Календарь

Выбрать период времениОткрыть календарь

Начиная с:

По:

Закрыть X

Посмотреть результаты:

Искать стенограмму

Поиск осуществляется и все стенограммы представлены на эстонском языке. Если требуется стенограмма за конкретный день или период времени, выберите в календаре соответствующую дату или период времени и нажмите на кнопку "Поиск". Если вы желаете внести уточнения, отметьте нужные из представленных ниже вариантов перед тем, как нажимать на кнопку "Поиск".

Искать стенограмму

Отменить

Заседания и стенограммы, 23.10.2019 - 10.12.2019

10.12.2019
10.12.2019 / 10:00 XIV Рийгикогу , II Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Maaeluminister Arvo Alleri ametivanne

10:02 Istungi rakendamine

10:06 Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel

12:38 Keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (109 SE) esimene lugemine

12:52 Ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Singapuri Vabariigi vahelise investeeringute kaitse lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (104 SE) esimene lugemine

09.12.2019
09.12.2019 / 15:00 XIV Рийгикогу , II Сессия , Запросы, свободный микрофон Подробнее

15:00 Istungi rakendamine

15:04 Tartu Ülikooli seaduse ja Eesti Haigekassa seaduse muutmise seaduse eelnõu (98 SE) kolmas lugemine

15:07 Vaba mikrofon

06.12.2019—08.12.2019
ЗАСЕДАНИЯ НЕ ПРОВОДЯТСЯ 06.12.2019—08.12.2019
05.12.2019
05.12.2019 / 10:00 XIV Рийгикогу , II Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

10:03 Riigilõivuseaduse, isikut tõendavate dokumentide seaduse ja konsulaarseaduse muutmise seaduse eelnõu (78 SE) teine lugemine

10:18 Alkoholiseaduse muutmise seaduse eelnõu (83 SE) esimene lugemine

04.12.2019
04.12.2019 / 14:00 XIV Рийгикогу , II Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

14:00 Istungi rakendamine

14:01 Karistusseadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse (Euroopa Liidu finantshuvide kaitse direktiivi ja alaealiste menetlusõiguste direktiivi ülevõtmine) eelnõu (50 SE) kolmas lugemine

14:04 Kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (59 SE) kolmas lugemine

14:05 Käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (76 SE) kolmas lugemine

14:07 Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (55 SE) kolmas lugemine

14:08 2019. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (81 SE) kolmas lugemine

14:37 Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni meretöö konventsiooni koodeksi 2014. ja 2016. aasta muudatuste ratifitseerimise seaduse eelnõu (75 SE) teine lugemine

14:41 Maksubaasi kahandamise ja kasumi ümberpaigutamise ennetamiseks maksulepingutega seotud meetmete rakendamise mitmepoolse konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (88 SE) teine lugemine

14:46 Eesti Vabariigi valitsuse ja Hiina Rahvavabariigi Hongkongi erihalduspiirkonna valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (93 SE) teine lugemine...

14:53 Riigikogu otsuse "Riigi 2018. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine" eelnõu (77 OE) teine lugemine

14:58 Ettekanne "Spordipoliitika põhialuste aastani 2030" täitmise kohta

16:31 Meretöö seaduse ja meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (56 SE) teine lugemine

16:33 Tartu Ülikooli seaduse ja Eesti Haigekassa seaduse muutmise seaduse eelnõu (98 SE) teine lugemine

16:41 Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, Riigikogu valimise seaduse, rahvahääletuse seaduse ja karistusseadustiku muutmise seaduse (valimispäeval valimisagitatsiooni piirangu ja välireklaami keelu kaotamine) eelnõu (51 SE) teine lugemine

17:15 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (8 SE) teine lugemine

17:23 Tulumaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (106 SE) teine lugemine

17:34 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (80 SE) teine lugemine

18:01 Spordiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (105 SE) esimene lugemine

18:54 Kogumispensionide seaduse, tulumaksuseaduse ja väärtpaberite registri pidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (91 SE) esimene lugemine

04.12.2019 / 12:00 XIV Рийгикогу , II Сессия , Инфочас Подробнее

12:00 Infotund

12:03 Õigusriik

12:17 Maaeluminister Järvik

12:28 Valitsuse kokkulepped

12:36 Pensionireform

12:46 Eelarvelised valikud

12:52 Eesti julgeolek

13:02 Perelepituse rakendamine Eestis

13:12 Valitsuse seisukohad

13:23 Õigusriik

13:34 Euroopa allianss

13:47 Peaministri punased jooned

03.12.2019
03.12.2019 / 10:00 XIV Рийгикогу , II Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

10:05 Konsulaarseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (44 SE) kolmas lugemine

10:08 Isamaa fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Eestikeelse kõrghariduse tulevikust" arutelu

02.12.2019
02.12.2019 / 15:00 XIV Рийгикогу , II Сессия , Запросы, свободный микрофон Подробнее

15:00 Istungi rakendamine

15:04 Kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kohustusliku kogumispensioni reform) eelnõu (108 SE) esimene lugemine

18:58 Vaba mikrofon

22.11.2019—01.12.2019
ЗАСЕДАНИЯ НЕ ПРОВОДЯТСЯ 22.11.2019—01.12.2019
21.11.2019
21.11.2019 / 10:00 XIV Рийгикогу , II Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

10:00 Riigikohtu liikme Kalev Saare ametivanne

10:01 Istungi rakendamine

10:05 Riigikogu otsuse "Juhan Sarve Riigikohtu liikmeks nimetamine" eelnõu (102 OE) esimene lugemine

10:42 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/788 "Euroopa kodanikualgatuse kohta" rakendamise seaduse eelnõu (74 SE) teine lugemine

20.11.2019
20.11.2019 / 14:00 XIV Рийгикогу , II Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

14:00 Istungi rakendamine

14:08 Karistusseadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse (Euroopa Liidu finantshuvide kaitse direktiivi ja alaealiste menetlusõiguste direktiivi ülevõtmine) eelnõu (50 SE) teine lugemine

14:11 Loomatauditõrje seaduse, riigilõivuseaduse, söödaseaduse, toiduseaduse ja veterinaarkorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (90 SE) kolmas lugemine

 14:15 Riikliku pensionikindlustuse seaduse § 61 täiendamise seaduse eelnõu (79 SE) kolmas lugemine

14:39 Kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (59 SE) teine lugemine

14:45 Käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (76 SE) teine lugemine

14:47 Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (55 SE) teine lugemine

14:58:19 Konsulaarseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (44 SE) teine lugemine

15:00 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (Euroopa Liidu õigusest tulenevad rahatrahvid) eelnõu (94 SE) esimene lugemine

20.11.2019 / 12:00 XIV Рийгикогу , II Сессия , Инфочас Подробнее

12:00 Infotund

12:02 Maaeluministeerium

12:09 Otsuste järjepidevus

12:19 Õpetajate palgad

12:31 Kohalike omavalitsuste tehtavad sotsiaalkaitsekulutused

12:43 Olukord valitsuses

12:54 Süvariik

13:06 Haldusreformi järgne teenuste kättesaadavus

13:18 Koalitsioonilepingu täitmine

13:29 Maaeluminister

13:35 Valitsuse seisukohad

13:43 Venekeelse hariduse tulevik

13:52 Vägivald

19.11.2019
19.11.2019 / 10:00 XIV Рийгикогу , II Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

10:02 Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Maksusüsteem – kuidas edasi?" arutelu

18.11.2019
18.11.2019 / 15:00 XIV Рийгикогу , II Сессия , Запросы, свободный микрофон Подробнее

15:00 Istungi rakendamine

15:03 Vabariigi Valitsuse ülevaade Euroopa stabiilsusmehhanismi antud stabiilsustoetustest ja Eesti Vabariigi osalemisest Euroopa stabiilsusmehhanismis

15:33 Tulumaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (106 SE) esimene lugemine

15:42 Vaba mikrofon

15.11.2019—17.11.2019
ЗАСЕДАНИЯ НЕ ПРОВОДЯТСЯ 15.11.2019—17.11.2019
14.11.2019
14.11.2019 / 10:00 XIV Рийгикогу , II Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

10:03 Loomatauditõrje seaduse, riigilõivuseaduse, söödaseaduse, toiduseaduse ja veterinaarkorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (90 SE) teine lugemine

10:57 44 Riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks maaeluminister Mart Järvikule

13.11.2019
13.11.2019 / 14:00 XIV Рийгикогу , II Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

14:00 Istungi rakendamine

14:06 Väärtpaberituru seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (28 SE) kolmas lugemine

14:08 Meresõiduohutuse seaduse ja raudteeseaduse muutmise seaduse eelnõu (47 SE) kolmas lugemine

14:19 2019. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (81 SE) teine lugemine

14:30 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE) teine lugemine

20:26 Riikliku pensionikindlustuse seaduse § 61 täiendamise seaduse eelnõu (79 SE) teine lugemine

21:03 Riigikogu otsuse ""Kriminaalpoliitika põhialused aastani 2030" heakskiitmine" eelnõu (52 OE) esimene lugemine

22:00 Riigikogu otsuse ""Õigusloomepoliitika põhialused aastani 2030" heakskiitmine" eelnõu (53 OE) esimene lugemine

22:49 Maksualase teabevahetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (89 SE) esimene lugemine

23:02 Riigikogu otsuse "Riigi 2018. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine" eelnõu (77 OE) esimene lugemine

23:25 Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2018.–2019. aastal

00:11 Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse ning tulumaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse ning tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (100 SE) esimene lugemine

00:30 Tarbijakaitseseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (103 SE) esimene lugemine

13.11.2019 / 12:00 XIV Рийгикогу , II Сессия , Инфочас Подробнее

12:00 Infotund

12:02 Uurimisprotsesside politiseerimine

12:15 Väärtusvalikud

12:30 Riigi toimimine

12:44 Valitsusjuhid

12:54 Raudteeseaduses puudega inimeste erandite pikendamine

13:05 Võrdsed õigused

13:17 Riigi huvide esindamine kohtus

13:29 Valitsuses toimuv

13:42 Pensionisamba raha kasvatamine

12.11.2019
12.11.2019 / 10:00 XIV Рийгикогу , II Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

10:02 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" muutmine" eelnõu (95 OE) esimene lugemine

10:06 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" muutmine" eelnõu (96 OE) esimene lugemine

11:28 Välisteenistuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (45 SE) esimene lugemine

12:30 Tartu Ülikooli seaduse ja Eesti Haigekassa seaduse muutmise seaduse eelnõu (98 SE) esimene lugemine

12:44 Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (99 SE) esimene lugemine

11.11.2019
11.11.2019 / 15:00 XIV Рийгикогу , II Сессия , Запросы, свободный микрофон Подробнее

15:00 Istungi rakendamine

15:12  Arupärimine psühhosotsiaalse kriisiabi kohta (nr 6) 

15:52 Vaba mikrofon

08.11.2019—10.11.2019
ЗАСЕДАНИЯ НЕ ПРОВОДЯТСЯ 08.11.2019—10.11.2019
07.11.2019
07.11.2019 / 10:00 XIV Рийгикогу , II Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kaimar Karu ametivanne

10:03 Istungi rakendamine

10:05 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" muutmine" eelnõu (85 OE) esimene lugemine

06.11.2019
06.11.2019 / 14:00 XIV Рийгикогу , II Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

14:00 Istungi rakendamine

14:03 Energiamajanduse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (48 SE) kolmas lugemine

14:06 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel ÜRO rahuvalvemissioonil Liibanonis" eelnõu (63 OE) teine lugemine

14:11 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste  kohustuste täitmisel Euroopa Liidu sõjalisel missioonil EUNAVFOR Med/Sophia" eelnõu (64 OE) teine lugemine

14:18 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni missioonil Iraagis" eelnõu (65 OE) teine lugemine

14:22 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve" eelnõu (66 OE) teine lugemine

14:27 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias" eelnõu (67 OE) teine lugemine

14:32 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juhitaval muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil sellesse esmakordsel panustamisel" ee...

14:41 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni reageerimisjõudude koosseisus" eelnõu (69 OE) teine lugemine

14:45 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil ja ÜRO rahutagamismissioonil Malis" eelnõu (70 OE) teine lugemine

14:53 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Ühendkuningriigi ühendekspeditsiooniväe koosseisus" eelnõu (71 OE) teine lugemine

14:59 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel väljaõppe- ja nõustamismissioonil Afganistanis" eelnõu (72 OE) teine lugemine

15:04 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Prantsusmaa sõjalisel operatsioonil Barkhane Malis" eelnõu (73 OE) teine lugemine

15:18 Meresõiduohutuse seaduse ja raudteeseaduse muutmise seaduse eelnõu (47 SE) teine lugemine

16:43 Väärtpaberituru seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (28 SE) teine lugemine

17:03 Maksubaasi kahandamise ja kasumi ümberpaigutamise ennetamiseks maksulepingutega seotud meetmete rakendamise mitmepoolse konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (88 SE) esimene lugemine

17:13 Eesti Vabariigi valitsuse ja Hiina Rahvavabariigi Hongkongi erihalduspiirkonna valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (93 SE) esimene lugemine...

06.11.2019 / 12:00 XIV Рийгикогу , II Сессия , Инфочас Подробнее

12:00 Infotund

12:02 Koalitsioonilepingu täitmine

12:14 Järjepidevus

12:21 Ravimipoliitika

12:36 Apteegireform

12:49 Valitsusliikmete valetamine

12:57 Mart Järviku parteiline sekkumine toiduohutusse

13:10 Apteegireform

13:21 Pensionid

13:33 Valetamine 

13:43 Parteiline juhtimine

05.11.2019
05.11.2019 / 10:00 XIV Рийгикогу , II Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

10:04 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" muutmine" eelnõu (86 OE) esimene lugemine

10:08 Riigikogu otsuse "Audiitori nimetamine Riigikontrolli 2019.–2021. aasta tegevuse kontrollimiseks" eelnõu (92 OE) esimene lugemine

10:14 Eesti Panga seaduse muutmise seaduse eelnõu (97 SE) esimene lugemine

10:45 Riigilõivuseaduse, isikut tõendavate dokumentide seaduse ja konsulaarseaduse muutmise seaduse eelnõu (78 SE) esimene lugemine

04.11.2019
04.11.2019 / 15:00 XIV Рийгикогу , II Сессия , Запросы, свободный микрофон Подробнее

15:00 Istungi rakendamine

15:06 Arupärimine teedeehituse rahastamise kohta (nr 4)

15:58 Vaba mikrofon

25.10.2019—03.11.2019
ЗАСЕДАНИЯ НЕ ПРОВОДЯТСЯ 25.10.2019—03.11.2019
24.10.2019
24.10.2019 / 10:00 XIV Рийгикогу , II Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

10:03 Riigikogu otsuse "Kalev Saare Riigikohtu liikmeks nimetamine" eelnõu (43 OE) esimene lugemine

23.10.2019
23.10.2019 / 14:00 XIV Рийгикогу , II Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

14:00 Istungi rakendamine

14:01 Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumisega seonduva liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (61 SE) kolmas lugemine

14:03 Maksukorralduse seaduse, kohtute seaduse ja vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (29 SE) kolmas lugemine

14:06 Eesti Vabariigi valitsuse ja Euroopa Kosmoseagentuuri vahelise Eesti ühinemist Euroopa Kosmoseagentuuri asutamise konventsiooniga käsitleva kokkuleppe muutmise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (49 SE) teine lugemine

14:14 Energiamajanduse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (48 SE) teine lugemine

14:15 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE) esimene lugemine

18:21 2019. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (81 SE) esimene lugemine

23.10.2019 / 12:00 XIV Рийгикогу , II Сессия , Инфочас Подробнее

12:00 Infotund

12:01 Peaprokurör

12:11 Linnahall

12:24 Kuidas leevendada Brexiti mõju Eesti kodanikele

12:31 Verevahetus

12:40 Haldusalas toimuv

12:49 Puudega inimeste liikumine

12:57 Transfusiooni vajalikkus prokuratuuris

13:07 Täitemenetluse riigistamine 

13:21 Tartu 2024

13:30 Koostöö

13:40 Lähisuhtevägivalla ohvrite toetamine

13:50 Traditsioonide hoidmine

13:55 Kultuuriehitised