Kalender

Vali ajavahemikAva kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista
Stenogrammid: 121Ava/Sulge kõik
13.11.2013 / 14:00 XII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:07 2014. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (490 SE) teine lugemine

Kalvi Kõva: Aitäh, hea istungi juhataja! Hea kolleeg Sven, tunnustan sind soovi eest anda sisulisi ja põhjalikke vastuseid! Kui sa ei oleks seda teinud, oleksime üllatunud, samamoodi nagu sina oleksid üllatunud, kui mina ei küsiks vabatahtlike päästjate kohta. Tõenäoliselt leiab rahanduskomisjon enne kolmandat... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh, hea istungi juhataja! Kolleeg Sven! Oma sissejuhatavas sõnavõtus sa rääkisid, et rahanduskomisjonis käisid kõik ministrid. Mõni neist oli murelikum kui teine ja üks murelikumaid ministreid oli loomulikult ka põllumajandusminister. Tema mure põhjuseks on, et järgmisel eelarveperioodil täiendav... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Lugupeetud juhataja, vahest ma jään lobisema. Palun lisaaega! Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Head kolleegid! Vanarahvatarkus on, et kus viga näed laita, seal tule ja aita. Nii ka mina tulin rahanduskomisjonile ja meie eelarve tegijatele appi ning esitasin riigieelarve muutmiseks hea mitu ettepanekut. Neist kahest ma siit puldist teile ka räägin, nimelt muudatusettepanekutest nr 248 ja 249. ... Loe lähemalt

06.11.2013 / 13:00 XII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:12 Mingifarmide tegevus

Kalvi Kõva: Aitäh, hea istungi juhataja! Hea minister! Me teame oma toidutootjate, põllumeeste probleeme ja teame ka seda, et suurtel farmidel, kui neil on laudas üle 400 loomühiku, peavad olema kompleksload. Tartu Maaülikooli teadlased on välja toonud, et üks mink võrdub 0,03 loomühikuga. Kui me vaatame AS-i ... Loe lähemalt

13:24 Põllumajandusliku maa kasutamine

Kalvi Kõva: Aitäh, hea istungi juhataja! Hea minister! Kindlasti aitab maa korralisel hindamisel määratud maa hind mingil määral kaasa põllumajandusliku maa kasutamisele põllumajandustootmises. Mu küsimus on selline: kas te olete oma koalitsioonipartneritega, enda kõrval istuva keskkonnaministri ja peaministrig... Loe lähemalt

05.11.2013 / 10:00 XII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:02 Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel

Kalvi Kõva: Aitäh, istungi juhataja! Hea peaminister! Kui me aasta tagasi siin sama debatti pidasime, siis oli suur küsimus, kui palju me saame tuleval perioodil Euroopast raha põllumajanduse otsetoetuste ja kui palju maaelu arengukava jaoks. Need võitlused on tänaseks päevaks peetud. Me teame ka seda, et Euroo... Loe lähemalt

23.10.2013 / 14:00 XII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:19 2014. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (490 SE) esimene lugemine

Kalvi Kõva: Aitäh, hea istungi juhataja! Hea minister! Küsin mittetulundusühingute toetuste kohta, mis tõesti on eelarves. Nagu te ütlesite, mõned on vastava rea peal, mõned ei ole. Vaatan, et Siseministeeriumi haldusalas on väga mõistlikke asju, näiteks eraldatakse raha Eesti Naabrivalvele. Minu küsimus on seo... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Hea minister! Eelnõu seletuskirjas nenditakse, et Põllumajandusministeeriumi majanduskuludest läheb 941 144 eurot lootusetute tagasinõuete tagasimaksmiseks Euroopa Komisjonile. Tänahommikustest uudistest teame, et ühe ministeeriumi asekantsler vabastati töölt ja üks põhjus võib olla tegevusetus eu... Loe lähemalt

16.10.2013 / 14:00 XII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:13 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (449 SE) teine lugemine

Kalvi Kõva: Hea komisjonipoolne ettekandja! Minu küsimus on tolli- ja maksuametniku kaalutlusõiguse kohta. Kuna üks muudatusettepanek käsitles just seda, siis loodetavasti te komisjonis seda teemat arutasite. On teada, et Venemaalt on hakatud tulema Kagu-Eesti haiglatesse sünnitama. Ja kui laps on sündimas, sii... Loe lähemalt

16.10.2013 / 13:00 XII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:38 Ebaseaduslike maksude sissenõudmine

Kalvi Kõva: Hea minister! Olen teiega täielikult päri, et me peame Venemaa turistide pealt teenima. Rõõm on näha Võru kaubanduskeskuste juures juba väga palju Vene numbrimärgiga autosid. Aga kui me vaatame meie naaberriike, siis Soome seaduse järgi tohib Venemaalt tulla ja ületada piiri kaks korda kuu jooksul, ... Loe lähemalt

14.10.2013 / 15:00 XII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:08 Arupärimine minkide pidamise korralduse kohta (nr 351)

Kalvi Kõva: Aitäh, hea istungi juhataja! Hea minister! Mis siis ikkagi edasi saab, kui me teame, et meil on kolm ebaseaduslikult toimetavat mingifarmi ja nende tegevusest tuleneb raudselt väga suur keskkonnaoht, sest mingid pääsevad farmist välja või farmides ei ole korralikke sõnnikuhoidlaid vms? Neile farmid... Loe lähemalt

08.10.2013 / 10:00 XII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

11:23 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja kohaliku omavalitsuse üksuste liitude seaduse muutmise seaduse eelnõu (456 SE) esimene lugemine

Kalvi Kõva: Hea istungi juhataja! Head kolleegid! Sotsiaaldemokraatliku Erakonna arvates on töökohtade loomine ülimalt vajalik ja ülimalt tähtis. Me teame, et Eesti viimase viie aasta väljarände saldo on üle 50 000 inimese – see on rohkem kui Võrumaa jagu inimesi. Ma arvan, et igas valdkonnas, igas sektoris me ... Loe lähemalt

26.09.2013 / 10:00 XII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:09 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Eesti maaelu arengukava 2014–2020" arutelu

Kalvi Kõva: Aitäh, hea komisjoni liige Aare! Nagu ma rõhutasin, ma olen siin maaelukomisjonipoolse ettekandjana ja püüan jääda selle piiridesse, mis me oleme komisjonis kokku leppinud. Oma ettepanekutega saab igaüks lagedale tulla järgmises ehk läbirääkimiste voorus. Ütlen aga nii palju, et möödunud finantsperi... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Hea kolleeg! Minister andis küsimuste-vastuste voorus teada täpsed arvud. Tõesti, põllumajanduses hõivatud inimeste arv on viimase aastakümne jooksul kahanenud kümneid kordi. Minu teada on praegu põllumajanduses hõivatuid 3–4% elanikkonnast. Tõenäoliselt see arv tulevastel aastatel nii drastiliselt... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Hea kolleeg Lembit! Sinu küsimusi on alati rõõm kuulda ja ma ootan neid ikka huviga. Kui see muretoon jäi tõesti kõlama, siis võib-olla oli põhjuseks väike ärevus, et tuleb Riigikogu kõnetooli nii tähtsat küsimust ette kandma tulla. Tegelikult saab Eesti finantsperioodil kokku 6 miljardit eurot, mil... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitüma, Inara! Ma ütlen tollessamas keeles vastu, et muidugi säärased jutud komisjonis tihti käivad. Aga kas tollest ka midagi tolku on, eks aeg näita. Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Hea Riigikogu aseesimees! Head kolleegid! Kohe alguses tänan maaelukomisjoni nimel professor Rando Värnikut väga toreda ja sisuka ettekande eest, tänan ministrit, kes andis meile põhjaliku ülevaate, mis seisus maaelu arengukava elluviimine on, ja tänan ka maaelukomisjoni, et te tulite ideele täna su... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Hea kolleeg Igor! Kuidas ma sulle nüüd ütlen? Äkki sa tead, et meil on Eestis vabaturumajandus. (Vahelehõige: "Oli!") Oli? Eks ta on ka praegu ja eks hind niimoodi turul kujunebki. Tõesti, maa hinda on võib-olla tõstnud tulevaste suuremate otsetoetuste ootus. See on hinda viimastel aastatel märkimis... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: See küsimus oleks paslikum esitada ministrile, aga püüan vastata. Kiviaedade ehitamise meede tõesti eelmisel perioodil oli ning seda kasutati väga agaralt just meie lääneranniku maakondades ja saartel. Uuel perioodil seda meedet ei ole. Ei tahaks küll kõikvõimalikke tegevusi lükata Leaderi tegevusva... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Hea kolleeg Tarmo! Maaelukomisjoni esimehena ka mina ei saa aru, kuidas on võimalik saada toetust ja samal ajal maal mitte midagi teha. Me kõik soovime, et tulevases maaelu arengukavas suurendataks mahetootmise rea peal eeskätt tootmisele suunatud toetust ja võib-olla vähendataks mõnevõrra hektaripõ... Loe lähemalt

25.09.2013 / 13:00 XII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:14 Ettevõtluse toetamine kohalikul tasandil

Kalvi Kõva: Aitäh, hea Riigikogu esimees! Hea minister! Te olete oma viimastes sõnavõttudes rõhutanud, kui oluline on kohalikes omavalitsustes ettevõtlust toetada ja soodustada. Me teame, et viimase viie aasta jooksul on Eesti väljarände saldo olnud ca 50 000 inimest ja selle üks väga suur põhjus on olnud just... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Pole kohalike omavalitsuste asi muretseda ettevõtluse pärast. Ma küsin, miks see siis tõesti nii on. Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh! Hea minister! Väga hea, et te tõite vastusesse sisse meie eelnõu. Me tõesti arvame, et KOKS-i tuleks sisse kirjutada ka kohalike omavalitsuste kohustus tegelda ettevõtluse arendamise ja töökohtade loomisega. Meile saadetud vastuses väitsite, et kohalikel omavalitsustel ei ole praegu võib-... Loe lähemalt

18.09.2013 / 14:00 XII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

15:11 Sotsiaalmaksuseaduse § 7 muutmise seaduse eelnõu (446 SE) esimene lugemine

Kalvi Kõva: Aitäh, istungi juhataja! Hea rahanduskomisjonipoolne ettekandja! Nagu ma asjast aru saan, plaanitakse see eelnõu rahanduskomisjoni hääletuse tulemusena tõesti täna menetlusest välja hääletada. Aga samas te möönate ja tõenäoliselt oli see jutuks ka rahanduskomisjonis, et selle teemaga on väikseid küs... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh, istungi juhataja! Hea rahanduskomisjonipoolne ettekandja! Me menetleme seda seaduseelnõu täna esimesel lugemisel. Niipalju kui mina olen asjast aru saanud, tuleb enne selle võimalikku vastuvõtmist veel teine lugemine, vahepeal on muudatusettepanekute esitamise võimalus ja nii saab seda eelnõu... Loe lähemalt

19.06.2013 / 14:00 XII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:14 Riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (435 SE) esimene lugemine

Kalvi Kõva: Hea seaduseelnõu algataja! Loomulikult me teame, et valdavalt on vanematel oma lastele huvihariduseks vajaliku ostmiseks raha napivõitu ja seda on hädasti juurde vaja. Me teame kõik, mis maksab suusapaar, uisupaar, juudokimono või mingi muu asi. Vaieldamatult on paljud omavalitsused ja koolid siin ... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Hea istungi juhataja, ka mina püüan teie näpunäidete järgi käituda. Küsin käsil oleva päevakorrapunkti raames selle seaduseelnõu kohta, mis meil arutlusel on. Minu küsimus on selline. Te loetlesite ühele küsijale vastates suure hulga omavalitsusi, kes toetavad oma elanikke ranitsatoetusega. See loet... Loe lähemalt

20:01 Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (432 SE) kolmas lugemine

Kalvi Kõva: Hea istungi juhataja! Head kolleegid! Mul on tänuväärne võimalus mõned minutid kasutada teie kallist aega. Loodan viie minuti sisse ära mahtuda, kui juhuslikult ei mahu, siis ma palun paar minutit lisaaega.Head sõbrad! Selle seaduseelnõuga, mille me siin kohe kolmandal lugemisel heaks kiidame, on ra... Loe lähemalt

21:51 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (340 SE) teine lugemine

Kalvi Kõva: Aitäh, istungi juhataja! Hea kolleeg Urmas, kultuurikomisjoni esimees! Küsimusele klassijuhatamise kohta vastasite, et väga tähtis on läbi rääkida ja konsensus leida ning see, et direktori ja õpetaja vahel on olemas dialoog ja sõlmitakse kokkulepped. Ma arvan, et ka selle seaduseelnõu menetlemisel o... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh, hea istungi juhataja! Hea kolleeg, kultuurikomisjoni esimees! Minu küsimuse teema on klassijuhatamine. Ma küsin näite põhjal. Oletame, et koolis on kaks õpetajat, ühe õpetaja koormus on 1,0, teise õpetaja koormus on 0,6. Õpetaja, kelle koormus on 1,0, peab klassi juhatama, aga aasta jooksul s... Loe lähemalt

19.06.2013 / 13:00 XII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:24 Kooliuuendused

Kalvi Kõva: Hea minister! Täna pärast lõunat me tõesti menetleme siin saalis põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise eelnõu, aga kuna teie meil siis puldis ei ole ja teile küsimusi esitada ei saa, siis teen seda praegu. Mõni minut tagasi ühele küsimusele vastates te ütlesite, et meie koolides pole võib-olla t... Loe lähemalt

05.06.2013 / 14:00 XII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:34 Kutseõppeasutuse seaduse eelnõu (331 SE) teine lugemine

Kalvi Kõva: Aitüma, hea Riigikogu esimees! Hea komisjonipoolne ettekandja! Mul on siiralt hea meel, et komisjon minu muudatusettepanekut arvestas ja Võrumaa Kutsehariduskeskus saab jätkata rakenduskõrghariduse andmist Võrumaal. Aga mind teeb natuke murelikuks, et ministeerium, hoolimata sellest pikka aega kestn... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Hea istungi juhataja! Head kolleegid! Mul on väga suur rõõm tulla Riigikogu kõnepulti ja rääkida paar minutit meie Võrumaa hariduse, teaduse ja ettevõtluse koostöö lipulaevast, Võrumaa Kutsehariduskeskusest. Möödunud aasta lõpus ja selle aasta alguses, kui meie kandist Võrumaalt valitud haridusminis... Loe lähemalt

15.05.2013 / 13:00 XII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:47 Politsei- ja Piirivalveameti töötajate palgad

Kalvi Kõva: Aitäh, istungi juhataja! Hea minister! Küsin ühte ja sama tööd tegevate politseinike erinevate palkade kohta. Näiteks kui kriminaalpolitseinik teeb tööd Lõuna Prefektuuris, siis saab ta vähem palka kui samas mahus sama tööd tegev politseinik Põhja Prefektuuris. Kas on näha, et need palgavahed aja jo... Loe lähemalt

24.04.2013 / 14:00 XII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:22 Jahiseaduse eelnõu (351 SE) teine lugemine

Kalvi Kõva: Aitäh! Head sõbrad, kõigepealt arvamus, siis küsimus. Kõva talus võtab metsanotsu igal aastal põllu pealt ikka vähemalt pool tonni kartulit, mis ongi juba see 100 eurot. Nii et mul on tõsiselt kahju Rõuge kandi jahimeestest, kes näiteks ainult minu talu kahjude kompenseerimiseks peaksid maksma aasta... Loe lähemalt

24.04.2013 / 13:00 XII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:01 Radarijaama ehitus riiklikule looduskaitsealale

Kalvi Kõva: Aitäh, istungi juhataja! Hea minister! Küsingi sellestsamast teie lausest lähtuvalt, et riigi sõna, ministeeriumi sõna peab maksma. Paraku oleme aegade jooksul võinud tõdeda, et tsiviil- ja militaarkoostöös ehk CIMIC-u puhul ei ole riigi sõna tihti maksnud. Riik on mitmelgi korral oma lubadustest ... Loe lähemalt

17.04.2013 / 13:00 XII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:24 Haldusreformi elluviimisest

Kalvi Kõva: Hea minister! Küsin Omavalitsusliitude Koostöökogu ja Vabariigi Valitsuse vaheliste eelarveläbirääkimiste kohta, mis äsja algasid. Me teame, et eeskätt tasandusfond on instrument, millega regionaalpoliitikat teostada. Tasandusfondi kaudu antakse raha eeskätt omavalitsustele, kes asuvad piirkondades,... Loe lähemalt

13:43 Maavalitsustest

Kalvi Kõva: Nagu me teame, lähenevad kohalikud valimised. Me teame ka seda, et kõik maavanemad on end poliitiliselt määratlenud, on mõne erakonna liikmed. Valdavalt on nad kõik ka erakondade piirkonnajuhid. Siit minu küsimus. On avaldatud kartust, et maavalitsustest võivad saada parteikontorid. Mulle on mitu ko... Loe lähemalt

27.02.2013 / 13:00 XII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:49 Erimärgistatud kütuse aktsiisist

Kalvi Kõva: Hea minister! Kuulda siin, et seda süsteemi ei soovitagi muuta ja et erimärgistatud kütuse kasutamine lõpetatakse ja tuleb mingi kvoodisüsteem, on üllatav. Kui me 2011. aastal siin saalis muutsime erimärgistatud kütuse seadust niimoodi, et võtsime metsaomanikud selle seaduse rakendusalast välja, sät... Loe lähemalt

19.02.2013 / 10:00 XII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

11:18 Vedelkütuse erimärgistamise seaduse § 11 muutmise seaduse eelnõu (333 SE) esimene lugemine

Kalvi Kõva: Hea istungi juhataja! Head kolleegid! Seisan siin teie ees Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmise seaduse eelnõuga. Paljudele on see seaduseelnõu tuttav juba Riigikogu eelmisest koosseisust, sest Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon too... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Hea kolleeg, kuigi me oleme selle teemaga tegelnud, ei ole mul täna siin neid arve. Olgu ka öeldud, et sotsiaaldemokraadid kindlasti ei soovi, et keegi tohiks tavaolukorras kasutada erimärgistatud diislikütust lumetõrjeks. See oleks vaieldamatult ausa konkurentsi moonutamine. Me räägime hädaolukorda... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh, hea kolleeg! On teada, et selliseid enesekohaseid otsuseid ei saa inimene demokraatlikus riigis ise teha. Seda otsust ei saa tõesti vastu võtta ei mina, ei naaber, ei külavanem. Sellepärast ongi seadusesse sisse kirjutatud, et seda saab teha kriisikomisjon, kohaliku omavalitsuse kriisikomisjo... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh, hea kolleeg! Kriisi väljakuulutamine ühes kohalikus omavalitsuses, regioonis või riigis ei ole lihtne otsus, mis tuleb kohe niimoodi, et kuulutame aga väga pinnapealsete argumentide toel kriisi välja. Ma isiklikult ei ole kriisiolukorda omavalitsuses välja kuulutanud ja selleks pole ka olnud... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh! Me oleme sellele mõelnud nii nagu teiegi – koalitsioonileppes on see punkt minu teada sees – ja me oleme väga varmad ja altid selles diskussioonis osalema. Põllumajandusminister on meedias juba mitmel korral tähelepanu juhtinud, et ta sellise n-ö paketiga välja tuleb. Sellel on nii oma plusse... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh! Jah, ma ei saa väita, et kriisikomisjoni otsustega piiramine oleks kõige parem lahendus, aga eelnõu on praegu esimesel lugemisel ja meil kõigil on võimalus esitada enne teist lugemist muudatusettepanekuid, et teha seadust paremaks. See on üks võimalus, et reguleerida kuigipalju neid n-ö enese... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh, hea kolleeg! Võib-olla tõesti võib see regionaalse kriisikomisjoni pilgu läbi tunduda ebaratsionaalne, sest ka kohaliku omavalitsuse tasandil, erinevate lumeolude puhul võib asi olla väga erinev. Räägime siis natuke Võrumaa juttu. Urvaste lumeolud erinevad totaalselt Haanja, Rõuge Haanja-pool... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Jah, hea kolleeg Tarmo! Just sellepärast olemegi seaduseelnõu siia kolleegide ette toonud, et täita see praegune auk, tühi koht. Hullu lumetormi järel oma territooriumi koristades tohime kasutada sinist kütust, kui me oleme põllumajandustootjad, aga me oleme ju nõus ilma tasu saamata panustama ka na... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Hea kolleeg, sinuga kriisisituatsioonide üle debatti pidama ma ei hakkaks, sest ma olen siin raudselt nõrgem pool. Ma arvan, et seadusest tulenevalt peab kriisikomisjon olema, kas ta ka reaalselt igal pool olemas on, selles julgen kahelda. Aga kavad ja situatsioonikirjeldused peavad kindlasti olema.... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh! Ma arvan, et me teame täpselt, kui suur on kohalike elanike avalik huvi lumetõrje vastu septembrikuus. Sellise talveilmaga nagu täna, kui maas on küll ilus, mõnusalt paks lumevaip, suudame ka tuisusituatsioonis hakkama saada ja avalik huvi selle seaduseelnõu vastu ei ole teab mis suur. Kui ag... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Hea kolleeg Ester, ma ei tea, kui kaua aega võib valitsusel minna, et välja töötada uus kord, mida nad on koalitsioonileppes lubanud. Ma toon välja ka ühe probleemikoha, kui me kütust enam ei värvi. Meie naabritel lätlastel on kord, kus erimärgistatud kütust ei ole, aga põllumajandustootjatele makst... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh, hea kolleeg! Jaa, ka see on üks võimalus. Ma kirjeldan ühte situatsiooni elust. Põllumees, rullinud hommikul oma põllu ära, pani õhtul traktorile taha puulõikamismasina, kuna kevad on valdavalt põllu rullimise ja järgmise aasta küttepuude tegemise aeg. Ta pani traktorile haakesse halumasina j... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Ma ei usu. Teades kolleege nii saali paremalt kui ka vasakult poolelt, arvan, et keegi tahtlikult otseselt seadust rikkuma kedagi ei kutsu ja ka ise seadust ei riku. Ma loodan väga, et me selle väikse muudatuse seadusesse teeme ja kaotame ära niisuguse ebaleva oleku. Usun siiralt, et kolleegid toeta... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh, hea istungi juhataja! Hea kolleeg! Küsin sama küsimuse, mida enne küsiti siin saalis minu käest. Kas te rahanduskomisjoni istungitel olete ka väljaspool selle eelnõu arutelusid käsitlenud seda problemaatikat, mis erimärgistatud kütuse kasutamisel tervikuna on? Kas olete arutanud, et seda ei s... Loe lähemalt

30.01.2013 / 13:00 XII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:30 Võrumaa Kutsehariduskeskuse tulevik

Kalvi Kõva: Aitäh, hea istungi juhataja! Hea minister! Ma arvan, et me mõlemad, kes me oleme viimastel Riigikogu valimistel Kagu-Eestist siia saali valitud, teame, et Võrumaa Kutsehariduskeskus on väga suurel määral Võrumaa ettevõtluse arengumootor. Seda näitab see, et Võrumaa Kutsehariduskeskuse vahetusse ... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh, hea istungi juhataja! Hea minister! Jah, see seaduseelnõu on juba meie laudadel. Ma loodan kolleegidele kultuurikomisjonis, et nad vaatavad tõsiselt § 59, mis annab Võrumaa Kutsehariduskeskusele uue staatuse, ja loodan, et sinna tuleb ka muudatusi. Võrumaa Kutsehariduskeskus on väga tähtis k... Loe lähemalt

23.01.2013 / 14:00 XII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

15:13 Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (348 SE) esimene lugemine

Kalvi Kõva: Hea Riigikogu aseesimees! Head kolleegid! Seaduseelnõu 348 on sellel ajahetkel, siin ja praegu, väga hea seaduseelnõu. Kogu sektor ootab seda seaduseelnõu. Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale loomulikult meeldiks, kui meil oleksid otsetoetused, mis on Euroopa keskmisel tasemel, et me ei peaks võrdsem... Loe lähemalt

15:53 Looduskaitseseaduse ja riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (289 SE) esimene lugemine

Kalvi Kõva: Hea Riigikogu aseesimees! Head kolleegid! Räägitakse, et riigihangete seadus on kõige tihedamini muudetud seadus Eesti riigis. Peame aga tunnistama, et maaomandiga seotud seadused on siin saalis arutlusel ehk tihedaminigi. Sama võime näha ka selle seaduseelnõu puhul. Head sõbrad! Mida tähendab õigus... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Selle asemel, et skeemidest loobuda, loodi teine skeem ehk tasaarvestus. Hulk inimesi ja ettevõtteid on seda skeemi asunud kasutama ja nad on sellega arvestanud. Nüüd hakkame seda teist skeemi kaotama ja ütleme, et kelle asjad on pooleli, nendega tegeleme kauges tulevikus. Õiguskantsler on öelnud, ... Loe lähemalt

15.01.2013 / 10:00 XII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

11:12 Riigikogu otsuse "Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine omavalitsusliku halduskorralduse arengusuundade väljaselgitamiseks" eelnõu (302 OE) esimene lugemine

Kalvi Kõva: Aitäh, Riigikogu aseesimees! Hea komisjoni ettekandja! Sinu ettekandest tuli välja, et kui te arutasite seda otsuse eelnõu, siis samal ajal arutasite komisjonis ka regionaalministri pakutud kuut varianti halduskorralduse muutmiseks. See regionaalministri plaan tuli ilmsiks juba 10. oktoobril. Sa ütl... Loe lähemalt

12.12.2012 / 14:00 XII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

15:20 2013. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (278 SE) kolmas lugemine

Kalvi Kõva: Hea kolleeg rahanduskomisjoni esimees! Kõigepealt tahan rahanduskomisjoni kiita. Kui meie siseminister Ken-Marti Vaher ei leidnud mitu aastat raha priitahtliku päästeliidu toetuseks, siis Riigikogu lõpuks selle raha leidis. Küll mitte nii palju, kui päästeliit soovis, aga hea seegi. Aitäh!Aga minu k... Loe lähemalt

12.12.2012 / 13:00 XII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:49 Kohalike omavalitsuste hetkeolukorrast

Kalvi Kõva: Hea minister! Tulen tagasi kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse manu. Selles seaduses tehakse selle 60% osas ka üks erand: need on KIK-ilt laenu võtvad omavalitsused, kes teevad suuri vee- ja kanalisatsiooniprojekte. Minu küsimus on selline. Kunagi oli üks tore programm "Koolid kord... Loe lähemalt