Kalender

Vali ajavahemikAva kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista
Stenogrammid: 76Ava/Sulge kõik
22.01.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:02 Metsandus

Yoko Alender: Aitäh, hea koosoleku juhataja! Austatud minister! Räägime metsast. Mets on oluline taastuv looduslik toormaterjal ja tööandja väga paljudele, aga teisalt on mets ka meie n-ö kultuurilise identiteedi osa. Paljud samastavad end Eesti loodusega ja peavad seda oma identiteedi väga oluliseks osaks. Meie... Loe lähemalt

Yoko Alender: Aitäh, hea koosoleku juhataja! Austatud minister! Tänan selle vastuse eest! Siiski ma arvan, et me võime olla nõus sellega, et turul eelmiste aastate jooksul olnud surve raiuda on olnud väga suur. Ja ma saan aru eraomanikest, kes tõesti on tahtnud seda majandamist teha siis võimalikult efektiivselt.... Loe lähemalt

13.01.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:23 Arupärimine Rail Balticu rahastamise kohta (nr 11)

Yoko Alender: Aitäh, hea koosoleku juhataja! Austatud peaminister! Mainisite, et Rail Balticu üks suuri eesmärke on keskkonnasõbralikum liiklemine. Olen sellega sada protsenti nõus. Rail Balticu keskkonnamõju hindamise aruanne toob selgelt välja, et koos raudteeühendusega piisaks Eestis täielikult ka 2 + 1 maante... Loe lähemalt

16:33 Arupärimine kliimaneutraalsusele ülemineku ja tehnoloogiahüppe ettevalmistamise kohta (nr 12)

Yoko Alender: Hea istungi juhataja! Austatud peaminister! Head kolleegid! Arupärimine on kliimaneutraalsusele ülemineku kohta. Kliimamuutuste pidurdamine ja süsinikusaaste vähendamine on järgmisel kümnendil kindlasti üks meie suurimaid ülesandeid ja sea nii rahvusvaheliselt kui ka iga riigi jaoks eraldi. Eesti va... Loe lähemalt

Yoko Alender: Aitäh, austatud Riigikogu aseesimees! Hea peaminister! Tõesti, arutelu on hea, jätkaksin võib-olla täpselt sealt, kus Raimond lõpetas. Ka Ruuben Kaalep väljendas toetust rööbastranspordile ja teie olete siin täna välja öelnud mitmeid keskkonna seisukohast väga olulisi sõnumeid. Aga kunagi ütlesite k... Loe lähemalt

Yoko Alender: Hea aseesimees! Austatud peaminister! Head kolleegid, kes te olete veel jäänud siia kuulama! Mõned tähelepanekud võib-olla. Mulle tundub selle tänase arutelu puhul, mis küll oli kohati sisukas ja isegi huvitav –, et tegelikult peaministri väga selget plaani sellest, kuidas Eesti kliimaneutraalsuseni... Loe lähemalt

16.12.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

16:10 Arupärimine eestikeelsetes koolides õppivate mitte-eesti koduse keelega laste ebavõrdse kohtlemise kohta (nr 9)

Yoko Alender: Aitäh, hea koosoleku juhataja! Austatud minister! Mainisite ise ka, et paljud venekeelsed pered tõesti eelistavad eestikeelset kooli, ja mulle tundus, et te peate seda ikkagi positiivseks. Samas andsite mõista, et te ei teadnudki, et neid lapsi ei toetata. Ma olen nõus sellega, et see on kasvav tren... Loe lähemalt

17:21 Arupärimine jäätmemajanduse kohta (nr 8)

Yoko Alender: Aitäh! Austatud aseesimees! Austatud ministrid! Kolleegid Riigikogu liikmed! See on kultuuri küsimus, mis juhtub sellega, mida mina tekitan, mis jääb minu tarbimisest üle, milline on minu käitumise mõju, tarbimise tagajärg. Täna räägime ringmajandusest. Kliimamuutustest oleme viimasel ajal kuulnud ü... Loe lähemalt

Yoko Alender: Aitäh, hea aseesimees! Austatud minister, kõigepealt ma tänan sisuliste ja viisakate vastuste eest! Kui meil vaid oleks valitsuses selliseid ministreid rohkem! Aga minu küsimus on selline. Harri Moora, Stockholmi Keskkonnainstituudi programmijuht, väidab, et järelevalve jäätmekäitluse valdkonnas on ... Loe lähemalt

