Kalender

Vali ajavahemikAva kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista
Stenogrammid: 118Ava/Sulge kõik
18.09.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

Keit Pentus-Rosimannus: Austatud Riigikogu aseesimees! Head kolleegid! Esitan väliskomisjoni nimel Riigikogule kaks otsuse eelnõu, mis on seotud sellega, et Riigikogu koosseis on muutunud. Nimelt on meil esiteks ettepanek arvata Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsioonist välja Eerik-Niiles Kross, kes en... Loe lähemalt

18.04.2018 / 13:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:01 Valitsuse meeltesegadus

Keit Pentus-Rosimannus: Aitäh, austatud spiiker! Hea peaminister! Aasta algul lubasid valitsusliidu liikmed, et parandatakse ära töötavate pensionäride kõrgem maksustamine. Kas riigi eelarvestrateegia, mille sisulise kokkuleppeni te nüüd olete jõudnud, sisaldab muudatust, millega taastatakse olukord, kus töötaval pensionär... Loe lähemalt

17.04.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:09 Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse täiendamise seaduse eelnõu (592 SE) esimene lugemine

Keit Pentus-Rosimannus: Aitäh, austatud istungi juhataja! Hea ettekandja! Vaadates seda olukorda, kus täiesti karistamatult jätkatakse Eesti suhtes vaenuliku kanali rahastamist meie oma Eesti maksumaksja rahaga ja tehakse seda selles kanalis saadete ostmise sildi all, on hästi arusaadav, kust see eelnõu tõukub. Aga ma ütle... Loe lähemalt

09.04.2018 / 15:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:06 Arupärimine puidurafineerimistehase püstitamiseks ja selle toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks riigi eriplaneeringu algatamise kohta (nr 422)

Keit Pentus-Rosimannus: Aitäh, austatud esimees! Hea peaminister! Ma jätkan kolleeg Andres Herkeli küsimust. Ta viitas "Pealtnägijas" avalikuks tehtud memorandumile või dokumendile, mida varem avaldatud ei olnud ja millest selgub, et juba aasta tagasi esitasid tselluloositehase arendajad ministritele terve pika soovide nim... Loe lähemalt

16:29 Arupärimine õigusliku järjepidevuse kahtluse alla seadmise ja venetumise kohta (nr 423)

Keit Pentus-Rosimannus: Austatud spiiker! Hea peaminister! Head kolleegid! Hoiatavaid näiteid selle kohta, kuidas praegune valitsus väikeste, justkui moka otsast öeldud väljaütlemistega murendab olulisi põhimõtteid – selliseid põhimõtteid, mis siiamaani on poliitilistest erimeelsustest kõrgemal seisnud –, on viimasel a... Loe lähemalt

Keit Pentus-Rosimannus: Aitäh, austatud spiiker! Hea peaminister! Kuidagi väga närvilised on need vastused, mis me siin praegu saame, aga midagi ei ole teha, ka mina pean küsimustega jätkama. Arupärimises järjekorranumbrit 7 kandev küsimus jäi sisulise vastuseta, kas siis kogemata või on vastus ebamugav. Mis põhjusel, seda... Loe lähemalt

Keit Pentus-Rosimannus: Head kolleegid! Hea peaminister! Üks asi, mis seda valitsust siin saalis ja ajaloos meenutama jääb, on topeltmäng. See, et järjepidevalt räägitakse eri kanalites eri ajahetkedel üksteisele vasturääkivat juttu, on sellele valitsusele kahjuks sümptomaatiline. Brüsselis räägib meie peaminister sellest,... Loe lähemalt

04.04.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:12 Konsulaarseaduse ja isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seaduse eelnõu (584 SE) teine lugemine

Keit Pentus-Rosimannus: Aitäh, austatud spiiker! Head kolleegid! Teie ees on konsulaarseaduse ja isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seaduse eelnõu, mille esimene lugemine toimus 14. märtsil. Parandusettepanekute tähtaeg oli 19. märts kell 17.15. Ühtegi muudatusettepanekut selleks ajaks komisjonile ei laekunud. ... Loe lähemalt

03.04.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:03 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele seoses tulumaksu osalise suunamisega vabaühendustele maksumaksja poolt" eelnõu (589 OE) esimene lugemine

Keit Pentus-Rosimannus: Aitäh, hea juhataja! Austatud ettekandja! Vabaühendused ei suhtu sugugi mitte väga üheselt sellesse ettepanekusse. Kas te olete kaasanud vabaühendusi selle ettepaneku väljatöötamisse? Kui jah, kas te saate lühidalt lahti rääkida, millised on olnud nende arvamused, mida on vabaühendustelt selle eelnõ... Loe lähemalt

15.03.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:01 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Eesti keel kui riiklik taristu" arutelu

Keit Pentus-Rosimannus: Aitäh, hea esimees! Austatud ettekandja, aitäh ettekande eest! Nagu te ütlesite, segregeeritud haridussüsteemist alguse saav eri kogukondade eraldatus kandub paratamatult hiljem edasi hilisemasse ellu, toob kaasa ka näiteks kehvemad võimalused tööjõuturul ja kõik sellega seonduva. Te kirjeldasite om... Loe lähemalt

Keit Pentus-Rosimannus: Aitäh, austatud aseesimees! Hea ettekandja, aitäh ettekande eest! Keel on elav ja arenev organism. Eesti keele arendamiseks, selle arengu kavandamiseks sai haridusministeerium 20 aastat tagasi ülesande koostada eesti keele arendamise strateegia. See strateegia on põhjalik dokument, mis peab aitama k... Loe lähemalt

14.03.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

15:32 Konsulaarseaduse ja isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seaduse eelnõu (584 SE) esimene lugemine

Keit Pentus-Rosimannus: Austatud Riigikogu aseesimees! Head kolleegid! Väliskomisjon arutas seda eelnõu esimest korda 12. veebruaril, kui me esimeseks lugemiseks ettevalmistusi tegime. Välisminister Sven Mikser andis ka komisjonile üsna põhjaliku ülevaate eelnõu sisust, tutvustades selle eesmärke. Kuna see eelnõu puudutab ... Loe lähemalt

Keit Pentus-Rosimannus: Aitäh! Eks põhjused on suuresti reeglites, mis Eestis kehtivad. Ja see probleem kontode avamisega ei puuduta mitte ainult e-residente, vaid välisinvestoreid laiemalt. See küsimus esitati ka komisjonis ja selle peale selgitati, et pankadele tekib kliendisuhte loomisel ja hilisemal suhte hoidmisel hoo... Loe lähemalt

Keit Pentus-Rosimannus: Aitäh! See küsimus kerkis üles ka väliskomisjonis. Nagu ma oma ettekande lõpus ütlesin, meie saame väliskomisjonis teha seda, et juhime sellele teemale tähelepanu, hoiame seda fookuses. Majanduskomisjon, mille liige te olete, samuti rahandus- ja õiguskomisjon on need komisjonid, kes peavad selle pro... Loe lähemalt

13.03.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:01 Eesti Vabariigi hümni seaduse eelnõu (577 SE) esimene lugemine

Keit Pentus-Rosimannus: Aitäh, hea juhataja! Austatud ettekandja! Meie Reformierakonnas tõepoolest arvame, et Eesti inimesed peavad meie hümnist lugu ning nad laulavad seda uhkuse ja rõõmuga, ilma seaduse sunni ja reguleerimiseta. Härra Helme, te ütlesite oma sissejuhatuses või ühes vastuses küsimusele, et ka hümnisse suht... Loe lähemalt

12.03.2018 / 15:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

Keit Pentus-Rosimannus: Austatud Riigikogu esimees! Mul on soov üle anda ja mitte ainult ei ole soov, vaid ma ka annan üle väliskomisjoni algatatud otsuse eelnõu, millega soovitakse muuta Vahemere Liidu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni koosseisu. Aitäh! Loe lähemalt

08.03.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

Keit Pentus-Rosimannus: Hea aseesimees! Head kolleegid! Reformierakonna saadikud annavad üle arupärimise peaministrile. See puudutab teemat, mis meie arvates on ausalt öeldes olnud juba väga pikalt erakondlikust poliitikast vaba. See puudutab ühte kõige põhimõttelisemat ja olulisemat teemat Eestis üldse. See puudutab Eesti... Loe lähemalt

20.02.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:06 Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (555 SE) esimene lugemine

Keit Pentus-Rosimannus: Aitäh, hea juhataja! Austatud ettekandja! Te oma ettekandes mainisite ka väljaspool Eestit elavaid kodanikke. Minu küsimus puudutabki neid. Kas komisjonis oli juttu mõttest moodustada väljaspool Eestit elavate kodanike jaoks eraldi n-ö väliseesti valimisringkond? Eks see tõsi ole, et valimiste vahe... Loe lähemalt

14.02.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

15:24 "Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020". 2017. aasta täitmise aruanne

Keit Pentus-Rosimannus: Aitäh, hea juhataja! Austatud minister! Minagi pean alustama sellest, et teie ettekande algus oli väga kibe ja puudutatuna ei tundnud end sellest mitte ainult kolleeg, kes sellele kõigepealt viitas, vaid tõenäoliselt kõik kultuurisõbrad, kes majanduskasvu teie eeskujul ei naeruväärista ja kultuurile... Loe lähemalt

14.02.2018 / 13:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:33 Valitsuse hoiakud ja poliitika

Keit Pentus-Rosimannus: Aitäh, hea esimees! Austatud härra Ossinovski! Minu küsimuse kõige õigem adressaat on tegelikult Jüri Ratas, aga kuna tema meie ees täna ei ole ja teie täidate peaministri ülesandeid, siis seetõttu esitan ka oma küsimuse teile. Juba mõned kuud on peaministripartei, Keskerakonna poliitikute kõnedesse... Loe lähemalt

Keit Pentus-Rosimannus: Aitäh selle vastuse eest! Loomulikult olen ma märganud seda katset neid väljaütlemisi kuidagi pisendada või nende tähtsust vähendada just nimelt sellega, justkui oleks tegu kellegi möödaminnes räägituga ja isikliku arvamusega. Aga veel kord, see eilne kõne siin parlamendipuldis peeti Eesti peaminist... Loe lähemalt

13.02.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:37 Olulise tähtsusega riikliku küsimusena välispoliitika arutelu

Keit Pentus-Rosimannus: Aitäh, hea aseesimees! Austatud välisminister! Riikide enda poliitilised suunad, sisemiselt tehtavad otsused ei ole enam ammu lahutatavad välispoliitikast, riigi välispoliitilisest kuvandist. Me oleme viimastel aastatel õige mitmel korral näinud, kuidas just nimelt sisemised arengud ja otsused mõju... Loe lähemalt

Keit Pentus-Rosimannus: Aitäh, austatud spiiker! Hea välisminister! Ma lõpetan teemaga, mis puudutab näiliselt riigisisest, aga olemuselt vägagi Eesti välispoliitilist tõsiseltvõetavust mõjutavat arengut – sellist arengut, mis meil siin Eesti-siseselt toimub. Nimelt, praegune valitsus on võtnud järjest ette mitu teemat,... Loe lähemalt

Keit Pentus-Rosimannus: Head kolleegid! Eesti oli eelmisel aastal sisuliselt esimene riik, kes Euroopa Liidust lahutava Suurbritannia Brexiti-otsust omal nahal tunda sai. Kuna Suurbritannia loobus Brexiti rahvahääletuse järel oma eesistumisest, siis me pidime üsna lühikese etteteatamise järel võtma üle nende rolli pool aa... Loe lähemalt

08.02.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:01 Relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (494 SE) teine lugemine

Keit Pentus-Rosimannus: Aitäh, austatud juhataja! Hea ettekandja! Pisut krüptiline oli see ettekanne, eriti selle esimene osa. Aga ma prooviks sisu poolt veidi rohkem avada. Te viitasite sellele, et oli arutelu summutite üle. Ma siiski eeldan, et see ei olnud mitte selline üldfilosoofiline arutelu summutite üle, vaid summ... Loe lähemalt

Keit Pentus-Rosimannus: Varem on Siseministeerium samasuguse arutelu käigus olnud väga jäigalt ja kindlalt summutiga relvaga jahi lubamise vastu. Kas selle arutelu käigus, mida te komisjonis pidasite, Siseministeerium oma arvamust avaldas? Kas see arvamus oli varasemaga võrreldes kuidagi muutunud? Mis olid põhjendused, kui... Loe lähemalt

Keit Pentus-Rosimannus: Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud ettekandja! Te oma ettekandes ei käsitlenud väga põhjalikult ühte eelnõus sisalduvat päris põhimõttelist muudatust, mis puudutab relvaeksami tegemise keelt. Kui ma sain õigesti aru, siis eelnõuga luuakse võimalus, et seda eksamit on edaspidi võimalik teha ka, ütleme, ... Loe lähemalt

25.01.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:02 Riigikogu valimise seaduse ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (550 SE) esimene lugemine

Keit Pentus-Rosimannus: Aitäh, hea juhataja! Austatud ettekandja! Minu küsimus jätkab kolleeg Eiki Nestori küsimust, milles viidati sellele, et praegune süsteem võimaldab päris hästi toetada uusi ja värskeid tulijaid, kes ei ole veel üle riigi või, ütleme, oma ringkonnas väga populaarsed. Te selgitasite oma vastuses, et er... Loe lähemalt

24.01.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

15:17 Umbusalduse avaldamine justiitsminister Urmas Reinsalule

Keit Pentus-Rosimannus: Aitäh, hea juhataja! Hea minister! Te ootasite oma vabandamisega sõna otseses mõttes viimase hetkeni, kui oli selge, et umbusaldusavaldus teie vastu tuleb. Kahju oli selleks hetkeks juba sündinud. Kahju oli tehtud ja see kahju on selline, mis püsib ühiskonna kõige hapramates ja õrnemates osades väga... Loe lähemalt

16.01.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:31 Riigikogu otsuse "Tagatisfondi nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine" eelnõu (565 OE) esimene lugemine

Keit Pentus-Rosimannus: Aitäh, hea istungi juhataja! Lugupeetud komisjoni esimees! Teie vastus kolleeg Andres Herkelile pisut hämmastas mind. Te ütlesite, et te tõepoolest ei ole põrmugi hinnanud ega pea ka väga vajalikuks hinnata nõukogu liikmete kompetentsust. Mida siis veel hindama peaks? Minu küsimus on, et kui te kom... Loe lähemalt

10.01.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

15:14 Majandus- ja taristuminister Kadri Simsonile umbusalduse avaldamise arutamine

Keit Pentus-Rosimannus: Aitäh, hea juhataja! Hea minister! Me oleme siin nüüd mõnda aega kuulanud teie vastuseid küsimustele. Ma mõtlen nii, et võib-olla see nipsakus ja üleolevus osale parlamendiliikmetele vastuse andmisel võib teil olla mõeldud katsena kuidagi varjata sisulist ebakindlust või ebapädevust, aga minu meeles... Loe lähemalt

08.01.2018 / 15:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:05 Arupärimine kaitseinvesteeringute kohta (nr 396)

Keit Pentus-Rosimannus: Aitäh, hea istungi juhataja! Lugupeetud peaminister! See, et 2018. aasta eelarve eelnõus vähendas teie valitsus algselt 20 miljoni euro suuruse kaitseinvesteeringute programmi poole väiksemaks, on fakt. Ja see, et te tagantjärele üritate keerutada ja rääkida sellest, et aasta pärast valitsuse vahetu... Loe lähemalt

19.12.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

12:37 Looduskaitseseaduse ja metsaseaduse muutmise seaduse eelnõu (560 SE) esimene lugemine

Keit Pentus-Rosimannus: Aitäh, hea spiiker! Lugupeetud ettekandja! Ma arvan, et sellegi eelnõu puhul tuleb rääkida asjadest õigete nimedega. Õige on tunnistada, et eelnõu ajend ei ole miski muu kui soov aktsiisisegadusest tekitatud eelarveauk riigimetsa arvel kinni toppida. Teisisõnu, riigieelarvelised kohustused, mida loo... Loe lähemalt

Keit Pentus-Rosimannus: Aitäh! Hea ettekandja! Teate, me oleme siin saalis sel aastal väga mitmel korral murelikult rääkinud aina kasvavast riigimetsa raiumise survest. See teema on mitmel korral üleval olnud. Seda survet on avaldanud valitsus just nimelt sel moel, et RMK-ga on seotud hüppeliselt kasvavate dividendide ootu... Loe lähemalt

Keit Pentus-Rosimannus: Hea Riigikogu esimees! Head kolleegid! Kuulasin komisjoni esindaja ettekannet ja seda diskussiooni, küsimustele vastamist. Ütlen ausalt: ma ei tea, kas nutta või naerda. See oli ikka päris uskumatu, mida me siin mõnele küsimusele vastuseks kuulsime. Aga alustan veel kord algusest. Selle eelnõu ajen... Loe lähemalt

13.12.2017 / 13:00 XIII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:18 Ukraina

Keit Pentus-Rosimannus: Tänan, hea juhataja! Lugupeetud peaminister! Keskerakonna juhtimisel on tekkinud olukord, kus Eestis on sisuliselt kaks välispoliitilist liini. On üks liin, mida esindavad ja ajavad meie diplomaadid, ja on teine liin, selline, et Keskerakonna rohkem ja vähem juhtivad tegelased esitavad mitmetes kana... Loe lähemalt

Keit Pentus-Rosimannus: Hea peaminister! Te ei vastanud minu küsimusele ega kasutanud võimalust paluda Ukraina riigilt ja ukrainlastelt vabandust. Ma ütlen ausalt, et te räägite ühest liinist, mis Keskerakonnal välispoliitikas on, aga kui see on see liin, mis on tulnud kaasa teie erakonna ja Ühtse Venemaa lepinguga, siis s... Loe lähemalt

15.11.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:14 2018. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (521 SE) teine lugemine

Keit Pentus-Rosimannus: Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud rahanduskomisjoni esimees! Peaminister jäi infotunnis mulle vastamisega jänni. Seepärast ma küsin sama küsimuse teie käest uuesti üle. Järgmise aasta eelarvega on seotud ka astmelisele tulumaksule üleminek ja 500 euro suuruse maksuvaba tulu määra rakendamine. Ometi va... Loe lähemalt

Keit Pentus-Rosimannus: Aitäh! Mina jätkan ikka järjekindlalt oma küsimuse küsimist, et saada siin saalis selgust, kuidas ikkagi järgmisel aastal rakendatakse maksuvaba tulu määra. Ma küsin veel kord: kas te saaksite seletada, kuidas näiteks õpetajatele maksuvaba tulu määr järgmisel aastal rakendub? Ja laiemalt: kas iga pa... Loe lähemalt

Keit Pentus-Rosimannus: Head kolleegid! Austatud Riigikogu aseesimees! Põletatud maa taktikat ja selle kasutamist tuntakse juba antiikajast alates. See on tähendanud ajaloos vaenlase jaoks kõige väärtusliku rikkumist. Vanal ajal tähendas see varem kogutud vilja põletamist, kaevuvee solkimist – ikka selleks, et jääks maha k... Loe lähemalt

15.11.2017 / 13:00 XIII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:53 Muud küsimused

Keit Pentus-Rosimannus: Küsimus on peaminister Jüri Ratasele. Loe lähemalt

Keit Pentus-Rosimannus: Aitäh! Hea peaminister! Järgmisest aastast rakenduv maksukaos on kaunis massiivne – nii massiivne, et üle maa korraldatakse koolitusi ja õppepäevi õpetajatele, ametnikele ja ka väikeettevõtjatele, selleks et anda mingisugustki arusaama, kuidas ja kui palju peab järgmisel aastal maksu tasuma hakkama.... Loe lähemalt