Kalender

Vali ajavahemikAva kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista
Stenogrammid: 409Ava/Sulge kõik
20.05.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

16:25 Perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (185 SE) esimene lugemine

Urve Tiidus: Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud minister! Mul selline lihtne tehniline küsimus. Nagu me teame, eelnõusid kooskõlastatakse, kaasatakse huvirühmi ja tehakse konsultatsioone. Siin on see ka öeldud, et eelnõu on esitatud kooskõlastamiseks. Aga kas te võite kuidagi kajastada seda, et milliseid mõt... Loe lähemalt

17:29 Jäätmeseaduse ja pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu (190 SE) esimene lugemine

Urve Tiidus: Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud minister! Selle seaduseelnõu juurde kuulub loomulikult seletuskiri ja on ka punkt 6 seletuskirjas, kus on väga põhjalikult lahti kirjutatud selle seaduse mõju. Ma lähen natuke spetsiifilisemaks, kavandatav muudatus nr 5, iga tegevuse juures tuleb rakendada kõik... Loe lähemalt

Urve Tiidus: Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud minister! Te mainisite ennist, et väga oluline on inimeste teavitamine, et see mõjutab nende käitumist, kuidas nad oma olmeprügi ja kõiki selliseid asju, kuidas nad sellega käituvad ja kuhu nad seda jagavad ja sorteerivad jne, jne. See on tõesti, see on kultuur... Loe lähemalt

19.05.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:09 Riigikogu otsuse "Eesti Rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjatest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikmete nimetamine" eelnõu (189 OE) esimene lugemine

Urve Tiidus: Aitäh! Lugupeetud komisjoni esimees! BBC-d teatavasti peetakse avalik-õigusliku ringhäälingu lipulaevaks maailmas. Ka Eesti on sealt üsna palju õppinud ja õnneks on need võimalused olnud. Kas nendest BBC standarditest on midagi jõudnud ka näiteks ringhäälingunõukogu valimissüsteemi? Küsin lihtsalt e... Loe lähemalt

11:44 Vabariigi Valitsuse esitatud „Välispoliitika arengukava 2030“ eelnõu

Urve Tiidus: Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud minister! Siin selles dokumendis on välispoliitilika valdkonda mõjutavad tulevikusuundumused, siin on seitse punkti ja üks nendest on, et jõujooned maailmas on muutumas ja riikide konkurents teravneb, et uued piirkonnad tõusevad esile igas valdkonnas ja see või... Loe lähemalt

18.05.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

16:50 Riigikogu otsuse "Riigireformi elluviimisest" eelnõu (181 OE I)

Urve Tiidus: Aitäh! Mul on ministrile üks niisugune suhteliselt lihtne küsimus. Te ütlete selles dokumendis, et terviklikkuse tagamiseks on tähtis vähendada fragmentaarsust strateegilises planeerimises või killustatust. Ja üheks mehhanismiks on teha seda peaministri ja Riigikantselei rolli suurendamise kaudu. Ku... Loe lähemalt

Urve Tiidus: Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud minister! Meie Eesti taasiseseisvuse ajal oleme me alati vaadanud natuke ka põhja poole – seal on see kohalike omavalitsuste autonoomia olnud suurem ja on ka praegu suurem. Nüüd, kui te räägite sellest, et kohaliku omavalitsuse autonoomiat suurendada võimalike ... Loe lähemalt

13.05.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:26 Kohtute seaduse ja prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu (134 SE) teine lugemine

Urve Tiidus: Lugupeetud juhataja! Kolleegid! Kohtute seaduse ja prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu oli õiguskomisjonis teisel lugemisel 4. mail. Esimese ja teise lugemise vahele jäi peaaegu kolm kuud ja sellepärast hästi lühidalt meenutan, et milleks see seadus vajalik on. Vabariigi Valitsus algatas sel... Loe lähemalt

15:22 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamine) eelnõu (184 SE) esimene lugemine

Urve Tiidus: Aitäh! Lugupeetud minister! Peab ütlema, et selle seaduseelnõu materjalid on väga-väga huvitav lugemine peale selle seletuskirja ja seaduse enda. Ma toon esile siin, et näiteks olulisemad kuupäevad ja aastaarvud Eesti loodushoius ja keskkonnakaitses. Hästi tore. Ka analüüsid on väga põhjalikud. Ja n... Loe lähemalt

Urve Tiidus: Aitäh! Keskkonna valdkonnas haakuvad ja põrkuvad väga erinevad huvid. Võtame kasvõi näiteks seesama kõige tähtsam A ja O – loodus ise, keskkond ise –, inimesed, kes seda kaitsevad, inimesed, kes tahavad sellest kasu saada, jne. Minu küsimus puudutab seda, kes sellest seadusest tulenevalt kõige suur... Loe lähemalt

13.05.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:18 Käsunduslepingu alusel töötavate treenerite ning spordiklubide töökorraldus

Urve Tiidus: Aitäh! Lugupeetud minister! Ma natuke laiendan kolleegi küsimust kultuurivaldkonda. Viis päeva tagasi hakati vastu võtma taotlusi kultuuri- ja spordivaldkonna kriisipaketist toetuse saamiseks. Esimene küsimus on see, kas teil on juba mingi info või teadmine, kui suur nõudlus selliste toetuste vastu ... Loe lähemalt

11.05.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

16:33 Meditsiiniseadme seaduse, hädaolukorra seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (165 SE) teine lugemine

Urve Tiidus: Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud komisjoni esimees! Kuulates teie vastuseid, ma saan aru, et te olete selle teema ja valdkonnaga ennast väga hästi kurssi viinud, mis on ka mõistetav. Aga minu küsimus on selline. Kui see seadus oleks olnud kehtiv juba veebruaris, siis mis oleks teisiti olnud mä... Loe lähemalt

Urve Tiidus: Aitäh, juhataja! Lugupeetud ettekandja! Üks hästi lihtne küsimus. Siit saalist kõlas koalitsiooni poole pealt üsna kriitilise alatooniga küsimusi. Kas koalitsioon on kõik ühte meelt, et see eelnõu läheb nagu õiges suunas? Aitäh! Loe lähemalt

18:38 Riigihangete seaduse ja kunstiteoste tellimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (177 SE) esimene lugemine

Urve Tiidus: Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud ettekandja! Seesama teie näide kultuurikomisjoni esimehe poolt esiletõstetud murega seoses, et kõik paberid ei pea vastu pikale ajale. Mismoodi see asi siis lahendatakse, kas seal tekib kaalutlemise võimalus või mismoodi? Aitäh! Loe lähemalt

19:03 20 Arupärimine perearstiteenuse kättesaadavuse tagamise kohta (nr 20)

Urve Tiidus: Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud minister! Mul on selline üks huvitav statistiline tõsiasi, et esimeses kvartalis sel aastal kasutas perearstiteenuseid 623 425 inimest. Loomulikult me saame aru, et need ei ole mitte pooled Eesti inimesed, mõned kasutasid vähem, mõned rohkem, aga see on arvesta... Loe lähemalt

07.05.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:01 Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Elu pärast kriisi – terve ühiskonnana edasi" arutelu

Urve Tiidus: Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud esineja! Pandeemia vallandas majanduslanguse väga paljudes riikides nagu me kõik teame. Enamik analüütikuid ütleb, et see tervisekriis ongi põhjus, et majandus langes, aga on neid analüütikuid – tõenäoliselt palju vähem –, kes ütlevad, et langus oleks tulnud ... Loe lähemalt

Urve Tiidus: Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud ettekandja! Te tõite siit näiteid töötusest, et praegu on see kasvanud 48 000 juurde. Keegi asjatundja prognoosis, et see võib kasvada sügise poole 100 000 peale. Praegu te nimetasite protsenti – mis oli 13 või? – ja kui võrrelda selle ajaga, te kogu aeg võrdle... Loe lähemalt

06.05.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

16:08 Meditsiiniseadme seaduse, hädaolukorra seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (165 SE) esimene lugemine

Urve Tiidus: Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud minister! Sotsiaalkomisjon on seda eelnõu arutanud, ma saan aru, vähemalt kahel korral kui mitte rohkem. Ühel neist oli mul võimalus osaleda asendusliikmena ja seal kerkis üles seesama teema, mis puudutab kohaliku omavalitsuse autoomiasse sekkumist. Kui ma sell... Loe lähemalt

Urve Tiidus: Lugupeetud juhataja! Lugupeetud minister! See on Vabariigi Valitsuse algatatud eelnõu. Kas te saate meenutada, et kas valitsuses oli ka selliseid küsimusi ja tõstatus teemasid nagu täna siin parlamendisaalis, millel on ka natukene kriitiline alatoon? Aitäh! Loe lähemalt

06.05.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:36 Isikukaitsevahendid

Urve Tiidus: Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud minister! Märtsi lõpus määrati teid, Jaak Aab, vastutavaks isikuks valdkonnas, mis on seotud isikukaitsevahendite hankimisega kogu riigis. Küllap on paljudel meeles pandeemia alguse soovitused nakatumise vältimiseks. Maailma meediasse jõudsid veidrad tervitused... Loe lähemalt

Urve Tiidus: Aitäh! Äkki te täpsustate seda kohta, kus ma küsin nende hangetest tähtaegadest kinnipidamisega, et kas need on kõik nüüd kenasti sujunud. Kui kaugel on Euroopa Liidu ühishange? Seda ma küsisin ka selles esimeses küsimuste jadas. Ja võib-olla, kui te saaksite vastata mõnele riskirühma kuuluvale inim... Loe lähemalt

05.05.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:20 Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (151 SE) esimene lugemine

Urve Tiidus: Aitäh! Lugupeetud komisjoni esimees! Ma saan aru, et koalitsioon seda eelnõu ei toeta ja tahab seda tagasi lükata. Osaliselt nagu mõistetav, aga see seadusemuudatus tooks tulu töötavatele pensionäridele, kelle osatähtsus Eesti tööturul järjest kasvab. Seda te ometi möönate. Kas see argument on teile... Loe lähemalt

04.05.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

16:28 Tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (elektrooniliste võimaluste laiendamine koosolekute korraldamisel ja otsuste vastuvõtmisel) eelnõu (180 SE) esimene lugemine

Urve Tiidus: Aitäh! Lugupeetud minister! Siin saalis kõlanud küsimustes kirjeldatakse mitmeid võimalikke riske, mis kaasnevad elektrooniliste vahendite abil koosolekute pidamisega. Samas on seletuskirjas öeldud, et mitmes ühinguõiguse revisjoni analüüsis on toodud eeskujuks näiteks Taanit ja Saksamaad. Seal on s... Loe lähemalt

17:44 Arupärimine eriolukorra ajal koduõppe korraldamise kohta (nr 29)

Urve Tiidus: Aitäh! Lugupeetud minister! Praeguste aastakäikude lapsed, aga ka varasemad ja kindlasti tulevased, konkureerivad oma eakaaslastega üle maailma. Seda olulisem on võrdsete võimaluste olemasolu nende potentsiaali edendamiseks. Kaks kuud on väga lühike aeg kaugeleulatuvate järelduste tegemiseks. Te ütl... Loe lähemalt

19:17 Arupärimine hariduskorraldusest eriolukorra ajal (nr 31)

Urve Tiidus: Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud minister! Loodetavasti teile sobib, kui ma annan teile ühe lühikese loovülesande. Pole vaja palju fantaasiat, et öelda, et see kolmekuuline periood annab inspiratsiooni väga paljudeks teadustöödeks. Kas te võiksite anda ühe teema kas magistritööks või doktorit... Loe lähemalt

22.04.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:19 Tubakaseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (9 SE) teise lugemise jätkamine

Urve Tiidus: Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud ettekandja! Riskeerides siin praegu asja paremini tundvate kolleegide kriitikaga, küsin siiski. Te ütlesite, et komisjon valis välja mentoolimaitse. Kuidas see valimine täpselt käis, kas saate seda meenutada? (Naer saalis.) Loe lähemalt

22.04.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

12:02 Prioriteetsusastmed

Urve Tiidus: Lugupeetud juhataja! Lugupeetud peaminister! Eesti inimesed on olnud igati mõistvad pandeemiast tingitud eriolukorra reeglite ja piirangute suhtes, kiiresti on kohanetud uutmoodi olukorra ja kaugtööga, hakkama on saadud kaasneva stressi ja sotsiaalse eraldatusega, valdavas enamuses. Küllap see kõik ... Loe lähemalt

Urve Tiidus: Suur tänu! Ma kõigepealt teen väikse paranduse. Minu küsimus oli, millal pääsevad saarte elanikud mandrile, muidugi siis vastupidi ka. Aga tempo kogu selles protsessis on väga erinev. Täna jõudis avalikkuse ette uudis, et Oxfordi ülikool alustab homme inimestel katseid COVID-i vaktsiiniga, muidugi v... Loe lähemalt

13:21 Valitsuse otsused ja rahvusvahelised ühendused

Urve Tiidus: Aitäh! Lugupeetud peaminister! Ma jätkan ühenduste ja piiride teemal, aga küsimus on palju lähemast kandist – saartel elavad inimesed. Esimeses vastuses ei vastanud te täpselt sellele, millal pääsevad saartel elavad inimesed mandrile samadel tingimustel, nagu näiteks Tartu inimesed, Tallinna inimese... Loe lähemalt

21.04.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:04 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele seadusandlike muudatuste väljatöötamiseks pikaajalise hoolduskoormuse probleemi lahendamiseks" eelnõu (149 OE) esimene lugemine

Urve Tiidus: Aitäh! Lugupeetud ettekandja! Teie ettekanne oli äärmiselt südamlik, aga samas ka praktiline: kõik teie mõtted olid numbritega kaetud ja see oli väga tore. Mina palun teil asetada kogu selle temaatika konteksti "teise pensionisamba sissemaksete kaotamine". See raha tegelikult oli mõeldud tuleviku ki... Loe lähemalt

Urve Tiidus: Aitäh! Lugupeetud ettekandja! See on ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele, sellise otsuse eelnõu. Palun öelge koalitsiooni juhtiva erakonna esindajana ja komisjoni esimehena, mis sellest edasi saab. Kuidas see valitsusse liigub ja mis tulemust võiks loota?  Loe lähemalt

12:35 Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (176 SE) esimene lugemine

Urve Tiidus: Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud ettekandja! Pandeemia tekitatud eriolukorra ajal testitakse kogu maailmas kaugtöö piire. Kui te seda eelnõu ette valmistasite, siis teile jäi kindlasti jäi silma ja teil on infot selle kohta, kas kuskil maailmas juba töötab sellisel kujul parlament. Ja veel hu... Loe lähemalt

20.04.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:51 Arupärimine Ida-Virumaa tuleviku kohta (nr 28)

Urve Tiidus: Lugupeetud juhataja! Lugupeetud peaminister! Ühe oma varasema vastuse lõpus mainisite te huvitavat asja, et sel nädalal tutvustate te valitsuse liikmetele üht huvitavat projekti, mis puudutab merealuste energiakaablite rajamist Liivi lahte. Minus tärkas uudishimu ja ma küsin, kas te saate sellest na... Loe lähemalt

15.04.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

18:14 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Haridus- ja Noorteameti moodustamine, Keeleinspektsiooni nimetamine Keeleametiks) eelnõu (163 SE) esimene lugemine

Urve Tiidus: Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud minister! See eelnõu on pärast kõikide nende kriisieelarvete arutelu justkui täitsa teisest maailmast. Arusaadav, et soovitakse seadustada muudatusi seoses praeguse valitsuse tegevusprogrammi ja riigireformi tegevuskavaga aastateks 2019–2023. Kuna see haarab ka... Loe lähemalt

Urve Tiidus: Aitäh! Kõigi riigireformiga seotud konsolideerimiste ja struktuurimuutuste puhul on üks teema olnud see, et ega see kõik ei muuda Eesti elu liiga Tallinna-keskseks või natuke ka Tartu-keskseks. Kas te ütleksite, kuidas see protsess praegu tagab poliitikas regionaalse mõõtme olemasolu? Noorsootöökesk... Loe lähemalt

14.04.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

11:02 Päästeseaduse ja relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (128 SE) teine lugemine

Urve Tiidus: Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud ettekandja! No kõik teavad, et ettenägelikkus on suurepärane asi ja suurepärane võime. Ja selle eelnõuga 128 luuakse õiguslik alus tervise infosüsteemist andmepäringute tegemiseks laiemale ringile kui seni. Te mainisite siin ja me teadsime ka enne, et need on v... Loe lähemalt

Urve Tiidus: Lugupeetud ettekandja! Teema vahetuseks ma küsin selle kohta, et teatavasti liiguvad peale viiruste üle riigipiiride ka relvad ehk inimesed relvadega. Siin on relvaseaduse muutmise ettepanekuid päris mitu ja üks nendest on päris huvitav. Relvade reaktiveerimine on muutunud keerulisemaks. Kui varem p... Loe lähemalt

13.04.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:08 Riigikogu otsuse "Stabiliseerimisreservi vahendite kasutusele võtmine" eelnõu (168 OE) teine lugemine

Urve Tiidus: Aitäh, ettekandja! Kuulates kõiki teie vastuseid, tekkis mul siiski veel üks küsimus ja see ei ole hea küsimus, nagu te tihti siin kolleegidele ütlete. Palun projitseerige see olukord, kui seesama stabiliseerimisreserv käiku võetakse! Mis sel päeval on toimunud? Loe lähemalt

Urve Tiidus: Aitäh selle võimaluse eest! Ma küsin nüüd niimoodi: palun projitseerige see olukord, kui stabiliseerimisreserv käiku läheb. Projitseerige selle päeva olukord! Loe lähemalt

16:10 2020. aasta riigi lisaeelarve seaduse eelnõu (171 SE) teine lugemine

Urve Tiidus: Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud komisjoni esimees! Reformierakond tegi ettepaneku mitte peatada teise samba sissemakseid. Teatavasti sai teise samba maksete tegemine kohustuslikuks alates 1983. aastast sündinutele – see on väga-väga suur osa Eesti inimestest. Kas te võiksite öelda, kui suur o... Loe lähemalt

Urve Tiidus: Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud rahanduskomisjoni esimees! Selle lisaeelarve kohta on tehtud kokku 17 muudatusettepanekut. Ma tulen neist ühe juurde, selle number on 15. See on üks väga vajalik ja lihtne muudatusettepanek ning seotud sellega, et Vabariigi Valitsusele antakse väga suured volit... Loe lähemalt

19:33 Atmosfääriõhu kaitse seaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (159 SE) esimene lugemine

Urve Tiidus: Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud minister! Selle eelnõuga muudetakse tarnija mõistet, tahetakse muuta raporteerimiskohustuslaseks ka ettevõtted, kes teevad kättesaadavaks transpordis kasutatavat elektrienergiat, gaaskütuseid ja vesinikku. Te mainisite oma ettekandes, et see puudutab Eestis kuu... Loe lähemalt

08.04.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:33 Abipolitseinike kaasamine

Urve Tiidus: Aitäh, lugupeetud juhataja! Ma jätkan abipolitseiniku seaduse teemal. Te mõneti juba vastasite, et on vähesel määral inimesi, kes on valmis hakkama abipolitseinikuks. Aga küsimus on konkreetne: kui palju neid tegelikult appi vaja on? Ja kuidas te siiski kommenteerite seda, et praegu selle seadusemuu... Loe lähemalt

06.04.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:35 Abipolitseiniku seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (COVID-19 haigust põhjustava viiruse SARS-Cov-2 levikuga seotud meetmed) eelnõu (170 SE) esimene lugemine

Urve Tiidus: Aitäh, juhataja! Lugupeetud minister! Ma alustan sellele seadusemuudatuste paketile nime andnud abipolitseiniku seadusest. Selle seaduse muudatusega soovitakse lihtsustada eriolukorra ajal abipolitseinikuks värbamist, näiteks et polekski vaja läbida sajatunnist praktikat koos professionaalse politse... Loe lähemalt

Urve Tiidus: Aitäh, lugupeetud juhataja! Hädaolukorra seaduse muutmisega soovitakse luua isikuandmete töötlemise erisused ja seda just mõne eriolukorra tõttu tekkinud ülesande lahendamiseks. See tähendab, et sisuliselt võidakse töödelda kellegi isikuandmeid hoopis teisel eesmärgil, kui neid koguti, ja andmesubje... Loe lähemalt

18:38 2020. aasta riigi lisaeelarve seaduse eelnõu (171 SE) esimene lugemine

Urve Tiidus: Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud minister! Selles lisaeelarves on üks rida, kus 142 miljoni ulatuses peatatakse ajutiselt teise pensionisamba sissemaksed. Kolleeg Jürgen Ligi küsis ennist teie käest kõigi nende otsuste ekspertiisi kohta või midagi sarnast ja siis te ütlesite sellise vahva laus... Loe lähemalt

Urve Tiidus: Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud minister! Me oleme nüüdseks teada saanud, et meie uhkus või teatud mõttes kõrge enesehinnang tänu riigi digivõimekusele on olnud põhjendatud. Kahju, et see sellistes oludes tõestatud saab, aga kaugtöö tegemise võime, e-kooli võime on võrreldes mõne teise riigig... Loe lähemalt

25.03.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:02 Muutused kriisiolukorra haldamisel

Urve Tiidus: Aitäh teile! Lugupeetud peaminister! Koroonaviiruse pandeemia peatamisel on viimastel andmetel edukad olnud just need riigid, kes võtsid ohtu algusest peale väga tõsiselt ja tegutsesid põhimõttel, et pigem rohkem ja kiiresti kui vähem ja rahulikult. Nüüd, kui kõik illusioonid on kadunud, et meist lä... Loe lähemalt

Urve Tiidus: Aitäh! Lugupeetud peaminister! Kaitsevahendite nappus pole üksnes Euroopa ja Eesti probleem, sama on praegu USA-s. Aga see teadmine ei lohuta kedagi. On märke, et midagi on siiski liikuma hakanud, maske toodetakse ja loodetavasti ka tuuakse sisse, aga siiski veel vähe, et anda täit kindlust. Euroopa... Loe lähemalt

23.03.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:08 Päästeseaduse ja relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (128 SE) esimene lugemine

Urve Tiidus: Aitäh! Mul on jätkuks varasematele küsimustele niisugune küsimus. See vabatahtlike vajadus on täiesti arusaadav ja see, et neid enne kontrollitakse, on ka täiesti mõistetav. Aga kui nad peavad vastama küsimusele, kus haiglas teie sugulane on, kus hooldekodus keegi lähedane on, siis kas selleks tekib... Loe lähemalt

Urve Tiidus: Aitäh veel kord! Õiguskomisjoni liikmetele tehti eelmisel aastal demonstratsioon demineerijate tööst ja anti väga hea ülevaade, kuidas see käib, millised riskid seal on jne. Sellepärast ma küsin ühe täpsustava küsimuse, mis puudutab relvaloa andmist demineerijatele. Kogu sellest n-ö kogemuslikust de... Loe lähemalt

12.03.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:04 Peaminister Jüri Ratase poliitiline avaldus seoses kujunenud olukorraga Eestis

Urve Tiidus: Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud peaminister! Mul on selline küsimus. Täna hommikul me kuulsime, et USA sulges oma piirid Euroopast tulevatele inimestele. Kas meil on kindlus, et kõik inimesed, kes sisenevad Eestisse, on siiski kuidagi kontrollitud, et termokaamerad töötavad ja et see on abiks... Loe lähemalt

11.03.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:38 Kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kohustusliku kogumispensioni reform) uuesti arutamine (108 UA)

Urve Tiidus: Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud komisjoni ettekandja! Te olite saalis ja kindlasti kuulsite seda küsimuste sadu – protseduuriliste küsimuste sadu –, mis istungi juhatajale suunati seoses põhiseaduskomisjoni protokollidega esmaspäevast, teisipäevast ja varasemast. Teatavasti ei ole selle nädal... Loe lähemalt

11.03.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:46 Regioonide valmisolek pandeemia korral

Urve Tiidus: Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud regionaalminister Jaak Aab! Maailma Terviseorganisatsioon hoiatas esmaspäeval, et nüüd eksisteerib väga reaalne oht, et uue koroonaviiruse puhang võib muutuda pandeemiaks. Pandeemiat defineeritakse laustaudina ja seda peetakse riikidevaheliseks haiguspuhanguks,... Loe lähemalt

Urve Tiidus: Maailmast tuleb uudiseid, et terviseriskide eskaleerudes ostetakse poed elementaarsetest igapäevakaupadest tühjaks. Eri mandritelt on tulnud uudiseid, et WC-paber saab otsa, rääkimata antibakteriaalsetest toodetest. Õnneks pärast esimest ehmatust on tehased kiiremini tööle pandud, Lõuna-Koreas näite... Loe lähemalt