Kalender

Vali ajavahemikAva kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista

Istungid ja stenogrammid, 15.11.2016 - 16.01.2017

16.01.2017
16.01.2017 / 15:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:04 Arupärimine Rail Balticu kohta (nr 287)

16:42 Vaba mikrofon

13.01.2017—15.01.2017
Istungeid ei toimu 13.01.2017—15.01.2017
12.01.2017
12.01.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:04 Riigikogu otsuse "Riigikogu liikmest Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu liikmete nimetamine" eelnõu (353 OE I)

11.01.2017
11.01.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:04 Elektrituruseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (270 SE) teine lugemine

14:18 Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (340 SE) esimene lugemine

14:56 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (suhtumise karmistamine sõiduki joobes juhtimisse) eelnõu (328 SE) esimene lugemine

16:04 Kaitseväeteenistuse seaduse, vangistusseaduse ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (346 SE) esimene lugemine

11.01.2017 / 13:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

13:00 Infotund

13:01 Setu valla sunniviisiline moodustamine

13:10 Koolivõrk

13:18 Välispoliitika ühtsus

13:26 Õigusabi

13:33 Välispoliitika

13:39 Lasteaiaõpetajate palgad

13:48 Vabariigi Presidendi otsevalimine

13:57 Valitsusliidu eelarvepoliitika

10.01.2017
10.01.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:03 Meretöö seaduse ja töötajate üleühenduselise kaasamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (329 SE) esimene lugemine

09.01.2017
09.01.2017 / 15:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:11 Arupärimine kehtiva kiirabiteenuse korralduse ja kvaliteedi kohta (nr 278)

15:43 Arupärimine maaettevõtetele esitatavate põhjendamatute nõuete kohta (nr 279)

16:05 Arupärimine ravi edasilükkamise kohta seoses haigekassa rahapuudusega (nr 281)

16:39 Arupärimine alkoholireklaami keelustamise ja aktsiisitõusu kohta (nr 284)

17:26 Arupärimine soovahetust reguleerivate seaduse eelnõude väljatöötamiskavatsuse kohta (nr 288)

18:29 Vaba mikrofon

20.12.2016—08.01.2017
Istungeid ei toimu 20.12.2016—08.01.2017
19.12.2016
19.12.2016 / 11:00 XIII Riigikogu , Riigikogu erakorraline istungjärk Vaata täpsemalt

11:00 Istungi rakendamine

11:01 Riigikogu liikme Tiina Kangro ametivanne

11:02 Istungi rakendamine

11:07 Tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (302 SE) kolmas lugemine

11:45 2017. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (303 SE) kolmas lugemine

13:30 Riigikogu otsuse "Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute liikmete nimetamine" eelnõu (352 OE) esimene lugemine

16.12.2016—18.12.2016
Istungeid ei toimu 16.12.2016—18.12.2016
15.12.2016
15.12.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:04 Tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (302 SE) teise lugemise jätkamine

10:24 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (318 SE) esimene lugemine

10:37 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine" muutmine" eelnõu (348 OE) esimene lugemine

10:42 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kuriteovahendite ja kriminaaltulu arestimise ja konfiskeerimise direktiivi ülevõtmine) eelnõu (308 SE) kolmas lugemine

10:46 Riigi õigusabi seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (299 SE) kolmas lugemine

11:23 Raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (259 SE) kolmas lugemine

11:26 Riigikogu otsuse "Riigikogu liikmest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikmete nimetamine" eelnõu (349 OE) esimene lugemine

11:31 Jõuluvana

14.12.2016
14.12.2016 / 14:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:07 Välismaalaste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (251 SE) kolmas lugemine

14:25 Välismaalaste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (252 SE) kolmas lugemine

14:42 Võlaõigusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (321 SE) kolmas lugemine

14:44 Investeerimisfondide seaduse eelnõu (297 SE) kolmas lugemine

14:45 Ravikindlustuse seaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (301 SE) kolmas lugemine

15:09 Eesti Vabariigi valitsuse, Läti Vabariigi valitsuse ja Leedu Vabariigi valitsuse vahelise protokolli Balti Kaitsekolledži ja tema isikkoosseisu staatuse kohta muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (330 SE) teine lugemine

15:16 Vabariigi Valitsuse ülevaade Euroopa stabiilsusmehhanismi antud stabiilsustoetustest ja Eesti Vabariigi osalemisest Euroopa stabiilsusmehhanismis

15:59 Riigi õigusabi seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (299 SE) teine lugemine

18:14 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kuriteovahendite ja kriminaaltulu arestimise ja konfiskeerimise direktiivi ülevõtmine) eelnõu (308 SE) teine lugemine

18:28 Tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (302 SE II)

14.12.2016 / 13:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

13:00 Infotund

13:02 Haldusreformi jätkumine

13:10 Linnamäe HEJ plaanitav sulgemine

13:17 Vihakõne kriminaliseerimine

13:26 Vabariigi Valitsuse maksutõusud

13:33 Muraste politsei- ja piirivalvekolledži ümberkolimine

13:42 Alkoholipoliitika

13:51 Maksumuudatuste mõjust

13:58 E-tervise areng Eestis

13.12.2016
13.12.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:04 Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (319 SE) kolmas lugemine

10:06 Veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (316 SE) kolmas lugemine

10:08 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine" muutmine" eelnõu (344 OE) esimene lugemine

10:13 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine" muutmine" eelnõu (345 OE) esimene lugemine

10:18 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Mida teha Rail Balticuga?" arutelu

13:43 Raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (259 SE) teine lugemine

12.12.2016
12.12.2016 / 15:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:03 Riigikogu liikme Toomas Pauri ametivanne

15:04 Maaeluminister Tarmo Tamme ametivanne

15:05 Istungi rakendamine

15:33 Arupärimine struktuurse eelarvetasakaalu kohta (nr 280)

16:13 Vaba mikrofon

09.12.2016—11.12.2016
Istungeid ei toimu 09.12.2016—11.12.2016
08.12.2016
08.12.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse muutmise seaduse eelnõu (262 SE) kolmas lugemine

10:03 Veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (316 SE) teine lugemine

07.12.2016
07.12.2016 / 14:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:04 Abieluvararegistri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (abieluvararegistri pidamise ja kannete tegemise üleandmine) eelnõu (258 SE) kolmas lugemine

14:07 Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (317 SE) kolmas lugemine

14:17 Ehitusseadustiku, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (250 SE) kolmas lugemine

14:19 Päästeseaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (309 SE) kolmas lugemine

14:20 Ülikooliseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (295 SE) kolmas lugemine

14:22 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Kosovos" eelnõu (333 OE) teine lugemine

14:29 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juhitaval muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil sellesse esmakordsel panustamisel" ee...

14:38 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve" eelnõu (338 OE) teine lugemine

14:44 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO reageerimisjõudude koosseisus" eelnõu (332 OE) teine lugemine

14:51 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel väljaõppe- ja nõustamismissioonil Afganistanis" eelnõu (334 OE) teine lugemine

14:57 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel ÜRO rahuvalvemissioonil Liibanonis" eelnõu (331 OE) teine lugemine

15:03 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias" eelnõu (336 OE) teine lugemine

15:08 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine ja tegevväelaste arvu suurendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu sõjalisel missioonil EUNAVFOR Med/Sophia" eelnõu (337 OE) teine lugemine

15:15 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil ja ÜRO rahutagamismissioonil Malis" eelnõu (339 OE) teine lugemine

15:21 Tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (302 SE) teine lugemine

19:16 Investeerimisfondide seaduse eelnõu (297 SE) teine lugemine

19:23 Võlaõigusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (321 SE) teine lugemine

07.12.2016 / 13:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

13:00 Infotund

13:01 Valitsusliikmete usaldusväärsus

13:10 Kremli-meelne propaganda MISA konverentsil

13:18 Ümberkorraldused Kaitseministeeriumis

13:27 Linnamäe HEJ muinsuskaitse alla võtmine

13:35 Kobareelnõude menetlemise viis

13:44 Üldharidus

13:50 Lõimumise olukord ja võimalikud arengud

06.12.2016
06.12.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:00 Riigikogu liikme Igor Kravtšenko ametivanne

10:02 Istungi rakendamine

10:05 Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (319 SE) teine lugemine

10:18 Riigieelarve seaduse ning Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (304 SE) esimene lugemine

10:57 Looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (291 SE) esimene lugemine

05.12.2016
05.12.2016 / 15:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:01 Riigikogu liikme Inara Luigase ametivanne

15:02 Istungi rakendamine

15:39 Riigikogu aseesimeeste erakorraline valimine

17:16 Arupärimine kaitsevaldkonna kulude tõhususe ja läbipaistvuse kohta (nr 268)

17:56 Arupärimine laevakaitsjate kohta (nr 269)

18:29 Vaba mikrofon

25.11.2016—04.12.2016
Istungeid ei toimu 25.11.2016—04.12.2016
24.11.2016
24.11.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Riigikogu liikmete ametivanne

10:03 Istungi rakendamine

10:07 Hasartmänguseaduse muutmise seaduse eelnõu (260 SE) kolmas lugemine

23.11.2016
23.11.2016 / 14:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:01 Riigikogu liikmete ametivanne

14:07 Istungi rakendamine

14:10 Vabariigi Valitsuse ametivanne

14:41 Istungi rakendamine

14:43 Sotsiaalhoolekande seaduse ja riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (300 SE) kolmas lugemine

14:50 Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (256 SE) kolmas lugemine

14:52 Riigikogu otsuse "Riigi 2015. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine" eelnõu (298 OE) teine lugemine

14:56 Ülikooliseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (295 SE) teine lugemine

15:00 Ehitusseadustiku, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (250 SE) teine lugemine

15:07 Välismaalaste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (251 SE) teine lugemine

15:12 Välismaalaste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (252 SE) teine lugemine

15:18 Ravikindlustuse seaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (301 SE) teine lugemine

15:36 Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (317 SE) teine lugemine

15:46 Päästeseaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (309 SE) teine lugemine

15:49 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kuriteovahendite ja kriminaaltulu arestimise ja konfiskeerimise direktiivi ülevõtmine) eelnõu (308 SE) esimene lugemine

16:04 Kohtutäituri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (280 SE) esimene lugemine

17:07 Eesti Vabariigi valitsuse, Läti Vabariigi valitsuse ja Leedu Vabariigi valitsuse vahelise protokolli Balti Kaitsekolledži ja tema isikkoosseisu staatuse kohta muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (330 SE) esimene lugemine

17:18 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Kosovos" eelnõu (333 OE) esimene lugemine

17:25 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juhitaval muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil sellesse esmakordsel panustamisel" ee...

17:47 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve" eelnõu (338 OE) esimene lugemine

17:58 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO reageerimisjõudude koosseisus" eelnõu (332 OE) esimene lugemine

18:06 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel väljaõppe- ja nõustamismissioonil Afganistanis" eelnõu (334 OE) esimene lugemine

18:13 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel ÜRO rahuvalvemissioonil Liibanonis" eelnõu (331 OE) esimene lugemine

18:27 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias" eelnõu (336 OE) esimene lugemine

18:38 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine ja tegevväelaste arvu suurendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu sõjalisel missioonil EUNAVFOR Med/Sophia" eelnõu (337 OE) esimene lugemine

18:59 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil ja ÜRO rahutagamismissioonil Malis" eelnõu (339 OE) esimene lugemine

22.11.2016
22.11.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Korrakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (267 SE) kolmas lugemine

10:03 Vabariigi Presidendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (294 SE) esimene lugemine

11:24 Töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (292 SE) esimene lugemine

11:34 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 14 täiendamise seaduse eelnõu (293 SE) esimene lugemine

21.11.2016
21.11.2016 / 15:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:04 Peaministrikandidaat Jüri Ratasele Vabariigi Valitsuse moodustamiseks volituste andmine

18:03 Arupärimine prokuratuuri poliitika kohta immigrantide karistamisel (nr 260)

18:58 Arupärimine seadusrikkumiste kohta praamipiletite veebimüügikeskuse ümber (nr 263)

19:10 Arupärimine Hiiumaa laevatee süvendamise kohta (nr 272)

19:23 Vaba mikrofon

18.11.2016—20.11.2016
Istungeid ei toimu 18.11.2016—20.11.2016
17.11.2016
17.11.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Horvaatia Vabariigi Euroopa Majanduspiirkonnas osalemise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (284 SE) teine lugemine

10:08 Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse muutmise seaduse eelnõu (262 SE) teine lugemine

10:17 Sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (288 SE) esimene lugemine

16.11.2016
16.11.2016 / 14:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:01 Jäätmeseaduse muutmise seaduse eelnõu (257 SE) kolmas lugemine

14:02 Abieluvararegistri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (abieluvararegistri pidamise ja kannete tegemise üleandmine) eelnõu (258 SE) teine lugemine

14:05 Hasartmänguseaduse muutmise seaduse eelnõu (260 SE) teine lugemine

14:18 Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (256 SE) teine lugemine

14:23 Sotsiaalhoolekande seaduse ja riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (300 SE) teine lugemine

14:35 2017. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (303 SE) teine lugemine

16.11.2016 / 13:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

13:00 Infotund

13:01 Haldusreform

13:08 Idapiiri korrastamise hetkeseis

13:15 Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse tegevus

13:21 Sisejulgeolek

13:30 Konstaablite võimalus tagada oma piirkonna inimeste turvalisus

13:37 Tööjõumaksud

13:45 Riigi rahandus

15.11.2016
15.11.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2015.–2016. aastal

10:57 Riigikogu otsuse "Riigi 2015. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine" eelnõu (298 OE) esimene lugemine

11:37 Võlaõigusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (321 SE) esimene lugemine

11:52 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele" eelnõu (285 OE) esimene lugemine

12:29 Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (319 SE) esimene lugemine