Kalender

Vali ajavahemikAva kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista
Stenogrammid: 5Ava/Sulge kõik
13.05.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:30 Tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (elektrooniliste võimaluste laiendamine koosolekute korraldamisel ja otsuste vastuvõtmisel) eelnõu (180 SE) teine lugemine

Marek Jürgenson: Austatud aseesimees! Head kolleegid! 180 SE puhul esimese ja teise lugemise vahel juhtivkomisjonis vaadati läbi muudatusettepanekud. Kokku esitati kuus ettepanekut. Üks neist oli Riigikogu liikme Heljo Pikhofi esitatud. Lisaks tegi Justiitsministeerium eelnõu koostajana juhtivkomisjoni poole kirjali... Loe lähemalt

Marek Jürgenson: Aitäh, hea küsija! Me olime mõlemad seal komisjonis ja kuulasime neid arutelusid. Minu mäletamist mööda Peep Peterson juhtis tähelepanu sellele, et iseenesest on üks võimalus Zoomi platvormis juba justkui olemas, aga omavahelise arutelu käigus tekkis meil arusaam, et võib-olla see ei ole täiesti tur... Loe lähemalt

Marek Jürgenson: Aitäh, hea küsija! Eks minister siin puldis ka vastas, et siis peab koosoleku korraldaja tagama need võimalused. Ja me oleme ka möödaminnes omavahel, hea küsija, seda arutanud, et tegelikult sellel ettepanekul on ju täiesti mõte olemas. Salajane hääletamine on teatud olukordades päris vajalik. Aga n... Loe lähemalt

Marek Jürgenson: See tuleneb sellest, et paljudel juhtudel on tähtajaks määratud 31. august ja tulenevalt sellest lükatakse tähtaeg kahe kuu võrra edasi. Te ise ka märkisite kaht kuud. Kui me vaatame neid ettepanekuid, siis paljud ettepanekud ongi just seotud majandusaasta aruannete tähtaegade pikendamisega. Ja kui ... Loe lähemalt

Marek Jürgenson: Aitäh! Ma võin need muudatusettepanekud läbi lapata. Selleks ongi muudatusettepanekute tähtaeg antud, et muudatusettepanekuid teha. Nagu ma ennist ette lugesin, osapooli, kes muudatusettepanekuid tegid, oli päris palju, ja Justiitsministeerium neid ka arvestas. Aga ma võtan nüüd ette muudatusettepan... Loe lähemalt

Marek Jürgenson: Aitäh! Komisjonis me enne teist lugemist seda minu mäletamist mööda ei arutanud. Siinkohal ma vastan selliselt.  Loe lähemalt

Marek Jürgenson: Aitäh! Ma lugesin ette, et muudatusettepanek nr 2 konkreetselt puudutabki korteriühistuid. Muudatusettepanekuga nr 2 tahetakse muuta § 722 "Majandusaasta aruande esitamine 2020. aastal": korteriühistu, kellel on kohustus esitada majandusaasta aruanne registripidajale ajavahemikul 12.03.2020–31.08.2... Loe lähemalt

Marek Jürgenson: Aitäh! Selline muudatusettepanek, nagu te ka ise kinnitasite, oli olemas, aga komisjoni protokollist konkreetselt mittetulundusühingute küsimust ju välja ei loe. Seega Justiitsministeerium järelikult ei pidanud seda oluliseks. Loe lähemalt

Marek Jürgenson: Aitäh, hea küsija! Tegelikult kinnitas siin saalis meile ka minister, et on võimalik need koosolekud viia läbi kahte moodi, nii elektrooniliselt kui ka füüsiliselt. Eelmisel nädalal siin saalis ta korduvalt kinnitas seda.  Loe lähemalt

Marek Jürgenson: Aitäh! Volitustega hääletamine on siin eelnõus kenasti lahti kirjutatud, ka need tingimused, kuidas peab kõik vormistatud olema. Nii et lehvikutega hääletamine – hea sõnakasutus! – on käsitletud. Loe lähemalt

Marek Jürgenson: Aitäh, hea küsija! Minister eelmisel nädalal siin saalis kinnitas seda minu arust korduvalt, nii nagu ma eelküsijatele olen vastanud, et n-ö kõikidele osalejatele peab olema tagatud võimalus tulenevalt sellest, kuidas keegi soovib teatud koosolekust osa võtta, osaleda kas elektrooniliselt või füüsil... Loe lähemalt

Marek Jürgenson: Aitäh! Kõik sellised riskikohad arutati õiguskomisjonis läbi juba esimesel lugemisel ja mina mäletan küll, et kõik need küsimused said vastatud. Komisjon suuresti tugineski sellele, millised on kõige suuremad riskid, kuidas neid maandada, kuidas on kõik osapooled kaitstud, et ei tekiks probleeme, ja... Loe lähemalt

04.05.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

16:28 Tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (elektrooniliste võimaluste laiendamine koosolekute korraldamisel ja otsuste vastuvõtmisel) eelnõu (180 SE) esimene lugemine

Marek Jürgenson: Austatud Riigikogu aseesimees! Head kolleegid! Neljapäeval, 23. aprillil arutas õiguskomisjon seaduseelnõu 180. Istungist võtsid osa juhatajana Jaanus Karilaid ning komisjoni liikmed Marek Jürgenson, Uno Kaskpeit, Toomas Kivimägi, Tarmo Kruusimäe, Heljo Pikhof, Urve Tiidus, Vilja Toomast. Nagu täna... Loe lähemalt

14.01.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:02 Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (58 SE) teine lugemine

Marek Jürgenson: Hea eesistuja! Austatud kolleegid! Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu kohaselt on kavandatud sätestada kodakondsuse seaduses regulatsioon, mis käsitleb Eesti kodakondsuse taotlemise võimaldamist Eestis sündinud või kohe pärast sündi koos Eesti alalisest elanikust vanema või vanematega püsi... Loe lähemalt

Marek Jürgenson: Eks see ole tehniline ja käsitlemise küsimus. Ikkagi Eesti taasiseseisvus, nii et ma jääksin nende sõnade juurde. Täpselt samamoodi on kirjutatud ka eelnõus. Loe lähemalt

Marek Jürgenson: Ma arvan, et eelnõu koostajad teavad seda täpsemalt. Siinkohal ma jään vastuse võlgu, aga ma arvan, et see on mingi mõistlik aeg ikkagi, mida see "kohe" tähendab. Loe lähemalt

Marek Jürgenson: Aitäh! Isegi Andrei Korobeinik oli see, kes ütles välja sellel komisjoni istungil, et eelnõu ei puuduta ainult Venemaa Föderatsiooni kodanikke. Tegelikult on ka Siseministeerium andnud sellel komisjoni istungil päris ammendavaid vastuseid. Nii et tulenevalt sellest me ka selle teie muudatusettepanek... Loe lähemalt

Marek Jürgenson: Aitäh! Tegelikult on niimoodi, et oktoobrikuus me vahetasime oma rollid Andrei Korobeinikuga ära, mina liikusin õiguskomisjonist põhiseaduskomisjoni ja Andrei läks minu asemel õiguskomisjoni. Tulenevalt sellest, et ta ei ole komisjoni põhiliige, ei saa momendil Andrei seda eelnõu ette kanda. Loe lähemalt

Marek Jürgenson: Aitäh, hea küsija! Komisjonis seda arutelu ei olnud, kuigi ma nõustun, jah, et teie tähelepanek on väga õige. Aga tõepoolest, komisjonis sellist päevade tähtajalist või numbrilist arutelu meil ei olnud kahjuks. Loe lähemalt

Marek Jürgenson: Aitäh! See number on meil siin kirjas. Koheselt oli see 130 ja midagi, kuigi jah, meil on rahvastikuregistris registreeritud 1523 alla 18-aastast [sellist] last. Nii et eks need numbrid ole tegelikult, ma arvan, mõnes mõttes ka natuke spekulatiivsed. Me räägime siin ühtedest numbritest. Milline see... Loe lähemalt

Marek Jürgenson: Miks EKRE fraktsioon selle muudatusettepaneku tagasi võttis? See oli, ma arvan, fraktsiooni enda otsus. Seda täpsemalt põhiseaduskomisjoni koosolekul ei arutatud. Sisu ka mitte, seda ei arutatud antud koosolekul. Loe lähemalt

Marek Jürgenson: Mina arvan, et Siseministeeriumi ametnikud on teinud väga põhjaliku töö. See, et see seaduseelnõu nüüd on täpselt nii sõnastatud, on minu arvates korrektne. Ma arvan, et tegemist on väga hea eelnõuga, ja ma arvan, et ühe suure sammuga viimaste, isegi mitte aastate, vaid võib öelda, et aastakümnete ... Loe lähemalt

Marek Jürgenson: Aitäh! Komisjoni koosolekul sellist arutelu ei olnud, kas kavatsetakse nüüd mingit koostööd Venemaa Föderatsiooniga ekstra selles asjas ette võtta. Loe lähemalt

19.11.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:02 Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Maksusüsteem – kuidas edasi?" arutelu

Marek Jürgenson: Aitäh, hea eesistuja! Ettekandjale suur tänu selle ettekande eest! Teatavasti on Eestis ainulaadne ettevõtete tulumaksu süsteem: tulumaksu makstakse ainult väljavõetavatelt dividendidelt. Aga kui nüüd digimajandust üritatakse maksustada üle Euroopa, siis kuidas sellesse süsteemi sobitub Eesti ettevõ... Loe lähemalt

25.09.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

16:26 Karistusseadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse (Euroopa Liidu finantshuvide kaitse direktiivi ja alaealiste menetlusõiguste direktiivi ülevõtmine) eelnõu (50 SE) esimene lugemine

Marek Jürgenson: Austatud juhataja! Head ministrid! Head kolleegid! Antud eelnõu arutati Riigikogu õiguskomisjonis 16. septembril. Kuulates ära ministri ja saades vastused ka küsimustele, otsustas õiguskomisjon teha ettepaneku võtta eelnõu täiskogu tänasesse päevakorda ning määrata muudatusettepanekute tähtajaks 9. ... Loe lähemalt