Riigikogu
Riigikogu
Skip navigation

Riigikogu

Calendar

Select a date range Open Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
header-logo

Verbatim records

Verbatim reports of proceedings: 119 Ava/Sulge kõik
11.04.2022 / 15:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

16:17 Välismaalaste seaduse ja välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (241 SE) kolmas lugemine video-link-logo

Vilja Toomast:

Millal hakkab Riigikogu esimees juhatama koosolekut vastavalt kodu- ja töökorra seadusele? 

Loe lähemalt

07.04.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:03 Äriregistri seaduse eelnõu (493 SE) teine lugemine video-link-logo

Vilja Toomast:

Aitäh, härra juhataja! Head riigikogulased! Äriregistri seadus on väga mahukas seadus ja siin on kogu selle seaduse uus tekst, mille me peaksime suutma koos teiega vastu võtta. Mu ettekanne tuleb üsna pikk, kuna õiguskomisjon arutas seda [eelnõu] oma kolmel komisjoni istungil ja seetõttu on ka pr... Loe lähemalt

Vilja Toomast:

Üks moment. Nende kahe paragrahviga me tõepoolest viime uude – nagu ma ütlesin, see on tegelikult täiesti uus versioon äriregistri seadusest – seadusesse sisse selle Euroopa Liidu direktiivi, mis puudutab äriregistrite sidestamissüsteemi ja teabevahetust selle vahel, et ka need oleksid kõik ühes ... Loe lähemalt

Vilja Toomast:

Jah, pärast selle seaduse vastuvõtmist saavad usuliste ühingute juhatuse liikmed, kui nad on juhatuse liikmed, kasutada registrikaardile kandmiseks oma kiriklikku nime. Mis puudutab Kojameest, siis ka Justiitsministeerium ei tahtnud seda Pandora laegast avada. Tõepoolest, et Kojamees võiks nime K... Loe lähemalt

Vilja Toomast:

Just, sisust olete täiesti õigesti aru saanud. Justiitssüsteemis on praegu üldse väga palju IT‑lahendusi ja -arendusi. Kui te vaatate selle seaduse jõustumise tähtaegasid, siis need tähtajad on eri punktidel erinevad ja see saab toimuma tõepoolest alles siis, kui vastavad tehnilised vahendid on l... Loe lähemalt

Vilja Toomast:

Jah, see on tõepoolest muutunud 40 000 kroonist 2500 euroks. Mitte küll 30 aastat tagasi, aga natuke hiljem. Aga sellele küsimusele ma tõepoolest ei oska vastata, sest ma ei ole justiitsvaldkonnas töötanud nende aastate jooksul ja komisjonis seda ei arutatud. Nagu ma ütlesin, siis enne selle sead... Loe lähemalt

Vilja Toomast: Aitäh! Loe lähemalt

26.01.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

17:46 Äriregistri seaduse eelnõu (493 SE) esimene lugemine video-link-logo

Vilja Toomast:

Suur tänu! Head kolleegid! Õiguskomisjon arutas Vabariigi Valitsuse algatatud äriregistri seaduse eelnõu 493 ettevalmistamist esimeseks lugemiseks oma 17. jaanuari istungil. Lisaks komisjoni liikmetele olid komisjoni istungile kutsutud ettekandjana justiitsminister Maris Lauri, Justiitsministeeri... Loe lähemalt

08.12.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, VI session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

14:51 Perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (474 SE) kolmas lugemine video-link-logo

Vilja Toomast:

Aitäh, austatud esimees! Head kolleegid! Perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu ehk elatise eelnõu on ette valmistatud neli aastat. Selle aja jooksul on korraldatud mitmeid ümarlaudu ja arutelusid kõiki huvitatud osapooli kaasates. Eelnõu tekst on ... Loe lähemalt

06.12.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, VI session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

15:41 Perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (474 SE) teine lugemine video-link-logo

Vilja Toomast:

Aitäh, härra aseesimees! Head kolleegid! Õiguskomisjon arutas valitsuse algatatud perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu numbriga 474 ettevalmistamist teiseks ja kolmandaks lugemiseks neljapäeval, 25. novembril. Selleks ajaks oli laekunud komisjoni... Loe lähemalt

Vilja Toomast:

Jah, see roosa jope mõte tuligi Marialt endalt. Ta tõi selle komisjonis näiteks, et eri soost laste puhul on võib-olla vaja rohkem kulutusi ja sellepärast ei peaks seda [elatismäära] 15% vähendama. Tema näide oligi selle kohta, et kui on näiteks vanem laps tütarlaps ja talle on ostetud roosa jope... Loe lähemalt

Vilja Toomast:

Ma küll ei saa aru, millisele kompromissile sa vihjad või [mis] vastaspooltele. (Saalist öeldakse midagi.) Need said komisjonis läbi arutatud ja selle valemi kohta ei tulnud ka mitte ühtegi kirjalikku ettepanekut, samuti ükski Riigikogu liige ei teinud selle kohta ettepanekuid. Nagu sa hästi mäle... Loe lähemalt

Vilja Toomast:

Jah, vastuolu ei ole. Kohtu jaoks on [teada] suhteliselt konkreetsed asjaolud, [millest lähtuda], näiteks töövõimetuks jäämine ja nii edasi. Ega neid võimalusi palju ei ole, mille puhul kohus võiks [seda raha] vähendada.

Loe lähemalt

Vilja Toomast:

Aitäh! Kogu selle seaduse loogika hakkabki sellest pihta, et seda tehakse laste huvides. Meil siin vahepeal oli ka juttu sellest, et meil on palju elatisvõlglasi, ja selle nelja aasta jooksul tuli neid juurde vähemalt tuhat. Kumb on siis parem, kas see, kui elatis on natuke väiksem kui praegu keh... Loe lähemalt

Vilja Toomast:

Aitäh! Nagu ma olen juba mitu korda öelnud, seda seadust on ette valmistatud nelja aasta jooksul. [Arvamusi] on küsitud. See põhineb Tartu Ülikooli ja PricewaterhouseCoopersi uuringutel ja kaasatud on [teisigi] lisaks nendele, kes kirjalikud ettepanekud tegid. Neid organisatsioone oli veel ja vee... Loe lähemalt

Vilja Toomast:

Jah, aga kust, mis rea pealt või mis paragrahvist sa loed, et kui me selle seaduse vastu võtame, siis 1. jaanuarist 2022 väheneb elatis 50 eurot? Mina ütleks, et võib-olla ta hoopis suureneb 50 või 100 eurot. Selle seaduse üheski paragrahvis ei ole kirjas, et elatis tingimata väheneb 50 euro võrr... Loe lähemalt

22.11.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, VI session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

15:58 Riikliku perelepitusteenuse seaduse eelnõu (438 SE) kolmas lugemine video-link-logo

Vilja Toomast:

(Kaugühendus)

Aitäh, lugupeetud esimees! Ma küsin ka kohe alguses igaks juhuks lisaaega.

Loe lähemalt

Vilja Toomast:

Austatud kolleegid! Vastupidi eelkõnelejale on mul suur rõõm, et Riigikogu on jõudnud riikliku perelepitusteenuse seaduse vastuvõtmiseni. Ma loodan, et te täna seda seadust ja selle vastuvõtmist toetate. Seaduse vastuvõtmine sattus väga õigele ajale, kuna november on lapse õiguste kuu. Ühtlasi tä... Loe lähemalt

16.11.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, VI session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:12 Perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (474 SE) esimene lugemine video-link-logo

Vilja Toomast:

Suur tänu, austatud aseesimees! Head kolleegid! Õiguskomisjon arutas Vabariigi Valitsuse algatatud perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 474 oma 9. novembri istungil. Sellest võtsid osa komisjoni liikmed ja komisjoni nõunikud, liikmetest puudus se... Loe lähemalt

16.09.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, VI session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:01 Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Ebavõrdsus Eestis – kas vaesusest saab välja kärpida?" arutelu video-link-logo

Vilja Toomast:

Aitäh! Suur tänu ettekandjale huvitava ja vajaliku ettekande eest! Minu küsimus puudutab ka tervisevaldkonda ja võib-olla isegi hetkel kõige valusamat probleemi üle maailma. Mul ei ole küll teaduslikke analüüse ega uuringuid, küll aga olen lugenud meditsiiniajakirjadest fakte selle kohta, ja arva... Loe lähemalt

16.06.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, V session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

03:48 Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (392 SE) teine lugemine video-link-logo

Vilja Toomast:

Austatud Riigikogu esimees! Head kolleegid! Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu 392 teeb ettepaneku muuta kriminaalmenetluse seadustiku § 901. Õiguskomisjon algatas kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu k.a 12. mail. Eelnõu algatamine on tõukunud Euroo... Loe lähemalt

Vilja Toomast:

Aa, ma vaatasin valesti meie kellaaega. Siis ma tutvustan teile rahulikult seda muudatusettepanekut.

14. juuniks oli  töörühm tõepoolest teinud oma parandused ja ma tutvustan, milline on uus, muudetud ettepanek. Muudatusega tehakse § 90lõikesse 2 muudatused ja nüüd näeb lõige 2... Loe lähemalt

Vilja Toomast:

Aitäh! Prokurörid on neid lubasid välja andnud umbes 3000 aastas. Kohtunikud on prognoosinud, et kui lubade väljaandmine toimub nüüd prokuratuuri ja kohtu loal, siis tõenäoliselt nende arv väheneb, ja väheneb ka selle tõttu, et lubasid saab välja anda nüüd üksnes raskete kuritegude puhul.

A... Loe lähemalt

Vilja Toomast:

Ma arvan, et te loete vale kohtuotsust. Üleüldiselt kokku maakohtud vajavad kuut eeluurimiskohtunikku koos kohtujuristi ja nõunikega. Ja see summa tõepoolest, ma leidsin üles, on vähem kui 800 000 eurot aastas. Eks nad mainivad ka seda. Sellest kuuest kohtunikust neli lähevad Harju Maakohtule ja ... Loe lähemalt

Vilja Toomast:

Jah, võin alustada kaugemalt, kui te tahate. Eesti Riigikohus tegi määruse ja küsis Euroopa Liidu Kohtult eelotsust. See Riigikohtu määrus tulenes ühest konkreetsest kriminaalasjast, mis puudutas ühe isiku paljusid vargusi ja sissemurdmisi ning advokaat vaidlustas sideandmete kasutamise, mille põ... Loe lähemalt

Vilja Toomast:

Aitäh! Ma tõepoolest pole kohtunik, see ongi kohtuniku otsustuse küsimus. Aga nagu ma siin teile just enne rääkisin, siis me tegimegi sellise valiku selles eelnõus nende muudatusettepanekutega, et vältida iga kord eraldi määramist, milline on raske kuritegu ja milline mitte. Me võtsime aluseks kr... Loe lähemalt

Vilja Toomast:

Aitäh! Ei, konkreetset kohtuasja ja konkreetseid isikuid me tõepoolest ei arutanud. Aga nagu ma teile rääkisin, siis tõepoolest see kohtuasi puudutas sedasama, ma ei tea, röövlit, kui te nii nimetate, jah. Initsiaalid on tal tõepoolest sellised.

Loe lähemalt

Vilja Toomast:

Selle ettepaneku on teinud kohtud. Loogiline põhjendus on see, et see ongi see juhus, kui tegelikult peab tegema väga kiire otsuse. Näiteks on kriminaalmenetluse huvides, selleks et menetlusega edasi minna, aegkriitiline need andmed saada. Ja sellisel juhul tuleb põhjendus esitada loa saamisele j... Loe lähemalt

Vilja Toomast:

Aitäh! Me võime siin heietada, mis need võivad olla. Ma tõepoolest pole ka ei uurija ega nende menetlustoimingute esmane läbiviija. Ma kujutan ette, et on aegkriitilised andmed. Näiteks, meil on informatsioon, et keegi on telefoniga helistanud või mingid, ütleme, kirjad või meilid on läinud ja on... Loe lähemalt

Vilja Toomast:

Aitäh! Ma just kolleegile vastasin sellel teemal, et kui me räägime sõltumatusest, mida Euroopa Liidu Kohus meile ette heitis, siis enamik maid kasutabki täpselt samasugust süsteemi, et prokurör peab taotlema kohtult luba ja kohus on see, kes selliseid andmeid lubab välja anda sideettevõtetel. Loe lähemalt

Vilja Toomast:

Aitäh! Seda ma ka enne juba selgitasin, miks see nii ei ole. Esialgses eelnõus, mis õiguskomisjoni ja Justiitsministeeriumi koostöös valmis, oligi selline põhimõte, et ei olegi kataloogi. Ei olegi nende kuritegude loetelu, mille puhul saab neid andmeid küsida, vaid jääbki nii, et prokurör peab põ... Loe lähemalt

Vilja Toomast:

Paraku on nii, et me pöördusime küll õiguskantsleri poole, aga õiguskantsler selle hetkeni ei ole oma seisukohta avaldanud. Eks ta siis avaldab võib-olla pärast seda, kui eelnõu on jõudnud sellesse menetluse faasi, kus me hakkame seda vastu võtma. Aga õiguskantsler ei ole oma arvamust avaldanud õ... Loe lähemalt

Vilja Toomast:

Aitäh! Ma olen seda juba ka siin välja öelnud, et terve aasta kohta on see 800 000 eurot ja see puudutab kohtunikke ja kohtusekretäri ja juriste, kes selle kohtunikuga töötavad, neid töötajaid. Juristi ja nõunikku või sekretäri või kuidas nad neid nimetavad. Nii et see puudutab 3 x 6 inimese tööt... Loe lähemalt

Vilja Toomast:

Aitäh! Ma tegelikult ka natuke mainisin, et seda me ei jõudnud selle lühikese aja jooksul käsitleda. Nii nagu ka Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika asekantsler Markus Kärner nentis sellesama probleemi kohta, milliseid sideandmeid üldse koguda või säilitada võib, siis see on Euroopa Liidus s... Loe lähemalt

Vilja Toomast:

Aitäh! No minu arvates või õigemini mina usun sellesse, et Eesti kohtud on sõltumatud institutsioonid, organisatsioonid. Kui siin on kahene filter minu jaoks vahel, et kõigepealt peab prokurör põhjendama, miks ta arvab, et see on ilmselgelt raske kuritegu või seda laadi kuritegu, milleks neid and... Loe lähemalt

Vilja Toomast:

Ma oma ettekandes neid natuke ka tutvustasin, aga kui te tahate, siis ma võin need teile kõik ette lugeda. Neid on täpselt nii palju ja niisugune patakas. Ma arvan, et ma teen lihtsalt väikese kokkuvõtte.

Üldiselt, Pärnu Maakohus esitas kõige põhjalikumad ettepanekud, mitte ainult ei teinud... Loe lähemalt

Vilja Toomast:

Nagu ma ütlesin, siis komisjonil oli vaja leida  tasakaal kahe poole vahel: ühelt poolt see, et kaitsta kodanike õigusi, ja teiselt poolt see, et prokuratuur saaks oma protsessi ja menetlust kiiresti edasi viia. Prokuratuur muidugi oleks toetanud esialgset eelnõu, kus ei ole ette antud nende kuri... Loe lähemalt

Vilja Toomast:

Aitäh! See inimõiguste riive oli algusest peale üks teema ja probleem. Aga see konkreetne sõnastus tuli koostöös selle töörühmaga, millest ma rääkisin, kuhu kuulusid kõik need esindajad, lisaks loomulikult ka õiguskomisjoni esindajad ja nõunikud. Sealt see sõnastus tuli. Eks see ennekõike ole sel... Loe lähemalt

Vilja Toomast:

Aitäh! Tegelikult me räägime § 1262 lõikest 2. Ja ei, me ei lahanud konkreetselt kuriteoliikide kaupa, sellist diskussiooni ei toimunud. See on konkreetne loetelu, mis on karistusseadustikus olemas. Võtke palun ette ja lugege seda paragrahvi. Me ei hakanud seda lahkama, et võtame siit ... Loe lähemalt

Vilja Toomast:

Aitäh! Komisjonis oli tõesti igasuguseid arvamusi sellel teemal. Tõepoolest oli juttu ka sellest, et nimetame raskeks kuriteoks ainult esimese astme kuriteod. Siis oli juttu sellest, et meil on olemas süüteod, mis jagunevad kuritegudeks ja väärtegudeks. Jätame väärteod välja ja anname kõikide kur... Loe lähemalt

Vilja Toomast:

See on tõepoolest spekulatsioon ja ma ei oska teiega kaasa spekuleerida. Las see jääb nii, nagu see on. Nagu te ise ütlesite, siis prokuratuur nõustus selle kompromissiga ja läheme edasi. Eks meil sügiseks jäid veel mõningad teemad üles, me arutame edasi neid küsimusi, nagu selle sama elektroonil... Loe lähemalt

Vilja Toomast:

Esiteks võib olla kolmesuguseid mõjusid. Otseselt mõjutatud on kohtud ja prokuratuur. See on otsene mõju, keda see puudutab ja mõjutab. Siis riigieelarve osa on mõjutatud sellest, et on vaja saada lisavahendeid. Aga minu meelest jälle elanikkond, inimesed, kes on kannatanud kuritegude tõttu, nad ... Loe lähemalt

Vilja Toomast:

See päris nii ei ole. Kui neid andmeid isegi on kasutatud ja prokurör teeb selle põhjenduse ja kui kohtunik sellega ei nõustu, siis lihtsalt neid andmeid ei saa kohtumenetluses kasutada.

Loe lähemalt

Vilja Toomast:

Aitäh! Ei, minu teada veel nii kaugele me pole jõudnud, sest see otsus oli ka eelotsus. Riigikohus oma määrusega küsis Euroopa Liidu Kohtult justkui eelotsuse, sest nad ise on menetlemas sedasama initsiaalidega [tähistatavat] kohtuasja – kuidas seda nimetati? Virumaa röövli kohtuasja –, ja sellek... Loe lähemalt

Vilja Toomast:

Hakkame otsast peale. Sa oled ka õiguskomisjoni liige, küllap mäletad, millest see alguse sai. Eks ma kordan veel. Riigikohtus on menetluses üks protsess ja ma saan aru, et advokaat on vaidlustanud selle, et seal on kasutatud sideettevõtjatelt saadud andmeid. Riigikohus tegi määruse ja küsis, kas... Loe lähemalt

Vilja Toomast:

Mina ütleksin vastupidi. Me ju selleni jõudsime, et tegelikult algsest eelnõust me jõudsime ikkagi kitsendamiseni ja jätsime ainult erandjuhtudel võimaluse kohtunikul ja prokuratuuril ise otsustada, kas see on raske kuritegu või mitte. Nagu sa mäletad, siis ka õiguskomisjon ei suutnud oma tarkuse... Loe lähemalt

31.05.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, V session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

15:20 Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (392 SE) esimene lugemine video-link-logo

Vilja Toomast:

Aitäh, härra esimees! Head kolleegid! Järgnevalt tutvustan teile ...

Loe lähemalt

Vilja Toomast:

Mihhail Lotmanil on protseduuriline küsimus.

Loe lähemalt

Vilja Toomast:

Ma vabandan, mina küll ei oska kuskilt kõvemaks keerata.

Loe lähemalt

Vilja Toomast:

Aitäh! Ma alustan siis otsast peale. Järgnevalt tahan tutvustada teile õiguskomisjoni 12. mail k.a algatatud kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu numbriga 392.

Eelnõu eesmärk on suurendada sõltumatust ja läbipaistvust kriminaalmenetluse raames kogutavate sideandmete päringu... Loe lähemalt

Vilja Toomast:

Komisjonis nii konkreetselt sellel teemal juttu ei olnud. Küll aga, ma loodan, ka komisjoni liige teab seda, et tegelikult Euroopa Liidus ei ole ühtset arusaama selles, kas neid elektroonilise side andmeid üldse peaks säilitama, rääkimata lubade regulatsioonist. Mõnes riigis, näiteks Prantsusmaal... Loe lähemalt

Vilja Toomast:

Mina olen aru saanud, et tegelikult see oli ministeeriumi palve ja valitsus seda toetab. See eelnõu on valitsusest läbi käinud, aga meil on jäänud loetud istungid suvesessiooni lõpuni ja kui valitsus eelnõuga välja oleks tulnud, oleks seda aega veel kulunud. Õiguskomisjon sai selle ise kiiremini ... Loe lähemalt

Vilja Toomast:

Vastaksin sellele küsimusele niimoodi: sellepärast ma rääkisingi, et Euroopa direktiivi ja ka selle põhiõiguste harta teatud artiklite koosmõjus tõepoolest vaadatakse ka põhiõiguste riivet. Aga ma juhin tähelepanu sellele, et elektroonilise side seaduse alusel – ma ei mäleta seda paragrahvi peast... Loe lähemalt

Vilja Toomast:

Ma tänan! Päris suur ja põhjalik ülevaade mul sellest küll puudub. Nende küsimuste kohta, mis on juba komisjonis menetluses, ma ei saaks ... Jah, okei, sellist väljendit mina Riigikogu puldis ei kasuta, aga olgu pealegi. Iseenesest neid kiireloomulisi [eelnõusid], kus aeg surub takka, minu mälu j... Loe lähemalt

Vilja Toomast:

Aitäh! Ma küll päris täpselt selle eelnõu kontekstis sellest võrdlusest ja hirmust nagu aru ei saa, sest esiteks on Euroopa Liidu direktiiv 2002. aastast märksa laiem, ta ei kirjuta ette, kuidas täpselt peab liikmesriik oma õigust paika panema ja kuidas reguleerima. Jutt käis sellest, et kui side... Loe lähemalt

Vilja Toomast:

Jah, ma võiks nüüd öelda, et ega me ei lahanud komisjonis erinevate kohtunike töö iseloomu ja tööprotsesse, aga on igati loogiline, et kui neid sideandmeid esimesel etapil kohtueelseks uurimiseks kogutakse, siis pöördutakse eeluurimiskohtuniku poole. Kui juba kohtuprotsess toimub, siis võib neid ... Loe lähemalt

Vilja Toomast:

Aitäh! Ma püüan, kuigi ma väidan, et ma päris nii ei väitnud. Ma rääkisin, et kohus on tõepoolest kõige sõltumatum institutsioon, organ Eesti Vabariigis, ja ma arvan, et üle maailma võib sellest nii rääkida. Aga mis puudutab prokuratuuri sõltumatust, siis ta võtab osa eeluurimisprotsessist ja sam... Loe lähemalt

Vilja Toomast:

Aitäh! Ma enne natuke markeerisin juba seda teemat, mis võib juhtuda. Võibki juhtuda see, et meie tublid advokaadid vaidlustavad kõik need load, mida prokurörid on andnud välja selleks, et saada kriminaalmenetluse läbiviimiseks sideettevõtjatelt neid salvestatud erinevate elektroonilise side vahe... Loe lähemalt

Vilja Toomast:

Vastupidi, seda ma püüangi väita, et kui kehtiv õiguskord jääks kehtima, siis advokaadid on nii nutikad küll, et nad on kindlasti lugenud seda Euroopa kohtu eelotsust, kus vaidlustatakse selline lubade väljaandmise kord, ja selle tõttu nad vaidlustaksid. Vastupidi, kehtiva korra puhul hakatakse k... Loe lähemalt

12.05.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, V session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

13:59 Istungi rakendamine

Vilja Toomast:

(Kaugühendus)

Aitäh, austatud aseesimees! Head kolleegid! Õiguskomisjoni nimel annan Riigikogu menetlusse eile õiguskomisjoni algatatud kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu.

Eelnõu eesmärk on suurendada sõltumatust ja läbipaistvust kriminaalmenetluse raames kogutavate... Loe lähemalt

10.02.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, V session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

14:17 Vangistusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (arestimaja ülesannete üleandmine) eelnõu (275 SE) teine lugemine video-link-logo

Vilja Toomast:

Austatud aseesimees! Head Riigikogu liikmed! Vangistusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (arestimaja ülesannete andmine) eelnõu algatas Vabariigi Valitsus 19. oktoobril 2020. aastal. Eelnõu peamine eesmärk on luua võimalus vanglas lisaks süüdimõistetutele ja v... Loe lähemalt

Vilja Toomast:

Alustan tagumisest osast, sellest joobes isikute viibimisest vangla territooriumil. Tõepoolest, seadusesse viiakse sisse märge, et kainenema toodud inimesed võivad viibida nendes ruumides, mis on ette nähtud lühiajaliseks kinnipidamiseks ehk arestiks. Eraldi sektsioon tähendab seda, et vangla ter... Loe lähemalt

Vilja Toomast:

Lühivastus oleks see, et seda komisjonis ei arutatud ja kinnisvaraarendustest ei tea ma mitte midagi. Samas ei ole praegu tõesti teada, kas Riigi Kinnisvara Aktsiaselts müüb Tartu arestimaja maha või mitte. Nii Tartu arestimaja kui ka Jõhvi arestimaja kuuluvad Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsile. See... Loe lähemalt

Vilja Toomast:

Aitäh küsimuse eest! Nagu ma ütlesin, tõepoolest, olukord Eesti vanglates – meil on ju viimasel ajal ehitatud mitu uut vanglat – on tõepoolest palju paranenud. Juttu oli lühidalt Soome riigist, küll selles kontekstis, et ka Soomes asuvad arestimaja ja vangla ühes ja samas hoones. Rohkemate riikid... Loe lähemalt

Vilja Toomast:

Võtame siis Tartu Vangla, kuigi ma arvan, et see vastus on siiski üldine. Ei, tõepoolest, komisjon ei arutanud, mida sinna võiks veel üle viia. Küll arutati seda teemat, et kui sinna arestimaja üle viiakse, siis luuakse tingimused kõikidele uurijatele ja menetlejatele ja nii edasi. Aga et eraldi ... Loe lähemalt

Vilja Toomast:

Aitäh! Ma ei öelnud, et see on arestimaja enda asi. Ma vastasin väga täpselt, et Tartu arestimaja kuulub Riigi Kinnisvara AS-ile ja Riigi Kinnisvara AS otsustab, mis ta selle majaga edasi teeb. Küsimuse teisele poolele ma oskan ainult vastata, et õiguskomisjon minu arvates ei ole uurimisorgan. Me... Loe lähemalt

Vilja Toomast:

Ma tänan küsimuse eest! Ma saan jälle vastata, et selliseid asju komisjonis ei arutatud. Tõepoolest nii ka oli. Ja ma ei oskagi muud vastata – mida sa ikka vastad. Vanglaosakuid? Okei, räägime sellest koridoris.

Loe lähemalt

Vilja Toomast:

Aitäh! No me kõik teame, kui suur on Tartu linn. Vähem kui viis kilomeetrit vana arestimaja ja Tartu Vangla vahel ei ole nii pikk maa, et kannatanud ei saaks kohale minna. Selle seaduseelnõu kohaselt ja ka Justiitsministeeriumi ja Siseministeeriumi esindajate kinnitusel on kannatanutele tagatud 2... Loe lähemalt

Vilja Toomast:

Aitäh! Me tõepoolest ei arutanud seda, kuidas politseiametnikud oma igapäevast tööd teevad. Kui kannataja tahab pöörduda politsei poole, siis tal on erinevad võimalused. Kas ta helistab politsei telefoninumbril ja politsei tuleb tema juurde, ta ootab seda kodus, või ta läheb millalgi sinna kurite... Loe lähemalt

Vilja Toomast:

Kuidas ma sellele vastan? Vastan selliselt, et tõepoolest on erinevas vanuses ja erineva staatusega politseiametnikke. Loomulikult ei ole selle seaduseelnõu eesmärk saata politseipensionil olevaid inimesi tänavatele patrullima, aga politseil vabaneb vaba ressurss nii raha kui ka inimeste näol nin... Loe lähemalt

12.01.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:02 Sotsiaalkomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Eesti rahvastiku tervise arengukava 2020–2030" arutelu video-link-logo

Vilja Toomast:

Aitäh! Austatud ettekandja! Minu küsimus puudutab ikkagi minu jaoks jätkuvalt olulist küsimust, mis on HIV‑i ja aidsi teema, aga ma jõuan ka COVID‑ini. Minu teada enamik avalikust rahast, mida kasutatakse ennetustööks ja rahvaterviseks, käib teie instituudi kaudu. Ma protsente ei hakka ütlema, kü... Loe lähemalt

16.12.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, IV session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

14:59 Kriminaalmenetluse seadustiku ja kohtuekspertiisiseaduse muutmise seaduse (arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikuse tunnustamise määruse ning Euroopa Prokuratuuri määruse rakendamine) eelnõu (261 SE) teine lugemine video-link-logo

Vilja Toomast:

Ma tänan, härra juhataja! Head kolleegid! Vabariigi Valitsuse algatatud kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse (arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikuse tunnustamise määruse rakendamine) eelnõu 261 läbis esimese lugemise täiskogu saalis 11. novembril.

Tuletan väga lühidalt m... Loe lähemalt

15.12.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, IV session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:21 Peaminister Jüri Ratase poliitiline avaldus seoses COVID-19 haigusega kujunenud olukorraga Eestis video-link-logo

Vilja Toomast:

Suur tänu! Lugupeetud peaminister, ma tulen siiski tagasi selle vaktsineerimiskava juurde. On teada, et Saksamaa eetikanõukogu esimees Alena Buyx tutvustas juba kaks nädalat tagasi, 1. detsembril Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni istungil Saksamaa üksikasja... Loe lähemalt

14.12.2020 / 15:00 XIV Riigikogu, IV session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

15:51 Riigikogu otsuse "Rahvahääletuse korraldamine abielu mõiste küsimuses" eelnõu (288 OE) esimene lugemine video-link-logo

Vilja Toomast:

Ma tänan! Hea ettekandja! Ma ei tea, kas ma olen millestki valesti aru saanud. Abielu on ju ennekõike eraeluline küsimus ja see, kas ma olen abielus või ei ole, on täiesti mu isiklik asi. Küsimus puudutabki seda, kas saab panna eraelulist küsimust rahvahääletusele ja nimetada seda riigielu küsimu... Loe lähemalt

09.12.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, IV session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

14:02 2021. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (254 SE) kolmas lugemine

Vilja Toomast:

Suur tänu! Hea ettekandja! Ma muidugi ei saa aru, kust see mõte tuli, et kolm fraktsiooni koos need katuserahade muudatusettepanekud esitavad, aga no see selleks. Küllap te kartsite, et te koalitsiooni sees vastastikku ei toeta üksteise ettepanekuid. Aga teiseks ma tahan öelda, et mind häirib see... Loe lähemalt

Vilja Toomast:

Ma tänan! Ma siiski teen veel ühe korrektuuri sulle: katuserahad tulid tegelikult kasutusele juba eelmisel sajandil. Minu mäletamist mööda oli see Mart Siimanni valitsus, kes hakkas tõepoolest olukorda parandama. Ja need olid ennekõike regionaalsed investeeringud, millega parandati piirkonnas ka ... Loe lähemalt

24.11.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, IV session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:05 Notariaadiseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (200 SE) teine lugemine video-link-logo

Vilja Toomast:

Suur tänu! Head kolleegid! Notariaadiseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu oli Riigikogus esimesel lugemisel 14. oktoobril k.a. Lühidalt selle eelnõu sisust teile meeldetuletuseks.

Eelnõu muudab 14 seadust, ennekõike vabakutseid puudutavaid seaduseid. Põhiline, mida muudetakse,... Loe lähemalt

Vilja Toomast:

Kui te mäletate, siis me kevadel arutasime tsiviilseadustiku üldosa seadust ja seal kehtestati paljudele juriidiliste isikute organitele üldised põhimõtted üldkogude läbiviimiseks. Kui konkreetselt vastata, siis tegelikult kehtestab advokatuuri juhatus ja laiemalt üldse füüsilise isiku organi juh... Loe lähemalt

Vilja Toomast:

Kui ma ütlesin, et eelnõu puudutab advokaatide tasustamist, siis mul tõenäoliselt keel vääratas. Tegelikult puudutab see kohtutäiturite tunnitasu, mis on olnud väga madal, ja nüüd tunnitasu tõstetakse. On väike regulatsioon, et alates teisest tunnist tõuseb kohtutäituri tasu 40 euroni. Nii et kui... Loe lähemalt

Vilja Toomast:

Enne kehtestas selle advokatuur. See riigi õigusabi seaduse muudatus, mis me teeme, puudutab ennekõike advokatuuri advokaate. Ja see enne oli advokatuuri all, nüüd läheb üldiselt Justiitsministeeriumi haldusalasse.

Loe lähemalt

Vilja Toomast:

Aitäh! Nii Justiitsministeerium kui ka õiguskomisjon arvasid tõepoolest, et nende tasu on väike. Esiteks, see pole muutunud 20 aasta jooksul, aga hinnad on selle aja jooksul tõusnud päris palju. Nii et tõepoolest komisjon nõustus Justiitsministeeriumi ettepanekuga kohtutäiturite tunnitasu tõsta n... Loe lähemalt

Vilja Toomast:

Aitäh! Mina ei rääkinud notarite töötasust, see on hoopis teine teema, ma räägin kohtutäiturite töötasust, mille kehtestab riik. Mina soovitan lihtsalt, et kui olete seadust rikkunud, siis tuleb oma trahv ära maksta. See ongi hoiatustrahv ja sellepärast see ongi suhteliselt väike. See on hoiatust... Loe lähemalt

19.11.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, IV session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:06 Kultuurikomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Õpetajate järelkasv ja õpetajaameti väärtustamine kui Eesti riigi jätkusuutlikkuse alustala“ arutelu video-link-logo

Vilja Toomast:

Ma tänan! Austatud professor! Mina olen kõrghariduse saanud teises süsteemis, nõukogude ajal, ja minu psühholoogikutsega käis kaasas ka pedagoogikutse. Tol ajal oli see nii. Aga mu küsimus puudutab stipendiumeid. Ma ei laiendaks neid mitte ainult õpetajaks õppivatele üliõpilastele, vaid kõigile k... Loe lähemalt

18.11.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, IV session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

15:40 2021. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (254 SE) teine lugemine video-link-logo

Vilja Toomast:

Suur tänu! Hea ettekandja! Ma tulen korraks tagasi selle 35 miljoni juurde, mida me oleme küsinud lisarahastusena haigekassale ja millest saaks õdedele palka maksta. Tahan öelda, et see 35 miljonit ei ole laest võetud. See on tegelikult üles kerkinud läbirääkimistel, kui töövõtjad, tööandjad ja h... Loe lähemalt

Vilja Toomast:

Ma tänan! Head kolleegid! Ükskord uuristab ka vesi kivi sisse augu. Nii jätkan ka mina. Eesti Haiglate Liit, Eesti Kiirabi Liit, Eesti Perearstide Selts ja Eesti Õdede Liit alustasid selle aasta suvel läbirääkimisi kollektiivlepingu sõlmimise üle, mis puudutab õdede töötasustamist kõikides tervis... Loe lähemalt

11.11.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, IV session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

14:05 Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2019.–2020. aastal

Vilja Toomast:

Ma tänan! Austatud ettekandja, austatud riigikontrolör! Ma jätkan ka tervishoiu teemal. Te rääkisite siin personali puudusest tervishoiusüsteemis päris pikalt ja ennekõike küll perearstidest, aga Helmen Kütt puudutas ka õdede puudujääki. Te mainisite, et isegi väljaõppinud perearstid lahkuvad suh... Loe lähemalt

16:22 Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse (arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikuse tunnustamise määruse rakendamine) eelnõu (261 SE) esimene lugemine

Vilja Toomast:

Head kolleegid! Õiguskomisjon arutas Vabariigi Valitsuse algatatud kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse ehk arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikuse tunnustamise määruse rakendamise eelnõu 261 komisjoni istungil 27. oktoobril 2020. Lisaks komisjoniliikmetele ja komisjoni nõunike... Loe lähemalt

10.11.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, IV session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:01 Riigikogu otsuse "Ettepanek Vabariigi Valitsusele Eesti alus- ja üldharidusasutuste töö korraldamiseks ühtsetel alustel COVID-19 viiruse oludes" eelnõu (242 OE) esimene lugemine video-link-logo

Vilja Toomast:

Aitäh! Hea ettekandja! Kas nendes juhistes peaks sinu arvates olema ka eraldi ettekirjutused või reeglid Tallinna Linnavalitsusele, kes jätkuvalt ei arvesta klassikomplektide maksimaalse lubatud suurusega, ja seetõttu selle asemel, et püüda õpilasi hajutada ja kool avatuks ning õpilased kontaktõp... Loe lähemalt

Vilja Toomast:

Aitäh! Hea ettekandja! Kas te oskate öelda, kas haridusministeerium on põhjendanud, miks see juhend valmis alles novembri alguseks? Sest minu teada algab Eestis kooliaasta 1. septembril ja meil oli kevadest alates neli kuud aega, et teha see juhend 1. septembriks valmis. Kas haridusministeeriumi ... Loe lähemalt

10:56 Riigikogu otsuse "Riigikogu liikmest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikme nimetamine" eelnõu (280 OE) esimene lugemine video-link-logo

Vilja Toomast:

Jah, aitäh! Nagu me kõik eile kuulsime, esitas Riigikogu liige Kalle Grünthal Riigikogu menetlusse eelnõu ringhäälinguseaduse muutmise kohta. Kuidas teile kultuurikomisjoni esimehena tundub, kas uus ringhäälingu nõukogu liige, kui me ta kinnitame, hakkab ka arvestama selle eelnõuga? Kuna koalitsi... Loe lähemalt

09.11.2020 / 15:00 XIV Riigikogu, IV session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

16:00 34 Riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks rahandusminister Martin Helmele video-link-logo

Vilja Toomast:

Ma tänan! Härra Helme! Mina küll siin saalis rõõmus ei ole ja mind te ei pea siin sugugi sellisel kujul lõbustama. Tegelikult olen ma väga kurb ja mul on väga häbi, nagu ütleb tänases ajalehes ka Riigikogu endine esimees Ene Ergma, et tal on häbi, kallid kaasmaalased, meie valitsuse pärast. Te üt... Loe lähemalt

Vilja Toomast:

Tänan! Härra Helme! Mul on väga lihtne ja konkreetne küsimus. Kas te olete kunagi valmis tunnistama, et te olete elus eksinud, et te olete kaotanud, ja valmis ka selle eest vabandama?

Loe lähemalt

17:36 Arupärimine turismisektori toetusmeetmete kohta (nr 43) video-link-logo

Vilja Toomast:

Aitäh! Lugupeetud peaminister! Urve Tiidus juba püüdis küsida seoses selle homse kavandatava valitsuse aruteluga, aga ma nagu ei kuulnud, et te oleks midagi vastanud. Kas te võite meile täna öelda, kas te planeerite homme ka piiranguid, mis võiksid veel kord otseselt mõjutada turismisektorit?

Loe lähemalt

28.10.2020 / 12:00 XIV Riigikogu, IV session, Question Time Vaata täpsemalt

13:31 Tervishoiuteenused video-link-logo

Vilja Toomast:

Ma tänan! Hea minister! Eesti Haiglate Liit, Eesti Kiirabi Liit, Eesti Perearstide Selts ja Eesti Õdede Liit alustasid selle aasta suvel läbirääkimisi kollektiivlepingu sõlmimise üle, mis puudutab õdede töö tasustamist kõikides tervishoiuasutustes, mis pakuvad ka õdede teostatavaid teenuseid, sea... Loe lähemalt

Vilja Toomast:

Ma tänan! Jätkame siis õdede teemat. Need numbrid sain ma rahandusministrilt eelarve eelnõu esimese lugemise käigus. Eestis on praegu täitmata 600 õe ametikohta. Selleks, et õdesid oleks rahvaarvu kohta sama palju kui Euroopas keskmiselt, vajame juurde 4000 õde – seda nii Eesti kui ka muu maailma... Loe lähemalt

27.10.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, IV session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:13 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele seadusandlike muudatuste väljatöötamiseks pikaajalise hoolduskoormuse probleemi lahendamiseks" eelnõu (224 OE) esimene lugemine video-link-logo

Vilja Toomast:

Aitäh, härra juhataja! Hea Helmen! Minu küsimus ei puuduta nüüd küll otse seda eelnõu, aga kindlasti ta tõukub sellest, sest ühe punktina sa nimetasid ka tervishoiu ja sotsiaalhoolekande integreeritust. Mulle on see hästi oluline, sest olles ise praktikuna näinud, kui suur see vajadus on, siis ma... Loe lähemalt

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee