14:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder
Tere päevast, austatud Riigikogu! Alustame Riigikogu täiskogu I istungjärgu 8. töönädala kolmapäevast istungit. Head kolleegid! On võimalus üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Jaanus Karilaid, palun!

Jaanus Karilaid
Head kolleegid! Õiguskomisjon esitab Riigikogu otsuse "Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti tegevust kontrolliva parlamentaarse ühiskontrolli töörühma liikmete nimetamine" eelnõu. Eelnõus on kaks nime: Uno Kaskpeit ja Kalle Laanet. Aitäh!

Aseesimees Helir-Valdor Seeder
Rohkem eelnõude ja arupärimiste üleandmise soovi ei ole. Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud ühe eelnõu ja juhatus menetleb seda vastavalt kodu- ja töökorra seadusele. Kohaloleku kontroll, palun!
Kohaloleku kontroll
Kohalolijaks registreerus 87 Riigikogu liiget, puudub 14.

1. 14:03 Riigikogu otsuse "Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" eelnõu (16 OE) esimene lugemine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder
Läheme tänase päevakorra juurde. Täna on meil üks päevakorrapunkt: väliskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse "Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" eelnõu esimene lugemine. Ettekandja väliskomisjoni aseesimees Marko Mihkelson, palun!

Marko Mihkelson
Lugupeetud Riigikogu aseesimees! Head kolleegid! Me oleme jõudnud oma välisdelegatsioonide moodustamisega Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamise juurde. Tänavu 6. mail väliskomisjon arutas delegatsioonide moodustamist, sh ka ENPA delegatsiooni moodustamist, ja pöördus fraktsioonide poole palvega saata oma kandidaadid delegatsiooni liikmete kohtadele. 13. mail, kui väliskomisjon oli need ettepanekud saanud, arutas komisjon delegatsiooni moodustamist ja tegi ettepaneku algatada otsuse eelnõu selliselt, et loodavasse delegatsiooni kuuluksid meie järgmised kolleegid: delegatsiooni juhina Maria Jufereva-Skuratovski, liikmetena Eerik-Niiles Kross ja Jaak Madison ning asendusliikmetena Indrek Saar ja Raivo Tamm. 27. mail tegi väliskomisjon Riigikogu juhatusele ettepaneku võtta eelnõu käesoleva töönädala päevakorda. Ettekandjaks määrati siinkõneleja, otsuse eelnõu muutmiseks ettepanekuid ei esitatud. Aitäh!

Aseesimees Helir-Valdor Seeder
Aitäh! Ettekandjale küsimusi ei ole. Kas fraktsioonidel on soov avada läbirääkimised? Läbirääkimiste soovi ei ole. Eelnõule muudatusettepanekuid esitatud ei ole ja me saame minna lõpphääletuse juurde.  
Panen lõpphääletusele väliskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse "Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" eelnõu. Palun võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletustulemused
Eelnõu poolt hääletas 82 Riigikogu liiget, vastuolijaid ega erapooletuid ei olnud. Eelnõu 16 on otsusena vastu võetud.
Head kolleegid, sellega on tänane istung lõppenud. Aitäh! Kohtumiseni homme!

Istungi lõpp kell 14.07.