Kalender

Vali ajavahemikAva kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista

Istungid ja stenogrammid, 15.05.2019 - 17.09.2019

17.09.2019
17.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:02 Õiguskantsleri 2018.–2019. aasta tegevuse ülevaade

16.09.2019
16.09.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:00 Riigikogu liikme Marko Šorini ametivanne

15:01 Istungi rakendamine

15:07 Arupärimine ühenduste kohta saartega (nr 1)

15:54 Arupärimine Eesti viipekeele tõlke kättesaadavuse kohta (nr 2)

16:41 Vaba mikrofon

13.09.2019—15.09.2019
Istungeid ei toimu 13.09.2019—15.09.2019
12.09.2019
12.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

11.09.2019
11.09.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:01 Eesti Vabariigi valitsuse ja Araabia Ühendemiraatide valitsuse vahelise lennuliiklust nende riikide territooriumide vahel ja väljaspool neid käsitleva kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (27 SE) teine lugemine

11.09.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

12:00 Infotund

12:02 Regionaalpoliitika

12:17 Eestikeelne haridus

12:25 Erimärgistatud põllumajandusliku diislikütuse tulevik

12:37 Taristuinvesteeringud

12:48 Maaelu Edendamise Sihtasutusega seotud plaanid

12:57 Ühistransport

13:05 Omastehooldus

13:18 Väikeettevõtlus

13:27 Ida-Virumaa majandusolukord

13:38 Eelarve

13:50 Raudtee elektrifitseerimine

10.09.2019
10.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:06 Riigikogu otsuse "Ettepanek Vabariigi Valitsusele Eesti alus- ja koolihariduse ühtseks ja eestikeelseks muutmiseks" eelnõu (2 OE) esimene lugemine

12:45 Riigikogu otsuse "Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti tegevust kontrolliva parlamentaarse ühiskontrolli töörühma liikmete nimetamine" eelnõu (35 OE esimene lugemine)

09.09.2019
09.09.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:02 Riigikogu esimehe kõne

15:14 Eesti Vabariigi presidendi kõne

15:31 Istungi rakendamine

15:46 Vaba mikrofon

31.08.2019—08.09.2019
Istungeid ei toimu 31.08.2019—08.09.2019
30.08.2019
30.08.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , Riigikogu erakorraline istungjärk Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:07 44 Riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks peaminister Jüri Ratasele

14.06.2019—29.08.2019
Istungeid ei toimu 14.06.2019—29.08.2019
13.06.2019
13.06.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:00 Riigikogu liikmete ametivanne

10:02 Istungi rakendamine

10:10 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (30 SE) kolmas lugemine

10:31 Jalgpallivõistluste ja teiste spordiürituste pealtvaatajate vägivalda ning muid korrarikkumisi käsitleva Euroopa konventsiooni denonsseerimise seaduse eelnõu (25 SE) teine lugemine

12.06.2019
12.06.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:01 Riigikogu liikme Kalle Grünthali ametivanne

14:02 Istungi rakendamine

15:54 Jäätmeseaduse, jäätmeseaduse muutmise seaduse ning jäätmeseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (15 SE) kolmas lugemine

15:56 Riigikogu otsuse "Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi Parlamentidevahelise Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" eelnõu (34 OE) esimene lugemine

15:59 Põhja-Makedoonia Vabariigi ühinemist käsitleva Põhja-Atlandi lepingu protokolli heakskiitmise seaduse eelnõu (26 SE) teine lugemine

16:02 Väärtpaberituru seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (28 SE) esimene lugemine

16:14 Maksukorralduse seaduse, kohtute seaduse ja vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (29 SE) esimene lugemine

16:31 Eesti Vabariigi valitsuse ja Araabia Ühendemiraatide valitsuse vahelise lennuliiklust nende riikide territooriumide vahel ja väljaspool neid käsitleva kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (27 SE) esimene lugemine

16:39 Euroopa Komisjoni liikme kandidaadi ettekanne

12.06.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

12:00 Infotund

12:02 Innovatsioon eelarvepoliitikas

12:16 Valitsuse välispoliitiline kurss

12:28 Perekonnaõigus

12:41 Valitsus

12:53 Kohtutäiturid

13:03 Ida-Virumaa

13:17 Valitsuse tööjaotus

13:28 EKRE retoorika

13:39 Eesti Vabariigi maine

13:50 Riiklik julgeolek

11.06.2019
11.06.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Riigikogu liikme Siim Valmar Kiisleri ametivanne

10:02 Riigikohtu liikmete ametivanne

10:04 Istungi rakendamine

10:07 Õiguskantsleri ettepanek väärteomenetluse seadustiku Eesti Vabariigi põhiseadusega kooskõlla viimiseks

10:26 Riigikogu otsuse "Tagatisfondi nõukogu liikmete nimetamine" eelnõu (32 OE) esimene lugemine

10:31 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (30 SE) teine lugemine

10.06.2019
10.06.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:02 Vaba mikrofon

07.06.2019—09.06.2019
Istungeid ei toimu 07.06.2019—09.06.2019
06.06.2019
06.06.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Jäätmeseaduse, jäätmeseaduse muutmise seaduse ning jäätmeseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (15 SE) teine lugemine

05.06.2019
05.06.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:03 Riigikogu otsuse "Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" eelnõu (16 OE) esimene lugemine

05.06.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

12:00 Infotund

12:01 Mart Helme

12:16 Riigi eelarvestrateegia

12:29 Usaldus

12:37 Investeeringud eelarvestrateegias

12:48 Riigi juhtimine

13:01 Initsiatiiv

13:09 Valitsusliikmete ametisse sobivus

13:16 Valitsusjuhi roll

13:27 Eesti suundumused

13:36 RES

13:51 Ühiskonna sidusus

04.06.2019
04.06.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Riigikogu otsuse "Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute liikmete nimetamine" eelnõu (23 OE) esimene lugemine

10:10 Riigikohtu esimehe ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta

11:51 Põhja-Makedoonia Vabariigi ühinemist käsitleva Põhja-Atlandi lepingu protokolli heakskiitmise seaduse eelnõu (26 SE) esimene lugemine

03.06.2019
03.06.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:09 Riigikogu otsuse "Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikmete nimetamine" eelnõu (24 OE) esimene lugemine

15:18 Jalgpallivõistluste ja teiste spordiürituste pealtvaatajate vägivalda ning muid korrarikkumisi käsitleva Euroopa konventsiooni denonsseerimise seaduse eelnõu (25 SE) esimene lugemine

15:38 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (30 SE) esimene lugemine

16:47 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (7 SE) esimene lugemine

18:17 Siseminister Mart Helmele umbusalduse avaldamise arutamine

20:54 Vaba mikrofon

31.05.2019—02.06.2019
Istungeid ei toimu 31.05.2019—02.06.2019
30.05.2019
30.05.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:04 Riigikogu otsuse "Eesti keele õppe arengu probleemkomisjoni moodustamine" eelnõu (3 OE) teine lugemine

11:12 Riigikogu otsuse "Rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni moodustamine" eelnõu (4 OE) teine lugemine

11:54 Riigikogu otsuse "Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" eelnõu (17 OE) esimene lugemine

11:58 Riigikogu otsuse "Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" eelnõu (18 OE) esimene lugemine

29.05.2019
29.05.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:01 Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse (783 UA) uuesti arutamine

15:04 Tubakaseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (9 SE) esimene lugemine

29.05.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

12:00 Infotund

12:01 Eelarve tasakaal

12:16 Piinlikud eelarvevalikud

12:31 Kaitsekoostöö

12:39 Riigi eelarvestrateegia

12:50 Eelarvestrateegia

13:04 Eelarve

13:19 Karistusseadustik

13:28 Valitsuse tegevus

13:38 Teine pensionisammas

13:51 Riigieelarve prioriteedid

28.05.2019
28.05.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:02 Riigikogu otsuse "Kai Kullerkupu Riigikohtu liikmeks nimetamine" eelnõu (5 OE) esimene lugemine

10:33 Riigikogu otsuse "Eesti esindaja nimetamine Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse" eelnõu (10 OE) esimene lugemine

27.05.2019
27.05.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:01 Riigikogu liikmete ametivanne

15:03 Istungi rakendamine

15:12 Riigikogu otsuse "Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu liikmete nimetamine" eelnõu (21 OE) esimene lugemine

15:17 Riigikogu otsuse "Riigikogu liikmetest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikmete nimetamine" eelnõu (19 OE) esimene lugemine

15:21 Riigikogu otsuse "Rahvusooperi nõukogu liikmete nimetamine" eelnõu (20 OE) esimene lugemine

15:25 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (8 SE) esimene lugemine

15:40 Jäätmeseaduse, jäätmeseaduse muutmise seaduse ning jäätmeseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (15 SE) esimene lugemine

15:49 Riigikogu otsuse "Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine eesti keele õppe arenguga tegelemiseks" eelnõu (3 OE) esimene lugemine

16:20 Riigikogu otsuse "Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine rahvastikukriisi lahendamiseks" eelnõu (4 OE) esimene lugemine

16:38 Vaba mikrofon

17.05.2019—26.05.2019
Istungeid ei toimu 17.05.2019—26.05.2019
16.05.2019
16.05.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:00 Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kert Kingo ametivanne

10:02 Istungi rakendamine

10:07 Riigikogu otsuse "Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine" eelnõu (11 OE) teine lugemine

10:09 Riigikogu otsuse "Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine" eelnõu (12 OE) teine lugemine

10:11 Riigikogu otsuse "Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine" eelnõu (13 OE) teine lugemine

10:13 Finantsinspektsiooni 2018. aasta aastaaruanne

15.05.2019
15.05.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine