Kalender

Vali ajavahemikAva kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista
Stenogrammid: 295Ava/Sulge kõik
06.11.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

16:43 Väärtpaberituru seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (28 SE) teine lugemine

Viktor Vassiljev: Aitäh, lugupeetud juhataja! Hea ettekandja! Kas te siiski ei arva, et me elame vabas ühiskonnas, kus kõigil peaksid olema võrdsed võimalused, olgu nad mehed või naised, kõrgema või madalama haridustasemega, noored või pensionärid? Kui me jätame kellegi tädi Maali, kes on vähese keeleoskusega, ilma ... Loe lähemalt

03.06.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

18:17 Siseminister Mart Helmele umbusalduse avaldamise arutamine

Viktor Vassiljev: Aitäh, härra eesistuja! Hea Mart! Me oleme mõlemad kaua siin ilmas elanud, näinud ühte ja teist nii ühelt kui ka teiselt poolt, eks ole. Me oleme olnud koos opositsioonis ja oleme näinud umbusaldusavaldusi, nende menetlemist ja arutelusid nii ühelt kui nüüd ka teiselt poolt. Sina kui kogenud poliiti... Loe lähemalt

30.01.2019 / 14:00 XIII Riigikogu , IX Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

16:40 Riigikogu otsuse "Rahvastikupoliitika põhialused aastani 2035" eelnõu (779 OE) esimene lugemine

Viktor Vassiljev: Austatud Riigikogu esimees! Lugupeetud kolleegid! Niisiis, otsuse eelnõu 779 menetluskäik Riigikogu sotsiaalkomisjonis. Just nimelt sotsiaalkomisjon menetles seda eelnõu. Me arutasime Riigikogu otsuse "Rahvastikupoliitika põhialused aastani 2035" eelnõu kahel istungil: 14. jaanuaril ja 22. jaanuaril... Loe lähemalt

Viktor Vassiljev: Jah, mina oskan kinnitada seda, et koostöö peaks jätkuma. Aga seda peab siiski üle küsima komisjoni esimehe käest, sest see on just see töölõik, mida tema korraldab.  Loe lähemalt

16.01.2019 / 14:00 XIII Riigikogu , IX Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

16:06 Tubakaseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (775 SE) esimene lugemine

Viktor Vassiljev: Hea komisjoni esimees! Teie ettekande jaoks ettevalmistatud teksti on keegi sisse lasknud pisikese vea, sest need vahvad uudsed tubakatooted ei peaks olema mitte kuumutavad tubakatooted, vaid kuumutatavad tubakatooted. Ega need tarbijat ei kuumuta, vaid kuumutavad iseennast. Loe lähemalt

25.10.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:24 Keeleseaduse muutmise seaduse eelnõu (666 SE) esimene lugemine

Viktor Vassiljev: Aitäh! Hea Tarmo! Eesti põhiseadus käsib, jah, eesti keelt ja kultuuri kaitsta, aga kes viitsib lugeda preambulist kaugemale, see leiab terve hulga mööndusi. Valdavalt teise emakeelega piirkondades lubatakse ka asutustes suhelda teises keeles ja isegi riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste siseasj... Loe lähemalt

24.10.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:03 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (689 SE) teine lugemine

Viktor Vassiljev: Lugupeetud härra esimees! Lugupeetud Riigikogu liikmed! Niisiis, tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu 689 teine lugemine. Vahepeal on sotsiaalkomisjon arutanud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu oma istungil, ... Loe lähemalt

17.10.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

20:17 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (698 SE) esimene lugemine

Viktor Vassiljev: Aitäh! Hea proua minister! Tegemist on hea ja vajaliku eelnõuga. See on suurepärane, et mõnede laialipillutatud teenuste rahastamine viiakse nüüd ühte kohta kokku, mis muudab tervishoiuametnike elu kindlasti paremaks. Neil on lihtsam asju korraldada, nii teenuste administreerimist kui ka nende raha... Loe lähemalt

20:31 Ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (706 SE) esimene lugemine

Viktor Vassiljev: Aitäh! Hea minister! Nagu me praegu kuulsime, on lisaturvaelementidega tegelemine erasektori ülesanne. Avaliku sektori kulud on teada, te lugesite need üles, aga erasektor ehk apteegid või laod peavad palkama inimesi teatud tööd tegema, nad peavad vist ka REKS-i toitma, ja seoses sellega võivad ravi... Loe lähemalt

10.10.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:26 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (689 SE) esimene lugemine

Viktor Vassiljev: Hea Riigikogu esimees! Lugupeetud kolleegid! Niisiis, tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu nr 689. Selle eelnõu algatas sotsiaalkomisjon ja see on asjaolu, mis tuleb eraldi ära märkida. Pahatihti juhtub ju niimoodi, et ministeeriumist söödetakse toorikud e... Loe lähemalt

Viktor Vassiljev: Aitäh hea küsimuse eest! Tegelikult ma ei hakanud vaeva nägema oma sõnastusega, vaid lugesin ette seletuse, mis on komisjoni ametnike koostatud. Ma loen selle lause veel kord ette: on öeldud, et lisaks Soomele on valmis ka Horvaatia ja Portugal. Nii et Horvaatiast oli ka juttu. Need on esimesed linn... Loe lähemalt

06.03.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:01 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Kuidas eakana hakkama saada – hoolduskindlustuse loomine?" arutelu

Viktor Vassiljev: Austatud Riigikogu esimees! Head kolleegid! Mina kui Riigikogu liige võtan endale julguse – esindades teid kõiki, Riigikogu liikmeid – tänada kõiki neid häid inimesi, kes tegelevad sotsiaaltööga, hoolekandega, sest üsna nigela palga eest teevad nad väga ja väga rasket tööd, mis on moraalselt raske, ... Loe lähemalt

Viktor Vassiljev: Aitäh! ... Gustav Sarri, kes juba siis sai aru, kuidas asjad peavad käima. Tollal oli Tallinnas neli linnaosa – risti, poti, ärtu, ruutu – ja ta pani sellise süsteemi kehtima, et igas linnaosas oli kümme koduhooldusosakonda, igas osakonnas kümme töötajat. Niimoodi nad hakkasidki kodus käima, koduhoo... Loe lähemalt

14.12.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:05 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (522 SE) esimene lugemine

Viktor Vassiljev: Aitäh! Hea kolleeg! Nüüd tekib olukord, et ametialase kuriteo eest karistatud isikud kandideerida ei saa. Aga kas need, keda on karistatud vägistamise, ahistamise või varguse ehk kriminaalkuriteo eest, saavad kandideerida? Loe lähemalt

06.12.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

16:39 Tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (357 SE) teine lugemine

Viktor Vassiljev: Austatud istungi juhataja! Lugupeetud kolleegid! Tubakaseadus ja selle muutmise seadus ei ole mitte kõige põletavamad probleemid, mis otseselt ohustaksid Eesti rahva ja riigi eksisteerimist. Siiski on see tähtis asi, kuna puudutab ligi 20% meie elanikest, kes otseselt rikuvad oma tervist, ja suurt h... Loe lähemalt

Viktor Vassiljev: Hea kolleeg! Mina oskan öelda nii palju, et komisjon on seda küsimust arutanud, toimus hääletamine ning komisjon võttis asjaomase otsuse vastu, leides, et see on võimalik. Mina vastutan komisjoni otsuste eest. Loe lähemalt

Viktor Vassiljev: Ma tänan, hea kolleeg Madis Milling! Teie ettepanekuid, mis puudutasid minu meelest eranditult elektronsigarette, on komisjon arutanud ja võtnud seda tehes arvesse nii välisspetsialistide arvamusi kui ka Sotsiaalministeeriumi arvamusi. Komisjon on hääletades otsustanud nende ettepanekute suhtes nii,... Loe lähemalt

Viktor Vassiljev: Ma tänan selle küsimuse eest! Kui komisjon võtab menetluse käigus vastu mõne negatiivse otsuse, siis see ei tähenda, et huvigrupi arvamust ei ole arvesse võetud. Huvigrupid olid enamasti komisjoni istungitel esindatud, neil oli võimalus sõna võtta ja nad seda ka tegid. Ning nende arvamustega arvesta... Loe lähemalt

Viktor Vassiljev: Ma tänan! Varjatud müük on küll natuke imelik väljend. Aga need piirangud, mis seadusmuudatus seab, ei ole mitte totaalsed piirangud. Need ei keela sigarettide müüki, ei keela teavitamist. Kaupluses võib välja panna nimekirja müügil olevatest tubakatoodetest koos nende hindadega. Üldiselt, kui suits... Loe lähemalt

Viktor Vassiljev: Aitäh, hea Helmen, hea küsimuse eest! Ja ma pean vastama, et tõepoolest on nii. Loe lähemalt

Viktor Vassiljev: Ma tänan teid suurepärase küsimuse eest! Sotsiaalkomisjoni istungitel, mis toimusid esimese ja teise lugemise vahel, minu kui arsti arvamuse najal mingisuguseid hääletamisi ei toimunud. Ja minul ei ole käepärast ühtegi paberit, mis kinnitaks, et selles küsimuses on komisjon mingi otsuse vastu võtnu... Loe lähemalt

Viktor Vassiljev: Aitäh! See on suurepärane ja väga põhimõtteline ning tegelikult tunduvalt laiem küsimus kui see kontekst, milles te selle esitasite. Sama hästi võib küsida, kas kulutused, mis tehti protsessori Pentium V väljatöötamiseks olid sihipärased. Tulid ju tunduvalt võimsamad ja paremad arvutid. Apple tuleb ... Loe lähemalt

Viktor Vassiljev: Aitäh suurepärase küsimuse eest! Me ei ole Aivar Kokka represseerinud selle pärast, et ta on maaelukomisjoni esimees. Me oleme täiesti teadlikult aluseks võtnud esitatud muudatusettepanekuid. Komisjon arutas neid mitu korda ja võttis otsused hääletades vastu. Ja hääletamine ei toimunud alati niimoo... Loe lähemalt

Viktor Vassiljev: Aitäh hea küsimuse eest! Jällegi, minu eelistusi komisjon arutanud ei ole ning ei hääletamisi ega otsuseid sellel teemal ei ole olnud. Aga mis puudutab küsimust, kas tubakatooted ja tubakasarnased tooted on võrdse mõjuga, siis keegi ei ole seda väitnudki. On ilmselge, et elektronsigaret on väiksema ... Loe lähemalt

Viktor Vassiljev: Aitäh, hea kolleeg! Mul pole mitte ainult diplom, vaid ka tegevusluba. Arsti kõige tähtsam printsiip on noli nocere ehk ära tekita kahju. Ja kui sa kuulasid tähelepanelikult minu vastust kolleeg Kruusimäele, siis sa kuulsid, et ma ütlesin, et need ei ole võrdse tervist kahjustava toimega. Ent elektr... Loe lähemalt

Viktor Vassiljev: Aitäh! Inimene võib end tappa püssi, püstoli või kuulipildujaga või tanki alla viskudes. Ei üks ega teine ega kolmas viis ei ole hea. Elektronsigaret nagu ka tubakatooted pole esmatarbekaup. Suitsetamine on inimese vaba valik ja kui ta otsustab, et ta kindlasti tahab seda teha, siis ta võib selle ee... Loe lähemalt

Viktor Vassiljev: Aitäh, see on hea küsimus! Sellest on komisjonis räägitud. Nimelt on igal asutusel võimalus tubaka tarbimist oma territooriumil piirata, nii nagu on teinud näiteks vanglad. Vanglates suitsetamise keelamine oli vanglate oma juhtkondade initsiatiiv ja seadust selleks vaja ei olnudki. Üldiselt on vangl... Loe lähemalt

Viktor Vassiljev: Aitäh! Sinu küsimus koosneb tegelikult kahest poolest. Esiteks, loomulikult ükski riigivõim ei saa keelata inimesel surra. Ainult et ükskõik millisel rõõmsal viisil inimene oma tervist ka ei rikuks, enne surma ta reeglina palub arstiabi ja põhjustab sellega ühiskonnale täiendavaid kulusid. Mis aga p... Loe lähemalt

Viktor Vassiljev: Aitäh, hea Heimar! Sa sead mind ääretult raskesse olukorda. Tõepoolest, ma olen andnud Hippokratese vande ja pean kolleeg Gräzinit tema hädades aitama. Just äsja tegi ta aga avalduse, et ta ei taha, et teda elustatakse. Aga mis puudutab lugupeetud juristi väiteid, siis need ongi juristi väited. Need... Loe lähemalt

13.06.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:44 Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (424 SE) esimene lugemine

Viktor Vassiljev: Aitäh! Mul on lugupeetud ettekandjale selline küsimus. Minu meelest Riigikogu ülesanne ei ole kujundada tavasid, moraali, eetikat, mingeid sugudevahelisi suhteid või suhteid ühiskonnas, vaid seadusloome. Seadusloome! Kas meil senini on olnud mõni seadus, mis takistab naistel tulla valimisnimekirja?... Loe lähemalt

08.05.2017 / 15:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

16:28 Arupärimine tervishoiu rahastamise skeemi kohta (nr 332)

Viktor Vassiljev: Härra istungi juhataja! Ma tulen praegu siia täiesti erandkorras, ja et mitte rääkida peast, nagu ma tavaliselt teen, ei võtnud ma mitte paberit kaasa, vaid võtsin lausa arvuti. Tervishoid. Jah, kui nüüd hakatakse ühte patta ajama tervishoiuorganisatsiooni, ravimifirmade kasumeid, heategevust jne, ... Loe lähemalt

20.04.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

Viktor Vassiljev: Aitäh, härra juhataja! Protseduuriline küsimus on selline. Meile on laudadele pandud istungimaterjalid ja koos nendega mingi raudteereklaam. Kas see on sündinud teie isiklikul korraldusel? Kas need raamatud kuuluvad istungimaterjalide hulka? Ning kas me võime oodata, et meile jagatakse koos istungim... Loe lähemalt

14.03.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:03 Haldusreformi seaduse muutmise seaduse eelnõu (376 SE) esimene lugemine

Viktor Vassiljev: Aitäh, härra eesistuja! Väga lugupeetud kolleeg Jüri Adams! Igas riigis on iga valitsus teatud määral sunnimehhanism, sinna pole midagi parata. Valitsus ei saa oma otsustes alati lähtuda inimeste soovidest. Vastasel juhul peaks valitsus kõigepealt kõik maksud tühistama ja lõpuks ennast põlema panema... Loe lähemalt

07.03.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

12:02 Sotsiaalmaksuseaduse täiendamise seaduse eelnõu (364 SE) esimene lugemine

Viktor Vassiljev: Aitäh, härra esimees! Hea rahanduskomisjoni esimees, kolleeg Mihhail! Minu meelest on selles eelnõus mingisugune ideoloogiline segadus. Ühest küljest me räägime ebavõrdsusest, teisest küljest räägime sellest, et me suurendame käputäie kõrgepalgaliste hulka, ja siis me räägime jällegi sellest, et pea... Loe lähemalt

21.02.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

12:16 Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (354 SE) esimene lugemine

Viktor Vassiljev: Aitäh, härra Riigikogu esimees! Lugupeetud kolleeg Jüri Adams! Mulle meeldib põhimõtteliselt teie seisukoht, et inimene, kes teostab täitevvõimu, peab olema usaldusväärne ja tema taust peab olema kontrollitud. Kui näiteks bussijuht vastutab 30 inimese eest, siis läbib ta vähemalt arstliku kontrolli.... Loe lähemalt

Viktor Vassiljev: Aitäh! Hea kolleeg Jüri Adams! Te tekitasite minu küsimusele vastates väga huvitava konstruktsiooni, et meil on täidesaatev võim, meil on seadusandlik võim, meil on kõrgeim võimukandja ehk Eesti rahvas ning täidesaatva võimu üle teostab kontrolli mingisugune presidendi kantselei juures olev eksperti... Loe lähemalt

15.02.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:31 Rakkude, kudede ja elundite hankimise, käitlemise ja siirdamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (278 SE) teine lugemine

Viktor Vassiljev: Härra esimees! Head kolleegid! Niisiis, rakkude, kudede ja elundite hankimise, käitlemise ja siirdamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu. Seda arutas sotsiaalkomisjon teist lugemist ette valmistades neljal istungil: 15. ja 22. novembril 2016 ning 6. ja 13. veebruaril 2017. Muud... Loe lähemalt

Viktor Vassiljev: Ma tänan teid! Eri aegadel on seda toodud eri riikidest. Ma ei saa teile täpselt öelda, millistest riikidest sel aastal tuuakse. Siin pole kõne all mitte see, et seda Eestisse tuuakse, vaid lihtsalt on loodud see võimalus. Tegemist on Euroopa Liidu regulatsiooniga. Euroopa Liitu tuuakse seda tõepool... Loe lähemalt

17.01.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

12:21 Ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (315 SE) esimene lugemine

Viktor Vassiljev: Hea Riigikogu esimees! Austatud kolleegid! Sotsiaalkomisjon arutas seda küsimust ja otsustas, et tegemist on hea asjaga, millele on raske vastu vaielda. Komisjon otsustas teha ettepaneku võtta küsimus täiskogu päevakorda, esimene lugemine lõpetada ja määrata muudatusettepanekute tähtajaks kümme päev... Loe lähemalt

14.12.2016 / 14:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:45 Ravikindlustuse seaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (301 SE) kolmas lugemine

Viktor Vassiljev: Härra Riigikogu esimees! Head lugupeetud kolleegid! Ma muidugi oleksin võinud – näed, jäidki laua peale, ma ei võtnud kaasa ei seaduseelnõu ega seletuskirja – kolmandat korda selle kõik ette lugeda koos kõigi arvudega. Aga te olete targad inimesed, te ei vaja neid arve. Minu meelest saab iga mõistus... Loe lähemalt

Viktor Vassiljev: Ega siin pikalt midagi seletada ju ei ole, kõik saavad väga hästi aru, et see on vajalik eelnõu. Aga Keskerakond selle kunagi algatas ja tollal see ei läinud läbi. Reformierakonnas on tublid inimesed, nad on üksikult võttes tõesti ju väga head inimesed, ma suurima heameelega alati suhtlen reformier... Loe lähemalt

15:59 Riigi õigusabi seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (299 SE) teine lugemine

Viktor Vassiljev: Aitäh, austatud istungi juhataja! Ma palun korraldada selline asi, et kui mõni esineja kasutab võõrkeelseid lauseid, siis need tõlgitaks ka eesti keelde. Ka mina võin öelda, et nunc virs docti in casibus specialibus linguam latinum spectant, aga selle peaks ära tõlkima. Ka tänapäeval võivad õpetatud... Loe lähemalt

17.11.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:01 Horvaatia Vabariigi Euroopa Majanduspiirkonnas osalemise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (284 SE) teine lugemine

Viktor Vassiljev: Aitäh, härra juhataja! Hea Deniss! Mul on samalaadne küsimus. Kas me täidame praeguse hääletamisega lihtsalt mingit internatsionaalset kohustust ja lööme kummitempli alla või on meil loota ka mingisugust reaalset kasu Horvaatiast, mis asub meist küllaltki kaugel? Loe lähemalt

10:08 Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse muutmise seaduse eelnõu (262 SE) teine lugemine

Viktor Vassiljev: Aitäh, härra juhataja! Hea ettekandja! Siin on juttu sellest, et meil on võimalik keelata autokraatlike režiimide esindajate sissesõitu. Kes annab pädeva dokumendi ja kuidas tõestatakse, et mingisugune mingisugusel maal eksisteeriv režiim on autokraatlik, diktaatorlik või mis tahes? Kas seda otsusta... Loe lähemalt

14.11.2016 / 15:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

16:11 Arupärimine ravijärjekordade lühendamise kohta (nr 261)

Viktor Vassiljev: Aitäh, härra Riigikogu juhataja! Hea ja tark minister! Mulle tundub, et ühte vigasesse süsteemi raha juurde pumpamine on tulutu tegevus. See on nii, nagu oli Estonian Airiga – mida rohkem sinna raha juurde pumbati, seda suurema kolinaga ta kokku kukkus. Kas ei ole õige aeg tunnistada, et 20 aasta pi... Loe lähemalt

07.11.2016 / 15:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:09 Arupärimine probleemide kohta riigiettevõtetes ja riigihangetes (nr 251)

Viktor Vassiljev: Aitäh, härra juhataja! Lugupeetud peaminister! Mul on küsimus lennukite kohta. Nordic Aviation lõpetas Adriaga koostöö pärast seda, kui minu teada 55 miljonit oli sinna ära köetud. Nüüd hakkavad nad poolakatega lendama ja kütavad sinna. Jah, nad on kuu aega, nagu te väidate, kasumis olnud, aga miljo... Loe lähemalt

26.10.2016 / 14:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

16:28 2017. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (303 SE) esimene lugemine

Viktor Vassiljev: Aitäh, härra juhataja! Hea rahandusminister! See oli paar-kolm aastat tagasi, kui haigekassa ja töötukassa reservid konsolideeriti riigikassasse ja praegu nad moodustavad likviidsusreservist ligi 80%. Kusjuures omal ajal öeldi, et mitte mingil juhul ei hakata haigekassa reservi kasutama muude ülesan... Loe lähemalt

Viktor Vassiljev: Aitäh, härra juhataja! Hea rahandusminister! Ma jätkan seda meeldivat vestlust teiega haigekassa reservide ja Riigikontrolli teemal. Jah, Riigikontroll nentis, et haigekassa reserve on kasutatud küll muul otstarbel, aga kuna puudub kindel kord, mis seda reguleeriks, siis kedagi karistada ei saa. Aga... Loe lähemalt

25.10.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

11:01 Sotsiaalhoolekande seaduse ja riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (300 SE) esimene lugemine

Viktor Vassiljev: Aitäh, härra koosoleku juhataja! Hea minister! Te ütlesite tööl käivate pensionäride kohta umbes niimoodi, et kui suudavad pensioni kõrvalt midagigi teha, nad ju 70 aasta vanused. Sellega tõmbasite muidugi mütsi pähe mõlemale USA presidendikandidaadile. Aga minu küsimus on, kuidas see haakub teie et... Loe lähemalt

Viktor Vassiljev: Aitäh, härra juhataja! Hea minister! Tegemist on väga hea algatusega. Ma kirjutasin välja ühe tsitaadi teie sütitavast kõnest ja see on selline: "Tema peab ikkagi jälgima seda, et rahvastikuregistri järgi on tema elamispinnale sisse registreeritud üks inimene, tema ise." Selline tsitaat. Väga nutika... Loe lähemalt