Kalender

Vali ajavahemikAva kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista
Stenogrammid: 78Ava/Sulge kõik
08.11.2017 / 13:00 XIII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:26 Võrdsete võimaluste pakkumine hariduses

Yoko Alender: Aitäh, hea esimees! Hea minister! Igal lapsel on põhiseaduse kohaselt õigus haridusele. Erivajadustega laste haridustee on eriline, see nõuab rohkem toetust, tähelepanu ja aega. Hiljuti tõi aga minister Riigikokku PGS-i muutmise eelnõu, millega oleme olukorras, kus nende laste õpetamise töörahu on ... Loe lähemalt

Yoko Alender: Aitäh! Suunates niimoodi riigi raha erivajadustega laste haridusse tulumaksuprotsendi kaudu, suurendate erisusi koolide vahel. Veel enam, Tallinn kui niigi rikkaim – ja seni kurikuulus selle poolest, et ta oma erivajadustega laste koole ei toeta, nii nagu võiks – saab edaspidi lõviosa toest. Miks te... Loe lähemalt

13.09.2017 / 13:00 XIII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:37 Valitsuse poliitika

Yoko Alender: Aitäh! Hea peaminister! Inimarengu aruanne ja Praxise lõimumismonitooring soovitavad ühtset Eesti lasteaeda, et lõpetada laste paralleelmaailmadesse selekteerimine. Kas te peaministrina toetate üleminekut ühtsele Eesti haridusele, mis algab ühtsest eestikeelsest lasteaiast, või arvate, et peaks jätk... Loe lähemalt

01.06.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:09 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Eesti inimarengu aruanne 2016/2017" arutelu

Yoko Alender: Aitäh! Ma arvan, et selline teadlaste panus loob aluse, et homne Eesti saab parem. Aga ma jätkan natuke samal teemal, Tallinna näitel, kuna siin joonistub see n-ö getostumise teema hästi välja. Jõukamates piirkondades, valdavalt eestikeelsetes piirkondades nagu Kalamaja, suletakse venekeelne kool, L... Loe lähemalt

Yoko Alender: Aitäh, hea juhataja! Hea ettekandja, aitäh ettekande eest! Puudutan oma küsimuses natuke ka seda, millest te kõnelesite Arto Aasaga, st vene kooli tugevust. On täheldatud, et paljud võimekad õpilased lähevad praegu juba eesti kooli. Minu küsimus puudutab neid, kes jäävad n-ö eraldatud vene kooli, ke... Loe lähemalt

Yoko Alender: Aitäh, hea juhataja! Hea ettekandja! Tänan hea ettekande eest! Mu küsimus puudutab sisserännet, tööjõu lisandumist. Aruanne kinnitab objektiivselt, et senine rändepoliitika on olnud edukas. Me võiksime ehk ühel hetkel jõuda sinnani, et loobume üldse kvootidest ja asendame need punktisüsteemiga, mis ... Loe lähemalt

Yoko Alender: Head kolleegid! Austatud juhataja! Head ettekandjad! Ilusat lastekaitsepäeva kõigepealt! Eesti kestab, kui meil sünnib lapsi, kui iga laps loeb, kui suudame kõigile lastele luua võrdsed võimalused areneda ja oma õnne luua. Samuti on oluline, et me kujundame ja viime ellu ise ja oskuslikult rändepoli... Loe lähemalt

09.05.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

11:03 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Eesti majanduspoliitilised valikud – ohud ja võimalused ettevõtlusele" arutelu

Yoko Alender: Aitäh, hea juhataja! Aitäh, Sten, selle väga mõnusa ettekande eest! Seda oli tõepoolest värskendav kuulda. Jätkan sealt, kus kolleeg Krista lõpetas. Väidetakse, et kui talendid otsivad elukohta, siis neid huvitab väga elukeskkond ja selle kvaliteet. Sa rääkisid eelmises vastuses n-ö sotsiaalsest po... Loe lähemalt

02.05.2017 / 13:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , Riigikogu täiendav istung Vaata täpsemalt

14:00 Eesti elukeskkonna areng

Yoko Alender: Aitäh, hea juhataja! Austatud peaminister! Elukeskkond on ühiskonna peegel. Pealinn on, kui selle elukeskkonda hästi arendada, meie visiitkaart, mis tõstab kogu meie riigi konkurentsivõimet. Kas te arvate, et see on riigi vara heaperemehelik kasutamine, kui n-ö kõige prominentsemasse asukohta – mere... Loe lähemalt

20.03.2017 / 15:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:57 Arupärimine erandite lubamise kohta vene koolidele üleminekul eestikeelsele õppele (nr 307)

Yoko Alender: Aitäh, hea juhataja! Hea minister! Jätkan lasteaedade teemal. Aitäh selle eest, et te juba natuke oma seisukohti valgustasite! Aga viimasel ajal on mitmed, ka vene emakeelega haritlased teinud ettepanekuid ikkagi venekeelsete lasteaedade riiklik rahastamine lõpetada. Riikliku all mõeldakse siin kogu... Loe lähemalt

22.02.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:29 Riigikogu otsuse "Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine rahvastiku vähenemisega seotud probleemide läbitöötamiseks" eelnõu (343 OE) esimene lugemine

Yoko Alender: Austatud juhataja! Head kolleegid! Oleme oma aega siin päris pikalt selle teemaga sisustanud. Natuke jabur on see kõik. Mina isiklikult arvan, et igaüks meist, kõik meie 101, oleme põhiseaduse kohaselt iga oma mõtte ja tegevusega sunnitud seisma selle eest, et eesti rahvus ja kultuur säiliksid ja ar... Loe lähemalt

21.02.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:15 Korrakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (312 SE) esimene lugemine

Yoko Alender: Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud ettekandja! Julgeolekukaalutlustel isiku tuvastamise võimaldamine on loomulikult arusaadav probleemipüstitus. Aga kuna teie keskendusite eelnõu tutvustamisel pigem islami naiste õiguste kaitsele, siis minu küsimus on, kui mitu Eesti islamikogukonna naissoost esindajat... Loe lähemalt

13.02.2017 / 15:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:12 Arupärimine eestikeelse hariduse kohta vene õppekeelega koolides (nr 286)

Yoko Alender: Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud minister! Minu pinginaaber viitas siin sellele, et üle kahe kolmandiku vene emakeelega inimestest sooviksid, et nende lapsed õpiksid riigikeeles. Ma arvan, et kui küsida, kas nad tahaksid, et nende lapsed oleksid sama konkurentsivõimelised kui eesti emakeelega lapsed,... Loe lähemalt

26.01.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:27 Riigikogu otsuse "Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine rahvastikukriisi lahendamiseks" eelnõu (367 OE) esimene lugemine

Yoko Alender: Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud ettekandja! Oleme millegipärast keskendunud täna ainult iibe küsimusele, justkui see oleks ainus, mis rahvastikku mõjutab. Kuna mind on määratud Reformierakonna esindajaks komisjonis, siis mind huvitab ka see, kas komisjoni esimehe kandidaat näeb selle komisjoni tegev... Loe lähemalt

Yoko Alender: Aitäh, lugupeetud juhataja! Hea ettekandja! Tulen tagasi iibe teema juurde. Kuidas teile isiklikule kogemusele tuginedes tundub, mis ikkagi on põhiline põhjus, et pered ei saa nii palju lapsi, kui nad sooviksid? Mind huvitab see – mulle meeldib, kui inimesed räägivad sellest, mida nad on läbi elanu... Loe lähemalt

17.01.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:01 Peaministri ülevaade teadus- ja arendustegevuse olukorrast ning valitsuse poliitikast selles valdkonnas

Yoko Alender: Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud peaminister! Te olete palju maininud TAN-i tulevast töökorraldust ja tema rolli edaspidi, aga kuidas te suhtute TAN-i senistesse ettepanekutesse? Kuidas jääb nende ettepanekute elluviimisega? Konkreetsemalt pean silmas seda, et TAN-i eelmine raport seadis kahtluse all... Loe lähemalt

19.12.2016 / 11:00 XIII Riigikogu , Riigikogu erakorraline istungjärk Vaata täpsemalt

11:45 2017. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (303 SE) kolmas lugemine

Yoko Alender: Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud komisjoni esimees! Liberaalse erakonna esindajana toetan ma väga eraraha kaasamist kultuuri. Meil on Eestis üks erakordne muuseum, nimelt, Okupatsioonide Muuseum Vabamu, millesse eraomanik on investeerinud hulga vahendeid. Vabamu on vabaduse maja, mis inspireerib inim... Loe lähemalt

14.12.2016 / 14:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

18:28 Tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (302 SE) teise lugemise jätkamine

Yoko Alender: Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud rahandusminister! Rahanduskomisjon kiitis heaks ettepaneku eraldada 15 miljonit nende maksumuudatuste rakendamiseks, selleks et seda uut süsteemi hallata, seda uut süsteemi rakendada. Kas see tõesti on seda väärt? Me siin pikalt arutame asja ja kindlasti on tegemist v... Loe lähemalt

Yoko Alender: Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud rahandusminister! Täpsustan nii palju, et minu arvates on siiski tegemist väga keerulise süsteemiga. Täna siin seda pikka vestlust kuulates ei ole ma päris täpselt aru saanud, milline saab edaspidi olema see suurenev maksukoormus näiteks õpetajate puhul, kelle palga t... Loe lähemalt

21.11.2016 / 15:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:04 Peaministrikandidaat Jüri Ratasele Vabariigi Valitsuse moodustamiseks volituste andmine

Yoko Alender: Aitäh, hea eesistuja! Hea peaministrikandidaat! Jätkan eelmise küsijaga umbes samal teemal. Te rääkisite rahvastikuprobleemide lahendamisest ja loomulikult on ka minul selle üle hea meel. Aga meil on väga teravalt üleval lasterikaste perede küsimus. Mulle tundub, et nemad saavad päris kõvasti pihta.... Loe lähemalt

09.11.2016 / 14:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:05 Peaminister Taavi Rõivasele umbusalduse avaldamine

Yoko Alender: Aitäh! Austatud peaminister! Räägime usaldusest. Olen Riigikogus esimest korda, aga olen nüüdseks aru saanud, et poliitikute omavahelises suhtluses ei tähenda siirus ja otsekohesus alati kõige kiiremat teed eduni. Siiski on usalduse aluseks ausus. Kui IRL ja sotsiaaldemokraadid käisid meie selja tag... Loe lähemalt

18.10.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:07 Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel

Yoko Alender: Aitäh, austatud esimees! Hea ettekandja! Aitäh sisuka ettekande eest! Rääkisite palju muutustega kaasas käimisest ja uutest tehnoloogilistest lahendustest. Euroopa Liidu liikmesriigid eraldi ja Pariisi kliimaleppe näol koos võitlevad autostumise vastu nii saaste mõttes kui ka inimeste vähese liikumi... Loe lähemalt

20.09.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:04 Õiguskantsleri 2015.–2016. aasta tegevuse ülevaade

Yoko Alender: Aitäh! Lugupeetud õiguskantsler, tänan samuti hea töö ja ka selle veebikeskkonna eest! See on tõesti e-riigi kuvandi vääriline. Minu küsimus puudutab aga kooseluseaduse rakendusakte. Te olete seda oma ülevaates ka lühidalt puudutanud ja öelnud, et rakendusaktide puudumine ei takista seaduse rakendum... Loe lähemalt

31.05.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:06 Õiguskantsleri ettepanek vanemahüvitise seaduse Eesti Vabariigi põhiseadusega kooskõlla viimiseks

Yoko Alender: Lugupeetud juhataja! Head kolleegid! Toetan loomulikult õiguskantsleri ettepanekut, aga püüan ka oma sõnavõtus vaadata pisut kaugemale ja pisut laiemat pilti.Lapse saamine on iga pere enda valik ja suur õnn. Riigi poolt saame luua keskkonna ja valikuvõimalused, et see aeg võimalikult meeldivaks teha... Loe lähemalt

19.05.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:03 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ja kutseõppeasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (207 SE) esimene lugemine

Yoko Alender: Aitäh! Väga hea ja sisuline küsimus. Minu kogemus kultuurikomisjonis, kus ma olen nüüd olnud pisut üle aasta, on tõesti selline, et seal tehakse sisulist tööd. Ma ütleksin, et enamasti me oleme ka vägagi ühel meelel. Ma arvan, et haridus- ja kultuuriküsimustes ei pea keegi meist mingit salaplaani, v... Loe lähemalt

Yoko Alender: Aitäh! Mul on tõesti kahju, et meil on siin Riigikogu saalis liikmeid, kes kasutavad ära kõige nõrgemaid selleks, et maalida seintele kolle ja räägivad millestki muust kui asja sisust. Loe lähemalt

Yoko Alender: Aitäh, hea küsija! Te juhite tähelepanu sellele, et komisjonide protokollid on tõesti muutumas avalikumaks. Mina isiklikult pean seda väga heaks arenguks. Ettepaneku poolt hääletasid Krista Aru, Aadu Must, Mailis Reps ja Märt Sults. Ettepaneku vastu hääletasid Kalle Muuli, Viktoria Ladõnskaja, Laine... Loe lähemalt

Yoko Alender: Aitäh! Ma palun, et hea kolleeg ei paneks mulle suhu sõnu, mida ma ei ole öelnud. Aga teie küsimusele vastates ütlen, et õige viis, üks variant oleks teha seda eelarve menetlemise käigus. Selle juurde me naaseme varsti peale suvepuhkust ja siis te saate esitada oma ettepanekud. Kui aga küsida minu i... Loe lähemalt

Yoko Alender: Austatud juhataja! Head kolleegid! Kultuurikomisjon arutas eelnõu 9. mail. Komisjoni istungile oli kutsutud haridusministeeriumi jurist Indrek Kilk, kes tutvustas Vabariigi Valitsuse seisukohti. Eelnõu algatajana selgitas Mailis Reps, et toiduainete hinna tõus on teinud koolitoitlustajatele raskeks ... Loe lähemalt

Yoko Alender: Aitäh küsimuse eest! Ma arvan, et see, keda ma tunnen või keda ma ei tunne, on ilmselt ebaoluline ja kultuurikomisjon oma istungil seda kindlasti ei arutanud. Aga minu isiklik kogemus, kui te nüüd seda küsite, ütleb, et 78 sendiga on praegu tõesti raske hakkama saada. Seetõttu ma arvan ka, et see, k... Loe lähemalt

Yoko Alender: Aitäh! Kultuurikomisjoni esindajana ma kahjuks ei saa siin Vabariigi Valitsuse nimel kõnelda, aga teil on loomulikult võimalik esitada seesama küsimus Vabariigi Valitsuse liikmetele. Loe lähemalt

Yoko Alender: Aitäh küsimuse eest! Tõesti, isiklikult võin kinnitada, et nii fraktsioonis, kultuurikomisjonis kui ka haridusministriga kõneldes oleme palju rääkinud sellest, mida ma olen siin nüüd ka mitu korda maininud: hariduse rahastamise printsiipide üldine ülevaatamine ning kohaliku omavalitsuse vastutuse ja... Loe lähemalt

Yoko Alender: Aitäh, hea küsija! Teie praktika seadusandjana on oluliselt pikem kui minu oma ja te teate kindlasti hästi, et meil ei ole kombeks numbrilisi suurusi sellel moel seadustesse kirjutada, vaid ettepanek tuleks teha riigieelarve menetlemise protsessis. Seetõttu ei saa Taavi Rõivase eilset kommentaari k... Loe lähemalt

18.05.2016 / 14:00 XIII Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

00:57 Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (238 SE) esimene lugemine

Yoko Alender: Aitäh, hea eesistuja! Aitäh ka komisjonipoolsele ettekandjale põhjaliku ettekande eest! Arhitektide seisukoha kohta sai lugeda kirjast, mille on saatnud arhitektide liit. Arhitekt on teatavasti Euroopa tasandil n-ö direktiiviga reguleeritud elukutse ja seetõttu on arhitektid ka kutsesüsteemi rakend... Loe lähemalt

15.12.2015 / 10:00 XIII Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:04 Peaministri ülevaade teadus- ja arendustegevuse olukorrast ning valitsuse poliitikast selles valdkonnas

Yoko Alender: Aitäh, hea juhataja! Aitäh, lugupeetud peaminister, sisuka ettekande eest ja ka arutelu eest kultuurikomisjonis! Tahan puudutada sellist teemat nagu disain – disain kui mõtlemine, disain, mis loob tõesti suuremat lisandväärtust, suuremat tootlikkust. Seda me kõik vajame. Eestis õpetatakse disaini pe... Loe lähemalt

08.12.2015 / 10:00 XIII Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

11:41 Erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (142 SE) esimene lugemine

Yoko Alender: Aitäh, hea juhataja! Hea minister, aitäh heade vastuste eest! Võtsin lahti põhiseaduse § 37, mis käsitleb hariduse teemat. Siin on mainitud ka erakoole: on õigus neid pidada. Peamine paragrahv, mille kohta on mul küsimus, on aga see, mis ütleb, et laste hariduse valikul on otsustav sõna vanematel. S... Loe lähemalt

25.11.2015 / 14:00 XIII Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:37 Kooseluseaduse rakendamise seaduse eelnõu (114 SE) esimene lugemine

Yoko Alender: Tervitan teid abielus oleva nelja lapse emana esmakordselt fraktsiooni esindajana täiskogu ees! Mul on ääretult hea meel, et oleme vabad, töötame ja räägime. Eilne Postimees kirjutas, et eestlased eelistavad vabaabielu. Uuringus osalenuist 16% olid abielus ja 34% elasid vabas kooselus, lastest oli r... Loe lähemalt

19.11.2015 / 10:00 XIII Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:10 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Eesti Vabariigi suveräänsus" arutelu

Yoko Alender: Aitäh! Küsin rahva teenrina ühe mehise, ent siiski mureliku ja alandliku küsimuse. Meedias ja ka siin saalis on täna korratud väidet, et Putini Venemaa rahastab Euroopa paremäärmuslikke organisatsioone. Oma hiljutises artiklis rõhutasite Venemaa ja Eesti ühiseid väärtusi, isegi moraalseid põhiväärtu... Loe lähemalt

Yoko Alender: Aitäh! Eelmine kõneleja arvas küll, et rahvasaadikud võiksid oma suu kinni hoida, aga mina arvan, et suveräänse riigi juurde kuulub avatud aruteluga parlament. Kuigi vahel on ettekandeid raske kuulata, arvan ma siiski, et suletud suud on selline väärtus, mida me pigem ei saa jagada. Me peame suutma ... Loe lähemalt

17.11.2015 / 10:00 XIII Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:02 Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel

Yoko Alender: Aitäh, hea juhataja! Aitäh, austatud peaminister, sisuka ja avatud arutelu eest! Hiljuti tegi Euroopa Inimõiguste Kohus otsuse, et Itaalia rikub inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artiklit 8, kuna riigis puudub õiguslik raamistik, mis tagaks samasooliste partnerite kooselu tunnustamis... Loe lähemalt