Riigikogu
Skip navigation

Riigikogu

Calendar

Select a date range Open Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
header-logo

Verbatim records

Verbatim reports of proceedings: 38 Ava/Sulge kõik
25.01.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, V session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

15:07 Peaministrikandidaat Kaja Kallasele volituste andmine Vabariigi Valitsuse moodustamiseks

Kert Kingo:

Lugupeetud istungi juhataja! Hea peaministrikandidaat! 18. jaanuar tutvustasite te koalitsioonikokkuleppeid kultuurivaldkonnas. Seal te tõite välja, et järgite rohepöörde eeskuju. Plaanis on sammud, mis muudavad seda valdkonda rohelisemaks, eesmärgiks on jalajälje vähendamine. Palun täpsustage se... Loe lähemalt

Kert Kingo:

Lugupeetud istungi juhataja! Hea peaministrikandidaat! Te viitasite kogu aeg seoses selle COVID‑i kriisiga eelmisele valitsusele ja eelkõige selle valdkonna ministri Tanel Kiige puhul andsite mõista, et te nagu ei ole üldse rahul sellega, kuidas nemad seda kriisi on lahendanud. Ja kogu aeg kordas... Loe lähemalt

13.01.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, V session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

15:35 Riigikogu otsuse „Rahvahääletuse korraldamine abielu mõiste küsimuses“ eelnõu (288 OE) teine lugemine video-link-logo

Kert Kingo:

Aitäh, lugupeetud Riigikogu aseesimees! Austatud ettekandja! Riigikogu kodu- ja töökorra seadus sätestab, kuidas peaks olema vormistatud seaduseelnõu muudatusettepanekud. Reformierakond on referendumi eelnõu muudatusettepanekutena esitanud ettepanekuid näiteks Eesti NATO-st lahkumise kohta või si... Loe lähemalt

Kert Kingo:

Lugupeetud asespiiker ja ettekandja! 2014. aastal võeti siin Riigikogus vastu Riigikogu liikme hea tava põhimõtted, mille väljatöötamise algataja oli praegune Reformierakonna ja Reformierakonna fraktsiooni juht Kaja Kallas. Nende hea tava põhimõtete määratlemine tulenes vajadusest tagada rahvaesi... Loe lähemalt

16.12.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, IV session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

15:07 Karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse (vihakuritegude vastu võitlemine) eelnõu (276 SE) esimene lugemine video-link-logo

Kert Kingo:

Lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja! Loen siin seda § 151 "Vaenu õhutamine". [Siin on öeldud, et karistatakse] tegevuse eest, millega on avalikult kutsutud üles vaenule, näiteks seoses veendumustega, kui selle tegevusega on põhjustatud oht avalikule korrale. Mul on mitu küsimust. Meil sii... Loe lähemalt

Kert Kingo:

Lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja! Tahaks ikka selgust saada, kuidas teie eelnõu paragrahvid võiksid hakata rakenduma. [Teie pakutud] §-s 152 "Ebavõrdne kohtlemine" on kirjas, et inimese õiguste ebaseadusliku piiramise eest näiteks tema veendumuste tõttu on võimalik karistada. Viimasel ... Loe lähemalt

14.12.2020 / 15:00 XIV Riigikogu, IV session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

15:51 Riigikogu otsuse "Rahvahääletuse korraldamine abielu mõiste küsimuses" eelnõu (288 OE) esimene lugemine video-link-logo

Kert Kingo:

Lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja! Rahvahääletus on plaanis selliselt, et küsida, kas abielu peaks jääma mehe ja naise vahele. Ma ei tea, kas mina olen millestki [valesti] aru saanud, aga sotsiaaldemokraadid ja reformierakondlased räägivad ja ka Imre Sooäär räägib mingitest peremudelite... Loe lähemalt

Kert Kingo:

Lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja! Reformierakond ja sotsiaaldemokraadid on siin viidanud, et paljud inimesed soovivad vabalt koos elada, ilma abiellumata. Stenogrammi huvides palun täpsustame üle: kas see rahvaküsitlus teeb abiellumise kohustuslikuks?

Loe lähemalt

07.12.2020 / 15:00 XIV Riigikogu, IV session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

17:23 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele muuta Eesti alus- ja kooliharidus ühtseks ja eestikeelseks" eelnõu (243 OE) esimene lugemine video-link-logo

Kert Kingo:

Lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja! Märkisite siin enne, et Jürgen Ligi haridusministrina astus samme eestikeelse hariduse viimiseks kõikidesse koolidesse. Palun valgustage meid, millised konkreetsed sammud need olid! Millistes tegevustes need väljendusid?

Loe lähemalt

26.11.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, IV session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:01 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Estonia hukk - kas tõde tõuseb viimaks pinnale?" arutelu video-link-logo

Kert Kingo:

Lugupeetud istungi juhataja! Austatud esineja! Teie endise riigiprokurörina ja mina kunagise kriminaalasjade uurijana teame, mis on uurimise eesmärk. Uurimise eesmärk on ju kõikide asjaolude väljaselgitamine ja selle põhjal sündmuse põhjuste kindlakstegemine või sündmuse põhjustajate kindlakstege... Loe lähemalt

12.11.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, IV session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:24 Riigikogu otsuse "„Kriminaalpoliitika põhialuste aastani 2030“ heakskiitmine" eelnõu (52 OE) teine lugemine video-link-logo

Kert Kingo:

Head kolleegid! Me kõik soovime turvalist ühiskonda. Igaühel on õigus tunda, et ta ise, tema perekond ja teised lähedased on halva eest kaitstud. Kriminaalõigus on valdkond, millega seaduskuulelik kodanik ei soovi kokku puutuda ei ühel ega teisel moel. Seetõttu on oluline, et kriminaalpoliitika p... Loe lähemalt

11.11.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, IV session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

16:36 Vangistusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (arestimaja ülesannete üleandmine) eelnõu (275 SE) esimene lugemine

Kert Kingo:

Head kolleegid! Kõnealuse seaduse, vangistusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (arestimaja ülesannete üleandmine) eelnõu 275 oli õiguskomisjonis arutlusel 27. oktoobril. Lisaks komisjoni liikmetele olid külalistena kohale kutsutud justiitsminister Raivo Aeg, J... Loe lähemalt

Kert Kingo:

Aitäh küsimuse eest! Kuna hetkel esindan ma komisjoni, siis ei saa ma isiklikku arvamust väljendada. Aga komisjoni istungi põhjal jäi mulje, et need arutelud jätkuvad. Ka ministeeriumi esindajad märkisid ära, et on punkte, küsimusi, mida on vaja korrigeerida ja täpsustada. Eks see teema meil järg... Loe lähemalt

13.10.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, IV session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:03 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele moodustada ekspertidest COVID-19 analüüsikomisjon" eelnõu (220 OE) esimene lugemine video-link-logo

Kert Kingo:

Aitäh, Riigikogu aseesimees! Hea ettekandja! Teatavasti on COVID-19 raames iga riik käitunud erinevalt, tulenevalt riigi eripäradest. Meile teadaolevalt on ka meie ministeeriumide ja ametkondade töö korraldatud juba selliselt, et regulaarselt analüüsitakse olukorrapõhiselt kõiki tegevusi, nende p... Loe lähemalt

30.09.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, IV session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

16:10 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Lennuameti, Maanteeameti ja Veeteede Ameti ühendamine) eelnõu (236 SE) esimene lugemine video-link-logo

Kert Kingo:

Aitäh, lugupeetud asespiiker! Härra minister! Nimi Liikuvusamet. Sellist nimevalikut eelistatakse väidetavalt põhjusel, et  – ma tsiteerin – "see kannab nimena edasi muutust, mis maailmas trendina on pead tõstmas." Vaatasin järele, Eesti Keele Instituudi andmetel kasutatakse sõna "liikuvus" medit... Loe lähemalt

23.09.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, IV session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

14:03 Riigikogu otsuse "Urmas Volensi Riigikohtu liikmeks nimetamine" eelnõu (222 OE) esimene lugemine video-link-logo

Kert Kingo:

Aitäh, Riigikogu aseesimees! Lugupeetud kohtunikukandidaat! Te enne viitasite ühele küsimusele vastamata jättes kohtunikueetikale. Minule teadaolevalt te praeguse seisuga veel kohtunik ei ole. Sooviksingi küsida, kas see oli toodud ettekäändeks, et mitte vastata ebamugavale küsimusele.

Loe lähemalt

15:04 45 Riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks rahandusminister Martin Helmele video-link-logo

Kert Kingo:

Aitäh, lugupeetud aseesimees! Hea minister! Reformierakonna ja sotsiaaldemokraatide tegevus Eesti riigis toimunud ulatusliku rahapesu uurima kaasatud USA advokaadibüroo ümber on paisunud juba hüsteeriasarnaseks. Kas sa teadmiseks neile ja üldise selguse saamise huvides oskad öelda, kui palju on m... Loe lähemalt

Kert Kingo:

Aitäh, lugupeetud Riigikogu aseesimees! Hea minister! Reformierakonna liikmed tsiteerisid ministri ametivannet ning seadsid küsimuse alla sinu vandest kinnipidamise ja selle järgi käitumise. Minu küsimus on aga selline: kas Eesti mainet tugevalt kahjustanud rahapesus selguse saamiseks alustatud u... Loe lähemalt

22.09.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, IV session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:01 Õiguskantsleri 2019.–2020. aasta tegevuse ülevaade video-link-logo

Kert Kingo:

Lugupeetud Riigikogu esimees! Austatud õiguskantsler! Seoses erinevaid emotsioone tekitava teemaga, rahapesu uurimise uurimisega, on mul küsimus. Lähtudes sellest, et Jürgen Ligi oli aastatel, mil Eesti pankades toimus mahukas rahapesu, rahandusminister ja ühtlasi ka Finantsinspektsiooni nõukogu ... Loe lähemalt

21.09.2020 / 15:00 XIV Riigikogu, IV session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

15:04 Arupärimine kroonilise haigusega laste olukorra kohta (nr 39) video-link-logo

Kert Kingo:

Lugupeetud Riigikogu esimees! Hea minister! Nende esimest tüüpi diabeeti põdevate laste puhul, kellele puudeastet ei ole määratud, on kaotatud toetus, tugiteenused ja vanema lisapuhkepäevad. Seetõttu ma küsin, kas riigi arvates on selline laps piisavalt vastutus- ja kohusetundlik, et vastutada is... Loe lähemalt

17.06.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:13 Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 140 muutmise seaduse eelnõu (182 SE) esimene lugemine video-link-logo

Kert Kingo: Lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja! Palun tooge näide, mis info see olla võiks, mida olemasolevatest infoallikatest kätte ei saa, aga millega on nii kiire, et on põhjendatud selline lisakoormuse tekitamine valitsusliikmetele. Mingi näide lihtsalt, milline see info peaks olema või mis on nii... Loe lähemalt

Kert Kingo: Aitäh veel kord, hea istungi juhataja! Hea ettekandja! Ma ei saanud enne piisavalt mõistlikku vastust oma küsimusele. Nende olemasolevate infoallikate all ei pidanud ma silmas kindlasti ajakirjandust, vaid pidasin silmas, et Riigikogu liikmetele peaminister regulaarselt edastas ju ülevaadet kriisist... Loe lähemalt

15.06.2020 / 15:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

16:52 Päästeseaduse ja relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (128 UA) teine lugemine video-link-logo

Kert Kingo: Aitäh, hea istungi juhataja! Austatud ettekandja! See eelnõu ei ole meil esimest korda siin saalis. Aga kuulates seda küsimuste rahet, jääb mulle paratamatult mulje, et seda eelnõu ei ole loetud või ei ole sellest aru saadud, sest siin saalis on omaalgatuslikult hakatud laiendama kriisiinfo teenuse ... Loe lähemalt

10.06.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:01 Politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (161 SE) teine lugemine video-link-logo

Kert Kingo: Lugupeetud istungi juhataja ja Riigikogu liikmed! Politsei ja piirivalve seaduse muutmis seaduse eelnõu algatas õiguskomisjon 2020. aasta 11. märtsil. Eelnõu väljatöötamine on tingitud vajadusest kohelda võrdselt nii politseiametniku väljateenitud aastate pensionide kui ka politseiametniku ning piir... Loe lähemalt

08.06.2020 / 15:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

16:19 Koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (183 SE) esimene lugemine video-link-logo

Kert Kingo: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja! Mulle jääb asi natukene segaseks. Lasteasutused lähevad riiklikule rahastamisele üle ja justkui muutuvad haridussüsteemi üheks osaks, nagu on keskkool ja põhikool. Kas see tähendab seda, et lapse paigutamine lasteaeda muutub ka kohustuslikuks? Loe lähemalt

04.06.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:01 Finantsinspektsiooni 2019. aasta aruanne video-link-logo

Kert Kingo: Aitäh, hea istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Eestis tegutsevad pangad on asunud nüüd hoogsalt looma ja tõstma erinevaid teenustasusid, mille põhjendatus on kohati väga küsitav. Kas Finantsinspektsioonil on selles osas sõnaõigust? Ja kui on, kas siis oleks võimalik selles osas ka midagi ette v... Loe lähemalt

03.06.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:36 Ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta video-link-logo

Kert Kingo: Hea istungi juhataja! Lugupeetud Riigikohtu esimees! Oli Mary Krossi juhtum, kus isik andis valeütlusi, mille selge eesmärk oli kahjustada ühte parlamendierakonda. Seega oli see valeütluste andmine eesmärgistatud. See menetlus lõpetati oportuniteediga. Kahju, mida selle maine kahjustamisega tekitati... Loe lähemalt

17:12 Kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse muutmise seaduse eelnõu (166 SE) esimene lugemine video-link-logo

Kert Kingo: Aitäh, hea istungi juhataja! Austatud ettekandja! Ma olen eelkõnelejaga täiesti nõus ja ma väga usun, et kõik siin saalis istujad toetavad heategevuslikult mingeid ühinguid või kedagi. Aga samas tekkis mul Tarmo Kruusimäe väljaöeldud sõnumi peale, et te kandsite raha riigieelarvesse tagasi, üks küsi... Loe lähemalt

Kert Kingo: Tänan! Küsin ka nüüd sinult, Paul, asja, millest mina siiani ei ole aru saanud. Kui see palgatõusu summa riigieelarvesse kanda, kuidas see summa riigieelarvest konkreetsete abivajajateni jõuab? Kuidas see jõuab nendeni, kes kõige rohkem on kriisiajal rahaliselt kaotanud? Ma pean silmas aega kuni det... Loe lähemalt

01.06.2020 / 15:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

15:22 Riigikontrolli seaduse, erakonnaseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (erakondade rahastamise kontrollorgan) eelnõu (193 SE) esimene lugemine video-link-logo

Kert Kingo: Lugupeetud Riigikogu esimees! Head kolleegid! Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon on tegutsenud ligikaudu kümme aastat. Selle aja jooksul on oluliselt kasvanud teadlikkus rahastamise läbipaistvuse tagamise olulisusest ning paranenud kontrolli tõhusus. Samuti on praktika käigus esile kerkinud... Loe lähemalt

Kert Kingo: Aitäh küsimuse eest! Põhiseaduslikkuse kohta mina hinnangut ei saa anda, sest mina ei ole põhiseaduskomisjoni liige, ma olen seaduseelnõu ettekandja. Küll aga ma mainisin ilusti ära, kuidas on võimalik neid täiendavaid ülesandeid Riigikontrollile lisada. See, et neid niimoodi praegu ei ole sõnastatu... Loe lähemalt

Kert Kingo: Aitäh küsimuse eest! Kindlasti ei ole kellelgi soovi kedagi tema kohustustest ja vastutusest vabastada. Ja on ju võimalus esitada muudatusettepanekuid ka selle tähtaja kohta. Meie esmane nägemus on kolm aastat, aga te võite teha muudatusettepanekuid pikema perioodi kehtestamiseks. See aeg alles tule... Loe lähemalt

Kert Kingo: Tänan nii emotsionaalselt esitatud küsimuse eest! Mina ei ole inimene, kes saab anda hinnanguid komisjoni tegevuse kohta, sest mina pole nendes menetlustes osalenud. Küll aga on võimalik alati kõike palju tõhusamaks teha. Praegu see komisjon koguneb üks kord kuus, aga Riigikontrollis on inimene iga ... Loe lähemalt

Kert Kingo: Nagu ma sissejuhatuses ütlesin, see komisjon ei vasta kõikidele sõltumatuse kriteeriumidele. Komisjonis on koos teie ees esinejaga kokku kaheksa liiget, nendest viis on erakondade esindajad. Komisjon teostab järelevalvet erakondade rahastamise üle. Ja nüüd on olukord, kus teostatakse järelevalvet is... Loe lähemalt

Kert Kingo: Aitäh küsimuse eest! Tavapäraselt ongi praktikas selline asi, et kui vaidluste üks pool reorganiseeritakse või tema ülesanded lähevad üle teisele organisatsioonile, siis see organisatsioon jätkabki vaidlust. Tal on selleks seaduslik õigus. Tema jätkab selle poolena, kes on need hagid sisse andnud võ... Loe lähemalt

Kert Kingo: Esiteks juhin tähelepanu, et täiesti kohatu oli märkus sõnade kohta, et jään ustavaks. Ma ei ole küll andnud põhjust kahelda minu ustavuses, selles mõttes oli see natuke liiga rutakas väljend. Mis puutub põhiseadusesse, siis ma tõin ilusti välja, kuidas saab siin kasutada analoogiat KOV-ide üksusteg... Loe lähemalt

Kert Kingo: Aitäh! Ma ei saa, ma ei oska seda kommenteerida, sest ma ei ole neid protokolle lugenud. Ma ei võta endale julgust hakata asja kommenteerima, kui ma ei ole sellega tutvunud ega seal osaline olnud. Loe lähemalt

Kert Kingo: Ma juhin tähelepanu, et komisjonis ütlesin ma korduvalt ka seda, et sõltumatuse printsiibi järgimine ei ole selles komisjonis tagatud. Ma juhtisin tähelepanu, et seal on viie erakonna liikmed, kes sisuliselt iseenda üle järelevalvet teostavad. Seda ma rõhutasin korduvalt. Aga mis puutub erakondadess... Loe lähemalt

Kert Kingo: Ei, ma ei ole neid avalikuks sektoriks pidanud. Loe lähemalt

Kert Kingo: Aitäh küsimuse eest! Ma ei oska arvata, mida te selle käte peal käimise all mõtlesite, aga ma selgitan veel kord. Erakondade liikmed on rahva valitud ja nad teostavad riigivõimu. Selles on erisus. Teiseks, ametnikud või mitte, selge on, et praegune komisjon, mis koosneb suuremalt jaolt erakondade es... Loe lähemalt

Kert Kingo: Me oleme teiega siin eri meelt. Teie leiate, et ei ole probleemi, mida lahendada, meie leiame, et on. Ja just nimelt see sõltumatuse probleem, mida ma olen siin korduvalt rõhutanud. Hämmastav on see, et kui meil maikuu viimasel nädalal oli siin saalis arutlusel ERR-i nõukogu kolme uue liikme hääleta... Loe lähemalt

Kert Kingo: Esiteks, erinevalt teist püüan mina viisakaks jääda ja mitte solvama hakata. Teiseks juhin tähelepanu sellele, mida ma olen juba korduvalt öelnud. Me oleme Riigikogu saalis, mina praegu tutvustan eelnõu, see on esimene lugemine. Eelnõu kohta on võimalik esitada muudatusettepanekuid ja siis ta tuleb ... Loe lähemalt

Kert Kingo: Kõigepealt rõhutan, et see, kui ma põhiseaduskomisjonis vastasin küsimustele ja mõni vastus teile ei sobinud, siis see ei tähenda seda, et ma ei ole vastanud. Ma vastasin, me lihtsalt oleme eri meelt. Teiseks, teid huvitab see, mis saab nendest menetlustest. Selleks, et mingi alustatud menetlus lõpe... Loe lähemalt

Kert Kingo: Esiteks selgitan, et kui mõni fraktsioon või fraktsioonide ühendus algatab eelnõu, siis Riigikogu kodu- ja töökorra seadus näeb ette, et neil pole kohustust seda kõikide teiste erakondadega kooskõlastada. See õigus on kõikidel erakondadel ja fraktsioonidel või siis fraktsioonide ühendustel olemas. <... Loe lähemalt

Kert Kingo: See ongi seaduseelnõu eesmärki selgitades ilusasti välja toodud, milliseid Riigikontrolli seaduse punkte me täiendame, mida me muudame, millised paragrahvid juurde lisame, millise sisuga. Täpselt on ära toodud ka see, mis annab Riigikontrollile õiguse ettekirjutisi teha, mis annab Riigikontrollile õ... Loe lähemalt

Kert Kingo: Juhin tähelepanu, et mina olen eelnõu ettekandja. Muude küsimustega pöörduge fraktsioonide juhtide või muude esindajate poole. Mina olen ettekandja ja ma räägin teile sellest eelnõust. Ja see, kes mida ütles, kes mis sõna kirjutas – ma arvan, et see ei ole praegu teemakohane. Loe lähemalt

Kert Kingo: Vabandust, ma tõesti ei saanud sellest küsimusest aru, see läks kuidagi väga lappama, venis väga pikaks. (Naer saalis.) Mis see küsimus siis on? Palun püüdke formuleerida arusaadav küsimus. (Saalist öeldakse midagi.)  Loe lähemalt

Kert Kingo: Nii palju kui ma aru sain, te ütlesite, et teile jäi teatud mulje. Ma ei saa vastutada teie mulje eest. Mina ei ole kordagi mitte ühegi komisjoni liikme kohta öelnud, et ma ei usalda teda. Ma räägin kogu aeg, kuna kaheksast komisjoni liikmest viis on erakondade esindajad, siis selline komisjon ei sa... Loe lähemalt

Kert Kingo: Tänan! Ei, ma ei tunne ennast tankistina, kuigi Hanno Pevkur püüdis siin korduvalt sama nimetust kasutada. Ei, absoluutselt mitte. Teiseks ütlen seda, et see eelnõu on kolme fraktsiooni koostatud, see on ühine töö – kolm eri fraktsiooni. Ja ma arvan, et see ei olegi väga oluline, kes kirjutas ühe sõ... Loe lähemalt

Kert Kingo: Nagu te teate, igal eelnõul on juhtivkomisjon ja juhtivkomisjoniks on põhiseaduskomisjon. Te viitasite, et ma ütlesin, et ma ei ole pädev rääkima. Hinnangu annab juhtivkomisjon põhiseaduskomisjon, mina tutvustan eelnõu, plaane, millised punktid muutuvad, millised paragrahvid lähevad muutusele, ja se... Loe lähemalt

Kert Kingo: Kui meil oleks plaanis põhiseadust muuta, siis oleks see eelnõus kirjas. Kui konkreetselt põhiseaduse muutus oleks vajalik, siis oleks see konkreetselt kirjas. Muud ma ei oska kommenteerida. Loe lähemalt

Kert Kingo: See on Riigikohtu ... Riigikontrolli seisukoht. (Saalist öeldakse midagi.) See on nende seisukoht. Loe lähemalt

Kert Kingo: Seda ma ei oska praegu pikemalt kommenteerida küll. Ma ei ole neid kõiki dokumente, millele siin viidatud on, kaanest kaaneni läbi lugenud. Ainult need olulised punktid, mis on, mis puudutavad konkreetselt seda eelnõu.  Loe lähemalt

Kert Kingo: Tänan küsimuse eest! Täpselt samasugune küsimus veidi teistmoodi sõnastatult juba oli. Aga ma võin üle korrata selle aspekti, et Riigikontrollis on vaieldamatult professionaalsemad inimesed. Ma ei tea, võib-olla teie kahtlete selles. Teiseks, minule teada olevalt nendel erakondade esindajatel ei pru... Loe lähemalt

Kert Kingo: Mina ei ole Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjonis tegev olnud ega selle töös osalenud. Seetõttu mina ei saa kommenteerida ega öelda, mitu korda mida on maha hääletatud. Seda saaksid rääkida need inimesed, kes on seal komisjonis osalenud. Valele objektile olete küsimuse suunanud. Ja teiseks, ... Loe lähemalt

Kert Kingo: Esmalt täpsustaksin, korrigeeriksin teie sõnu. Mina ei ole süüdistanud Kaarel Tarandit kallutatuses. Ma märkisin tema perekondlikku kuuluvust: ta isa on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna kuuluvusega ja vend kandideeris selles nimekirjas. Ma tõin selle võrdlusena, viidates maikuu viimasel istunginädalal... Loe lähemalt

Kert Kingo: Veel kord ütlen selges eesti keeles, et kõik saaksid aru: selle eelnõu eesmärk ei ole süsteemi lõhkuda, vaid teha erakondade rahastamise järelevalve tõhusamaks ja efektiivsemaks. Selleks on vaja sõltumatut instantsi, kes seda läbi viiks, kus on olemas professionaalsus, kogemus ja oskus, pluss see, e... Loe lähemalt

Kert Kingo: Taas jälle rõhutan, et me lahendame seda probleemi, et see komisjon oleks oma koosseisult sõltumatu. Praegu ta seda ei ole ega saagi olla, sest teostatakse ju põhimõtteliselt iseenda üle järelevalvet. Ja alati saab asju paremaks teha. Täna on kogu aeg öeldud, et on töötanud ilusasti see komisjon, vä... Loe lähemalt

Kert Kingo: Nagu ma juba korra ütlesin, mis puutub aegumistähtaega, siis on võimalik esitada oma muudatusettepanekud, mida põhiseaduskomisjon hakkab arutama. Ja see on teie vaba valik, kui pika aja peale te selle aegumise soovite teha. See on eelnõu algatajate nägemus lihtsalt. Loe lähemalt

Kert Kingo: Tänan küsimuse eest! Tegelikult on kahju, et teile ainult mingi üks lause jäi meelde ja see ka omas võtmes, nii nagu teie tahtsite seda kuulda. Tegelikult ma olen palju rohkem põhjendanud seda seaduseelnõu. Meie eesmärk, ma endiselt rõhutan, on see, et oleks absoluutselt sõltumatu Riigikontrolli all... Loe lähemalt

Kert Kingo: Kõigepealt vastan sellele, mis oli teie küsimuse esimene pool. Mina ei ole väitnud, et komisjon ei ole sõltumatu. Ma ütlesin, et ta ei vasta kõikidele sõltumatuse kriteeriumidele, ja just seetõttu, et on tekkinud olukord, kus erakonnad teostavad iseenda üle järelevalvet. Ja ma olen alati öelnud mitm... Loe lähemalt

Kert Kingo: Mina arvan, et ei ole. Loe lähemalt

Kert Kingo: Ma ei oska küll sellele vastata, ma ei tea sellist informatsiooni. Loe lähemalt

Kert Kingo: Ma ei ole öelnud, et komisjon on subjektiivne. Ma olen kogu aeg rõhutanud, et kui iseenda üle teostatakse järelevalvet, siis see tähendab seda, et ei saada olla sõltumatu. See ei ole järelevalve, kui seda iseenda üle teostatakse. See ongi põhiline argument. Loe lähemalt

Kert Kingo: Tänan küsimuse eest! Iga fraktsioon või fraktsioonide, ütleme, ühendus võib ise oma äranägemise järgi otsustada ja algatada seaduseelnõusid. Ju siis see tunnetus oli praegu see kõige õigem – nüüd just algatada see seaduseelnõu.  Loe lähemalt

Kert Kingo: Tänan küsimuse eest! Ma ei mäleta, kelle esitatud samale küsimusele ma just vastasin. Jah, siis asub Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni asemele Riigikontroll, kui kohtus peaks tekkima selline hetk. Tema asendab komisjoni, kuna õigusjärglus on üle läinud Riigikontrollile. Loe lähemalt

Kert Kingo: Esmalt ma ütlen, et te tõesti ei ole kehakeele ekspert. Ma olen öelnud, et etteheiteid sellele komisjonile ma ei ole kuskilt kuulnud, aga alati saab asju paremaks teha. Ja ma endiselt rõhutan seda, et kui komisjon on koos käinud ainult üks kord kuus, siis see tähendab seda, et võimekus mingeid menet... Loe lähemalt

Kert Kingo: Minu hinnangul Riigikontroll endiselt jätkab oma põhiülesande täitmist ehk majanduskontrolli läbiviimist. See ei ole poliitikasse sekkumine, kui ta teostab erakondade üle majanduskontrolli.  Loe lähemalt

Kert Kingo: Nagu te enne kuulsite, ma vastasin Kristina Šmigun-Vähile, et mina arvan, et see ei ole põhiseaduse rikkumine. Ta küsis mu käest seda ja ma vastasin. Seega me ei saa siin minu vaatevinklist rääkida põhiseaduse rikkumisest. Loe lähemalt

Kert Kingo: Teie toodud advokaatide ja meditsiini valdkonna näited ei ole päris analoogsed. Meditsiini puhul on ikkagi tegemist spetsialistidega, kes annavad hinnanguid: arstitöös üks arst annab teisele arstile hinnanguid tema tegevuse kohta. Konkreetses komisjonis on spetsialist ainult audiitor, kes esindab Ri... Loe lähemalt

Kert Kingo: Miks ma nagu ei imesta, et täiesti teemaväliseid küsimusi hakkab ühe erakonna fraktsioonist tulema. Kolm fraktsiooni algatasid seaduste muutmise. Ühe fraktsiooni esindajana mina tutvustan teile seda eelnõu ja nii näeb ka kodukord ette. Kui teile ei meeldi, et minu vastused ei ühti teie arusaamaga ja... Loe lähemalt

Kert Kingo: Nagu te ise mainisite, valitsus ei ole oma seisukohta esitanud. Seega mina ei saa ka nende esitamata seisukohta siin väljendada, see on ju selge. Mis meie erakonda puutub, siis kui meie erakond on üks eelnõu algataja, siis loomulikult meie erakonna inimesed on selle toetajad. Me oleme üks osapool, k... Loe lähemalt

Kert Kingo: Ma ei umbusalda mitte kedagi selles komisjonis. Ma ei ole kordagi öelnud, et ma kedagi umbusaldan. Aga asjad ei pea mitte ainult näima sõltumatud, nad peavad ka olema seda. No igatpidi see peab välja paistma. Paraku, mis iganes hea tahtega me ka ei usu, et komisjon on aus ja objektiivne, ta peab ka ... Loe lähemalt

Kert Kingo: Kummale ma enne vastan siis? Aegumisest ma ei ole rääkinudki. Ma rääkisin, et jätkuvad menetlused, mis on juba alustatud. See on väga suur põhimõtteline terminite erinevus, kas on aegumine või lõpetamine. Olenevalt sellest, milline tähtaeg on menetlustele seatud, sõltub nende aegumine. Aga nad jätk... Loe lähemalt

Kert Kingo: Püüan mõelda, mis ... See küsimus oli formuleeritud täiesti ebaloogiliselt. Suur soovitus: õppige arusaadavalt küsimusi formuleerima, ja ilma mingi pika sissejuhatuseta. Ma tõesti ei saanud aru. Palun täpsemat küsimust! Loe lähemalt

Kert Kingo: Seaduseelnõusid võivad fraktsioonid ja ka fraktsioonide ühendused igal ajal esitada ja otsustati, et praegu see lihtsalt esitatakse. Loe lähemalt

