Riigikogu
Riigikogu
Skip navigation

Riigikogu

Calendar

Select a date range Open Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
header-logo

Verbatim records

Verbatim reports of proceedings: 14 Ava/Sulge kõik
08.06.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

18:36 Perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (619 SE) teine lugemine video-link-logo

Timo Suslov:

Aitäh, hea juhataja! Hea ettekandja! Mul on tõepoolest hea näha, nagu Taavi Aas ka siin ütles, et selline entusiastlik ettekanne. Kuigi ühtegi analüüsi sellel eelnõul tehtud ei ole. Kahju on mul aga sellest, et sellist kindlust ei olnud eestikeelse alushariduse eelnõu juures, vaid hoopis vastupid... Loe lähemalt

30.05.2022 / 15:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

15:08 Perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (619 SE) esimene lugemine video-link-logo

Timo Suslov:

Aitäh, hea juhataja! Hea ettekandja! Esiteks ühe sellise info siia juurde, et kõik pensioniotsused, mida te eelnevalt olete siin vihjanud, on tegelikult RES-is sees olnud, aga peretoetused ei ole teps mitte. Te tõite hästi palju välja oma jutus, et toetusite Praxise uuringutele aga miks te ei ole... Loe lähemalt

06.04.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

20:21 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse eelnõu (523 SE) esimene lugemine video-link-logo

Timo Suslov:

Aitäh, hea juhataja! Kallid kolleegid! Teen kokkuvõtte komisjoni aruteludest. Keskkonnakomisjon arutas 7. märtsil käesoleval aastal antud seaduseelnõu ja keskkonnaminister Erki Savisaar tegi seal sama põhjaliku ülevaate. Kohal olid ka Keskkonnaministeeriumi veeosakonna juhataja Karin Kroon ja nõu... Loe lähemalt

15.02.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:01 Olulise tähtsusega riikliku küsimusena välispoliitika arutelu video-link-logo

Timo Suslov:

Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud minister! Te tõite oma ettekandes välja selle, et Madridis on plaanis võtta vastu NATO uuendatud strateegiline kontseptsioon. Oskate öelda, kas siia alla mahub ka NATO laienemine näiteks Soome ja Rootsi suunal?

Loe lähemalt

24.11.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, VI session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

17:51 Keskkonnaseire seaduse muutmise seaduse eelnõu (440 SE) teine lugemine

Timo Suslov:

Aitäh, hea juhataja! Kallid kolleegid! Vabariigi Valitsuse algatatud keskkonnaseire seaduse muutmise seaduse eelnõu esimene lugemine lõpetati 27. oktoobril. Tähtajaks, millal muudatusettepanekuid sai esitada, ühtegi muudatusettepanekut ei esitatud. Järgnes keskkonnakomisjoni istung, mis toimus 15... Loe lähemalt

18.11.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, VI session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:03 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Euroopa Liidu ja Eesti kliimaeesmärgid aastani 2030 – "Eesmärk 55" saavutamine" arutelu video-link-logo

Timo Suslov:

Aitäh! Väga hea ülevaade! Ma arvan, et meil siin selle paketi raames on kindlasti väga palju võimalusi, aga ka väga palju väljakutseid. Siin ma olen eelkõnelejaga täiesti nõus, et infot on palju ja võib-olla tekibki kuskilt nagu müra. Toon selle kohta ühe näite ja küsimuse esitan lõpus. LULUCF‑i ... Loe lähemalt

Timo Suslov:

Aitäh, hea esimees! Hea ettekandja! Väga hea kõne! Ma lihtsalt võtan sellest kõnest ühe jupi välja. Mainisite tasuta transporti, see on mu lemmikteema. Toon ühe näite Harjumaa kohta. Tasuta transpordi rahastamise tõttu oleme jõudnud sellisesse etappi, kus tegelikult tuleks hakata liine sulgema. Ü... Loe lähemalt

27.10.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, VI session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

14:44 Noorsootöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (411 SE) esimese lugemise jätkamine video-link-logo

Timo Suslov:

Austatud juhataja! Head kolleegid! Viimasel ajal on tõesti räägitud siin – ja see on palju emotsioone tekitanud – huvitegevuse lisarahastusest. Minu väide on see, et praegune täiendav huvitegevuse toetamine ei ole süsteemne tegevus. Selle mõte oli uute tegevuste tekitamine, vähekindlustatud noort... Loe lähemalt

Timo Suslov: Jah, üks minut. Loe lähemalt

Timo Suslov:

Lõpetuseks, head kolleegid, ärge muretsege! KOV-ides, kus volikogu saadikutel on prioriteedid paigas, kokkuhoidu noorte arvel ei tehta ja riik ei pea ka muretsema. Aitäh!

Loe lähemalt

19:43 Keskkonnaseire seaduse muutmise seaduse eelnõu (440 SE) esimene lugemine video-link-logo

Timo Suslov:

Aitäh, Riigikogu esimees! Head liikmed! Annan lühikese ülevaate keskkonnakomisjonis toimunust. Keskkonnakomisjon arutas teemat teisipäeval, 12. oktoobril k.a. Komisjoni liikmetest olid kohal Heiki Kranich, Igor Kravtšenko, Natalia Malleus, Timo Suslov ja Yoko Alender. Kutsutud olid Keskkonnaagent... Loe lähemalt

20.10.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, VI session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

17:06 Väärteomenetluse seadustiku, liiklusseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (457 SE) esimene lugemine video-link-logo

Timo Suslov:

Aitäh, hea eesistuja! Hea minister! Mul on selline küsimus, et eelnõus on palju räägitud statsionaarsest kaamerast, aga kui rääkida näiteks mobiilsetest kaameratest, mis ka politseil on, siis kas selline võimalus on ka kohalikel omavalitsustel. Nad võiksid soetada selle koostöös ja see poleks ühe... Loe lähemalt

29.09.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, VI session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

14:33 "Transpordi ja liikuvuse arengukava 2021–2035" arutelu video-link-logo

Timo Suslov:

Aitäh, austatud juhataja! Hea minister! Kindlasti te arvate, et ma küsin vesiniku kohta. Aga seekord ma seda ei tee, sest eile te ütlesite siitsamast puldist, et mõned õunad on nendele inimestele pähe kukkunud, kes vesinikust räägivad. Ma küsin ühistranspordi korralduse kohta. Selles arengukavas ... Loe lähemalt

01.06.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:01 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Eesti energiajulgeoleku ja varustuskindluse väljakutsetest" arutelu

Timo Suslov:

Aitäh, hea juhataja! Hea Riho Terras, aitäh selle ettekande eest! Te rääkisite siin salvestustehnoloogiast, et see ei ole veel vajalikul kujul valmis. Võib-olla ei ole ka. Aga tuletan teile meelde, et täna on selline aastapäev, kus me tähistame seda, et 30 aastat tagasi me tegime esimese mobiilte... Loe lähemalt

19.05.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, V session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

19:05 Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsiooni ratifitseerimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (364 SE) teine lugemine video-link-logo

Timo Suslov:

Austatud juhataja! Head kolleegid! Teie ees on teisel lugemisel Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsiooni ratifitseerimise seaduse muutmise seaduse eelnõu. Annan teile lühikese ülevaate sellest, mis kahe lugemise vahel on toimunud.

Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konve... Loe lähemalt

21.04.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, V session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

15:06 Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsiooni ratifitseerimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (364 SE) esimene lugemine video-link-logo

Timo Suslov:

Austatud juhataja! Austatud kolleegid! Kõnealune muudatus oli tõepoolest keskkonnakomisjonis menetluses 12. aprillil k.a. Kohal oli enamik komisjoni liikmeid ja kutsutud olid ka keskkonnaminister ja kaks ministeeriumi ametnikku, kes andsid sisulise ülevaate, miks just neid muudatusi on vaja siia ... Loe lähemalt

15.04.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:03 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Kliimaneutraalne Eesti aastaks 2035?“ arutelu video-link-logo

Timo Suslov:

Aitäh, hea juhataja! Hea sõnavõtja! Mul on hea meel siit kohapealt oma esimene küsimus esitada just teile. Tulen kolleeg Andres Metsoja küsimuse juurde tagasi ja küsin raudtee arendamise kohta. Tõepoolest, raudtee arendamine on hästi oluline. Ja kliimaneutraalsuse eesmärkide mõttes on oluline ka ... Loe lähemalt

Timo Suslov:

Aitäh, hea juhataja! Hea Yoko! Sinu ettekande lõpus on tegelikult ka väga hea ettepanek välja toodud, et tuleks luua kliimakogu. Minu meelest suurepärane ettepanek ja ma loodan, et see jõuab siit ettekandest ka edasi. Aga küsin sinu arvamust selle kliimakogu kohta. Sa tõid välja, et nad oleks teg... Loe lähemalt

27.01.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, V session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

14:00 Riigikogu liikmete ametivanne video-link-logo

Timo Suslov:

Lugupeetud juhataja! Austatud Riigikogu! Asudes täitma oma kohustusi Riigikogu liikmena Riigikogu XIV koosseisus, annan vande jääda ustavaks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale. Aitäh! (Aplaus.)

Loe lähemalt

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee