Kalender

Vali ajavahemikAva kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista
Stenogrammid: 134Ava/Sulge kõik
23.10.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:15 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE) esimene lugemine

Liina Kersna: Suur tänu, hea juhataja! Austatud minister! Mina sotsiaalkomisjoni liikmena küll päris hästi aru ei saa, kuidas sotsiaalvaldkond on oluliselt vahendeid juurde saanud. Näiteks küsis Sotsiaalministeerium 4 miljonit eurot vaimse tervise valdkonna edendamiseks, sai null eurot. Pikaajalise hoolduse progr... Loe lähemalt

Liina Kersna: Suur tänu, hea eesistuja! Austatud minister! Mulle väga meeldib, kui te ütlete, et riigieelarve on valikute küsimus. Loomulikult on. Mulle meeldib ka see, et me peaksime iga summa puhul mõtlema, kas me saaksime selle eest midagi rohkem või paremini teha. Taas kord on valitsus eelarvesse planeerinud ... Loe lähemalt

23.10.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

n13:40 Lähisuhtevägivalla ohvrite toetamine

Liina Kersna: Aitäh, hea juhataja! Austatud minister! Möödunud aastal kiideti heaks tsiviilkohtumenetluse muudatus, mille tegemisel rõhutati vajadust laste eestkoste ja suhtlusõiguse määramisel arvestada lapsevanema vägivaldsusega lapse või teise vanema suhtes. Üle Eesti eri piirkondades naiste tugikeskuste, ohvr... Loe lähemalt

Liina Kersna: Suur tänu! Ja suur tänu ka vastuse eest! Seda on rõõm kuulda, et kohtunikud soovivad kasutada võimalust ennast sel teemal veidikene harida. Me oleme näinud, et prokuratuuris on süsteemsed koolitused prokuröridele, kes selle valdkonnaga tegelevad, ja see on tõesti prokuratuuris teadlikkust kasvatanud... Loe lähemalt

16.10.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

12:31 Kaasvastutaja roll

Liina Kersna: Suur tänu, hea eesistuja! Austatud minister! Eelmise aasta novembrist kuni maikuuni käis koos Haridus- ja Teadusministeeriumi kokkukutsutud töörühm, mille eesmärk oli kaasajastada koolieelse lasteasutuse riiklikku õppekava. Sellesse töörühma olid kaasatud erinevad aineühendused, Tallinna ja Tartu Ül... Loe lähemalt

Liina Kersna: Suur tänu! Peamine kriitika tänase tööversiooni kohta on see, et see on väga õpetajast lähtuv. Selles töödokumendis antakse õpetajale lausa detailseid metoodilisi juhendeid, kuidas ja mida lapsele õpetada, mis üldiselt ei ole aga kaasaegse õpikäsitlusega kooskõlas. Minu küsimus on, et millised suuni... Loe lähemalt

26.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:05 Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (14 SE) esimene lugemine

Liina Kersna: Aitäh, hea eesistuja! Austatud ettekandja! Ma jätkan toitjakaotuspensioni teemal. Me oleme seda teemat õiguskantsleri ettepanekul tõesti ka sotsiaalkomisjonis arutanud. Tegelikult tunnistab probleemi ka Sotsiaalministeerium, kes on lubanud olukorda parandada. Ma saan aru, et tegelikult ei ole küsimu... Loe lähemalt

Liina Kersna: Suur tänu, hea eesistuja! Austatud ettekandja! Minu küsimus puudutab jätkuvalt toitjakaotuspensioni. Kas see teema oli teil komisjonis arutlusel ja kas valitsus möönis, et see on probleem, et me praegu maksustame ka toitjakaotuspensioni? Loe lähemalt

25.09.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

16:26 Karistusseadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse (Euroopa Liidu finantshuvide kaitse direktiivi ja alaealiste menetlusõiguste direktiivi ülevõtmine) eelnõu (50 SE) esimene lugemine

Liina Kersna: Suur tänu! Mina tahaksin küsida alaealistest ohvrite kohta, kes on sattunud kriminaalmenetluse keskele. Euroopas on väga levinud lastemaja teenus, mille raames toetatakse seksuaalselt kuritarvitatud või selle kahtlusega lapsi. Lastemaja on keskkond, mis on loodud väga lapsesõbralikuna ja kus tehakse... Loe lähemalt

25.09.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:33 Eestikeelne haridus

Liina Kersna: Suur tänu! Austatud minister! Loen seaduseelnõu 57 teksti. Siin on öeldud, et kui isik on omandanud eesti keeles põhi-, kesk- või kõrghariduse või sooritanud põhikooli või gümnaasiumi lõpetamisel eesti keele eksami vähemalt B1-tasemel, siis on eesti keele eksam sooritatud ka kodakondsuse mõttes. Põh... Loe lähemalt

13:49 Hindamine

Liina Kersna: Suur tänu! Austatud minister! "Elukestva õppe strateegia 2020" ütleb, et õppija tulemuslikkuse hindamisel liigub rõhuasetus kujundavale hindamisele, mis toetab õppimist ja iga õppija individuaalset arengut. Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus ütleb, et lapsi hinnatakse üldiselt viiepallisüsteemis, kuid ... Loe lähemalt

Liina Kersna: Aitäh teile vastuse eest! Ma olen käinud enam kui 80 koolis. Enamasti toovad õpetajad selle jaburduse välja ja ütlevad, et tehke see ometi korda. Kas võiks olla nii, et me esimese sammuna muudame ära vähemalt selle, et kui laps vahetab esimeses või teises kooliastmes kooli, siis ei peaks panema neid... Loe lähemalt

24.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:46 Ülevaade avaliku teenistuse 2018. aasta aruandest

Liina Kersna: Aitäh, austatud juhataja! Hea minister! Ülle Madise avaldas alles hiljuti siinsamas Riigikogu puldis sügavat muret selle pärast, et riik justkui ei väärtusta eesliinil töötavaid ametnikke. Eelkõige rääkis ta sotsiaal- ja lastekaitsetöötajatest. Kui ma vaatan nüüd seda aruannet, siis näen, et näiteks... Loe lähemalt

12:00 Kodakondsuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (57 SE) esimene lugemine

Liina Kersna: Aitäh, hea juhataja! Austatud minister! Riigivalitsemises peetakse etteaimatavust üldiselt väga oluliseks. Mulle tundub, et hariduses peaks etteaimatavus olema eriti kõrgelt väärtustatud. Ent tänavu septembri alguses pani riik õpetajad üheksandike ette teadmatuses, kuidas need üheksandikud kooli lõp... Loe lähemalt

Liina Kersna: Aitäh, hea juhataja! Austatud minister! Ilmselgelt kehtestab meil õppekava riik ja riigil peaks olema võimalus jälgida, kuidas seda õppekava täidetakse ja millised on tulemused. Nii nagu teie ütlete: selleks, et koole aidata. Kui ma nüüd loen sellest eelnõust, et põhikooli lõpetamise tingimused keht... Loe lähemalt

23.09.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:05 Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (58 SE) esimene lugemine

Liina Kersna: Aitäh! Austatud minister! Me menetleme siin täna kodakondsuse seaduse muudatust ja me hakkame ka homme menetlema kodakondsuse seaduse muudatust ja te olete korduvalt ka viidanud homsele eelnõule. Ma tuletan teile meelde, et teie erakonnakaaslased on saatnud kultuurikomisjonile homse eelnõu kohta kir... Loe lähemalt

Liina Kersna: Aitäh! Ma siiski küsin uuesti oma küsimuse, sest te ei vastanud minu küsimusele. Ma küsisin, et milline on teie erakonna seisukoht homme menetlusele tuleva PGS-i ja kodakondsuse seaduse muutmise teemal. Valitsus on selle eelnõu saatnud Riigikokku, teie olete valitsuserakonna esimees, ja samal ajal t... Loe lähemalt

17.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:02 Õiguskantsleri 2018.–2019. aasta tegevuse ülevaade

Liina Kersna: Aitäh! Hea õiguskantsler! Lugesin teie tööaruandest, et ka teie poole on pöördunud lapsevanemad, kes hoolimata kehtivast suhtluskorrast ei näe oma lapsi. Mina tean ühte ema, kes poolteist aastat ei ole oma last näinud, kuigi on kohtu määratud suhtluskord. Ma saan aru, et see ei ole üksikjuhtum, et... Loe lähemalt

16.09.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:54 Arupärimine Eesti viipekeele tõlke kättesaadavuse kohta (nr 2)

Liina Kersna: Aitäh! Teie vastustest koorus välja mitmeid probleeme, mis seda valdkonda iseloomustavad. Nagu te ütlesite: kõrghariduse rahastamine, õpilaste või noorte vähene huvi selle eriala vastu, ja siis te tõite välja ka viipekeeletõlgi teenuse raskesti kättesaadavuse. Mulle tundub, et tegelikult see viimane... Loe lähemalt

11.09.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:05 Omastehooldus

Liina Kersna: Aitäh! Austatud peaminister! Tõesti, hooldekodutasu on inimese jaoks reeglina väga kõrge. Samas, hooldekodud on hädas tööjõupuudusega. Näiteks, oktoobri alguses on mind ka kutsutud ümarlauale Võrus, kus töötukassa ja hooldekodude juhid tulevad kokku, et arutleda tõsise tööjõupuuduse teemal. Väide ... Loe lähemalt

30.08.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , Riigikogu erakorraline istungjärk Vaata täpsemalt

10:07 44 Riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks peaminister Jüri Ratasele

Liina Kersna: Aitäh! Te rääkisite meile täna taas hooliva ja sidusa ühiskonna loomisest kõigi jaoks. Mis te arvate, kas naistearstid, lastekaitsjad, ajakirjanikud, teadlased, Tallinna Ülikooli vilistlased, politseiametnikud – kas nemad tunnevad ka, et nad kuuluvad Eestis nende kõigi hulka, kes väärivad hooliva... Loe lähemalt

Liina Kersna: Aitäh! Te tsiteerisite president Lennart Merd, kes on öelnud, et riik sünnib valude ja vaevadega. Tõesti, riigi arengu nimel on mõned valud ja vaevad põhjendatud. Mulle isiklikult tundub, et teie juhitud valitsus on teinud haiget mitmetele ühiskonnagruppidele, kes ei ole seda valu ja vaeva ära teeni... Loe lähemalt

12.06.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:28 EKRE retoorika

Liina Kersna: Aitäh! Austatud peaminister! Nädal aega tagasi siinsamas infotunnis te kordasite oma mõtet, et kedagi ei tohi solvata, kedagi ei tohi halvustada. Ometi loeme meediast, kuidas teie valitsuse ministrid nimetavad naistearste mõrvariteks ja ajakirjanikke marutõbisteks koerteks. Värskeim väljend on, et t... Loe lähemalt

Liina Kersna: Aitäh! Härra peaminister! Te olete öelnud, et ühel hetkel peab see lõppema ja et teie koalitsioonipartneril on kohanemisaeg. Kas te võiksite palun täpsustada, kui pikk on ühe koalitsioonipartneri kohanemisaeg, kas me räägime kuudest, aastatest või päevadest? Millal me võime eeldada, et need solvavad... Loe lähemalt

13:39 Eesti Vabariigi maine

Liina Kersna: Aitäh! Te kasutasite kaks korda väga jõuliselt väljendit, et koduseid probleeme on kodust välja tassitud. Kes neid siis tassib sinna välja? Kas tassija on teie koalitsioonipartner, kes Riigikogu saalis teeb kahemõttelisi märke, kui diplomaatiline korpus ja välisajakirjanikud peale meie enda ajakirja... Loe lähemalt

04.06.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:10 Riigikohtu esimehe ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta

Liina Kersna: Suur tänu! Suur tänu ka väga huvitava ettekande eest! Tänane koalitsioon on lubanud seada sisse loosiga kodanike seast valitavad kriminaalmenetluse rahvakohtunikud ning kaaluda rahvakohtunike kaasamist ka perekonnaõigusesse. Mind väga huvitab, kuidas teie suhtute rahvakohtunike kaasamisse just per... Loe lähemalt

03.06.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:38 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (30 SE) esimene lugemine

Liina Kersna: Suur tänu! Teie eelnõu järgi peaks õlle-, siidri- ja kange alkoholi aktsiis 25% langema, aga välja on jäänud veiniaktsiisi langetamine. Kas te palun põhjendaksite seda valikut, miks vein välja jäi? Loe lähemalt

Liina Kersna: Aitäh! Ma saan aru, et te ei taha üldse diskussiooni avada, aga ma siiski püüan diskussiooni arendada. Meil on järgmine päevakorrapunkt samuti alkoholiaktsiiside alandamise eelnõu, selle on esitanud Reformierakond. Kas te palun põhjendaksite, miks koalitsiooni esitatud eelnõu on kuidagi parem kui Re... Loe lähemalt

18:17 Siseminister Mart Helmele umbusalduse avaldamise arutamine

Liina Kersna: Suur tänu! Teie valdkonda kuulub tõesti lähisuhtevägivalla ennetamise temaatika. Täna ma kuulsin, et juulikuus te esitlete lähisuhtevägivalla ennetamise tegevuskava. Hiljuti kirjutas teie abikaasa, meie kolleeg, Delfis, et lähisuhtevägivalda aitaks ennetada, kui me pöörduksime tagasi traditsioonilis... Loe lähemalt

Liina Kersna: Suur tänu! Tõesti, te olete hetkel siseminister ja teie haldusalasse jääb lähisuhtevägivalla ohvrite toetamine. Te tunnistate siin kõigi meie ees, et te ei tea lähisuhtevägivalla toimumisest mitte midagi. Mul on hea meel teile öelda, et järgmine nädal toimub Riigikogus lähisuhtevägivalla teemal koo... Loe lähemalt

30.05.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:04 Riigikogu otsuse "Eesti keele õppe arengu probleemkomisjoni moodustamine" eelnõu (3 OE) teine lugemine

Liina Kersna: Suur tänu! Ma jätkan Maris Lauri algatatud teemat. Kas te siiski võiksite meile enne hääletamist üle korrata, mis probleem meil on eesti keele õppe arenguga? Mis probleemi te täpsemalt lahendate?  Loe lähemalt

Liina Kersna: Suur tänu! Need ülesanded, mida te meile siin sellest eelnõust ette lugesite, on väga otseselt kultuurikomisjoni pärusmaa. Mind huvitabki, miks ei võiks nende teemadega tegeleda alaline komisjon, kultuurikomisjon. Millist lisandväärtust see probleemkomisjon võiks anda selle väidetava probleemi lahen... Loe lähemalt

15.05.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:19 Siseministri haldusalas toimuv

Liina Kersna: Aitäh! Ma kõigepealt lükkan ümber ühe valeväite, mida te olete korduvalt kasutanud. Sel aastal on naiste varjupaikade rahastamine läbi aegade kõige suurem, naiste varjupaigad saavad esimest korda oma tegevuseks ühe miljoni. Nii et väide, nagu kusagil oleks naiste varjupaikade rahastust vähendatud, e... Loe lähemalt

08.05.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

12:02 Välispoliitika

Liina Kersna: Aitäh, hea juhataja! Austatud välisminister! Kindlasti saate te igal hommikul enda postkasti ülevaate välismeedias toimuvast – sellest, mida kirjutavad rahvusvahelised mõjukad väljaanded Eestist. Minu küsimus on: kas need ülevaated teevad teid murelikuks? Kas teid teeb murelikuks, et need asjad, mid... Loe lähemalt

12:40 Valitsuskoalitsiooni ühtne sotsiaalpoliitika

Liina Kersna: Suur tänu, hea juhataja! Austatud minister! Me oleme siin saalis korduvalt kuulnud peaministri kinnitust, et valitsuse väärtusi kajastab eelkõige koalitsioonileping, valitsusliikmete reaalsed sõnad nagu ei loeks. Valitsuse esimesel pressikonverentsil kuulsime, kuidas siseminister ütles, et tema jaok... Loe lähemalt

Liina Kersna: Suur tänu! Austatud minister! Ma loodan, et te saite ise ka nüüd aru, mida te praegu tegite. Te ütlesite Riigikogu saalis meile kõigile silma vaadates, et valitsusliikme sõnad ei tähenda tänasel päeval mitte midagi. Valitsusliige võibki pressikonverentsil rääkida süüdimatult ükstapuha mida, sest olu... Loe lähemalt

07.05.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:02 Eesti Panga 2018. aasta aruanne

Liina Kersna: Aitäh! Suur tänu ka minu poolt, härra Hansson, teie ametiaeg oli väga sisukas ja te väljendusite alati selge sõnaga! Aga küsimus puudutab välistööjõudu. Uus valitsus on vähemalt sõnades lubanud oluliselt karmistada kolmandatest riikidest tulnud tööjõu kasutamist Eestis. Kuidas teie hindate, milline... Loe lähemalt

17.04.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:02 Peaministrikandidaat Jüri Ratasele volituste andmine Vabariigi Valitsuse moodustamiseks

Liina Kersna: Aitäh! Austatud Jüri Ratas! Te olete korduvalt kinnitanud, et loodava koalitsiooni liikmed leppisid juba koalitsiooni moodustamiseks peetud konsultatsioonide avapäeval kokku, et valitsuse loomiseni jõudmise korral seisab see sidusa salliva ühiskonna eest. Ilus eesmärk, igal peaministril tõenäoliselt... Loe lähemalt

Liina Kersna: ... või saabki selliste väljaütlemistega luua sidusat ühiskonda? Loe lähemalt

Liina Kersna: Aitäh! Loe lähemalt

Liina Kersna: Aitäh! Austatud Jüri Ratas! Te olete korduvalt viidanud koalitsioonilepingule, justkui oleks koalitsioonileping ainuke reaalsus või teile vähemalt tunduks, et koalitsioonileping on rohkem reaalsus kui avalikel positsioonidel olevate poliitikute sõnad. Need on nagu vähem reaalsed. Minu küsimus on: ka... Loe lähemalt

12.02.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:05 Olulise tähtsusega riikliku küsimusena välispoliitika arutelu

Liina Kersna: Suur tänu, hea eesistuja! Austatud minister! Te viitasite oma ettekandes korduvalt strateegilisele kommunikatsioonile. Aastaid tagasi, kui mul oli au töötada valitsuskommunikatsiooni direktorina, sai tehtud ettevalmistusi selleks, et riigi strateegiline kommunikatsioon oleks tugevam. Täna on valitsu... Loe lähemalt

31.01.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:08 Riigikogu otsuse "Villu Kõve Riigikohtu esimehe ametisse nimetamine" eelnõu (796 OE) esimene lugemine

Liina Kersna: Suur tänu! Viimasel ajal olen ma peaaegu igal nädalal saanud kõne mõnelt lapsevanemalt, kes on politsei, prokuratuuri ja naiste varjupaikade toel lahkunud vägivaldsest suhtest ning jõudnud lahutusega kohtusse. Kohus on aga määranud lapse hooldajaks vägivaldse vanema. Nende lapsevanemate hinnangul ei... Loe lähemalt

30.01.2019 / 13:00 XIII Riigikogu , IX Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:23 Haldusala riigihanked

Liina Kersna: Aitäh, hea juhataja! Austatud minister! Eile sai avalikkus tänu Postimehe ajakirjaniku Aivar Pau tähelepanelikule tööle teada, et riik on välja kuulutanud 8 miljoni euro suuruse hanke kurikuulsa SKAIS2 arendamiseks. Olgu meelde tuletatud, et vaid kolmveerand aastat tagasi sõlmis riik 10 miljoni euro... Loe lähemalt

Liina Kersna: Eilses "Aktuaalses kaameras" ütles Sotsiaalkindlustusameti direktor, et neid uusi arendusi on vaja eelkõige vanemahüvitise- ja pensionisüsteemi muudatuste elluviimiseks. Mäletan tõesti, et sotsiaalkomisjonis me oleme mõlemat eelnõu menetlenud. Ja seletuskirjades oli tõepoolest kirjas, et see nõuab k... Loe lähemalt

23.01.2019 / 13:00 XIII Riigikogu , IX Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:17 Hariduspoliitika

Liina Kersna: Aitäh, hea eesistuja! Austatud minister! Üldiselt hoitakse haridusmaastikul au sees professionaalset autonoomsust, nii et koolid saavad ise otsustada, kuidas õppimist korraldada. Mul aga on täna külas koolijuhid Valgamaalt. Valgas on nii eestikeelne kui venekeelne põhikool ja trend näitab, et veneke... Loe lähemalt

13:47 Haldusreformi mõju sotsiaalteenuste osutamisele

Liina Kersna: Suur tänu! Eile toodi sotsiaalkomisjonis välja fakt, et kohalike omavalitsuste eelarvetes on sotsiaalkaitsele kulutatav summa või protsent vähenenud, hoolimata sellest, et meil on vananev rahvastik. Ja väga tihti me kuuleme Sotsiaalministeeriumist, et sotsiaalteenusteks mõeldud raha, mida kohalikud ... Loe lähemalt

13.12.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:08 Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (709 SE) esimene lugemine

Liina Kersna: Aitäh, hea juhataja! Austatud ettekandja! Kas te palun tuletaksite sellele saalile meelde, mis riikides on praegu lubatud sünnijärgsetele kodanikele topeltkodakondsus ja mis riikides ei ole? See tähendab, millisesse väärtusruumi me praegu oma seadusega kuulume?  Loe lähemalt