02.12.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:04 Kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kohustusliku kogumispensioni reform) eelnõu (108 SE) esimene lugemine

Yoko Alender: Aitäh, austatud eesistuja! Hea minister! Te rõhutasite mitu korda, et see on väärtuspõhine reform, mille eesmärk on liberaalne – ja võib tõesti öelda, nagu kolleeg Kross ütles –, lausa libertaarne vabaduse määra suurendamine. Ainus konkreetne mõju, mida te ise eelnõu esitades ennustasite, on see, et... Loe lähemalt

Yoko Alender: Aitäh, hea juhataja! Hea minister! Tsiteerin kõigepealt teid: "Reformiga võib kaasneda riigieelarvele pikaajaline tulu sissemaksete peatamisest maksimaalselt 400 miljoni euro ulatuses ja ühekordne tulu raha väljavõtmisest maksimaalselt 1 miljardi euro ulatuses, see on seotud tulumaksu suurenemise ja... Loe lähemalt

13.11.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:30 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE) teine lugemine

Yoko Alender: Aitäh, austatud aseesimees! Hea ettekandja! Ma jätkan kolleeg Mart Võrklaeva algatatud ressursitõhususe meetme teemat. Nimelt on needsamad 12 organisatsiooni, nende hulgas kõik Eesti suuremad ja ka väiksemad kaubanduse ja tööstuse esindajad, tõesti teinud väga põhjaliku pöördumise ja selgitanud ka v... Loe lähemalt

Yoko Alender: Aitäh, austatud aseesimees! Hea ettekandja! Eesti toetab Euroopa Liidu eesmärki saavutada aastaks 2050 süsinikuneutraalsus. Euroopa Liidu järgmise aasta eelarvet on lausa nimetatud kliimaeelarveks. Seega kõik need teemad on prioriteetsed, ja seda ka seetõttu, et teadlased on tõdenud ja selgelt välja... Loe lähemalt

Yoko Alender: Austatud aseesimees! Head kolleegid! Inimesed, kes te ehk jälgite meid interneti vahendusel! Jätkan siit, kus kolleeg Keit lõpetas. Ka mina olen murelik, ja olen murelik eelkõige tuleviku pärast. Kunagi, kui ma otsustasin poliitikasse tulla, tegin ma seda just sellel põhjusel, et mulle tundus, et me... Loe lähemalt

06.11.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

12:02 Koalitsioonilepingu täitmine

Yoko Alender: Aitäh, hea koosoleku juhataja! Hea peaminister! Läksite oma teemaga väga laiali. Tuleks tagasi teie koalitsioonipartneri ja tema väärtuste juurde. Ütlesite kunagi, et EKRE väärtustega te koostööd ei tee. Tänaseks on, ma arvan, meile kõigile selge, et EKRE-l pole mingeid väärtusi. See, millega nad te... Loe lähemalt

05.11.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

Yoko Alender: Tere hommikust, head kolleegid! Lugupeetud istungi juhataja! Kliimamuutused on viimasel ajal palju tähelepanu saanud. Aga küsimus on, mida meist igaüks saab teha. Üks valdkond, kus saavad hästi kokku meie igaühe panus, tarbimine ja tootmine, on ringmajandus. Teatavasti Eestis on kahjuks olmejäätmete... Loe lähemalt

16.10.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:02 Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (54 SE) teine lugemine

Yoko Alender: Aitäh, austatud juhataja! Hea ettekandja! Meil on siin infotunnis olnud ministritega juttu Eesti võimalustest kliimaeesmärkidesse panustada. See oli kindlasti hea ettepanek. Kas te teeksite Riigikogu liikmetele enne, kui me muudatusettepanekut hääletame, ka ülevaate, milline on meie praegune seis kl... Loe lähemalt

09.10.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

16:06 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (39 SE) esimene lugemine

Yoko Alender: Aitäh, austatud istungi juhataja! Hea ettekandja! Kui komisjonis oli liikmeid, kes olid eelnõu suhtes kriitilised, või ministeeriumiametnikud just seda viisi seda riigi kontrolli rakendada ei toetanud, siis millised olid need alternatiivsed viisid, mida välja pakuti? Kas üldse pakuti välja mingeid a... Loe lähemalt

Yoko Alender: Aitäh, austatud istungi juhataja! Hea ettekandja! Me menetleme siin samal ajal ka põhikooli lõpueksamite kaotamist. Mulle tundub, et on siiski põhjendatud mure, et me ei suuda tagada Eesti ühtluskooli ühtlast kvaliteeti, seda parimat haridust, mida kõik meie lapsed elukohast sõltumata väärivad. Kas ... Loe lähemalt

17:20 Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (55 SE) esimene lugemine

Yoko Alender: Aitäh, austatud istungi juhataja! Hea ettekandja! Meie poole on selle eelnõu menetluse käigus pöördunud ka Eesti vesiviljelejad ehk kalakasvatajad, kes on teinud ettepaneku vabastada vesiviljelejad saastetasu maksmisest. Kuidas te sellesse ettepanekusse suhtute ja kas seda on ministeeriumis juba aru... Loe lähemalt

Yoko Alender: Aitäh, austatud istungi juhataja! Hea minister! Küsin veel kaevandamislubade kohta. Mis selle kaalutluse taga on, et jätta edaspidi välja kohaliku omavalitsuse arvamus või keeldumine üldgeoloogilise uurimistöö loa mitteväljastamise põhjuste seast? Mis need tagamaad on ja kuidas ikkagi see kohaliku o... Loe lähemalt

09.10.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

12:08 Inimõigused

Yoko Alender: Aitäh, hea juhataja! Austatud peaministri ülesannetes Mart Helme! Juba aastal 2015 leppis suur osa maailma riike ÜRO katuse all kokku kestliku arengu eesmärgid. Jutt on vahenditest, mille abil me saame tegelikult tagada selle, et me üldse saame inimeste õigusi kaitsta, sh laste õigusi, tulevaste täi... Loe lähemalt

Yoko Alender: Et teid informeerida, hea Mart Helme, ma kinnitan, et need kriteeriumid on absoluutselt paigas. Soovitan teil tutvuda näiteks Maailma Meteoroloogia Organisatsiooni juhi, Soome professori andmetega. Ta pidas meile selsamal eesistumise üritusel väga hea loengu. Alla 1,5 kraadi soojenemist on see, mis ... Loe lähemalt

26.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:05 Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (14 SE) esimene lugemine

Yoko Alender: Aitäh, austatud aseesimees! Austatud ettekandja! Küsimus on just nimelt selles, kuidas motiveerida inimesi töötama ka kõrges eas, et nad saaksid selle eest ka n-ö ametlikku palka. Minu kõrvu on jõudnud palju olukordi, kus vanemas eas pensioniealised ei tahagi enam ametlikku palka. Kas on võimalik ko... Loe lähemalt

23.09.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:05 Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (58 SE) esimene lugemine

Yoko Alender: Aitäh! Huvitav diskussioon. Mulle tundub, et ka valitsuse nägu hakkab siit välja kooruma, et kas see on nüüd selline nullvariantide valitsus või selline vabatahtlike valikute valitsus. Pensionisüsteemi te ka väidetavalt ei lammuta, vaid see muutub vabatahtlikuks. Tänase diskussiooni tulemusel ei ole... Loe lähemalt

Yoko Alender: Aitäh, hea koosoleku juhataja! Hea minister! Te oma põhjendustes, miks te ei toeta Reformierakonna eelnõu ülemineku kohta ühtsele eestikeelsele haridussüsteemile, viitasite sellele, et pole piisavalt õpetajaid. Samal ajal tahate nüüd panna paralleelselt eestikeelse ja venekeelse õpetaja klassi ette.... Loe lähemalt

17.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:02 Õiguskantsleri 2018.–2019. aasta tegevuse ülevaade

Yoko Alender: Aitäh, hea istungi juhataja! Austatud õiguskantsler! Jätkaks pensionisüsteemi lõhkumise mõjude teemal. Te olete oma ametis ka lasteombudsman. Ma tahaksin küsida sellest lähtuvalt. See muudatus hakkab ju puudutama ka tänaseid lapsi ja noori, kuna kehtivate seaduste kohaselt on lastel kohustus oma van... Loe lähemalt

11.09.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:18 Väikeettevõtlus

Yoko Alender: Aitäh, hea juhataja! Austatud minister, rõõm esmakordselt kohtuda! Soovin küsida, kas te toetate oma erakonnakaaslase siseminister Mart Helme plaani lõpetada Eesti ja Ukraina vaheline viisavabadus, et ukrainlased edaspidi Eestisse tulles ei saaks seda teha viisavabalt. Loe lähemalt

13:38 Eelarve

Yoko Alender: Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud peaminister! Teame, et teie koalitsioonipartnerid soovivad piirata vähemusorganisatsioonide rahastamist riigi poolt. Kas te arvate, et me peaksime näiteks eelarve ja Hasartmängumaksu Nõukogu kaudu jätkuvalt toetama LGBT-ühinguid? Loe lähemalt

10.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:06 Riigikogu otsuse "Ettepanek Vabariigi Valitsusele Eesti alus- ja koolihariduse ühtseks ja eestikeelseks muutmiseks" eelnõu (2 OE) esimene lugemine

Yoko Alender: Aitäh, hea istungi juhataja! Austatud Jürgen Ligi! Peaminister on koalitsioonilepet tutvustades ja ka hiljem Riigikogu poole pöördudes korduvalt rõhutanud, kuidas tema valitsus seisab nende eest, kes on seni tundnud, et nende eest ei ole seistud. Inimarengu aruanne kinnitab, et parema sotsiaal-majan... Loe lähemalt

Yoko Alender: Aitäh, hea istungi juhataja! Lugupeetud Aadu Must! Ma pakun võimaluse tulla tagasi komisjonis toimunu juurde. Te vist ei maininud, missugune oli hääletustulemus. Loe lähemalt

30.08.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , Riigikogu erakorraline istungjärk Vaata täpsemalt

10:07 44 Riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks peaminister Jüri Ratasele

Yoko Alender: Aitäh! Hea peaminister! Mõni tsitaat viimasest ajast, mõni viide olukorrale. EKRE minister ütles, et ta väljendas Euroopa Liidu rahandusministrite kohtumisel Eesti valitsuses väga põhjalikult läbiarutatud seisukohta. Peaminister lükkas "Aktuaalse kaamera" eetris selle väite ümber: "Ei, valitsuse sei... Loe lähemalt

Yoko Alender: Aitäh! Hea peaminister! Te kasutasite mitu korda väljendit "laastud lendavad". Te viitasite ilmselt sellele tööle, mida seni on tehtud Eesti ülesehitamisel. Teie juhtimisel lammutati maksusüsteem ja Eesti rahvusvaheline kuvand ning peatselt lammutatakse ka pensionisüsteem ja – see on võib-olla kõige... Loe lähemalt

15.05.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:19 Siseministri haldusalas toimuv

Yoko Alender: Aitäh, hea koosoleku juhataja! Hea Mart Helme peaministri ametis! Küsimus puudutab lähisuhtevägivalda, see kuulub samuti teie kui siseministri haldusalasse. Ühe teie erakonna ministrikandidaadi väidetavate tegude tõttu tuli see teema taas kord väga valusalt Eesti avalikkuse ette. See, et need asjad ... Loe lähemalt

Yoko Alender: Aitäh, hea koosoleku juhataja! Hea Mart Helme! Rääkisite ühele eelmisele küsimusele vastates oma soojadest sidemetest Varro Vooglaiu ja tema juhitava sihtasutuse ning nende maailmavaatega. Selle sihtasutuse esindaja on öelnud ja ka teie ise olete kahetsusväärselt maininud, et seda teemat, mis oli õh... Loe lähemalt

08.05.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

12:54 Pensionipoliitika

Yoko Alender: Mis põhjusel te lõpetate küsimuste käsitlemise, kui meil on üle poole ajast veel ees? Kas te arvate, et viimased küsimused peavad saama rohkem aega? Meil on huvilisi, kes soovivad küsida, veel ju. Loe lähemalt

13:41 Muud küsimused

Yoko Alender: Aitäh, hea juhataja! Austatud minister Tanel Kiik! Soovin esitada küsimuse. Aga kõigepealt, te olete olnud poliitikas kogu oma täiskasvanuea ja olete kindlasti väga ambitsioonikas. Mul oli tõesti täna kahju vaadata, kuidas te nägite vaeva, et pisendada neid viimase aja sündmusi politoloogia vallas, ... Loe lähemalt

17.04.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:02 Peaministrikandidaat Jüri Ratasele volituste andmine Vabariigi Valitsuse moodustamiseks

Yoko Alender: Aitäh, hea koosoleku juhataja! Hea peaministrikandidaat! Ütlesite enne valimisi, et te ei tee EKRE-ga nende väärtuste korral koostööd, ja kordasite seda tänagi omal moel üle. Te seisate siin ja palute rahvaesindajate usaldust. EKRE väärtused ei ole muutunud, ometi otsustasite hakata EKRE võimule too... Loe lähemalt

Yoko Alender: Aitäh, hea koosoleku juhataja! Hea peaministrikandidaat! Mulle tundub, et see koalitsioonileping on teie jaoks nagu viigileht. Samas arvan, et sellest on aru saanud ka teie koalitsioonipartnerid, ja mõned ministrikandidaadid on väljendanud selgelt, et nad kavatsevad teha asju muid kanaleid kasutades... Loe lähemalt

13.02.2019 / 14:00 XIII Riigikogu , IX Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

21:35 Muinsuskaitseseaduse eelnõu (684 SE) teine lugemine

Yoko Alender: Head muinsuskaitsehuvilised! Head kolleegid! Hea juhataja! Ma olen suures osas Aaduga täiesti päri. Miks ma tahtsin täna siia tulla? Ma arvan, et me oleme kultuurikomisjonis teinud ära päris suure töö. Alustuseks tahan öelda ka omalt poolt aitäh meie headele ametnikele eesotsas Angelikaga. Aga lähen... Loe lähemalt

23:05 Eesti Kunstiakadeemia seaduse eelnõu (730 SE) teine lugemine

Yoko Alender: Austatud juhataja! Head kolleegid! Jutt on üsna sarnane. 730 SE teine lugemine, Eesti Kunstiakadeemia seadus. Vabariigi Valitsus algatas Eesti Kunstiakadeemia seaduse eelnõu 2018. aasta 15. oktoobril. Eelnõu eesmärk on kehtestada kunstiakadeemia seadus, millega nähakse ette ülikooli eesmärk, ülesa... Loe lähemalt

23:09 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia seaduse eelnõu (728 SE) teine lugemine

Yoko Alender: Hea juhataja! Head kolleegid! Üllatusi mul teile ei ole, küll aga annan teada, et  Vabariigi Valitsus algatas Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia seaduse eelnõu 2018. aasta 15. oktoobril. Eelnõuga tahetakse kehtestada Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia seadus, millega nähakse ette ülikooli eesmärk, üle... Loe lähemalt

30.01.2019 / 14:00 XIII Riigikogu , IX Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

15:26 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (799 SE, ühendatud eelnõud 505 SE ja 729 SE) teine lugemine

Yoko Alender: Aitäh, hea juhataja! Hea ettekandja! Komisjonis oli kindlasti juttu ka sellest, kas edaspidi võiksime liikuda sinna, et see pädevus, mille nende olukordade lahendamiseks peaksid andma kas eraldi koolitused või täienduskoolitused õpetajatele, võiks kujuneda õpetajakoolituse lahutamatu osana. Aga lähe... Loe lähemalt

Yoko Alender: Aitäh, hea juhataja! Hea ettekandja! Mis puudutab seda kompetentsi, pädevust olla kontrollija ehk isik, kellel seaduse kohaselt on see õigus, siis kas seda pädevust peaks kuidagimoodi kirjeldama ka õpetajate kutsestandardis? Kas sellest on juttu olnud? Kas eelnõu või seletuskiri käsitleb seda? ... Loe lähemalt

10.12.2018 / 15:00 XIII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:42 Arupärimine kultuuriministri vastutuse kohta kultuuriasutuste eelarvedistsipliini järgimisel (nr 457)  

Yoko Alender: Aitäh, austatud juhataja! Hea minister! Küsisime küll siin eelarvedistsipliini kohta, aga ma natuke laiendaks kogu seda teatrite rahastamise temaatikat, kuna NO teatri lugu on andnud selleks põhjuse. Kunstilistest põhjustest võin ma aru saada, kui trupp lõpetab, aga kui me paneme selle asja kontekst... Loe lähemalt

04.12.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:36 Riigikogu otsuse "Ettepanek Vabariigi Valitsusele Eesti alus- ja koolihariduse ühtseks ja eestikeelseks muutmiseks" eelnõu (682 OE) esimene lugemine

Yoko Alender: Aitäh, hea juhataja! Austatud ettekandja! Mida te ütleksite eesti inimestele nendes paikades, kelle kodukohas ei ole enam ammu vene lasteaedu ja vene koole? Kuidas see küsimus puudutab neid eesti inimesi, näiteks teie valimispiirkonnas Järva- ja Viljandimaal? Loe lähemalt

Yoko Alender: Hea juhataja! Head kolleegid, kes te saalis seda olulist debatti jälgite! Me vajame Eestis väga häid uudiseid. Me vajame algatusi, vajame visiooni ja sihti, mis näitaks kõigile Eesti inimestele, et neid ootab parem tulevik. Me vajame seda paremat tulevikku. Me tahame tunda, et loome seda iga päev kõ... Loe lähemalt

Yoko Alender: "Tegemist on lihtsa asjaga, mille otstarbekusest saavad kõik aru." See oli tsitaat vabariigi presidendilt Kersti Kaljulaidilt. Jürgen Ligi juba puudutas tema panust sellesse arutellu. Riigikogus on meil käinud koos selline töögrupp nagu rahvastikupoliitika aluste koostamise töögrupp, kus toimus tões... Loe lähemalt

26.11.2018 / 11:00 XIII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

11:07 Välisministri poliitiline avaldus Eesti välispoliitika järjepidevuse kohta

Yoko Alender: Aitäh, austatud juhataja! Austatud minister! Ütlesite, et see ülierutuse seisund, mis ränderaamistikuga seonduvalt on tekkinud, ei ole kellegi isiklik asi. Minul on raske mitte isiklikult võtta seda, kui Riigikogu ees pekstakse jalgadega inimesi nende seisukohtade eest. Kas te nõustute, et Eesti rah... Loe lähemalt

14.11.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

19:05 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (729 SE) esimene lugemine

Yoko Alender: Aitäh! Kõigepealt ma küsin eelnõu vormi kohta. Õiguskantsler Ülle Madise on korduvalt juhtinud Riigikogu selle koosseisu tähelepanu sellele, et me võiksime igal õhtul seadusandjatena koju minnes tunda, et me ei ole teinud ühtegi üleliigset seadust. Minu küsimus on selle kohta, et meil on menetluses ... Loe lähemalt

Yoko Alender: Aitäh, austatud juhataja! Hea minister! Tänast päevakorda vaadates ja kuuldes seda, kui mitu korda eri osapooled on seda eelnõu esitanud ja kuidas on aastate jooksul muudatusi tehtud, meenub üks teine teie valdkonna eelnõu. See on n-ö koolijuhtide välise hindamise eelnõu ehk 611 SE. Seega tegu ei ol... Loe lähemalt

20:09 Kõrgharidusseaduse eelnõu (725 SE) esimene lugemine 

Yoko Alender: Aitäh, austatud juhataja! Hea minister! Jätkaks ülikoolide rahastamise ja õppejõudude palkade teemal. Te ütlesite, et ülikoolid on vabad otsustama õppejõudude palkade üle. Need on siiski piiratud ka riigieelarveliste eraldistega. Ülikoolid sõltuvad riigi rahast, vähemalt eestikeelsete täisprogrammid... Loe lähemalt

Yoko Alender: Aitäh, hea juhataja! Hea minister! Jätkan sel teemal, et te ütlesite, et n-ö rahandusinimesed on nõutanud argumente, miks ikkagi rahastust suurendada. Minu küsimus tõukub sellest. Ma arvan ka, et kõrgharidusse on vaja raha juurde. On vaja õppejõudude palku tõsta selleks, et säilitada õppe kvalitee... Loe lähemalt

21:26 Eesti Kunstiakadeemia seaduse eelnõu (730 SE) esimene lugemine

Yoko Alender: Austatud juhataja! Hea minister! Head kolleegid, kes te olete jäänud siia hilisel õhtutunnil arutama neid olulisi seaduseelnõusid! Riigikogu kultuurikomisjon arutas Eesti Kunstiakadeemia seaduse eelnõu 11. oktoobril. Kohal olid kõik komisjoni liikmed. Kutsutud olid haridus- ja teadusminister Mailis... Loe lähemalt

Yoko Alender: Väga kena. Loe lähemalt

Yoko Alender: Jaa, te kuulsite õigesti ja te olete väga tähelepanelik. Aitäh selle paranduse eest sellel hilisel õhtutunnil! See kuupäev oli tõepoolest 22. oktoober, küll aga koosolek algas kell 11.10. Aitäh! Loe lähemalt