Riigikogu
Riigikogu
Skip navigation

Riigikogu

Calendar

Select a date range Open Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
header-logo

Verbatim records

Verbatim reports of proceedings: 77 Ava/Sulge kõik
06.07.2022 / 15:30 XIV Riigikogu, extraordinary session Vaata täpsemalt

15:28 Istungi rakendamine

Alar Laneman:

Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Annan EKRE fraktsiooni rea saadikute nimel üle arupärimise kaitseministrile kindralite koondamisest Kaitseväes. Arupärimise aluseks on informatsioon, mis eelmisel nädalal läbi meedia jõudis avalikkuseni. Jutt on kolme väga kõrge kvalifikatsiooniga kaitse... Loe lähemalt

16.06.2022 / 10:45 XIV Riigikogu, VII session, additional sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:48 39 Riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks haridus- ja teadusminister Liina Kersnale video-link-logo

Alar Laneman:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud minister! Selles on teil õigus, et olenemata sellest, kes lepingu alla kirjutab, vastutab ikkagi juht ja selleks on minister. Aga ma loodan, et te nõustute sellega, et kui otsused ja tegevused vajavad hiljem pikki seletusi, tõestamaks, et need olid vaj... Loe lähemalt

Alar Laneman:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud minister! Aitäh eelmise vastuse eest! Ma olen nõus, et praktiline kasu oli olemas, aga minu küsimus oligi selles, et tihti otsuste puhul me näeme tulemuste kõrval ka juhtumisi tagajärgi, mida me ei soovinud või mida me ei plaaninud. Täna on siin saalis... Loe lähemalt

01.06.2022 / 12:00 XIV Riigikogu, VII session, Question Time Vaata täpsemalt

12:54 Elanikkonnakaitse video-link-logo

Alar Laneman:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud minister! Elanikkonnakaitse temaatika on seoses Ukraina sõjaga olnud rohkem või vähem pidevalt tähelepanu keskpunktis. See on arusaadav, teema puudutab inimeste elu ja tervist kõige raskemal hetkel, kui see peaks saabuma. Sellest ka minu küsimus. Me ju... Loe lähemalt

Alar Laneman:

Aitäh selle vastuse eest! Mind üllatas see intervjuu, see ei läinud kokku senise kuvandiga Päästeameti suhtes ja ka peadirektori suhtelis. Sellepärast siin ka see küsimine. Seal oli teine halb lõik. Tsitaat kaks: "Ühelt poolt küsiti pärast 24. veebruari, kus minu varjend on, teisalt aga võime küs... Loe lähemalt

30.05.2022 / 15:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

19:16 Kaitseväe korralduse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Politsei- ja Piirivalveameti laevade üleandmine Kaitseministeeriumi valitsemisalasse) eelnõu (572 SE) teine lugemine (usaldusküsimusega seotud eelnõu) video-link-logo

Alar Laneman:

Aitäh! Kuna mind hea kolleeg mainis, siis ma kasutan juhust. Kõigepealt tänu kolleeg Heikile väga selge formuleerimise eest, mida oli mul ka plaanis öelda. Aga ma kasutan juhust ja rõhutan üle selle, et õiguskantsler ka ei andnud kiitvat hinnangut meie lahendusele, seda esiteks. Teiseks, laevasti... Loe lähemalt

11.05.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

15:25 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ja käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (565 SE) esimene lugemine video-link-logo

Alar Laneman:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea Martin! Mul on keeruline aru saada sellest kafkalikust maailmast. On selline hoiak, et elukallidus meil tõuseb, inimeste elujärg halveneb, samas me kuuleme, et riigil ei ole raha, valitsusel ei ole raha. See on tõeliselt kafkalik, sest kust tuleb see arusaa... Loe lähemalt

04.05.2022 / 17:00 XIV Riigikogu, VII session, additional sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

20:19 Riigi 2022. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu (608 SE) esimene lugemine video-link-logo

Alar Laneman:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud minister! Selle olukorra lahendamiseks kavandatud meetmed ja sellele tähelepanu osutamine on loomulikult mõistlik ja asjakohane, aga mulle tundub, et mõned rõhuasetused ja võib-olla ka mõte on siin kaotsi läinud. Me oleme kuulnud, et see on meil sõjaee... Loe lähemalt

Alar Laneman:

Aitäh! Tänan selle eelmise selgituse eest! Ma olen nõus, et siin on teatud loogika, aga minu küsimus tõukus sellest, et nüüd tuli uuesti uudis, et Sotsiaalministeerium vastutab kõigi põgenikega seotud tegevuste eest. Sealt tuli ka minu küsimus. Ja politsei toetab ju igat valdkonda meil ja Sisemin... Loe lähemalt

13.04.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

18:33 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele Eesti sõjalise kaitseplaani täiendamiseks" eelnõu (554 OE) esimene lugemine video-link-logo

Alar Laneman:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja! Ma siiski pean tunnistama, et oli küsimusi ja minu arust olid ka üsna head vastused härra Hepnerilt. Teine lugu oli see, et need vastused võib-olla ei olnud alati oodatud, aga diskussioon oli. Ma tahaksin tänada ka Matit selle eest, et tegelikul... Loe lähemalt

12.04.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:01 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Olukorrast Ukraina abistamisel" arutelu video-link-logo

Alar Laneman:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud ettekandja, tänu selle ettekande eest! Tuleb ka öelda, et teie aktiivsus Ukraina toetamisel on väga sümpaatne ja kindlasti väga suureks abiks Ukrainale. Ja seepärast ma küsingi teie käest. Et igasugune tegevus saaks olla edukas, peab olema kõigepealt s... Loe lähemalt

Alar Laneman:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Väga austatud välisminister! Soovin teile jõudu selle väga tänuväärse töö juures, et me siiski näeksime reaalseid tulemusi selles hullus olukorras ja et reaalne abi jõuaks inimesteni. Aga mul siiski on vajadus küsida [selle kohta], et teie samuti kasutate selli... Loe lähemalt

Alar Laneman:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Väga austatud ettekandja! Tuleb meelde ütlus, et kui tahad, et midagi ära tehtaks, siis usalda see naistele. Te olete rääkinud sellest, mida Ukrainale on vaja, ja Ukraina on tänulik selle eest. Aga ma arvan, et ka Eesti on tänulik selle õppetunni eest, mis kahj... Loe lähemalt

11.04.2022 / 15:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

Alar Laneman:

Aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees! Ma olen sunnitud ühinema hea kolleegi Leo Kunnase protestiga. Sellel nädalal on meil nüüd põrkuvad märgilised sündmused. Täna esimese päevakorrapunktiga me fikseerime Venemaa laiaulatusliku kallaletungi hoopis kui Ukraina sisekonflikti. Siis on meil videokohtu... Loe lähemalt

06.04.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

17:40 Kaitseministri 2022. aasta ettekanne riigi pikaajalise arengustrateegia "Eesti 2035" elluviimisest video-link-logo

Alar Laneman:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud kaitseminister! Elu on teinud korrektiive meie kavadesse, esmajärjekorras riigikaitse arengukavade nendesse pakettidesse, mis meil on siin mitu korda kõneks olnud. Kas te seda reaalsusega kokkuviimist plaanite kasutada ka eelnevate teiste suurte otsust... Loe lähemalt

21:45 Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (536 SE) esimene lugemine video-link-logo

Alar Laneman:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud minister! Mul on selline küsimus. See seaduseelnõu on ju üsna pikka aega näidanud, et põhjustab ühiskonnas pingeid, usaldamatust inimeste vahel ja usaldamatust ka riigiasutuste vastu. Ma tahaksin küsida ajastuse kohta. Praegusel hetkel on see taustaks ... Loe lähemalt

Alar Laneman:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud minister! Ma ei kavatsenud küsida, aga pean seda siiski tegema. Ma ei ole nõus selle [väitega], et meie õigussüsteem toimib, kui näiteks seitse kuud ei ole mingit menetluslikku otsust, sest õigussüsteemiga tuttavatele inimestele on teada näiteks kaks s... Loe lähemalt

06.04.2022 / 12:00 XIV Riigikogu, VII session, Question Time Vaata täpsemalt

13:32 Uute sõjaliste võimete arendamine video-link-logo

Alar Laneman:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud kaitseminister! Lugupeetud ministrid! Loodetavasti järgneb tänasele päevale ka homne ja ülehomne. Sellest ka minu küsimus. Kaitsetööstuse arendamine on Kaitseministeeriumi ülesanne. Aastate jooksul on palju tehtud, on vahendeid eraldatud, on erinevates... Loe lähemalt

Alar Laneman:

Aitäh vastuse eest, lugupeetud minister! Ma oleksin siiski huvitatud natuke täpsemast seletusest. Kas meil on olemas mingid eesmärgid, võib-olla kas või nimetada valdkondi või konkreetseid võimekusi, kuhu me tahame jõuda? Eri riikides on ju kuidagi sinna jõutud, nendel on need kaitsetööstuse ette... Loe lähemalt

05.04.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:05 Sotsiaalkaitseministri 2022. aasta ettekanne "Riigi pikaajalise arengustrateegia "Eesti 2035" elluviimisest" video-link-logo

Alar Laneman:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Väga austatud minister! Põgenikke tuleb aidata, [selles] ei ole mingit kahtlust. Ja see, kuidas te neid toetate ja sellesse suhtute, jätab sümpaatse mulje, siin pole midagi öelda. Aga minu küsimus tekkis teie vastusest Mart Helme küsimusele, millest jäi mulje, ... Loe lähemalt

04.04.2022 / 15:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

16:14 Arupärimine julgeolekupoliitika aluste uuendamise kohta (nr 122) video-link-logo

Alar Laneman:

Lugupeetud istungi juhataja! Austatud peaminister! Nende riigikaitse arengukava lisapakettidega, nende lisavõimekustega üritab valitsus teha otsuseid riigikaitse valdkonnas rohkem reaalsusele vastavaks. Sest tunnistagem, see ei ole hea märk, kui kümneaastane kava peab juba kolme kuu jooksul saama... Loe lähemalt

17:40 Arupärimine elanikkonnakaitse kohta (nr 124) video-link-logo

Alar Laneman:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud peaminister! Te rääkisite erinevate võimekuste planeerimisest ja kaardistamisest, mis puutub varjevõimalusi. Kas te saaksite öelda mõne sõna, milline on valitsuse eesmärk, milline on ambitsioonitase, mis ajaks, kui palju, mis linnades peab neid varjeko... Loe lähemalt

Alar Laneman:

Austatud istungi juhataja! Lugupeetud peaminister! Elanikkonnakaitse on igivana teema. Praeguseks tuleb tõdeda, et ignoreerimisest oleme jõudnud vähemalt tunnistamiseni, et meil on siin tegemata tööpõld, ja ollakse valmis astuma esimesed sammud. Aga kuna siin oli juttu ka opositsiooniga koostööst... Loe lähemalt

Alar Laneman:

Me võime ju kõik tunnistada, et see aspekt jääb tihti välja ja jääb välja üsna mitmetel, kohati arusaamatutel põhjustel. Üks arusaam, miks tsiviilsektoril ja ka riigiasutustel on vastumeelsus, tegelemaks selle teemaga, on ettekujutus, et see peaks tulema niinimetatud 2% rahast, mis on mõeldud rii... Loe lähemalt

24.03.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:05 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi Parlamentidevahelise Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" muutmine" eelnõu (546 OE) esimene lugemine video-link-logo

Alar Laneman:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Olen sunnitud kommenteerima, et see on üsna koomiline, kui kolleeg kutsub üles, et hakkame tööle, ja siis peale üleskutset tõuseb püsti ja läheb minema. See on natuke koomiline. Aga asi on tõsine. Vaadake, meil on vaja tõenäoliselt vanematekogus seda arutada, s... Loe lähemalt

Alar Laneman:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud ettekandja! Kuigi osaliselt siin puudutati seda, aga kas komisjonis oli ka arutelu all, mida kõnealune kandidaat sümbolina võib tähendada nii Riigikogu, ütleme nii, mainele kui ka meie koostööle meie heade naabritega?

Loe lähemalt

23.03.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

14:05 Välismaalaste seaduse ja välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (241 SE) teine lugemine video-link-logo

Alar Laneman:

Aitäh, austatud istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! See, mis meil eile siin välja tuli, on ikkagi mitte keeleline, vaid väga tõsine sisuline viga, mis on selles eelnõus sees, ja sellel on väga tõsised välispoliitilised mõjud, need ulatuvad ka riigikaitsesse. Need mõjud on jäetud täiesti arve... Loe lähemalt

Alar Laneman:

Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Kui Eesti riiki võrrelda suure tammiga, siis on praegusel hetkel kohane kasutada võrdlust, et suure tammi purunemine algab ju kõigepealt väikesest praost. Ja see seaduseelnõu kujutab endast üsna mitut väikest pragu. Ja need on nii tema sisus kui ka selle... Loe lähemalt

Alar Laneman:

Aitäh! Vaadake, ka siin on ju piinlik olukord. Detsembris kinnitati kümne aasta riigikaitse arengukava, ja see ei elanud üle isegi kolme kuud. Juba arutatakse teist muudatust. Ja me ei tea, mis on siin valesti läinud. Kas olid ohuanalüüsid halvad? Minu tunne on, et ohuanalüüsid on olnud adekvaats... Loe lähemalt

Alar Laneman:

Jah. Võib-olla ma vajutasin valet nuppu, aga Kalle Grünthal mainis mind ja ma saan aru, et siis mul on õigus vasturepliigiks. Ma olen väga tänulik Kallele, et ta sellisele olulisele aspektile tähelepanu juhtis. Mina ei ole muidugi kõige kompetentsem isik sellel teemal kõnelema, aga välispoliitili... Loe lähemalt

23.03.2022 / 12:00 XIV Riigikogu, VII session, Question Time Vaata täpsemalt

13:25 Kaitseplaneerimine ja kaitsetööstus video-link-logo

Alar Laneman:

Aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees! Väga austatud peaminister! Kõigepealt lubage mul öelda, et te olete teenimatult tagasihoidlik oma sõjalise pädevuse suhtes. Te olete väga palju pidanud siin meie ees arupärimistele ja küsimustele vastama ning vastused lubavad, ma arvan, varsti Kaitseväe Akadee... Loe lähemalt

Alar Laneman:

Aitäh! Aitäh vastuse eest! See on üsna tüüpiline. Tihti riigid unustavad ära, et sõjaväe jaoks on rahuaeg tegelikult ebanormaalne olukord. Sõjavägi on mõeldud kaoseks, ootamatusteks. Võib-olla Ameerika, Inglismaa ja Iisrael on selles mõttes erinevad. Tegelikult kaitseplaneerimine, koolid ja analü... Loe lähemalt

22.03.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:10 Välismaalaste seaduse ja välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (241 SE) teine lugemine video-link-logo

Alar Laneman:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Eelnev küsija tabas kümnesse, see on ka minu huvi. Hästi palju on üksikuid detaile ja regulatsioone, aga kahjuks on nõrk koht tervik. Meil on praegu kaks protsessi sekkunud. Ja kuna neid protsesse käivitav sündmuste ahel, sõda Ukraina ter... Loe lähemalt

Alar Laneman:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Riigikogu on andnud oma hinnangu, võtnud vastu ka lausa kaks avaldust. Aga meil on siin nüüd minu arvates tekkinud erakorraline olukord, mille kohta meie kehtivas kodu‑ ja töökorra seaduses vist head lahendust ei olegi. Nii et ma arvan, et siin peab kuidagi imp... Loe lähemalt

16.03.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

15:58 Arupärimine maapiirkondades asuvate munitsipaalomandis olevate koolide gümnaasiumiosa sulgemise ettepaneku kohta (nr 116) video-link-logo

Alar Laneman:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud peaminister! Te esitasite oma vastustes üsna palju detaile, aga üks osa teie vastusest tekitas minus soovi küsida. Teie sõnad olid "me ei tohiks endale siin probleeme juurde tekitada" ja te kirjeldasite, et Eesti riik ei too, aga Eesti inimesed toovad.... Loe lähemalt

08.03.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

11:24 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele" eelnõu (513 OE) esimene lugemine video-link-logo

Alar Laneman:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud ettekandja! Mul oli kunagi võimalus tutvuda eri riikide strateegiliste dokumentidega energiamajanduse vallas. Ja silma torkas see, et Venemaa Föderatsiooni alusdokumendid, mis puudutasid energiamajandust, kõik erinesid Euroopa sarnastest dokumentidest.... Loe lähemalt

01.03.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII session, additional sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:10 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Euroopa julgeolekuolukord seoses Venemaa agressiooniga Ukraina vastu" arutelu video-link-logo

Alar Laneman:

Austatud istungi juhataja! Lugupeetud kolleegid! Head kuulajad ja vaatajad! Eesti riigikaitse meile kõigile teadaolevalt põhineb kahel sambal. Need on esmane, iseseisev kaitsevõime ja alliansi toetus. Reaalsus on ju väga lihtne: mida nõrgem on iseseisev kaitsevõime, seda suurem ja tugevam ja sell... Loe lähemalt

Alar Laneman:

... ja vaja kohe. Peaaegu nädal on möödunud ja me ainult räägime, me veel analüüsime. Teatud järeldused on meil kohe selged.

Elanikkonna kaitsmise peale tuleb tõsisemalt mõelda ja seda ei tee mitte 2% eest või mis iganes see protsent riigikaitses on. See on kõigi meie asutuste ja ettevõtete... Loe lähemalt

14.02.2022 / 15:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

Alar Laneman:

Aitäh! Mõtlesin, et tänane sõbrapäev on sobiv hetk esitada esimene protseduuriline. Mulle tundub, et päevakorra teise punkti, kus on arupärimine personalikao kohta, on väike eksitav viga sattunud. Teemaks oli personalikadu, mitte personalikaos. (Naer saalis.)

Loe lähemalt

16:36 Arupärimine personalikao kohta riigikaitse valdkonnas (nr 109) video-link-logo

Alar Laneman:

Austatud esimees! Väga lugupeetud peaminister! Eelmise aasta 11 kuu jooksul vabastati kaitseväeteenistusest 412 tegevväelast, sealhulgas 101 ohvitseri, 232 allohvitseri ja 79 sõdurit. Samuti lahkus töölt 184 riigikaitse valdkonnas töötanud tsiviilisikut. Seega oli möödunud aasta 11 kuu jooksul pe... Loe lähemalt

Alar Laneman:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud peaminister! Kahjuks teie vastused kolmandale ja 11. küsimusele ei olnud päris, ma ütleksin, head. Võib-olla te pärast vestlete nende abilistega, kes neid aitasid kokku panna. Teie vastusest võib välja lugeda, et kui kaitseväest vallandatakse veterane ... Loe lähemalt

Alar Laneman:

Austatud istungi juhataja! Lugupeetud peaminister! Mõned asjad tahaks üle rääkida või panna konteksti. Ega selle järelepärimise küsimuste ja märkuste eesmärk ei ole mitte midagi muud kui tugevam riik ja tugevam kaitsevõime. Ja mõnikord sa pead esitama oma tähelepanekuid küsimise kujul. Alati on t... Loe lähemalt

Alar Laneman:

See määrab ka hoiakud. Kes on kogenumad, ütlevad, et nende päev on küll kaheksast viieni, aga tihti, eriti kui sa oled isikkoosseisuga seotud, see ei ole võimalik. Nii et teenistus või töö, kas sa oled riigiteenistuses või oled sa tööl ühes asutuses – siin on suur vahe mõttemaailmas. See moraalko... Loe lähemalt

09.02.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

14:15 Haridus- ja teadusministri 2022. aasta ülevaade valdkonna strateegilistest arengutest video-link-logo

Alar Laneman:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud minister! Ma lubaksin endale siiski mitte nõustuda selle otsusega, mis puudutab eksameid. Esiteks on mõned põhjendused minu arust mitte seotud selle otsusega, no näiteks, et meil ei ole piisavat ülevaadet kogu õppimise ajal, kuidas laps edeneb, ja nüüd... Loe lähemalt

08.02.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:06 Riigikaitseseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (417 SE) teine lugemine video-link-logo

Alar Laneman:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud ettekandja! Toiduvarude ja seemnevilja küsimus oli ka väga elava arutelu all. Milline võiks olla tee edasi, et see küsimus saaks hea lahenduse, mis vastab elanikkonna kaitse ja elutegevuse tagamise huvidele? Millised need perspektiivid on?

Loe lähemalt

Alar Laneman:

Aitäh, austatud istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Jätkaks sellesama demobilisatsiooni teemaga. Minu tähelepanek oli selline, et algataja – seda oli näha ka aruteludes – fookus oli pigem mobilisatsiooni ja demobilisatsiooni riigikaitselistel aspektidel, aga demobilisatsiooni puhul on, nagu ... Loe lähemalt

07.02.2022 / 15:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

16:09 Arupärimine Eesti jõupingutuste kohta Ukraina toetuseks ning liitlasvägade kohaloleku suurendamiseks Baltikumis (nr 100) video-link-logo

Alar Laneman:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud peaminister! Eelmise küsimuse jätk omamoodi. Mind teeb murelikuks see, kuidas Eesti teatas, et kavatseb toetada Ukrainat. [Selles] on ebaprofessionaalse [tegutsemise] märke. On ju üsna ammu teada praktika, et leping määrab, kuhu [ostetud] relvi võib ... Loe lähemalt

16:57 Arupärimine sõjalise abi kohta Ukrainale (nr 105) video-link-logo

Alar Laneman:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud peaminister! Ikkagi selle Ukraina toetamise plaani väljatulek jätab meie Kaitseministeeriumist natuke ebaprofessionaalse mulje. Nad tegid selle teatavaks 30. detsembril möödunud aastal ja jääb mulje, et me enne hõiskasime, saime poliitilise punkti, j... Loe lähemalt

17:34 Arupärimine Mali missiooni lõpliku läbikukkumise kohta (nr 107) video-link-logo

Alar Laneman:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud peaminister! Ma usun, et me võime olla kindlad selles, et Eestile ei ole teada kõik põhjused, miks Prantsusmaa endiselt on Malis oma sõduritega. Järelikult me ei saa ka öelda, kas kõik need põhjendused meile sobivad. Prantsuse diplomaadi, suursaadiku v... Loe lähemalt

26.01.2022 / 12:00 XIV Riigikogu, VII session, Question Time Vaata täpsemalt

13:18 Õhutõrje arendamise kavad video-link-logo

Alar Laneman:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud minister! Ametisse astumisest peale oleme oma kolleegiga üritanud teid toetada ja ka vaidlusi lahendada korrektselt ja diskreetselt. Aga mul on tunne, et kahjuks teie samaga ei vasta, ja seepärast ma pean küsima. Te teate, et Riigikogu riigikaitsekom... Loe lähemalt

Alar Laneman:

Aitäh! Antud juhul on probleem selles, et Kaitseväe juhataja seab kahtluse alla Riigikogu riigikaitsekomisjoni pädevuse, nimetades neid ja ka teisi, kes õhutõrjet sooviksid arendada, igatsejateks, kes ei ole asjast aru saanud. Vaat siin on see probleem. See ei ole esimene kord. Üksuse maksumus ja... Loe lähemalt

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee