Календарь

Выбрать период времениОткрыть календарь

Начиная с:

По:

Закрыть X

Посмотреть результаты:

Искать стенограмму

Поиск осуществляется и все стенограммы представлены на эстонском языке. Если требуется стенограмма за конкретный день или период времени, выберите в календаре соответствующую дату или период времени и нажмите на кнопку "Поиск". Если вы желаете внести уточнения, отметьте нужные из представленных ниже вариантов перед тем, как нажимать на кнопку "Поиск".

Искать стенограмму

Отменить

Заседания и стенограммы, 11.09.2019 - 22.10.2019

22.10.2019
22.10.2019 / 10:00 XIV Рийгикогу , II Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (54 SE) kolmas lugemine

10:04 Eesti Vabariigi valitsuse ja Jaapani valitsuse vahelise töötamisõigusega turismi kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (46 SE) teine lugemine

10:08 Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele eesti keele elujõu, arengu ja õppe tugevdamiseks“ eelnõu (60 OE) esimene lugemine

11:10 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/788 "Euroopa kodanikualgatuse kohta" rakendamise seaduse eelnõu (74 SE) esimene lugemine

11:24 Käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (76 SE) esimene lugemine

11:28 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (80 SE) esimene lugemine

11:39 Kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (59 SE) esimene lugemine

11:53 Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (36 SE) esimene lugemine

21.10.2019
21.10.2019 / 15:00 XIV Рийгикогу , II Сессия , Запросы, свободный микрофон Подробнее

15:00 Istungi rakendamine

15:07 Relvaseaduse, riigilõivuseaduse ja strateegilise kauba seaduse muutmise seaduse (tulirelvadirektiivi ülevõtmine) eelnõu (62 SE) esimene lugemine

15:55 Loomatauditõrje seaduse, riigilõivuseaduse, söödaseaduse, toiduseaduse ja veterinaarkorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (90 SE) esimene lugemine

16:21 Arupärimine välistööjõu vajaduse kohta põllumajandussektoris (nr 5)

17:30 Arupärimine ministri ametitegevuse kohta (nr 3)

18:13 Maareformi seaduse ja maareformi käigus kasutusvaldusesse antud maa omandamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (87 SE) esimene lugemine

18:17 Vaba mikrofon

18.10.2019—20.10.2019
ЗАСЕДАНИЯ НЕ ПРОВОДЯТСЯ 18.10.2019—20.10.2019
17.10.2019
17.10.2019 / 10:00 XIV Рийгикогу , II Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Maksukorralduse seaduse, kohtute seaduse ja vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (29 SE) teine lugemine

16.10.2019
16.10.2019 / 14:00 XIV Рийгикогу , II Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

14:00 Istungi rakendamine

14:02 Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (54 SE) teine lugemine

16.10.2019 / 12:00 XIV Рийгикогу , II Сессия , Инфочас Подробнее

12:00 Infotund

12:02 Haldusalas toimuv

12:10 Väliskaubandus

12:20 Valitsemisalas toimuv

12:31 Kaasvastutaja roll

12:37 Väliskaubandus

12:44 Majanduskasvu potentsiaal

12:53 Ettevõtlusvaldkonna eelarve

13:02 Eesti tulevik

13:14 Eelarve

13:20 Töökorraldus

13:24 Tallinna linnahalli renoveerimine

13:32 Tehisintellekt

13:36 Valdkonna saavutused

13:43 Elu võimalikkus maal

13:53 Rahvusvaheline koostöö IT arengus

15.10.2019
15.10.2019 / 10:00 XIV Рийгикогу , II Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

10:02 Õiguskantsleri ettepanek kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 18 lõike 1 punkti 6 Eesti Vabariigi põhiseadusega kooskõlla viimiseks

11:12 Riikliku pensionikindlustuse seaduse § 61 täiendamise seaduse eelnõu (79 SE) esimene lugemine

13:01 Riikliku pensionikindlustuse seaduse § 61 täiendamise seaduse eelnõu (31 SE) esimene lugemine

14.10.2019
14.10.2019 / 15:00 XIV Рийгикогу , II Сессия , Запросы, свободный микрофон Подробнее

15:00 Istungi rakendamine

15:06 Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumisega seonduv liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (61 SE) teine lugemine

15:10 Vaba mikrofon

11.10.2019—13.10.2019
ЗАСЕДАНИЯ НЕ ПРОВОДЯТСЯ 11.10.2019—13.10.2019
10.10.2019
10.10.2019 / 10:00 XIV Рийгикогу , II Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

10:02 Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Pensioni tulevikust – kes tasub memme vaeva?" arutelu

09.10.2019
09.10.2019 / 14:00 XIV Рийгикогу , II Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

14:00 Istungi rakendamine

14:05 Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (37 SE) esimene lugemine

16:06 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (39 SE) esimene lugemine

17:20 Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (55 SE) esimene lugemine

17:42 Eesti Vabariigi valitsuse ja Euroopa Kosmoseagentuuri vahelise Eesti ühinemist Euroopa Kosmoseagentuuri asutamise konventsiooniga käsitleva kokkuleppe muutmise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (49 SE) esimene lugemine

17:51 Konsulaarseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (44 SE) esimene lugemine

09.10.2019 / 12:00 XIV Рийгикогу , II Сессия , Инфочас Подробнее

12:00 Infotund

12:08 Inimõigused

12:21 Regionaalsed töökohad

12:33 Eelarve

12:41 Pensionid

12:54 Kommunismi kuriteod

13:00 Regionaalne areng

13:12 Toiduohutus

13:23 Eelarve

13:38 Tööjõud

13:49 Eetika

08.10.2019
08.10.2019 / 10:00 XIV Рийгикогу , II Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

10:04 Meretöö seaduse ja meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (56 SE) esimene lugemine

10:21 Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni meretöö konventsiooni koodeksi 2014. ja 2016. aasta muudatuste ratifitseerimise seaduse eelnõu (75 SE) esimene lugemine

10:26 Keskkonnatasude seaduse täiendamise seaduse eelnõu (41 SE) esimene lugemine

11:43 Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (40 SE) esimene lugemine

12:39 Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (37 SE) esimene lugemine

07.10.2019
07.10.2019 / 15:00 XIV Рийгикогу , II Сессия , Запросы, свободный микрофон Подробнее

15:00 Istungi rakendamine

15:01 Riigikogu liikme Mart Võrklaeva ametivanne

15:02 Istungi rakendamine

15:08 Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse täiendamise seaduse eelnõu (33 SE) esimene lugemine

15:50 Vaba mikrofon

27.09.2019—06.10.2019
ЗАСЕДАНИЯ НЕ ПРОВОДЯТСЯ 27.09.2019—06.10.2019
26.09.2019
26.09.2019 / 10:00 XIV Рийгикогу , II Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

10:05 Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (14 SE) esimene lugemine

11:22 Sotsiaalmaksuseaduse § 7 muutmise seaduse eelnõu (42 SE) esimene lugemine

25.09.2019
25.09.2019 / 14:00 XIV Рийгикогу , II Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

14:00 Istungi rakendamine

14:10 Kodakondsuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (57 SE) esimese lugemise jätkamine

14:50 Peaminister Jüri Ratase poliitiline avaldus seoses 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu üleandmisega

15:45 Eesti Vabariigi valitsuse ja Jaapani valitsuse vahelise töötamisõigusega turismi kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (46 SE) esimene lugemine

15:52 Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, Riigikogu valimise seaduse, rahvahääletuse seaduse ja karistusseadustiku muutmise seaduse (valimispäeval valimisagitatsiooni piirangu ja välireklaami keelu kaotamine) eelnõu (51 SE) esimene lugemine

16:26 Karistusseadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse (Euroopa Liidu finantshuvide kaitse direktiivi ja alaealiste menetlusõiguste direktiivi ülevõtmine) eelnõu (50 SE) esimene lugemine

16:42 Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (54 SE) esimene lugemine

17:00 Meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (47 SE) esimene lugemine

17:08 Energiamajanduse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (48 SE) esimene lugemine

17:11 Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumisega seonduva liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (61 SE) esimene lugemine

17:14 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Prantsusmaa sõjalisel operatsioonil Barkhane Malis" eelnõu (73 OE) esimene lugemine

17:30 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni reageerimisjõudude koosseisus" eelnõu (69 OE) esimene lugemine

17:39 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel väljaõppe- ja nõustamismissioonil Afganistanis" eelnõu (72 OE) esimene lugemine

17:46 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Ühendkuningriigi ühendekspeditsiooniväe koosseisus" eelnõu (71 OE) esimene lugemine

17:56 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil ja ÜRO rahutagamismissioonil Malis" eelnõu (70 OE) esimene lugemine

18:01 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juhitaval muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil sellesse esmakordsel panustamisel" ee...

18:09 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias" eelnõu (67 OE) esimene lugemine

18:15 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve" eelnõu (66 OE) esimene lugemine

18:21 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni missioonil Iraagis" eelnõu (65 OE) esimene lugemine

18:26 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu sõjalisel missioonil EUNAVFOR Med/Sophia" eelnõu (64 OE) esimene lugemine

18:33 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel ÜRO rahuvalvemissioonil Liibanonis" eelnõu (63 OE) esimene lugemine

25.09.2019 / 12:00 XIV Рийгикогу , II Сессия , Инфочас Подробнее

12:00 Infotund

12:02 Sinise Äratuse tegevus

12:09 Taastuvenergia

12:16 Kaasav haridus

12:25 Eksperimendid hariduses

12:34 Maade hindamine

12:41 Kliimapoliitika

12:50 Laste liikumine

13:04 Energeetika

13:14 Haridus- ja Teadusministeeriumi eelarve

13:22 Kliimaneutraalsus

13:33 Eestikeelne haridus

13:42 Maade hindamine

13:49 Hindamine

24.09.2019
24.09.2019 / 10:00 XIV Рийгикогу , II Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

10:03 Riigikogu otsuse "Eesti Panga Nõukogu liikmete nimetamine" eelnõu (38 OE) esimene lugemine

10:46 Ülevaade avaliku teenistuse 2018. aasta aruandest

12:00 Kodakondsuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (57 SE) esimene lugemine

23.09.2019
23.09.2019 / 15:00 XIV Рийгикогу , II Сессия , Запросы, свободный микрофон Подробнее

15:00 Istungi rakendamine

15:05 Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (58 SE) esimene lugemine

17:03 Vaba mikrofon

20.09.2019—22.09.2019
ЗАСЕДАНИЯ НЕ ПРОВОДЯТСЯ 20.09.2019—22.09.2019
19.09.2019
19.09.2019 / 10:00 XIV Рийгикогу , II Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

18.09.2019
18.09.2019 / 14:00 XIV Рийгикогу , II Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

14:00 Istungi rakendamine

18.09.2019 / 12:00 XIV Рийгикогу , II Сессия , Инфочас Подробнее

12:00 Infotund

12:19 Maksudogmad

12:30 Sisejulgeolek

12:36 Päästjad

12:41 Eesti kodanikud

12:53 Vabariigi Valitsuse algatatud kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (58 SE)

13:07 Okupatsioonikahjud

13:18 Valitsemisalas toimuv

13:32 Julgeolekuoht

13:40 Eeskuju noortele

13:47 Välispoliitika

17.09.2019
17.09.2019 / 10:00 XIV Рийгикогу , II Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

10:02 Õiguskantsleri 2018.–2019. aasta tegevuse ülevaade

16.09.2019
16.09.2019 / 15:00 XIV Рийгикогу , II Сессия , Запросы, свободный микрофон Подробнее

15:00 Istungi rakendamine

15:00 Riigikogu liikme Marko Šorini ametivanne

15:01 Istungi rakendamine

15:07 Arupärimine ühenduste kohta saartega (nr 1)

15:54 Arupärimine Eesti viipekeele tõlke kättesaadavuse kohta (nr 2)

16:41 Vaba mikrofon

13.09.2019—15.09.2019
ЗАСЕДАНИЯ НЕ ПРОВОДЯТСЯ 13.09.2019—15.09.2019
12.09.2019
12.09.2019 / 10:00 XIV Рийгикогу , II Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

11.09.2019
11.09.2019 / 14:00 XIV Рийгикогу , II Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

14:00 Istungi rakendamine

14:01 Eesti Vabariigi valitsuse ja Araabia Ühendemiraatide valitsuse vahelise lennuliiklust nende riikide territooriumide vahel ja väljaspool neid käsitleva kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (27 SE) teine lugemine

11.09.2019 / 12:00 XIV Рийгикогу , II Сессия , Инфочас Подробнее

12:00 Infotund

12:02 Regionaalpoliitika

12:17 Eestikeelne haridus

12:25 Erimärgistatud põllumajandusliku diislikütuse tulevik

12:37 Taristuinvesteeringud

12:48 Maaelu Edendamise Sihtasutusega seotud plaanid

12:57 Ühistransport

13:05 Omastehooldus

13:18 Väikeettevõtlus

13:27 Ida-Virumaa majandusolukord

13:38 Eelarve

13:50 Raudtee elektrifitseerimine