Riigikogu
Skip navigation

Riigikogu

Calendar

Select a date range Open Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
header-logo

Verbatim records

Verbatim reports of proceedings: 87 Ava/Sulge kõik
25.11.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, VI session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:10 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele" eelnõu (434 OE) esimene lugemine video-link-logo

Heiki Hepner:

Suur tänu, hea istungi juhataja! Austatud ettekandja! Mulle jäi kõrvu selline väide, et omavalitsused justkui nagu ei tunne rattateede osas väga suurt huvi või on kuidagi ükskõiksed. Võib-olla Tallinnas see ka nii on, ma ei oska seda kommenteerida, kuid Raplamaal see kindlasti nii ei ole ja ma ar... Loe lähemalt

11:36 Riigikogu otsuse „Ettepanekute tegemine Vabariigi Valitsusele elektrienergia hinnatõusu vähendamiseks“ eelnõu (429 OE I) (Riigikogu koosseisu häälteenamus) video-link-logo

Heiki Hepner:

Suur tänu, hea istungi juhataja! Hea ettekandja! Tegelikult teema on iseenesest tõsine. Ma vaatasin ka selle CO2 hinna graafikut värskelt ja see on jõudnud üle 70 euro. Tõesti, nii nagu öeldakse, kaubeldakse börsil sellega juba ja 24. novembril 72,91 oli tonni hind. Mis sa arvad, kui n... Loe lähemalt

Heiki Hepner:

Suur tänu, hea eesistuja! Hea Jüri! Kas komisjonis oli arutelu ka selle üle, et kui me eraldame raha, ütleme siis, vaesema elanikkonna toetuseks, et kui palju seal on selle bürokraatia kulu võrreldes sellise ühetaolise toetamisega, just selle toetuste manageerimise osas?

Loe lähemalt

Heiki Hepner:

Aitäh, hea istungi juhataja! Head kolleegid! Tegelikult oleme me tõepoolest jõudnud ka kolmandasse kriisi, kui nii võiks ennast väljendada, energiakriisi ja see on reaalsus. See on täna reaalsus ja ei saa sugugi olla nõus Reformierakonna poolt kõnelenud Jürgen Ligiga, kes väitis, et ei ole põhjus... Loe lähemalt

Heiki Hepner:

Aga kui omavalitsuste juurde jutt läheb, siis öeldakse, et te saate 120 miljonit müstilist tulumaksu laekumise kasvu, saage hakkama. See käib iga kulutuse kohta. Iga kulutuse kohta! Te saate 120 miljonit tuleval aastal rohkem. Aga unustavad ütlemata, et riik saab 17% ja omavalitsuste kasv on 9%. ... Loe lähemalt

12:45 Keeleseaduse muutmise seaduse eelnõu (463 SE) esimene lugemine video-link-logo

Heiki Hepner:

Suur tänu, hea istungi juhataja! Hea ettekandja! Ma siiski võib-olla laiendaks Ilmar Tomuski mõtet, ilma et ma talt oleks seda otseselt küsinud, aga me teame, et Tallinnas on üks koolijuht, kelle 25. juubelit me hakkame varsti tähistama, kes saab iga aasta väikese tõksu sunniraha näol, ja ega mit... Loe lähemalt

Heiki Hepner:

Aitäh, hea istungi juhataja! Hea ettekandja! Tegelikult siin saalis me oleme arutanud ju korduvalt ja korduvalt, kus karistusmäärad, ma mõtlen just siin rahalist karistust, tõsi, sunniraha otseselt seda ju ei ole, aga on kasvanud mitte ainult 10 korda, vaid vaata et isegi 100 korda, ligi 100 kord... Loe lähemalt

24.11.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, VI session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

15:42 Maareformi seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (418 SE) kolmas lugemine

Heiki Hepner:

Head kolleegid! Selle seaduseelnõuga on nii, et see lahendab terve rea tehnilisi probleeme, ja esmapilgul võib tunduda, et selle eelnõuga võiks justkui rahul olla ja probleeme ei ole. Paraku on siin siiski üks oluline puudus ja seda võiks nimetada põhimõtteliseks, fundamentaalseks probleemiks. Ju... Loe lähemalt

Heiki Hepner:

Ja mis asjad on need teistsugused olukorrad, millal koefitsient võib olla suurem kui 0, ja kes määrab need protsendid siis? Kas järgmine samm on seaduste ühtlustamine ja ka asjaõigusseaduse rakendusseaduse muutmine ehk lõplikult minna 3% peale? See kõik, ebajärjekindlus õigusloomes, õiguskindluse... Loe lähemalt

15:53 2021. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (431 SE) kolmas lugemine

Heiki Hepner:

Suur tänu, hea istungi juhataja! Austatud ettekandja! Ma siiski jätkaks oma hea kolleegi Riina küsimust ja küsiks põhimõtteliselt sama asja ikkagi 2021. aasta eelarve kohta. Su hea fraktsioonikaaslane ja ka rahandusminister Jürgen on ütelnud, et praegune tegevuspõhine eelarve on täitsa tips-tops ... Loe lähemalt

16:37 Riigikogu otsuse "Riigi 2020. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine" eelnõu (432 OE) teine lugemine

Heiki Hepner:

Suur tänu, hea istungi juhataja! Austatud ettekandja! Tegelikult ma tahtsingi just nende mõõdikute osas küsida. Minu meelest on see häbiväärne, et meil on tabel, kus peaks olema mõõdikud, ja see on lihtsalt tühi. See on sümptomaatiline muuseas ka arengukavade osas. Ma olen korduvalt kõnetoolist e... Loe lähemalt

Heiki Hepner:

Aitäh, hea istungi juhataja! Head kolleegid! Vaieldamatult tuleb eelkõnelejat Aivarit tänada selle väga pühendunud töö eest ja sügavuti minemise eest! Tõesti, kui siin Riigikogus keegi eelarvega sisuliselt üksipulgi on tegelenud, Aivar, sina oled tegelenud ja suur tänu sulle selle eest! See on mä... Loe lähemalt

19:50 Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (469 SE) teine lugemine

Heiki Hepner:

Suur tänu, hea istungi juhataja! Austatud ettekandja! Ma küsiks selle seaduse rakendamise kohta, ka Isamaa erakond on teinud ettepaneku, et seda võiks juba rakendada 1. jaanuarist 2022 ja me teame ka, et sisuliselt riigi rahalised võimalused seda lubaksid. Kas oli ka mingisuguseid sisulisi põhjen... Loe lähemalt

Heiki Hepner:

Suur tänu, hea istungi juhataja! Hea ettekandja, kas võiks seda tegelikult ka lihtsalt tõlgendada niimoodi, et kui meil näiteks valimised oleks iga aasta, siis need IT-lahendused valmiksid aasta jooksul. Aga kuna valimisi korraldatakse kord nelja aasta jooksul, siis enne valimisi siin vahepealset... Loe lähemalt

Heiki Hepner:

Aitäh, hea eesistuja! Head kolleegid! Tõepoolest, teise pensionisamba reform on loonud selle võimaluse, et on võimalik tõsta pensione ja ka suurendada tulumaksuvabastust, nii et vähemalt keskmine pension oleks tulumaksuvaba.

2016, hea eestkõneleja Aivar – Aivar Kokka pean silmas, siin ei sa... Loe lähemalt

20:34 Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (466 SE) esimene lugemine

Heiki Hepner:

Suur tänu, hea istungi juhataja! Austatud minister! Loomulikult ma tunnen ka head meelt, et see baasosa 20 euro võrra suureneb, aga sugugi mitte ei ole nii palju rõõmus, et seda lükatakse täiesti põhjendamatult aasta jagu edasi. Mulle jäi kõrva selline teie väide, et majanduslikud võimalused just... Loe lähemalt

Heiki Hepner:

Aitäh, hea istungi juhataja! Austatud minister! Ma siiski jätkan selle koha pealt, kus mu küsimus, eelmine küsimus pooleli jäi, ja te vastasite väga pikalt, milleks kõigeks raha on vaja. Tõepoolest, võiks ju siit jätkata ka teie valdkonnast väljapoole, et riigikaitsele ja haridusele ja veel palju... Loe lähemalt

Heiki Hepner:

Aitäh, hea istungi juhataja! Tõepoolest, ka minul on küsimused küll otsas, aga see on selles mõttes ikkagi protseduuriline, et päris ikkagi seda rääkida ei saa, mida tahaks, vaid tuleks rääkida seda, mida siis komisjoni koosolekul arutati, ja seda on korduvalt ka siin saalis ikkagi ju rõhutatud j... Loe lähemalt

21:27 Riikliku pensionikindlustuse seaduse ja kogumispensionide seaduse muutmise seaduse eelnõu (475 SE) esimene lugemine

Heiki Hepner:

Suur tänu! Hea minister, sa natukene küll puudutasid, hästi põgusalt, aga sisu tegelikult ei avanud. Siin on nüüd rakendamisel kaks tähtaega, üks on järgmise aasta 1. jaanuar ja teine on 23. aasta 1. jaanuar. Võib-olla saaks natuke rohkem infot, miks seda eelnõu § 2 ei ole võimalik rakendada kohe... Loe lähemalt

21:41 Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse ning avaliku teabe seaduse muutmise seaduse eelnõu (410 SE) esimene lugemine

Heiki Hepner:

Suur tänu, hea istungi juhataja! Austatud minister! Ma küsin hoopis eesti keele kontekstis. Ma loen ühe lõigu ette, et mu küsimus võib-olla paremini välja tuleks. "Välisriigi või rahvusvahelise organisatsiooni poolt edastatud juurdepääsupiirangu märkega dokumendile, mis loetakse asutusesiseseks k... Loe lähemalt

Heiki Hepner:

Suur tänu, hea istungi juhataja! Austatud minister! Ma jätkaksin sealt, kus pooleli jäi ja te märkisite ise ka minu küsimusele vastamisel, et jah, et see loob justkui võimaluse eestikeelse märke tegemiseks, AK märke tegemiseks. Seletuskirjast tuuakse selgelt välja, et on olnud probleeme, et konkr... Loe lähemalt

23.11.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, VI session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:04 Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel video-link-logo

Heiki Hepner:

Suur tänu, hea istungi juhataja, austatud ettekandja. Teie kõnest tuli minu meelest täiesti põhjendatult välja murenoot Euroopa Liidu rahanduse osas. Inflatsioon on kasvamas, trükimasinad töötavad täistuuridel. Samas Eesti on justkui liikumas teises suunas, sellise traditsioonilise kokkuhoiu ja ü... Loe lähemalt

12:23 Riigikogu otsus „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele ebaseadusliku rände tõkestamiseks Kagu-Eestis ajutisele kontrolljoonele füüsilise tõkke kiirkorras ehitamiseks“ (435 OE) esimene lugemine video-link-logo

Heiki Hepner:

Suur tänu, hea istungi juhataja! Austatud ettekandja! Tõepoolest, valitsus on ütelnud, et piiri väljaehitamine on nende prioriteet ja sinna järgneb kohe see, et toome ühe aasta võrra selle ettepoole, et aastast 2026 aastasse 2025. No ausalt öeldes see nagu väga seda prioriteeti justkui esile ei t... Loe lähemalt

Heiki Hepner:

Aitäh, hea istungi juhataja! Head kolleegid! See küsimus on vaieldamatult ka tänases julgeolekusituatsioonis erakordselt oluline. Ja tõepoolest tuleb olla seda meelt, et see tempo, mis meil praegu on valitud, on siiski ebapiisav. Võib kiita loomulikult valitsust, kes pärast mõningaid kahtlusi, ka... Loe lähemalt

Heiki Hepner:

Aitäh! Hea Hanno! Võib-olla sa aitaksid siis ikkagi selgitada seda, et kui meil riigikaitsekomisjonis oli piiri ehitamisest juttu ja sai küsitud, miks ei teadnud ei siseminister ega ka pärast kaitseminister seda, et kogu piiririba on raadatud ja miks oli vaja anda sõnumid, et RMK peaks sellega te... Loe lähemalt

22.11.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, VI session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

Heiki Hepner:

Aitäh, hea esimees! Aga järsku te siis ikkagi koos kantseleiga selgitate, mis seadusepügalale tuginedes see nii on, sest ma sain praegu just aru, et kuna eelnõu ei nõuta, et valitsus algataks, siis justkui ei peaks seda rakendama ja rakendub siis põhiseaduse § 65 esimene lõige või esimene osa. Jä... Loe lähemalt

Heiki Hepner:

Aitäh, hea esimees! Palun siis mulle kui esimest koosseisu parlamendiliikmele täpsustada, et kui me nüüd ikkagi homme jõuame selle punkti arutamiseni ja juhuslikult juhatus on veendumusel, et see nõuaks koosseisulist häälteenamust, aga hiljem tuleb välja, et selleks ei olnud seda vajadust, et kui... Loe lähemalt

16:17 Arupärimine Enefit Green AS-i aktsiate emissiooni kohta (nr 88) video-link-logo

Heiki Hepner:

Suur tänu, hea esimees! Austatud minister! Mind teeb pigem nagu murelikuks see küsimus, et tõesti, praegu me kaasasime siit sellest võimalikust jämedalt öeldes poole, mis meil seda raha oleks võimalik olnud aktsiate emissiooniga kaasata. Me teame, et meil täna turul on tohutult puudu energiatootm... Loe lähemalt

Heiki Hepner:

Suur tänu, austatud esimees! Hea minister! Kui sa oled kuuldekaugusel – pean silmas siin rahandusministrit, mitte kultuuriministrit –, siis pane tähele. Ka Urmas Reinsalul olid asjalikud mõtted, mida mõnes osas ma soovin ka üle korrata. Tõepoolest, see väide, et 80% jaeinvestoritest said oma soov... Loe lähemalt

18.11.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, VI session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:03 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Euroopa Liidu ja Eesti kliimaeesmärgid aastani 2030 – "Eesmärk 55" saavutamine" arutelu video-link-logo

Heiki Hepner:

Suur tänu, hea istungi juhataja! Austatud ettekandja! No tegelikult tõepoolest muutusi me vajame, aga minu küsimus keskendub praegu pigem mitte niivõrd Euroopa Liidu sissepoole, vaid väljapoole. Mulle tundub, et Euroopa Liit on liiga vähe pööranud tähelepanu sellele, kuidas lahendada suhteid, et ... Loe lähemalt

Heiki Hepner:

Suur tänu, hea istungi juhataja! Austatud ettekandja! Ma pöörduksin hoopis teistele radadele oma küsimusega. Rahvaarvu kasv maailmas on kindlasti ka üks faktor, miks meil kliima soojenemine on sellise hoo sisse saanud ehk sealt on tulnud see tarbimine ja nii ta edasi läheb. Kui me vaatame rahvaar... Loe lähemalt

Heiki Hepner:

Suur tänu, hea istungi juhataja! Austatud professor! Minu küsimus tuleb natuke teisest valdkonnast, kuid on kindlasti teie ettekandega seotud. Innovatsioon ka kõige laiemas mõttes, just ka rohepöörde käsitluses nõuab väga suures koguses erinevaid maavarasid, erinevaid metalle, mida me täna saame ... Loe lähemalt

Heiki Hepner:

Suur tänu, hea esimees! Austatud ettekandja! Ma jätkaksin võib‑olla natukene kolleeg Millingu küsimust ja ka sellest kohast, kus te ise pooleli jätsite, diktatuuride võimalustest rohepöördes osaleda. Rohepööre on tegelikult ju globaalne küsimus, see ei ole Eesti küsimus üksinda, see ei ole Euroop... Loe lähemalt

Heiki Hepner:

Aitäh, hea esimees! Suur tänu ka ettekandjatele! Mõned mõtted ja arvamused ka Isamaa fraktsiooni nimel. No kliimamuutused on objektiivne fakt ja ilmselt, ma loodan, et siin saalis keegi seda ei eita. Eks see vaidlusmoment pigem, mulle tundub, käib selle vahel, kuidas selle objektiivse faktiga toi... Loe lähemalt

Heiki Hepner:

Tegelikult on see suhteliselt väheambitsioonikas ülesanne, kui on see tõsiselt võetav. Metsana tähendaks see umbes 0,5% Euroopa Liidu pindalast. See võiks olla vähemalt 2–3 korda suurem, kui see oleks tõsine ambitsioon. Metsade raadamine on omaette küsimus ja seda tuleks eraldi käsitleda. See ei ... Loe lähemalt

17.11.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, VI session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

14:25 Maareformi seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (418 SE) teine lugemine video-link-logo

Heiki Hepner:

Suur tänu, hea istungi juhataja! Austatud ettekandja! Ma olen nagu pisukeses segaduses. Sa ütlesid, et muudatusettepanekuid oli 5, 4 + 1. Kui ma nüüd vaatasin muudatusettepanekute loetelu, siis ma leidsin sealt kuus. Isamaa Erakond on esitanud ka ühe muudatusettepaneku, mis põhimõtteliselt justku... Loe lähemalt

Heiki Hepner:

Kõigepealt protseduuriline. Hea istungi juhataja! Võib-olla te aitate mind natukene selle eelnõu menetlemisel? Ma juhin veel kord tähelepanu, et esmaspäeva hommikul ei olnud üleval ei muudatusettepanekute loendit ega ka komisjoni protokolli, et oleks saanud vaadata, mis muudatusettepanekuid kuida... Loe lähemalt

Heiki Hepner:

Suur tänu! Tegelikult on, ma siis küsiks ka ikkagi selle sisulise küsimuse, mis ongi seotud selle muudatusettepanekuga. 2017 võttis Riigikogu vastu talumistasu käsitleva seaduse, mida ka Riigikohus oli kohustanud, ja siis leidis Riigikogu, et 5% on täiesti asjakohane, +2,5% maamaksu oleks siis se... Loe lähemalt

Heiki Hepner:

Suur tänu, hea eesistuja! Tõepoolest, ma mõtlesin siiski natukene käsitleda pikemalt seda talumistasu ja seda probleemi selgitada kolleegidele. 2017, õigemini, ta võeti vastu seadusena juba 2018 alguses, aga see protsess käis pikki aastaid. 2012 Riigikohus tühistas kehtiva seaduse ja siis vaieldi... Loe lähemalt

16:12 Hasartmängumaksu seaduse ja riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (459 SE) teine lugemine video-link-logo

Heiki Hepner:

Suur tänu, hea istungi juhataja! Austatud ettekandja! Ma jätkaks ka tegelikult oma hea kolleegi Eduardi küsimust. Kuidas tõesti minister ikkagi komisjoni koosolekul põhjendas seda, et ta suudab tagada selle rahastuse või isegi juba eelnõu seletuskirjas oli näha, et järgnevatel aastatel tegelikult... Loe lähemalt

Heiki Hepner:

Suur tänu, hea istungi juhataja! Austatud ettekandja! Iseenesest on muidugi väga kummaline nii ministri kui ka praeguse valitsuskoalitsiooni poolt see käitumine, kus summad seotakse lahti. Öeldakse, et nad küll fikseeritakse, aga päris selgelt ei arvestata siis ka majanduses toimuvate muutustega ... Loe lähemalt

18:27 2022. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (464 SE) teine lugemine video-link-logo

Heiki Hepner:

Aitäh, hea esimees! Austatud komisjoni esimees! Mul on selline küsimus, mis puudutab omavalitsuste teede rahastamist. Isamaa tegi ka ettepaneku suurendada omavalitsustele minevate teede rahastamist. Aga noh, see heakskiitu ei leidnud ja praegu on alarahastus 16 miljonit ehk see raha, mis on erald... Loe lähemalt

Heiki Hepner:

Suur tänu, hea esimees! Austatud ettekandja! Ma jätkaks oma küsimusega sealt, kus eelmine su vastus pooleli jäi. Tõepoolest, omavalitsustele eraldatakse täiendavalt 120 miljonit tulumaksu, mis teeb kasvuks 9%. Riigi tulubaas kasvab samal ajal 17% ja kui me vaatasime sedasama üksikisiku tulumaksu,... Loe lähemalt

Heiki Hepner:

Suur tänu, hea esimees! Head kolleegid! Kui me siin kuulsime, et tõepoolest, et justkui riigieelarve prioriteedid on kõige paremas korras ja kõige täpsemad ja kõige rohkem paigas, siis selles on täiesti põhjust ikkagi arvestatavalt kahelda. Sissejuhatuseks võiks muidugi valitsust isegi kiita üldh... Loe lähemalt

Heiki Hepner:

Jaa, kui esimees on nii lahke, siis kolm minutit võtaks!

Loe lähemalt

Heiki Hepner:

Väga armas! Nii et tänu teise samba pensionireformile on tõepoolest loodud nüüd võimalus tõsta ka erakorraliselt pensioni ja muuta inimeste keskmine vanaduspension tulumaksuvabaks. Paraku on valitsus taas käitunud arusaamatult ning lükanud selle 2022. aastalt 2023. aastale. Kui me vaatame elukall... Loe lähemalt

16.11.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, VI session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:12 Perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (474 SE) esimene lugemine video-link-logo

Heiki Hepner:

Suur tänu, hea istungi juhataja! Austatud minister. Te väitsite, et lapse vajadused ei sõltu keskmisest, vabandust, miinimumpalgast. Nüüd, kui eelnõu vaadata, siis see elatis, mis lapsele tulevikus ka välja mõistetakse või arvutatakse, on pandud sõltuma keskmisest brutokuupalgast ehk indekseerimi... Loe lähemalt

Heiki Hepner:

Suur tänu, hea istungi juhataja! Austatud minister! Ma saan aru, et tõesti praegu arvesse on võetud ka selle elatise arvutamisel peretoetused, just eelkõige riiklikud peretoetused. Kaks tükki – lapsetoetus ja lasterikka pere toetus. Kas eelnõu ettevalmistamisel oli ka juttu või arutelu selle üle,... Loe lähemalt

10.11.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, VI session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

14:05 Koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (415 SE) esimene lugemine video-link-logo

Heiki Hepner:

Suur tänu, hea istungi juhataja! Hea ettekandja! Eesmärk on üllas ja kindlasti, ma arvan, keegi siin ei tahaks selle põhimõtte vastu hääletada. Aga ma küsin sinult hoopis niimoodi. Eelnõus on kirjas, et see hüvitatakse kohalikele omavalitsustele. Me teame, et mõni aeg tagasi ka eraldati omavalits... Loe lähemalt

Heiki Hepner:

Suur tänu, hea eesistuja! Hea ettekandja! Ma küsiks sellise nurga alt, et me teame ju, nii nagu ka siin seletuskirjas on viidatud, et tõesti, see kohatasu suurus on väga erinev. Kuni 20% miinimumpalgast on see lagi. Kas te olete näinud siis seda hüvitamist nii, et konkreetsel omavalitsusel, kelle... Loe lähemalt

15:07 Avaliku teabe seaduse muutmise seaduse eelnõu (409 SE) teine lugemine video-link-logo

Heiki Hepner:

Suur tänu! Hea ettekandja! Ma küsin esimese muudatusettepaneku kohta. No me teame tegelikult, et avaliku teabe kättesaadavuse tagamisel ongi just see, et ta oleks kergesti leitav ja hõlpsasti kättesaadav. Ka dokumendiregistri kõrvale loodud andmekogud ei pruugi olla ju kõik ühetaolised leitavad j... Loe lähemalt

Heiki Hepner:

Suur tänu, hea eesistuja! Hea ettekandja! Tegelikult see olukord nii roosiline ei ole. Ma julgen küll oma põgusa Riigikogu liikme praktikastki ütelda, et nii mõnigi kord on tulnud mulle ministeeriumist vastus, et kahjuks me seda ei saa avaldada, sest seal on AK märge peal ja justkui ei oleks sell... Loe lähemalt

Heiki Hepner:

Aitäh, hea istungi juhataja! Head kolleegid! Ma arvan, et keegi meist ei kahtle avaliku teabe vabas kättesaamise vajaduses. Ja võib-olla oleks tark ikkagi teha siia juurde täna veel väike ekskurss, miks me oleme jõudnud sellesse sammu või sellisesse olukorda, kus me tõdeme, et justkui see eelnõu ... Loe lähemalt

Heiki Hepner:

Miks ei võiks siis olla ka seadusandlikult ta kohustuslikuks tehtud, kui muidu ei saa seda probleemi lahendatud? Muidugi võiks olla see ilma seaduseta lahendatud, täiesti nõus. Täiesti elementaarne. Aga tundub, et me oleme sattunud sellisesse tupikusse, kus on vaja mingit tõuget ja on vaja ka vaj... Loe lähemalt

Heiki Hepner:

Nii ta on, jaa. Ma tahaks tegelikult ütelda eelkõige seda, et minu põhiline kriitika lähtub just eelkõneleja Paul Puustusmaa välja toodud põhjusest. Me ühest küljest ütleme, et meil on jube kiiresti vaja seda teha ja siis sellise põhimõttelise seaduse osas kiirustame, ütleme, et me teeme nüüd tän... Loe lähemalt

16:57 Riigikontrolöri ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2020.–2021. aastal video-link-logo

Heiki Hepner:

Suur tänu, hea eesistuja! Austatud riigikontrolör! Minu meelest kriisi ei ole võimalik lahendada, kui ei julgeta vastutada, ja mulle tundub, et täna on tegelikult selle vastutuse osas defitsiit. Natukene peegeldub see võib-olla ka selles lõputus analüüsimises, et peita seda vastutust. Aga kui me ... Loe lähemalt

18:27 Tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (424 SE) esimene lugemine video-link-logo

Heiki Hepner:

Suur tänu, hea esimees! Hea kolleeg! Kas komisjonis oli ka arutelul see küsimus, et me teame, et ta e‑kaubanduses see raskuskese on niisugustel globaalsetel ettevõtetel eelkõige ja ka seletuskirjast lugedes, kui juttu oli, et miks on vaja näiteks 400 000 eurot trahvi määrata, et kutsuda korrale s... Loe lähemalt

18:57 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni missioonil Iraagis" eelnõu (447 OE) esimene lugemine video-link-logo

Heiki Hepner:

Suur tänu, hea esimees! Austatud minister! Head kolleegid! Riigikaitsekomisjon arutas seda eelnõu 11. oktoobri istungil, kus esinesid kaitseminister Kalle Laanet ja Kaitseministeeriumi poliitika planeerimise osakonna juhataja Tuuli Duneton. Ka 26. oktoobril sai seda teemat arutatud. Riigikaitseko... Loe lähemalt

10.11.2021 / 12:00 XIV Riigikogu, VI session, Question Time Vaata täpsemalt

13:09 Tervisekriis video-link-logo

Heiki Hepner:

Suur tänu, hea esimees! Austatud minister! Vaktsineerimine on üks osa tervisekriisi lahendamisest. Riigikontrolöri hinnangul on vaktsineerimise korraldamine pehmelt öeldes ebaõnnestunud ja raske on selle väitega mitte ka nõustuda. Täitmata on vaktsineerimise eesmärgid, milles oli sihiks seatud sa... Loe lähemalt

Heiki Hepner:

Suur tänu! Hea minister! Peaminister on öelnud, et vaktsineerimise korraldamine on tervise‑ ja tööministri valdkond ja tema vastutab, ja sellega tuleb igati nõus olla. Vaktsineerimisplaanid on olemas, samas riigikontrolör on viidanud, et neid ei ole ministri poolt kinnitatud. Siit tekib muidugi s... Loe lähemalt

09.11.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, VI session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

13:36 Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (439 SE) esimene lugemine video-link-logo

Heiki Hepner:

Suur tänu, hea istungi juhataja! Austatud minister! Siin eelnõu seletuskirjas on muidugi öeldud, et LEADER-projektitoetuse eelarvevahendite kasutamisel seni probleeme ei ole tekkinud, aga igaks juhuks neid tähtaegu pikendame. Minu küsimus tuleneb siit, et kui suurt summat siiski ... Noh, ilmselt ... Loe lähemalt

Heiki Hepner:

Suur tänu, hea istungi juhataja! Austatud minister! Tõepoolest, seletuskirjas on ka kirjas, et 6 miljonit eurot on koolitusprogrammide jaoks kavandatud ja natukene ma ka oma küsimusele vastuse sain teie eelmisest vastusest, mida kolleeg Ernits küsis, aga ma siiski tunneks huvi, et mis on see põhi... Loe lähemalt

28.10.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, VI session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:01 Riigieelarve kontrolli erikomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Olukord koroonaviiruse tõrjumisel" arutelu video-link-logo

Heiki Hepner:

Suur tänu, hea istungi juhataja! Austatud ettekandja! Haridusminister on öelnud, et raha ei ole probleemiks testide soetamisel haridusasutustes masstestimiseks. Täna kuuleme, et koolipidajatele ei ole antud mitte mingisugust praktilist sisendit, kuidas seda raha taotleda, ja koolidel seda ei ole.... Loe lähemalt

Heiki Hepner:

Suur tänu, hea istungi juhataja! Austatud minister! Ma isiklikult pean viirusega võitlemisel väga oluliseks vaktsineerimist. Nüüd, kui me pole vaktsineerimise korraldamisega hakkama saanud, kui olukord on väljumas kontrolli alt, oleme tegelikult kaotanud koroonapassi kui nakkusohutuse tõendi sisu... Loe lähemalt

Heiki Hepner:

Aitäh, hea esimees! Head kolleegid! Isamaa Erakond tänab ja tunnustab kõiki meditsiini‑ ja eesliinitöötajaid, kes vaatamata pikka aega kestnud survele ja koormusele teevad kõik endast oleneva, et päästa inimelusid. Olukord on tegelikult väga kriitiline. Põhimõtteliselt ütles terviseminister, et t... Loe lähemalt

Heiki Hepner:

Kuidas käituda nende lastega, kelle vanemad ei ole andnud nõusolekut testimiseks? Tegelikult vajavad koolid ka sellist nõu ja ühtse praktika kujundamist. Või kuidas käituda maapiirkondades, kui suures koolis tuleb korraga välja kümmekond positiivset, aga nende laste vanemaid ei ole võimalik opera... Loe lähemalt

27.10.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, VI session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

21:01 Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (469 SE) esimene lugemine video-link-logo

Heiki Hepner:

Suur tänu, hea istungi juhataja! Austatud minister! Ma läheks sealt edasi, kus Aivar Kokk pooleli jäi. Ma väga loodan, et Tanel Kiik on suutnud ministeeriumi nii tööle panna, et need infosüsteemid on olemas. Aga miks ei taheta nendele 270 000 inimesele juba 1. jaanuaril aastal 2022 vastu tulla ja... Loe lähemalt

Heiki Hepner:

Suur tänu, hea istungi juhataja! Austatud minister! Mina tunnen ka tegelikult selle seaduseelnõu üle rõõmu ja loodan, et see realiseerub. Aga ma siiski tõesti näeks, et see aste võiks olla natuke ambitsioonikam ja aastal 2023 võiks ikkagi juba 1. jaanuarist olla tulumaksuvaba miinimum niisama suu... Loe lähemalt

21:38 Konkurentsiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (442 SE) esimene lugemine video-link-logo

Heiki Hepner:

Suur tänu, hea istungi juhataja! Austatud minister! Ma küsin ka natukene sama valdkonna kohta, mille kohta mu kolleegid enne küsisid. Ma küsin nii. Eelnõu kohaselt ei peeta mõistlikuks, et raudteetranspordi kasutajad tasuksid konkurentsitasu, aga peetakse mõistlikuks, et kommunaalteenuse tarbijad... Loe lähemalt

Heiki Hepner:

Suur tänu, hea istungi juhataja! Austatud minister! Ma õiendaks ühe fakti ära. Tõepoolest, vee ja kanalisatsiooni investeeringud tulevad ikkagi ka valdavalt avalikust sektorist, aga ei ole ju oluline, kas need on riigieelarvest või tuleb see omavalitsuste taskust või aitab Euroopa Liit. Avalikust... Loe lähemalt

Heiki Hepner:

Aitäh, hea istungi juhataja! Austatud ministrid ja head kolleegid! Isamaa Erakond ka kindlasti ei soovi, et meie Konkurentsiamet oleks kuidagi nõrk. Tõesti, nagu eelkõneleja Kalvi ütles, siin jäi mulje, et minister proovis oma vastustes näidata, et kui te nüüd seda eelnõu ei toeta, siis see tähen... Loe lähemalt

Heiki Hepner:

Ja tõesti, kui praegu me ühe käega üritame alla suruda seda metsikut hinnatõusu, siis ka kõik järgnevad tegevused peavad andma selle signaali, et me mõtleme ühiselt, me mõtleme tõesti murega nende inimeste peale, kellel see energia hinna tõus on rahakotti löönud suure augu.

Tõesti, need sum... Loe lähemalt

22:54 Riigilõivuseaduse, tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (443 SE) esimene lugemine video-link-logo

Heiki Hepner:

Suur tänu, hea istungi juhataja! Austatud minister! Ma küsin natuke üldisemalt. Tõesti, täna me siin arutame kohtutega seotud riigilõivude muutmist. Aga kas valitsus on vaadanud või kavatseb vaadata ka teisi riigilõivusid? Kas teil on menetluses ka muude riigilõivude muutmist käsitlevaid väljatöö... Loe lähemalt

Heiki Hepner:

Suur tänu, hea istungi juhataja! Austatud minister! Minu küsimus on natukene eelküsija [küsimuse] jätk. Tõesti, mind huvitab ka, kui palju siis tegelikult ikkagi prognoosi kohaselt väheneb kohtute poole pöördumine. Te ütlete, et selline tunne on, aga võiks olla lisaks tundele vähemalt mingisugune... Loe lähemalt

23:58 Ehitusseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (430 SE) esimene lugemine video-link-logo

Heiki Hepner:

Suur tänu, hea esimees! Austatud minister! Vaieldamatult on taastuvenergia ja meretuulepargid väga olulised, selles pole mingit kahtlust. Loen siit seletuskirjast, et neid muudatusi tehakse just eelkõige selleks, et riik saaks ise vette ehitamist alustada hoonestus[loa] menetlusega ja panna hoone... Loe lähemalt

Heiki Hepner:

Suur tänu, hea esimees! Austatud minister! Tunnistan ausalt, et väga ma teie näitest valikpakkumise kohta aru ei saanud. Kui on mahti, siis võib-olla üritate seda mulle veel kord selgitada. Tõepoolest võib ju koos vesiviljelusega elektrit toota, sellest pole midagi. Pigem ma üritan siis teise nur... Loe lähemalt

00:24 Meresõiduohutuse seaduse täiendamise seaduse eelnõu (455 SE) esimene lugemine video-link-logo

Heiki Hepner:

Suur tänu, hea istungi juhataja! Austatud minister! Tegemist on kindlasti selles mõttes mõistliku suunaga, et vähemalt, kuidas öeldakse, parem pool muna kui tühi koor. Aga natukene ka see pool muna maksab. On arvestatud, et see läheb kuni 5 miljonit eurot maksma ja see kaetakse siis 200 miljoni e... Loe lähemalt

Heiki Hepner:

Aitüma! Hea minister! Tegelikult tõepoolest Aivar Kokk siin juba seda teemat avas ja ka minule on see natukene ebaselge. Praegust jääb meil saamata ca viis miljonit. See tähendab seda, et kuskil kahest-kolmest miljonist käib jutt. Ja kuidas meil võiks olla see kindlus, et riigieelarvesse... Loe lähemalt

25.10.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, VI session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

15:03 Peaministri poliitiline avaldus koroonaviiruse olukorrast video-link-logo

Heiki Hepner:

Suur tänu, hea esimees! Austatud peaminister! Kriisis on kommunikatsioon vähemalt sama oluline kui pakutavad lahendused. Toon lihtsalt ühe näite. Kord peavad haiguse läbi põdenud laskma end vaktsineerida, kord ei pea, kord sõltub see sellest, kas haigestuti enne vaktsineerimist või pärast vaktsin... Loe lähemalt

17:53 Avaliku teenistuse 2020. aasta aruande ülevaade video-link-logo

Heiki Hepner:

Aitäh, hea istungi juhataja! Austatud minister! Aruanne keskendub üsna põhjalikult ka palgalõhele ja võib ütelda, et täitsa positiivne on lugeda, et naised teenivad tippjuhtide tasandil 14,6% rohkem kui mehed. Samas on siin toodud selline selgitus, et see on tekkinud tänu ületunnitöö eest maksmis... Loe lähemalt

20.10.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, VI session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

14:07 2022. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (464 SE) esimene lugemine video-link-logo

Heiki Hepner:

Suur tänu, hea istungi juhataja! Austatud minister! Ma küsin omavalitsuste rahastamise kohta. No tõepoolest, siin juba kolleegid on selle kohta küsinud, et see 4 miljonit, mis huvihariduselt ära võetakse, vaieldamatult mõjutab huvihariduse kättesaadavust ja ka huvihariduse õpetajate palkasid. Sel... Loe lähemalt

Heiki Hepner:

Suur tänu, hea istungi juhataja! Austatud minister! Ma proovin küsida natukene teise nurga alt, ehk saan vähe pikema vastuse kui kolm sõna. Kas valitsus kaalus seda ja miks tegelikult ei rakendatud abinõu tõsta lasteaiaõpetajate palka vähemalt tarbijahinnaindeksi tõusu võrra, rääkimata sellest, e... Loe lähemalt

17:06 Väärteomenetluse seadustiku, liiklusseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (457 SE) esimene lugemine video-link-logo

Heiki Hepner:

Suur tänu, hea istungi juhataja! Austatud minister! Tegelikult on see ikkagi selline hiiliv ülesande andmine omavalitsustele. Olles omavalitsusjuht, ma selgelt tean, millest ma räägin. Ma toon lihtsalt siia ühe näite natuke teisest valdkonnast. Meil on suurepärane tasuta ühistransport ja siis pöö... Loe lähemalt

Heiki Hepner:

Suur tänu, hea istungi juhataja! Austatud minister! Ma olen aru saanud, et riigil ei jätku lihtsalt raha, muidu ju võiks riik ise kogukondade turvalisuse jaoks need kaamerad soetada. Te olete korduvalt kinnitanud, et riik tagab turvalisuse ja ükski omavalitsus pole seni veel nõudnud seda kaamerat... Loe lähemalt

18:23 Riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (436 SE) esimene lugemine video-link-logo

Heiki Hepner:

Suur tänu, hea istungi juhataja! Austatud minister! Eelnõu kohta on tehtud terve rida ettepanekuid, millest siiski suhteliselt väike osa on leidnud arvestamist. Vist oli 35 ettepanekut ja seitset on arvestatud, ülejäänu juurde on kirjutatud suhteliselt vähe levinud praktika järgi lihtsalt, et sel... Loe lähemalt

Heiki Hepner:

Suur tänu, hea istungi juhataja! Austatud minister! Ma küsin kasutamata jäänud vahendite kasutamise tähtaja pikendamise kohta. Kui need riigieelarve vahendid jäävad kasutamata ja viiakse järgmisesse aastasse, kas siis säilib sama tegevuste jaotuse alus, ehk tõepoolest uuel aastal ei tohi muuta ne... Loe lähemalt

19:02 Hasartmängumaksu seaduse ja riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (459 SE) esimene lugemine video-link-logo

Heiki Hepner:

Suur tänu, hea istungi juhataja! Austatud minister! Mulle siiski tundub, et valitsus ei ole sellele murele päris pihta saanud, mis teile, niimoodi võis aru saada, on edastatud. Probleem ei ole mitte ainult selles, et aastal 2022 oleks tagatud seesama rahastus, mis tänavu on riigieelarves olemas, ... Loe lähemalt

Heiki Hepner:

Suur tänu, hea esimees! Austatud minister! Vaat see ongi probleem, et see 2021 raiutakse kivisse ja siis see on nii järgmised, ma ei tea, 20 aastat. See ongi see probleem. Tegelikult viitab sellele ka olümpiakomitee: "Leiame, et läbi kultuuriministeeriumi hinnangu fikseerides laekumise summa järg... Loe lähemalt

Heiki Hepner:

Austatud istungi juhataja! Austatud minister! Head kolleegid! Sissejuhatuseks ütlen, et ma nii leebe ei oleks kui mu fraktsioonikaaslane Aivar Kokk. Mul on tõesti tunne, et me arutame natukene erinevat eelnõu, mitte ühte ja sedasama.

Aga nüüd nendest murekohtadest. Tõepoolest, Vabariigi Val... Loe lähemalt

Heiki Hepner:

"... kümneid maailma- ja Euroopa meistreid. See on tunnistus, et selline rahastamise süsteem toimib ja on edukas. See on siiani süsteem, mida püüavad järgida ja ellu rakendada paljud Euroopa  riigid, võttes Eestist eeskuju." Ja nüüd me loobume sellest. "Leiame, et läbi kultuuriministeeriumi hinna... Loe lähemalt

Heiki Hepner: Jaa. Palun! Loe lähemalt

20:31 Käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (460 SE) esimene lugemine video-link-logo

Heiki Hepner:

Suur tänu, hea istungi juhataja! Austatud minister! Teie hea koalitsioonipartner on teinud ettepaneku energia müügilt käibemaksu vähendada. Seda praegu siin eelnõus küll ei ole. Aga kas on mingeid indikatsioone, et näiteks see ettepanek võiks realiseeruda lugemiste vahepeal, või kuidas see seis h... Loe lähemalt

Heiki Hepner:

Suur tänu, hea istungi juhataja! Austatud ettekandja! Ma küsin sama küsimuse, mis ma ministriltki tegelikult küsisin. Energiakandjate käibemaksu teema. Kas see teema kuidagi ka komisjoni koosolekult läbi jooksis ja kui jooksis, siis mis meeleolud valitsevad? Või kui ei jooksnud, siis miks ei jook... Loe lähemalt

19.10.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, VI session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:01 Kollektiivlepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (383 UA) video-link-logo

Heiki Hepner:

Suur tänu, hea istungi juhataja! Austatud ettekandja! Minu küsimus puudutab seda nn suvist perioodi. Tõepoolest, kui eelmine istungjärk lõppes, siis teine lugemine sai lõpetatud. Kuidas teie hinnang on, kas komisjon oleks võinud ikkagi kutsuda suvel kokku erakorralise istungi, see ära menetleda j... Loe lähemalt

18.10.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, VI session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

15:03 Arupärimine korralageduse kohta ravimite ja vaktsiinide käitlemisel Terviseametis (nr 87) video-link-logo

Heiki Hepner:

Suur tänu, hea istungi juhataja! Austatud peaminister! Me tegelikult teame, et kohe-kohe on kätte jõudmas paljude vaktsiinide [aegumis]tähtaeg. Muidugi on oluline saada lõplik selgus, miks selline kahju tekkis, miks selline korralagedus tekkis, aga kogu see protsess on olnud üsna juhitamatu. Kuid... Loe lähemalt

15:26 Uute maksude kehtestamise kohta seonduvalt transpordi ja liikuvuse arengukavaga 2021-2035 (nr 85) video-link-logo

Heiki Hepner:

Suur tänu, hea esimees! Austatud minister! Teie vastusest kolmandale punktile me tegelikult kuulsime ju rõõmustavat uudist, et valitsus mitte üksnes ei kavatse lükata elektriaktsiisi tõusu edasi, vaid kavatseb selle üldse kaotada ja ka vesinikule tulevikus tõenäoliselt pole aktsiisi oodata. Aga m... Loe lähemalt

Heiki Hepner:

Suur tänu, hea esimees! Austatud minister! Tõepoolest jäi kripeldama ja sellepärast tuli ikkagi tulla kõnetooli ja seda kripeldust teiega natukene jagada, võib-olla pärast seda on olukord vähe selgem. Ma ei hakkaks arutama siin kogu selle kuue punkti ümber, mida me küsisime ja millele me nii- ja ... Loe lähemalt

13.10.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, VI session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

14:41 Maareformi seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (418 SE) esimene lugemine video-link-logo

Heiki Hepner:

Suur tänu, hea istungi juhataja! Austatud minister! Eelnõus käsitletakse eraldi korteriühistuid. Te ka viitasite sellele. Ja siin on ka selline lõik, et "kui eluruumide erastamise kohustatud subjekt, korteriühistu või eluruume vallasasjana omavad isikud ei ole  ..." jne. Ühesõnaga, korteriühistu ... Loe lähemalt

Heiki Hepner:

Suur tänu! Hea minister! Tõepoolest, ma vaatasin ka ise praegu riigi äriregistrit ja ikkagi, vähe sellest, et garaažiühistud on olemas, meil on ka hooneühistud olemas. Nii et ilmselt see vähemalt vääriks seletuskirjas selgelt lahtikirjutamist, et korteriühistute all mõistetakse seda, teist ja kol... Loe lähemalt

16:21 Finantsinspektsiooni seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (422 SE) esimene lugemine video-link-logo

Heiki Hepner:

Suur tänu, hea istungi juhataja! Austatud minister! Tõepoolest, oleme nüüd kuulnud, kuidas Finantsinspektsioon peaks hakkama ka rohepööret jälgima. Aga minu küsimus puudutab krüptorahastust. Me oleme tegelikult ju kuulnud, et sellega on rahapesu kontekstis küsitavusi. Kas meie seadusandlus on jub... Loe lähemalt

Heiki Hepner:

Suur tänu, hea istungi juhataja! Austatud minister! Seletuskirjast loen ka mina, et aastaaruannetes tuleb näiteks esitada teave selle kohta, kuidas täidetakse jätkusuutlikkuse eesmärke jne. Seda te siin ka avasite. Minu küsimus tulenebki sellest. Te juba alustasite sellele vastamist, aga tahaks i... Loe lähemalt

16:43 2021. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (431 SE) esimene lugemine video-link-logo

Heiki Hepner:

Suur tänu, hea istungi juhataja! Austatud minister! Ma küsiks natukene üldisemalt. Te kenasti viitasite sissejuhatuses, et tegemist on eelnõuga, mis jätab kulude kogumahu samaks. See ei ole lisaeelarve. Aga ma just küsikski, miks valitsus ei tulnud välja lisaeelarvega. Just nimelt! Me teame, et C... Loe lähemalt

Heiki Hepner:

Suur tänu, hea istungi juhataja! Austatud minister! Jätkan sealt, kus ma esimese küsimusega mõnes mõttes pooleli jäin. Tegelikult nii meie omavalitsused kui ka meie inimesed on ikkagi väga mures praeguse hinnatõusu ja eriti energiahindade kasvamise pärast. Sellepärast oleks isegi põhjust natukene... Loe lähemalt

Heiki Hepner:

Austatud istungi juhataja! Austatud minister! Head kolleegid! Arutame eelarvemuudatust, millega me ei muuda tulude-kulude tasakaalu ega mahtu. Aga tegelikult me võiksime arutada hoopis lisaeelarvet ja see, mis meil praegu laual on, võiks olla märksa ambitsioonikam. Sellest on tegelikult kahju, et... Loe lähemalt

13.10.2021 / 12:00 XIV Riigikogu, VI session, Question Time Vaata täpsemalt

13:02 Omavalitsuste rahastamine video-link-logo

Heiki Hepner:

Suur tänu, hea esimees! Austatud minister! Eestit on tabanud energiatõusu šokk ja energiahinnad on kasvanud kordades. Raskesse olukorda on sattunud kodutarbijad ja ettevõtjad, aga ka kohalikud omavalitsused. Kui kodutarbijatele on valitsus soovitanud minna kohalikku omavalitsusse toimetulekutoetu... Loe lähemalt

Heiki Hepner:

Suur tänu, hea esimees! Austatud minister! Tarbijahinnaindeks on hetkel tõusnud 6,6% ja selle kasvu prognoositakse kuni 10%-ni. Palgad, millest omavalitsuste tulubaasi tulumaksu arvutatakse, ei kasva paraku ühtlaselt üle Eesti. Seega suureneb praeguse valitsuse poliitikaga selgelt regionaalne eba... Loe lähemalt

12.10.2021 / 10:01 XIV Riigikogu, VI session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

11:30 "Sidusa Eesti arengukava 2030" arutelu video-link-logo

Heiki Hepner:

Suur tänu, hea istungi juhataja! Austatud minister! 2002. aastal võttis Riigikogu vastu Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsiooni. Põhimõtteliselt ka tänane arengukava, mida me siin arutame, käsitleb kodanikuühiskonna arengut, on üks osa sellest. Ausalt öeldes, arengukava vaadates ma sellele ... Loe lähemalt

Heiki Hepner:

Aitäh, hea istungi juhataja! Austatud kolleegid! Sidusa Eesti arengukava eesmärk on muuta Eesti järgmisel kümnendil senisest sidusamaks ja kaasavamaks ühiskonnaks. Isamaa fraktsioon, kelle nimel ma hetkel kõnelen, on sellega täielikult nõus. Arengukava üldeesmärk on lahti mõtestatud nii: "Eesti o... Loe lähemalt

Heiki Hepner:

Kuid me ei püstita väga konkreetset eesmärki, kuidas me siiski need meie kaasmaalased Eestisse saame ja kui suur see arv võiks olla, et see pingutus oleks maksimaalne. 

Tõesti, üks selline tuumakas osa selles arengukavas, mille eest tuleb kindlasti kiita, on kogukondlik Eesti. Siin on mitme... Loe lähemalt

11.10.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, VI session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

16:12 Kultuuri arengukava 2021–2030 video-link-logo

Heiki Hepner:

Aitäh, hea istungi juhataja! Austatud minister! On üldtunnustatud arusaam, et me saame seda, mida me mõõdame. Kahetsusväärselt kultuuri arengukava ei paista heast küljest ka siin saalis varem arutatud arengu arengukavade kõrval millegi positiivsega silma. Siin on 12 mõõdikust seitsme puhul kirjut... Loe lähemalt

Heiki Hepner:

Aitäh, hea istungi juhataja! Austatud kolleeg! See, et minister esindab valitsuse arusaama, on loogiline. See, et ta ei pea üldse probleemiks seda, et enam kui pooltel juhtudel mõõdikuid ei ole, enam nii normaalne ei ole, aga no saame aru, et see on valitsuse seisukoht. Aga tegelikult ma küsin nü... Loe lähemalt

29.09.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, VI session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

14:33 Transpordi ja liikuvuse arengukava 2021–2035 video-link-logo

Heiki Hepner:

Aitäh, hea istungi juhataja! Austatud minister! Ma jätkaksin sealt, kus mu hea kolleeg Sven Sester pooleli jäi. Tõepoolest, ma markeerin ära mõne lehekülje, kus ikkagi sõnaselgelt on öeldud, et on nii ummikumaks, transporditaristu kasutamise maks kui ka transpordivahendi kasutamise maks, need on ... Loe lähemalt

Heiki Hepner:

Aitäh, hea istungi juhataja! Austatud ettekandja! Arengukava võtab kokku selle perioodi maksumuse ja see on muidugi märkimisväärne summa, 12,4 miljardit eurot. Samas viitab ta mingile müstilisele seletuskirjale, mida tegelikult ei ole. Tõsi, on olemas [arengukavale] järgnev tekst, mis natukene se... Loe lähemalt

Heiki Hepner:

Suur tänu, hea istungi juhataja! Austatud kolleegid! Vaieldamatult on transpordi ja liikuvuse arengukava ja kogu see valdkond, mida see käsitleb, väga suur ja väga lai. Tegelikult on tema tähtsus nii suur, et seda on võimatu alahinnata. Aga kui me vaatame siia arengukavasse sisse, lehekülg 9, pea... Loe lähemalt

Heiki Hepner:

... ei suudeta isegi sõiduplaane panna, vaid selleks pöördutakse tungivalt omavalitsuste poole, et nemad kataksid need kulud. Ja isegi siis ei suudeta neid kulusid katta, kui on kehtestatud osaline piletitulu, nii nagu on meil neljas maakonnas. Öeldakse, et see läheb ühisesse katlasse, aga nüüd k... Loe lähemalt

16:30 Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (388 SE) esimene lugemine video-link-logo

Heiki Hepner:

Aitäh, hea istungi juhataja! Austatud ettekandja! Mina ka tegelikult küsin kodakondsuse seaduse selle sätte kohta, mis kahetsusväärselt 2006. aastal sündis, olgu Reformierakonna ja Keskerakonna kõrval siis EKRE või Rahvaliit, vaieldamatult kolme erakonna baasil see oli. Sa natukene ka avasid neid... Loe lähemalt

Heiki Hepner:

Suur tänu, hea istungi juhataja! Austatud ettekandja! Tegelikult mina puudutaksin küll seda väärtusrelativismi küsimust. Nii me võimegi ju ütelda, et mis tahes tegevus ei ole meil takistatud, kuna see võib justkui riivata inimese põhiseaduslikke õigusi. Urmas Reinsalu oma ettekandes märkis väga s... Loe lähemalt

18:48 Energiamajanduse korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (382 SE) esimene lugemine video-link-logo

Heiki Hepner:

Suur tänu, hea Riigikogu esimees! Austatud kolleegid! Ütlen kohe sissejuhatuseks, et tegelikult ei olnud mul esialgu plaanis siia kõnetooli tulla. Aga kuuldes, mida meie sõbralikud kolleegid sotside [ridadest] ütlesid, ei olnud mul selle info ümberlükkamiseks mitte mingisugust teist varianti.  Loe lähemalt

Heiki Hepner:

Ja kui ei jõua, kallid saadikud, kallid kolleegid, minge siia Toompea torni, vaadake, sealt ka paistab mets kätte, ja ei paista sugugi Munamäe torn. Ei ole see olukord nii hull.

