Kalender

Vali ajavahemikAva kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista
Stenogrammid: 61Ava/Sulge kõik
21.05.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:04 Päästeseaduse ja relvaseaduse muutmise seaduse (128 UA) uuesti arutamine

Signe Riisalo: Jaa, aitäh, hea juhataja! Hea ettekandja! Ma olen kaugel sellest, et mul oleks hea meel, et me täna seda eelnõu siin uuesti arutame, sest see näitab Riigikogu ehk meie töö kvaliteeti. Aga ma olen siiski rahul, et meil on see võimalus vigu parandada. Juba selle eelnõu menetlemise ajal sotsiaalkomisjo... Loe lähemalt

Signe Riisalo: Aitäh, kolleeg Toomas Kivimägi, mu nime nimetamast! Aga see, mida ma soovin rõhutada, on tõepoolest tõsiasi, et meil ei ole vaja seda sätet, mis avab inimeste terviseandmed osaliselt, täna ja võtame selle aja maha, mõtleme põhjalikult läbi, millised on need olukorrad, kus seda meedet hädatarvilik ka... Loe lähemalt

20.05.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

15:56 Ametiühingute seaduse, Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (158 SE) teine lugemine

Signe Riisalo: Aitäh, hea juhataja! Kolleegid siin saalis ja oma tubades! Ma teen siis ülevaate, mis esimese ja teise lugemise vahel sotsiaalkomisjonis kõnealuse eelnõuga on juhtunud. Räägin muudatusettepanekutest ja annan siis ka teada komisjoni ettevalmistatud otsustest Riigikogule. Teadaolevalt siis 9. märtsil ... Loe lähemalt

Signe Riisalo: Jaa, ma kohe saan seda kenasti öelda. Need numbrid on viimaste aastatega oluliselt kasvanud ja kui meil 2017 oli lähetatud töötajate arv Tööinspektsiooni andmetel 1221, 2018 ta tõusis kahekordseks 2581 töötajat ja 2019, eelmisel aastal oli see 3509, lähetatud töötajate arv. Loe lähemalt

Signe Riisalo: Ei, me ei arutanud komisjonis detailidena neid õigusi, millest nad ilma jäävad. Küll aga arutati neid kaitsemeetmeid, milliseid lähetatud töötajate puhul rakendatakse. Ja need kaitsemeetmed on eeskätt töötasu alammäära asemel töötasu maksmise kohustus. Lisaks ka see kohustus, et hüvitada lähetusega ... Loe lähemalt

20.05.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

12:52 Perepoliitika

Signe Riisalo: Aitäh! Hea juhataja! Lugupeetud minister! Mul oli konkreetne küsimus ka, ma jätan selle kõrvale, sest eelmised vastused ajasid mind päris korralikult segadusse. Te olete käinud sotsiaalkomisjonis tutvustamas 1,76 miljoni võimalikku meedet, mida te disainite ja arutate praegu, mis on pereteraapia sel... Loe lähemalt

19.05.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:09 Riigikogu otsuse "Eesti Rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjatest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikmete nimetamine" eelnõu (189 OE) esimene lugemine

Signe Riisalo: Aitäh! Mul on küsimus üldse mitte ühegi isiku kohta, aga ma saan aru, et Riigikogu seadusandjana on ise ka kindlasti esimene eeskuju rahvale seadusi täites. Ja üsna mitmes vastuses täna kolleegidele olete te öelnud, et jah, tõepoolest, kui isikud astuvad ametisse, siis tuleb läbi viia järelkontroll.... Loe lähemalt

13.05.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:09 Meditsiiniseadme seaduse, hädaolukorra seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (165 SE) kolmas lugemine

Signe Riisalo: Hea juhataja! Head kolleegid! 16 päeva oleme me menetlenud seadust, mis kannab nime "Meditsiiniseadmete seaduse, hädaolukorra seaduse ja nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse muutmise seadus". Me oleme kuulnud valitsuse liikmete seisukohta, mis ütleb, et me loome õigusselgust. Millist õigusselg... Loe lähemalt

Signe Riisalo: Ja me oleksime saanud tulla selle aasta lõpupoolel eelnõu juurde, mis on läbimõeldud ja hästi ette valmistatud. Seda on öelnud ka Sotsiaalministeerium, et see valmidus selleks on. Sellise soovituse andis ka õiguskantsler Ülle Madise sotsiaalkomisjonile. Kahjuks me oleme täna olukorras, kus muudatuse... Loe lähemalt

16:15 Pühade ja tähtpäevade seaduse ning Eesti lipu seaduse muutmise seaduse eelnõu (172 SE I)

Signe Riisalo: Aitäh, hea juhataja! Härra minister! Eks need küsimused kipuvad nüüd kordusesse minema küll, aga tõepoolest, Lastekaitse Liit koos mitmete heade partneritega ja nende hulgas väga hea partneriga Sotsiaalministeeriumiga tegi Riigikogu 101 liikmele pöördumise. Riigikogu kaks fraktsiooni kaalusid, tegid... Loe lähemalt

Signe Riisalo: Aitäh! Hea ettekandja! Kuivõrd valitsuse esitatud eelnõu ei arutatud liiga sisuliselt, sest sisulised arutelud olid peetud varasemalt sotsiaaldemokraatide ja Reformierakonna eelnõude ärakuulamisel märtsikuus, siis mul on küsimus: milline oli see arutelu sisu märtsikuus nende sisuliste asjade kohta j... Loe lähemalt

17:24 Pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (131 SE) esimene lugemine

Signe Riisalo: Hea juhataja! Head kolleegid! Ma sooviks küll alustada, et nii suurt sisulist, eesmärgile suunatud üksmeelt koalitsiooni, opositsiooni ja ka valitsuse vahel ei ole ma ammu näinud. Mitte keegi ei küsimärgista tõsiasja, kas 1. juuni, lastekaitsepäev, võiks olla lipupäev. Suurepärane olukord! Seda hämm... Loe lähemalt

Signe Riisalo: Jaa. Kõik teie, 101 Riigikogu liiget, saite veel eelmise aasta lõpus, 30. detsembril oma postkasti selle Lastekaitse Liidu pöördumise, millele olid väga erinevad osapooled alla kirjutanud. Siis tuli jõulurahu peale ja kohe sel päeval, kui Riigikogu uuesti tööd alustas oma esimesel istungil, esitati... Loe lähemalt

Signe Riisalo: Hea kolleeg! Ma arvan, et see küsimus on esitatud valele adressaadile. Ma olen veendunud, et see ütlus kehtib, aga ei oleks olnud tarvidust Vabariigi Valitsusel ja Sotsiaalministeeriumil mitte toetada juba menetluses olevat kahte eelnõu ja tulla siia täiendava eelnõuga. Loe lähemalt

Signe Riisalo: Kuigi ma pean ennast empaatiliseks inimeseks, siis Tanel Kiige kingadesse astumine on mõnevõrra keeruline. Aga ma olen kindlasti inimene, kes on suunatud eesmärgile, ja antud juhul Tanel Kiige asemel ma tõepoolest loobuksin praegu siin sellest vägikaikaveost ja laseksin menetleda eelnõusid, mis on R... Loe lähemalt

Signe Riisalo: Reformierakonna fraktsioon ja sotsiaaldemokraatide fraktsioon on tegelikult juba avaldanud oma valmisolekut põhiseaduskomisjonis 10. märtsil liita meie kaks algatatud eelnõu. See on esimene valmisolek. Ja täiesti kindlasti ei ole Reformierakonna fraktsioon selle vastu, et seaduseelnõule võiks Vabari... Loe lähemalt

Signe Riisalo: Ma arvan, et Riigikogu peaks eeskätt järgima omaenda kodukorraseadust. Ja meie enda kodukorraseadus ütleb sellesama, seitse nädalat eelnõu algatamisest. Selle tähtaja suuremeelselt Riigikogu kriisi tõttu lubas edasi lükata, aga seda olukorda siis kasutas ära, rõhutades jällegi, kriisi ajal valitsus,... Loe lähemalt

Signe Riisalo: Vastab tõele. Lastekaitse Liidul ei ole see mõte täna tekkinud ega ka eile mitte, vaid see on pikaajalisem mõte. Miks me tulime selle mõttega välja nüüd? Siis siin on parandus: me ei tulnud koroonakriisi ajal sellega välja. Me tulime sellega välja jaanuaris, kui Riigikogu esimest korda selle aastanu... Loe lähemalt

18:01 Pühade ja tähtpäevade seaduse ning Eesti lipu seaduse muutmise seaduse eelnõu (132 SE) esimene lugemine

Signe Riisalo: Aitäh, hea juhataja! Hea kolleeg ja kolleeg mitmes mõttes! Lisaks sellele, et me oleme ühiselt Riigikogu saadikud, oleme me ka sotsiaaltöötajad. Minu eriala on olnud lastekaitse spetsiifiliselt. Ja mul on ülimalt hea meel, et sõna "lastekaitse" on kõlanud viimase paari tunni jooksul selles saalis ko... Loe lähemalt

11.05.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

16:33 Meditsiiniseadme seaduse, hädaolukorra seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (165 SE) teine lugemine

Signe Riisalo: Aitäh, hea juhataja! Hea ettekandja! 29. aprill oli see päev, kui Riigikogu asus neid sätteid menetlema. Sellele ei olnud eelnenud tavapärast kooskõlastusringi, osapoolte kaasamist juba valitsuse poolt ja ministeeriumi poolt ja seal ei olnud ka valitsuse seisukohta. Selge on see, et seda eelnõu on t... Loe lähemalt

Signe Riisalo: Aitäh, hea juhataja! Ettekandja! Hanno Pevkur alustas küsimust hädaolukorra kontekstis, et kui me liigume eriolukorrast hädaolukorda. Aga kui me vaatame nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadust ja peatükki 5, siis me ei räägi tegelikult üldse ei hädaolukorrast ega eriolukorrast, vaid me räägime Te... Loe lähemalt

Signe Riisalo: Hea juhataja! Head kolleegid! Eelmisel nädalal, täpsemalt kolmapäeval olin ma sellesama seaduseelnõu esimese lugemise ajal samamoodi siin puldis. Ja millest ma rääkisin? Ma rääkisin taotlusest, millega on esinenud sotsiaalminister, miks seda eelnõu vaja on. Õigusselgus on peamine eesmärk, millest rä... Loe lähemalt

Signe Riisalo: Tänan! Aga Vabariigi Valitsuse poolt, kes saab asendada terviseameti otsuseid ja teha iseseisvaid korraldusi piiranguteks, vaidlustamisele selles mõttes ei kuulu, et puudub õiguslik võimalus vaidlustada valitsuse korraldusi. Järgmine probleem on haldusotsuste konkureerimine. Seda püüti küll seaduses... Loe lähemalt

19:03 20 Arupärimine perearstiteenuse kättesaadavuse tagamise kohta (nr 20)

Signe Riisalo: Aitäh, hea juhataja! Hea miniser, kogu tervisehoiusüsteemi optimeerimise mõttes on oluline, et kõige kõrgemasse etappi ehk eriarsti juurde jõuaks võimalikult vähe patsiente. Nad saavad abi varem. Ja mida vähem me sinna eriarsti juurde inimesi suuname, seda suurem on koormus perearstidel. Siis tekib ... Loe lähemalt

20:04 Arupärimine hooldekodude kohatasu kohta (nr 30) 

Signe Riisalo: Aitäh, hea juhataja! Minister! Hooldekodu kohatasu maksmine on seotud ka ülalpidamiskohustusega. Isikutel siis, kellel on ülalpidamiskohustus, tekib siis vastav vajadus, kui isikul endal ressursse ei ole. Eesti Televisiooni vahendusel me nägime eelmine nädal lugu, mis kahjuks ei ole päris erandlik. ... Loe lähemalt

06.05.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

16:08 Meditsiiniseadme seaduse, hädaolukorra seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (165 SE) esimene lugemine

Signe Riisalo: Aitäh! Hea kolleeg alustas siin sõnumite selgusest, mida Eestimaa inimesed tegelikult ootavad Riigikogult, valitsuselt ja kõikidelt ametitelt, eriti kriitilistes olukordades. Lisaks sõnumi selgusele peavad seadused olema ka elanikkonnale arusaadavad. Minister, teie olete mitu korda öelnud, et selle ... Loe lähemalt

Signe Riisalo: Aitäh selle võimaluse eest! Kiireloomulisus selle eelnõu menetlemisel on üks asi, mis on muret tekitanud, aga prioriteetidest. Kui 6. aprillil esitas Vabariigi Valitsus Riigikogule lipuseaduse, et lastekaitsepäeval lipud lehviksid, 1. juunini kaks kuud aega, eks ole, et menetleda, et see lipp lehvik... Loe lähemalt

Signe Riisalo: Hea juhataja! Head kolleegid! Selle seaduseelnõu menetlemise juures on täna läbi käinud minu jaoks kaks olulist märksõna: kiireloomulisus ja õigusselgus. Kiireloomulisuse juures saab kindlasti kohe siia kõrvale tuua paralleeli sellega, et kiirustades võivad tulla sisse vead. Aga tagasi kiireloomulis... Loe lähemalt

Signe Riisalo: ... ja teha siis mõistlikud ja pikas perspektiivis töötavad lahendused. Ja nüüd Riigikogu rolli juurde. Tõepoolest, mitmed kolleegid on täna rääkinud kobarseaduse kehvast praktikast, püüdlusest neid vältida ja samamoodi siis ka järgida tõepoolest meie tööd reguleerivat Riigikogu kodukorra seadust. ... Loe lähemalt

06.05.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

12:16 Piirangute kehtimine

Signe Riisalo: Jaa, aitäh, hea juhataja! Härra peaminister! 18. maist eriolukord sellisel kujul lõpeb, muidugi tingimuslikult, kui ei toimu olulist muudatust. Arusaadav. Siis eriolukord enam ei kehti, see tähendab seda, et ka erioukorra korraldused enam ei kehti. Ometigi me kõik mõistame, et täiendavaid piiranguid... Loe lähemalt

22.04.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:53 Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (158 SE) esimene lugemine

Signe Riisalo: Hea juhataja! Head kolleegid! Teisipäeval, 14. aprillil oma istungil sotsiaalkomisjon Vabariigi Valitsuse esitatud eelnõu, Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse muutmise seaduse eelnõu arutas. Sotsiaalkomisjon kuulas ära sotsiaalministri tutvustuse, sellele järgnes lühike küsimuste ja v... Loe lähemalt

Signe Riisalo: Hea kolleeg! Sa alustasid küsimust nii, et kas komisjonis seda arutati. Aus vastus on, et seda komisjonis ei arutatud. Ma isiklikku hinnangut praegu ei annaks. Loe lähemalt

22.04.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

12:40 Mittetulundusühingute rahastamine

Signe Riisalo: Aitäh! Härra minister! 13 strateegilist partnerit ei ole lihtsalt 13 organisatsiooni. Sinna taha on tegelikult ju koondunud palju suurem hulk organisatsioone ja see puudutab palju suuremat ringi mittetulundusühinguid. Nii näiteks on Lastekaitse Liidul minu teada ca kuus partnerit selles strateegilis... Loe lähemalt

21.04.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:04 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele seadusandlike muudatuste väljatöötamiseks pikaajalise hoolduskoormuse probleemi lahendamiseks" eelnõu (149 OE) esimene lugemine

Signe Riisalo: Hea juhataja! Head kolleegid! Pikaajaline hooldus ja sellega kaasnev koormus on meile kõigile, kes me siin saalis oleme, aga ka kõigile teistele Eestimaa inimestele väga isiklik teema. Tahame või mitte, me kõik oleme puutunud või millalgi puutume sellega kokku. Väga erinevas rollis. Kui me ütleme, e... Loe lähemalt

14.04.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

11:02 Päästeseaduse ja relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (128 SE) teine lugemine

Signe Riisalo: Aitäh! Vaidlustamata üldse kriisitelefoni vajalikkust ja tunnustades kõiki neid vabatahtlikke, kes seal juba toimetanud on, soovin ma vaidlustada ikkagi seda konkreetset meedet, mis terviseandmeid puudutab. Me oleme praegu kriisis, mis selles eelnõus on väga segane olukord, aga eesmärk on ju anda lä... Loe lähemalt

Signe Riisalo: Aitäh! Ma püüan nüüd paremini selgitada. § 1 kõnealuses eelnõus, punktid 9 ja 10: terviseandmete edastamine. Tulen tagasi meetme proportsionaalsuse juurde. See meede siin, mis räägib terviseandmete edastamisest, annab võimaluse kriisiajal, kui see meede on rakendunud, küsida kellel tahes, kes teab ... Loe lähemalt

Signe Riisalo: Ma saan aru, et praegu te suunasite kriitika opositsiooni vastu, aga ka sotsiaalkomisjoni arvamuses kajastusid need riskid. Näiteks oli seal selgelt välja toodud, et kui tegemist on isikuga, kelle puhul kehtib lähenemiskeeld, siis mismoodi maandatakse see risk. Miks sotsiaalkomisjoni arvamust põhjal... Loe lähemalt

13:04 Abipolitseiniku seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (COVID-19 haigust põhjustava viiruse SARS-Cov-2 levikuga seotud meetmed) eelnõu (170 SE) teine lugemine

Signe Riisalo: Aitäh! Eelnõu § 5 punkt 3 muudab hädaolukorra seadust nende isikute osas, keda ei tohiks eriolukorraga seotud töökohustusega koormata. Muudatusettepanek nr 8 toob kaks muudatust: lisada puuduva töövõimega isiku kõrvale ka osalise töövõimega isik – seda põhjendusel, et liikumispuude või ka meelepuude... Loe lähemalt

06.04.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:07 Sotsiaalhoolekande seaduse, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (146 SE) teine lugemine

Signe Riisalo: Hea juhataja! Head kolleegid! Sotsiaalhoolekande seaduse, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse eelnõu 146 teine lugemine. Edaspidi nimetan seda lihtsalt eelnõuks. Esimene lugemine lõpetati 26. veebruaril ja muudatusettepanekute esitamise tähtajaks määr... Loe lähemalt

15:35 Abipolitseiniku seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (COVID-19 haigust põhjustava viiruse SARS-Cov-2 levikuga seotud meetmed) eelnõu (170 SE) esimene lugemine

Signe Riisalo: Aitäh! Kolleegid on hädaolukorraseadust kirjeldanud just isikuandmete kaitse seisukohalt. Aga mina vaatan nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse muutmist. Siin on tegelikult kaugeltki mitte eriolukorrale või muule sarnasele olukorrale viidates tehtud Terviseametile uues sõnastuses muu hulgas üle... Loe lähemalt

Signe Riisalo: Aitäh, hea juhataja! Hea minister! Lähen hädaolukorra seaduse muutmise juurde, § 5 lõige 3. Seletuskiri ütleb ainult ühte asja ja viitab, et sarnane loend on antud ka erakorralise seisukorra seaduse juures. Aga nüüd asjast endast. Nimelt võib ametniku ja töötaja ilma tema nõusolekuta saata eriolukor... Loe lähemalt

Signe Riisalo: Küsimus on selles, kuidas seda rakendatakse. See ei ole rakendatav. Loe lähemalt

18:38 2020. aasta riigi lisaeelarve seaduse eelnõu (171 SE) esimene lugemine

Signe Riisalo: Aitäh, hea juhataja! Hea minister! Ma lähtun oma kolleegi eelmisest küsimusest selle kohta, et meil ressursse napib kogu aeg. Aga mõtleme selle peale, et Võrus saadi puhang kontrolli alla, Saaremaal nii hästi ei läinud. Maris Jesse on kinnitanud sotsiaalkomisjoni istungitel, et mujal Eestis, välja a... Loe lähemalt

21:43 Riigi 2020. aasta lisaeelarve seadusega seonduvate seaduste muutmise seaduse (COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud meetmed) eelnõu (169 SE) esimene lugemine

Signe Riisalo: Aitäh! Sotsiaalhoolekande seaduse muutmine selles paketis õgvendab erihoolekandeteenuse osutamise tingimusi. Inimese ettevalmistus ei pea tähendama koolituse läbimist, piisab keskharidusest ja juhendajast. Täiesti arusaadav. Halva stsenaariumi korral võib selline meede vajalikuks osutuda ja ma ei va... Loe lähemalt

Signe Riisalo: ... on riigi korraldatud teenus, kohaliku omavalitsuse korraldada on üldhooldekoduteenus. Miks erikohtlemine? Loe lähemalt

12.03.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:04 Peaminister Jüri Ratase poliitiline avaldus seoses kujunenud olukorraga Eestis

Signe Riisalo: Aitäh, hea juhataja! Peaminister! Mul on küsimus üksikisiku vastutuse kohta. Me oleme teid praegu siin kuulates aru saanud, et kui viirusekandjast üksikisik rikub reeglistikku ehk paneb teised inimesed ohtu ja ei täida juhiseid, siis on võimalik teha talle ettekirjutus ja vajaduse korral teda ka kar... Loe lähemalt

11.03.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:38 Kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kohustusliku kogumispensioni reform) uuesti arutamine (108 UA)

Signe Riisalo: Aitäh, hea aseesimees! Ettekandja! Minu kõrva riivas väga teravalt see, et jäi mulje, nagu peetaks elatusmiinimumi tagamist põhiseadusest tulenevalt piisavaks, et öelda, et riik on inimese suhtes oma kohustuse täitnud. Riina Sikkut tsiteeris siin põhiseaduse kommenteeritud väljaannet, seal oli muu h... Loe lähemalt

09.03.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

17:13 Arupärimine Vene Föderatsiooni ideoloogia impordi ehk mõjutustegevuse takistamise kohta Eestis (nr 26)

Signe Riisalo: Aitäh, hea juhataja! Hea minister! Me oleme siin tasakesi liikunud ajalooõpetajate ja Venemaa ideoloogilise mõju teema juurest eesti keele teema juurde. Mind isiklikult kannustas sellele arupärimisele alla kirjutama hirm. Mitte hirm nende ees, vaid hirm nende pärast, kes satuvad Venemaa võimaliku id... Loe lähemalt

26.02.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

16:57 Sotsiaalhoolekande seaduse, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse, riigilõivuseaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (146 SE) esimene lugemine

Signe Riisalo: Hea juhataja! Head kolleegid! Tänan sotsiaalministrit põhjaliku ettekande eest. Tore, et te tema käest palju küsimusi küsite, olen valmis ise ka vastama, aga selle võrra äkki tuleb mul vähem pingutada. Sotsiaalkomisjon 17. veebruaril arutas kõne all olevat eelnõu numbriga 146, mis muudab lisaks sots... Loe lähemalt

26.02.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:24 Laste vaimse tervise kaitse

Signe Riisalo: Aitäh, hea eesistuja! Minister! Ma olen pehmelt öeldes hämmingus. Ma olen aru saanud, et Vabariigi Valitsus vaatab eelnõud üle ja need seisukohad, mis Riigikokku saatmise kohta tulevad, on konsensuslikud. See eelnõu on menetluses ja talle on ka valitsuse seisukoht esitatud. Nii et oleks küll arvanud... Loe lähemalt

25.02.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:02 Ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (139 SE) esimene lugemine

Signe Riisalo: Hea juhataja! Hea ettekandja! Kõigepealt ma tahan öelda, et Eestis on ühe elaniku kohta päris palju apteeke, seda ka võrreldes meie naaberriikidega. Nii et mõned apteegid võivad ehk kinni minna. Ma ei usu, et selles saalis ja Sotsiaalministeeriumis ning Ravimiametis on inimesi, kes soovivad, et ravi... Loe lähemalt

Signe Riisalo: Aitäh, hea juhataja! Hea ettekandja! Oma ettekandes te ütlesite, et meid ootab ees massiline apteekide sulgemine. Ütlesite seda korduvalt. Oma vastustes te viitate samuti korduvalt asjaolule, et apteegid ilmtingimata suletakse. Kust tuleb teil selline siseveendumus, et apteegid suletakse? Mina ei us... Loe lähemalt

19.02.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

12:39 Läti Vabariigi kodaniku väljaandmine Lõuna-Aafrika Vabariigile

Signe Riisalo: Aitäh! See diskussioon on kaldunud kriminaalõiguse valdkonda, aga tegelikult kuulub Haagis rahvusvahelise eraõiguse konverentsil vastuvõetud konventsiooni kohaselt lapserööv tsiviilõiguslike suhete valdkonda. Ja neid konventsioone on rohkemgi, mis käsitlevad hooldusõigusega või laste õigustega laiem... Loe lähemalt

12.02.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:53 Kõrgharidus

Signe Riisalo: Aitäh, hea juhataja! Hea siseminister peaministri ülesannetes! Kuigi mu küsimus on üsna tugevalt seotud EKRE seisukohtadega, ootan ma vastust valitsusjuhi positsioonilt. EKRE on oma kirjas kultuurikomisjonile kõrghariduse kohta öelnud, et kõrgkooli ülesanne peaks olema toetada rahvuskultuuri ja riik... Loe lähemalt

29.01.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:02 Kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kohustusliku kogumispensioni reform) eelnõu (108 SE) teine lugemine

Signe Riisalo: Austatud juhataja! Hea minister! Ilmselt te saate aru, et tellise liigutamine müüris mõjutab terve müüri stabiilsust, ja ministrina ka oma vastutusest, et tellise nihutamine on vastutusrikas. Milline on teie soovitus või juhis nendele teise sambaga liitunutele, kes on tööealised ja täidavad põhisead... Loe lähemalt

Signe Riisalo: Aitäh! See mu südant väga ei rahusta, et te ei lammuta mitte midagi. Mina ootaksin valitsuselt ehitamist. Kogumispensionide seaduse eesmärk on sätestada kogumispensioni sisse- ja väljamaksete tegemise tingimused ja kord selleks, et pakkuda isikule pensionieas täiendavat sissetulekut lisaks riiklikul... Loe lähemalt

Signe Riisalo: Hea juhataja! Head kolleegid! Ma ei ole pensioniekspert ega ka mitte finantsekspert, aga süda on ikkagi murelik, kui mõtlen meie demograafiliste näitajate ja nende inimeste peale, kes saavad keskmist palka või alla selle. Suur osa pensioniteemalisest diskussioonist, mida viimastel kuudel on peetud... Loe lähemalt

Signe Riisalo: Koos ülalpeetavate lastega on iga 100 tööealise inimese kohta 70 ülalpeetavat. Üldhoolduse eest tasuvad täna eraisikud 79%. See on kokku 53 miljonit. Kui pensioni asendusmäär on 40%, käib see eakale üle jõu ja tegelik maksja on ülalpidamiskohustuslik laps või lapselaps. Viimastel on aga kohustus oma... Loe lähemalt

29.01.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:25 Valitsemisala tegevused

Signe Riisalo: Aitäh, hea juhataja! Proua minister! Läinud aasta 4. detsembri infotunnis te vastasite mu küsimusele perelepituse rahastuse kohta, et hetkel on vahendeid planeeritud järgmiselt: 1,5 miljonit alates aastast 2022. Sellest aastast alates, eks ole, jätkub rahastus läbi aastate. Vahepeal oli perelepituse... Loe lähemalt

Signe Riisalo: ... majanduslikel kaalutlustel edasi lükkama. Seepärast soovin pikendada järjestikku sündivate laste puhul samas suuruses vanemahüvitise maksmist 2,5 aastalt 3-aastase sünnivahemikuni." Minu küsimus on, kuidas, milliste meetmetega te siis soovite sündimust suurendada ja saavutada, et ... Loe lähemalt

Signe Riisalo: ... peredes on rohkem lapsi. Loe lähemalt

Signe Riisalo: Aitäh! Vanemahüvitise kohta küsin, kas see on ainukene meede, mida te kavandate, või näete ka mingit tervikpilti? Aga lisaks mind huvitab see, et rahvastikuministrina on teil kindlasti seisukoht ka pensioni teise samba vabatahtlikuks muutmise osas. Kuidas see aitab vananeval ühiskonnal tulevikus toi... Loe lähemalt

27.01.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

16:26 Arupärimine ravimipoliitika kohta (nr 17)

Signe Riisalo: Hea juhataja! Hea peaminister! Tanel Kiik on sotsiaalministrina mulle väga hea mulje jätnud. Ta on ennast väga kiiresti kurssi viinud kõikide keeruliste valdkondadega ja ta on silmatorkavalt kompetentne. 1. aprill on hästi lähedal ja me teame, et täna on Riigikogu teinud valiku, et reform peaks sell... Loe lähemalt

22.01.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:14 Riigikaitseseaduse eelnõu (112 SE) esimene lugemine

Signe Riisalo: Aitäh, hea juhataja! Hea minister! Tegelikult oli mul sama küsimus, aga ma küsin siis natukene teistmoodi. Kui me vaatame § 3 lõike 1 punkti 1 loetelu, siis näeme, et selles loetelus on kasutatud sõna "või". See tähendab seda, et kui tekib selline olukord, kus sündmuse või sündmuste ahela tagajärjed... Loe lähemalt

Signe Riisalo: Aitäh, hea juhataja! Lisaks ulmekirjaniku rollile on teil minu arvates ka väga head teadmised riigikaitsest. Tänapäevane riigikaitse on mõnevõrra teistsugune, kui me oleme harjunud seda mõistma. Hübriidründe- ja -sõjaoht on teistsugune ja seda tuleb ka teisiti käsitleda. Seetõttu ma tegelikult ühtep... Loe lähemalt