Календарь

Выбрать период времениОткрыть календарь

Начиная с:

По:

Закрыть X

Посмотреть результаты:

Искать стенограмму

Поиск осуществляется и все стенограммы представлены на эстонском языке. Если требуется стенограмма за конкретный день или период времени, выберите в календаре соответствующую дату или период времени и нажмите на кнопку "Поиск". Если вы желаете внести уточнения, отметьте нужные из представленных ниже вариантов перед тем, как нажимать на кнопку "Поиск".

Искать стенограмму

Отменить

Заседания и стенограммы, 11.09.2017 - 19.10.2017

19.10.2017
19.10.2017 / 10:00 XIII Рийгикогу , VI Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

10:04 Ravimiseaduse § 76 täiendamise seaduse eelnõu (481 SE) teine lugemine

10:07 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (519 SE) esimene lugemine

12:30 Erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (520 SE) esimene lugemine

18.10.2017
18.10.2017 / 14:00 XIII Рийгикогу , VI Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

14:00 Istungi rakendamine

14:05 Rahvusvahelise raudteeveo konventsiooni ja selle lisade muudatuste heakskiitmise seaduse eelnõu (474 SE) teine lugemine 

14:09 Rahvastikuregistri seaduse eelnõu (382 SE) teine lugemine

14:21 Toiduseaduse ja söödaseaduse muutmise seaduse eelnõu (487 SE) teine lugemine

14:22 Kalandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (465 SE) teine lugemine

14:30 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse eelnõu (459 SE) teine lugemine

14:37 Kindlustustegevuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (429 SE) teine lugemine 

14:42 2017. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (510 SE) esimene lugemine

15:40 2018. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (521 SE) esimene lugemine

18:23 Väärtpaberituru seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (507 SE) esimene lugemine

18:35 Kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse ja prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu (513 SE) esimene lugemine

18.10.2017 / 13:00 XIII Рийгикогу , VI Сессия , Инфочас Подробнее

13:00 Infotund

13:01 Valimisringkondade muutmine

13:10 Riigieelarve

13:18 Euroopa Liidu prokuratuuri loomise kava

13:24 Rail Balticu läbipaistmatu asjaajamine

13:30 Õiguskindlus

13:38 Ministeeriumi regionaalpoliitilised plaanid

13:48 Muud küsimused

17.10.2017
17.10.2017 / 10:00 XIII Рийгикогу , VI Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

10:02 Kooseluseaduse kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu (461 SE) esimene lugemine

11:43 Eurocontroli lennuliikluse ohutuse alast koostööd käsitlevate protokollide ratifitseerimise seaduse eelnõu (448 SE) teine lugemine

11:49 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele peatamaks Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise piirilepingu ratifitseerimise protsess“ eelnõu (476 OE) esimene lugemine

12:26 Kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (491 SE) teine lugemine

12:41 Turismiseaduse, võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (492 SE) esimene lugemine

12:54 Magustatud joogi maksu seaduse eelnõu (457 UA) uuesti arutamine

16.10.2017
16.10.2017 / 15:00 XIII Рийгикогу , VI Сессия , Запросы, свободный микрофон Подробнее

15:00 Istungi rakendamine

15:10 Arupärimine Eesti lastele võrdsete võimaluste loomise kohta hariduse omandamisel (nr 369)

15:40 Arupärimine Aserbaidžaani pesumasina, pangandusjärelevalve ja kaaviaridiplomaatia kohta (nr 370) 

16:15 Arupärimine Haridus- ja Teadusministeeriumi regionaalpoliitiliste plaanide kohta (nr 367)

16:50 Arupärimine Paide riigigümnaasiumi kohta (nr 368)

17:29 Vaba mikrofon

13.10.2017—15.10.2017
ЗАСЕДАНИЯ НЕ ПРОВОДЯТСЯ 13.10.2017—15.10.2017
12.10.2017
12.10.2017 / 10:00 XIII Рийгикогу , VI Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

10:04 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Ida-Virumaa tulevikuperspektiivid" arutelu

11.10.2017
11.10.2017 / 14:00 XIII Рийгикогу , VI Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

14:00 Istungi rakendamine

14:05 Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (360 SE) kolmas lugemine

14:08 Püsiasustusega väikesaarte seaduse ja maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu (493 SE) esimene lugemine

14:38 Eesti Haigekassa seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (512 SE) esimene lugemine

15:46 Ravikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (514 SE) esimene lugemine

16:33 Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja riikliku matusetoetuse seaduse kehtetuks tunnistamise ning nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (490 SE) esimene lugemine

17:19 Perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (517 SE) esimene lugemine

18:03 Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse muutmise ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (518 SE) esimene lugemine

11.10.2017 / 13:00 XIII Рийгикогу , VI Сессия , Инфочас Подробнее

13:00 Infotund

13:01 Kooseluseadus

13:08 Välispoliitilised valikud

13:17 Riigieelarve

13:28 Puidurafineerimistehase planeerimine

13:35 Digieesistumine

13:42 Rahvusvaheliste arengute mõju Eestile

13:48 Eesti elanikele võrdsete võimaluste arendamisest

10.10.2017
10.10.2017 / 10:00 XIII Рийгикогу , VI Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

10:06 Riigikogu otsuse "Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine" eelnõu (506 OE) esimene lugemine

10:12 Ülevaade avaliku teenistuse 2016. aasta aruandest

11:32 Autoveoseaduse eelnõu (488 SE) esimene lugemine

11:50 Töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (467 SE) esimene lugemine

09.10.2017
09.10.2017 / 15:00 XIII Рийгикогу , VI Сессия , Запросы, свободный микрофон Подробнее

15:00 Istungi rakendamine

15:12 Vaba mikrofon

29.09.2017—08.10.2017
ЗАСЕДАНИЯ НЕ ПРОВОДЯТСЯ 29.09.2017—08.10.2017
28.09.2017
28.09.2017 / 10:00 XIII Рийгикогу , VI Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Eesti kodanikuühiskonna arengukontseptsiooni rakendamine" arutelu

27.09.2017
27.09.2017 / 14:00 XIII Рийгикогу , VI Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

14:00 Istungi rakendamine

 14:03 Peaministri poliitiline avaldus

15:07 Ühelt poolt Kanada ning teiselt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide vahelise laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu (CETA) ratifitseerimise seaduse eelnõu (466 SE) teine lugemine

15:31 "Spordipoliitika põhialused aastani 2030". 2016.–2017. aasta täitmise aruanne

17:06 Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (360 SE) teine lugemine

17:22 Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (489 SE) esimene lugemine

17:44 Rahvusvahelise raudteeveo konventsiooni ja selle lisade muudatuste heakskiitmise seaduse eelnõu (474 SE) esimene lugemine

17:50 Relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (494 SE) esimene lugemine

19:13 Halduskohtumenetluse tõhustamiseks halduskohtumenetluse seadustiku, riigilõivuseaduse ja riigi õigusabi seaduse muutmise seaduse eelnõu (496 SE) esimene lugemine

19:22 Haldusmenetluse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (497 SE) esimene lugemine

19:31 Sotsiaalmaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (499 SE) esimene lugemine

19:52 Makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (498 SE) esimene lugemine

27.09.2017 / 13:00 XIII Рийгикогу , VI Сессия , Инфочас Подробнее

13:00 Infotund

13:01 Poliitilised valikud

13:03 Politseipatrullide olukord Eestis

13:11 Rail Balticu asjaajamine

13:20 Riigieelarve

13:29 Meetmed jõe- ja järvepiiri tugevdamiseks

13:37 Korruptsioon kohalikes omavalitsustes

13:45 Sisejulgeoleku rahastamine

13:54 Muud küsimused

26.09.2017
26.09.2017 / 10:00 XIII Рийгикогу , VI Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

10:09 Loomakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (445 SE) kolmas lugemine

10:11 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine" muutmine" eelnõu (501 OE) esimene lugemine

10:15 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine rahvastikukriisi lahendamiseks" muutmine" eelnõu (502 OE) teine lugemine

10:22 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks" muutmine" eelnõu (503 OE) esimene lugemine

10:25 Koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 muutmise seaduse eelnõu (478 SE) esimene lugemine

25.09.2017
25.09.2017 / 15:00 XIII Рийгикогу , VI Сессия , Запросы, свободный микрофон Подробнее

15:00 Istungi rakendamine

15:04 Vaba mikrofon

22.09.2017—24.09.2017
ЗАСЕДАНИЯ НЕ ПРОВОДЯТСЯ 22.09.2017—24.09.2017
21.09.2017
21.09.2017 / 10:00 XIII Рийгикогу , VI Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

10:13 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Eesti demokraatia ohud ja väljakutsed" arutelu

20.09.2017
20.09.2017 / 14:00 XIII Рийгикогу , VI Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

14:00 Istungi rakendamine

14:05 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (470 SE) esimese lugemise jätkamine

14:11 Naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise Euroopa Nõukogu konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (475 SE) teine lugemine

14:42 Euroopa Liidu ning Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna rahvusvahelise sihtasutuse asutamislepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (446 SE) teine lugemine

14:46 Loomakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (445 SE) teine lugemine

14:58 "Laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu (CETA) ühelt poolt Kanada ning teiselt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide vahel” ratifitseerimise seaduse eelnõu (466 SE) esimene lugemine

15:21 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (alaealiste õigusrikkujate kohtlemise muutmine) eelnõu (453 SE) esimene lugemine

15:53 Kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (447 SE) esimene lugemine

16:52 Kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (491 SE) esimene lugemine

17:18 Kalandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (465 SE) esimene lugemine

17:38 Toiduseaduse ja söödaseaduse muutmise seaduse eelnõu (487 SE) esimene lugemine

20.09.2017 / 13:00 XIII Рийгикогу , VI Сессия , Инфочас Подробнее

13:00 Infotund

13:01 Peibutuspartlus

13:08 Valitsuse poliitilised valikud

13:16 Võimalik kriis põllumajandustootmises

13:21 Asendustoetuse rahastamine

13:27 Sotsiaal- ja tervishoiupoliitika

13:36 Sotsiaalministeeriumi kaudu eraldatud toetused ja võimalik huvide konflikt

13:45 Haigekassa eelarve

13:54 Muud küsimused

19.09.2017
19.09.2017 / 10:00 XIII Рийгикогу , VI Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

10:03 Õiguskantsleri 2016.–2017. aasta tegevuse ülevaade

11:50 Ravimiseaduse § 76 täiendamise seaduse eelnõu (481 SE) esimene lugemine

12:04 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (470 SE) esimene lugemine

18.09.2017
18.09.2017 / 15:00 XIII Рийгикогу , VI Сессия , Запросы, свободный микрофон Подробнее

15:00 Istungi rakendamine

15:08 Arupärimine Eesti Vabariigi suveräänsuse deklaratsiooni ja Eesti Vabariigi põhiseaduse paragrahvide 1 ja 2 rikkumise kohta (nr 362) 

15:44 Arupärimine Team Estonia ja Eesti välismajanduspoliitika kursi kohta (nr 363)

16:29 Arupärimine Kenderi asja edasikaebamise ja Tallinna prügikartelli kohta (nr 365)

17:02 Vaba mikrofon

15.09.2017—17.09.2017
ЗАСЕДАНИЯ НЕ ПРОВОДЯТСЯ 15.09.2017—17.09.2017
14.09.2017
14.09.2017 / 10:00 XIII Рийгикогу , VI Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

10:06 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (439 SE) esimene lugemine

13.09.2017
13.09.2017 / 14:00 XIII Рийгикогу , VI Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

14:00 Istungi rakendamine

14:04 Eurocontroli lennuliikluse ohutuse alast koostööd käsitlevate protokollide ratifitseerimise seaduse eelnõu (448 SE) esimene lugemine

14:09 Euroopa Liidu ning Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna rahvusvahelise sihtasutuse asutamislepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (446 SE) esimene lugemine

13.09.2017 / 13:00 XIII Рийгикогу , VI Сессия , Инфочас Подробнее

13:00 Infotund

13:02 E-valimised

13:11 Hariduskorraldus

13:20 Ministrite "peibutuspartlus"

13:29 Haridusreform ja maapiirkondade haridusprobleemid

13:37 Valitsuse poliitika

13:42 Kutsehariduse võrk ja finantseerimine

13:50 Aserbaidžaanist pärit raha korruptiivne mõju Euroopa riikidele

13:57 Muud küsimused

12.09.2017
12.09.2017 / 10:00 XIII Рийгикогу , VI Сессия , Очередное пленарное заседание Подробнее

10:00 Istungi rakendamine

10:03 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine" muutmine" eelnõu (482 OE) esimene lugemine

10:10 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine" muutmine" eelnõu (483 OE) esimene lugemine

11.09.2017
11.09.2017 / 15:00 XIII Рийгикогу , VI Сессия , Запросы, свободный микрофон Подробнее

15:00 Istungi rakendamine

15:05 Riigikogu esimehe kõne

15:15 Eesti Vabariigi presidendi kõne

15:29 Istungi rakendamine

15:44 Arupärimine Eesti elanikkonnakaitse ja selle juhtimise kohta (nr 366)

17:03 Vaba mikrofon