Kalender

Vali ajavahemikAva kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista
Stenogrammid: 158Ava/Sulge kõik
19.12.2016 / 11:00 XIII Riigikogu , Riigikogu erakorraline istungjärk Vaata täpsemalt

11:07 Tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (302 SE) kolmas lugemine

Priit Sibul: Head kolleegid! Austatud esimees! See eelnõu on viimastel nädalatel olnud nii meie kui ka avalikkuse tähelepanu keskmes, seda nii vormilistel kui ka sisulistel põhjustel. Kahjuks pean tõdema, et maksumuudatuste menetlemisel on kujunenud välja küllaltki kehv traditsioon: suurt hulka seadusi menetleta... Loe lähemalt

13.12.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:18 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Mida teha Rail Balticuga?" arutelu

Priit Sibul: Aitäh, austatud esimees! Hea ettekandja! Priit, need argumendid, mida sa oled eri kohtumistel esitanud, on mind veennud ja ma olen Rail Balticu osas mõõdukalt skeptiliseks muutunud. Samas ma arvan, et ehk peaks ettevalmistustööd jätkama. Eespool viidatud järgmine uuring, mis peaks mõne kuu pärast Er... Loe lähemalt

07.12.2016 / 14:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

15:21 Tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (302 SE) teine lugemine

Priit Sibul: Austatud esimees! Head kolleegid! Head ja asjatundlikku kriitikat on mõnus kuulata, aga mulle tundub, et kolleeg, kes enne mind esines, väljendas n-ö oma organisatsiooni ja fraktsiooni seisundit, veidi skisofreenilist ja imelikku olukorda sattunu seisundit. Aga ma loodan, et see läheb üle ja ükspäev... Loe lähemalt

Priit Sibul: Aga kui me soovime, et meil oleks rohkem lapsi, siis me peame sellele teemale senisest enam ja fookustatult tähelepanu pöörama, nagu selle meetmega tehaksegi. Oluline on veel mainida majutusasutuste käibemaksu tõusu 14%-le tõstmise ärajätmist, säilib senine määr 9%. Samuti rakendatakse järgmisest... Loe lähemalt

26.10.2016 / 14:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

15:49 Käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (276 SE) kolmas lugemine

Priit Sibul: Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Iga eelnõuga lahendame mõne probleemi, aga samas on selge, et ükski seadusmuudatus ei suuda lahendada kõiki probleeme. Kohe heaks kiidetav eelnõu korrastab osaliselt metalli töötlemise ja vahendamisega seonduvat turgu. Osa toodete puhul hakkame käibemaksu o... Loe lähemalt

16:28 2017. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (303 SE) esimene lugemine

Priit Sibul: Austatud Riigikogu esimees! Austatud rahvasaadikud! Numbritest on täna juba palju räägitud. Mitte et ma numbreid väheoluliseks peaksin, aga need kirjeldavad siiski omas keeles meie riigi ühiskondlikku seisu ning põletavaid teemasid ja prioriteete. Loomulikult on oluline märksõna julgeolek, ja seda k... Loe lähemalt

19:43 Investeerimisfondide seaduse eelnõu (297 SE) esimene lugemine

Priit Sibul: Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Hea minister! Ma tahtsin küsida ühe nüansi kohta. Seda eelnõu on valmistatud ette mitu korda kauem, kui teie olete ametis olnud, aga võib-olla on see teile teada. Kas selle eelnõu ettevalmistamise käigus arutati ka n-ö depoopankade turu avamist? Praegu on neid kaks... Loe lähemalt

Priit Sibul: Aitäh, austatud juhataja! Hea minister! Ma jätkan seda debatti või, õigemini, esitan uuesti selle küsimuse, mis oli meil kõne all komisjonis. See puudutab eelnõu § 528, mis räägib Eesti Arengufondi seaduse muutmisest. Siin on, mulle tundub, tehnilised muudatused, aga eks tõenäoliselt on ka teile tea... Loe lähemalt

Priit Sibul: Härra juhataja! Head kolleegid! Uue investeerimisfondide seaduse terviktekst lihtsustab tulevikus investeerimisfondide loomist ning seab raamid fondivalitseja kohustustele. Nagu eelnevalt kõneldud, laiendab eelnõu asutatavate fondide valikut. Nõnda on võimalik tulevikus asutada nii aktsiafonde kui k... Loe lähemalt

19.10.2016 / 14:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:09 Elektrituruseaduse, asjaõigusseaduse ja ehitusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (270 SE) esimese lugemise jätkamine

Priit Sibul: Aitäh, austatud juhataja! Hea ettekandja! Kui ma õigesti mäletan, siis sa ettekande alguses ütlesid, et tegemist on usu küsimusega: kes usub õhu kaudu sidesse ja kes on rohkem juhtmeusku. Ma ei ole lõpuni veendunud, et see ainult usu küsimus on, aga nii ma olen teist ja arupärijatest aru saanud. Min... Loe lähemalt

19:08 Eesti Vabariigi valitsuse ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (277 SE) teine lugemine

Priit Sibul: Aimu on küll, aga komisjonis sellest ei räägitud. (Naer saalis.) Loe lähemalt

Priit Sibul: Aitäh! See ei olnud kaugeltki mitte nii kirglik, nagu on praegu teie esitatavad küsimused. See oli üsna rahulik. Esindaja oli olemas, komisjoni esimees küsis komisjoni liikmete käest, kas on küsimusi, aga küsimusi ei olnud. Nii saime teha selle otsuse. Loe lähemalt

Priit Sibul: See on riikidevaheline leping, mille otsene objekt ei ole mustikakorjajad. (Naer saalis.)  Loe lähemalt

Priit Sibul: Arutelu ikka toimus, aga küsimusi arutelu käigus ei tõusetunud. Loe lähemalt

Priit Sibul: Absoluutselt! Me arutasime seda, millal eelnõu menetleda, aga sisulisi küsimusi ei esitatud ega sisulist arutelu ei toimunud. Loe lähemalt

Priit Sibul: Ei. Loe lähemalt

Priit Sibul: Aitäh! Ma oma tunnetest väga palju ei tahaks siin rääkida, aga Vietnamis kindlasti selle ratifitseerimisega tegeldakse. Loe lähemalt

Priit Sibul: Aitäh! Juhataja nimetatud eelnõu arutas rahanduskomisjon oma 13. oktoobri koosolekul. 12. oktoobril oli muudatusettepanekute esitamise tähtaeg, aga ühtegi ettepanekut selleks päevaks ei esitatud. Komisjonis küsimusi ei esitatud ja arutelu ei toimunud. Komisjon otsustas konsensuslikult teise lugemise... Loe lähemalt

Priit Sibul: Tuleb vaadata ajalukku. Vietnam on Eestile olnud suhteliselt marginaalne kaubanduspartner. Nii 2014. kui ka 2015. aastal oli Vietnam Eesti kaubanduspartnerite seas 49. kohal ja märkimisväärseid investeeringuid tehtud ei ole. Kahjuks ei olnud ka esimesel korral siin summadest juttu, nii et sellele ko... Loe lähemalt

20:20 Tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (302 SE) esimene lugemine

Priit Sibul: Austatud Riigikogu esimees! Head kolleegid! Austatud ministrid! Veel enne, kui ma räägin konkreetsest eelnõust, mis tulevast aastast lubab tööandjal teha töötajate spordiga seonduvaid kulutusi maksuvabalt ning hoiab keskmise pensioni endiselt tulumaksuvaba, lubage mul teha pisike sissejuhatus.Mul on... Loe lähemalt

18.10.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:06 Ülikooliseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (295 SE) esimene lugemine

Priit Sibul: Aitäh, austatud juhataja! Lugupeetud minister! Minu küsimus tuleneb vastusest, mille te andsite Peeter Ernitsale. See puudutas tulemuslepingute kriteeriumi. Te nimetasite, et võib-olla ei ole mõistlik kriteeriumina käsitleda üliõpilaste arvu, millega ma olen absoluutselt nõus. Aga sellised asjad ju... Loe lähemalt

Priit Sibul: Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Lugupeetud minister! Eesti ülikoole peetakse kõige iseseisvamate ülikoolide hulka kuuluvateks. Me ei ole sageli rahul sellega, et ülikoolides ei õpetata just neid erialasid, mida ühiskonnale kõige rohkem vaja on. Tööandjate soovid ja arusaamad on teistsugused kui ü... Loe lähemalt

13:32 Elektrituruseaduse, asjaõigusseaduse ja ehitusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (270 SE) esimene lugemine

Priit Sibul: Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Lugupeetud ettekandja! Ehk selgitaksid, mida peale seadusmuudatuste tegelikult on vaja teha ja kui palju see läheb maksma kas maksumaksjatele või tarbijatele? Kuidas see asi täpselt peaks olema? Loe lähemalt

28.09.2016 / 14:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

17:14 Eesti Vabariigi valitsuse ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (277 SE) esimene lugemine

Priit Sibul: Austatud istungi juhataja! Minister! Head rahvasaadikud! Me arutasime rahanduskomisjonis seda eelnõu 20. septembril ja nii nagu ka täiskogule tutvustas komisjonis eelnõu minister Sven Sester. Kohal oli ka Rahandusministeeriumi maksupoliitika osakonna juhataja Lemmi Oro. Küsimus, mis kerkis meil komi... Loe lähemalt

14.06.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:13 Riigikogu avalduse "75 aastat juuniküüditamisest" eelnõu (255 AE) esimene lugemine

Priit Sibul: Austatud Riigikogu esimees! Head kolleegid! Ma tänan kõigepealt neid inimesi ja fraktsioone, kes üsna kiiresti selle avaldusega kaasa tulid! Veelgi enam tahaksin ma tänada aga kolleeg Aadu Musta ja teisi ajaloolasi, kelle sule, käe ja mõtete läbi oleme kuulnud tuhandeid traagilisi lugusid seoses küü... Loe lähemalt

09.06.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

12:27 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele seoses sotsiaalmaksu miinimumi kaotamisega" eelnõu (227 OE) esimene lugemine

Priit Sibul: Andke ma vaatan, ma võtsin selle natuke aega tagasi ja mulle sattus eksemplar, kus on mõlemad lehed olemas. Loe lähemalt

Priit Sibul: Suur tänu, Aivar! Komisjonis, nagu te mäletate, sellist arutelu ei olnud. Ma saan aru, et teie küsimus johtub ka Juhan Partsi aktiivsusest eelmise eelnõu kohta küsimusi esitada. Võin öelda, et IRL-i fraktsioon ei ole arutanud, kas selle eelnõu puhul tulla välja sellise ettepanekuga. Ma ise ei pe... Loe lähemalt

Priit Sibul: Aitäh! Enne kui ma teile vastan, ütlen veel eelmisele küsijale, et IRL kindlasti arutab seda teemat. Ma ei ütelnud, et me ei pea mõistlikuks seda arutada. Ma vastasin Aivar Sõerdi küsimusele ja mõtlesin seda, et me ei pea mõistlikuks pilootprojekti käivitada. Ma loodan väga, et me ei tule selles küs... Loe lähemalt

Priit Sibul: Aitäh! Võib-olla ma eksin, aga ma ei mäleta, et me oleks neid sissetulekuid ja sotsiaalmaksu miinimummäära tasumist palgalt soolisest vaatevinklist arutanud. Loe lähemalt

Priit Sibul: Aitäh! Sellist arutelu komisjonis ei toimunud. Ei teinud seda ettepanekut ka eelnõu esitaja. Komisjonis ei tekkinud küsimust, miks teie nimetatutest kedagi kohal ei ole. Asja arutati, toetudes oma arusaamadele. Nii oli. Loe lähemalt

Priit Sibul: Aitäh! Komisjonis ei ole otsustatud, et ei tehta pikki protokolle. Komisjonis on otsustatud, et me ei tee stenogramme. Kui keegi tahab, vaatab ta komisjoni protokolli üle ja kui ta soovib midagi täpsustada ja täiendada, et tema sõnad kirja saaksid, siis see kirja saab. Seda me otsustasime. Aga me pi... Loe lähemalt

Priit Sibul: Austatud Riigikogu esimees! Head kolleegid! Kolleeg Andres Ammase äsja tutvustatud eelnõu, ettepanekut Vabariigi Valitsusele seoses sotsiaalmaksu miinimumi kaotamisega arutas rahanduskomisjon oma 31. mai istungil, kus meile tutvustas seda samuti Andres Ammas. Lisaks olid rahanduskomisjoni liikmete k... Loe lähemalt

Priit Sibul: Aitäh! Ma ütlesin, et lisaks komisjoni liikmetele osalesid komisjoni istungil kaks Rahandusministeeriumi esindajat. Rohkem külalisi meil ei olnud ja tööandjate seisukohti me ei küsinud. Selle eelnõu puhul keegi oma fraktsiooni või isiklikku seisukohta minu meelest ei öelnud. Aga üks küsijatest oli k... Loe lähemalt

07.06.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:52 Haldusreformi seaduse eelnõu (200 SE) kolmas lugemine

Priit Sibul: Aitäh! Isamaa ja Res Publica Liit on haldusreformi oodanud kümme aastat. Ma palun fraktsiooni nimel kümme minutit vaheaega, et ka teised saaksid mõelda ja eelnõu toetada! Loe lähemalt

11:41 Erakooliseaduse, noorsootöö seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (142 SE) kolmas lugemine

Priit Sibul: Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon toetab erakooliseaduse muutmist. Aga me ei tee seda mitte väga kerge südamega. Seda põhjusel, et pool aastat arutatud kompromiss, mille üle on kirglikult vaieldud, ei paku pikaajalist ja lõplikku lahendust erakoolide f... Loe lähemalt

01.06.2016 / 14:00 XIII Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

17:47 Erakooliseaduse, noorsootöö seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (142 SE) teine lugemine

Priit Sibul: Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Lugupeetud ettekandja! Mul on küsimus EHIS-esse tekkiva rea kohta, mis on selle 75% arvestamise aluseks. Kas komisjonis oli juttu, kuidas see EHIS-e rida tekib ja kas kõigile on ühtviisi arusaadav, mida need numbrid seal EHIS-e real endas sisaldavad? Ning kas kõiki... Loe lähemalt

Priit Sibul: Austatud Riigikogu esimees! Head kolleegid! Kui keegi oleks mulle aasta eest öelnud, et erahariduse finantseerimise debatis kohtan ma kõige enam vastuseisu Reformierakonnast, oleksin ta lihtsalt välja naernud. See ei tundunuks reaalne, sest majanduspoliitikas parempoolselt erakonnalt ootaks pigem... Loe lähemalt

Priit Sibul: Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Lugupeetud ettekandja! Mu küsimus jääb võib-olla natukene eelnõu teemast välja, aga see on siiski arutelu kohta, mis komisjonis toimus. Kas teil oli juttu ka sellest, mis ikkagi peaks tegelikkuses pärast 1. jaanuari 2020 juhtuma? Kas arutasite ka seda, mis edasi v... Loe lähemalt

18.05.2016 / 14:00 XIII Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

23:52 Arenguseire seaduse eelnõu (239 SE) esimene lugemine

Priit Sibul: Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Lugupeetud ettekandja! Ma tahan jätkata Anne Sullingu küsimuse teemal. Te olete olnud täitevvõimu esindaja, nüüd olete parlamendis. Üks põhjus, miks on parem, et seirekeskus on Riigikogu alluvuses, on teie sõnul see, et siis on ta poliitiliselt sõltumatu. Aga ma te... Loe lähemalt

Priit Sibul: Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Lugupeetud ettekandja! Mul on selline küsimus: kui palju on Arenguseire Keskusesse kavas luua alalisi töökohti ja kui palju peaks seal korraga töötama erinevaid seiremeeskondi? Kas meil on juba ettekujutus, kui palju valdkondlikke seireid võiks ühes aastas toimuda ... Loe lähemalt

07.04.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:08 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Alus-, huvi-, üld- ja kutsehariduse rahastamise võtmekohtadest" arutelu

Priit Sibul: Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Lugupeetud linnapea! Te olete mitmel korral viidanud riigigümnaasiumide ja munitsipaalgümnaasiumide konkurentsile ning seitsmeaastasele üleminekuajale. Küsimus puudutab just Tartut. Tartu on teatavasti alati olnud Lõuna-Eesti noorte jaoks ere majakas ja sinna on mi... Loe lähemalt

Priit Sibul: Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Lugupeetud ettekandja! 2013. aasta oktoobris avaldati Riigikontrolli raport haridusinvesteeringute juhtimise kohta. Riigikontrolli hinnangul puudub Haridus- ja Teadusministeeriumil selge ja kokkulepitud arusaam, kui palju peaks haridust andvaid õppeasutusi olema ja... Loe lähemalt

Priit Sibul: Austatud Riigikogu esimees! Head kolleegid! Ma kõnelen siin poliitikuna, kolleegina, aga ennekõike isana – isana, kes on ühe lapse kooli saatnud ja teine läheb sinna sügisel. Maailm on võrreldes selle ajaga, kui ma ise koolis käisin, väga palju muutunud. Ta on avatum, keerulisem ja suurem, mis seab ... Loe lähemalt

06.04.2016 / 14:00 XIII Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:07 Haldusreformi seaduse eelnõu (200 SE) esimene lugemine

Priit Sibul: Aitäh, austatud Riigikogu aseesimees! Lugupeetud minister! Mul on küsimus. Ma ei tea, siin peab võib-olla natuke prognoosima, aga küsin siiski. Kui palju pärast selle seaduse vastuvõtmist ja reformi läbiviimist praeguse 213 kohaliku omavalitsuse asemel neid Eestisse alles jääb? See on üks küsimus. J... Loe lähemalt

24.03.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:07 Riigikogu juhatuse valimised

Priit Sibul: Head kolleegid! Esitan Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni nimel Riigikogu aseesimehe kandidaadiks Helir-Valdor Seederi. Palun teda toetada! Aitäh! Loe lähemalt

23.03.2016 / 14:00 XIII Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

17:05 Riigieelarve seaduse täiendamise seaduse eelnõu (173 SE) esimene lugemine

Priit Sibul: Aitäh, austatud juhataja! Hea ettekandja! Kuna ma olen selle eelnõu komisjonipoolne ettekandja, siis ütlen, et komisjonis tekkis üks küsimus, millele sa praegu ei viidanud. Küsimus oli selles, milline on teiste riikide praktika. Võib-olla on sul mahti olnud vahepeal seda uurida? See on hea, kui sa v... Loe lähemalt

Priit Sibul: Head Riigikogu liikmed! Seda eelnõu arutas Riigikogu rahanduskomisjon 8. märtsil oma istungil, kus nii nagu meile siin suures saalis tutvustas eelnõu Vabaerakonna fraktsiooni ja rahanduskomisjoni liige Andres Ammas. Ma selle eelnõu eesmärki ei hakka täpsustama, Andres rääkis sellest juba piisavalt p... Loe lähemalt

Priit Sibul: Trahvid laekuvad riigieelarvesse ja on selle tõttu riigieelarve osa. Loe lähemalt

15.03.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:45 Ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (159 SE) teine lugemine

Priit Sibul: Austatud Riigikogu esimees! Head kolleegid! See, et me oleme ühistranspordiseaduse muutmise juures tagasi veel enne, kui kõik selle seaduse paragrahvid saavad kehtima hakata, näitab vaid üht: eelnõu või vähemalt mõned paragrahvid sellest on tehtud kas kiirustades või pealiskaudselt. Samas kinnitab s... Loe lähemalt

09.03.2016 / 14:00 XIII Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

17:19 Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (81 SE) teine lugemine

Priit Sibul: Austatud Riigikogu esimees! Head kolleegid! Esmalt lubage mul tänada häid kolleege, kes panustasid oma väärtuslikku aega, et muuta nimetatud eelnõu selliseks, nagu see täna siin meie ees on. Eelnõu on esimese lugemisega võrreldes põhjalikult muutunud ning nüüd on seda võimalik toetada ka konservati... Loe lähemalt

18.02.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:02 "Eesti turvalisuspoliitika põhisuunad aastani 2015" täitmise aruanne

Priit Sibul: Aitäh, austatud Riigikogu aseesimees! Austatud minister! Mul on täpsustav küsimus piiri väljaehitamise kohta. Milline on hetkeseis sellega seotud maade võõrandamisel? Aeg-ajalt käib läbi info, et kuskil ollakse veel koerasabast üle saamata ja mõnede Kagu-Eesti maaomanikega pole suudetud kokkuleppeid... Loe lähemalt

17.02.2016 / 14:00 XIII Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

15:01 "Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020". 2015. aasta täitmise aruanne

Priit Sibul: Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Hea kultuuriminister! Võib-olla ei ole ma olnud tähelepanelik, aga ma tahan teada, kuidas suhestuvad need pärimuskultuuri piirkonnad ja pärimuskultuur selle kontekstiga ning kuidas on UNESCO-sse esitatud tegevuskavad hõlmatud selle kultuuripoliitika dokumendiga.... Loe lähemalt

16.02.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:24 Paarkonna seaduse eelnõu (151 SE) esimene lugemine

Priit Sibul: Aitäh, austatud Riigikogu aseesimees! Austatud ettekandja, kõigepealt tahan teile tunnustust avaldada. Minu meelest on teie eelnõu puhul tegemist ausa lähenemisega kõnealusele küsimusele – tahetakse ainult samasooliste inimeste suhteid reguleerida. Kooseluseaduse eesmärk on sama, aga seda püütakse l... Loe lähemalt

12:36 Kooseluseaduse kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu (149 SE) esimene lugemine

Priit Sibul: Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Hea ettekandja! Ma hakkaks kinni sinu viimasest lausest ja sinu vastus võiks olla pigem sellise ennustava värvinguga. Esiteks on mul hea meel, et sa oled niimoodi innustust saanud, tegeled tõsiselt selle eelnõuga ja oled selle eestvedaja. Mis oleks saanud siis, ku... Loe lähemalt

11.01.2016 / 15:00 XIII Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:14 Arupärimine õigustamatu ootealatasu kohta piiriületamise korral (nr 101)

Priit Sibul: Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Hea ettekandja! Riik püüdis mingil hetkel probleemi lahendada: Siseministeerium sõlmis eraettevõttega lepingu, et see ettevõte investeeriks sinna. Aga nüüd selgub, et seda teenust pole tegelikkuses vaja tarbida. Mismoodi õiguslikus kontekstis jääb selle ettevõtte ... Loe lähemalt

09.12.2015 / 14:00 XIII Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:55 Alkoholiseaduse täiendamise seaduse eelnõu (111 SE) esimene lugemine

Priit Sibul: Aitäh, austatud juhataja! Hea ettekandja! See eelnõu, mille te olete esitanud, on tõesti väga lühike. Kas teil on ka mingid järgmised eelnõud valmis? Me alustame tanklastest, aga kas on mingid teised kohad, kus võiks alkoholimüügi keelata? Mulle jääb see veidi arusaamatuks. Mulle tundub, et need, ke... Loe lähemalt

16:58 2016. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (103 SE) kolmas lugemine

Priit Sibul: Palun lisaaega! Loe lähemalt

Priit Sibul: Väga austatud Riigikogu aseesimees Jüri Ratas! Head kolleegid! Kohe leiab aset 2016. aasta riigieelarve lõpphääletus. Sündimas on lapsuke ning kohe kogunevad sugulased ja tuttavad vaatama, kelle nägu ta siis on. Ei, ei ole naabrimehe nägu. Lapsuke on Eesti ühiskonna nägu. Sellest näost vaatab meile ... Loe lähemalt

08.12.2015 / 10:00 XIII Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

11:41 Erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (142 SE) esimene lugemine

Priit Sibul: Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Lugupeetud minister! Selles viimasel ajal toimunud diskussioonis on jäänud mulje, et erakoolid elaks nagu kullavihma all. Sellega päris nõus kindlasti olla ei saa. Eestis õpib erakoolides umbes 4% õpilastest. Ma olen näinud mingit tabelit – mulle ei tule praegu tä... Loe lähemalt

Priit Sibul: Aitäh! Austatud minister! Mulle jäi vahepeal mulje, et erakoolidest rääkides te räägite nagu paralleelmaailmast. Minu jaoks on erakoolid osa Eesti haridusest ja ma olen üsna veendunud, et tegelikult ka teie jaoks. Praegu selle eelnõuga me püüame ühte osa sellest valdkonnast ehk rahastamist reguleeri... Loe lähemalt

Priit Sibul: Palun ka lisaaega! Loe lähemalt

Priit Sibul: Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Olen siin kõnetoolis, et rääkida kolmest olulisest teemast, millele selle eelnõu ühises arutelus tähelepanu peaks pöörama. Esiteks, vanema valikuõigus, teiseks, kogukonnakoolid ja kolmandaks, haridusuuendus. Mul on isiklik kogemus hariduse rahastamise probl... Loe lähemalt

25.11.2015 / 14:00 XIII Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

18:38 Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Eesti-Vene riigipiiri lepingu ning Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Narva ja Soome lahe merealade piiritlemise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (108 SE) esimene lugemine

Priit Sibul: Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Lugupeetud minister! Kuulasin teie ettekannet ja sain paljust aru, kuid tuleb tunnistada, et mitte kõigest. Sain ülevaate teie muljet avaldavast karjäärist Eesti välisteenistuses ja selle eri etappidest, kooskõlas Eesti-Vene piirilepinguga, või sellest, kuidas te ... Loe lähemalt