Kalender

Vali ajavahemikAva kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista
Stenogrammid: 27Ava/Sulge kõik
11.02.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:04 Olulise tähtsusega riikliku küsimusena välispoliitika arutelu

Raimond Kaljulaid: Aitäh! Austatud härra minister! Te tänasite Riigikogu koostöö eest. Kahtlemata Riigikogu ka alati väga hindab seda, kui valitsus ja välisminister teevad meiega koostööd. Mul on selline küsimus. Viimasel ajal on valitsus langetanud kaks küllaltki olulist välispoliitilist otsust. Üks neist oli, kui tu... Loe lähemalt

Raimond Kaljulaid: Jaa, on küll! Mul on siin nimelt volitus, mis volitab mind Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel sõna võtma. Sellest tulenevalt on mul küsimus, et kas ma saaksin palun sõna võtta. Loe lähemalt

Raimond Kaljulaid: Ma toon selle hea meelega teile ära. Loe lähemalt

Raimond Kaljulaid: Suur tänu, austatud Riigikogu esimees! Head kolleegid! Austatud välisminister! Ma kõigepealt väga tänan austatud välisministrit härra Urmas Reinsalu ja väliskomisjoni esimeest Enn Eesmaad nende ettekannete eest! Liitun ühemõtteliselt välisministri ja paljude teiste eelkõnelejatega selles, et Eesti v... Loe lähemalt

29.01.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:02 Kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kohustusliku kogumispensioni reform) eelnõu (108 SE) teine lugemine

Raimond Kaljulaid: Ma palun ka lisaaega juhuks, kui läheb vaja. Võib-olla saan kiiremini. Loe lähemalt

Raimond Kaljulaid: Ma tänan lahket istungi juhatajat! Kõigepealt kutsun ma üles mitte pahandama rahandusministriga, et teda ei ole siin saalis selle eelnõu arutelu kuulamas. Ma arvan, et EKRE poliitikuna on tal kindlasti olulisi kohustusi. Võib-olla juhendab ta praegu mõnda Sinise Äratuse kommenteerijate rühma või kir... Loe lähemalt

22.01.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:14 Riigikaitseseaduse eelnõu (112 SE) esimene lugemine

Raimond Kaljulaid: Aitäh! Eelnõu seletuskirjast ma loen välja, et peaministrile kui kaitseolukorra juhile antakse õigus anda ministritele siduvaid korraldusi, ka nendes küsimustes, kus valitsus ei ole kollektiivselt mingit seisukohta võtnud või otsust teinud. Ma palun seda täpsustada sellise praktilise näitega. Oletam... Loe lähemalt

Raimond Kaljulaid: Suur aitäh! Ma püüan selle küsimuse diplomaatiliselt esitada. Ma arvan, et abstraktse põhimõttena võiks seda, et peaministril on õigus anda kaitseolukorras korraldusi nii, et ta ei kutsu kokku tervet valitsust ega aruta seda läbi, täiesti arutada. Aga nagu Toots ütles, see on teooria, tuleme praktik... Loe lähemalt

13.01.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

16:33 Arupärimine kliimaneutraalsusele ülemineku ja tehnoloogiahüppe ettevalmistamise kohta (nr 12)

Raimond Kaljulaid: Aitäh! Hea peaminister! Ma kõigepealt tahan öelda, et minu arvates see teie märkus Hiiumaa kohta, et on inimesi, kes tahaksid Hiiumaal matkamas käia, on õige. Ma arvan, et see on analüütiliselt täpne seisukoht. Aga küsida tahtsin ma seda. Ma kuulan siin seda arutelu ja mõtlen, et see on vahest üks p... Loe lähemalt

19:53 Arupärimine ravimipoliitika kohta (nr 18)

Raimond Kaljulaid: Suur tänu! Mu küsimus on selline. Meedias ja avalikkuses on palju spekuleeritud selle üle, et üks ravimiturul tegutsev ettevõtja, kes omab ka teatud osalusi tuntud ja pika ajalooga Eesti meediamajades, on püüdnud oma ärihuvi edendada, kasutades selleks oma mõju, mis tal on oma meediaettevõtetele. Ka... Loe lähemalt

17.12.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:51 46 Riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks siseminister Mart Helmele

Raimond Kaljulaid: Suur tänu! Härra siseminister! Te ei ole paradigma. Tsirkuses nimetatakse seda ametit, mida teie peate, pisut teisiti. Aga mida ma tahan teie käest küsida? Sel nädalavahetusel solvasite te Soome peaministrit, aga sel nädalal jõudsite te väga ebaviisakalt käituda ka ühe teise naisterahvaga. Ma pean s... Loe lähemalt

12.12.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:07 Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Kas õigusriik on ohus?" arutelu

Raimond Kaljulaid: Suur aitäh! Kõigepealt suur tänu selle ettekande ja nende küsimuste vastuste eest! Väga sisuline, aitäh! Mul on selline küsimus: kui me nüüd korra mõtleme edasi – te ütlete, et te ei näe praegu teravat ohtu – ja kujutame ette, et valitsust juhtiv erakond nimetab lähiaastatel näiteks Riigikohtu esime... Loe lähemalt

Raimond Kaljulaid: Ma tänan! Ma olen alati uskunud seda, et mis tahes otsuseid langetades peaks silmas pidama pikka perspektiivi, peaks alati silmas pidama eeskätt riigi huve. Kaugemast perspektiivist rääkides, näiteks endine Briti peaminister Margaret Thatcher juba 1990. aastatel ühes oma kõnes hoiatas, et teatud suu... Loe lähemalt

11.12.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:05 Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, Riigikogu valimise seaduse, rahvahääletuse seaduse ja karistusseadustiku muutmise seaduse (valimispäeval valimisagitatsiooni piirangu ja välireklaami keelu kaotamine) eelnõu (51 SE) kolmas lugemine

Raimond Kaljulaid: Mul on ka sellekohane volitus teile üle anda, et kõik oleks ametlik. Austatud Riigikogu aseesimees! Head kolleegid! Seda, et Sotsiaaldemokraatlik Erakond selle eelnõu vastuvõtmist sellisel kujul ei toeta, me väljendasime juba teisel lugemisel. Pole mõtet neid argumente üle korrata. Loomulikult, me p... Loe lähemalt

14:26 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE) kolmas lugemine

Raimond Kaljulaid: Suur tänu! Hea ettekandja! Teil oli väga huvitav teadusleppe tõlgendus. Te rõhutasite, et sellele kirjutasid alla erakondade esimehed. Ma juhin siiski tähelepanu, et nad kirjutasid sellele teadusleppele alla oma erakonna nimel, mitte iseenda nimel. Needsamad erakonnad ju moodustasid hiljem valitsuse... Loe lähemalt

Raimond Kaljulaid: Suur tänu! Te muidugi kujutate ise ka ette, et kui te sõlmite kellegagi lepingu, millega teine pool võtab teatud tähtajaks teatud kohustused, ja siis jätab ta selleks tähtajaks selle kohustuse täitmata ja ütleb teile, et tema eesmärk on millalgi tulevikus seda teha, siis see vastus ei ole teie arvat... Loe lähemalt

05.12.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:18 Alkoholiseaduse muutmise seaduse eelnõu (83 SE) esimene lugemine

Raimond Kaljulaid: Suur tänu! Tallinnas on Reformierakond pakkunud välja sellise mõtte, et linnal võiks olla öölinnapea, kes vastutaks ööelu edendamise ning öise ettevõtluse ja korra eest. Kas ma saan õigesti aru, et kui uusi keelde kehtestatakse, siis öölinnapea ülesanne tulevikus on kontrollida nendest kinnipidamist... Loe lähemalt

Raimond Kaljulaid: Suur tänu! Ma veel pisut küsin, mõeldes tuleviku peale. Kui Eesti peaks näiteks kunagi legaliseerima ka kanepi tarvitamise, kas seda seadust tuleks siis täiendada, et vastavalt sellele kellaajale, mida te ette näete selleks, et oleks täiendavalt võimalik keelata ja piirata alkoholimüüki, tuleks siis... Loe lähemalt

04.12.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

16:41 Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, Riigikogu valimise seaduse, rahvahääletuse seaduse ja karistusseadustiku muutmise seaduse (valimispäeval valimisagitatsiooni piirangu ja välireklaami keelu kaotamine) eelnõu (51 SE) teine lugemine

Raimond Kaljulaid: Ma soovin seda väga. Loe lähemalt

Raimond Kaljulaid: Mul on tõeline au esindada sotsiaaldemokraate. Kõigepealt ma soovin, Hanno Pevkur, tänada teid selle eest, et see ülempiiri küsimus, ma saan aru, jäi ainult vormistuse ja läbitöötamise astme taha. Kui sotsiaaldemokraadid täpsema eelnõuga saali tulevad, siis ma loodan teie toetusele. Nii sain ma teie... Loe lähemalt

19.11.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:02 Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Maksusüsteem – kuidas edasi?" arutelu

Raimond Kaljulaid: Suur tänu selle väga sisulise ja huvitava ettekande eest! Ma tahaksin täpsustada ühte aspekti. Te rääkisite andmete kogumisest maksustamise seisukohast. Aga kas andmete puhul ei peaks me hoopis rääkima pigem omandist nagu autoriõiguse puhul? Kui ma olen loonud muusikapala või foto, on ettevõtetel võ... Loe lähemalt

14.11.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:57 44 Riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks maaeluminister Mart Järvikule

Raimond Kaljulaid: Suur aitäh, härra esimees! Härra minister! Ma olen siinpool, siin sotsiaaldemokraatide juures. Kui te vaataksite siia! Aitäh teile!  Loe lähemalt

Raimond Kaljulaid: Te olete pannud minu meelest erakordselt keerulisse olukorda peaministri, ta paistab praeguses olukorras väga nõrk. Mida kauem see teie skandaal kestab, mis varem või hiljem lõppeb nagunii ju teie tagasiastumisega, kõik saavad sellest aru, seda nõrgem peaminister välja näeb. Olete pannud keerulisse ... Loe lähemalt

Raimond Kaljulaid: Aitäh! Kõigepealt tulen ma tagasi selle juurde, kui te mainisite, et lennujaamas oli palju ajakirjanikke, nad esitasid teile palju küsimusi, ja te nimetasite seda enda ründamiseks. Kõigepealt, ma väga loodan – siin on palju Riigikogu liikmeid, kes esitavad teile küsimusi –, et te ei lahku siit öelde... Loe lähemalt

12.11.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:06 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" muutmine" eelnõu (96 OE) esimene lugemine

Raimond Kaljulaid: Austatud härra eesistuja! Head kolleegid! Sotsiaaldemokraatlik Erakond on kindlal seisukohal, et otsus nimetada Urmas Reitelmann Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee liikmeks on vale, ja me kutsume saadikuid üles hääletama oma südametunnistuse kohaselt selle otsuse vastu. Ma juhin teie tähelepan... Loe lähemalt

07.11.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:05 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" muutmine" eelnõu (85 OE) esimene lugemine

Raimond Kaljulaid: Ma tänan, härra istungi juhataja! Ka minu küsimus on pigem protseduuriline. Me räägime siin juba üsna tükk aega ühest isikust, oma kolleegist Oudekki Loonest. Kas on mingi võimalus anda ka temale sõna, et ta saaks oma vaateid tutvustada? Ma olen veendunud, et härra Michal ja härra Ligi on muidugi kõ... Loe lähemalt

23.10.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:15 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE) esimene lugemine

Raimond Kaljulaid: Ma tänan istungi juhatajat! Austatud härra minister! Ma soovin küsida teilt selle kohta, kui põhjendatud on teie arvates tekkinud olukorras see, et valitsuses on eraldi portfellita väliskaubandus- ja IT-ministri ametikoht. Just tuli uudis, et teie erakonnakaaslane ja kolleeg valitsuses Kert Kingo si... Loe lähemalt

Raimond Kaljulaid: Suur tänu! Suur aitäh, härra minister! Muidugi pean ma kõigepealt parandama kolleeg Marko Mihkelsoni, ta tegi minu avaldusest liiga kaugeleulatuvaid järeldusi. Ma ei pannud ette seda valdkonda kärpida, aga see selleks. Teiseks, muidugi oli minu küsimus otseselt seotud riigieelarvega. Minister Kingo ... Loe lähemalt

21.10.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:07 Relvaseaduse, riigilõivuseaduse ja strateegilise kauba seaduse muutmise seaduse (tulirelvadirektiivi ülevõtmine) eelnõu (62 SE) esimene lugemine

Raimond Kaljulaid: Suur aitäh, härra esimees! Austatud härra minister! Teatavasti on Ameerika konservatiivid olnud aastakümneid vastu relvapiirangutele ja mul on väga hea meel, et Eesti konservatiivid on nii entusiastlikult selle Brüsseli algatusega kaasa tulnud ja seda initsiatiivi toetavad. Ma tunnustan seda. Te mai... Loe lähemalt

Raimond Kaljulaid: Suur tänu! Muide, kui te loete salvede mahutavuse piirangute kohta, siis väga sageli on riigid need kehtestanud pärast selliseid massitulistamise- ja terroriintsidente. Just seetõttu on otsustatud mahutavust piirata. Kui ma teist õigesti aru sain, siis teie isiklikult ei piiraks salve mahutavust. Ka... Loe lähemalt

17:30 Arupärimine ministri ametitegevuse kohta (nr 3)

Raimond Kaljulaid: Aitäh, härra eesistuja! Proua minister! Eelmise nädala lõpus ja sel nädalavahetusel saime jälgida kahetsusväärset poleemikat, mis puhkes pärast seda, kui avalikkus sai teada, et Jakko Väli kavatseb asuda tööle teie nõunikuna. Mu küsimus on selline. Palun täpsustage, kas te leppisite Jakko Väliga kok... Loe lähemalt

Raimond Kaljulaid: Aitäh, istungi juhataja! Mul on tõesti küsimus teile. Millisest kodu- ja töökorra paragrahvist lähtudes võib minister jätta lihtsalt külmalt Riigikogu liikme küsimusele vastamata? Kas te oleksite hea ja osutaksite, milline seadus võimaldab Eesti Vabariigis tulla valitsusliikmel Riigikogu ette ja lih... Loe lähemalt

16.10.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:32 Tehisintellekt

Raimond Kaljulaid: Aitäh, härra esimees! Austatud proua minister! Minu küsimus puudutab tehisintellekti valdkonna arengut. Üha enam räägitakse selle rakendamisest nii ettevõtetes kui ka avalikus sektoris avalike teenuste osutamisel. Kuid on ka neid, kes hoiatavad, et tehisintellekti laialdane kasutusele võtmine tähen... Loe lähemalt

Raimond Kaljulaid: Aitäh! Aitäh, proua minister, väga hea vastuse eest! Mul on hea meel, et te seda valdkonda tõesti väärtustate. Minu täpsustav küsimus on see: kas te olete kohtunud tehisintellekti arendamisega tegelevate Eesti ettevõtete esindajatega? Millisena teie näete võimalusi, kuidas riik võiks selle sektori a... Loe lähemalt

15.10.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

11:12 Riikliku pensionikindlustuse seaduse § 61 täiendamise seaduse eelnõu (79 SE) esimene lugemine

Raimond Kaljulaid: Aitäh, härra istungi juhataja! Hea Tanel! Mulle meenub, et enne valimisi Keskerakond justkui kogus 100-eurose pensionitõusu toetuseks allkirju, mul on selline mälupilt, ja seda tehti üle Eesti väga aktiivselt. Võib-olla ka sina ise osalesid nende allkirjade kogumises. Kuna ma ei mäleta täpselt, siis... Loe lähemalt

Raimond Kaljulaid: Aitäh, härra istungi juhataja! Hea Tanel! Kõigepealt palun vabandust mõne kolleegi võib-olla üleoleva tooni ja käitumise pärast Riigikogus. Ma arvan, et meil võivad olla poliitilised erimeelsused, aga me võiksime siiski jääda üksteise suhtes lugupidavaks. Nii et palun vabandust! Teiseks, ma olen vee... Loe lähemalt

Raimond Kaljulaid: Aitäh, härra istungi juhataja! Ma palun siiski täpsustada, et ma esitasin vastajale väga selgelt küsimuse, mis puudutab tema rolli valitsuses, et kas need allkirjad on jõudnud valitsusse. Ma ei küsinud Keskerakonna büroo tegevuse kohta. Ma väga palun, et te ütleksite härra ministrile lugupidavalt, e... Loe lähemalt

09.10.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:05 Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (37 SE) esimene lugemine

Raimond Kaljulaid: Aitäh, härra esimees! Hea ettekandja! Teatavasti me arutame väliskomisjonis ja peagi ka siin saalis meie välispoliitika arengukava ja seal rõhutatakse, millist väga olulist rolli mängib eestlaste ja eestimaalaste kogukond, globaalne kogukond meie välispoliitiliste ja majanduseesmärkide saavutamisel.... Loe lähemalt

Raimond Kaljulaid: Suur tänu! Hea ettekandja! Veel selline küsimus, et kas selle eelnõu ettevalmistamise käigus ja aruteludes on arutatud ka seda, et kas teatud ametites või teatud organisatsioonides, teatud riigiasutustes töötavate inimeste puhul võiks tulevikus kaaluda või peaks kaaluma kodakondsuse aspekti arvestam... Loe lähemalt

26.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:05 Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (14 SE) esimene lugemine

Raimond Kaljulaid: Aitäh, juhataja! Hea ettekandja! Ma lugesin huviga valitsuse arvamust, millele on alla kirjutanud rahandusminister Martin Helme. Siis avasin EKRE valimiste-eelse programmi. Seal on kirjas, et pensionid vabastatakse tulumaksust. Ma ei ole selle valdkonna nii suur ekspert, teie teate seda minust kindl... Loe lähemalt

Raimond Kaljulaid: Ma tänan! Hea ettekandja, ma tõesti tänan eelmise selgituse eest! Mul on väga hea meel, et me näeme seda ühtemoodi. Ma jätkan siit, võib-olla te aitate mind ka pisut üldse laiemalt selle valitsuse pensionipoliitika mõtestamisel. Nagu ma mäletan, siis kevadistel valimistel oli Keskerakonna seisukoht,... Loe lähemalt

25.09.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

17:46 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Ühendkuningriigi ühendekspeditsiooniväe koosseisus" eelnõu (71 OE) esimene lugemine

Raimond Kaljulaid: Aitäh, härra eesistuja! Härra minister! Mul on mõnes mõttes kolleeg Urve Tiidusele jätkuküsimus. Suure tõenäosusega liigub Ühendkuningriik üldvalimiste poole ja see omakorda võib muidugi kaasa tuua põhimõttelisemaid muudatusi Ühendkuningriigi juhtimises. Kui palju on teil ja Kaitseministeeriumil ett... Loe lähemalt

25.09.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

12:02 Sinise Äratuse tegevus

Raimond Kaljulaid: Aitäh, härra esimees! Väga õigesti hääldatud nimi, tunnustan teid selle eest! Hea peaminister! "Pealtnägija" tõi hiljuti avalikkuse ette Keskerakonna koalitsioonipartneri EKRE noorteorganisatsiooni Sinine Äratus korraldatavad relvakoolitused ja pildid nendelt koolitustelt, kus alaealised poseerivad ... Loe lähemalt

Raimond Kaljulaid: Aitäh, härra esimees! Aitäh, hea peaminister! Olgu siis stenogrammis kirjas, et tegelikult sa minu küsimusele ei vastanud. Minu küsimus oli, kellel on õigus, kas ekspertidel või rahandusministril. Aga nüüd täpsustav küsimus. Mina isiklikult olen seisukohal, et selliste relvaühenduste loomine poliiti... Loe lähemalt

23.09.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:05 Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (58 SE) esimene lugemine

Raimond Kaljulaid: Sellest ei ole midagi, härra esimees, aitäh teile! Ikka juhtub, et läheb segamini mõni nimi. Hea härra minister! Mul on teile selline küsimus. Üsna huvitav muster on välja kujunemas praeguse valitsuse puhul. Ma näen, et Keskerakond, kes lubas 100-eurost pensionitõusu, saab 7-eurose pensionitõusu, ja... Loe lähemalt

Raimond Kaljulaid: Aitäh, härra esimees! Austatud härra minister! Teie ettekandest ja tegelikult ka mõningatest küsimustele antud vastustest jääb kõlama ikkagi see, et te jätkuvalt peate siin Eestis elavaid vene inimesi kuidagi ohuks Eesti riiklikule julgeolekule. Ma küsin teie kui siseministri käest: kes on Eesti rii... Loe lähemalt

10.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:06 Riigikogu otsuse "Ettepanek Vabariigi Valitsusele Eesti alus- ja koolihariduse ühtseks ja eestikeelseks muutmiseks" eelnõu (2 OE) esimene lugemine

Raimond Kaljulaid: Aitäh! Hea ettekandja! Kõigepealt olgu stenogrammi huvides öeldud, jätkuks meie vestlusele Riigikogu sööklas, et seda eelnõu ei ole võimalik toetada minu arvates sellepärast, et see ei ole esitatud Riigikogu menetlusse heas usus sooviga parandada vene kogukonna laste tulevikuväljavaateid, vaid pigem... Loe lähemalt

30.08.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , Riigikogu erakorraline istungjärk Vaata täpsemalt

10:07 44 Riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks peaminister Jüri Ratasele

Raimond Kaljulaid: Suur tänu, härra esimees! Härra peaminister, tervist! Ma loodan, et sul on olnud hea suvi ja oled saanud pisut puhata. Mõned sinu lähedased kaasvõitlejad, näiteks Tanel Kiik, on öelnud, et probleem on selles, et need inimesed EKRE-st on lihtsalt mõnevõrra kogenematud, et sellest tuleb see pidev inim... Loe lähemalt

Raimond Kaljulaid: Ma tänan selle võimaluse eest olla viimane küsija, nagu mulle paistab. Olles vaadanud seda nüüd juba kolm tundi kestvat monoetendust, Jüri, olen ma sada protsenti kindel ja ma nagu näen, et ka sina tunned, et eks see valitsus tegelikult ikkagi ole ebaõnnestumine Eesti jaoks, sinu erakonna jaoks ja s... Loe lähemalt

12.06.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:39 Eesti Vabariigi maine

Raimond Kaljulaid: Aitäh, härra esimees! Austatud härra välisminister! Teatavasti tõmbas selle viimase valitsuskoalitsiooni moodustamine Eestile küllalt palju rahvusvahelise meedia tähelepanu ning tõi kaasa suurel hulgal negatiivseid kajastusi ja pealkirju. Ma mäletan, et te lubasite siis ise, et te hakkate aktiivselt... Loe lähemalt

Raimond Kaljulaid: Härra välisminister, ma tänan teid põhjaliku vastuse eest! Ma muidugi ei ole väga üllatunud, et viimase 12 kuu jooksul on rahapesu kajastusi ilmunud mõnevõrra rohkem kui viimase kahe kuu jooksul valitsust puudutavaid. Eks nende perioodide vahel ole ka kuuekordne erinevus, kui matemaatiliselt mõelda.... Loe lähemalt