Kalender

Vali ajavahemikAva kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista
Stenogrammid: 26Ava/Sulge kõik
06.05.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

20:03 Autoveoseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (157 SE) esimene lugemine

Riho Breivel: Lugupeetud juhataja! Head Riigikogu liikmed! Antud teema oli arutusel majanduskomisjoni istungil 21. aprillil k.a. Komisjoni liikmed olid suures enamuses kõik kohal, Annely Akkermann puudus. Vaatasime antud küsimuse üheskoos läbi. Ettekandjaks oli majandus- ja taristu minister Taavi Aas ja ministri ... Loe lähemalt

21.04.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:04 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele seadusandlike muudatuste väljatöötamiseks pikaajalise hoolduskoormuse probleemi lahendamiseks" eelnõu (149 OE) esimene lugemine

Riho Breivel: Lugupeetud juhataja! Hea ettekandja! Loomulikult, küsimus on väga tõsine ja vajab lahendamist. Siin on küll sellest korduvalt juttu olnud, aga ma tahan veel kord üle küsida: kas on mõistlik nüüd selle eelnõuga edasi minna, kui valitsusel on nii või naa väljatöötamisel samasisuline eelnõu ja see on p... Loe lähemalt

14.04.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:01 Elektroonilise side seaduse muutmise seaduse eelnõu (138 SE) teine lugemine

Riho Breivel: Lugupeetud juhataja! Head kolleegid! Me räägime siin praegu hoopis aiaaugust, mitte aiast. Küsimus ei ole ju Huaweis, sellepärast et mitte kuidagi pole selle seaduse eelnõus seda mainitud. Me räägime sellest, mis tekitab probleeme tulevikus, kui see seadus on käivitatud. Ma ei ole võib-olla parlamen... Loe lähemalt

12.03.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:04 Peaminister Jüri Ratase poliitiline avaldus seoses kujunenud olukorraga Eestis

Riho Breivel: Lugupeetud juhataja! Lugupeetud peaminister! On selge, et selliste haiguspuhangute puhul ei saa rääkida, kas meetmed on proportsionaalsed või ei ole proportsionaalsed. On näha, et haigus on haaranud ikkagi kogu maailma. See tähendab seda, et tuleb väga tõsiselt asjasse suhtuda. Mul on küsimus: mille... Loe lähemalt

26.02.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

15:24 Kogumispensionide seaduse, tulumaksuseaduse ja väärtpaberite registri pidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (119 SE) esimene lugemine

Riho Breivel: Hea spiiker! Hea Andres! Ma tean sind kui head analüütikut, kes jagab finantsasju hästi. Aga alati, kui kuulen selliseid, kuidas öelda, kihutuskõnesid, et kogume raha, siis tuleb mulle meelde teos "Tom Sawyer", kus üks must mees tegi oma panga ja kutsus teisi musti oma raha sinna sisse panema ja kui... Loe lähemalt

13.02.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:05 Riigikogu liikme staatuse seaduse § 19 muutmise seaduse eelnõu (121 SE) esimene lugemine

Riho Breivel: Lugupeetud juhataja! Hea esineja! Ma tahaksin, et kõlama jääks ikkagi üks kindel asi – see, et meie partnerite salajane informatsioon peab olema kaitstud. NATO-sse astumise puhul oli kindel nõue, et nende informatsioon ei läheks hulkuma, ja selleks on meil loodud tingimused nii Kaitseväe peastaabis ... Loe lähemalt

11.02.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:04 Olulise tähtsusega riikliku küsimusena välispoliitika arutelu

Riho Breivel: Lugupeetud juhataja! Hea minister! Küsimus ka välisdiplomaatia ja välisteenistujate kohta. Ma arvan, et enamik välisdiplomaate on väga head ja poliitiliselt korrektsed inimesed. Enne üks hea kolleeg küsis, kas valitsuse eesmärk on välisteenistusi politiseerida. Kas sulle ei tundu, et välisteenistuse... Loe lähemalt

22.01.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:14 Riigikaitseseaduse eelnõu (112 SE) esimene lugemine

Riho Breivel: Härra minister! Riigikaitseseadus on üks lai seadus, mis teatud puhkudel määrab ühiskonnaelu väga tõsiselt ja suunab kogu riigi käitumist. Kas te ei leia, et see tähendab seda, et siin ikkagi peaks olema ka ära toodud käsuliinid, kuigi ei presidendi ega Riigikogu pädevust, ma saan aru, ei alandata? ... Loe lähemalt

19.12.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:10 Jõuluvana

Riho Breivel: Miks neid kaks tükki on? Loe lähemalt

16.12.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

16:10 Arupärimine eestikeelsetes koolides õppivate mitte-eesti koduse keelega laste ebavõrdse kohtlemise kohta (nr 9)

Riho Breivel: Aitäh, lugupeetud juhataja! Hea minister! Olles ise olnud sellise gümnaasiumi direktor, kus on just needsamad probleemid olnud, tahan sõna sekka öelda. Küsimus on selles, et need vahendid, mida meie õpetajad küsivad – selline dokumentki on teile tulnud –, ongi tegelikult miinimum, millega asja oleks... Loe lähemalt

10.12.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:06 Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel

Riho Breivel: Lugupeetud juhataja! Hea peaminister! Mul on tahtmine pöörduda korraks ikkagi Ida-Virumaa juurde tagasi. Sa rääkisid põlevkivi kaevandamisest ja kaevurite probleemist. Oled sellest asjast varem ka rääkinud. Mul on hea meel, et see on kogu aeg fookuses, sest ühe kaevuri taga on ikkagi küllaltki palju... Loe lähemalt

05.12.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:18 Alkoholiseaduse muutmise seaduse eelnõu (83 SE) esimene lugemine

Riho Breivel: Hea esineja! Lugupeetud juhataja! Sa ütlesid õigesti, et kõik on kinni inimese peas, ka see, kui palju ta tarbib või millal ta tarbib. Sellepärast olen mina põhimõtteliselt selliste piirangute vastu. Alati tuleks leida võimalus lahendada teatud probleeme ilma igasuguse käsu ja keeluta, sest inimene ... Loe lähemalt

03.12.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:08 Isamaa fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Eestikeelse kõrghariduse tulevikust" arutelu

Riho Breivel: Aitäh, lugupeetud juhataja! Hea ettekandja! Tõesti väga põhjalik ja hea ettekanne teil selle asja kohta! Mul on eelmisega seotud küsimus. Me teame üldtuntud tõde, et eestikeelne õpe tagab eestikeelse hariduse. Samas ajalugu on näidanud, et teatud juhtudel on ka võõrkeelne õpe lõppude lõpuks taganud ... Loe lähemalt

19.11.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:02 Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Maksusüsteem – kuidas edasi?" arutelu

Riho Breivel: Lugupeetud juhataja! Hea ettekandja! Ma põhimõtteliselt sain juba vastuse ka natukene eelmisest vastusest, aga ikkagi: kuidas oleks ikkagi võimalik maksusüsteemi diferentseerimisega ääremaadel ettevõtlust kasvatada ja suurendada? Samuti, kuidas oleks võimalik lahendada sellist asja, nagu väikefirmad... Loe lähemalt

14.11.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:03 Loomatauditõrje seaduse, riigilõivuseaduse, söödaseaduse, toiduseaduse ja veterinaarkorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (90 SE) teine lugemine

Riho Breivel: Austatud juhataja! Austatud esineja! Ma küsin siis sellele eelnõule vastava sisulise küsimuse. § 16, piiripunkt. Siin on ära toodud, et Veterinaar- ja Toiduamet määrab piiripunkti, ja siis lõige 6 ütleb ka, et paragrahvi lõikes 1 sätestatud piiripunkti määramise taotluse sisu nõuded ning taotluse me... Loe lähemalt

09.10.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:05 Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (37 SE) esimene lugemine

Riho Breivel: Lugupeetud juhataja! Hea esineja! Ma ei ole paari väitega nõus, mis sa esitasid. Kõigepealt ma ei ole nõus sellega, et kodakondsuse andmine on väike õlalepatsutus. Ei ole, kodakondsuse andmine on tõsine juriidiline samm nii kodanikule kui ka riigile, kes annab selle kodakondsuse. Teine, millega ma n... Loe lähemalt

Riho Breivel: Sa ütled küll, jah, et sa ei näe ette, et selline asi juhtub. Aga ikkagi, kuhu poole hoida? Loe lähemalt

16:06 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (39 SE) esimene lugemine

Riho Breivel: Olin ise koolijuht just sel ajal, kui teie olite minister ja see esimene hindamise, kuidas öelda, eelnõu tuli. Me vaatasime selle Ida-Virumaa direktoritega läbi ja ma pean ütlema, et ega me rõõmsad ei olnud. Mis puudutab tähtajalist määramist, siis ma arvan täpselt sama nagu teie, et tähtajaline mää... Loe lähemalt

08.10.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:26 Keskkonnatasude seaduse täiendamise seaduse eelnõu (41 SE) esimene lugemine

Riho Breivel: Lugupeetud juhataja! Hea ettekandja! Olen ise Ida-Viru programmiga seotud olnud ikka aastaid ja aastaid. Me oleme taotlenud sinna raha, nii nagu ka ettekandja rääkis, aastate jooksul palju ja palju kordi, aga oleme ikka jõudnud selleni, et keskkonnaprobleemide tõttu muutub asi aina hullemaks ja hull... Loe lähemalt

24.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:03 Riigikogu otsuse "Eesti Panga Nõukogu liikmete nimetamine" eelnõu (38 OE) esimene lugemine

Riho Breivel: Aitäh, lugupeetud juhataja! Hea esineja! Usutavasti jõuame täna patiseisu. Kas komisjon ei oleks pidanud seda asja ette nägema ja farsi ära hoidma, selle asemel et see suurde saali tuua? Oleks võinud juba varakult plaanida seadusmuudatust ja hakkama neid asju lahendama teistpidi. Siis oleks see ka E... Loe lähemalt

04.06.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:01 Riigikogu otsuse "Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute liikmete nimetamine" eelnõu (23 OE) esimene lugemine

Riho Breivel: Lugupeetud juhataja! Head Riigikogu liikmed! Keskkonnatasude seaduse § 56 lõike 1 järgi nimetatakse SA Keskkonnainvesteeringute Keskus nõukogu liikmetest neli Riigikogu otsusega keskkonnakomisjoni ettepanekul. Kuna eelmise Riigikogu nimetatud liikmete volitused on lõppenud, tuleb nimetatud isikute a... Loe lähemalt

Riho Breivel: Ma ei oska seda öelda, sest keskkonnakomisjonis me seda küsimust ei arutanud. Loe lähemalt

10:10 Riigikohtu esimehe ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta

Riho Breivel: Lugupeetud juhataja! Austatud ettekandja, hea on kuulda nii põhjalikke vastuseid igale küsimusele. Tahaks öelda, et eks menetlustoimingute rikkumist ikka vahetevahel juhtub, sellest ei pääse me vist mitte kuhugi, ei pääse ka tulevikus. Aga mina usun kindlasti Eesti riigi demokraatlikku lähenemisse k... Loe lähemalt

03.06.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:18 Jalgpallivõistluste ja teiste spordiürituste pealtvaatajate vägivalda ning muid korrarikkumisi käsitleva Euroopa konventsiooni denonsseerimise seaduse eelnõu (25 SE) esimene lugemine

Riho Breivel: Aitäh, lugupeetud eesistuja! Hea esineja! Ma saan aru, et meie vabariigis ei ole jalgpallifännide ja, ütleme, pealtvaatajate ja jalgpallurite vahelised nääklemised üldse probleem. Aga mis juhtub, kui me seda heaks ei kiida? Loe lähemalt

30.05.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:04 Riigikogu otsuse "Eesti keele õppe arengu probleemkomisjoni moodustamine" eelnõu (3 OE) teine lugemine

Riho Breivel: Austatud juhataja! Head Riigikogu liikmed! Mina olen noor Riigikogu liige, aga enamikuga teist olen kohtunud ja asju ajanud ikka juba aastate ja aastate jooksul. Ja oleme sellestsamast probleemist rääkinud, kui ma olin piirivalvejuht, maavanem või ka koolidirektor. Nagu ka Mihhail ütles, 26 aasta... Loe lähemalt

29.05.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:01 Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse (783 UA) uuesti arutamine

Riho Breivel: Lugupeetud juhataja! Hea ettekandja! Kas sulle ei tundu, nagu mulle tegelikult tundub, et kui me need probleemsed kohad nüüd üle vaatame ja suures osas nad, kuidas öelda, presidendi arvamusega ühte viime, siis kaotab selle eelnõu või selle seaduse vastuvõtmine üldse mõtte? Loe lähemalt

28.05.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:02 Riigikogu otsuse "Kai Kullerkupu Riigikohtu liikmeks nimetamine" eelnõu (5 OE) esimene lugemine

Riho Breivel: Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud kandidaat! Kuidas te suhtute kooseluseadusesse? Loe lähemalt

27.05.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:49 Riigikogu otsuse "Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine eesti keele õppe arenguga tegelemiseks" eelnõu (3 OE) esimene lugemine

Riho Breivel: Mihhail, me oleme sinuga kaua aega rääkinud eesti keele õppest Narvas ja mujal Ida-Virumaal, kõigist nendest probleemidest. Üks võimalus, millest ma juba 1995. aastal rääkisin, oli see, et viime gümnaasiumides sisse pedagoogikaõppe. See tähendab, et lisaerialana saaksid kõik gümnaasiumilõpetajad, k... Loe lähemalt

Riho Breivel: Kuidas sa sellele vaatad? Kas see on tulevikus võimalik? Loe lähemalt

14.05.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:16 Riigikogu otsuse "Kaupo Paali Riigikohtu liikmeks nimetamine" eelnõu (6 OE) esimene lugemine

Riho Breivel: Eelmise punktina võttis parlament täna Kalev Kallolt ära saadikupuutumatuse. See ei puuduta küll teie kui tulevase Riigikohtu liikme ülesandeid, aga mida te arvate isiklikult: kas on ikkagi õige see teatud kaasnev karistus, kui me võtame inimeselt ära saadikupuutumatuse, kuigi ei ole kindlad, et ta ... Loe lähemalt