Ma arvan, et loomulikult iga eelnõuga annab ka midagi teha, ja ma ütlen veel kord, et ma ei oleks tulnud siia pul... Loe lähemalt

29.09.2021 / 12:00 XIV Riigikogu, VI session, Question Time Vaata täpsemalt

12:47 Õppetöö korraldamine tervisekriisi tingimustes video-link-logo

Heiki Hepner:

Suur tänu, hea istungi juhataja! Austatud minister! Tõepoolest, koroonakriis on seadnud koolidele väga keerulised tingimused õppetöö korraldamiseks. Ma saan aru, et loomulikult me proovime hoida koole lahti ja minimaalselt viia neid distantsõppele, kuid siiski hetkel on koolide poolt vaadatuna se... Loe lähemalt

Heiki Hepner:

Suur tänu! Selles vastuses oli tegelikult teatud lootust, ütleme siis, kooli paremaks korraldamiseks. Tõesti, kui on 800–900 õpilasega kool, siis selline korraldus, kus sul tuleb pimesi klassist otsida, kes on haiged – see ilmselt ei ole asjakohane. Tegelikult oleks võimalik ka krüpteerituna kool... Loe lähemalt

28.09.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, VI session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:01 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Süsinikdioksiidi kvoodi hinnatõusu mõju riigieelarvele ja ühiskonnale" arutelu

Heiki Hepner:

Suur tänu, hea istungi juhataja! Austatud minister! Me oleme siin rääkinud kodutarbijatest, tegelikult ka ettevõtjatest ja ettevõtetest, keda see elektrienergia hinna tõus hästi tugevalt mõjutab. Kuid minu meelest me oleme jätnud tähelepanu alt välja veel ühe suure tarbija, kohalikud omavalitsuse... Loe lähemalt

Heiki Hepner:

Aitäh, hea istungi juhataja! Austatud ettekandja! Tõesti väga hea ettekanne, tänusõnad ka minult. Te juba osaliselt vastasite sellele, esimesele küsimusele vastates, aga ma küsin natukene edasi fikseeritud hindade kohta. Ma jagan täiesti teie arvamust, et maja võidab alati ja pigem on fikseeritud... Loe lähemalt

27.09.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, VI session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

15:26 Avaliku teabe seaduse muutmise seaduse eelnõu (409 SE) esimene lugemine video-link-logo

Heiki Hepner:

Aitäh, hea esimees! Austatud minister! Mina küsiksin keskkonnavaldkonna kohta. Me teame, et metsaregistrisse jõuavad andmed pärast erametsade inventeerimist ja kui sinna kavandatakse raieid, siis enne kui metsaomanik ise sellest teada saab, hakkab üks helistamine ja metsaomaniku survestamine, et ... Loe lähemalt

Heiki Hepner:

Suur tänu, hea eesistuja! Austatud minister! Ma jätkan sealt, kus te eelmine kord minu küsimusele vastamisega pooleli jäite. Ma saan aru, et nüüd on valitsus võtnud nõuks, et metsaomanike survestamine, et nad metsa raiuksid või oma metsamaa maha müüksid, saab ka veel täiendava tõuke. Need andmed ... Loe lähemalt

Heiki Hepner:

Aitäh, hea esimees! Austatud kolleegid! See seaduse eelnõu, mida me siin oleme asunud arutama, on ühest küljest väga oluline, sest Eesti tahab olla digiriik, Eesti tahab olla innovaatiline ja see tugineb ka loomulikult andmekasutusele. Teiselt poolt toob see kaasa mitmeid küsitavusi ja küsimusi, ... Loe lähemalt

Heiki Hepner:

See on iga-aastane kulu, aga siia juurde on lisatud ka klausel, et väärtuslike andmestikega seonduvad täpsed kulud selguvad pärast komisjoni rakendusmääruse vastu võtmist. Ei saa sugugi välistada, et siia tulevad veel sajad tuhanded või miljonid juurde.

Nii et need on minu meelest tegelikul... Loe lähemalt

16:37 Riigikogu otsuse "Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika fondide rakendamise põhimõtete heakskiitmine regionaalse ebavõrdsuse vähendamiseks" eelnõu (390 OE) esimene lugemine video-link-logo

Heiki Hepner:

Aitäh, hea istungi juhataja! Austatud ettekandja! Ma küsin toetusmäärade jagamise kohta punktis 2, mis on eelnõus SKT ühe elaniku kohta aluseks. Kas teil oli ka arutelu all või mõttes, et võiks kasutada hoopis omavalitsuste tulubaasi, kus on tulumaks ja kogu tasandusfond ja toetusfond tervikuna l... Loe lähemalt

Heiki Hepner:

Aitäh! Minu küsimus seondub ikkagi võimaliku toetuste kasutamise ja tõesti ka rohepöördega. Kuidas te näete, mis rolliga me peaksime arvestama just rohepöörde kontekstis ja kas ka selline asi nagu puidu rafineerimise tehas sobiks sellesse plaani?

Loe lähemalt

Heiki Hepner:

Aitäh, hea istungi juhataja! Austatud kolleegid! Regionaalpoliitika on vaieldamatult meie riigi arengu seisukohalt ülioluline. Kõnealune eelnõu üritab kerkinud kitsaskohti lahendada ja on selles mõttes tunnustamist väärt.

Täna me oleme siin kuulnud, et 10% on justkui vähe ambitsioonikas või... Loe lähemalt

23.09.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, VI session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:03 Eesti keele õppe arengu probleemkomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Olukord eesti keele õpetamisel muukeelsetes koolides (eesti keele õppe arengu probleemkomisjoni kogemuse läbi)" arutelu. video-link-logo

Heiki Hepner:

Aitäh, hea eesistuja! Austatud ettekandja! Me räägime, ja põhjendatult muidugi, väga palju kooliharidusest ja ka lasteaias eesti keele õpetamisest, aga minu meelest me räägime natukene liiga vähe, kuidas tagada kodude tugi. See on ikkagi väga-väga tõsine küsimus. Kui on tegemist umbkeelse lapsega... Loe lähemalt

Heiki Hepner:

Austatud Riigikogu esimees! Head kolleegid! Keeleõpe, eesti keele õpe on vaieldamatult Eesti riigi jaoks väga oluline ja sellepärast ka minu siirad tänud tänastele ettekandjatele. Me oleme siin nüüd kuulnud tõesti mõningast analüüsi, mille taga see areng on seisnud, ja ka oma headelt kolleegidelt... Loe lähemalt

Heiki Hepner:

... siis ei saa ka ütelda seda, et meie kodul on hästi oluline roll. Me peame mõtlema selle peale, kuidas me suudame panna oma kodud toetama neid lapsi, kes ei ole eestikeelsest perest, kelle kodu ei ole eestikeelne. See on hästi oluline ja oli hea kuulda, et selle peale on mõeldud. Aga olles ka ... Loe lähemalt

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee