Riigikogu
Riigikogu
Skip navigation

Riigikogu

Calendar

Select a date range Open Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
header-logo

Verbatim records

Verbatim reports of proceedings: 151 Ava/Sulge kõik
16.06.2022 / 10:45 XIV Riigikogu, VII session, additional sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:48 39 Riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks haridus- ja teadusminister Liina Kersnale video-link-logo

Kert Kingo:

Ma tänan, lugupeetud istungi juhataja! Hea Liina Kersna! Ma kuulan teid ja teie õigustusi endapoolsele rikkumisele ja mulle meenuvad, kuidas kriminaalpolitseis töötades, kuidas vargusega vahele jäänud inimene väitis, tema ei varastanud, vaid tema laenas. Ja inimest pussitanud inimene ütles, et te... Loe lähemalt

Kert Kingo:

Ma tänan! Ma tahaksin üle täpsustada, kas umbusalduse avaldamise menetlus on endine või on nüüd selline uus formaat, kus umbusaldatav hakkab debateerima Riigikogu saadikuga. Kas see on nüüd uus vorm või on vanas vormis ikka, et me saame küsida küsimusi umbusaldatava käest ja tema peaks vastama? M... Loe lähemalt

Kert Kingo:

Ma tänan! Mul on ka jälle küsimus, et kas umbusaldamise reeglid on võrreldes kahe aasta tagusega muutunud, kui siin Reformierakonna liikmed olid äärmiselt ebaviisakad, äärmiselt väiklased ja mõnitavad. Kas nüüd on vahepeal mingid muutused tulnud? Jürgen Ligi on äkki siis rohkem informeeritud, et ... Loe lähemalt

Kert Kingo:

Ma tänan! Minul on tõesti protseduuriline küsimus. Ka stenogrammi huvides. Mina sooviksin teada, kas umbusalduse formaat on muutunud. Kas nüüd on umbusaldusel niimoodi, et umbusaldatav hämab, keerutab ja valetab? Kas see on üles ehitatud nüüd niimoodi? Ma tänan!

Loe lähemalt

Kert Kingo:

Ma tänan! Ma palun istungi juhatajat äkki selgitate Reformierakonna fraktsiooni liikmetele, et hetkel meil on umbusaldusavaldus, mitte tänuüritus.

Loe lähemalt

Kert Kingo:

Ma tänan! Innustatuna Ivi Eenmaa sõnavõtust, ma tahan selgitust istungi läbiviimise korra kohta. Mina mäletan, kui mind tõesti ka siin Reformierakond nii‑öelda mõnitas, jultunult, ja needsamad inimesed, kes praegu mängivad ohvrit ja kannatanut, väga alatult laimasid ja väga inetult käitusid. Mul ... Loe lähemalt

Kert Kingo:

Ma tänan! Siin enne mulle jäi kõrva, rääkisite väärteotrahvi maksmisest. Ma ei tea, kas teil on siin juba kokkulepped tehtud, et kuriteo meeletust ja alustadagi, et on juba väärtegu, aga vähemalt selline mulje jäi. Aga ma tahtsin rääkida sellest, et Kaja Kallase juhitud valitsus on silma jäänud s... Loe lähemalt

13.06.2022 / 15:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

15:34 Perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (619 SE) teine lugemine video-link-logo

Kert Kingo:

Ma tänan, lugupeetud istungi juhataja! Kuna meil aega on nii palju, siis on võimalik väga põhjalikult selle kollase raamatuga, mis meil siin reguleerib töökorda, tutvuda ja vaatasin põhjalikult, lugesin läbi § 57, mis on 10. peatüki all, mis seletab obstruktsiooni mõtet ja milliseid võtteid on võ... Loe lähemalt

Kert Kingo:

Ma tänan veel kord! Ma ikkagi täpsustaks, et kui on kommenteeritud väljaanne, siis kommenteerimise mõte ongi see, et avatakse seaduse sätte ja seletatakse see ilusti lahti. Seesama peatükk 10 § 57 obstruktsiooni selgitus siin ütleb ilusti lihtsalt, et obstruktsioon ehk sihilik töötakistus on parl... Loe lähemalt

Kert Kingo:

Ma tänan veel kord! Selgituseks kolleeg Erki Keldole seletan, et opositsioon ja opositsioon poliitikas on erinevad terminid. Eraldi määratlus on olemas opositsioon poliitikas, mis koosneb ühest või rohkemast erakonnast, isikust või organisatsioonist, kes vastandavad end valitsusele, mõnele erakon... Loe lähemalt

Kert Kingo:

Ma tänan veel kord võimaluse eest! Ma ei pea õigeks seda viidet, et on võimalik küsida kümme minutit. Selleks, et seda kümneminutilist pausi võtta, on ju vaja muudatusettepanekut. Me ei räägi hetkel ka muudatusettepanekutest, mis jäävad kümne piiridesse või isegi saja piiridesse. Me räägime muuda... Loe lähemalt

Kert Kingo:

Jaa, ma tänan taas jälle! Mulle ikka ei anna rahu see tõlgendus ... See, et üks on praktika hetkel, vähemalt mina olen lähtunud sellest, mis on kirjas, mis on kirjas ka kommenteeritud väljaandes. Teiseks on kaks erinevat teemat. Üks on see, et obstruktsioon ja teine see, et on vaheaja võtmine. Ne... Loe lähemalt

Kert Kingo:

See on 10. peatükk § 57 ja seletuste kommenteeritutud väljaandes on see lehekülg 213 punkt neli.

Loe lähemalt

08.06.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

18:36 Perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (619 SE) teine lugemine video-link-logo

Kert Kingo:

Ma tänan! Ma tahan meid kõiki õnnitleda! Täpselt täna aasta tagasi toimus meil ka ööistung, mis vältas lisaks veel erakorraliste istungitega nädalavahetuses. Me oleme ilusti graafikus.

Loe lähemalt

08.06.2022 / 12:00 XIV Riigikogu, VII session, Question Time Vaata täpsemalt

12:01 Olukord riigis video-link-logo

Kert Kingo:

Ma tänan jälle selle võimaluse eest juhtida tähelepanu. Tuletage palun peaministrile meelde, et ei tema, ma ei tea, peaminister ei ole vist päris ... ei tema ega teistel seal sektoris istuvatel inimestel, nende roll ei ole siin mängida selgeltnägijat, et nemad ütlevad, kes mida tunneb, kellele mi... Loe lähemalt

12:32 Liikuvus video-link-logo

Kert Kingo:

Ma tänan, lugupeetud istungi juhataja! Hea Kaja Kallas! Kütusehindadest siin räägite, kuidas igal pool maailmas tõusevad ja teistes riikides on ja nii ja naa. Mina loen Alexela kodulehelt kütuse hinna kujunemise kohta järgmist: 35% on kütuse omahind ja seda ei mõjuta kütuse jaemüüja, 5% on keskmi... Loe lähemalt

12:45 Valitsus ja valitsemine video-link-logo

Kert Kingo:

Ma tänan, lugupeetud istungi juhataja! Hea Kaja Kallas! Ma olen siin juba varasemalt korduvalt tõstatanud teemat seoses koroonaviirusega valitsuse kehtestatud piirangute õiguspärasuse kohta. Olen korduvalt juhtinud teie tähelepanu inimeste põhiseaduslike õiguste rikkumisele, meie riigi põhiseadus... Loe lähemalt

Kert Kingo:

Ma tänan! Taas jälle, aga stenogrammi huvides. Hetkel Kaja Kallas väljendas ennast äärmiselt ebakorrektselt ja lubamatult. Kohtuotsused on otsused. Neid tuleb aktsepteerida ja siin ei ole mitte mingit pistmist sellega, et kas kellelegi meeldib või ei meeldi. Juriidilise haridusega inimene peaks s... Loe lähemalt

Kert Kingo:

Tänan! Tulenevalt põhiseaduse § 3 lõikest 1 teostatakse riigivõimu üksnes põhiseaduse ja sellega kooskõlas olevate seaduste alusel. Põhiseaduse § 11 esimese lause kohaselt tohib õigusi ja vabadusi piirata ainult kooskõlas põhiseadusega. Tsiteerin taas eelmise nädala kohtuotsust. "Viide solidaarsu... Loe lähemalt

06.06.2022 / 15:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

Kert Kingo:

Ma tänan! Kui kolleeg Jürgen Ligi ütles, et oli kõik viisakas komisjonis, sotsiaalkomisjonis, ja keegi kedagi ei solvanud, siis ma tooksin küll välja, vastupidi, et Reformierakonna määratud komisjoni liikmed, asendusliikmed ja külalised takistasid konkreetselt komisjoni tööd, rääkisid valjuhäälse... Loe lähemalt

02.06.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

12:39 Perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (560 SE) esimene lugemine video-link-logo

Kert Kingo:

Protseduuriline küsimus. Kas teie erakond toetab üksikvanema lapse toetuse tõstmist? Oleme kuulnud, et ei toeta ja liiga vähe toetab.

Loe lähemalt

Kert Kingo:

Aitäh! Kuna siin on lihtsalt räägitud üldnimetusest "üksikvanem", aga senini ei ole ära täpsustatud, et vaatajad saaksid aru, et on olemas üksikvanema kategooria ja on olemas üksi last kasvatava vanema kategooria, siis vaatajad saavad aru, sellepärast ma selle täpsustasin ära.

Loe lähemalt

Kert Kingo:

Ma tänan. Jah, täpselt nii, nagu minu hea kolleeg Urmas Reinsalule eelnevalt siin mainis, teisipäeval meil tõesti oli väga asjalik ja konstruktiivne arutelu eelnõu 619 puhul, mis puudutasid nii lastetoetusi kui ka lasterikkaid peresid. Ja kui teisipäeval oli veel sotsiaaldemokraatide toetusallkir... Loe lähemalt

01.06.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

17:16 Halduskohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (kohtumenetluse avalikkus) (574 SE) esimene lugemine video-link-logo

Kert Kingo:

Ma tänan, lugupeetud istungi juhataja! Hea minister! Mul tekitab natuke segadust see, et isikuandmete hulgas on nüüd andmekaitseseaduse põhjal või isikuandmete kaitse seaduse põhjal andmed. Aga Eesti on nii väike koht, et kui isiku nimi on avalikustatud, siis see ei kaitse ju inimest hilisemate v... Loe lähemalt

Kert Kingo:

Aitäh veel kord, lugupeetud istungi juhataja! Hea minister! Jah, menetluses süüdi või õigeks mõistetud inimene. Me näeme praegu Eesti Ekspressi põhjal, kus Marti Kuusiku puhul Eesti Ekspress on hakanud ise nüüd uuesti kohtunikuks ja uuesti analüüsima andmeid. See ju ei kaitse inimest, kui veel pi... Loe lähemalt

17:37 Alushariduse ja lapsehoiu seaduse eelnõu (579 SE) esimene lugemine video-link-logo

Kert Kingo:

Tänan, lugupeetud istungi juhataja! Hea minister! Te siin kogu aeg rõhutate, kuidas on eestikeelne õpe ja kõik tagatud eestikeelne, aga mina vaatan paragrahvi 26, kus on õpetaja ja abiõpetajale välja toodud kvalifikatsiooninõuded. Aga siin on kõik muu peale selle, et tal peab olema riigikeele osk... Loe lähemalt

Kert Kingo:

Ma tänan, lugupeetud istungi juhataja! Hea minister! Võtan kohe teie sõnasaba kinni, kui te vastasite Rena Koka küsimusele ja ütlesite, et lapsed teavad juba enne lasteaeda minekut, kas ta on poiss või tüdruk. Kas ma saan õigesti aru, et nüüd võivad nagu lapsevanemad rahulikud olla ja ei pea kart... Loe lähemalt

01.06.2022 / 12:00 XIV Riigikogu, VII session, Question Time Vaata täpsemalt

12:14 Olukord riigis video-link-logo

Kert Kingo:

Ma tänan, lugupeetud istungi juhataja! Hea peaminister! No teie suust tulevad ainult kõlavad ja uhked loosungid: meie teeme või meie tegime. Teie oma üle 7000-eurose palga juures tõenäoliselt absoluutselt ei mõista, ja see on väga loomulik, te lihtsalt ei mõistagi tavainimesi, neid, kes saavad al... Loe lähemalt

Kert Kingo:

Tänan, lugupeetud istungi juhataja! Nüüd on jälle olukord, kus mina kujutasin ette, et mina saan küsida ja minister peaks vastama, aga minister hakkab jälle ise mulle küsimus esitama. Ma tahaksin üle täpsustada, kas vahepeal on midagi muutunud. Kas see infotunni formaat on muutunud? Kas enam ei o... Loe lähemalt

30.05.2022 / 15:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

15:08 Perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (619 SE) esimene lugemine video-link-logo

Kert Kingo:

Ma tänan, lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja! Valitsusjuht ja peaminister, Reformierakonna esimees on lahke käega jaganud sõjapõgenikele raha, viimati oli lisaeelarve 750 miljonit ja nüüd on lubadus võetud vastu uus linn üles ehitada. Aga samal ajal ollakse kahe jalaga meie oma riigi, me... Loe lähemalt

Kert Kingo:

Ma tänan, lugupeetud istungi juhataja! Hea komisjonipoolne ettekandja! Me, Siim, mõlemad olime sinuga seal komisjonis. Minister Riisalo rääkis terve aeg ainult, miks ei saa või miks ei ole võimalik. Äkki sina mäletad, mina vähemalt ei mäleta, et oleks juttu olnud, äkki sul on parem mälu. Kas mini... Loe lähemalt

18:30 Toodete ja teenuste ligipääsetavuse seaduse eelnõu (511 SE) teine lugemine video-link-logo

Kert Kingo:

Lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Eelnõu seletuskiri on uhke, annab palju lootust ja annab palju usku. Aga nagu selle valitsusega juba tavaks on saanud, siis jäetakse mulje, et tegeletakse probleemiga, ja tehakse ainult pisku. Samal ajal suurem probleem jääb lahendamata, tegeletakse ai... Loe lähemalt

18.05.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

16:33 Perehüvitiste seaduse, sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (605 SE) teine lugemine (usaldusküsimusega seotud eelnõu) video-link-logo

Kert Kingo:

Ma tänan, lugupeetud istungi juhataja! Hea minister! See on täitsa häbiväärne, kuidas te niimoodi erisusi teete. Te pensionäre lihtsalt kasutate ära. Senikaua teile ei lähe üldse korda, kuidas üksi elav pensionär hakkama saab, kes talle puud näiteks tuppa toob või kuidas jõuab majapidamistöid teh... Loe lähemalt

Kert Kingo:

Ma tänan, lugupeetud istungi juhataja! Hea minister! Ma jään enda sõnade juurde: see on häbiväärselt silmakirjalik ja kahepalgeline. Hetkel on olukord, kus üksi elav pensionär ei saa võtta enda juurde elama näiteks oma lapselast, kes on paljulapselisest perest pärit, sest siis pensionär kaotab om... Loe lähemalt

19:02 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (606 SE) teine lugemine video-link-logo

Kert Kingo:

Tänan, lugupeetud istungi juhataja! Hea minister! Te väitsite, et aktsiiside langetamine ei mõjuta inflatsiooni ega elukallidust. Aga samas vastasite kolleeg Heiki Hepnerile, et alandasite eriotstarbelise diislikütuse aktsiisimäära põllumajanduse toetamiseks ehk põllumeeste toetamiseks. Seletage ... Loe lähemalt

Kert Kingo:

Ma tänan, lugupeetud istungi juhataja! Hea minister! Ma jätkan selle koha pealt, kus Rene Kokk lõpetas. Küsin nüüd teie käest, kuna see on seotud usaldushääletusega. Kui te nüüd ministrina tulete siia tutvustama uut eelnõu ehk siis tulete seadusemuudatust tutvustama, kas teie olete võimeline seda... Loe lähemalt

Kert Kingo:

Lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid siin- ja sealpool ekraani! Väga tore on, et ühele sektorile vähemalt valitsus natukenegi mõtleb ja alandas põllumeeste tarbeks eriotstarbelise diislikütuse aktsiisimäärasid. Aga samal ajal meil on üüratult kõrged kütuse hinnad koos aktsiisiga, samamoodi... Loe lähemalt

21:38 Käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (607 SE) teine lugemine (usaldusküsimusega seotud eelnõu) video-link-logo

Kert Kingo:

Ma tänan, lugupeetud istungi juhataja! Hea minister! Ajakirjandus kohe kindlasti ei ole see, kes julgeolekut tagab või selle eest võitleb. Vastupidi, ajakirjandus õhutab paanikat ja toitub konfliktidest. Nii see on. Aga mul on tekkinud küsimus, et te ise olete rahandusminister, te teete maksusood... Loe lähemalt

Kert Kingo:

Tänan, lugupeetud istungi juhataja! Hea minister! Te terve see aeg ainult passite siin. Alles te ütlesite, et teil pole nimekirja, siis te ütlesite, et kõik ei kvalifitseeru siia, kõik ajalehed või ajakirjandusväljaanded. Teiseks ma küsiksin ära, et te ütlesite, et konkreetset nimekirja ei ole. A... Loe lähemalt

Kert Kingo:

Lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid ja head inimesed, kes te meid jälgite! Ministripoolset eelnõu tutvustust oli ikka, ja neid argumente oli ikka päris piinlik kuulata. Eks see oli keerutamine, see oli vassimine, see oli ebaõigete, ütleme, andmete teadlik eitamine ja esitlemine. Piinlik o... Loe lähemalt

17.05.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:37 Rahvastikuregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (609 SE) esimene lugemine video-link-logo

Kert Kingo:

Ma tänan, lugupeetud istungi juhataja! Hea minister! Mul on küsimus, kas on mõeldud ka sellele, et rahvastikuregistrisse viia vastavad muudatused sisse, et ei oleks võimalik anda ebatäpseid elukohaandmeid, näiteks olen isiklikult registris näinud, et elukohaks on pandud Tartu linn. Lihtsalt ebamä... Loe lähemalt

Kert Kingo:

Ma tänan, istungi juhataja! Hea minister! Tulen oma küsimuse jätkuna välja, et praegust mulle tundub, et te alustate valest otsast. Kas ei peaks esmajärjekorras tegelema registritoimingute korrastamisega, et ei oleks neid ebatäpseid andmeid, et ei oleks võimalik kanda, et minu elukoht on Eesti Va... Loe lähemalt

16.05.2022 / 15:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

Kert Kingo:

Ma tänan. Selleks, et neid edaspidiseid küsimusi ära hoida, äkki oleks võimalik, et võetakse vaheaeg ja trükitakse välja õigel kujul see päevakord. Siis on ta ilusti silmal kõigil olemas ja puudub vajadus edasistele küsimustele vastata.

Loe lähemalt

17:14 Arupärimine strateegia "Eesti 2035" rahvastikunäitajate kohta (nr 134) video-link-logo

Kert Kingo:

Tänan, lugupeetud istungi juhataja! Hea peaminister! Eesti Vabariigi põhiseadus algab sõnadega, et kõikumatus usus ja vankumatus tahtes kindlustada ja arendada riiki, mis on loodud Eesti rahva riikliku enesemääramise kustumatul õigusel ja mis peab tagama eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise... Loe lähemalt

11.05.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

20:38 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (611 SE) esimene lugemine video-link-logo

Kert Kingo:

Ma tänan, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud minister! Te ise olete siin üsna valjuhäälne võrdse kohtlemise eest võitleja, aga mina loen siit seletuskirjast, et liikmesriigid võimaldavad ajutist kaitset saavatele alla 18‑aastastele isikutele juurdepääsu haridussüsteemile võõrustava liikmesri... Loe lähemalt

Kert Kingo:

Ma tänan, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud minister! Ilusad ja suurejoonelised ideed. Aga mul on küsimus. Juba praegu on meil õpetajatega probleem, ei ole piisavalt õpetajaid. Kust te nende ilusate ideede elluviimiseks õpetajaid saate?

Loe lähemalt

21:42 Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (595 SE) esimene lugemine video-link-logo

Kert Kingo:

Ma tänan, lugupeetud istungi juhataja! Hea minister! Ma kõigepealt korrigeerin ära, et minister Liina Kersna mitte ei täitnud seadust, vaid tema rikkus seadust. Aga mu küsimus on selle kohta, et selle uue muudatuse kohaselt suulist ametivannet hakkab andma ainult peaminister ja ülejäänud ministri... Loe lähemalt

Kert Kingo:

Ma tänan, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud minister! Ma loen siit seletuskirjast selliseid lauseid nagu "läbipaistvam ja korruptsiooniriskivaba valitsemine parandab üldist usaldust riigijuhtide vastu ning parandab seeläbi õiguskeskkonda ning õiguskuulekust" ja ka sellist lauseosa, et "para... Loe lähemalt

11.05.2022 / 12:00 XIV Riigikogu, VII session, Question Time Vaata täpsemalt

13:51 Põhiseadus ja õigusriik video-link-logo

Kert Kingo:

Ma tänan, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud peaminister! Tulen tagasi minister Liina Kersna teema juurde. Loen stenogrammi huvides ka veidi fakte ette. Minister Kersna sõlmis eelmise aasta oktoobrikuus osaühinguga Selfdiagnostics summale 5,1 miljonit eurot kiirtestide soetamise. Ja sellel a... Loe lähemalt

09.05.2022 / 15:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

19:21 Tervise- ja tööministri 2022. aasta ettekanne riigi pikaajalise arengustrateegia "Eesti 2035" elluviimisest video-link-logo

Kert Kingo:

Ma tänan, lugupeetud istungi juhataja! Hea minister! Siin arengustrateegia põhiteesides on selline, te nimetasite, analüüs Eesti arstiabi, eriarstiabi ja haiglavõrgu korralduse kohta. Sooviks teada, kas selle analüüsiga on juba algust tehtud, kaugel sel juhul selle analüüsiga ollakse. Ja kui ei o... Loe lähemalt

Kert Kingo:

Ma tänan, lugupeetud istungi juhataja! Hea minister! Siin on läbiv teema, et on kogu aeg rahastamises küsimus ja see raha probleem. Nüüd toodi meile hiljuti Riigikogus lisaeelarve, mille maht oli üle 800 miljoni. Kui suur summa siis selles lisaeelarves on eraldatud või arvestatud tervishoiu peale... Loe lähemalt

Kert Kingo:

Lugupeetud istungi juhataja! Head saadikud siin saalis ja oma telerite taga! Ja head inimesed, kes te jälgite seda istungit!

Keskendun mina eelkõige tervisevaldkonnale. Vaadates viimastel aastatel ja kuni tänase päevani maailmas toimunut ja toimuvat, on igasugused pikaajalised arengustratee... Loe lähemalt

Kert Kingo:

... seda strateegiad ette ei näe. Vähemalt sellest ei kirjutata selles strateegias.

Ja lõpetuseks. Kõnealuse strateegia kohaselt on tervisevaldkonna üks tõsisemaid väljakutseid rahastamine. See kindlasti nii ka on. Aga mida selle lahendamiseks ette kavatsetakse võtta? Ainuüksi fakti konstat... Loe lähemalt

04.05.2022 / 17:00 XIV Riigikogu, VII session, additional sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

17:02 Perehüvitiste seaduse, sotsiaalhoolekande seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (605 SE) esimene lugemine video-link-logo

Kert Kingo:

Ma tänan, lugupeetud istungi juhataja! Hea minister! Ma olen nüüd segaduses. Määratlesite just ära, et ajutise kaitse tähtaega on pikendatud kolmelt kuult ühele aastale ehk 12 kuule, ja vajadusel saab seda veel pikendada omakorda kahe kuu kaupa. Oli vist nii? (Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo... Loe lähemalt

Kert Kingo:

Ma tänan, lugupeetud istungi juhataja! Hea minister! Minu jaoks jääb see õigusloome loogika väga segaseks, ma ikka üritan natukene selles selgust saada. Praegust viiakse seadusesse sisse selline kriteerium nagu ajutise kaitse saanud isikud. Samal ajal me teame, et Ukraina taotleb Euroopa Liidu li... Loe lähemalt

19:23 Käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (607 SE) esimene lugemine video-link-logo

Kert Kingo:

Ma tänan, lugupeetud istungi juhataja! Hea minister! Praeguses olukorras, kus erinevate valdkondade hinnad on tõusnud kõrgustesse, oleks rahva ootus pigem, et valitsus aitaks seda hinnarallit leevendada, kas või käibemaksu üldise alandamise näol. Aga teie tulete siia saali hoopis sellega, et alan... Loe lähemalt

Kert Kingo: Ma tänan, lugupeetud istungi juhataja! Hea minister! Arvestades seda, et nüüd selle kaheaastase pandeemia jooksul on väga paljud ettevõtted sulgunud ja väga paljud inimesed on tööst ilma jäänud, siis tõesti, minus tekitab tõsist hämmastust see, et selle asemel, et mõelda oma rahvale, et kuidas te sa... Loe lähemalt

20:19 Riigi 2022. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu (608 SE) esimene lugemine video-link-logo

Kert Kingo:

Ma tänan, lugupeetud istungi juhataja! Hea minister! Te olete nimetanud seda lisaeelarvet julgeoleku tagamise ja sõja eelarveks. Aga millegipärast ma näen siin selliseid kuluridasid, et Vabariigi Presidendi Kantseleile on eraldatud pool miljonit ja Riigikantselei haldusalasse ehk Vabariigi Valits... Loe lähemalt

Kert Kingo:

Ma tänan, lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja! Te nimetate seda eelarvet, lisaeelarvet siis, põhimõtteliselt sõja eelarveks. Selle nimel on võetud suurelt laenu, et leevendada kriisi. Loen siit Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas sellist nimetust nagu teenuste mudelite ümberkujundamine. ... Loe lähemalt

04.05.2022 / 12:00 XIV Riigikogu, VII session, Question Time Vaata täpsemalt

12:42 Eelarvevalikutest video-link-logo

Kert Kingo:

Ma tänan. Mul on palve spiikrile, et äkki te annate järgmise küsimuse alguses võimaluse peaministrile ka Moonika Helme esitatud küsimusele vastata. Ma ei saanud vastust, kas Eesti lipuga võib igal pool käia või on piiratud territooriumid ja piiratud aeg, kuna seda tohib kasutada ja kuna ei tohi. ... Loe lähemalt

13:11 Peaministri ülesanded video-link-logo

Kert Kingo:

Ma tänan, lugupeetud istungi juhataja! Hea peaminister! Loomulikult me ei saanud jälle vastust ei Helle-Moonika Helme küsimusele ega Kalle Grünthali küsimusele. Aga teie peaministriks oleku ajal on meie rahva suhtes ellu viidud sundvaktsineerimist, loodud võimalus selle alusel inimeste töö vabast... Loe lähemalt

Kert Kingo:

Ma tänan, austatud spiiker! Kas ma olen valesti aru saanud, et infotunni mõte on see, et saadikud saavad ministrilt või peaministrilt küsida ja see minister või peaminister, kellelt küsitakse, peaks vastama, mitte vastupidi, et peaminister küsib saadikult ja siis see saadik ei saa isegi vastata?<... Loe lähemalt

Kert Kingo:

Ma tänan, lugupeetud eesistuja! Hea peaminister! Selle aasta veebruaris vallandusid kohutavad sündmused. Venemaa alustas oma agressiooni Ukrainas, algas sõda ja mitte sõjaline konflikt, nagu teie ja teised valitsuse liikmed seda nimetavad. Loomulikult tuleb agressiooni sihtmärgiks olevat riiki ab... Loe lähemalt

02.05.2022 / 15:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

Kert Kingo:

Ma tänan, lugupeetud eesistuja! Selguse huvides ma sooviksin teada, et kuna te siin eelnevalt mainisite, et see 51 hääle nõue tuleneb sel juhul, kui on tegemist seadusemuudatusega. Palun öelge mulle, millise seaduse muudatust ette näeb siis see EKRE otsuse eelnõu, mis meil kõne all on, number 540... Loe lähemalt

Kert Kingo:

Ma tänan, hea istungi juhataja! Selguse huvides, et stenogrammis ka ikkagi kajastuks see ja me saaksime asjas konkreetsed raamid paika, siis selleks, et siin edasi oma tööd teha, sooviks küll täpselt teada, kuidas midagi olema peab, et millised need raamid on. Äkki te loete nüüd täpselt ette, mil... Loe lähemalt

17:18 Arupärimine solidaarsuse kohta sõja ajal (nr 130) video-link-logo

Kert Kingo: Tänan, lugupeetud istungi juhataja! Hea peaminister! Ukraina sõjapõgenikele on nüüd korraldatud kohesed lasteaiakohad, neil on võimaldatud laste tasuta huvialaringid, huvialaharidus, ja võimaldatud tasuta rongisõit, bussisõit, kino, veekeskuste külastamised. See on ainult üks osa erinevatest soodus... Loe lähemalt

Kert Kingo:

Tänan võimaluse eest! Palun istungi juhatajal tuletada peaministrile meelde, et tema on tulnud siia arupärimisele vastama, mitte siit puldist kellelegi moraali lugema või sõnu suhu panema või hakkama psühholoogilist hinnangut andma.

Loe lähemalt

19.04.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

12:04 Perekonnaseisutoimingute seaduse muutmise seaduse eelnõu (534 SE) esimene lugemine video-link-logo

Kert Kingo:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja! On sul, Anti, ülevaadet või teada põhjuseid, miks seni ei ole nii olulist asja sisse viidud? Mis on seda takistanud või mis on selle õigustuseks või argumentideks olnud?

Loe lähemalt

Kert Kingo:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja! Teatavasti ikkagi sünnituse ajaline kulg on igal naisel erinev, sünnitegevuse algusest kuni lõppsünnituseni välja, ja seda ei ole võimalik tunnilise täpsusega määrata. On ju päris palju neid naisi, kellel on kujunenud sünnitus ootamatust kiirema... Loe lähemalt

06.04.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

19:16 Küberturvalisuse seaduse, avaliku teabe seaduse ja Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (531 SE) esimene lugemine video-link-logo

Kert Kingo:

Ma tänan, lugupeetud istungi juhataja! Hea minister! Te ütlesite, et teie nägite ette, et see päevakorda ei mahu. Ma tahaksin küsida, kas te olete selgeltnägija. Tuletan meelde teile kui Reformierakonna ministrile – ühe ministri tähelepanu ma olen sellele juhtinud –, et siin Riigikogu saalis ei o... Loe lähemalt

Kert Kingo:

Tänan, lugupeetud istungi juhataja! Hea minister! Ma näen, et see on küberturvalisuse seaduse, avaliku teabe seaduse ja Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seadus ning sellega korrastatakse teenuse osutajate ja avaliku sektori võrgu‑ ja infosüsteemide turvalisust reguleerivat õigusruumi. Ka... Loe lähemalt

Kert Kingo:

Tänan, lugupeetud istungi juhataja! Hea minister! Te minu eelmisele küsimusele vastates nimetasite, et e‑hääletamised on prioriteet. Aga mul on küsimus. Iseenesest peakski küberturvalisus olema prioriteet nr 1, aga ometigi üsna hiljuti Sotsiaalministeeriumist, kus on suur andmemaht, igasuguseid a... Loe lähemalt

21:45 Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (536 SE) esimene lugemine video-link-logo

Kert Kingo:

Ma tänan, lugupeetud istungi juhataja! Hea minister! Eelnõu tutvustuses on esile toodud ja ka te ise mainisite seda kohe esmajärjekorras, et üks selle eelnõu eesmärke on anda Riigikogule suurem roll kriiside lahendamisel. Vaatasin terve eelnõu läbi ja leidsin ainult sellised laused, kus oli Riigi... Loe lähemalt

Kert Kingo:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea minister! Ma loen siit seadus[eelnõus] välja sellise teksti, kuidas isiku väljaselgitamiseks edastatakse nakkushaige isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg ja kohati ka kontaktid. Me oleme juba näinud, kuidas Terviseamet on hakanud ise politsei... Loe lähemalt

Kert Kingo:

Lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud kolleegid! Mis tingis selle eelnõu vajalikkuse? Selle eelnõu seletuskirjas on lausa 13 lehekülge pühendatud ainult käimasolevatele kohtuvaidlustele seoses valitsuse korralduste alusel kehtestatud COVID-19 piirangutega. Selliseid vaidlusi on seletuskirja koh... Loe lähemalt

05.04.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:05 Sotsiaalkaitseministri 2022. aasta ettekanne "Riigi pikaajalise arengustrateegia "Eesti 2035" elluviimisest" video-link-logo

Kert Kingo:

Hea minister! 1. aprillist jõustusid muudatused, mille kohaselt on nii emale kui ka isale individuaalselt ette nähtud kümme tasustatud puhkepäeva lapse 14-aastaseks saamiseni. Ajakirjanduses on olnud juttu sellest, et laste eest, kelle üks vanem on surnud, saab mõlema vanema puhkusepäevad võtta l... Loe lähemalt

04.04.2022 / 15:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

15:02 Istungi rakendamine video-link-logo

Kert Kingo:

Ma tänan, lugupeetud istungi juhataja! Kui te siin tsiteerisite ministrite saadetud e-kirju, siis seal oli toodud põhjuseks, et seoses päevakorra muutumisega. Esmaspäeval me kinnitasime siin Riigikogus päevakorra ilusti ära, mina viibisin kõikidel nendel istungitel ja ma ei tea, et oleks päevakor... Loe lähemalt

Kert Kingo:

Ma tänan, lugupeetud istungi juhataja! Te viitasite siin, et silmas peeti ajalist viivitust. Te olete ise peaminister olnud ja mina olen ka valitsuses olnud ja vähemalt meie ajal küll oli niimoodi, et ministri tööpäevad ei lõppenud punkt kell viis või punkt kell kuus. Ministri tööpäev kestis täps... Loe lähemalt

16:14 Arupärimine julgeolekupoliitika aluste uuendamise kohta (nr 122) video-link-logo

Kert Kingo:

Ma tänan, lugupeetud istungi juhataja! Hea peaminister! Te kasutasite siin väljendit "NATO peasekretär on meiega ühes paadis". Kuna seda istungi otseülekannet jälgitakse ka väljaspool parlamendisaali, seda jälgivad inimesed, kellele läheb korda ja pakub huvi meie riigi julgeolek ja kaitsevõime, s... Loe lähemalt

17:40 Arupärimine elanikkonnakaitse kohta (nr 124) video-link-logo

Kert Kingo:

Lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud peaminister! Venemaa on Ukraina vastu agressiooni läbi viinud juba alates 2014. aastast. 24. veebruaril sellel aastal vallandas Venemaa Ukraina territooriumil sõja mõõtmetes, mida pole Euroopas nähtud 1945. aastast alates, sõja, mille ajaline kestus ja lõpp... Loe lähemalt

Kert Kingo:

Ma tänan! Ma palun istungi juhatajal juhtida peaministri tähelepanu sellele, et ta asub parlamendisaalis ja lugupidamisest Eesti rahva vastu, kes jälgib tõenäoliselt seda istungit ja neid arupärimisi, ja ka parlamendiliikmete suhtes, mitte nii jultunult valetada eelmise valitsuse kohta.

Loe lähemalt

Kert Kingo:

Ma tänan! Lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja! Teil on kavas ja teil on plaanis ja kohe teeme ja kohe korraldame. Isegi selle raha suunasite alles märtsikuus. Ehk järeldan teie jutust, et enamus tegevusi on hakanud toimuma peale seda, kui meie arupärimine saabus teie postkasti.

Aga ... Loe lähemalt

19:22 Arupärimine politsei tegevuse kohta (nr 119) video-link-logo

Kert Kingo:

Lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud kolleegid! Sündmus ja tegevused, mis ajendasid seda arupärimist siseministrile tegema, toimusid ligemale kaks kuud tagasi ehk 3. veebruaril. Korrakaitseseaduse § 2 lõike 1 kohaselt on korrakaitse avalikku korda ähvardava ohu ennetamine, ohu kahtluse korral ... Loe lähemalt

Kert Kingo:

Ma tänan, lugupeetud istungi juhataja! Hea minister! Te ise olete ka siin korduvalt välja toonud, et politsei ülesanne on liikluse sujuv korraldamine. Tavaliselt, kui Tallinnas on näiteks laulu- ja tantsupidu, siis juba varakult teavitatakse liikluse ümberkorraldamisest ehk suunatakse liiklejad t... Loe lähemalt

Kert Kingo:

Lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Taas on jälle see hetk, kui mul on tõesti väga nördima panev arutada siin politsei tegevust. Ja see politsei tegevus on häbiväärne olnud. 3. veebruar – eelnevalt siin minister ise teatas, et neil oli varakult teada, et autod tulevad. Kindlasti oli neil... Loe lähemalt

20:01 Arupärimine politseijuhi tegevuse seaduslikkuse kohta (nr 121) video-link-logo

Kert Kingo:

Ma tänan, lugupeetud istungi juhataja! Hea minister! Ei ole kindlasti teile uudiseks, ei ole mulle uudiseks ja ei ole väga paljudele riigiametites töötanud inimestele uudiseks, et kaotajaks jääb alati lihtne töötaja. See on selge. Võitja ja õige inimene on alati juht ja juhi puhul tehakse alati r... Loe lähemalt

24.03.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:05 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi Parlamentidevahelise Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" muutmine" eelnõu (546 OE) esimene lugemine video-link-logo

Kert Kingo:

Ma tänan! Siin on pikalt küll rohkem peatutud sellel, et sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo mitteilmumise kohta ei ole informatsiooni, aga meil on ettevõtlus‑ ja infotehnoloogiaminister, keda me siin Riigikogu saalis praktiliselt üldse pole näinud. Ja ka eile, kui oli väga oluline teema, kübert... Loe lähemalt

Kert Kingo:

Ma tänan! Mul on tõesti protseduuriline. See valitsus on jäänud silma eelkõige sellega, et ta laveerib seaduste vahel ja on asunud korraldustega kehtestama uusi norme. Kas on äkki Riigikogu juhatusel informatsiooni, sest tundub, et meil, Riigikogu liikmetel, seda informatsiooni ei ole? Kas äkki o... Loe lähemalt

Kert Kingo:

Ma tänan! 2014. aastal võeti siin vastu praeguse peaministri ja Reformierakonna esimehe Kaja Kallase poolt isiklikult algatatud Riigikogu liikme hea tava. Minul on küsimus, et kas see hea tava on ka reaalselt dokument, millest peaks lähtuma, või on see olnud lihtsalt Reformierakonna valimiseelne ... Loe lähemalt

Kert Kingo:

Austatud istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Kas komisjonis argumenteeriti ka kandidaadi ülesseadmisel, millistest isikuomadustest näiteks lähtuti või akadeemilisest taustast? Mis need kriteeriumid olid, miks just see kandidaat on kõige sobivam?

Loe lähemalt

12:28 Tervishoiuteenuse osutaja kohustusliku vastutuskindlustuse seaduse eelnõu (522 SE) teine lugemine video-link-logo

Kert Kingo:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea komisjoni ettekandja! Kas see eelnõu suurendab   meditsiinitöötajate, arstide vastutust raviotsuste langetamise või vaktsineerimise tagajärjel saabunud terviserikete või tervisekahjustuste puhul ja vastutust nende dokumenteerimisel? Kas see eelnõu suurendab... Loe lähemalt

Kert Kingo:

Ma tänan, lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja! Jätkangi siit ravivigade koha pealt. Ma mäletan, et komisjoni istungil doktor Everaus viitas ka sellele, et Eesti oli ainuke riik, kellel polnud dokumenteeritud ühtegi raviviga, justkui meil neid ei oleks. Nüüd mul tekib selle eelnõu raames k... Loe lähemalt

23.03.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

14:05 Välismaalaste seaduse ja välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (241 SE) teine lugemine video-link-logo

Kert Kingo:

Lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Siin on juba väga palju väga olulist välja toodud, väga paljust räägitud. Mina räägin siseriiklikust vaatevinklist olemasolevatest ja süvenevatest ning ka juurde tekkivatest probleemidest selle eelnõu valguses.

Eelnõu seletuskirjas on toodud, et ... Loe lähemalt

23.03.2022 / 12:00 XIV Riigikogu, VII session, Question Time Vaata täpsemalt

13:46 Muud küsimused video-link-logo

Kert Kingo:

Ma tänan! Minu küsimus on peaministrile. Hea istungi juhataja! Hea peaminister! 14. märtsil teatasite sotsiaalmeedias suuremeelselt, kuidas valitsus loobub 15. märtsist COVID‑i passist ja kell 23 sulgemise piirangust. Te mitte ei sõnastanud seda nii, et valitsus oleks tunnistanud need piirangud k... Loe lähemalt

Kert Kingo:

Ma tänan. Palun istungi juhatajal tuletada peaministrile meelde, et endiselt ei saa mitte mingeid sisulisi vastuseid. Siin on segadus, kas siis need tõendid kehtivad või mitte. Ühes riigis ei saa olla paralleelselt, et valitsus justkui tunnistab kehtetuks ja samal ajal tööandja võib iseseisvalt o... Loe lähemalt

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee