Kalender

Vali ajavahemikAva kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista
Stenogrammid: 124Ava/Sulge kõik
11.12.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:26 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE) kolmas lugemine

Kersti Sarapuu: Austatud juhataja! Head kolleegid! Oleme jõudnud Riigikogu istungjärgu kõige olulisema eelnõu ehk järgmise aasta riigieelarve kolmanda lugemiseni. Eelarvekulude ja investeeringute maht on 11,6 miljardit eurot ja tulude maht 11,8 miljardit eurot. Kulud kasvavad võrreldes aastaga 2,1% ehk 236 miljonit... Loe lähemalt

Kersti Sarapuu: ... sotsiaalse rehabilitatsiooni, erihoolekande ja asendushoolduse spetsialistide palgad keskmiselt 2,5%. Jätkub ka tervisehoiutöötajate palgatõus. Palgakokkuleppe tagamiseks eraldab riik 50 miljonit eurot. Meie rõõmuks ei jää sotsiaalvaldkonna arengute varju teiste valdkondade head uudised. Ikka m... Loe lähemalt

19.11.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:02 Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Maksusüsteem – kuidas edasi?" arutelu

Kersti Sarapuu: Lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid ja külalised! Tänane arutelu siin Riigikogu saalis toimub suuresti tänu peaminister Jüri Ratase üleskutsele arutada laiemalt meie maksusüsteemi ja maksukoormust. Keskerakonna fraktsioon toetab seda mõtet ning just seetõttu oleme toonud maksude teema täna o... Loe lähemalt

Kersti Sarapuu: Aitäh, kolleeg Aivar Sõerd! Tegelikult, kui sa panid tähele ja kuulasid tänast ettekannet, siis me ei räägi maksude tõstmisest. Tänane teema ei ole maksude tõstmine. Praegu me peaksime vaatama, kuidas me saaksime korrastada maksusüsteemi, et meie majandus oleks ka järgmistel aastatel jätkusuutlik ja... Loe lähemalt

Kersti Sarapuu: Aitäh, hea küsija! Tegelikult, olles ise olnud kohaliku omavalistuse juht kokku ligi 11 aastat, ma olen väga hästi näinud, mismoodi kujuneb kohaliku omavalitsuse tulubaas. Põhilise osa sellest moodustab füüsilise isiku tulumaks, mingil määral maamaks. Loomulikult maapiirkondades – eriti kui me jätam... Loe lähemalt

Kersti Sarapuu: Aitäh, lugupeetud Ivari Padar! Me oleme selle teemaga alles alustanud. Muide, meil tõesti toimus eelmisel reedel ka niisugune maksuhommik, kus me proovisime juba esimestena teha töögruppides arutelusid maksuteemade üle, erinevate maksupakettide üle. Aga sinnamaani, mis puudutab Euroopa Liidu maksusi... Loe lähemalt

Kersti Sarapuu: Aitäh, Jüri Jaanson! Alustan sellest, mida sa väitsid, et Kaja Kallase debati teema löödi liiga kiiresti laualt maha ja võib-olla oleks pidanud selle üle rohkem arutlema. Ma arvan, et kindlasti oleks pidanud arutlema, nii nagu me tänagi viskame õhku niisuguseid küsimuste puntraid. Aga tahan siinjuur... Loe lähemalt

Kersti Sarapuu: Aitäh, Marko, väga hea küsimuse eest! Ma arvan, et tegelikult tõesti me näeme seda küll oma riigis, et säästmisele tuleks küll tähelepanu pöörata, aga see on ka selge, et me ei saa säästa lõpmatuseni. Järelikult me peame ikka tegelema sellega, et meie maksusüsteem oleks esiteks rohkem võrdsem – prae... Loe lähemalt

Kersti Sarapuu: Aitäh väga hea küsimuse eest! Tegelikult see on olnud viimaste aastate kõneteema absoluutselt igal pool maapiirkondades, kus me oleme külastanud ettevõtteid ja asutusi. Meil on Euroopast võtta ka päris häid näiteid. Kui me võtame näiteks väikeettevõtjatesse suhtumise Lätis, siis seal on olnud ju mit... Loe lähemalt

Kersti Sarapuu: Aitäh, lugupeetud Annely! Kuna aeg on läbi, vastan lihtsalt: ei ole sahtlisse pannud.  Loe lähemalt

13.11.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:30 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE) teine lugemine

Kersti Sarapuu: Hea juhataja ja väga head kolleegid! Oleme jõudnud järgmise aasta riigieelarve teisele lugemisele. Esimesel lugemisel lubas opositsioon eelnõu kohta esitada oma konstruktiivsed parandusettepanekud. Kuna muus osas on dokument endisel kujul, siis keskendun ma opositsiooni muudatusettepanekutele, mida ... Loe lähemalt

23.10.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:15 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE) esimene lugemine

Kersti Sarapuu: Austatud juhataja! Lugupeetud kolleegid! Soovisin küll ka ministrile öelda "lugupeetud minister", et teda tunnustada viis ja pool tundi kestnud vastamise eest, mis möödus heatujuliselt ja väga konkreetselt vastates. Tänane riigieelarve arutelu on olnud pikk ning põhjalik. Ega ilmaasjata ei öelda, et... Loe lähemalt

Kersti Sarapuu: Omavalitsuste tulud ulatuvad 2020. aastaks 2,3 miljardi euroni, sealjuures viimase kahe aastaga on omavalitsuste tulud kasvanud 27%. Kiirele tulude kasvule on kaasa aidanud maksuraha hea laekumine ja tasandusfondi laekumised aastatel 2018–2021 täiendavalt 185 miljonit eurot. 2020. aastal laekub omav... Loe lähemalt

25.09.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:50 Peaminister Jüri Ratase poliitiline avaldus seoses 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu üleandmisega

Kersti Sarapuu: Hea istungi juhataja! Lugupeetud kolleegid! Hea peaminister! Täna valitsuse poolt Riigikogule üle antud 2020. aasta riigieelarve on oma prioriteetidelt sarnane kahe eelmisega ehk suuname tähelepanu eelkõige Eesti elu kitsaskohtadele. Eesmärke on küll palju, kuid nende seast paistab väga selgelt silm... Loe lähemalt

Kersti Sarapuu: Liigume selles suunas, et sildistatud raha asemel saavad omavalitsused ise otsustada, millistesse valdkondadesse vahendeid suunata. Just kohapeal teatakse kõige paremini, milliseid teenuseid, millisel tasemel enim vajatakse. Kohalike omavalitsuste sissetulekud ulatuvad järgmisel aastal üle 2,3 milja... Loe lähemalt

18.09.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

12:19 Maksudogmad

Kersti Sarapuu: Aitäh, lugupeetud esimees! Väga austatud peaminister! Järgmisel nädalal annab valitsus Riigikogule üle riigieelarve. Tõsi on see, et väga palju on viimastel kuudel olnud juttu eri valdkondadest, mis kõik vajaksid lisaraha. Kui vaadata Rahandusministeeriumi suvist majandusprognoosi, siis 2019. aasta ... Loe lähemalt

Kersti Sarapuu: Aitäh! Aastaid on nii mõnigi erakond üritanud teha Eestist nn õhukest riiki. Küll on räägitud eraravikindlustusest, madalatest maksudest, teenuste tsentraliseerimisest Tallinnasse ja Tartusse. Ometi oleme riigina tahtnud jõuda järele just Põhjamaadele. Alles ütlesite siin, et maksukoormus on Põhjama... Loe lähemalt

13.06.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:10 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (30 SE) kolmas lugemine

Kersti Sarapuu: Lugupeetud juhataja! Head kolleegid! Alkoholiaktsiisil on kaks suuremat eesmärki või sammast, millele tugineb kogu tema olemus. Esimene ja kõige olulisem eesmärk on loomulikult rahva tervis. Meie eesmärk on endiselt, et Eesti inimesed tarbiksid vähem alkoholi ja hoiaksid enda tervist. Samas tuleb te... Loe lähemalt

07.05.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:02 Eesti Panga 2018. aasta aruanne

Kersti Sarapuu: Austatud istungi juhataja! Lugupeetud Eesti Panga president! Head kolleegid! Keskerakonna fraktsioon tänab Ardo Hanssonit nii tänase ettekande kui ka aastate jooksul Eesti Panga presidendina tehtud töö eest! Sellesse aega jääb nii rõõme kui ka muresid. Ühe 2018. aasta märksõnana jäävad paljudele Ee... Loe lähemalt

19.02.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:16 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Eesti maksusüsteemi tulevik" arutelu

Kersti Sarapuu: Austatud esimees! Head kolleegid! Üle 20 aasta Eestis kehtinud maksusüsteem on jõudnud oma loomuliku lõpuni ning oleme järk-järgult üle minemas astmelisele tulumaksule. Seeläbi on paranenud madala ja keskmise sissetulekuga inimeste igapäevane toimetulek. Seni on maksustatud ka tulu, millega pole või... Loe lähemalt

Kersti Sarapuu: ... peame edasi liikuma. Tartu Ülikooli majandusteooria dotsendi Viktor Trasbergi hinnangul on proportsionaalne tulumaks põhiline asjaolu, mis takistab sisuliste maksureformide läbiviimist. Majandusteadlase sõnul ei ole jäänud ühtegi teoreetilist ega praktilist argumenti sellise ebaefektiivse maksus... Loe lähemalt

14.02.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:01 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Infojulgeolek, sellega seotud ohud demokraatiale ja õigusriigile" arutelu

Kersti Sarapuu: Aitäh, lugupeetud esimees ja hea Helen! IT-õigus on meil üsna uus ja aktuaalne valdkond, millega Eesti riigis praegu tegeletakse. Sa oled üks selle õppe- ja teadusprogrammi loojatest. Kas sa oskad öelda, kas on võimalik esmaseid tulemusi selle programmi rakendamisel mõõta, ja kui on, siis millised n... Loe lähemalt

12.02.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:05 Olulise tähtsusega riikliku küsimusena välispoliitika arutelu

Kersti Sarapuu: Lugupeetud juhataja! Head kolleegid! Mõni kuu vähem kui kolm aastat on möödas olukorrast, mis on toonud Euroopa Liitu suurel määral ebakindlust ning segadust. 2016. aastal hääletas Briti rahvas Euroopa Liidust lahkumise poolt. Täna teame, et esialgne eufooria on paljudel asendunud muremõtetega. Ko... Loe lähemalt

24.01.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:01 Euroopa Liidu kodaniku seaduse ja teiste seaduste täiendamise seaduse (Ühendkuningriigi väljaastumine Euroopa Liidust) eelnõu (781 SE) esimene lugemine

Kersti Sarapuu: Aitäh, lugupeetud juhataja! Hea minister, kas te oskate öelda, kuidas mõjutab Brexit Lõuna-Hispaanias end sisse seadnud inglise pensionäre? Kas teil on mingeid andmeid selle kohta? Kuidas see mõjutab kinnisvaraturge?  Loe lähemalt

20.12.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:08 Jõuluvana

Kersti Sarapuu: Aitäh, hea jõulumees, meil on väga hea meel just selle tooli üle. Kuna järgmine kord on meil rohkem liikmeid fraktsioonis, siis võib-olla toolidest tuleb puudus, saame seda ka kasutada. Nii et aitäh! Loe lähemalt

Kersti Sarapuu: Igatahes suur aitäh sulle, jõulumees! Loe lähemalt

21.11.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

16:00 2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (700 SE) teine lugemine

Kersti Sarapuu: Austatud Riigikogu juhataja! Lugupeetud kolleegid! Eesti inimestele julgustuseks ja innustuseks püsib valitsuskoalitsioon koos, et teha Eesti inimestele häid otsuseid. Järgmise aasta riigieelarve eelnõu eesmärk on suurendada Eesti inimeste heaolu. Ja mul on hea meel, et teist aastat järjest on tõep... Loe lähemalt

Kersti Sarapuu: Kuna komisjoni esimehele esitatud küsimustes oli palju juttu piirikaubandusest, siis mul on hea meel teile meelde tuletada, mida siis endine peaminister Taavi Rõivas valitsuse pressikonverentsil 25. veebruaril 2016 ütles, õigustades alkoholiaktsiisi järsku tõstmist: "... kui me tahame reaalselt, et ... Loe lähemalt

14.11.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:30 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (699 SE) teine lugemine

Kersti Sarapuu: Lugupeetud juhataja! Head kolleegid! Teisipäeval, 6. novembril toimus rahanduskomisjonis teiseks lugemiseks valmistumise arutelu. Sinna olid kutsutud ka Rahandusministeeriumi tolli- ja aktsiisipoliitika osakonna peaspetsialist Heidi Vessel, fiskaalpoliitika osakonna analüütik Kadri Klaos ning Majan... Loe lähemalt

Kersti Sarapuu: Vähemalt sellel ja ka eelmisel komisjoni istungil seda teemat ei puudutatud.  Loe lähemalt

Kersti Sarapuu: Tegelikkuses meie võimule tulles gaasiaktsiisi ei tõstnud – seda tõstsite teie. Reformierakond tõstis seda juba aastal 2014. Nii et põhiline osa sellest aktsiiside tõstmisest sai ikkagi siis alguse.  Loe lähemalt

Kersti Sarapuu: Aitäh, lugupeetud Aivar! Ma tahan öelda seda, et ma mäletan väga hästi, kuidas see aktsiiside tõus sai alguse just 2014. aasta otsustest ja 2015. aastal hakkasid kõik aktsiisid tõusma. Ma võin tõesti südamerahuga öelda, et aastatel 2016 ja 2017 jäid diislikütuse aktsiisid edasi tõstmata just nimelt ... Loe lähemalt

Kersti Sarapuu: Väga konkreetselt nendest teemadest komisjonis juttu ei olnud. Küll aga on selge see, et lähiaastatel piirikaubandust väga palju vähendada ei ole võimalik. Sellest on saanud nagu moeasi: kõik tahavad korra ikka nendessamades alkoholikauplustes ära käia. Loomulikult on ka kaup just lõuna pool, meie n... Loe lähemalt

Kersti Sarapuu: Aitäh, lugupeetud Urve! Tegelikult seda komisjonis muidugi niisugusest aspektist ei vaadatud. Aga ma alles eile ja üleeile lugesin ajakirjandusest, et alkoholi tarbimine on vähenenud. Nii et ei teagi, keda siis rohkem uskuda.  Loe lähemalt

Kersti Sarapuu: Aitäh, lugupeetud Peeter! Meile anti väga ilusti ülevaade, et niimoodi muudatusi ei algatata, selle kohta tuleks teha uuring. Ja ei välistatud seda, et see ükskord ka töösse võetakse. Ma loen siit, et ettepanek oli tõesti selline, et põlevkivikütteõli tootmisel oleks võimalik kuni 30% ulatuses kasut... Loe lähemalt

Kersti Sarapuu: Aitäh, Jürgen! Ma praegu ei oska sellele küsimusele vastata.  Loe lähemalt

Kersti Sarapuu: Aitäh sulle! Seaduseelnõu tegemisel on iga uue suurema sätte loomiseks ikkagi ettevalmistust vaja. Nende rehvide toorainena kasutuselevõtmine tähendaks päris suuri muutusi. Arutletakse ka selle teema üle, et täpselt samuti saaks kütteõli koostises alternatiivseid vahendeid kasutada. Nii et ma arvan,... Loe lähemalt

Kersti Sarapuu: Aitäh, Peeter! Kuna mina ei ole kirjanik ja võib-olla ka kõige parem sõnasepp mitte, siis ma ei oska selle kohta midagi öelda. Tema lasteraamatud on väga-väga toredad ja väga populaarsed, meeldivad kõigile inimestele. Ma võin veel seda öelda, et rahanduskomisjoni esimees tihtipeale võitlebki selle e... Loe lähemalt

Kersti Sarapuu: Aitäh, Inara! Need tähelepanekud on tõesti väga-väga õiged. Kui me oleme käinud Valgas ja Viljandis, küllaltki piiriäärsetes omavalitsustes inimestega kohtumas, siis nad on öelnud, et me ei julge kõva häälega rääkidagi, et me käime ka üle piiri söögikraami või midagi muud ostmas. Esiteks on need poe... Loe lähemalt

Kersti Sarapuu: Aitäh, Toomas! Ma nii konkreetseks muidugi ei läheks. Aga ma tahan öelda seda, et ma ei tea Eestimaal mitte ühtegi inimest, kellele meeldiksid aktsiisitõusud. Hinnatõuse ju tihtipeale seostataksegi nendesamade aktsiisitõusudega, mis tegelikult ei olegi vahel oma olemuselt need kõige suuremad tõusud.... Loe lähemalt

Kersti Sarapuu: Aitäh, Mihhail! Tundes sind, teades sind ja nähes sind komisjonides: sina ei ole selle lause autor.  Loe lähemalt

Kersti Sarapuu: Ta vist tahab seda ise täpsustada.  Loe lähemalt

06.11.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:12 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Rahapesu tõkestamise probleem" arutelu

Kersti Sarapuu: Aitäh, lugupeetud esimees! Austatud Maria Mägi! Te viitasite oma sõnavõtus sellele, et Finantsinspektsiooni tegevus on pigem suunatud pankade, mitte aga pangaklientide ja laiemalt finantssüsteemi läbipaistvuse kaitsele. Kas ma sain teist õigesti aru? Kas te näete siin süüd mõnel seadusel, Finantsins... Loe lähemalt

10.10.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:03 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (699 SE) esimese lugemise jätkamine

Kersti Sarapuu: Hea juhataja! Lugupeetud kolleegid! Annan teile ülevaate rahanduskomisjonis toiminust enne Vabariigi Valitsuse algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu esimest lugemist. Rahanduskomisjon arutas seda eelnõu 27. septembril. Algatajat... Loe lähemalt

Kersti Sarapuu: Komisjonis seda teemat ei käsitletud.  Loe lähemalt

Kersti Sarapuu: Komisjonis nendel teemadel juttu pole olnud.  Loe lähemalt

26.09.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:06 Peaministri poliitiline avaldus

Kersti Sarapuu: Austatud Riigikogu esimees! Lugupeetud kolleegid! Hea peaminister! Täna valitsuse poolt Riigikogule üle antud 2019. aasta riigieelarve eelnõu eesmärk on suurendada Eesti inimeste heaolu. Mul on hea meel, et teist aastat järjest on riik pööranud oma näo just inimese poole. Meie majandus kasvab, palga... Loe lähemalt

17.05.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:03 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Riikliku vastutuse probleem VEB Fondi juhtumi põhjal" arutelu

Kersti Sarapuu: Aitäh, austatud juhataja! Lugupeetud ettekandja, ka mina tänan sellise selgitava ettekande eest! Aga täpsustuseks: kuidas on võimalik, et Eesti riigis kehtib hetkel kaks teineteist välistavat kohtuotsust? Üks ütleb, et riigil on vastutus sertifikaadiomanike ees ja neile tekitatud kahju tuleb korvata... Loe lähemalt

08.05.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:03 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Riigi eelarvestrateegia 2019–2022" arutelu

Kersti Sarapuu: Aitäh, lugupeetud aseesimees! Lugupeetud rahanduskomisjoni esimees Mihhail! Viimastel päevadel oled sa väga palju kokku puutunud riigi eelarvestrateegia analüüsimisega. Teades sind kui väga pragmaatilist inimest, kes võtab elu täiesti reaalselt, küsin ma sinu käest: mis on Eesti arengu huve silmas p... Loe lähemalt

Kersti Sarapuu: Aitäh, lugupeetud juhataja! Hea ettekandja! Siin on korduvalt juttu olnud struktuursest tasakaalust. Minu küsimus ongi, kas eelarvenõukogu on koos Rahandusministeeriumiga arutlenud selle üle, milline võiks olla ühine metoodika eelarvestrateegia tasakaaluvalemi või tasakaalu arvestamise jaoks, et nee... Loe lähemalt

17.04.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:09 Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse täiendamise seaduse eelnõu (592 SE) esimene lugemine

Kersti Sarapuu: Palun viieminutilist vaheaega! Loe lähemalt

10.04.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:01 Pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (591 SE) esimene lugemine

Kersti Sarapuu: Austatud juhataja! Head kolleegid! Mul on suur rõõm tutvustada teile esimesel lugemisel eelnõu 591, mis käsitleb pühade ja tähtpäevade seaduse muutmist, mille on algatanud kõik Riigikogu fraktsioonid. Ma usun, et siin saalis pole ühtegi inimest, kes ei mõistaks kohalike omavalitsuste olulisust Eesti... Loe lähemalt

Kersti Sarapuu: Aitäh küsimuse eest! Ma arvan, et see pigem suurendab nende tähtsust. Nagu me teame, kõikide kohalike omavalitsuste elu on väga palju seotud just nimelt sellesama eakate päeva ja ka muusikapäevaga. Omavalitsused on alati nende päevade tähistamiseks õla alla pannud. Ma usun, et see tegevus saab veelg... Loe lähemalt

Kersti Sarapuu: Aitäh vahva küsimuse eest! Eks kõik asjad on omal ajal teisiti olnud. Aga lähtuda võib ka 1. oktoobrist 1990, kui Eestis taastati omavalitsussüsteem ja omavalitsuse staatuse said nii Muhu kui ka Kuressaare linn. See on toimunud juba meie ajas, nii et tärmin sobib väga hästi.  Loe lähemalt

Kersti Sarapuu: Aitäh küsimuse eest! Jään praegu selles osas vastuse võlgu. Tean küll, et Läti on väga aktiivselt selles suunas liikunud. Ja tema oli koos Eestiga üks esimesi 151 aastat tagasi, kui ühist halduskorraldust hakati looma.  Loe lähemalt

Kersti Sarapuu: Aitäh küsimuse eest! Rahvusvaheline muusikapäev on väga oluline päev. Aga ma ei saa kuidagi mööda sellest, et kohalikud omavalitsused on väga suurel määral aidanud muusikapäeva korraldada. Ma võin siin rääkida kas või oma kodulinnast Paidest, kus on sündinud  Arvo Pärt. Arvo Pärdi muusikat on nendel... Loe lähemalt

Kersti Sarapuu: Aitäh küsimuse eest! Ma arvan, et see ei too kaasa päris sellist olukorda. Pigem ma arvan, et kohalikud omavalitsused on seni pidanud leppima vähema tähelepanuga, kuigi just tänu nendele kogu Eesti riigis elu toimib. Nende poole pöördub meie rahvas, nende lahendada on kõik küsimused-probleemid. Koha... Loe lähemalt

Kersti Sarapuu: Kui me vaatame tähtpäevade kalendrit, siis näeme, et peaaegu igal päeval on midagi tähistada. Aga on olemas niisugused tähtpäevad, mis peaks olema võimendatumad. Jah, kalendris on 365 päeva aastas ja oleks võinud kohalikele omavalitsustele ka mõne teise päeva sünnipäevaks valida. Ent just nimelt nii... Loe lähemalt

Kersti Sarapuu: Aitäh küsimuse eest! Ma arvan, et 1. oktoober on kuupäevana siiski tähenduslik. Loomulikult on kahe kalendri puhul tõepoolest tegu ligi kahe nädala pikkuse vahega, kuid maaomavalitsuste liit, linnade liit ja teisedki organisatsioonid on teinud ettepaneku tähistada seda päeva just 1. oktoobril, sest ... Loe lähemalt

Kersti Sarapuu: Aitäh küsimuse eest! Ma olen olnud kümme aastat omavalitsusjuht, nii linnapea kui ka volikogu esimees. Ma tean, kui oluliseks on alati peetud muusikapäeva. Me alati korraldasime ja toetasime muul moel kõiki muusikaüritusi sel päeval.  Loe lähemalt

22.03.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:05 Riigikogu juhatuse valimised

Kersti Sarapuu: Head Riigikogu liikmed! Mul on väga suur au Eesti Keskerakonna fraktsiooni nimel esitada Riigikogu esimese aseesimehe kandidaadiks Enn Eesmaa, kes on näidanud ennast eriti tasakaaluka, väga kultuurse käitumisega ning teisse kõigisse väga heasoovlikult suhtuva inimesena. Alati on tema juhtimist saat... Loe lähemalt

14.03.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

15:32 Konsulaarseaduse ja isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seaduse eelnõu (584 SE) esimene lugemine

Kersti Sarapuu: Aitäh, lugupeetud juhataja! Hea ettekandja! Siin oli juttu e-residentidest. Kas on võimalik välja tuua, mis põhjustel nendel konto avamine nii pikalt aega võtab? Loe lähemalt

16:00 Elektrituruseaduse ja energiamajanduse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (576 SE) esimene lugemine

Kersti Sarapuu: Aitäh, lugupeetud juhataja! Hea minister! Minu küsimus on selline: kas üks ja seesama otseliin, mis praegu kulgeb ühe tarbija juurde, võiks teenindada näiteks ka kaht või kolme tarbijat? Loe lähemalt

13.03.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:01 Eesti Vabariigi hümni seaduse eelnõu (577 SE) esimene lugemine

Kersti Sarapuu: Aitäh, lugupeetud juhataja! Hea ettekandja! See on väga sümpaatne, et te muretsete Eesti hümni tähtsuse pärast. See ongi meie sümbol. Aga kui te seda eelnõu ette valmistasite, kas te mõtlesite ka selle peale, et teeks sellise eelnõu, kus te seote kokku kogu meie sümboolika, alates lipust, vapist ja ... Loe lähemalt