Kalender

Vali ajavahemikAva kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista
Stenogrammid: 12Ava/Sulge kõik
11.02.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:04 Olulise tähtsusega riikliku küsimusena välispoliitika arutelu

Tõnis Mölder: Aitäh! Hea istungi juhataja! Hea ettekandja! Kõigepealt aitäh selle hea ülevaate eest ja nende kõnede eest, mis siin on peetud, eelkõige selle eest, mis puudutab ministri ülevaadet! Nii et selles mõttes suur aitäh! Ma tuleksin korra Eesti-Hiina suhete juurde. Kui me vaatame aastataguseid asju, siis ... Loe lähemalt

17.12.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

11:22 Ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (118 SE) esimene lugemine

Tõnis Mölder: Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Riigikogu sotsiaalkomisjon arutas seda eelnõu 12. detsembri erakorralisel koosolekul. Kohal oli kaheksa põhiliiget, üks asendusliige ja üks Riigikogu liige, kes osales külalisena. Veel kord lühidalt, seaduseelnõu eesmärk oli kaotada apteekide omandistruktuu... Loe lähemalt

Tõnis Mölder: Aitäh! Hea erakonnakaaslane Andrei! Kõigepealt ma vaatan väga sügavalt sinu otsa. Selle eelnõu algatajaks ei ole mitte üksik Riigikogu liige, vaid selle algatajaks on Keskerakonna fraktsioon, kuhu ka sina veel täna hommikul kuulusid. (Elevus saalis.) Nii et kindlasti võta see endale aluseks. Teine a... Loe lähemalt

Tõnis Mölder: Ei soovi. Loe lähemalt

Tõnis Mölder: Aitäh! Ma arvan, et oma küsimuses väljendasite te end väga õigesti ja faktitäpselt. Tõepoolest, teie olete olnud siin kauem kui mina ja Marika on olnud siin kauem kui meie kahekesi kokku. Nii et selles mõttes tuleb Marikat kiita, tegemist on tubli ja tööka Riigikogu liikmega. Mis puudutab seda, kas ... Loe lähemalt

05.12.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:18 Alkoholiseaduse muutmise seaduse eelnõu (83 SE) esimene lugemine

Tõnis Mölder: Aitäh, hea istungi juhataja! Hea ettekandja! Ma arvan, et tegemist on tõesti eelnõuga, mis väärib suuremat arutelu ja võib olla sisuliselt päris hea. Aga ma vaatan, et ka ettekannet tehes sa päris tihti viitad sellele, et sul puudub selline laiem vaade või mõjuanalüüs. Minu küsimus on see: kas sa ol... Loe lähemalt

Tõnis Mölder: Aitäh! Hea ettekandja! Teie head erakonnakaaslased, kes Tallinna Linnavolikogus tööd teevad ja innuga teevad, tundsid siin siirast muret Keskerakonna siseelu pärast, kas siin on tekkimas mingit konflikti või midagi muud säärast. Ma julgen neile küll väita, et Keskerakond on täna ühtsem kui eales var... Loe lähemalt

04.12.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

18:01 Spordiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (105 SE) esimene lugemine

Tõnis Mölder: Aitäh, hea istungi juhataja! Hea minister! Kõigepealt ma tahan kiita selle eest, et see eelnõu on lõpuks siia suurde saali saabunud. Eelkõige räägin ma täna siin pallimänguvõistkondade esindajate nimel. Tõesti, tegemist on hea eelnõuga, mis seaduseks saanuna loob kogu selles süsteemis teatava selgus... Loe lähemalt

Tõnis Mölder: Aitäh, hea eesistuja! Hea minister! Ma küsin uuesti Toomas Kivimäe esitatud küsimuse. Kas te oskate öelda seda numbrit? Ma saan aru, et Maksu- ja Tolliameti statistika järgi 2018. aastal sai alla selle piirmäära 80% ja üle selle 20%. Aga kui palju meil numbriliselt on neid persoone või sportlasi, ke... Loe lähemalt

13.11.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

20:26 Riikliku pensionikindlustuse seaduse § 61 täiendamise seaduse eelnõu (79 SE) teine lugemine

Tõnis Mölder: Austatud juhataja! Head kolleegid! Riigikogu sotsiaalkomisjon arutas Vabariigi Valitsuse algatatud riikliku pensionikindlustuse seaduse § 61 täiendamise seaduse eelnõu teiseks lugemiseks ette valmistades oma 4. novembri istungil. Eelnõu sisu on lühidalt öeldes see, et soovime alates 2020. aasta 1. a... Loe lähemalt

Tõnis Mölder: Nagu ma ütlesin, tõesti, nii valitsuskoalitsiooni liikmed kui ka, ma kujutan ette, kõik muud Riigikogu liikmed, kes siin saalis seda eelnõu sisuliselt toetavad, möönavad sisimas, et keskmine vanaduspension võiks olla ja peaks olema maksuvaba. Aga nagu ma ütlesin ja nagu ka Rahandusministeeriumi esin... Loe lähemalt

Tõnis Mölder: Aitäh! Mis puudutab pensionide indekseerimist, siis lähenemine on ikkagi hoopis teistsugune. Täna me räägime pensionide baasosa kasvust. Nagu ma ütlesin, see on valikute küsimus. Vabariigi Valitsus on otsustanud välja tulla eelnõuga, mis suurendab eelkõige pensionide baasosa ja avaldab mõju just nim... Loe lähemalt

Tõnis Mölder: Aitäh! Mis puudutab Rahandusministeeriumi ametniku välja käidud hinnangut ja teie ettepanekut ja selle muudatuse maksumust, siis tõesti, selle maksumuseks on prognoositud ca 100 miljonit eurot. Aga kui öeldakse, et see raha on võetud pensionäride taskust, siis nii see ei ole. Pensionärid on pensioni... Loe lähemalt

Tõnis Mölder: Aitäh! Valitsus teeb iga päev tööd palehigis ja selle töö tulemusi saame siin saalis kuulda, aga ka ajaleheveergudelt lugeda. Aga mis puudutab Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu kaasamist selle eelnõu menetlusse, siis nad saatsid eelnõu kohta oma kirjaliku hinnangu. Paraku ei õnnestunud härra Ergmal... Loe lähemalt

Tõnis Mölder: Aitäh! Nii nagu ma juba ütlesin: eks järgmiste aastate eelarvearuteludel ja riigi eelarvestrateegia aruteludel on see kindlasti tugevalt laua peal. Kui Vabariigi Valitsus ja koalitsioonierakonnad seda ühiselt toetavad ja ka eelarve võimaldab keskmist pensioni hoida maksuvabana, siis me kindlasti sed... Loe lähemalt

Tõnis Mölder: Aitäh! Ma veel kord ütlen, et kui me räägime erakorralisest pensionitõusust, siis ma ikkagi ütleks, et selle suurus on 7 eurot. Ma jääks selle juurde. Aga mis puudutab seda, et kui need kaks kaalukaussi olid n-ö valikuna laua peal, siis, nagu ma ütlesin, Vabariigi Valitsus tegi otsuse lähtudes selle... Loe lähemalt

Tõnis Mölder: Aitäh! Mis puudutab maksusid ja nende kogumist, siis ma olen täiesti kindel, et siin saalis on selles valdkonnas pädevamaid inimesi kui mina. Ja kindlasti on pädevamaid komisjone, kes neid teemasid on arutanud. Aga ma kinnitan, et mis puudutab maksude kogumist ja üldse seda teemat, siis sotsiaalkomi... Loe lähemalt

Tõnis Mölder: Aitäh! Ma siis veel kord täpsustan, mina räägin täna ikkagi pensioni baasosa tõstmisest 7 euro võrra. See on kirjas eelnõus, millest me täna kõneleme. Loe lähemalt

Tõnis Mölder: Aitäh! Sellest tekstist võib välja lugeda kõike, aga ma ei tahaks hinnata seda sellepärast, et härra Ergma ise ei osalenu meie komisjoni arutelus. Ma arvan, et kui ta oleks seal olnud, oleks ta saanud selle kirja sisu rohkem avada. Aga ma arvan, et nende kirja kolmest lausest kõige esimene on võib-o... Loe lähemalt

Tõnis Mölder: Aitäh! Mis puudutab erinevaid IT-lahendusi, siis seda teemat me komisjonis ei arutanud. Sellest me ei rääkinud. Küll aga viitas Vabariigi Valitsuse esindajana kohal olnud Rahandusministeeriumi ametnik, et tegemist oli kahe valikuvariandiga. Me ei lahanud seda, millise protsessi tulemusena üks või te... Loe lähemalt

Tõnis Mölder: Aitäh! Nagu ma ütlesin, pensionide baasosa ei ole meie valitsused kuigi tihedalt tõstnud. Eks te ise peaks seda hästi teadma – ka teie erakond on olnud Vabariigi Valitsuses vastutuse kandja. On olnud hetki, kui oli võimalus seda teha, aga alati seda võimalust pole olnud. Piirid on ette seadnud just ... Loe lähemalt

Tõnis Mölder: Aitäh! Ma nõustun teiega, et jah, mis puutub sellesse uuringusse ja statistikasse, siis midagi eitada ei saa. Statistika on selline, see kõik vastab tõele. Aga mis puudutab ikkagi seda, kuidas see 7-eurone erakorraline pensionitõus aitab, siis ma ikkagi rõhutan veel kord, et see aitab just nimelt ee... Loe lähemalt

Tõnis Mölder: Aitäh! Nagu ma mõnele eelkõnelejale olen öelnud, ka teie erakonnal on olnud võimalus valitsusvastutust kanda. Eelkõige puudutab see neid sektoreid, millest me praegu siin saalis räägime, sh ka eakaid inimesi. Ma ütlen veel kord: muidugi, see 7 eurot ei ole võluvits, aga see on vähemalt esimene samm ... Loe lähemalt

Tõnis Mölder: Aitäh! Ega ma ju ei näe erakondade ja fraktsioonide sisse. Ma ei tea, mis on nende ettepanekute taga. Küllap on nende ettepanekute taga ikkagi õilis soov muuta Eesti inimeste elu paremaks, aga eks Vabariigi Valitsusel on ka teatud vastutus. Ta peab vaatama eelkõige eelarve võimalusi. Ja ma usun, et ... Loe lähemalt

Tõnis Mölder: Aitäh! Mul on pigem protseduuriline märkus. Ma tahtsin lihtsalt eelkõnelejale märkuse teha, et kui ma vaatan sotsiaalkomisjoni istungi protokolli, siis ma küll ei näe, et sellel istungil selle punkti arutelu juures oleks viibinud sotsiaalminister Tanel Kiik. Samas eespool mainitu tsiteeris teda, et ... Loe lähemalt

06.11.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

16:43 Väärtpaberituru seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (28 SE) teine lugemine

Tõnis Mölder: Aitäh, hea istungi juhataja! Hea ettekandja! Mul on selline küsimus: kas ma sain õigesti aru, et teie fraktsioon ei toeta seda, et börsile minevad ettevõtted võiksid oma prospekti avaldada eesti keeles? Ma tean, et Reformierakond andis täna sisse eelnõu, mis puudutab just nimelt seda, et eesti keel ... Loe lähemalt

Tõnis Mölder: Aitäh! Ma kujutan ette, et kui üks ettevõte, kes endast väga lugu peab, läheb börsile ja soovib, et Eesti inimesed tema aktsiatesse investeeriksid, siis ma arvan, et nelja või viie lehekülje eesti keelde tõlkimine on küll kõige väiksem kulu selle asja juures. Ma arvan, et tõlkekulud on sellised asja... Loe lähemalt

15.10.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

11:12 Riikliku pensionikindlustuse seaduse § 61 täiendamise seaduse eelnõu (79 SE) esimene lugemine

Tõnis Mölder: Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Riigikogu sotsiaalkomisjon arutas Vabariigi Valitsuse algatatud riikliku pensionikindlustuse seaduse § 61 täiendamise eelnõu oma 7. oktoobri istungil. Ülevaate eelnõust andis sotsiaalminister Tanel Kiik ning kohale oli kutsutud Sotsiaalministeeriumi töö- ja... Loe lähemalt

13:01 Riikliku pensionikindlustuse seaduse § 61 täiendamise seaduse eelnõu (31 SE) esimene lugemine

Tõnis Mölder: Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Riigikogu sotsiaalkomisjon arutas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna algatatud riikliku pensionikindlustuse seaduse § 61 täiendamise seaduse eelnõu 8. oktoobri istungil. Eelnõust andis ülevaate Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esindaja, Riigikogu liige Heljo Pikh... Loe lähemalt

Tõnis Mölder: Aitäh! Ma tõin teie ette selle, mis oli komisjonis arutelu all ja mida komisjoni liikmed konkreetselt küsisid. Neid küsimusi, mida esitas komisjonis olnud eelnõu ettekandja, ma tõesti ei markeerinud. Jah, teil on tõesti õigus, te ise esitasite selle küsimuse. Aga siinkohal lihtsalt võib-olla mõttena... Loe lähemalt

Tõnis Mölder: Aitäh! Tõesti, andmed on õiged. Nii tuli komisjoni arutelus välja. Seda ka ministeeriumi esindaja ütles, et tõesti, sellise eelnõu puhul võiks eeldada, et pensionide baasosa tõus 100 eurot järgmise aasta 1. aprillil võiks vähendada suhtelise vaesuse määra 16 protsendipunkti võrra. Selles eelnõus, mi... Loe lähemalt

10.10.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:02 Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Pensioni tulevikust – kes tasub memme vaeva?" arutelu

Tõnis Mölder: Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Ma kõigepealt tänan selle eest, et see arutelu, debatt siia suurde saali jõudis. Tuleb tunnistada, et ettekanded olid huvitavad kuulata. Eesti riigis on pensionisammaste süsteem 17 aastat püsinud ilma suuremate muudatusteta. Kogu see aeg on meie inimesed, k... Loe lähemalt

Tõnis Mölder: Teist pensionisammast püütakse näidata kui kodumaise majanduse elavdajat. See on ekslik pettekujutlus. Pensionifondide varast on Eestisse investeeritud ca 10%, välismaale viiakse aga igal aastal summa, mis moodustab 2% riigi SKP-st, samas kui teise samba tootlus jääb riigi majanduskasvule enam kui k... Loe lähemalt

03.06.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

16:47 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (7 SE) esimene lugemine

Tõnis Mölder: Aitäh! Hea eelnõu ettekandja! Mul on selline küsimus. Eelmise päevakorrapunkti arutamise ajal paljud teie erakonnakaaslased, keda hetkel enam saalis ei ole, tundsid tõsist muret selle üle, et kui alkoholiaktsiisi langetatakse 25%, siis paljude noorte tarbimisharjumused alkoholi puhul muutuvad. Nad n... Loe lähemalt

Tõnis Mölder: Aitäh! Kõigepealt, ega ma oma eelmisele küsimusele vastust eriti ei saanud. Ma saan aru, et ega teil ka ei ole uuringuid, kuidas mõjutab noorte tervise- ja käitumisnäitajaid alkoholiaktsiisi langetamine. Aga nagu üks eelkõneleja ütles, et te olete rohkem majandusinimene, rahandusguru. Seega on mul... Loe lähemalt

30.05.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:04 Riigikogu otsuse "Eesti keele õppe arengu probleemkomisjoni moodustamine" eelnõu (3 OE) teine lugemine

Tõnis Mölder: Aitäh, hea istungi juhataja! Hea ettekandja! Mul on selline küsimus: kas komisjonis tõstatus päevakorda ka see, et kuna tegemist on probleemkomisjoniga, mille teema haakub väga paljude teiste komisjonidega, eelkõige sotsiaalkomisjoniga, siis kuidas hakkavad need kaks komisjoni tulevikus omavahel koo... Loe lähemalt

29.05.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

15:04 Tubakaseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (9 SE) esimene lugemine

Tõnis Mölder: Hea istungi juhataja! Head kolleegid! Riigikogu sotsiaalkomisjon arutas oma 13. mai istungil Vabariigi Valitsuse algatatud tubakaseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu. Ülevaadet sellest eelnõust olid meile komisjoni tulnud andma sotsiaalminister ... Loe lähemalt

08.05.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:18 Pikaajalise hoolduse reform

Tõnis Mölder: Aitäh, austatud istungi juhataja! Hea minister! Nagu me näeme, infotund on olnud juba päris pikk, sotsiaal- ja tervishoiuvaldkond paelub kõiki, nii opositsiooni- kui ka koalitsioonipoliitikuid. Jõudu ja jaksu teile selles raskes töös! Mulle tundub, et teema läheb kõigile korda ja on väga tähendusrik... Loe lähemalt

Tõnis Mölder: Aitäh, hea istungi juhataja! Hea minister, kõigepealt aitäh vastuse eest! Ma siiralt loodan, et eelarvestrateegias saab ka nii oluline teema kajastatud ja me lähima nelja aasta jooksul liigume selles valdkonnas palju suuremate sammudega edasi. Aga teadupärast oli enne valimisi väga tugev debatiteema... Loe lähemalt