Kalender

Vali ajavahemikAva kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista
Stenogrammid: 121Ava/Sulge kõik
22.03.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

17:11 Alkoholiseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu (381 SE) esimene lugemine

Madis Milling: Suur tänu, härra juhataja! Austatud minister! Ka oma kõige äärmuslikumas fantaasias ei suuda ma ette kujutada, kuidas Eesti Vabariigi institutsioonid hakkavad kontrollima kogu sotsiaalmeediat, ega seda, mis selle kontrollimise palgakulu peaks olema. Aga tegelikult tahtsin ma rääkida reklaamist. Kuju... Loe lähemalt

Madis Milling: Suur tänu, härra juhataja! Austatud minister! Alustuseks ütlen ma ka, et loomulikult olen ma nõus seaduse üllaste eesmärkidega, küll aga tekitavad minus küsimusi mõningad meetodid. Reklaamindusega tegelnud inimesena küsin ma ikka reklaami kohta. Ma olen seda meelt, et seadus peab olema üheselt mõist... Loe lähemalt

22.02.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

17:40 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (380 SE) esimene lugemine

Madis Milling: Suur tänu, härra eesistuja! Austatud minister! Eestis on tuhandeid inimesi, kes on otsustanud oma tervist parandada ja elada vähe tervemalt nii iseenda kui oma lähedaste rõõmuks. Nad on loobunud suitsetamisest ja võtnud selle asemele e-sigareti. Kas te ei karda, et kui me rahaliselt võrdsustame e-s... Loe lähemalt

Madis Milling: Suur tänu, härra juhataja! Austatud minister! Te viitasite aktsiisimäära kehtestamise aluseks olnud Itaalia uuringule aastast 2014. See uuring tehti, kui kasutusel olid üle-eelmise põlvkonna e-sigaretid, milles kasutati märksa kangemat vedelikku, aga väiksemates kogustes. Tänapäeva tehnoloogia on e... Loe lähemalt

21.02.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:15 Korrakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (312 SE) esimene lugemine

Madis Milling: Suur tänu, härra istungi juhataja! Hea ettekandja! Inimestel on omadus ajada asju keeruliseks. Tunnistame, et see on vastuoluline teema, aga kui vaadata seda lihtsa talupojamõistusega, siis tuleb mulle meelde soomlaste ütlemine "maassa maan tavalla" ja Eesti vanasõna, mis ütleb, et võõrasse templiss... Loe lähemalt

16.02.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:01 Riigikogu otsuse "Hasartmängumaksu Nõukogu liikmete nimetamine" eelnõu (366 OE) esimene lugemine

Madis Milling: Ma võin rääkida küll!  Loe lähemalt

Madis Milling: Suur tänu, härra istungi juhataja! Ma saan aru, et minu pinginaaber on palju kogenum inimene ja saab aru, mis see hea tava on, nagu siin selgus. Aga mina olen noor ja roheline ega saa aru, mis see hea tava on. Ma kordan oma pinginaabri küsimust: palun selgitage stenogrammi huvides, mis on see hea ta... Loe lähemalt

09.02.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:03 Olulise tähtsusega riikliku küsimusena välispoliitika arutelu

Madis Milling: Suur tänu, härra istungi juhataja! Austatud minister! Paar aastakümmet elasid Lääne-Euroopa nn vanad riigid turvalisuse illusioonis ja soovmõtlemises, et Venemaast saab demokraatlik riik. Nüüd on loodetavasti kõigil silmad lahti läinud, aga paraku Euroopa riigid selle paarikümne aasta jooksul ennas... Loe lähemalt

08.02.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

15:01 Kaitseväeteenistuse seaduse, vangistusseaduse ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (346 SE) teine lugemine

Madis Milling: Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! See eelnõu näeb ette võimaluse, et kaitseväelasele määratud distsiplinaararesti on võimalik kanda lisaks Kaitseväe arestimajadele ka politsei arestimajades. Arestimajja paigutamise korraldab Kaitsevägi, kelle eelarvest kompenseeritakse ka kaitseväelase dist... Loe lähemalt

Madis Milling: Tänan teid küsimuse eest! Ma ei tea, mida te kasvatuslike meetodite all silmas peate. Võib-olla teil on silme ees Nõukogude armee arestimaja permanentne vägivald. Ei, arest kui kinnipidamine on kinnipidamine täpselt samas mõttes, olgu tegu Kaitseväe arestimaja või politsei arestimajaga. Sisulist vah... Loe lähemalt

Madis Milling: Päris täpselt ma küsimuse sisust aru ei saanud, aga proovin vastata. Esiteks, väike korrigeerimine. Kindlasti ei ole neid juhtumeid sadakond aastas, neid on märksa vähem. Tegemist on peamiselt ajateenijatega, kelle põhilised rikkumised, nii palju kui ma statistikat mäletan, on näiteks pühapäeva õhtu... Loe lähemalt

Madis Milling: See ongi asja mõte, et eelnõu annab võimaluse viia osa inimesi politsei arestimajja. Osas pataljonides või väeosades ei ole arestimaja. Viru pataljonis on arestimaja, Võrus on arestimaja. Loomulikult sealt ei ole vaja arestanti politsei arestimajja viia. Aga veel kord, täiesti ebamõistlik on viia Ta... Loe lähemalt

Madis Milling: Sellest komisjonis juttu ei olnud. Aga eks ajateenijad kajastavad läbilõiget meie ühiskonnast ja lastetoast. Kes tuleb nädalavahetuselt tagasi väeossa ja on niksis-naksis, kes ei ole. Kaitsevägi ise ei saa selles mõttes ajateenijaid valida, ta töötab talle antud klientuuriga. Loe lähemalt

18:05 Tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (357 SE) esimene lugemine

Madis Milling: Suur tänu, härra esimees! Austatud minister! Võib-olla te seletate natuke lahti väljendit "tubakatootega seonduv toode". Lugedes nii eelnõu kui seletuskirja, jääb see mõiste ähmaseks. Kas selle all mõeldakse ka näiteks tikke, tulemasinaid, keraamilist tuhatoosi või piibukujulist laste seebimullipuhu... Loe lähemalt

Madis Milling: Suur tänu, härra esimees! Austatud minister! Eestis on tuhandeid inimesi, kes on loobunud päris sigarettidest ja hakanud tarvitama e-sigaretti. Me ei saa loomulikult väita, et e-sigaret on mingi tervisetoode – kindlasti ta seda ei ole. Küll aga on e-sigareti tarbimine kordi tervislikum kui päris sig... Loe lähemalt

19:03 Vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (361 SE) esimene lugemine

Madis Milling: Suur tänu, härra istungi juhataja! Austatud minister! Võib-olla te selgitate natukene seda erisust bensiinide 95 ja 98 puhul. See jääb natuke arusaamatuks. Vanemad autod, mis ei saa kasutada biolisandiga kütust, sõidavad valdavalt just bensiiniga 95. Oktaaniarv 98 on neile liiga kõrge, seda bensiini... Loe lähemalt

Madis Milling: Suur tänu, härra juhataja! Austatud minister! Kas eelnõu ettevalmistamisel tuli arutusele ka see, millist mõju võib seadus avaldada Eesti kütuseturul valitsevale konkurentsile? Praegu näib, et kas või ajutine konkurentsieelis võib tekkida Nestele, kes minu teada Eestis juba müübki biolisandiga kütus... Loe lähemalt

07.02.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:08 Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (351 SE) esimene lugemine

Madis Milling: Aitäh, härra istungi juhataja! Hea kolleeg! Kas oli mingi konkreetne juhtum või mis oli see katalüsaator, mis pani sinu peas tekkima selle mõtte tulla selle eelnõuga välja? Loe lähemalt

24.01.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:03 Riigikogu otsuse "Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks" eelnõu (368 OE) esimene lugemine

Madis Milling: Suur tänu, härra istungi juhataja! Hea ettekandja! Mulle meenub, et umbes aasta tagasi püüdis nüüd juba Riigikogust lahkunud Vilja Savisaar moodustada probleemkomisjoni ühe väga tõsise mure lahendamiseks. Jutt HIV ja aidsi problemaatikast. Toona jäi see ära, sest koalitsioon, kuhu kuulusid ka sotsia... Loe lähemalt

23.01.2017 / 15:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:05 Arupärimine suure koguse salakauba leidmise kohta miinijahtijalt Sakala (nr 282)

Madis Milling: Suur tänu, härra istungi juhataja! Hea minister! Minule teadaoleva info kohaselt on Eesti mereväelastel nagu kõikide teiste riikide mereväelastel välismissioonil viibides täiesti seaduslik võimalus soetada välissadamatest tollimaksuvabu kaupu, kaasa arvatud alkoholi ja sigarette. Selles ei ole midag... Loe lähemalt

19.01.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:05 Riigikogu otsuse "Rahvusooperi nõukogu liikmete nimetamine" eelnõu (363 OE) esimene lugemine

Madis Milling: Suur tänu, härra istungi juhataja! Hea ettekandja! Kui määratakse mõne riigiettevõtte nõukogu liikmeid, siis pahatihti meedias ei leia see isegi väikest ühelauselist kajastamist. Olles ise siiani näitlejana Estonia teatriga seotud, tean, et rahvusooperi nõukogusse uute inimeste määramine on juba põh... Loe lähemalt

18.01.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:05 Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse, millega tugevdatakse parlamentaarset kontrolli, eelnõu (313 SE) esimese lugemise jätkamine

Madis Milling: Aitäh, härra juhataja! Hea Artur! Just praegu sa ütlesid, et komisjon ei mõista õigust. Ometigi saab ju komisjon mingisuguste lausungite, intervjuude ja suhtumise kaudu kujundada avalikku arvamust. Minule teadaolevalt ütlesid Tallinna Sadama korruptsiooniskandaaliga seoses uurimise all olevad isanda... Loe lähemalt

17:03 Töölepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (356 SE) esimene lugemine

Madis Milling: Suur tänu, härra juhataja! Hea minister! Mul on hea meel, et ta mainisite õpilasmalevat. See on väärikas organisatsioon. Õpilasmaleva sooviavalduste veebileheküljed jooksevad minutitega kinni, tung sinna on meeletult suur, noored tahavad tööd teha. Kuidas teie arvates mõjutab see seadus Eesti õpilas... Loe lähemalt

Madis Milling: Aitäh! Õpilasmaleva veteranina küsin taas õpilasmaleva kohta. Praegu on õpilasmalevas töötavad noored n-ö topeltmaksustatud. Oma teenistuselt maksavad nad sotsiaalmaksu, kuigi alaealistel on see maks ju kaetud nende vanemate sotsiaalmaksu abil. Kas te olete valmis kaaluma õpilasmaleva liikmete sotsi... Loe lähemalt

11.01.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

16:04 Kaitseväeteenistuse seaduse, vangistusseaduse ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (346 SE) esimene lugemine

Madis Milling: Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Riigikaitsekomisjon arutas kõnealust eelnõu enne esimesele lugemisele saatmist koos Kaitseministeeriumi ametnikega oma eelmise aasta 12. detsembri istungil. Eelnõu näeb ette võimaluse, et kaitseväelastele määratud distsiplinaararesti oleks võimalik kanda pe... Loe lähemalt

15.12.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

11:31 Jõuluvana

Madis Milling: Jõuluvana, kas tohiks tulla mikrofoni juurde? Loe lähemalt

Madis Milling: Silentium ad verbum, ad cantum! Tere, kallid lapsed! Täna, kui kõik kodud on jõuluootusest pakatamas ja päkapikud käivad juba ukse taga, ei saa ka meie teps mitte sellest üle ega ümber. Kallid lapsed! Täna loen ma teile luuletuse sellest, kuidas metsarahval tulevad järgmisel aastal hoopis teistsug... Loe lähemalt

14.12.2016 / 14:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

15:59 Riigi õigusabi seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (299 SE) teine lugemine

Madis Milling: Härra istungi juhataja! Head kolleegid! Ma arvan, et täna on selle Riigikogu koosseisu ajal see päev, kui emotsioonid siin saalis on kõige kõrgemale tõusnud. Teate, see on kirjeldamatult põnev. Me oleme täna sellel arutelul kuulnud juriidilistest nüanssidest pakatavat segast teksti, me oleme kuulnud... Loe lähemalt

18:28 Tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (302 SE) teise lugemise jätkamine

Madis Milling: Suur tänu, härra istungi juhataja! Austatud minister! Mulle endale kirjeldamatult meeldivad kujundlikud võrdlused, retooriline kõne, ja täna ma olen seda siin päris palju kuulnud ning selle eest siiras kiitus! Aga mul on väga konkreetne küsimus, mis eeldab ka väga konkreetset vastust, seejuures väga... Loe lähemalt

Madis Milling: Suur tänu, härra esimees! Hea minister! Te olete ise olnud üks kõige tulihingelisemaid astmelise tulumaksu vastu kõnelejaid. Öelge mulle, kui ma eksin, aga mulle tundub, et meil on tulemas selline hiiliv astmeline tulumaks, ilma et seda julgetaks välja öelda. Tundub, et on situatsioon, kus ei öelda ... Loe lähemalt

Madis Milling: Austatud aseesimees! Head kolleegid! Ma ei ole finantsasjade spetsialist. Mul on palju häid fraktsioonikaaslasi, kes on spetsialistid ja selgitavad mulle selle valdkonna detaile, millest ma aru ei saa. Aga on asju, millest ma aru saan, ja saan väga suurepäraselt aru. Ma saan väga hästi aru, kui siit... Loe lähemalt

Madis Milling: ... Hakkas mikrofon tööle. (Naer saalis.) Suur tänu! Kas see oli protseduuriline eesmärk? Aitäh! Loe lähemalt

07.12.2016 / 14:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:57 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel ÜRO rahuvalvemissioonil Liibanonis" eelnõu (331 OE) teine lugemine

Madis Milling: Austatud Riigikogu esimees! Head kolleegid! Arutluse all oleva eelnõu esitas valitsus k.a 14. novembril, esimene lugemine lõpetati 23. novembril. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks, 5. detsembriks kella 10-ks ei esitatud eelnõule ühtegi ettepanekut. Riigikaitsekomisjon arutas eelnõu enne teise... Loe lähemalt

15:03 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias" eelnõu (336 OE) teine lugemine

Madis Milling: Austatud Riigikogu aseesimees! Hea Riigikogu! Arutusel oleva eelnõu esitas valitsus k.a 14. novembril. Esimene lugemine lõpetati 23. novembril ja muudatusettepanekute esitamise tähtajaks, 5. detsembriks kella 10-ks ei esitatud ühtegi ettepanekut. Riigikaitsekomisjon arutas eelnõu enne teisele luge... Loe lähemalt

15:21 Tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (302 SE) teine lugemine

Madis Milling: Suur tänu, härra esimees! Hea kõneleja! Siin on sisulistele küsimustele saadud täna väga palju häid ja elegantse retoorikaga vastuseid, mis kahjuks on sisaldanud suhteliselt vähe informatsiooni. Aga ma küsin nüüd retoorilise küsimuse. Te olete kobareelnõust rääkides täna korduvalt öelnud seda kuuls... Loe lähemalt

Madis Milling: Suur tänu, härra esimees! Hea ettekandja! Päris selle pika ja vapralt vastu peetud küsimustelaviini alguses jäi mulle kõrvu kõlama see mõte, et sulle kohe üldse ei meeldi selles komisjonis olla, aga sa täidad oma kohust. Ja müts maha selle ees! Mina olen riigikaitsekomisjonis ja ma tean, et ma olen ... Loe lähemalt

05.12.2016 / 15:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

17:16 Arupärimine kaitsevaldkonna kulude tõhususe ja läbipaistvuse kohta (nr 268)

Madis Milling: Suur tänu, härra esimees! Hea minister! Kolleegid Vabaerakonnast muretsevad Kaitseväe hangete läbipaistvuse ja auditeerimise pärast. Arusaadavatel põhjustel ei ole kogu Kaitseväe hankeid puudutav informatsioon avalik, sest üldsusel ei ole vaja teada, kui palju me ostame 120-millimeetriseid miinipild... Loe lähemalt

23.11.2016 / 14:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

17:25 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juhitaval muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil sellesse esmakordsel panustamisel" ee...

Madis Milling: Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Omamoodi kentsakas tunne on vastsele opositsioonikaaslasele oponeerida, aga ma siiski veidi teen seda. Jaa, ma tõepoolest nõustun, hea Martin, sinuga selles mõttes, et see on n-ö igaks juhuks ette antud blankoveksel. Teisalt, kui sa soetad endale enesekait... Loe lähemalt

18:13 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel ÜRO rahuvalvemissioonil Liibanonis" eelnõu (331 OE) esimene lugemine

Madis Milling: Härra istungi juhataja! Head kolleegid! Enne kui ma lähen komisjoni otsuste juurde, saan kolleeg Ernitsa rahustuseks öelda, et detsembris sõidab riigikaitsekomisjon Liibanoni ja peale seda ma olen nõus esitama värsket infot sealse julgeolekuolukorra kohta.Aga seda eelnõu arutas riigikaitsekomisjon e... Loe lähemalt

Madis Milling: Ma saan aru, et see oli kommentaar. Ma siis ka vastan kommentaariga. Kindlasti ei ole see meile ükskõik, vähemalt minule mitte. Jah, tõepoolest, kuskil väga kaugetes paikades toimuvad konfliktid jäävad meile siin elades võib-olla kaugeks, konfliktipiirkondades rahutagamismissioonil osalemine on Ees... Loe lähemalt

Madis Milling: Komisjonis konkreetselt ÜRO Julgeolekunõukogusse pääsemine või mittepääsemine kõne all ei olnud, aga ma saan kommentaarina öelda niipalju, et igal sõjalisel operatsioonil on põhiülesanne ja kaasnevad ülesanded, samamoodi sellel missioonil. Töö ÜRO Julgeolekunõukogu alaliseks liikmeks saamise nimel ... Loe lähemalt

Madis Milling: Kui te olete Liibanoni ajalooga kursis, siis te kindlasti teate, et olukord on täna võrratult parem kui näiteks 1970-ndate lõpus või 1980-ndatel. Eesti kaitseväelased Liibanonis ei osale otseses lahingutegevuses, neil ei ole olnud otseseid lahingukontakte. ÜRO rahuvalvemissioonide ehk sinikiivrite m... Loe lähemalt

Madis Milling: Aja kokkuhoiu mõttes võiksin vastata, et komisjon seda küsimust ei käsitlenud. Aga ma proovin kiire vastuse anda. Loomulikult, igasugune missioon on ainult kasuks, see toodab eelkõige kogemusi. Missioonil käinud sõdur on Eestisse tagasi tulles potentsiaalselt hea instruktor, kes saab hakata ajateeni... Loe lähemalt

Madis Milling: Aitäh, hea pinginaaber! Ma võin sulle täie veendumusega kinnitada, et sellist tülpimust või psühholoogilist nüristumist meil kohe kindlasti ei teki. Selle eest kannab hoolt meie hea idanaaber. Loe lähemalt

18:27 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias" eelnõu (336 OE) esimene lugemine

Madis Milling: Härra aseesimees! Head kolleegid! Kõigepealt on vaja üks väike viga ära õiendada. Härra Ernitsa eelmisesse küsimusse lipsas sisse üks väike, kuid põhimõtteline ja väga oluline viga. Tegemist ei ole NATO missiooniga, vaid tegemist on ÜRO missiooniga.Aga eelnõuga pikendatakse järgmise aasta lõpuni kun... Loe lähemalt

Madis Milling: Tegemist on kahe täiesti erineva missiooniga. Kui me eelmise eelnõu puhul rääkisime rühmasuurusest üksusest koos toetuselemendiga, mis tegeleb patrullimise ja vaatlemisega ning tulevahetuste ärahoidmisega ja võib sattuda ka ise lahingutegevusse, siis käsiloleva eelnõu puhul me räägime ainult ÜRO vaa... Loe lähemalt

Madis Milling: Hea pinginaaber! Kui sa istud kaevikus ja paned kirja, kus plahvatas, siis selle nimi on taktikaline lahinguluure. Aga kui sa oled näinud mõnda dokumentaalfilmi ÜRO rahuvalvajatest, siis oled kriisipiirkondades võinud märgata selliseid valgeks värvitud vaatlustorne või võškasid – kuna sa oled armees... Loe lähemalt

Madis Milling: Jah, tõepoolest. Lihtsalt keeleline tõlgendus on selline, et konfliktijärgse jne. Liibanoni, Iisraeli, Egiptuse ja Süüria julgeolekuolukord on kirjeldamatult erinev. Väga kohmakaks läheks, kui iga riigi ette kirjutataks mingisugune lause või termin, mis kirjeldaks väga täpselt just nimelt selle rii... Loe lähemalt

21.11.2016 / 15:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:04 Peaministrikandidaat Jüri Ratasele Vabariigi Valitsuse moodustamiseks volituste andmine

Madis Milling: Suur tänu, härra istungi juhataja! Hea peaministrikandidaat! Teie koalitsioonilepingu julgeolekupoliitikat käsitlevas lõigus on selline punkt: "Eesti toetab Euroopa Liidu ja NATO ühiseid poliitikaid, mis on suunatud Ukraina suveräänsuse kaitsmisele ja territoriaalse terviklikkuse taastamisele." Mis ... Loe lähemalt

Madis Milling: Suur tänu, härra juhataja! Hea peaministrikandidaat! Te lubate koalitsioonilepingus edendada heanaaberlikke suhteid kogu meie regioonis – igati tervitatav. Me saame ju aru, et heanaaberlike suhete kriis on meil siin regioonis ainult suhetes ühe riigiga, see on Venemaa Föderatsioon. Kuidas te kavatse... Loe lähemalt

18:03 Arupärimine prokuratuuri poliitika kohta immigrantide karistamisel (nr 260)

Madis Milling: Suur tänu, härra juhataja! Hea ettekandja! Meie lähinaabritest on näiteks Rootsi selline riik, kus on teada päris mitu juhtumit, kui pagulase või sisserändaja toimepandud kuriteo puhul on juriidiliste nüansside kasutamisega üritatud vältida kohtupidamist ja seda eelkõige sellepärast, et kardetakse r... Loe lähemalt

09.11.2016 / 14:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:05 Peaminister Taavi Rõivasele umbusalduse avaldamine

Madis Milling: Suur tänu, härra juhataja! Härra peaminister! Riigikaitsekomisjoni liikmena ja Kaitseliidu ohvitserina lugesin ma umbusalduse avaldamise nõude tekstis kõige tähelepanelikumalt riigikaitset puudutavat lõiku. Kuna selle teksti autor on Keskerakond, siis ma ei saa kõigepealt mainimata jätta oma siirast... Loe lähemalt

27.10.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:06 Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (272 SE) esimene lugemine

Madis Milling: Suur tänu, härra istungi juhataja! Hea ettekandja! Ma hoomasin sinu ettekandes põhimõttelist vastuolu. Ühtepidi sa räägid, et meie ei ole siin mitte palgatöötajad, vaid valitud esinduskogu, teisalt tood aga kogu aeg võrdlusi ja kujundlikke paralleele palgatöötajate tähtajalise lepingu lõppemisega jn... Loe lähemalt

24.10.2016 / 15:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

17:52 Arupärimine Päästeameti alarahastatuse ja päästjate puuduse kohta (nr 254)

Madis Milling: Aitäh, härra istungi juhataja! Hea minister! Eestis on 115 vabatahtlikku päästekomandot. Juurde neid Päästeameti plaani kohaselt moodustada ei lubata, sest juba olemasolevate vabatahtlike päästekomandode toetamine toimub Päästeametis n-ö piiri peal. Päästeameti spetsialistid on öelnud, et kui rahast... Loe lähemalt

16.06.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:30 Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (221 SE) esimene lugemine

Madis Milling: Aitäh, härra istungi juhataja! Hea ettekandja! Ma olen oma elus näinud mitmeid koosolekuid, kus tegeldakse väga vajalike asjadega, kuid niipea, kui ruumi ilmub kaamera, algab esinemine. Milline on teie seisukoht, kas salvestiste tegemine võib mõjutada komisjonide sisulist tööd just halvemuse suunas,... Loe lähemalt

11.05.2016 / 14:00 XIII Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

20:53 Haldusreformi seaduse eelnõu (200 SE) teine lugemine

Madis Milling: Suur tänu, härra Riigikogu esimees! Hea ettekandja! Mõni aeg tagasi käis siin mitmel korral läbi Saue linna nimi. Mina kui Saue linna elanik, tõsine Saue patrioot ja Saue tuleviku pärast muretsev inimene peaksin kõigepealt täpsustama mõningaid fakte. Siin öeldi, et enamik Saue linna elanikke oli lii... Loe lähemalt

Madis Milling: Suur tänu! Härra aseesimees, mul on protseduuriline küsimus: miks aseesimees muigab? Loe lähemalt

21.03.2016 / 15:00 XIII Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:39 Arupärimine laiapõhjalise riigikaitse kohta (nr 156)

Madis Milling: Aitäh, härra esimees! Hea minister! Te ütlesite väga õigesti, seadusest lähtuvalt ja pragmaatiliselt, et vabatahtlik tegevus on vabatahtliku isiklik asi, riigikaitse on aga seadusest tulenev kohustus. Mul on endal ka kapis kaks vormi: üks on päästja oma, teine kaitseliitlase oma. Paraku pean ma pra... Loe lähemalt

Madis Milling: Austatud Riigikogu esimees! Head kolleegid! Kolleeg Mart Helme tõi siin sellise väga kena sõjaajaloolise näite, mina toon näite hoopis tänase päeva sõjandusest. Kaitseväelased on palju pragmaatilisemad inimesed kui poliitikud. Kaitseväes öeldakse lihtsalt, et kui sul on väga hea sõjaplaan, siis võ... Loe lähemalt

16.03.2016 / 14:00 XIII Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:59 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juhitaval muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil sellesse esmakordsel panustamisel" ee...

Madis Milling: Austatud Riigikogu esimees! Head kolleegid! Ma jagan kolleeg Helme muret muutunud julgeolekuolukorra pärast. Tõepoolest, selline asi, nagu härra Helme mainis, Georgia sõduritega juhtus. Küll aga Eesti missioonisõdurite pärast ma nii väga mures ei oleks, sest kuni 50 meie võitlejat kusagil mujal maai... Loe lähemalt

15:54 Autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (163 SE) teine lugemine

Madis Milling: Suur tänu! Võib-olla on mul täiesti asjatundmatu küsimus, aga ma küsin siiski. Sa mainisid siin redaktsioonilist muudatust, eelnõusse toodi sõna "üleeuroopaline" või midagi taolist. Minu küsimus on, kas see toob selgust ka selles, et – julgen väita – 80% meie tarbitud muusikast on pärit hoopistükkis... Loe lähemalt