Kalender

Vali ajavahemikAva kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista
Stenogrammid: 158Ava/Sulge kõik
07.10.2014 / 10:00 XII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:05 Riigikogu otsuse "Rahvahääletuse korraldamine Riigikogu liikmete poolt algatatud kooseluseaduse eelnõu (650 SE) vastuvõtmise küsimuses" eelnõu (704 OE) esimene lugemine

Priit Sibul: Aitäh, austatud juhataja! Hea ettekandja! Ma olen veidi üllatunud, et mingitel kolleegidel on tekkinud mure, mis saab edasi. Jääb justkui mulje, et me äkki sellel nädalal suudame asja kotti pista. Aga kas ma saan õigesti aru, et tegelikult me menetleme siin raamseadust ja rakendussätetega, mis on va... Loe lähemalt

Priit Sibul: Aitäh! Ma tahtsin uurida, kas põhiseaduskomisjonis siis, kui menetleti seda rahvahääletusele paneku eelnõu, toimus ka arutelu põhiseaduse § 27 lõike 1 sisu üle. See on see, mida minu hinnangul kooseluseadus püüab muuta. Kui praegune põhiseadus kaitseb mehe ja naise vahelist perekonda, siis kooselus... Loe lähemalt

Priit Sibul: Head kolleegid! Armsad külalised! Kooseluseaduse eelnõu on ilmselgelt selle parlamendikoosseisu kõige enam tähelepanu pälvinud eelnõu. Selleks on ka tõsine põhjus. Hoolimata eelnõu algatajate püüdest kõnelda sellest eelnõust sellisel viisil, nagu see puudutaks vaid kahe täiskasvanud inimese suhteid,... Loe lähemalt

Priit Sibul: Soovin. Loe lähemalt

06.10.2014 / 15:00 XII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:28 Arupärimine Eesti piimandussektori kohta (nr 431)

Priit Sibul: Aitäh! Austatud minister! Tahan täpsustada, sest võib-olla te valitsusliikmena ei ole täpselt kursis või on teid valesti informeeritud sellest, millega parlament tegeleb. Kui te arvate, et me tegeleme siin riigikaitse ja julgeolekuga, siis tegelikkuses menetleb Riigikogu sel nädalal kooseluseadust, ... Loe lähemalt

18.09.2014 / 10:00 XII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:08 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele" eelnõu (664 OE) esimene lugemine

Priit Sibul: Aitäh, austatud istungi juhataja! Hea ettekandja! Sa oled siin nüüd tund aega eelnõu sisu teemadel arutanud, aga minu meelest on tegemist selgelt poliitilise küsimusega, kas meil on poliitiline tahe viia Sisekaitseakadeemia Ida-Virumaale või mitte. Kas sa oled minuga nõus? Me võime siin sisulistest ... Loe lähemalt

17.09.2014 / 14:00 XII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:03 Sotsiaalhoolekande seaduse, tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (693 SE) esimese lugemise jätkamine

Priit Sibul: Aitäh, austatud koosoleku juhataja! Hea sotsiaalkaitseminister! Kui lugeda sihtrühmade arvamust, siis mulle tundub, et selle arutelu jooksul ei ole kahjuks suurt midagi muutunud. Ma tahtsingi uurida, kuidas teile tundub. Kui sihtrühmasid vaadata, siis nende jaoks on mured ja probleemid endised ning ... Loe lähemalt

30.06.2014 / 10:00 XII Riigikogu , Riigikogu erakorraline istungjärk Vaata täpsemalt

10:09 Kogumispensionide seaduse ja riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (685 SE) teine lugemine

Priit Sibul: Austatud Riigikogu esimees! Head kolleegid! Valitsuse esindaja ütles siit kõnepuldist, et parlament on lapsetoetuse suurendamise seaduse eelnõu vastu võtnud ilma katteallikata, mis vastab tõele. Ainult et varem on seesama minister nii eelmistes valitsustes kui ka kõikides oma eelmistes sõnavõttudes ... Loe lähemalt

19.06.2014 / 10:00 XII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:30 Teeseaduse muutmise seaduse eelnõu (681 SE) teine lugemine

Priit Sibul: Aitäh, austatud istungi juhataja! Hea ettekandja! Te enne minu küsimusele vastates ütlesite, et ega laekuvast aktsiisist kaugemas perspektiivis ei jätkuks ja sellepärast on paindlikkuse tekitamine mõistlik. Nii justkui võiks teehoiuks lisaraha saada. Ma ei näe siin aga selles mõttes vastuolu, et kui... Loe lähemalt

Priit Sibul: Aitäh, austatud istungi juhataja! Hea ettekandja! Te vastasite minu pinginaabri küsimusele ja ma ei saanudki aru, kas meil on teiega erinevad teadmised-arusaamad või oli see lihtsalt mõttevälgatus, mis ei olnud päris adekvaatne. Te rääkisite eurorahast ja sellest aktsiisiprotsendist. See euroraha on... Loe lähemalt

18.06.2014 / 14:00 XII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:30 Õiguskantsleri 2013. aasta tegevuse ülevaade

Priit Sibul: Aitäh, austatud istungi juhataja! Hea õiguskantsler! Ma olen mõningases hämmingus. Kui vaadata teie ja teie eelkäija seisukohti, siis selgub, et te olete näiteks abordiküsimuses veidi erinevat meelt põhiseaduse kontekstis, kas on põhiseaduse riive või ei ole. Nüüd on teilt tulnud ettepanek alaealise... Loe lähemalt

15:45 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias" muutmine" eelnõu (690 OE) esimene lugemine

Priit Sibul: Aitäh, austatud juhataja! Hea minister! Kui te saite uuesti kaitseministriks, siis meenutati teie seisukohti Kaitseliidu suhtes. Teil oli esimesel ametiajal kõhklusi Kaitseliidu mõistlikkuses. Kas te olete nüüd oma seisukohti korrigeerinud? Kuidas sellised missioonid võiksid mõjutada Kaitseliidu teg... Loe lähemalt

Priit Sibul: Aitäh, austatud juhataja! Hea minister! Ma püüan seekord veidi rohkem küsida missioonide ja just selle missiooni kohta. Mind huvitab, kui palju praegu kaitseväelasi missioonidel on ja kui palju on missioone, milles me osaleme. Konkreetselt selle missiooni puhul huvitab mind see 9000 eurot, kui me sa... Loe lähemalt

16:50 Meresõiduohutuse seaduse täiendamise seaduse eelnõu (646 SE) teine lugemine

Priit Sibul: Aitäh, austatud juhataja! Hea ettekandja! Ei saanudki täpselt aru, kas valitsusel ei olnud siis seda informatsiooni, kui viidati veel suurematele kuludele ja infotehnoloogiasüsteemi väljaarendamisele. Millal Veeteede Amet või Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium siis sai selle teabe, et selle s... Loe lähemalt

Priit Sibul: Aitäh, austatud juhataja! Hea ettekandja, kõigepealt tänan teid ja teisi rahvasaadikuid, kes selle eelnõu on esitanud! On väga mõistlik, et kui parlamendiliikmed probleemi näevad, siis nad püüavad sellele ka lahendust leida. Valitsuse seisukoht kohe selgub. Siin oli juttu ministeeriumi seisukohast. ... Loe lähemalt

Priit Sibul: Austatud Riigikogu esimees! Head kolleegid! Ma sain juba küsimuste esitamise ajal tänada neid inimesi, kes selle eelnõu algatasid, aga ma pidasin vajalikuks ka kõnepulti tulla ning öelda, et transiidi ja logistika ühenduse liikmed on väga tublid, sest kui probleem tekkis, siis nad püüdsid sellele... Loe lähemalt

Priit Sibul: Küsimuste ja vastuste voorus, kui ma õigesti mäletan, rääkis kolleeg Erki Nool ühest möödunud nädalal menetletud eelnõust, mille menetlemise käigus kahtlustati korruptsioonihõngu. Mina ei saanud nii nagu Pallingki täpselt aru, millist eelnõu silmas peeti. Küsimus oli, kas ka selle eelnõu puhul võib ... Loe lähemalt

20:03 Kogumispensionide seaduse ja riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (685 SE) esimene lugemine

Priit Sibul: Aitäh, austatud juhataja! Hea minister! Teie vastuseid kuulates jääb vahepeal mulje, et kui me selle eelnõu nüüd peaksime seadusena vastu võtma, siis nagu ei juhtugi mitte midagi. Te räägite, et pensionid tõusevad nii või naa, maksuvaba tulu kasvab, tulumaks langeb, pensionid kasvavad. Ma palun ikka... Loe lähemalt

Priit Sibul: Aitäh, austatud istungi juhataja! Hea minister, ma kõigepealt tänan teid! Ma pean teist tõesti väga lugu ja tänan teid õnnesoovi eest demokraatia pidupäeva puhul! Aga mul on tõsiselt kurb meel, et teie sel ajal, kui Reformierakond oma demokraatia pidupäeva pidas, ei osutunud võitjaks. Kui külajutud ... Loe lähemalt

21:57 Lastekaitseseaduse eelnõu (677 SE) esimene lugemine

Priit Sibul: Aitäh, austatud juhataja! Hea minister! Kiisler alustas oma küsimust kiitusega ministeeriumile. Mina, isegi kui tahaksin, ei suudaks ennast tagasi hoida ja ütlen, et sellist professionaalsust kohtab poliitikas harva. Nii sisulisi vastuseid ja tõsist arutelu nagu praegu võiks siin saalis tõesti olla... Loe lähemalt

Priit Sibul: Aitäh! Austatud minister! Seda lastekaitseseadust on peaminister, endine sotsiaalminister, nimetanud maailma parimaks. Ma arvan, et tegelikult oleks meil kõigil palju parem meel, kui me sellist seadust üldse ei peaks tegema ja lapsed saaksid kasvada ilma igasuguse seaduseta. Aga mul on küsimus § 25 ... Loe lähemalt

23:28 Töövõimetoetuse seaduse eelnõu (678 SE) esimene lugemine

Priit Sibul: Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Hea minister! Kui Taavi Rõivas sotsiaalministrina käis esimest korda seda ideed tutvustamas, siis oli mul küsimus, kas omaosalus 180 miljoni euro Euroopa Liidu vahendite investeerimises ei ole liiga väike panus ja reformiga seatud eesmärk liiga madal. Ma tean kül... Loe lähemalt

Priit Sibul: Kuidas te hindate, millised on need väljumisstrateegiad ja kuidas kavatsetakse tulevikus neid vahendeid leida? Loe lähemalt

Priit Sibul: Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Hea minister! Kas me selle eelnõuga ei püüa äkki seda asja poolikult lahendada? Kui omal ajal oli suur hulk inimesi, kes tööturule ei pääsenud, siis otsustas sotsiaalminister lahendada need probleemid nõndaviisi, et inimestele hakati puudeid välja kirjutama. See o... Loe lähemalt

02:34 Kooseluseaduse eelnõu (650 SE) esimene lugemine

Priit Sibul: Aitäh! Austatud ettekandja! Esiteks on mul natuke kurb meel, et me seda eelnõu peame siin ööhämaruses menetlema, iseenesest kannataks seda kindlasti teha ka päevavalgel. (Naer. Kellahelin.) Aga äkki te täpsustate ära selle arvu 170 000, mis mitmel korral on siit täna läbi käinud? Varem on meedias r... Loe lähemalt

Priit Sibul: Aitäh, austatud Riigikogu aseesimees! Hea ettekandja! Mul on küsimus aususe ja selle eelnõu autorluse kohta. Te oma sissejuhatavas sõnavõtus viitasite sellele, et Riigikogus oli fraktsioonidevaheline töörühm, kes koos Justiitsministeeriumiga selle eelnõuga tööd tegi. 19. märtsil, mäletan, käis Imre ... Loe lähemalt

Priit Sibul: Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Esmalt tahan kinnitada, et meie IRL-is aktsepteerime kõikide inimeste õigust elada just sel moel, nagu nad õigeks peavad, kui see ei ole teistele ohtlik.Kooseluseadus on tekitanud põhjendatult suure hulga kirgi ning arutelu on olnud väga emotsionaalne. Seda... Loe lähemalt

17.06.2014 / 10:00 XII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:05 Riigikogu otsuse "Malle Seppiku Riigikohtu liikmeks nimetamine" eelnõu (674 OE) esimene lugemine

Priit Sibul: Aitäh, austatud koosoleku juhataja! Hea ettekandja! Mul on küsimus hoopis teisest valdkonnast ja see puudutab raseduse katkestamist meditsiinilise näidustuseta. Õiguskantslerid, üks on Allar Jõks ja teine Indrek Teder, on seda teemat õiguslikult analüüsides küllalt erinevatele seisukohtadele jõudnud... Loe lähemalt

11:14 Ühistranspordiseaduse eelnõu (404 SE) teine lugemine

Priit Sibul: Ma tahtsin teada, et kuna Pomerants nimetas Priidu nime, siis kuidas Toobal teab, et just teda silmas peeti. Loe lähemalt

Priit Sibul: Mul on küsimus ühistranspordi korraldamise kohta maakondades, sh koolivedude kohta. Hajaasustuse korral on probleem, et need veoringid, mis maakonnakeskustesse ja muudesse koolidesse viivad, muudavad laste koolitee väga pikaks. Küsimus on esiteks n-ö ettevedu ja teiseks ka see, et meil ei ole võimal... Loe lähemalt

Priit Sibul: Aitäh, austatud koosoleku juhataja! Hea ettekandja! Mul on niisugune küsimus. Eelmine nädal oli ka majanduskomisjoni istung, kus käsitleti transiiditeemat. Arutati, kuidas on reisirongiliikluse ja kaubavedude tariifid Eestis seotud, jms. Ma tean, et majanduskomisjon arutab, kuidas raudteel reisijate... Loe lähemalt

11.06.2014 / 14:00 XII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

15:42 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (682 SE) esimene lugemine

Priit Sibul: Aitäh! Hea ettekandja! Te olete täna õige mitmel puhul rääkinud mitmesugustest suhetest. Te ütlesite, et Laursoni peaks erutama Vene gaasi teema, meenutasite oma suhteid viinaga nii tänapäeval kui ka minevikus. Äkki tõe huvides räägite ära, mis suhted on teil lahjema alkoholiga – nii õlle kui ka muu... Loe lähemalt

Priit Sibul: Aitäh, austatud istungi juhataja! Hea ettekandja! Riigi pikaajaline alkoholipoliitika ja alkoholiaktsiisi strateegia on säärane, et on kokku lepitud 5%-line tõus. Kuidas see teie arvates kogu sektorit mõjutab, et me püüame erakorraliselt aktsiisi tõsta? Ja teine küsimus on mul ka. Ehk te meenutate, ... Loe lähemalt

19:15 Omavalitsuskorralduse reformi seaduse eelnõu (647 SE) esimene lugemine

Priit Sibul: Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Hea ettekandja! Meil maaelukomisjonis oli üks huvitav intsident ja küsimus. Minu heal kolleegil maaelukomisjonist, suurel maaelu, põllumajanduse, veterinaaria ja kohaliku omavalitsuse poliitika asjatundjal Kalev Lillol tekkis küsimus, et kuna ta on varem ka seda e... Loe lähemalt

Priit Sibul: Aitäh, austatud spiiker! Hea ettekandja! Te ei ole kaugeltki esimene IRL-i regionaalminister ja see pole ka kindlasti mitte esimene eelnõu, mille meie koduerakond on selles valdkonnas välja pakkunud. On olnud suhteliselt erinevaid versioone ja arusaamisi, kuid meie koalitsioonipartner jäi haldusrefo... Loe lähemalt

22:40 Riiklike peretoetuste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (669 SE) teine lugemine

Priit Sibul: Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Hea ettekandja! Ma ei saa päris täpselt aru, vahepeal te just nagu ütlesite ja nõustusite juba sellega, et 2012. aastal võeti seadus vastu ja kolmanda lapse toetus kasvas. Nüüd te jälle rääkisite sellest, kuidas komisjonis oli arutelu, et IRL-i selgitus, nagu kasva... Loe lähemalt

Priit Sibul: Aitäh! Mul on selline küsimus: kui me praegu seda eelnõu siin ei menetleks, mis juhtuks siis 2015. aastal kolmanda lapse toetusega? Loe lähemalt

00:31 Kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (620 SE) teine lugemine

Priit Sibul: Aitäh, austatud juhataja! Hea ettekandja! Komisjoni istungil oli Keskkonnaministeeriumi esindaja, kes ei olnud veendunud, et see tulevane seadus aitab probleemid kaugemas perspektiivis lahendada. Teie meelest, ma saan aru, aitab lahendada. Mis te arvate, miks Keskkonnaministeeriumile asjad teistmood... Loe lähemalt

01:02 Jäätmeseaduse muutmise seaduse eelnõu (455 SE) teine lugemine

Priit Sibul: Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Hea ettekandja! Mina olen erinevalt paljudest eelkõnelejatest pigem selle eelnõu toetaja, aga ma ei saa aru, miks omavalitsuse juhid ei võiks piirduda ainult konkursi korraldamisega, et nõnda parim jäätmeveo korraldaja leida. Mis need põhjused on? Miks peab omavali... Loe lähemalt

10.06.2014 / 10:00 XII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

12:17 Riigikogu otsuse "Riigikogu liikmest rahvusooperi nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine" eelnõu (686 OE) esimene lugemine

Priit Sibul: Aitäh, austatud juhataja! Hea ettekandja! Mul on küsimus, et kui ettepaneku tegi teie koalitsioonipartner, siis see pidi siiski olema keegi konkreetne inimene. Ja teiseks, kuidas te ikkagi jõudsite otsuseni kutsuda tagasi just Marko Mihkelson, mitte Ester Tuiksoo, kelle vastu mul ka absoluutselt mit... Loe lähemalt

03.06.2014 / 10:00 XII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

11:37 Käibemaksuseaduse § 15 muutmise seaduse eelnõu (630 SE) esimene lugemine

Priit Sibul: Aitäh, austatud juhataja! Hea Andres! Mis mulje sulle jäi, miks koalitsioon või ka rahanduskomisjon seda eelnõu ei toetanud? Kas põhjus on sisuline või arvatakse, et 2016. aastal tekivad suured rahamured ja seda muudatust ei suudeta realiseerida? Loe lähemalt

Priit Sibul: Aitäh, austatud Riigikogu juhataja! Hea ettekandja! Te nimetasite, et praegu on kaks erinevat käibemaksumäära: 20% ja 9%, ekspordi puhul ka 0%. Aga kui taastaksime ka 5%-lise määra, mis mure siis teie enda hinnangul kõige suurem oleks? Miks te ei toeta erinevaid määrasid? Loe lähemalt

Priit Sibul: Austatud Riigikogu esimees! Head Riigikogu liikmed! Ma tahtsin kummutada ühe Rein Langi väite. Hea kolleeg Rein on raamatutega palju tegelnud. Ministriameti ajal jagas ta soovitusi, milliseid raamatuid võiks saada raamatukogudest laenutada ja milliseid mitte. Ma arvan, et raamatutest rääkimine, nii ... Loe lähemalt

21.05.2014 / 14:00 XII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:46 Tallinna Tehnikaülikooli seaduse eelnõu (619 SE) teine lugemine

Priit Sibul: Aitäh, hea eesistuja! Hea ettekandja! Te tõenäoliselt seda teisel lugemisel enam ei arutanud, aga ma küsin siiski. Miks me oleme täna olukorras, kus me arutame Tallinna Tehnikaülikooli seadust? Omal ajal oli lootus, et me suudame hakkama saada ülikooliseaduse ja Tartu Ülikooli seadusega. Nüüd oleme ... Loe lähemalt

19.05.2014 / 15:00 XII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:30 Arupärimine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse probleemide kohta (nr 398)

Priit Sibul: Aitäh, austatud juhataja! Hea minister! Mul on küsimus. Te kirjeldasite õige pikalt ja veenvalt uue EAS-i nõukogu kompetentsust ja seda, kuidas nad said ametisse teie ettepanekul ja proua ministri Palo allkirjaga 5. mail. Esimene koosolek oli 6. mail. Meil on homme rahvusringhäälingu nõukogu koosol... Loe lähemalt

14.05.2014 / 14:00 XII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:05 Käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (626 SE) teine lugemine

Priit Sibul: Aitäh! Kui ei saa aru, siis ei saa aru. Äkki te selgitate mulle veel korra, kuidas Maksu- ja Tolliamet neid analüüse teeb. Kui me seda kurikuulsat 1000 euro eelnõu menetlesime ja räägiti sellistest valdkondadest nagu kütus või ehitus, siis ei olnud Maksu- ja Tolliamet valmis pöördmaksustamise teema... Loe lähemalt

Priit Sibul: Aitäh, austatud istungi juhataja! Hea ettekandja! Ma tuletan meelde, et seadusi võtab vastu Riigikogu, olenemata sellest, mida ministrid otsustavad. Nii teie kui ka meie ministrid otsustasid ühteviisi. Ma sain aru, et ka teie ignoreerisite ministrite mõistlikku suhtumist ja arusaama, et nii Eesti ri... Loe lähemalt

14.05.2014 / 13:00 XII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:26 Maaelu arengukava

Priit Sibul: Ma rääkisin maaelu arengukavast ja kaasfinantseerimise vähendamisest. Mul on täiendus ka Andrus Ansipi küsimusele, et see 500 miljoni euro küsimus kuidagi täiendust saaks. Ma saan aru, et te top-up'i ette ei näe. Eelmisel perioodil oli see aga umbes 250 miljonit eurot. Kuna hektarite arv suureneb, ... Loe lähemalt

Priit Sibul: Sellesse suurde finantstabelisse, millest te rääkisite, on teie ametiaja jooksul tulnud juurde üks konkreetne meede ja rida – väikeste põllumajandusettevõtete arendamine. Ma saan aru, et lõplikult pannakse asjad paika määrusega. Aga ehk te saate veidike valgustada, kas need väiksed ettevõtted saavad... Loe lähemalt

Priit Sibul: Aitäh, austatud istungi juhataja! Hea minister! Ma lähen selle debatiga edasi. Ma vaatasin, et te olete alustanud koalitsioonilepingu täitmist. Ma pean silmas seda, et kuna koalitsioonilepingus mitte midagi põllumajanduse kohta öeldud ei ole, siis ei ole ka teie suurt mitte midagi selle aja jooksul ... Loe lähemalt

12.05.2014 / 15:00 XII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

Priit Sibul: Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Minul ja kaheksal IRL-i fraktsiooni esindajal on arupärimine majandus- ja kommunikatsiooniminister Urve Palole seoses EAS-i juhtimisega. Mõni aeg tagasi võis arvata, et kui minister ja nõukogu vahetuvad, siis sealsed probleemid saavad otsa, aga nüüd, kui on... Loe lähemalt

07.05.2014 / 14:00 XII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

16:18 Käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (644 SE) esimene lugemine

Priit Sibul: Aitäh, austatud juhataja! Hea ettekandja! Mul on ikkagi teistsugune arusaam. Minu arust nii selle seaduse puhul, mille me täna juba vastu võtsime, kui ka selle eelnõu puhul, mida me praegu menetleme, tuleneb peamine probleem sellest, et me püüame kõikidele ettevõtjatele ühtemoodi lajatada. Me lajat... Loe lähemalt

Priit Sibul: Aitäh, austatud istungi juhataja! Hea ettekandja! Täna võttis parlament vastu ühe seaduse, millega ettevõtjate maksukoormust või halduskoormust kasvatati. Nüüd me tegeleme järgmisega. Kui palju täpselt selle eelnõuga loodetakse lisatulu saada ja mis see põhjus on, et me sellega nüüd tegeleme? Ma saa... Loe lähemalt

23.04.2014 / 14:00 XII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:44 Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud käibemaksuseaduse muutmise seaduse teistkordse menetlemise (493 UA) teine lugemine

Priit Sibul: Aitäh, istungi juhataja! Hea ettekandja! Te jõuate ikka sinna välja, et enamik ettevõtjaid on mingid pahalased, nagu minu poeg armastab öelda mitmesuguste pahade tegelaste kohta. Mina arvan, et ettevõtjad ei ole pahad, enamik neist on ausad, nii et ei ole mõtet sellest rääkida. Presidendi otsust tas... Loe lähemalt

Priit Sibul: Aitäh, austatud istungi juhataja! Hea ettekandja! See on ikka hirmus seaduseelnõu küll. Ma ei tea täpselt, kas teie fraktsioonikaaslane Aivar Sõerd on oma meelt muutnud ja kavatseb nüüd teistmoodi hääletada kui detsembris, aga mina meelt muutnud ei ole. Tõenäoliselt olen hääletamata jätmise asemel s... Loe lähemalt

21.04.2014 / 15:00 XII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

16:18 Vaba mikrofon

Priit Sibul: Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Möödunud neljapäeval, enne suuri pühi andis Rait Maruste kolme fraktsiooni 40 esindaja nimel üle kooseluseaduse eelnõu. Selles eelnõus plaanitakse senine perekonna institutsioon ringi kirjutada. Ajastus on hämmastav. Kristlased peavad suurt püha ning peaaeg... Loe lähemalt

16.04.2014 / 14:00 XII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:24 Perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (546 SE) teine lugemine

Priit Sibul: Aitäh, austatud istungi juhataja! Hea ettekandja, ma palun teil täpsustada! Te kasutasite sõna "mõned" ja nimetasite olukorda, kus lapsi tuleb kaitsta nende vanemate eest, aga ma sain aru, et neid aspekte, mida tuleks üle vaadata, on mitu. Äkki te täpsustate neid? Esimese lugemise ajal tekkis mul ük... Loe lähemalt

15:06 Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Eesti-Vene riigipiiri lepingu ja Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Narva ja Soome lahe merealade piiritlemise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (614 SE) esimene lugemine

Priit Sibul: Aitäh, austatud koosoleku juhataja! Hea ettekandja! Arvestades praegust olukorda nii julgeolekus kui muudes sfäärides, kui kiiresti on teie hinnangul võimalik Riigikogul see eelnõu seadusena vastu võtta? Kas see juhtub veel tänavu ja kindlasti selle parlamendikoosseisu ajal? Loe lähemalt

08.04.2014 / 10:00 XII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:07 Riiklike peretoetuste seaduse § 5 muutmise seaduse eelnõu (11 SE) teine lugemine

Priit Sibul: Aitäh, austatud juhataja! Hea ettekandja! Ma ei ole kindel, et see sotsiaaldemokraatide eelnõu, mida te siin ette kannate ja kus kõigile püütakse ühtviisi läheneda, on kõige parem. Minu meelest on toetused veidi nagu alandavad. Kas sotsiaalkomisjonis on arutatud, et toetuste maksmise asemel võiks ri... Loe lähemalt

21.01.2014 / 10:00 XII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:44 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele" eelnõu (544 OE) esimene lugemine

Priit Sibul: Austatud juhataja! Head kolleegid! Riigikogu maaelukomisjon arutas seda sotsiaaldemokraatide eelnõu eelmise esmaspäeva, 13. jaanuari istungil. Nii nagu kolleeg Neeme Suur rääkis, sisuliselt me debateerisime selle teema enam-vähem läbi juba 25. septembril ja siis 8. oktoobril ka siin suures saalis. K... Loe lähemalt

Priit Sibul: Komisjoni liikmetel oli, nagu ma ütlesin, mitu seisukohta. Üks oli, nagu siin saalis juba kõlas, et tähtaeg on liiga lühike. Osa komisjoni liikmeid aga ei pea õigeks, et kohalik omavalitsus ettevõtlusega tegeleks. Õigemini oli küsimus, millised need ülesanded ikkagi saavad olla. Aga see on natukene ... Loe lähemalt

Priit Sibul: Kui ma õigesti mäletan, siis komisjonis räägiti Võrumaast. Meil on sealtkandist mitu inimest komisjonis. Näiteks tegelevad ettevõtlusega agaralt Misso ja Meremäe. Nemad teevad seda tööd aktiivsemalt kui Võru linn. Kasutatakse erinevaid meetmeid, alates planeeringutest kuni selleni, et otsitakse ette... Loe lähemalt

Priit Sibul: Ma unustasin jah mainida, et komisjonis tutvustasid eelnõu meie komisjoni liikmed Kalvi Kõva ja Kalev Kotkas. Ka olid kohal sotsiaaldemokraatide esindajad, aga külalisi sellel istungil ei olnud. Küll oli regionaalminister seletusi andmas möödunud korral. Siis seda omavalitsuskorralduse reformi seadu... Loe lähemalt

Priit Sibul: Pean ütlema, et ma ei ole seda lugejakirja lugenud, ja ma ei tea, kas selle kirjutasite teie või keegi teine. Aga ma olen suhelnud Misso eelmise vallavanemaga ja nende inimestega, kes seal toimetasid, ja ma ei saa öelda, et seal midagi väga lapsikut oleks korda saadetud. Minu meelest on seal toimunu... Loe lähemalt

Priit Sibul: Ma ei julge küll teie sõnu kinnitada, aga kui te räägite nii veendunult, et see eelnõu kõik need probleemid lahendab, siis jääb mul ainult üle mõtiskleda, miks seda ei realiseeritud sel ajal, kui teie ministriametis olite. IRL on püüdnud kogu aeg omavalitsusreformi kavandada terviklikul kujul ja me... Loe lähemalt

Priit Sibul: Ei oska kommenteerida, miks valitsus nõndaviisi teeb. Loe lähemalt

Priit Sibul: Minu hinnangul saab ettevõtlusega tegelda ikkagi ennekõike ettevõtja ise. Aga ma saan aru, mida Kalev mõtles oma küsimusega teatud tegevusetuse soosimise kohta. Me ei saa rääkida ainult omavalitsuskorralduse reformist, me peame rääkima ka maksusüsteemi muudatustest. Komisjonis arutati ja ma olen sel... Loe lähemalt

19.12.2013 / 10:00 XII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:06 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Peretoetuste mõju sündimusele ja laste heaolule" arutelu

Priit Sibul: Aitäh, austatud juhataja! Hea ettekandja! Te viitasite oma ettekandes, et laulva revolutsiooni ajal sündinud tüdrukuid on palju nagu kaduma läinud. Samuti mainisite, et 1990. aastate alguses veel esimesed lapsed sündisid, nüüd sünnib märksa vähem. Mis see põhjus on? Kuidas te seda kommenteerite? Ja... Loe lähemalt

Priit Sibul: Aitäh, austatud koosoleku juhataja! Hea ettekandja! Liisa Pakostale vastates te viitasite Viljandis toimunud konverentsile ja ühe õpetaja hämmastusele, kui tema laps koolist kondoomiga koju tuli. Aga mind huvitab vaat mis. Te rääkisite ka väärtushinnangutest ja viitasite, et rohkem raha ei pruugi tä... Loe lähemalt

10.12.2013 / 10:00 XII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:12 Käibemaksuseaduse ja raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (493 SE) teine lugemine

Priit Sibul: Aitäh, austatud eesistuja! Hea ettekandja! Kas te komisjonis arutasite nende 1000-euroste arvete deklareerimist? Ja kui ei arutanud, siis milline on teie enda seisukoht, kas riigil ikka on sellist mahukat ettevõtjatevahelise arveldamise süsteemist koosnevat andmebaasi vaja luua? Minu hinnangul on se... Loe lähemalt

Priit Sibul: Aitäh! Mul on kaks küsimust. Asi ei ole ju mitte deklareerimises. See uus süsteem hakkab võrdlema deklareeritud andmeid. Probleem on maksude maksmata jätmises, mis minu arvates andmebaasist kuidagi välja ei tule. Kas Maksu- ja Tolliamet on kirjeldanud, kui suur see probleem nende arvates on? Kui me... Loe lähemalt

11:58 Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (502 SE) esimene lugemine

Priit Sibul: Aitäh, austatud Riigikogu juhataja! Hea ettekandja! Ma olen teiega paljudes punktides nõus. Te viitasite, et ühisistungil – kuigi ma olen maaelukomisjoni liige, ei saanud ma kahjuks tookord osaleda – oli Kaitseministeeriumi esindaja, kes teie ütluse järgi väitis, justkui probleemi ei oleks. Ma küsis... Loe lähemalt

12.11.2013 / 10:00 XII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:05 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (481 SE) teine lugemine

Priit Sibul: Aitäh, austatud juhataja! Ettekandja, te rääkisite siin küll pikalt, aga ma ikkagi ei saanud kuigi hästi aru, miks me ei saa apteekreid juba olemasolevas eelnõus esmatasandi tervishoiu töötajateks teha. Aga okei, te olete nii otsustanud. Ent kas teil on ministeeriumiga läbi räägitud, mis tempos eda... Loe lähemalt