odinets:

Aitäh! Mõtlesin, et ei küsi, lugupeetud minister, aga siin läks asi juba nii isiklikuks, kõik toovad isiklikke näiteid ja kommenteerivad, eks ju, kõikidel on nii suur puutumus selle üheleheküljelise seadusega. Mulle meenus ka isiklik lugu, võib-olla annate sellele hinnangu. Mul on väga kahju, et ... Loe lähemalt

Eduard Odinets:

Aitäh! Kasutan võimalust, et proua minister on meil täna siin. Meil on juhtunud niimoodi, et eelmine punkt oli ka vähemalt minu jaoks diskrimineerimise teemal oluline. Riigikogu enamus hääletas meediateenuste seadusesse sisse paranduse, mis keelab vihavaenu ja diskrimineerimise õhutamise, aga ain... Loe lähemalt

Eduard Odinets:

Aitäh, härra aseesimees! Lugupeetud kolleegid! Pärast sellist kirglikku etteastet on üsna keeruline mõistlikku juttu ajada. (Naer saalis.) Sotsiaaldemokraadid, vaatamata kogu siin kõlanud kriitikale ja süüdistustele, toetavad seaduseelnõu. 

Ma ausalt öeldes ei saa väga hästi aru, kust järsk... Loe lähemalt

07.02.2022 / 15:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

18:34 Arupärimine valmisoleku kohta COVID-19 nakkuse edasise levikuga toimetulekuks (nr 96) video-link-logo

Eduard Odinets:

Aitäh! Lugupeetud minister! Ma tegelikult tahaksin jätkata sellel teemal, mida kolleeg Padar alustas: kommunikatsioon. Kogu selle viimase paari aasta jooksul, kogu selle kriisi ajal me oleme rääkinud, kuivõrd oluline on kommunikatsioon, kuivõrd olulised on sõnumid, mis siit Toompealt tulevad läbi... Loe lähemalt

19.01.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

18:44 Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse eelnõu (487 SE) esimene lugemine video-link-logo

Eduard Odinets:

Aitäh, härra aseesimees! Lugupeetud minister! Ma jätkuks kolleeg Kingo küsimusele, mis muutub paremaks selle seadusega, küsin nii. Väga detailselt seletuskiri selgitab ja ka teie olete rääkinud, mis muutub süsteemis sees – rakendusasutused, rakendusüksused, seirehindamised, valdkondlikud komisjon... Loe lähemalt

Eduard Odinets:

Aitäh! Kuna minu eelmine töökoht oli Euroopa vahendite juht Kultuuriministeeriumis, siis võib-olla ma küsin väga tehnilisi asju, aga need on mul südame peal. [Eelnõu] § 11 ja § 31. § 11 räägib tähtaja ennistamisest ja võrreldes tavalise haldusmenetlusega see seadus keelab tähtaega ennistada, kui ... Loe lähemalt

18.01.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:03 Peaminister Kaja Kallase poliitiline avaldus elektrituru olukorrast video-link-logo

Eduard Odinets:

Aitäh! Lugupeetud peaminister! Te ütlete küll, et probleem näiteks elektri puhul puudutab väga väheseid inimesi, kuna 70% on saanud alla 100-eurose elektriarve. Aga me ei räägi ainult elektriarvetest, vaid me räägime ka keskküttest, gaasist ja nii edasi. Tegelikult see meede, millest me räägime, ... Loe lähemalt

13.12.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, VI session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

16:29 Majandus- ja taristuminister Taavi Aasa poliitiline avaldus energiahindade kohta video-link-logo

Eduard Odinets:

Aitäh, härra juhataja! Lugupeetud minister! Mina ühinen nende inimeste või Riigikogu liikmete kriitikaga, kes ütlevad, et poliitiline avaldus ei sisaldanud tegelikult avaldust. Te konstateerisite seda, mida me juba teadsime, ja tõdesite, et on vaja pikaajalist plaani. No seegi hea. Mind hmmastab ... Loe lähemalt

18:04 Euroopa stabiilsusmehhanismi asutamislepingu ratifitseerimise ja rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (480 SE) teine lugemine video-link-logo

Eduard Odinets:

Aitäh, härra aseesimees! Siin istungi alguses teine aseesimees Hanno Pevkur õpetas meid korduvalt ja luges ette selle lause, mis asi on protseduuriline küsimus – et see on istungi läbiviimise kohta. Ma nüüd küsingi teie käest: kas see on okei või hästi korraldatud istung, kui mõned saadikud karju... Loe lähemalt

19:12 Arupärimine Haridus- ja Teadusministeeriumi kiirtestide hanke kohta (nr 90) video-link-logo

Eduard Odinets:

Aitäh! Lugupeetud riigikontrolör, tänan ka mina nende sisukate ja ausate vastuste eest. Haridus‑ ja teadusminister on käinud korruptsioonivastases erikomisjonis selle teemaga ja ka nädal tagasi siin saalis arupärimisele vastamas ja mind hämmastab tema jutulõngas üks asjaolu. Ta ütleb, et kui sell... Loe lähemalt

Eduard Odinets:

Austatud juhataja! Lugupeetud riigikontrolör! Head kolleegid! Tänan ka mina enda nimel riigikontrolöri põhjalike, ausate ja paljudele teemadele valgust andvate vastuste eest, sest väga palju kummalist on selles hankes. Kummalist on nii palju, et haridus‑ ja teadusminister on pidanud käima juba ri... Loe lähemalt

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee