Kalender

Vali ajavahemikAva kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista
Stenogrammid: 94Ava/Sulge kõik
20.05.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:17 Ülevaade Eesti julgeolekupoliitika eesmärkide saavutamisest

Marko Mihkelson: Jah, aitäh! Lugupeetud peaminister! On arusaadav, et Eesti julgeoleku ja kaitsepoliitika üheks alustalaks lisaks iseseisvale kaitsevõimele on meie liitlastega koostöö nähtava heidutuse ja usutava heidutuse loomisel. NATO pataljonide kohalolek Balti riikides omab erakordset tähtsust ja on väga hea, e... Loe lähemalt

19.05.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

11:44 Vabariigi Valitsuse esitatud „Välispoliitika arengukava 2030“ eelnõu

Marko Mihkelson: Jah, aitäh! Lugupeetud välisminister! Te oma kõnes, nagu te peegeldasite ka välispoliitika arengukavas kirjutatud sellist väga olulist põhipostulaati, et Eesti jaoks on ülimalt oluline meie lähikümnendi seisukohalt see, kui edukalt siis meie liitlased, meie partnerid koostööd teevad, kuidas meile ol... Loe lähemalt

Marko Mihkelson: Võtan lisaaja ka! Loe lähemalt

Marko Mihkelson: Head kolleegid! Lugupeetud välisminister! Eesti välispoliitika edu pandiks on olnud tema järjepidevus, toetumine liberaalse demokraatia põhimõtetele, ühtse Euroopa ideele ja tugevatele liitlassuhetele. Eesti diplomaatia märksõnadeks on olnud tasakaalukus ja tarkus. Eesti välispoliitikas on tegelikul... Loe lähemalt

15.04.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:10 Välispoliitika

Marko Mihkelson: Aitäh! Lugupeetud välisminister! Pole halba ilma heata. Ma arvan, et praegune pandeemia on paljastanud Eesti pikaajalise välispoliitika ühe kõige säravama eduloo. Ma arvan, et väga paljud Eesti valitsused viimase paarikümne aasta jooksul on töötanud selle nimel, et Eesti tuntus maailmas digiriigina ... Loe lähemalt

Marko Mihkelson: Jah, aitäh! Ma kasutan ka võimalust siin Riigikogu saalis pöörduda meie diplomaatide poole, kes üle maailma on teinud väga palju töötunde selle nimel, et aidata jõuda meie kodanikke maailma eri nurkadest tagasi koju. Nende töö on muidugi jätkuvalt ka selles vallas, mille kohta ma just eelnevalt küsi... Loe lähemalt

18.03.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:02 Sõjalised õppused

Marko Mihkelson: Aitäh! Lugupeetud kaitseminister! Ma tuleks selle esimese vastuse juurde tagasi, mis te ütlesite. Palun võib-olla natukene laiemalt kirjeldada praegust olukorda, mis puudutab NATO heidutusvõime toimimist. Nagu te õigesti mainisite, geopoliitiline olukord ja üldine julgeolekuolukord püsib vaatamata k... Loe lähemalt

13:54 Saksa-Poola piiril kinni jäänud eestlaste kojutoomine

Marko Mihkelson: Aitäh! Hea Riigikogu esimees! Lugupeetud peaminister! Samast valdkonnast küsimus. Mis puudutab välismaal viibivaid eestlasi, meie kodanikke ja nende võimalikku tagasipöördumist Eestisse, siis arusaadavalt on Mandri-Euroopast mõnevõrra lihtsam teostada ka erinevaid erilende või siis, nagu te mainisit... Loe lähemalt

12.03.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:04 Peaminister Jüri Ratase poliitiline avaldus seoses kujunenud olukorraga Eestis

Marko Mihkelson: Aitäh! Lugupeetud peaminister! Ma usun, et praegune ülekanne võib olla Riigikogu ajaloo kõige enam vaadatud ülekanne. Me peame siin informatsiooni jagades väga tõsiselt mõtlema ka selle peale, et inimesed ootavad nõuandeid, soovitusi.Kaks kiiret küsimust. Üks puudutab tegevust Euroopa Liidu tasandil... Loe lähemalt

11.03.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

12:31 Koroonaviirusega seotud ettevalmistused

Marko Mihkelson: Aitäh! Lugupeetud peaminister! Infotunni alguses EKRE saadikud näitasid, kuidas minu arvates ei peaks sellises väga tõsises situatsioonis käituma. Koroonaviiruse temaatika tõmmati poliitilisse kaklusse. Sellest me peaksime kindlasti hoiduma. Nagu kolleeg Keit Pentus-Rosimannus ütles, need riigid ja ... Loe lähemalt

Marko Mihkelson: Kohe lõpetan.  ... ükskõik mis suunas väljapoole riiki, peavad automaatselt minema karantiini 14 päevaks, kui nad koju naasevad. Ma tuletan meelde, et eelmisel nädalal viibis päris mitu meie kolleegi ja valitsuse liiget välisreisil ... Loe lähemalt

Marko Mihkelson: Öelge palun, kas on toimunud mingi muutus valitsuse tasandilt antavates nõuannetes inimestele, kes praegu on reisil või koju naasmas. Aitäh! Loe lähemalt

26.02.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

15:09 Eesti Vabariigi valitsuse, Leedu Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse vahelise Balti õhuseirevõrgu ja juhtimissüsteemi paigutuse kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (137 SE) esimene lugemine

Marko Mihkelson: Aitäh, lugupeetud Riigikogu aseesimees! Hea minister! Saades aru, et tegemist on kindlasti väga olulise sammuga kolme Balti riigi mitte ainult õhuseire-, vaid ka õhutõrjesüsteemide ja koostöö arendamisel, tahaksin võib-olla lihtsalt veidi laiema tausta mõistmiseks teada, millised lisasammud on selle... Loe lähemalt

19.02.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:02 Riigikogu avalduse "Ajaloomälust ja ajaloo võltsimisest" eelnõu (140 AE) esimene lugemine

Marko Mihkelson: Head kolleegid! 14. mail 1996. aastal pidas president Lennart Meri Tartu Ülikoolis ajalooteemalise aulaloengu, kus muu hulgas ütles: "Olen olnud, nagu teate, ajaloohuviline, ja seepärast on mul eelsoodumus vahest ajaloo rolli üle tähtsustada. Samas olen veendunud, et turvalist tulevikku saab Eestile... Loe lähemalt

12.02.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:20 Rail Baltic

Marko Mihkelson: Aitäh, lugupeetud koosoleku juhataja! Lugupeetud minister peaministri ülesannetes! Järjepidevus ja põhimõttekindlus on poliitikas päris kõva valuuta, seda üldiselt annab valimistel päris hästi konverteerida valimisvõiduks. Ja eks me mõlemad teame, et kui petad valijat korra, siis võib-olla äkki teis... Loe lähemalt

Marko Mihkelson: Ma arvan, et te kinnitasite tõesti oma sõnadega seda, et te teete vähemalt kõik selleks, et sellisel kujul, nagu on kokku lepitud, Rail Balticu projekt ei sünniks. Vähemalt te ei tee midagi selleks, et ta sellisel kujul teoks saaks. See veel kord näitab, kui harali valitsuse tegevus kas või selles k... Loe lähemalt

Marko Mihkelson: ... on Eestit seni iseloomustanud. Kas te tõepoolest oma varasemaid sõnu korrates kinnitate, et Eesti diplomaadid peaksid hoidma oma suu kinni, kui neile midagi Eestis ei meeldi? Loe lähemalt

11.02.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:04 Olulise tähtsusega riikliku küsimusena välispoliitika arutelu

Marko Mihkelson: Aitäh! Lugupeetud minister! Ma jagan täielikult seda mõtet, mida te oma kõnes väljendasite, et Eestile on oluline reeglitel põhinev maailmakord ja et ka rahvusvahelise õiguse ülimuslikkus on oluline. Eesti välispoliitika on olnud edukas just nimelt oma järjekindluse tõttu. Aga mida me oleme viimase ... Loe lähemalt

Marko Mihkelson: Hea Enn! Aitäh sulle komisjonipoolse ettekande eest! Ma küsiks tõukuvalt kolleeg Kaljulaidi ühest varasemast küsimusest, mis oli seotud väliskomisjoni rolliga Eesti välispoliitika oluliste suunamuutuste teemal kaasarääkimises. Viimase poole aasta seest võime leida terve rea näiteid selle kohta, kuid... Loe lähemalt

Marko Mihkelson: Head kolleegid! Maailma poliitikas süvenev turbulents ja eripalgeliste väljakutsete rohkus alanud kümnendil asetavad Eesti väga keerulisse rahvusvahelisse keskkonda. See nõuab meilt tarka ja poliitiliselt ühtehoidvat diplomaatiat, mis aga eriti viimaste kuude sisepoliitiliste sündmuste tõttu on satt... Loe lähemalt

Marko Mihkelson: Paraku oleme just praegu jõudnud Eestis olukorda, kus valitsuse osapooltel napib niivõrd vajalikku ühisosa meie välispoliitikas. Nii katki pole meie välispoliitika veel kunagi olnud ja kui see pole oht meie julgeolekule, siis mis see on. Valitsuse osapoolte sisepoliitilise maiguga mängud teevad mõis... Loe lähemalt

30.01.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:01 Istungi rakendamine

Marko Mihkelson: Lugupeetud kolleegid! Lubage mul 73 Riigikogu liikme palvel üle anda Riigikogu avalduse "Ajaloomälust ja ajaloo võltsimisest" eelnõu. Selle eelnõu on tinginud eriti viimastel kuudel täiesti pretsedenditult aktiivseks muutunud Venemaa Föderatsiooni tegevus ajaloofaktide võltsimises ja – mis meie jaok... Loe lähemalt

29.01.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:02 Kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kohustusliku kogumispensioni reform) eelnõu (108 SE) teine lugemine

Marko Mihkelson: Aitäh! Lugupeetud minister! Viimasele küsimusele vastates te ignoreerisite fakti, et tegelikult need kasvunumbrid on tulnud just sisserändest. Aga see selleks. Pensionisüsteemi raputajad või lõhkujad, praegune valitsus, teie seal hulgas, argumenteerivad kodanikele raha väljavõtmiseks vabadust pakkud... Loe lähemalt

Marko Mihkelson: Aitäh, lugupeetud koosoleku juhataja! Hea minister! Ma tahaksin stenogrammi huvides täpsustada üht teie varasemat vastust. Vastates ühele meie kolleegile sa ütlesid, et kodanikud võiksid raha välja võttes selle kinkida ka poliitikutele. Ma tahaksin aru saada, kas see debatt on selline, et valitsus o... Loe lähemalt

15.01.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:03 Peaministri ülevaade teadus- ja arendustegevuse olukorrast ning valitsuse poliitikast selles valdkonnas

Marko Mihkelson: Aitäh, lugupeetud koosoleku juhataja! Hea peaminister! 2018. aasta aprillis andis Haaga-Helia rakenduskõrgkool teada, et avab 2019. aasta sügisel Tallinnas 400 tudengile mõeldud peamiselt teenustesektorile keskenduva rakenduskõrgkooli. Teatavasti on Haaga-Helia rakenduskõrgkool Soomes väga tunnustat... Loe lähemalt

Marko Mihkelson: ... Teemu Kokko – kohe lõpetan –, et neile öeldi, et kuna ülikoolis on välistudengeid, on see Eesti praeguses poliitilises kliimas probleem. Hea peaminister, öelge palun, kuidas kaunikõlalised sõnad edukast Eestist lähevad kokku teie valitsuse sellise tegevusega. Loe lähemalt

18.12.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

12:34 Kaitsepoliitika

Marko Mihkelson: Aitäh! Lugupeetud kaitseminister, hea Jüri! Sa oled vaieldamatult üks Eesti tuntumaid diplomaate ja oled ka valitsuse liikmena nii praegu kui ka varasematel aegadel näinud väga erinevaid etappe Eesti välispoliitikas ja rahvusvahelistes suhetes, seda, kuidas Eesti tegevus peegeldub meie liitlaste ja ... Loe lähemalt

12:56 Sidus ühiskond

Marko Mihkelson: Aitäh! Lugupeetud peaminister! Sellel esmaspäeval andis Vabariigi President pikema intervjuu ajalehele Postimees. Üks küsimus, mida Holger Roonemaa küsis, kõlas selliselt: "Kas nüüd, seitse kuud hiljem, on teil tunne, et see valitsus on ohuks Eesti põhiseaduslikule korrale?" Ma tsiteerin presidendi ... Loe lähemalt

13:36 Tegevus valitsuses

Marko Mihkelson: Aitäh! Lugupeetud kaitseminister, hea Jüri! Vaieldamatult on see teema hästi oluline. Me ilmselt oleme siin kõik ühel meelel, et see, mis puudutab riigikaitset ja riigikaitsele eraldatavaid vahendeid, on võib-olla üks väheseid teemasid, kus ka selles parlamendikoosseisus on üpris tugev konsensus. Se... Loe lähemalt

17.12.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:51 46 Riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks siseminister Mart Helmele

Marko Mihkelson: Aitäh, hea koosoleku juhataja! Lugupeetud umbusaldatav! See, mida te räägite, on muidugi ülimalt piinlik. Jälle te seisate meie ees nagu patustanud sarikiusaja, kes teab, et ta on karistamatu. Te teate ette, et teie koalitsioonikaaslased suruvad taas alla oma südametunnistuse ja vastutuse Eesti eest... Loe lähemalt

12.12.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:07 Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Kas õigusriik on ohus?" arutelu

Marko Mihkelson: Aitäh, lugupeetud Riigikogu aseesimees! Hea Kaja! Sa oma väga sisulises ettekandes tegelikult juba viitasid sellele, kui ohtlik meie enda ajaloos on olnud see, kui võimuriigi episoodist tõusetuvad rahvusvahelises poliitikas olukorrad, mis võivad meile saatuslikuks saada. Alles mõned päevad tagasi si... Loe lähemalt

10.12.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:06 Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel

Marko Mihkelson: Aitäh, lugupeetud aseesimees! Lugupeetud peaminister! Selles kõnes te tõite välja kõik minu arvates olulised aspektid, mis on olnud järjekindlalt Eesti Euroopa-poliitika osad. Mainisite ka seda, et meie rahva toetus Euroopa Liidule on üks kõrgemaid Euroopa Liidus, ulatudes nelja viiendikuni. Ka tõit... Loe lähemalt

04.12.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

18:54 Kogumispensionide seaduse, tulumaksuseaduse ja väärtpaberite registri pidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (91 SE) esimene lugemine

Marko Mihkelson: Aitäh, lugupeetud koosoleku juhataja! Hea ettekandja! Mul on sulle selline küsimus. Selle Eesti jaoks pikaajaliselt nii olulise teema käsitlemisel oleme näinud nii praeguse eelnõu arutelul kui ka esmaspäeval üpris kummalist lähenemist. Nii paljusid inimesi puudutavate rahaasjade otsustamisel ei kasu... Loe lähemalt

04.12.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

12:52 Eesti julgeolek

Marko Mihkelson: Aitäh, lugupeetud koosoleku juhataja! Hea varipeaminister! Mul on teile selline küsimus. Te just infotunni alguses rääkisite emotsionaalselt nagu teile kohane, et teil või teie erakonnal ja suurel osal Eesti ühiskonnast on eri arusaamised õigusriigist. Ma arvan, et see on väga ohtlik avaldus, pidade... Loe lähemalt

Marko Mihkelson: Aitäh! Mul on tõesti natukene imelik kuulata sellist vastust inimeselt, kes päris hästi teab ajalugu ja teab ka seda, miks Soome ennast 1939. aastal kaitses ja võib-olla miks Eestil see toona tegemata jäi. Aga see selleks. Eesti julgeolek on väga üheselt seotud sellega, milline on demokraatliku õig... Loe lähemalt

03.12.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:08 Isamaa fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Eestikeelse kõrghariduse tulevikust" arutelu

Marko Mihkelson: Aitäh, lugupeetud koosoleku juhataja! Hea Mihhail! Loomulikult, sinu ettekanne oli väga huvitav ja väga mitmetasandiline. Ja kindlasti kõik see, mis puudutab eesti keele staatust meie kõrghariduses, on ülioluline. Täna on üks nendest päevadest, mil me peame jälle tegema Eesti õpetajatele sügava kumm... Loe lähemalt

02.12.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:04 Kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kohustusliku kogumispensioni reform) eelnõu (108 SE) esimene lugemine

Marko Mihkelson: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea minister! Tõepoolest, nagu Signe siin juba enne ütles, siis mõnes mõttes ma isegi imestan, et te viitsite nendele küsimustele nii pikalt vastata. Rõhutasite, et hääled on koos ja teid debatt ei huvita. Teid ei huvita ka see informatsioon, mis peaks siit puldis... Loe lähemalt

20.11.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

12:54 Süvariik

Marko Mihkelson: Aitäh, lugupeetud Riigikogu aseesimees! Lugupeetud minister! Teate, sellega, mis siin praegu toimub, juba mitmeid nädalaid või isegi kuid, võiks tõmmata teatud mõttes paralleeli sellega, mis toimub praegu Ameerika Ühendriikides. Käib üks pikk ja vaevaline valitsuse tagandamisprotseduur. No ei möödu ... Loe lähemalt

14.11.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:57 44 Riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks maaeluminister Mart Järvikule

Marko Mihkelson: Aitäh! Lugupeetud umbusaldatav! Teie koalitsioonipartneri Isamaa fraktsiooni juht Priit Sibul alles mõni päev tagasi olukorda kirjeldades ja kõiki neid fakte, mis siin saaliski on nüüd kõlanud, meelde tuletades, ütles, et nende erakonna jaoks, nende fraktsiooni jaoks ei ole selline poliitiline kultu... Loe lähemalt

Marko Mihkelson: Aitäh! Lugupeetud umbusaldatav! Te ütlesite ennist ühele küsimusele vastates, et te olete eetiline inimene ja te käitute oma eetikanormide alusel. Jälgides meediat ja kuulates ka teid täna siin, on näha, et üks vale ajab ju teist taga. Te praegu meie ees ka tunnistasite, et te olete varem meediale v... Loe lähemalt

12.11.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:06 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" muutmine" eelnõu (96 OE) esimene lugemine

Marko Mihkelson: Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud komisjoni esimees! Olin mõneti üllatunud, et kui sa pidasid ettekannet nii olulisel teemal, mis on ju ka avalikkuses tähelepanu tekitanud, siis sa ei suvatsenud kirjeldada seda, mis komisjoni istungitel toimus. Kui sa saad, siis palun tee seda ja ava ka seda, kes hää... Loe lähemalt

Marko Mihkelson: Lugupeetud juhataja! Head kolleegid! Ma arvan, et meie tänasel arutelul ja otsuse eelnõu hääletusel on rohkem kaalu, kui esmapilgul võiks paljudele tunduda. Ütlesin 7. oktoobril väliskomisjoni arutelul ja ütlen ka täna siin, et see ei ole lihtsalt ühe välisdelegatsiooni liikme nimetamine. See ei pea... Loe lähemalt

11:28 Välisteenistuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (45 SE) esimene lugemine

Marko Mihkelson: Aitäh, hea istungi juhataja! Lugupeetud välisminister! Tegemist on vaieldamatult väga olulise seaduseelnõuga, millega me asume muutma välisteenistuse seadust, ajakohastama seda ja kindlasti tugevdama sellega meie välisteenistust, mis on ka üks välispoliitika loodava arengukava prioriteete. Minu küsi... Loe lähemalt

Marko Mihkelson: Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud välisminister! Nii nagu sa oma ühes vastuses mainisid, sellel eelnõul on olnud juba pikk menetlusperiood ja tegelikult on ka Riigikogu väliskomisjon arutanud erinevaid küsimusi, kaasa arvatud diplomaatide ja nende pereliikmete õiguste temaatikat. Me ei puuduta siin n... Loe lähemalt

Marko Mihkelson: Hea juhataja! Head kolleegid! Kõigepealt, enne kui ma lähen selle konkreetse komisjoni istungi juurde, kus eelnõu tänaseks esimeseks lugemiseks ette valmistati, ma lihtsalt juhin teie tähelepanu, et me tegelikult menetlesime antud eelnõu ehk välisteenistuse seaduse muutmist ka eelmises Riigikogu koo... Loe lähemalt

07.11.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:05 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" muutmine" eelnõu (85 OE) esimene lugemine

Marko Mihkelson: Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud komisjoni esimees! Ma olen loomulikult nõus, et meil on välisdelegatsioonide moodustamisel fraktsioonide omapoolsetel ettepanekutel väga suur roll, aga vastavalt välissuhtlemisseadusele on ka Riigikogu väliskomisjonil konkreetne roll Riigikogu välistegevuse koordinee... Loe lähemalt