Kalender

Vali ajavahemikAva kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista
Stenogrammid: 354Ava/Sulge kõik
11.11.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:12 Arupärimine psühhosotsiaalse kriisiabi kohta (nr 6) 

Urve Tiidus: Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud minister! Kriis on teatavasti realiseerunud risk. Ja psühhosotsiaalne kriisiabi on ülimalt oluline, professionaalsust nõudev valdkond. Teie vastustest selgus, et kriisiabi valmisolekuga tegeletakse ja päris tõsiselt tegeletakse, aga ma tuleksin siiski korraks t... Loe lähemalt

05.11.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:45 Riigilõivuseaduse, isikut tõendavate dokumentide seaduse ja konsulaarseaduse muutmise seaduse eelnõu (78 SE) esimene lugemine

Urve Tiidus: Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud minister! Siin neid hinnatõuse või lõivumäärade tõuse vaadates ei näe nagu kindlat protsenti, aga see selleks. Minu küsimus on selline. Mida te prognoosite, kui kaua need eelnõus pakutud riigilõivude määrad kestavad? Kui mitmeks aastaks umbes need kehtima jääva... Loe lähemalt

04.11.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:06 Arupärimine teedeehituse rahastamise kohta (nr 4)

Urve Tiidus: Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud minister! Ma jätkan küsimusega teedeehituse kohta seoses avaliku ja erasektori koostööga. Te olete täna siin puldis paar korda maininud, et praegu käib juriidiliste aluste väljatöötamine PPP-projektide teostamiseks. Kas te võite palun öelda, mis ajal need valmi... Loe lähemalt

23.10.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:15 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE) esimene lugemine

Urve Tiidus: Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud minister! Ega meil poleks siin eelarvest pikalt rääkida midagi, kui Eestis ei oleks tublisid ettevõtjaid, tööandjaid ja töövõtjaid. Mul jäi teie kõnest meelde selline lause, et peame suurendama ettevõtete konkurentsivõimet. Ma küsin sellise lihtsa küsimuse: mil... Loe lähemalt

Urve Tiidus: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud minister! Te esitlete esimest korda ministrina riigieelarvet siin parlamendi eest. Teoreetiliselt on võimalus, et te seisate siin ka järgmisel aastal. Kahjuks on eelarves siiski eelmise kahe aastaga ja ka praegu tekitatud üsna suur puudujääk. Ma seda nu... Loe lähemalt

23.10.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:50 Traditsioonide hoidmine

Urve Tiidus: Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud minister! Muusikatundide mõjust kooliõpilaste akadeemilisele edenemisele on viimastel aastakümnetel maailmas ilmunud arvukalt kõrgtasemel teadusuurimusi. Erinevad uurimismeetodid on andnud tulemuseks, et laulutundidel ja pilliõppel on väga positiivne efekt, muu... Loe lähemalt

21.10.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:07 Relvaseaduse, riigilõivuseaduse ja strateegilise kauba seaduse muutmise seaduse (tulirelvadirektiivi ülevõtmine) eelnõu (62 SE) esimene lugemine

Urve Tiidus: Lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud parlamendi liikmed! Relvaseaduse, riigilõivuseaduse ja strateegilise kauba seaduse muutmise seaduse eelnõu oli õiguskomisjonis arutusel 14. oktoobril. Nagu eelnõu pealkirjast näha, on tegemist Euroopa Liidu tulirelvadirektiivi ülevõtmisega. Istungile olid kuts... Loe lähemalt

18:13 Maareformi seaduse ja maareformi käigus kasutusvaldusesse antud maa omandamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (87 SE) esimene lugemine

Urve Tiidus: Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud ettekandja! Minul tekkis selline lihtne küsimus, mis puudutab füüsilise isiku kasutusvaldusesse antud maa allrendile andmist iseenda, abikaasa või sugulase äriühingule. Kas te defineeriksite selle sugulase siin eelnõus? Sugulus on ju väga lai mõiste. ... Loe lähemalt

16.10.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:02 Eesti tulevik

Urve Tiidus: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud rahvastikuminister Riina Solman! Teie kui rahvastikuministri kõige tähtsam missioon on perepoliitika edendamine ja selle saavutamine, et sündimus Eesti riigis kasvaks. Te lubasite ametisse asudes kõik senised poliitikameetmed kriitilise pilguga üle vaad... Loe lähemalt

Urve Tiidus: Aitäh! Lugupeetud minister! Eestis on tehtud lühemaid ja pikemaid rahvastikuprognoose, pikim on isegi aastani 2080. Kui väga suurelt üldistada, siis on loota rahvastikuarvu vähenemise aeglustumist. Nii pikkade prognooside puhul jääb muidugi alati teatud määramatus, aga nagu ma esimeses küsimuses... Loe lähemalt

15.10.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:02 Õiguskantsleri ettepanek kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 18 lõike 1 punkti 6 Eesti Vabariigi põhiseadusega kooskõlla viimiseks

Urve Tiidus: Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud õiguskantsler! Seda kooskõla põhiseadusega me oleme siin saalis ju ka varem arutanud ja selle tulemusena on nüüd Riigikogu liikmetel õigus olla valitud ka kohalikesse volikogudesse. Tol korral toodi siin palju näiteid Euroopa teistest riikidest, kus see täpselt... Loe lähemalt

11:12 Riikliku pensionikindlustuse seaduse § 61 täiendamise seaduse eelnõu (79 SE) esimene lugemine

Urve Tiidus: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud sotsiaalminister! Te tunnete hästi Eesti poliitika ajalugu. Seda saab oletada teie tänaste vastuste järgi. Nooruse tõttu on pensioniiga teile mõneti abstraktne tulevik, aga samas peaks just nooruse tõttu teis olema väga suur annus idealismi. Kas võib se... Loe lähemalt

13:01 Riikliku pensionikindlustuse seaduse § 61 täiendamise seaduse eelnõu (31 SE) esimene lugemine

Urve Tiidus: Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud ettekandja! Väga tore eelnõu, olen täiesti nõus. Lugupeetud kolleeg Peeter Ernits proovis teie käest küll välja õngitseda, kust kohast need muudatusettepanekud tulevad, aga targa taktikuna jätsite te selle välja ütlemata. Ma küsin natuke lihtsamalt: ju te teise... Loe lähemalt

10.10.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:02 Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Pensioni tulevikust – kes tasub memme vaeva?" arutelu

Urve Tiidus: Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud ettekandja! Teie näide võimaluse kohta võtta laenu pensionide maksmiseks, eriti kui lisada sinna Kreeka näite, tekitab muidugi natukene kõhedust – ja mitte natukene. Pärast valimiskampaania lõppu, kui oli selge, et kavatsetakse hakata muutma teist pensionisamm... Loe lähemalt

Urve Tiidus: Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud ettekandja! Teadlasena te muidugi oletusi ei praktiseeri, aga ma siiski küsin ühe sellise asja. Palun kommenteerige neid hoiatusi, mis ütlevad, et kogumispensioni teise samba vabatahtlikuks muutmine võib suurendada inflatsiooni ja tõsta kinnisvara hindu. Teore... Loe lähemalt

09.10.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

16:06 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (39 SE) esimene lugemine

Urve Tiidus: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Kriitiline peegeldus on vajalik igale juhile. Eelnõus nimetatakse seda välishindamiseks, kuna see puudutab koolijuhte. Selles mõttes igati mõistlik eelnõu. Tippjuhtide kompetentsimudel on selline mudel, mis käib kindlasti ka koolijuhtide koh... Loe lähemalt

Urve Tiidus: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Kas komisjonis oli ka mingi selline arusaam, kuidas see eelnõu nüüd edasi läheb? Ma saan aru, et esimene lugemine lõpetatakse. Millal võiks mingisugune otsus sündida? Te ütlesite, et palju asju jäi siiski segaseks seal komisjoni arutelul, et... Loe lähemalt

09.10.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:38 Tööjõud

Urve Tiidus: Aitäh! Lugupeetud siseminister! Täna avaldati iga-aastane Maailma Majandusfoorumi raport globaalse konkurentsivõime kohta. Selles mõõdetakse teatavasti riikide konkurentsivõimet institutsioonide poliitikate ja tootlikkuse taset mõjutavate faktorite koostoimes. Rahvusvaheliste uudistekanalite tähele... Loe lähemalt

Urve Tiidus: Aitäh! Sotsiaalminister oli üks, kes seda eelnõu esialgu ei kooskõlastanud. Ta andis mõista, et soov sisserännu piirarvu ühtlasemalt jaotada on küll mõistetav, nagu te praegu ka siin seletasite, kuid palju küsimusi jääb õhku. Ma viitan siin rahvusringhäälingu uudistes ilmunud artiklile. Näiteks on S... Loe lähemalt

26.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:05 Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (14 SE) esimene lugemine

Urve Tiidus: Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud ettekandja! Poliitiliste ideede autoriõigust teatavasti ei registreerita, aga siin täna kõlanud küsimuste põhjal sain ma aimdust, et see eelnõu saab siin saalis potentsiaalselt suure toetuse (ma viitan vasakul pool istuvatele naabritele). Kui see niimoodi läheb... Loe lähemalt

11:22 Sotsiaalmaksuseaduse § 7 muutmise seaduse eelnõu (42 SE) esimene lugemine

Urve Tiidus: Lugupeetud juhataja! Lugupeetud ettekandja! Parlamendis valminud eelnõudel ei pea olema väljatöötamiskavatsust ega pea olema ka kooskõlastusringi. Kas teil on siiski olnud mingeid läbirääkimisi või kohtumisi reaalsete tööandjatega, et teada saada, mis nemad sellest mõttest arvavad? Loe lähemalt

Urve Tiidus: Aitäh veel kord, lugupeetud juhataja! Lugupeetud ettekandja! Te tõite nüüd ära kahe ministeeriumi seisukohad. Okei. Minu küsimus puudutas reaalses elus tegutsevaid tööandjaid, isegi mitte nende katusorganisatsioone. Kuivõrd ikkagi on tööandjate seisukohad, kui me räägime 50–200 inimesele tööd andvat... Loe lähemalt

25.09.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

15:52 Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, Riigikogu valimise seaduse, rahvahääletuse seaduse ja karistusseadustiku muutmise seaduse (valimispäeval valimisagitatsiooni piirangu ja välireklaami keelu kaotamine) eelnõu (51 SE) esimene lugemine

Urve Tiidus: Lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud minister! Teie eelnev vastus inspireeris mind küsima seda, et – ma sain aru, et päris täpselt plakati suurust ja kõike seda väga reguleerima ei hakata või keegi siiski teeb seda? – kas on teoreetiline võimalus, et keegi püstitab sinna ruumi näiteks oma papist ... Loe lähemalt

17:39 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel väljaõppe- ja nõustamismissioonil Afganistanis" eelnõu (72 OE) esimene lugemine

Urve Tiidus: Aitäh, lugupeetud juhaja! Lugupeetud minister! Te mainisite oma ettekandes, et läbirääkimised, kus pidi osalema ka USA president, jäid ära. Kas on lootust, et need nüüd tulevad uuesti, või missugune see areng võiks olla? Loe lähemalt

17:46 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Ühendkuningriigi ühendekspeditsiooniväe koosseisus" eelnõu (71 OE) esimene lugemine

Urve Tiidus: Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud minister! Me kuuleme nüüd iga päev uusi uudiseid Suurbritanniast. Kas te võite natuke kommenteerida, mismoodi see protsess, mis seal praegu käib, Brexit või mitte, mõjutab sedasama üksust ja tema tööd? Loe lähemalt

24.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:03 Riigikogu otsuse "Eesti Panga Nõukogu liikmete nimetamine" eelnõu (38 OE) esimene lugemine

Urve Tiidus: Lugupeetud juhataja! Lugupeetud komisjoni ettekandja! Küsimus on hüpoteetiline. Oletame, et see tänane ettepanek ei leia parlamendi toetust. Kas siis tekib teoreetiliselt selline olukord, et nõukogu esimees ei esitagi uusi kandidaate? Kui kaua selline olukord võiks siis teie meelest kesta ja mida ar... Loe lähemalt

10:46 Ülevaade avaliku teenistuse 2018. aasta aruandest

Urve Tiidus: Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud riigihalduse minister! Selle aruande 3. peatükis on info tööjõukuludest ja keskmisest palgast. Valitsussektori tööjõukulude kasv eelmisel aastal oli 9,4%, see on 3% võrra enam kui Eesti keskmine brutopalga kasv, nagu te siin aruandes märgite. Ettevõtjad on seda... Loe lähemalt

12:00 Kodakondsuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (57 SE) esimene lugemine

Urve Tiidus: Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud minister! Selle eelnõu kooskõlastusring on olnud napp, aga see on olemas. Eesti Koolijuhtide Ühendus ütleb, et nemad pole eksamite kaotamise vastu, kuid nad rõhutavad samas, et seaduses on vaja sätestada testide piirarv ja et ka valimite teema tuleb seadusega r... Loe lähemalt

Urve Tiidus: Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud minister! Ma tulen korra veel tagasi selle valimi teema juurde. Te andsite küll väga hea vastuse, aga siiski – need n-ö ainevaldkonna pädevustestid. Kas ma saan õigesti aru, et selle eelnõu kohaselt justkui jääb selline olukord, et kui õpilane satub teatud vali... Loe lähemalt

18.09.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

12:00 Infotund

Urve Tiidus: Lugupeetud Riigikogu juhatuse esimees! Tahan küsida ühe küsimuse, mis puudutab tänast küsimuste esitamise järjekorda infotunnis. Kogu lugupidamisega Riigikogu juhatuse otsuse suhtes, mis puudutab seda järjekorda siin, on meil Eesti parlamendis siiski hea tava, nagu öeldakse, et infotund on opositsio... Loe lähemalt

17.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:02 Õiguskantsleri 2018.–2019. aasta tegevuse ülevaade

Urve Tiidus: Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud õiguskantsler! Te kirjeldasite oma ettekandes paari elujuhtumit, mille puhul kasutasite epiteeti "kafkalik". Need lood kõlasid väga uskumatult. Näiteks see lugu valesti surnuks kuulutatud mehest. Me teame hästi, et inimesed laias laastus jagunevad nendeks, kes ... Loe lähemalt

16.09.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:07 Arupärimine ühenduste kohta saartega (nr 1)

Urve Tiidus: Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud peaminister! Praegu hakkab järgmise aasta eelarve nagu selgemaid piirjooni võtma. Te mainisite ka oma vastustes, et sel aastal on saarte ja mandri vahelistele lennuliinidele eelarves ette nähtud 5,53 miljonit eurot ja järgmiseks aastaks on arvestatud 5,73 miljo... Loe lähemalt

11.09.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

12:48 Maaelu Edendamise Sihtasutusega seotud plaanid

Urve Tiidus: Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud maaeluminister! Lisaks kõigele muule kuulsin ma teie jutust ka seda, et on natukene kasutatud meie lõunanaabrite ehk lätlaste eeskuju. Nende protsess küll käivitus eelmisel aastal ja tõenäoliselt väga suuri üldistusi on veel keeruline teha, aga siiski. Kas te ... Loe lähemalt

10.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:06 Riigikogu otsuse "Ettepanek Vabariigi Valitsusele Eesti alus- ja koolihariduse ühtseks ja eestikeelseks muutmiseks" eelnõu (2 OE) esimene lugemine

Urve Tiidus: Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud ettekandja! Keelteoskus annab inimesele konkurentsieelise ja eesti keele oskus on siin Maarjamaal selge konkurentsieelis. Selle tõsiasja mõistmist näitab venekeelsete perede järjest kasvav soov panna oma lapsi eesti keele keelekümbluse rühmadesse, tavalistesse ... Loe lähemalt

Urve Tiidus: Lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Te kohe alguses ütlesite, et te olete komisjoni ettekandja. Aga teades teid targa ja akadeemilise mehena, ma siiski julgen küsida, kuidas te hääletate selle otsuse eelnõu hääletusel, poolt või vastu? Loe lähemalt

30.08.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , Riigikogu erakorraline istungjärk Vaata täpsemalt

10:07 44 Riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks peaminister Jüri Ratasele

Urve Tiidus: Aitäh! Lugupeetud Jüri Ratas! Topelt ei kärise. Öeldakse, et praeguse valitsuse kõige kiireloomulisem ettevõtmine on teise pensionisamba reformimine, mida – nagu siin juba märgiti – kutsutakse ka lõhkumiseks või lammutamiseks. Selle protsessi tempo on nii kõrgeks aetud, et mingeid põhjalikke mõjuhin... Loe lähemalt

Urve Tiidus: Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud Jüri Ratas! Selle augusti viimase nädala teemadest jääb kahtlemata lauale valitsuse plaan rahastada suuri infrastruktuuriprojekte avaliku ja erasektori koostöös. Küsimus on lihtne: millal saab selle plaani järgi valmis Saaremaa sild? Loe lähemalt

12.06.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:17 Valitsuse tööjaotus

Urve Tiidus: Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud minister! Maailmas on ligi paarsada riiki ja need kõik, kes vähem, kes rohkem, konkureerivad turgude ja tähelepanu pärast. Konkurents järjest süveneb. Kui lisada, et XXI sajandi algupoolel üle veerandi globaalsest toodangust eksporditakse ja turismi peetakse üh... Loe lähemalt

Urve Tiidus: See täpsustav küsimus on ikkagi teile, Urmas Reinsalu. Teil on poliitiku ja ka ministrina arvestatav kogemus. Teie hiljuti ametisse nimetatud kolleegi, väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri proua Kingo proaktiivsusest sõltub teie ühise koalitsiooni valitsemise ajal Eestile ülioluliste protsessi... Loe lähemalt

11.06.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:07 Õiguskantsleri ettepanek väärteomenetluse seadustiku Eesti Vabariigi põhiseadusega kooskõlla viimiseks

Urve Tiidus: Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud õiguskantsler! Kas te palun kommenteeriksite sellele sissejuhatusele lisaks oma kirja lõpu soovitust, et võiks kaaluda ka võimalust kaotada erinevus kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku vahel jne? Oleksin tänulik. Loe lähemalt

10:31 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (30 SE) teine lugemine

Urve Tiidus: Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud ettekandja! Me üldiselt oleme siin aru saanud, et alkoholipoliitika peab teatud mõttes olema tark balansseerimine piirikaubanduse riski ja terviseriskide vahel. Te olete nüüd pakkunud ühe võimaliku variandi välja ja muudatuse mõju on selle aasta teises pooles –... Loe lähemalt

05.06.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:16 Valitsusjuhi roll

Urve Tiidus: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud Jüri Ratas! Teie juhitaval valitsusel on käsil kuues töönädal. On mõneti loogiline, et nii lühikese ajaga pole ette näidata suuri töövõite, mis kõiki 1,3 miljonit inimest rõõmustaksid, nagu te kavatsete rõhutada. Ometi on ühiskonna ootused suured. Eelmi... Loe lähemalt

Urve Tiidus: Aitäh! Jätkuks oma esimesele küsimusele ma küsin selle kohta, et Eesti meediaväljaanded on uudisvoogu lisanud ka sõnumi teie osalemisest rahvusvahelisel valitsustevälisel kokkusaamisel, nn Bilderbergi grupi kohtumisel Šveitsis. Seal toimuvatel debattidel osaleb teatavasti arvukalt nimekaid poliitika... Loe lähemalt

04.06.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:10 Riigikohtu esimehe ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta

Urve Tiidus: Lugupeetud Riigikohtu esimees! Kohtute menetlusstatistika, mis teie ettekande juurde on lisatud, on väga huvitav lugemine. Me teame, et nende numbrite taga on konkreetsete inimeste, perede, ettevõtjate lood. Kui juba kohtusse pöördutakse, siis kindlasti pole need asjad väga rõõmsad. Tsiviilasjade s... Loe lähemalt

03.06.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:38 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (30 SE) esimene lugemine

Urve Tiidus: Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud ettekandja! Te ütlesite oma eelnõu tutvustades, ma tsiteerin teid: "Meil on vaja Soome turiste Eestisse tagasi saada." Soomest tuli eile info, et kavandatakse alkoholiaktsiisi tõuse. Me ei tea, kui palju ja kuidas see hinnale mõjub, aga ma siiski selle põhjal ... Loe lähemalt

Urve Tiidus: Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud ettekandja! Te ütlesite, et komisjonis oli selle eelnõu kohta palju küsimusi, mõned nendest said vastuse, mõned ei saanud ja vastused tulevad hiljem. Minu küsimus on selline. Eelmine ettekandja ütles, et loodetavasti kasvab seadusmuudatuse mõjul Soome turistide... Loe lähemalt