Riigikogu
Skip navigation

Riigikogu

Calendar

Select a date range Open Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
header-logo

Verbatim records

Sessions and verbatim records, 15.02.2021 - 05.04.2021

05.04.2021
05.04.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, V session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

15:49 Riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (356 SE) esimene lugemine video-link-logo

15:55 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (355 SE) esimene lugemine video-link-logo

16:39 Loovisikute ja loomeliitude seaduse ning sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (360 SE) esimene lugemine video-link-logo

17:12 Arupärimine riigipiiri seaduse jätkuva rikkumise kohta STS-operatsioonidel (nr 57) video-link-logo

17:27 Vaba mikrofon video-link-logo

26.03.2021—04.04.2021
NO SESSIONS 26.03.2021—04.04.2021
25.03.2021
25.03.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

09:59 Istungi rakendamine

10:05 Eesti Vabariigi valitsuse ja Soome Vabariigi valitsuse vahelise investeeringute soodustamise ja kaitsmise lepingu muutmise ja lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (294 SE) teine lugemine video-link-logo

25.03.2021 / 00:48 XIV Riigikogu, V session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

00:47 Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (347 SE) esimene lugemine

00:56 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (349 SE) esimene lugemine

01:40 Kalandusturu korraldamise seaduse ja karistusregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (310 SE) esimene lugemine

24.03.2021
24.03.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, V session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

13:58 Istungi rakendamine

14:06 Täitemenetluse seadustiku ja kohtutäituri seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (291 SE) kolmas lugemine video-link-logo

14:08 Kemikaaliseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (296 SE) kolmas lugemine video-link-logo

14:10 Korruptsioonivastase seaduse muutmise seaduse (GRECO soovituste täitmine ja julgeolekuasutuste juhtide huvide deklaratsioonide avalikkuse piiramine) eelnõu (323 SE) teine lugemine video-link-logo

15:50 Kaitseväeteenistuse seaduse § 15 muutmise seaduse eelnõu (324 SE) teine lugemine video-link-logo

16:25 Finantsinspektsiooni seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (326 SE) teine lugemine video-link-logo

16:33 Riigi 2021. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu (357 SE) esimene lugemine video-link-logo

20:19 Elektroonilise side seaduse, ehitusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (301 SE) esimene lugemine video-link-logo

21:16 Elektrituruseaduse täiendamise seaduse eelnõu (344 SE) esimene lugemine video-link-logo

21:53 Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (347 SE) esimene lugemine video-link-logo

24.03.2021 / 12:00 XIV Riigikogu, V session, Question Time Vaata täpsemalt

11:58 Infotund

12:01 Tervisekriis video-link-logo

12:17 Seksuaalne enesemääratlus video-link-logo

12:31 Kriisimeetmed video-link-logo

12:47 Haiguspäevad video-link-logo

13:01 Alaealiste kaitsmine video-link-logo

13:13 Lisaeelarve video-link-logo

13:25 Viiruse leviku tõkestamine video-link-logo

13:38 Õigusriik video-link-logo

13:47 Seksuaalse enesemääramise eapiiri tõstmine video-link-logo

23.03.2021
23.03.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:01 Riigikaitsekomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Riigi sõjalise kaitse jätkusuutlik areng“ arutelu video-link-logo

22.03.2021
22.03.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, V session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

15:15 Arupärimine teadusgrantide rahastuse mahu vähenemise kohta aastal 2021 (nr 56) video-link-logo

15:54 Arupärimine oluliste küsimuste kohta metsanduse valdkonnas (nr 51) video-link-logo

17:20 Arupärimine Eesti järvede ökoloogilise seisundi kohta (nr 52) video-link-logo

17:47 Vaba mikrofon video-link-logo

19.03.2021—21.03.2021
NO SESSIONS 19.03.2021—21.03.2021
18.03.2021
18.03.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:03 Riigikogu juhatuse valimised video-link-logo

17.03.2021
17.03.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, V session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

13:57 Istungi rakendamine

14:02 Tulumaksuseaduse, käibemaksuseaduse ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (293 SE) kolmas lugemine

14:04 Psühhiaatrilise abi seaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu (115 SE) kolmas lugemine

14:25 Liiklusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (299 SE) kolmas lugemine

14:50 Psühhiaatrilise abi seaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu (115 SE) kolmas lugemine

14:54 Liiklusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (299 SE) kolmas lugemine

14:56 1996. aasta rahvusvahelise konventsiooni vastutusest ja kahju hüvitamisest ohtlike ja kahjulike ainete mereveol (HNS-konventsiooni) 2010. aasta protokolliga ühinemise seaduse eelnõu (302 SE) teine lugemine

14:59 Riigikogu otsuse "Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute liikmete nimetamine" eelnõu (342 OE) esimene lugemine

15:04 Riigikogu otsuse "Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine" eelnõu (343 OE) esimene lugemine

15:53 Riigikogu otsuse "Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi ja sellest tuleneva eriolukorra mõju leevendamiseks ette nähtud toetusmeetmete otstarbekuse, tõhususe ning meetmete rakendamisel toimunud võimaliku korruptsiooni uurimiseks" eelnõu (319 OE) esimene lugemine

17:39 Eesti Vabariigi ja Moldova Vabariigi vahelise sotsiaalkindlustuslepingu muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (318 SE) esimene lugemine

17:49 Tolliseaduse muutmise seaduse eelnõu (311 SE) esimene lugemine

18:06 Audiitortegevuse seaduse ja raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (313 SE) esimene lugemine

17.03.2021 / 12:00 XIV Riigikogu, V session, Question Time Vaata täpsemalt

11:58 Infotund

12:02 Eesti julgeolek

12:14 Hariduse väljumine kriisist

12:27 Koroonapiirangud

12:42 Eestikeelne haridus

12:57 Looduskaitseliste piiranguvööndite laienemine Eestis

13:14 Metsanduse arengukava

13:26 Bürokraatia

13:38 Muud küsimused

16.03.2021
16.03.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:01 Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel

15.03.2021
15.03.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, V session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

15:08 Täitemenetluse seadustiku ja kohtutäituri seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (291 SE) teine lugemine video-link-logo

15:16 Kemikaaliseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (296 SE) teine lugemine video-link-logo

15:24 Vaba mikrofon video-link-logo

12.03.2021—14.03.2021
NO SESSIONS 12.03.2021—14.03.2021
11.03.2021
11.03.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:04 Riigieelarve kontrolli erikomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Tegevustest koroonaviiruse tõrjumisel“ arutelu video-link-logo

10.03.2021
10.03.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, V session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

13:59 Istungi rakendamine

14:04 Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (281 SE) esimene lugemine video-link-logo

15:13 Täitemenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (315 SE) kolmas lugemine video-link-logo

15:17 Sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (295 SE) kolmas lugemine video-link-logo

15:24 Peaministri ülevaade teadus- ja arendustegevuse olukorrast ning valitsuse poliitikast selles valdkonnas video-link-logo

17:01 Tulumaksuseaduse, käibemaksuseaduse ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (293 SE) teine lugemine video-link-logo

17:13 Liiklusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (299 SE) teine lugemine video-link-logo

17:23 Psühhiaatrilise abi seaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu (115 SE) teine lugemine video-link-logo

20:15 Psühhiaatrilise abi seaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu (303 SE) esimene lugemine video-link-logo

21:53 Välismaalaste seaduse muutmise seaduse (viisavaide otsuse kohtukaebeõigus) eelnõu (328 SE) esimene lugemine video-link-logo

23:52 Riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (308 SE) esimene lugemine video-link-logo

00:13 Konkurentsiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (325 SE) esimene lugemine video-link-logo

00:36 Loomatauditõrje seaduse § 11 muutmise seaduse eelnõu (307 SE) esimene lugemine video-link-logo

02:21 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni moodustamine" muutmine" (338 OE) esimene lugemine video-link-logo

03:49 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Eesti keele õppe arengu probleemkomisjoni moodustamine" muutmine" eelnõu (335 OE) esimene lugemine video-link-logo

10.03.2021 / 12:00 XIV Riigikogu, V session, Question Time Vaata täpsemalt

11:57 Infotund

12:02 Riigi sulgemine COVID-19 olukorras video-link-logo

12:03 Tervisekriis video-link-logo

12:16 Kriisijuhtimine video-link-logo

12:30 Riigi sulgemine COVID-19 olukorras video-link-logo

12:43 Riigieelarve video-link-logo

12:57 Kroonviirus ja kohalikud omavalitsused video-link-logo

13:10 Koroonakriis video-link-logo

13:30 Välistööjõud video-link-logo

13:51 Põlevkivist õli tootmise tulevik video-link-logo

09.03.2021
09.03.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:01 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (297 SE) kolmas lugemine video-link-logo

10:03 Sotsiaalkomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "COVID-19 vaktsineerimise korraldamine" arutelu video-link-logo

08.03.2021
08.03.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, V session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

15:02 Riigikogu liikme Tiiu Aro ametivanne video-link-logo

15:03 Istungi rakendamine video-link-logo

15:13 Täitemenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (315 SE) teine lugemine video-link-logo

15:23 Arupärimine vaktsineerimise kohta (nr 48) video-link-logo

16:27 Arupärimine hariduse kvaliteedi kohta koroonakriisi tingimustes (nr 49) video-link-logo

17:50 Vaba mikrofon video-link-logo

26.02.2021—07.03.2021
NO SESSIONS 26.02.2021—07.03.2021
25.02.2021
25.02.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:07 Sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (295 SE) teine lugemine video-link-logo

10:11 Eesti Vabariigi valitsuse ja Soome Vabariigi valitsuse vahelise investeeringute soodustamise ja kaitsmise lepingu muutmise ja lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (294 SE) esimene lugemine video-link-logo

24.02.2021
NO SESSIONS 24.02.2021
23.02.2021
23.02.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:01 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (297 SE) teine lugemine video-link-logo

10:08 Kaitseväeteenistuse seaduse § 15 muutmise seaduse eelnõu (324 SE) esimene lugemine video-link-logo

10:50 Finantsinspektsiooni seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (326 SE) esimene lugemine video-link-logo

22.02.2021
22.02.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, V session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

15:07 Peaminister Kaja Kallase poliitiline avaldus koroonaviiruse olukorrast video-link-logo

17:16 Korruptsioonivastase seaduse muutmise seaduse (GRECO soovituste täitmine ja julgeolekuasutuste juhtide huvide deklaratsioonide avalikkuse piiramine) eelnõu (323 SE) esimene lugemine video-link-logo

18:26 Vaba mikrofon video-link-logo

19.02.2021—21.02.2021
NO SESSIONS 19.02.2021—21.02.2021
18.02.2021
18.02.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:04 Krediidiasutuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (312 SE) esimene lugemine video-link-logo

17.02.2021
17.02.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, V session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

13:58 Istungi rakendamine

15:26 Täitemenetluse seadustiku ja kohtutäituri seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (291 SE) esimene lugemine video-link-logo

15:47 Täitemenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (315 SE) esimene lugemine video-link-logo

15:56 Vangistusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (arestimaja ülesannete üleandmine) eelnõu (275 SE) kolmas lugemine video-link-logo

16:02 Kemikaaliseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (296 SE) esimene lugemine video-link-logo

16:12 Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (keskkonnaregistri seaduse kehtetuks tunnistamine) eelnõu (292 SE) esimene lugemine video-link-logo

16:36 1996. aasta rahvusvahelise konventsiooni vastutusest ja kahju hüvitamisest ohtlike ja kahjulike ainete mereveol (HNS-konventsiooni) 2010. aasta protokolliga ühinemise seaduse eelnõu (302 SE) esimene lugemine video-link-logo

17.02.2021 / 12:00 XIV Riigikogu, V session, Question Time Vaata täpsemalt

11:58 Infotund

12:19 Tervise- ja majanduskriis video-link-logo

12:32 Koroonakriisi juhtimine video-link-logo

12:45 Tervisekriis video-link-logo

12:59 Vaktsineerimine video-link-logo

13:12 Vaktsiinid, Euroopa koostöö ning julgeolek video-link-logo

13:29 Mured seoses vaktsineerimisega video-link-logo

13:53 Riigikogu ja valitsuse koostöö video-link-logo

16.02.2021
16.02.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:28 Väliskomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimusena välispoliitika arutelu video-link-logo

15.02.2021
15.02.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, V session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

16:39 Riigikogu otsuse "Riigikogu liikmest Eesti Panga Nõukogu liikme nimetamine" eelnõu (332 OE) esimene lugemine video-link-logo

16:45 Riigikogu avalduse "Euroopa Liidu ühtse välispoliitika toetuseks ja kodanikuvabaduste kaitseks Venemaal" eelnõu (333 AE) esimene lugemine video-link-logo

17:48 Vaba mikrofon video-link-logo

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee