Kalender

Vali ajavahemikAva kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista

Istungid ja stenogrammid, 16.01.2017 - 23.02.2017

23.02.2017
23.02.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:06 Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (340 SE) kolmas lugemine

22.02.2017
22.02.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:06 Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (354 SE) esimese lugemise jätkamine

14:29 Riigikogu otsuse "Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine rahvastiku vähenemisega seotud probleemide läbitöötamiseks" eelnõu (343 OE) esimene lugemine

15:43 Rakkude, kudede ja elundite hankimise, käitlemise ja siirdamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (278 SE) kolmas lugemine

15:44 Eesti Vabariigi ja India Vabariigi kohtulikult karistatud isikute üleandmise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (375 SE) teine lugemine

15:50 "Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020". 2016. aasta täitmise aruanne

17:23 Maksukorralduse seaduse ja elektroonilise side seaduse muutmise seaduse eelnõu (320 SE) teine lugemine

17:40 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (380 SE) esimene lugemine

18:06 "Lepingu Eesti Vabariigi valitsuse ja Taani Kuningriigi vahel investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitsmise kohta" muutmise ja lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (379 SE I)

22.02.2017 / 13:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

13:00 Infotund

13:01 Ministrite kompetentsus

13:13 Liberty mõis ja vabaõhumuuseum

13:24 Sordiseemne kasvatuse võimalik jätkamine Eesti Taimekasvatuse Instituudi Jõgeva seemnekeskuses

13:32 Maksukeskkond

13:46 Maaeluministri plaanid

13:55 Uus poliitiline kultuur

21.02.2017
21.02.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:00 Õiguskantsleri asetäitja-nõuniku Heili Sepa ametivanne

10:01 Istungi rakendamine

10:07 Ruumiandmete seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (355 SE) kolmas lugemine

10:09 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Vahemere Liidu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" muutmine" eelnõu (387 OE) esimene lugemine

10:15 Korrakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (312 SE) esimene lugemine

12:16 Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (354 SE) esimene lugemine

20.02.2017
20.02.2017 / 15:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:09 Arupärimine vabatahtlikult ühinenud Tartumaa kolme valla – Võnnu, Haaslava ja Mäksa nime kohta (nr 293)

15:52 Arupärimine haldusreformiga kaasnevate totruste kohta Vastseliina näitel (nr 297)

16:45 Arupärimine haldusreformiga kaasnevate totruste kohta Järvamaa näitel (nr 299)

17:37 Vaba mikrofon

17.02.2017—19.02.2017
Istungeid ei toimu 17.02.2017—19.02.2017
16.02.2017
16.02.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Riigikogu otsuse "Hasartmängumaksu Nõukogu liikmete nimetamine" eelnõu (366 OE I)

10:46 Riigikogu otsuse "Õiguskantsleri asetäitja-nõuniku ametisse nimetamine" eelnõu (377 OE) esimene lugemine

11:07 Riigikogu otsuse "Õiguskantsleri asetäitja-nõuniku ametisse nimetamine" eelnõu (378 OE) esimene lugemine

15.02.2017
15.02.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:06 Kaitseväeteenistuse seaduse, vangistusseaduse ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (346 SE) kolmas lugemine

14:09 Meretöö seaduse ja töötajate üleühenduselise kaasamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (329 SE) kolmas lugemine

14:11 Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (340 SE) teine lugemine

14:29 Isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seaduse eelnõu (323 SE) teine lugemine

14:31 Rakkude, kudede ja elundite hankimise, käitlemise ja siirdamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (278 SE) teine lugemine

14:36 Ruumiandmete seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (355 SE) teine lugemine

14:39 Riigikogu otsuse ""Kliimapoliitika põhialused aastani 2050" heakskiitmine" eelnõu (362 OE) esimene lugemine

15.02.2017 / 13:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

13:00 Infotund

13:02 Opositsiooni ettepanekute arvestamine

13:10 Siseministeeriumi kohtuvaidlused homoaktivistidega

13:19 Sisekaitseakadeemiast

13:26 Erihoolekandeteenuste pakkumisest ja arendamisest

13:34 Murastes asuva Politsei- ja Piirivalvekolledži edasine staatus

13:43 Rehabilitatsiooniteenuse osutamisest

13:50 Kavatsusest likvideerida Eestis maakonnad

14.02.2017
14.02.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:05 Riigikogu otsuse "Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine rahvastikukriisi lahendamiseks" eelnõu (367 OE II)

10:16 Riigikogu otsuse "Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks" eelnõu (368 OE II)

10:41 Eesti Vabariigi ja India Vabariigi kohtulikult karistatud isikute üleandmise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (375 SE) esimene lugemine

11:34 Looduskaitseseaduse § 20 täiendamise seaduse eelnõu (373 SE I)

13.02.2017
13.02.2017 / 15:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:12 Arupärimine eestikeelse hariduse kohta vene õppekeelega koolides (nr 286)

17:29 Arupärimine maksukoormuse tõusu kohta (nr 289)

18:21 Arupärimine Tamme Arvo poe kohta Tsoorus (nr 291)

18:58 Arupärimine Rail Balticaga seotud kulude kohta riigieelarvele  (nr 301)

19:32 Vaba mikrofon

10.02.2017—12.02.2017
Istungeid ei toimu 10.02.2017—12.02.2017
09.02.2017
09.02.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:03 Olulise tähtsusega riikliku küsimusena välispoliitika arutelu

08.02.2017
08.02.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:07 Kindlustustegevuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (275 SE) kolmas lugemine

14:10 Hädaolukorra seaduse eelnõu (205 SE) kolmas lugemine

14:11 Töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (292 SE) kolmas lugemine

14:13 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (318 SE) kolmas lugemine

14:21 Kliimamuutustega kohanemise arengukava aastani 2030

15:01 Kaitseväeteenistuse seaduse, vangistusseaduse ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (346 SE) teine lugemine

15:13 Meretöö seaduse ja töötajate üleühenduselise kaasamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (329 SE) teine lugemine

15:19 Pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu (358 SE) esimene lugemine

15:45 Noorsootöö seaduse, Eesti Vabariigi haridusseaduse ja huvikooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (341 SE) esimene lugemine

17:02 Välisteenistuse seaduse ja avaliku teenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (324 SE) esimene lugemine

17:12 Väärtpaberituru seaduse ja Finantsinspektsiooni seaduse muutmise seaduse eelnõu (359 SE) esimene lugemine

17:25 Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (360 SE) esimene lugemine

18:05 Tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (357 SE) esimene lugemine

19:03 Vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (361 SE) esimene lugemine

19:28 Maagaasiseaduse muutmise seaduse eelnõu (350 SE) esimene lugemine

08.02.2017 / 13:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

13:00 Infotund

13:01 EAS-i Ermamaa juhtumi otsus

13:07 Naiste tugikeskuste rahastamine

13:16 Gümnaasiumide õppekeel

13:24 Eesti tervishoiusüsteemi olukord ja rahastamine

13:31 Välisinvesteeringute toetamine

13:40 Tervishoiutöötajate kollektiivleping ja meditsiini jätkusuutlikkus

13:49 Eesti välispoliitiliste seisukohtade muutusted

13:58 Välispoliitika järjepidevus

07.02.2017
07.02.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:03 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" muutmine" eelnõu (372 OE) esimene lugemine

10:08 Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (351 SE) esimene lugemine

06.02.2017
06.02.2017 / 15:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:11 Arupärimine Lääne maakonna piiride muutmise kohta (nr 290)

16:09 Arupärimine riigi kinnisvara haldamise kohta (nr 295)

16:49 Vaba mikrofon

27.01.2017—05.02.2017
Istungeid ei toimu 27.01.2017—05.02.2017
26.01.2017
26.01.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:04 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi Parlamentidevahelise Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" muutmine" eelnõu (369 OE) esimene lugemine

10:19 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" muutmine" eelnõu (370 OE) esimene lugemine

10:23 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" muutmine" eelnõu (371 OE) esimene lugemine

10:27 Riigikogu otsuse "Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine rahvastikukriisi lahendamiseks" eelnõu (367 OE) esimene lugemine

25.01.2017
25.01.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:12 Kindlustustegevuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (275 SE) teine lugemine

14:19 Hädaolukorra seaduse eelnõu (205 SE) teine lugemine

14:51 Töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (292 SE) teine lugemine

14:56 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (318 SE) teine lugemine

25.01.2017 / 13:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

13:00 Infotund

13:01 Pensionid

13:10 Setumaal tehtav rahvaküsitlus

13:18 Kodakondsuspoliitika

13:27 "Work in Estonia" programm

13:35 Kodakondsus- ja keelepoliitika

13:45 Rail Baltic

13:54 Kodakondsuspoliitika

24.01.2017
24.01.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:03 Riigikogu otsuse "Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks" eelnõu (368 OE) esimene lugemine

11:14 Erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu (325 SE) esimene lugemine

23.01.2017
23.01.2017 / 15:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:05 Arupärimine suure koguse salakauba leidmise kohta miinijahtijalt Sakala (nr 282)

15:58 Vaba mikrofon

20.01.2017—22.01.2017
Istungeid ei toimu 20.01.2017—22.01.2017
19.01.2017
19.01.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:05 Riigikogu otsuse "Rahvusooperi nõukogu liikmete nimetamine" eelnõu (363 OE) esimene lugemine

10:27 Ruumiandmete seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (355 SE) esimene lugemine

18.01.2017
18.01.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:05 Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse, millega tugevdatakse parlamentaarset kontrolli, eelnõu (313 SE) esimene lugemine

15:18 Elektrituruseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (270 SE) kolmas lugemine

15:36 Isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seaduse eelnõu (323 SE) esimene lugemine

15:48 Maksukorralduse seaduse ja elektroonilise side seaduse muutmise seaduse eelnõu (320 SE) esimene lugemine

16:37 Maksualase teabevahetuse seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (322 SE) esimene lugemine

16:46 Äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (juriidilise isiku ja tema juhatuse või seda asendava organi asukoht) eelnõu (347 SE) esimene lugemine

17:03 Töölepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (356 SE) esimene lugemine

18.01.2017 / 13:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

13:00 Infotund

13:01 Eesti eesistumine

13:10 Laevakaitsjad

13:18 Liberaalsuse kohta

13:24 Metsamajandamise suunad

13:30 Politsei-, piirivalve-, kodakondsus- ja migratsiooniameti ühendamine

13:39 Metsandus

13:48 Eesti riigi poliitika Venemaa Föderatsioonis elavate soome-ugri rahvaste puhul

13:56 Elanikkonna varustamine kvaliteetse joogiveega ühisveevärgist

17.01.2017
17.01.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Peaministri ülevaade teadus- ja arendustegevuse olukorrast ning valitsuse poliitikast selles valdkonnas

12:21 Ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (315 SE) esimene lugemine

12:35 Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse, millega tugevdatakse parlamentaarset kontrolli, eelnõu (313 SE) esimene lugemine

16.01.2017
16.01.2017 / 15:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:04 Arupärimine Rail Balticu kohta (nr 287)

16:42 Vaba mikrofon