Kalender

Vali ajavahemikAva kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista
Stenogrammid: 24Ava/Sulge kõik
11.11.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:12 Arupärimine psühhosotsiaalse kriisiabi kohta (nr 6) 

Signe Riisalo: Aitäh! Head Riigikogu liikmed! Hea juhataja! Sotsiaalminister Tanel Kiik! Arupärimine, mille me Riigikogu liikmetega esitame, juhindub murest, mis on seotud psühhosotsiaalse kriisiabi süsteemi puudumisega Eestis. Kui ma vahetult Estonia katastroofi aastapäeva eel seda arupärimist kirjutasin, siis ei... Loe lähemalt

Signe Riisalo: Ma väga tänan selle ülevaate eest ja mul on hea meel, et arengud toimuvad ja plaane seatakse! Aga mul on täpsustav küsimus selle koha pealt, et te sidusite psühholoogilise kriisiabi andmise ja siis ka ohvriabi osakondade tegevuse, kriisijuhtimise täiendavate spetsialistide kaasamise hädaolukorra sea... Loe lähemalt

07.11.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:05 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" muutmine" eelnõu (85 OE) esimene lugemine

Signe Riisalo: Aitäh, hea juhataja! Ettekandja! Ma siin mõtlen, et inimese väärtused ja hoiakud kujunevad pika aja jooksul õpitu-kogetu pinnalt. On üsna ebausutav, kui Oudekki Loone varasemate avalike väljaütlemiste taustal siis te väidate täna, et komisjonis tema kinnitus, et ta püsib nüüd siis tema jaoks siis uu... Loe lähemalt

06.11.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

15:18 Meresõiduohutuse seaduse ja raudteeseaduse muutmise seaduse eelnõu (47 SE) teine lugemine

Signe Riisalo: Aitäh, hea juhataja! Hea kolleeg! Mul tegelikult oli sama küsimus mis Helmenil, aga mul oli lisaks ka repliik. Ma ei saa nõustuda sellega, kui siin saalis jääb kõlama arusaam, et kuivõrd Sotsiaalministeeriumi haldusalasse kuulub muu hulgas puuetega inimeste heaolu eest seismine teatud eluvaldkondade... Loe lähemalt

16:43 Väärtpaberituru seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (28 SE) teine lugemine

Signe Riisalo: Aitäh, hea juhataja! Hea ettekandja! Tahan siinkohal meelde tuletada, et õigusloomet tehes tuleb meil järgida mõningaid printsiipe. Väga hea, härra Vassiljev, et te selle võrdse kohtlemise ja ligipääsetavuse – antud juhul siis tekstile emakeeles – siia tõite. Aga mis tahes meede peab olema eesmärgip... Loe lähemalt

06.11.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

12:36 Apteegireform

Signe Riisalo: Aitäh, hea juhataja! Sotsiaalminister Tanel Kiik! Hea sissejuhatus teemasse on tehtud, apteekide teemal tuleb siis siit ka jätkuvalt. Vastab tõele see, et ravimiseaduse täiendav muutmine lähema kuue kuu jooksul on teoreetiliselt võimalik, aga täna me ei tea, kas seda muudetakse ja millisel kujul. Se... Loe lähemalt

Signe Riisalo: Aitäh! Ministrina te olete üsna ebamugavas positsioonis. Te peate tegema kõik endast sõltuva reformi jõustamiseks ja samal ajal koalitsioon, kuhu kuulub ka teie enda erakond, näevad vaeva selle nimel, et potentsiaalselt seda ravimiseadust veel kord muuta. Hämmastav on see, et selgeid seisukohti me k... Loe lähemalt

23.10.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:15 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE) esimene lugemine

Signe Riisalo: Aitäh, hea juhataja! Härra minister! Teen korraks tagasivaate eelmise küsimuse juurde. Panna alkoholihinna arvele kogu turismi liikumine, suurenemine-vähenemine, Soome poole pealt või kuskilt mujalt ei ole päris korrektne. Ju seal on mõned muud mõjutegurid ka. Aga tulles sotsiaalvaldkonna juurde, s... Loe lähemalt

Signe Riisalo: Aitäh, hea juhataja! Hea minister! Vastates Jürgen Ligile välisvahendite kohta pareerisite te osavalt, andmata vastust. Te ütlesite, et aga teised tegid enne meid ka. Kas eelmiste valitsuste tegevus legitimeerib tänase valitsuse käitumisviisi? Täpsustuseks: tõepoolest on riigieelarve seadusest umbes... Loe lähemalt

Signe Riisalo: ... mis on ammu seadustes olemas, rahastamiseks, olgu see rehabilitatsiooniteenus lastele, abivahendite teenus täisealistele ... Loe lähemalt

Signe Riisalo: Kas see viis, kuidas te käitute, on eelarves ruumi tegemine, et oma koalitsioonileppelubadusi täita, ja kas see on tulevikku vaadates jätkusuutlik viis? Loe lähemalt

18:21 2019. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (81 SE) esimene lugemine

Signe Riisalo: Aitäh, juhataja! Minister! Ma ikka palun natukene täpsustada seisu selle erihoolekande teenusega. Siin on meil ju taas kaks eri rahastusallikat. Sotsiaalministeeriumi eelarve kohaselt on välisvahendeid 17,6 miljonit. Ka on erihoolekande teenus veel eraldi Sotsiaalkindlustusameti eelarves, kus on sel... Loe lähemalt

Signe Riisalo: Aitäh, juhataja! Hea komisjoni esimees! Ma jätkan sedasama teemat, mis puudutab erihoolekande ja rehabilitatsiooniteenuse rahastamist. Pelgalt erihoolekande eelarve on umbes 39 miljonit ja see 3 miljonit on vähem kui ühe kuu eelarve, kui me summa laias joones 12 kuu peale ära jagame. See esmapilgul ... Loe lähemalt

23.10.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

12:49 Puudega inimeste liikumine

Signe Riisalo: Aitäh, hea juhataja! Kultuuriminister! Eesti avalikkust on viimasel ajal korduvalt rõõmustanud puudega inimeste suurepärased saavutused tiitlivõistlustel. Samas me teame ka seda, et meie väga edukad ratastooliinimesed on pidanud mõnel spordialal tipus olles võistlemisest rahapuuduse tõttu loobuma. P... Loe lähemalt

Signe Riisalo: Aitäh! Tore, et te seda purjekate ostmist mainisite. Tõepoolest, kaks puudega inimestele kohandatud purjepaati on ostetud. Promoüritusi on läbi aasta või õigemini läbi suve tehtud, olen nendel ise osalenud. Aga puudu on igapäevane treening. Selle rahastamine ja korraldamine on kulukas ja ressursimah... Loe lähemalt

21.10.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

17:30 Arupärimine ministri ametitegevuse kohta (nr 3)

Signe Riisalo: Aitäh, hea juhataja! Proua minister! Tõe huvides või selguse huvides ma tulen ikkagi Jakko Väli teema juurde korraks tagasi. Kas teie ametnikud on teinud mis tahes personalitoiminguid, sealhulgas vestlusi või telefonikõnesid Jakko Väliga?  Loe lähemalt

09.10.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

16:06 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (39 SE) esimene lugemine

Signe Riisalo: Aitäh! Ma ei saanud täpselt aru, kas nimetati minu nime või mitte, aga ma seni ei ole selle eelnõu teemal avalikult sõna võtnud, nii et ma siis nüüd korra teen seda. Põhimõtteliselt olen ma väga seda meelt, et koolijuhtide välishindamine on vajalik. Niipalju kui ma olen koolijuhtidega suhelnud, võin... Loe lähemalt

Signe Riisalo: Tänan! Välishindamine ei ole ju pelk kontrollmehhanism, see on sisulise kvaliteedi parandamise koht. Kui seda nüüdisaegset välishindamist või järelevalvet, kuidas iganes seda nimetada, teha suunavalt ja juhtivalt, siis on see üks väga hea meede, kuidas arendada meie haridusmaastikku. Kuidas neid ris... Loe lähemalt

26.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

Signe Riisalo: Hea eesistuja! Head saadikud! Annan sotsiaalminister Tanel Kiigele üle arupärimise 19 saadikult, teemaks psühholoogilise kriisiabi tagamine Eesti riigis. Riigi ülesanne on luua turvaline keskkond, mis vähendab riske ja ennetab ohtusid. Selleks on Riigikogu volitatud ehitama üles õigusruumi, valitsus... Loe lähemalt

11:22 Sotsiaalmaksuseaduse § 7 muutmise seaduse eelnõu (42 SE) esimene lugemine

Signe Riisalo: Aitäh, hea eesistuja! Hea Riina Sikkut, kommenteerige minu mõttekäiku. Me oleme praegu Eestis olukorras, kus töötus on väga madal. Me oleme olukorras, kus meil on tegelikult tööjõupuudus. Kas see meede ja kui, siis kui palju aitab kaasa selleks, et tööandjad tõesti püüaksid olla töövõtjale atraktiiv... Loe lähemalt

25.09.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

12:16 Kaasav haridus

Signe Riisalo: Hea eesistuja! Hea minister! Jätkuvalt, seni, kuni õppima asunud spetsialistid tööturule jõuavad ja ka peale seda, kui nad sinna jõuavad, ei jagu meil tugispetsialiste. See on kõigile selge. Sellepärast ka minu küsimus: mismoodi te olete kavandanud tugispetsialiste rakendada? Personaalsed tunnid log... Loe lähemalt

24.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

12:00 Kodakondsuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (57 SE) esimene lugemine

Signe Riisalo: Aitäh, austatud juhataja! Hea minister! Hariduse andmise üks eesmärk on anda arusaam demokraatiast, osalemisest ühiskonnas, õpetada olema aktiivne ühiskonnaliige. Lapse õiguste seisukohalt on meil täiskasvanutena kohustus kaasata lapsi nendesse protsessidesse, mis neid kindlasti puudutavad. Ja siit ... Loe lähemalt

23.09.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:05 Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (58 SE) esimene lugemine

Signe Riisalo: Aitäh! Riigikogu seadusandjana vastutab siiski nagu tervikvaate eest. Kui me kodakondsuse seadust muudame erinevate eelnõudega, siis tervik, mis siit lõpuks välja tuleb, peab olema rakendatav ja inimeste muresid lahendav. Kas te komisjonis arutasite homme päevakorras oleva eelnõu 57 seost täna arutl... Loe lähemalt

18.09.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:07 Okupatsioonikahjud

Signe Riisalo: Hea juhataja! Hea välisminister! Küsimus tuleb okupatsioonikahjude teemal, mis on teile varasemalt tähtis olnud. Ütlesite 22. juunil käesoleval aastal intervjuus Toomas Sildamile järgmist: "Muidugi tuleb okupatsioonikahjude uurimisega tegeleda, nüüd võtab justiitsministeerium tähelepanu alla majandu... Loe lähemalt

17.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:02 Õiguskantsleri 2018.–2019. aasta tegevuse ülevaade

Signe Riisalo: Hea juhataja! Lugupeetud õiguskantsler! Meil on korraldatud nii, et sotsiaalsed tagatised – olgu see vanemahüvitis, töötuskindlustus, ligipääs ravikindlustusele või ka praegu palju räägitud pension – on individuaalsed. Pikaajalise hoolduse puhul – eeskätt üldhooldekoduteenuse puhul –, on suur koormu... Loe lähemalt

16.09.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:54 Arupärimine Eesti viipekeele tõlke kättesaadavuse kohta (nr 2)

Signe Riisalo: Hea eesistuja! Proua minister! Ma saan aru, et kõrghariduse tasemel viipekeeleõppe pakkumine seisab suuresti tudengite puudumise taga. Motivatsioon õppida tekib siis, kui sul on kindlus tööturul. Sihtgrupp, kes seda teenust tarbib, on väike, teenuse hind on kõrge, sihtgrupp ise seda kinni ei maksa. ... Loe lähemalt

30.08.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , Riigikogu erakorraline istungjärk Vaata täpsemalt

10:07 44 Riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks peaminister Jüri Ratasele

Signe Riisalo: Härra Ratas! Ma tulen koduste teemade juurde. Tegelikult olete te selles tohutus tuhinas, luues hoolivat ja sidusat ühiskonda ja olles kõigi peaministriks, püüdnud kindlasti seista vähem võimekate või rohkem avalikke teenuseid vajavate inimeste eest. Mul on mure. Mul on mure seoses sellega, et märki... Loe lähemalt

Signe Riisalo: Aitäh! Tõe ja selguse huvides mõned detailid, et asi oleks nagu paigas. 21. august, "Faktikontroll". Jutt käib kahjuks jälle sellestsamast Elmar Vaheri vahejuhtumist. Seal on Mart Helme öelnud, et ta teavitas peaminister Jüri Ratast samal ajal, kui Martin Helme tegi Vaherile ettepaneku lahkumiseks. ... Loe lähemalt

12.06.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

12:28 Perekonnaõigus

Signe Riisalo: Lugupeetud minister! Vabariigi Valitsuse tegevuskavast saab lugeda, et peredele on parim, kui lapse kasvatamisest saavad osa võtta mõlemad vanemad, ja vanematel peaks olema õigus saada selleks ka tuge. Me saame lugeda ka seda, et rahvastikuminister peab koostama perelepituse süsteemi loomiseks ana... Loe lähemalt

Signe Riisalo: Jaa, aitäh! Te möönate, et perelepitus kohtute koormust kindlasti vähendab. Ma ise usun sellesse ka sügavalt. Aga küsimuse esimene pool oli hooldusõiguse lahendite kohta, mis on kõik allutatud kohtusüsteemile, vanemad ei saa vabatahtlikult kokku leppida hooldusõiguse muudatustes. See oli tegelikult ... Loe lähemalt

Signe Riisalo: Küsimuse esimene pool puudutas hooldusõigust. Kas vanemad saaksid hooldusõiguse muudatusi teha vabal kokkuleppel? Tänane perekonnaõigus ütleb, et vabal kokkuleppel hooldusõiguse muudatusi ei saa teha. Kui minu lapse isa kolib teise riiki ja me tahame hooldusõiguse anda ühele vanemale, siis me saame ... Loe lähemalt

11.06.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:31 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (30 SE) teine lugemine

Signe Riisalo: Aitäh! Soov langetada alkoholiaktsiisi, et seeläbi lahendada piirikaubanduse probleem, ei tohiks meid tegelikult sel moel pimestada, nii et me ei näe rahva tervise küsimusi. 11–15-aastaste noorte kohta on rõõmustav uudis: küsitluse kohaselt 54% ei tarvita alkoholi. Kurvem fakt on see, et 41% teeb se... Loe lähemalt

04.06.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:10 Riigikohtu esimehe ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta

Signe Riisalo: Aitäh! Hea Riigikohtu esimees, tänan kõigepealt huvitava ettekande ja ka selle diskussiooni eest, mis teiega on tekkinud. Aga lähen perekonnaõiguse ja perelepituse teemade juurde. Tõepoolest, olen olnud lastekaitsetöötaja rollis ja tean, et ka nendel on töölaual väga palju vanematevahelisi vaidlusi ... Loe lähemalt

03.06.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:38 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (30 SE) esimene lugemine

Signe Riisalo: Lisaks siin puudutatud aspektidele, milleks on lõuna- ja põhjanaabrite käitumine, on ju kõige olulisem ikkagi meie oma tarbijate käitumine. Sellest ju hakkab sõltuma, milline tulu riigieelarvesse juurde võiks tulla. Ja me teame ju alkoholipoliitikat tehes, et täiskasvanud, väljakujunenud tarbimishar... Loe lähemalt

Signe Riisalo: Aitäh! Piirikaubanduse ohjeldamine on vajalik ja ilmselt mitte keegi siin saalis selle vastu ei vaidle. Kahjuks on probleemid maailmas enamasti komplekssed. Kui me mõjutame nüüd eelnõu kohaselt riigikassat – positiivses suunas, loodetavasti –, siis tegelikult mõjutab see nii või naa ka tarbijakäitum... Loe lähemalt

18:17 Siseminister Mart Helmele umbusalduse avaldamise arutamine

Signe Riisalo: Aitäh! Minister Martin Helme! Loe lähemalt

Signe Riisalo: Vabandust, Mart Helme! Seoses härra Kuusiku episoodilise ministriks olemisega: jah, sõnapidamine on oluline, aga sõnal on ka väga oluline jõud ja kaal. 2. mail valitsuse pressikonverentsil, kommenteerides seda kaasust, ütlesite te muu hulgas lauseosa, milles olid järgmised sõnad: "mingisugused laste... Loe lähemalt

Signe Riisalo: Ma ei saa sellest lastekaitsetöötaja asjast kuidagi üle ega ümber. 2018. aastal oli Eestis 8500 abivajavat last, 248 seksuaalselt väärkoheldud last. Sõltumata sellest, kas Marti Kuusik oli süüdi või mitte, on lastekaitseseaduse kohaselt, mis jõustus 2016, lastekaitsetöötajal kohustus ohukahtluse kor... Loe lähemalt

30.05.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

11:12 Riigikogu otsuse "Rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni moodustamine" eelnõu (4 OE) teine lugemine

Signe Riisalo: Aitäh! Kõigepealt ütlen repliigi korras, et minu meelest ei sobi kuidagi selle komisjoni nimetus – rahvastikukriisi komisjon. Kriis on mingi drastiline muutus, mis on juba toimunud, me otsime siis nagu tagasivaates lahendusi, oleme jätnud kriisi ennetamata. Täna me võiksime rääkida kriisi ennetamis... Loe lähemalt

Signe Riisalo: Mis on selle mõte? Loe lähemalt

29.05.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

15:04 Tubakaseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (9 SE) esimene lugemine

Signe Riisalo: Aitäh! Lugupeetud minister! Olen olnud pikka aega riigiametnik ühes ministeeriumis, mida juhite täna teie. Me pidasime seal kinni seaduste menetlemise ökonoomika ja mõistetavuse põhimõttest ka Riigikogu poolt vaadates. Väga lühikese aja tagant sama seaduse kohta uusi muudatusettepanekuid ja uusi ee... Loe lähemalt

28.05.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:02 Riigikogu otsuse "Kai Kullerkupu Riigikohtu liikmeks nimetamine" eelnõu (5 OE) esimene lugemine

Signe Riisalo: Aitäh, lugupeetud juhataja! Hea Riigikohtu liikme kandidaat! Küsimus on võib-olla natukene detailne, läheb tagasi eraõiguse ja perekonnaõiguse juurde. Teadupärast määratakse nii lastele kui ka piiratud teovõimega täisealistele eestkostja, ideaalis füüsilisest isikust eestkostja, aga paraku on eriti ... Loe lähemalt

27.05.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:01 Riigikogu liikmete ametivanne

Signe Riisalo: Asudes täitma oma kohustusi Riigikogu liikmena Riigikogu XIV koosseisus, annan vande jääda ustavaks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale. (Aplaus.) Loe lähemalt

15:40 Jäätmeseaduse, jäätmeseaduse muutmise seaduse ning jäätmeseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (15 SE) esimene lugemine

Signe Riisalo: Aitäh! Mul on küsimus kulude kohta. Seletuskiri ütleb, et sihtrühm, keda eelnõu puudutab, on elektri- ja elektroonikaseadmete tootjad. Samal ajal märgitakse kulude kohta – see on ka korrektne, seletuskirjas peabki see info olema –, et kulusid kohalikule omavalitsusele ega riigile ei kaasne. Kulude k... Loe lähemalt

15:49 Riigikogu otsuse "Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine eesti keele õppe arenguga tegelemiseks" eelnõu (3 OE) esimene lugemine

Signe Riisalo: Aitäh! Minus tekitab natuke segadust selle komisjoni eesmärk. Te kenasti ütlesite, et kuues punktis on kõik välja toodud. Tõsi on. Ja sealt mul see probleem tekibki. Eesti keele probleemid on oluliselt laiemad kui õpe ja õpe omakorda oluliselt laiem kui lasteaias või koolis eesti keele õpetamine.... Loe lähemalt