Kert Kingo: Nagu ma teile juba põhiseaduskomisjonis vastasin, viivis kindlasti ei ole meede, mis näitab efektiivsust või tõhusust. Et see nagu näitaks, et vaat nüüd on töö kõige paremini tehtud, sest nad võtavad viivist. Seda see kindlasti ei ole. See on üks meede. Eelnõu kohaselt me ei pea vajalikuks viiviseid... Loe lähemalt

Kert Kingo: Teie arvamus on täiesti meelevaldne. Ma ei kujuta ette, et mõtlev inimene saab seda niimoodi näha, et talle saab see nii näida. Ma olen korduvalt öelnud: kõik need menetlused, mis on alustatud, jätkuvad. Ei saa oma kohustustest kõrvale hiilida. Loe lähemalt

Kert Kingo: Ma olen, jah, selle tõlgendusega kindlasti nõus. Endiselt ütlen, et me ei pea vajalikuks hakata põhiseadust muutma. Me leiame, et Riigikontrolli tegevusvaldkonda kuulub selline tegevus täiesti. Loe lähemalt

Kert Kingo: Kui te oleksite enne saalis olnud või jälginud, mis siin toimus, siis teaksite, et ma olen sellest juba rääkinud. Selleks, et mingi nõue tühiseks teha või lõpetada selle sissenõudmine, peab olema seaduslik alus. Selles eelnõus ei ole kirja pandud, et kõik nõuded muutuvad kehtetuks näiteks või kaob õ... Loe lähemalt

18.05.2020 / 15:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

Kert Kingo: Annan üle Eesti Keskerakonna, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ja Isamaa algatatud Riigikontrolli seaduse, erakonnaseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu, mille eesmärk on muuta erakonna, valimisliidu ja üksikkandidaadi rahastamise kontroll professionaalsemaks. Selleks antakse järeleva... Loe lähemalt

12.05.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:36 Politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (161 SE) esimene lugemine video-link-logo

Kert Kingo: Lugupeetud aseesimees! Head Riigikogu liikmed! Politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu on tingitud vajadusest kohelda võrdselt nii politseiametniku väljateenitud aastate pensioni saajaid kui ka politseiniku ja piirivalveametniku töövõimetus- ja toitjakaotuspensioni saajaid.
Eelnõ...
Loe lähemalt

15.04.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:03 Abipolitseiniku seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (COVID-19 haigust põhjustava viiruse SARS-Cov-2 levikuga seotud meetmed) eelnõu (170 SE) teine lugemine video-link-logo

Kert Kingo: Mul on üks küsimus. Kas praegu ei oleks õige kutsungit lasta? Loe lähemalt

06.04.2020 / 15:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

Kert Kingo: Mul on üks palve. Kui me lõpuks jõuame hääletamiseni, siis – kuna inimestel asuvad kabinetid erinevatel kaugustel – äkki oleks võimalik teha enne hääletamiskutsungit väike vaheaeg, et kõik jõuaksid õigeks ajaks saali. Aitäh! Loe lähemalt

15:35 Abipolitseiniku seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (COVID-19 haigust põhjustava viiruse SARS-Cov-2 levikuga seotud meetmed) eelnõu (170 SE) esimene lugemine video-link-logo

Kert Kingo: Aitäh, istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Minul on küsimus eelnõu § 26 kohta, mis puudutab tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamist. Siin on teemaks kinnisesse raviasutusse paigutamise tähtaja peatumine. Selle eelnõu kohaselt peatub kinnisesse asutusse paigutam... Loe lähemalt

21:43 Riigi 2020. aasta lisaeelarve seadusega seonduvate seaduste muutmise seaduse (COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud meetmed) eelnõu (169 SE) esimene lugemine video-link-logo

Kert Kingo: Aitäh! Selle tulise pensionifondi kiituse valguses ma ütleks ka oma arvamuse. Väga paljudel paraku ei ole küll summa tõusnud ega ole positiivne see tulemus, mille kohta siin väidetakse, et see tagab lapselaste helge tuleviku ja helge vanaduspõlve. Enamikul on see juba punases miinuses. Kas on mingid... Loe lähemalt

12.03.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:04 Peaminister Jüri Ratase poliitiline avaldus seoses kujunenud olukorraga Eestis video-link-logo

Kert Kingo: Lugupeetud istungi juhataja! Austatud peaminister! Arutame siin praegu väga olulise tähtsusega küsimust. Otseülekanne on mitmes veebimeedia kanalis ilusti jälgitav, kuid see tähendab seda, et eelkõige väga paljud vanemad inimesed ei saa sellest teemast osa ega saa seda infot kätte, millest me siin r... Loe lähemalt

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee