Kalender

Vali ajavahemikAva kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista
Stenogrammid: 116Ava/Sulge kõik
16.10.2013 / 13:00 XII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:38 Ebaseaduslike maksude sissenõudmine

Kalvi Kõva: Hea minister! Olen teiega täielikult päri, et me peame Venemaa turistide pealt teenima. Rõõm on näha Võru kaubanduskeskuste juures juba väga palju Vene numbrimärgiga autosid. Aga kui me vaatame meie naaberriike, siis Soome seaduse järgi tohib Venemaalt tulla ja ületada piiri kaks korda kuu jooksul, ... Loe lähemalt

14.10.2013 / 15:00 XII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:08 Arupärimine minkide pidamise korralduse kohta (nr 351)

Kalvi Kõva: Aitäh, hea istungi juhataja! Hea minister! Mis siis ikkagi edasi saab, kui me teame, et meil on kolm ebaseaduslikult toimetavat mingifarmi ja nende tegevusest tuleneb raudselt väga suur keskkonnaoht, sest mingid pääsevad farmist välja või farmides ei ole korralikke sõnnikuhoidlaid vms? Neile farmid... Loe lähemalt

08.10.2013 / 10:00 XII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

11:23 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja kohaliku omavalitsuse üksuste liitude seaduse muutmise seaduse eelnõu (456 SE) esimene lugemine

Kalvi Kõva: Hea istungi juhataja! Head kolleegid! Sotsiaaldemokraatliku Erakonna arvates on töökohtade loomine ülimalt vajalik ja ülimalt tähtis. Me teame, et Eesti viimase viie aasta väljarände saldo on üle 50 000 inimese – see on rohkem kui Võrumaa jagu inimesi. Ma arvan, et igas valdkonnas, igas sektoris me ... Loe lähemalt

26.09.2013 / 10:00 XII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:09 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Eesti maaelu arengukava 2014–2020" arutelu

Kalvi Kõva: Aitäh, hea komisjoni liige Aare! Nagu ma rõhutasin, ma olen siin maaelukomisjonipoolse ettekandjana ja püüan jääda selle piiridesse, mis me oleme komisjonis kokku leppinud. Oma ettepanekutega saab igaüks lagedale tulla järgmises ehk läbirääkimiste voorus. Ütlen aga nii palju, et möödunud finantsperi... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Hea kolleeg! Minister andis küsimuste-vastuste voorus teada täpsed arvud. Tõesti, põllumajanduses hõivatud inimeste arv on viimase aastakümne jooksul kahanenud kümneid kordi. Minu teada on praegu põllumajanduses hõivatuid 3–4% elanikkonnast. Tõenäoliselt see arv tulevastel aastatel nii drastiliselt... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Hea kolleeg Lembit! Sinu küsimusi on alati rõõm kuulda ja ma ootan neid ikka huviga. Kui see muretoon jäi tõesti kõlama, siis võib-olla oli põhjuseks väike ärevus, et tuleb Riigikogu kõnetooli nii tähtsat küsimust ette kandma tulla. Tegelikult saab Eesti finantsperioodil kokku 6 miljardit eurot, mil... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitüma, Inara! Ma ütlen tollessamas keeles vastu, et muidugi säärased jutud komisjonis tihti käivad. Aga kas tollest ka midagi tolku on, eks aeg näita. Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Hea Riigikogu aseesimees! Head kolleegid! Kohe alguses tänan maaelukomisjoni nimel professor Rando Värnikut väga toreda ja sisuka ettekande eest, tänan ministrit, kes andis meile põhjaliku ülevaate, mis seisus maaelu arengukava elluviimine on, ja tänan ka maaelukomisjoni, et te tulite ideele täna su... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Hea kolleeg Igor! Kuidas ma sulle nüüd ütlen? Äkki sa tead, et meil on Eestis vabaturumajandus. (Vahelehõige: "Oli!") Oli? Eks ta on ka praegu ja eks hind niimoodi turul kujunebki. Tõesti, maa hinda on võib-olla tõstnud tulevaste suuremate otsetoetuste ootus. See on hinda viimastel aastatel märkimis... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: See küsimus oleks paslikum esitada ministrile, aga püüan vastata. Kiviaedade ehitamise meede tõesti eelmisel perioodil oli ning seda kasutati väga agaralt just meie lääneranniku maakondades ja saartel. Uuel perioodil seda meedet ei ole. Ei tahaks küll kõikvõimalikke tegevusi lükata Leaderi tegevusva... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Hea kolleeg Tarmo! Maaelukomisjoni esimehena ka mina ei saa aru, kuidas on võimalik saada toetust ja samal ajal maal mitte midagi teha. Me kõik soovime, et tulevases maaelu arengukavas suurendataks mahetootmise rea peal eeskätt tootmisele suunatud toetust ja võib-olla vähendataks mõnevõrra hektaripõ... Loe lähemalt

25.09.2013 / 13:00 XII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:14 Ettevõtluse toetamine kohalikul tasandil

Kalvi Kõva: Aitäh, hea Riigikogu esimees! Hea minister! Te olete oma viimastes sõnavõttudes rõhutanud, kui oluline on kohalikes omavalitsustes ettevõtlust toetada ja soodustada. Me teame, et viimase viie aasta jooksul on Eesti väljarände saldo olnud ca 50 000 inimest ja selle üks väga suur põhjus on olnud just... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Pole kohalike omavalitsuste asi muretseda ettevõtluse pärast. Ma küsin, miks see siis tõesti nii on. Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh! Hea minister! Väga hea, et te tõite vastusesse sisse meie eelnõu. Me tõesti arvame, et KOKS-i tuleks sisse kirjutada ka kohalike omavalitsuste kohustus tegelda ettevõtluse arendamise ja töökohtade loomisega. Meile saadetud vastuses väitsite, et kohalikel omavalitsustel ei ole praegu võib-... Loe lähemalt

18.09.2013 / 14:00 XII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

15:11 Sotsiaalmaksuseaduse § 7 muutmise seaduse eelnõu (446 SE) esimene lugemine

Kalvi Kõva: Aitäh, istungi juhataja! Hea rahanduskomisjonipoolne ettekandja! Nagu ma asjast aru saan, plaanitakse see eelnõu rahanduskomisjoni hääletuse tulemusena tõesti täna menetlusest välja hääletada. Aga samas te möönate ja tõenäoliselt oli see jutuks ka rahanduskomisjonis, et selle teemaga on väikseid küs... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh, istungi juhataja! Hea rahanduskomisjonipoolne ettekandja! Me menetleme seda seaduseelnõu täna esimesel lugemisel. Niipalju kui mina olen asjast aru saanud, tuleb enne selle võimalikku vastuvõtmist veel teine lugemine, vahepeal on muudatusettepanekute esitamise võimalus ja nii saab seda eelnõu... Loe lähemalt

19.06.2013 / 14:00 XII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:14 Riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (435 SE) esimene lugemine

Kalvi Kõva: Hea seaduseelnõu algataja! Loomulikult me teame, et valdavalt on vanematel oma lastele huvihariduseks vajaliku ostmiseks raha napivõitu ja seda on hädasti juurde vaja. Me teame kõik, mis maksab suusapaar, uisupaar, juudokimono või mingi muu asi. Vaieldamatult on paljud omavalitsused ja koolid siin ... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Hea istungi juhataja, ka mina püüan teie näpunäidete järgi käituda. Küsin käsil oleva päevakorrapunkti raames selle seaduseelnõu kohta, mis meil arutlusel on. Minu küsimus on selline. Te loetlesite ühele küsijale vastates suure hulga omavalitsusi, kes toetavad oma elanikke ranitsatoetusega. See loet... Loe lähemalt

20:01 Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (432 SE) kolmas lugemine

Kalvi Kõva: Hea istungi juhataja! Head kolleegid! Mul on tänuväärne võimalus mõned minutid kasutada teie kallist aega. Loodan viie minuti sisse ära mahtuda, kui juhuslikult ei mahu, siis ma palun paar minutit lisaaega.Head sõbrad! Selle seaduseelnõuga, mille me siin kohe kolmandal lugemisel heaks kiidame, on ra... Loe lähemalt

21:51 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (340 SE) teine lugemine

Kalvi Kõva: Aitäh, istungi juhataja! Hea kolleeg Urmas, kultuurikomisjoni esimees! Küsimusele klassijuhatamise kohta vastasite, et väga tähtis on läbi rääkida ja konsensus leida ning see, et direktori ja õpetaja vahel on olemas dialoog ja sõlmitakse kokkulepped. Ma arvan, et ka selle seaduseelnõu menetlemisel o... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh, hea istungi juhataja! Hea kolleeg, kultuurikomisjoni esimees! Minu küsimuse teema on klassijuhatamine. Ma küsin näite põhjal. Oletame, et koolis on kaks õpetajat, ühe õpetaja koormus on 1,0, teise õpetaja koormus on 0,6. Õpetaja, kelle koormus on 1,0, peab klassi juhatama, aga aasta jooksul s... Loe lähemalt

19.06.2013 / 13:00 XII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:24 Kooliuuendused

Kalvi Kõva: Hea minister! Täna pärast lõunat me tõesti menetleme siin saalis põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise eelnõu, aga kuna teie meil siis puldis ei ole ja teile küsimusi esitada ei saa, siis teen seda praegu. Mõni minut tagasi ühele küsimusele vastates te ütlesite, et meie koolides pole võib-olla t... Loe lähemalt

05.06.2013 / 14:00 XII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:34 Kutseõppeasutuse seaduse eelnõu (331 SE) teine lugemine

Kalvi Kõva: Aitüma, hea Riigikogu esimees! Hea komisjonipoolne ettekandja! Mul on siiralt hea meel, et komisjon minu muudatusettepanekut arvestas ja Võrumaa Kutsehariduskeskus saab jätkata rakenduskõrghariduse andmist Võrumaal. Aga mind teeb natuke murelikuks, et ministeerium, hoolimata sellest pikka aega kestn... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Hea istungi juhataja! Head kolleegid! Mul on väga suur rõõm tulla Riigikogu kõnepulti ja rääkida paar minutit meie Võrumaa hariduse, teaduse ja ettevõtluse koostöö lipulaevast, Võrumaa Kutsehariduskeskusest. Möödunud aasta lõpus ja selle aasta alguses, kui meie kandist Võrumaalt valitud haridusminis... Loe lähemalt

15.05.2013 / 13:00 XII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:47 Politsei- ja Piirivalveameti töötajate palgad

Kalvi Kõva: Aitäh, istungi juhataja! Hea minister! Küsin ühte ja sama tööd tegevate politseinike erinevate palkade kohta. Näiteks kui kriminaalpolitseinik teeb tööd Lõuna Prefektuuris, siis saab ta vähem palka kui samas mahus sama tööd tegev politseinik Põhja Prefektuuris. Kas on näha, et need palgavahed aja jo... Loe lähemalt

24.04.2013 / 14:00 XII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:22 Jahiseaduse eelnõu (351 SE) teine lugemine

Kalvi Kõva: Aitäh! Head sõbrad, kõigepealt arvamus, siis küsimus. Kõva talus võtab metsanotsu igal aastal põllu pealt ikka vähemalt pool tonni kartulit, mis ongi juba see 100 eurot. Nii et mul on tõsiselt kahju Rõuge kandi jahimeestest, kes näiteks ainult minu talu kahjude kompenseerimiseks peaksid maksma aasta... Loe lähemalt

24.04.2013 / 13:00 XII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:01 Radarijaama ehitus riiklikule looduskaitsealale

Kalvi Kõva: Aitäh, istungi juhataja! Hea minister! Küsingi sellestsamast teie lausest lähtuvalt, et riigi sõna, ministeeriumi sõna peab maksma. Paraku oleme aegade jooksul võinud tõdeda, et tsiviil- ja militaarkoostöös ehk CIMIC-u puhul ei ole riigi sõna tihti maksnud. Riik on mitmelgi korral oma lubadustest ... Loe lähemalt

17.04.2013 / 13:00 XII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:24 Haldusreformi elluviimisest

Kalvi Kõva: Hea minister! Küsin Omavalitsusliitude Koostöökogu ja Vabariigi Valitsuse vaheliste eelarveläbirääkimiste kohta, mis äsja algasid. Me teame, et eeskätt tasandusfond on instrument, millega regionaalpoliitikat teostada. Tasandusfondi kaudu antakse raha eeskätt omavalitsustele, kes asuvad piirkondades,... Loe lähemalt

13:43 Maavalitsustest

Kalvi Kõva: Nagu me teame, lähenevad kohalikud valimised. Me teame ka seda, et kõik maavanemad on end poliitiliselt määratlenud, on mõne erakonna liikmed. Valdavalt on nad kõik ka erakondade piirkonnajuhid. Siit minu küsimus. On avaldatud kartust, et maavalitsustest võivad saada parteikontorid. Mulle on mitu ko... Loe lähemalt

27.02.2013 / 13:00 XII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:49 Erimärgistatud kütuse aktsiisist

Kalvi Kõva: Hea minister! Kuulda siin, et seda süsteemi ei soovitagi muuta ja et erimärgistatud kütuse kasutamine lõpetatakse ja tuleb mingi kvoodisüsteem, on üllatav. Kui me 2011. aastal siin saalis muutsime erimärgistatud kütuse seadust niimoodi, et võtsime metsaomanikud selle seaduse rakendusalast välja, sät... Loe lähemalt

19.02.2013 / 10:00 XII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

11:18 Vedelkütuse erimärgistamise seaduse § 11 muutmise seaduse eelnõu (333 SE) esimene lugemine

Kalvi Kõva: Hea istungi juhataja! Head kolleegid! Seisan siin teie ees Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmise seaduse eelnõuga. Paljudele on see seaduseelnõu tuttav juba Riigikogu eelmisest koosseisust, sest Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon too... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Hea kolleeg, kuigi me oleme selle teemaga tegelnud, ei ole mul täna siin neid arve. Olgu ka öeldud, et sotsiaaldemokraadid kindlasti ei soovi, et keegi tohiks tavaolukorras kasutada erimärgistatud diislikütust lumetõrjeks. See oleks vaieldamatult ausa konkurentsi moonutamine. Me räägime hädaolukorda... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh, hea kolleeg! On teada, et selliseid enesekohaseid otsuseid ei saa inimene demokraatlikus riigis ise teha. Seda otsust ei saa tõesti vastu võtta ei mina, ei naaber, ei külavanem. Sellepärast ongi seadusesse sisse kirjutatud, et seda saab teha kriisikomisjon, kohaliku omavalitsuse kriisikomisjo... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh, hea kolleeg! Kriisi väljakuulutamine ühes kohalikus omavalitsuses, regioonis või riigis ei ole lihtne otsus, mis tuleb kohe niimoodi, et kuulutame aga väga pinnapealsete argumentide toel kriisi välja. Ma isiklikult ei ole kriisiolukorda omavalitsuses välja kuulutanud ja selleks pole ka olnud... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh! Me oleme sellele mõelnud nii nagu teiegi – koalitsioonileppes on see punkt minu teada sees – ja me oleme väga varmad ja altid selles diskussioonis osalema. Põllumajandusminister on meedias juba mitmel korral tähelepanu juhtinud, et ta sellise n-ö paketiga välja tuleb. Sellel on nii oma plusse... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh! Jah, ma ei saa väita, et kriisikomisjoni otsustega piiramine oleks kõige parem lahendus, aga eelnõu on praegu esimesel lugemisel ja meil kõigil on võimalus esitada enne teist lugemist muudatusettepanekuid, et teha seadust paremaks. See on üks võimalus, et reguleerida kuigipalju neid n-ö enese... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh, hea kolleeg! Võib-olla tõesti võib see regionaalse kriisikomisjoni pilgu läbi tunduda ebaratsionaalne, sest ka kohaliku omavalitsuse tasandil, erinevate lumeolude puhul võib asi olla väga erinev. Räägime siis natuke Võrumaa juttu. Urvaste lumeolud erinevad totaalselt Haanja, Rõuge Haanja-pool... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Jah, hea kolleeg Tarmo! Just sellepärast olemegi seaduseelnõu siia kolleegide ette toonud, et täita see praegune auk, tühi koht. Hullu lumetormi järel oma territooriumi koristades tohime kasutada sinist kütust, kui me oleme põllumajandustootjad, aga me oleme ju nõus ilma tasu saamata panustama ka na... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Hea kolleeg, sinuga kriisisituatsioonide üle debatti pidama ma ei hakkaks, sest ma olen siin raudselt nõrgem pool. Ma arvan, et seadusest tulenevalt peab kriisikomisjon olema, kas ta ka reaalselt igal pool olemas on, selles julgen kahelda. Aga kavad ja situatsioonikirjeldused peavad kindlasti olema.... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh! Ma arvan, et me teame täpselt, kui suur on kohalike elanike avalik huvi lumetõrje vastu septembrikuus. Sellise talveilmaga nagu täna, kui maas on küll ilus, mõnusalt paks lumevaip, suudame ka tuisusituatsioonis hakkama saada ja avalik huvi selle seaduseelnõu vastu ei ole teab mis suur. Kui ag... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Hea kolleeg Ester, ma ei tea, kui kaua aega võib valitsusel minna, et välja töötada uus kord, mida nad on koalitsioonileppes lubanud. Ma toon välja ka ühe probleemikoha, kui me kütust enam ei värvi. Meie naabritel lätlastel on kord, kus erimärgistatud kütust ei ole, aga põllumajandustootjatele makst... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh, hea kolleeg! Jaa, ka see on üks võimalus. Ma kirjeldan ühte situatsiooni elust. Põllumees, rullinud hommikul oma põllu ära, pani õhtul traktorile taha puulõikamismasina, kuna kevad on valdavalt põllu rullimise ja järgmise aasta küttepuude tegemise aeg. Ta pani traktorile haakesse halumasina j... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Ma ei usu. Teades kolleege nii saali paremalt kui ka vasakult poolelt, arvan, et keegi tahtlikult otseselt seadust rikkuma kedagi ei kutsu ja ka ise seadust ei riku. Ma loodan väga, et me selle väikse muudatuse seadusesse teeme ja kaotame ära niisuguse ebaleva oleku. Usun siiralt, et kolleegid toeta... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh, hea istungi juhataja! Hea kolleeg! Küsin sama küsimuse, mida enne küsiti siin saalis minu käest. Kas te rahanduskomisjoni istungitel olete ka väljaspool selle eelnõu arutelusid käsitlenud seda problemaatikat, mis erimärgistatud kütuse kasutamisel tervikuna on? Kas olete arutanud, et seda ei s... Loe lähemalt

30.01.2013 / 13:00 XII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:30 Võrumaa Kutsehariduskeskuse tulevik

Kalvi Kõva: Aitäh, hea istungi juhataja! Hea minister! Ma arvan, et me mõlemad, kes me oleme viimastel Riigikogu valimistel Kagu-Eestist siia saali valitud, teame, et Võrumaa Kutsehariduskeskus on väga suurel määral Võrumaa ettevõtluse arengumootor. Seda näitab see, et Võrumaa Kutsehariduskeskuse vahetusse ... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh, hea istungi juhataja! Hea minister! Jah, see seaduseelnõu on juba meie laudadel. Ma loodan kolleegidele kultuurikomisjonis, et nad vaatavad tõsiselt § 59, mis annab Võrumaa Kutsehariduskeskusele uue staatuse, ja loodan, et sinna tuleb ka muudatusi. Võrumaa Kutsehariduskeskus on väga tähtis k... Loe lähemalt

23.01.2013 / 14:00 XII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

15:13 Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (348 SE) esimene lugemine

Kalvi Kõva: Hea Riigikogu aseesimees! Head kolleegid! Seaduseelnõu 348 on sellel ajahetkel, siin ja praegu, väga hea seaduseelnõu. Kogu sektor ootab seda seaduseelnõu. Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale loomulikult meeldiks, kui meil oleksid otsetoetused, mis on Euroopa keskmisel tasemel, et me ei peaks võrdsem... Loe lähemalt

15:53 Looduskaitseseaduse ja riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (289 SE) esimene lugemine

Kalvi Kõva: Hea Riigikogu aseesimees! Head kolleegid! Räägitakse, et riigihangete seadus on kõige tihedamini muudetud seadus Eesti riigis. Peame aga tunnistama, et maaomandiga seotud seadused on siin saalis arutlusel ehk tihedaminigi. Sama võime näha ka selle seaduseelnõu puhul. Head sõbrad! Mida tähendab õigus... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Selle asemel, et skeemidest loobuda, loodi teine skeem ehk tasaarvestus. Hulk inimesi ja ettevõtteid on seda skeemi asunud kasutama ja nad on sellega arvestanud. Nüüd hakkame seda teist skeemi kaotama ja ütleme, et kelle asjad on pooleli, nendega tegeleme kauges tulevikus. Õiguskantsler on öelnud, ... Loe lähemalt

15.01.2013 / 10:00 XII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

11:12 Riigikogu otsuse "Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine omavalitsusliku halduskorralduse arengusuundade väljaselgitamiseks" eelnõu (302 OE) esimene lugemine

Kalvi Kõva: Aitäh, Riigikogu aseesimees! Hea komisjoni ettekandja! Sinu ettekandest tuli välja, et kui te arutasite seda otsuse eelnõu, siis samal ajal arutasite komisjonis ka regionaalministri pakutud kuut varianti halduskorralduse muutmiseks. See regionaalministri plaan tuli ilmsiks juba 10. oktoobril. Sa ütl... Loe lähemalt

12.12.2012 / 14:00 XII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

15:20 2013. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (278 SE) kolmas lugemine

Kalvi Kõva: Hea kolleeg rahanduskomisjoni esimees! Kõigepealt tahan rahanduskomisjoni kiita. Kui meie siseminister Ken-Marti Vaher ei leidnud mitu aastat raha priitahtliku päästeliidu toetuseks, siis Riigikogu lõpuks selle raha leidis. Küll mitte nii palju, kui päästeliit soovis, aga hea seegi. Aitäh!Aga minu k... Loe lähemalt

12.12.2012 / 13:00 XII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:49 Kohalike omavalitsuste hetkeolukorrast

Kalvi Kõva: Hea minister! Tulen tagasi kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse manu. Selles seaduses tehakse selle 60% osas ka üks erand: need on KIK-ilt laenu võtvad omavalitsused, kes teevad suuri vee- ja kanalisatsiooniprojekte. Minu küsimus on selline. Kunagi oli üks tore programm "Koolid kord... Loe lähemalt

03.12.2012 / 15:00 XII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

Kalvi Kõva: Hea istungi juhataja! Head kolleegid! Mul on hea meel Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel üle anda vedelkütuse erimärgistamise seaduse § 11 muutmise seaduse eelnõu. Kui me vaatame välja, siis näeme, et meil on taas ilus talveilm. Sajab lund. Aga see lumi võib pahatihti teedel teatud pro... Loe lähemalt

22.11.2012 / 10:00 XII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:09 Loomakaitseseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (288 SE) teise lugemise jätkamine

Kalvi Kõva: Aitäh, hea küsija! Ei, minu teada see muttide tapmist ei seadusta. Ütleme niimoodi, et põllumajandusloomade tapmisel on olemas regulatsioon, aga loomulikult peab kõikide loomade tapmisel lähtuma loomakaitseseadusest. Komisjonis seda täpsemalt ei arutatud. Me räägime praegu põllumajandusloomade tapmi... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh, hea küsija! Ka enne siin vastates ma ütlesin, missugustel tingimustel võib Eestis usuline ühendus põllumajanduslooma religioossel eesmärgil tappa. Seda reguleerib eelnõu § 1 punkt 10. Usuline ühendus peab taotlema loa Veterinaar- ja Toiduametist. Tapmine peab toimuma tapamajas ja olema vajali... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh, hea kolleeg! Kõigil kolleegidel ja fraktsioonidel oli võimalik esitada muudatusettepanekuid, ka keelelisi ja täpsustavaid ettepanekuid. Mitte ühtegi muudatusettepanekut aga kolleegidelt ega fraktsioonidelt ei laekunud. Maaelukomisjonis me oma liikmete ja ametnike tarkusest tõesti püüdsime par... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh! Palun siiralt vabandust, et ma sellele teie esitatud küsimusele kohe head vastust ei andnud! Püüan selle vea vaheajal parandada ja, hea Kalev, sulle seda teemat täpsemalt selgitada. Aga kui tulla Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu juurde, siis peab ütlema, et nemad olid ainuke sotsiaalpartner, ... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Ma püüan seda oma paberitest leida. Tõesti, need ettepanekud olid olemas, aga ma siit neid praegu kiiresti leida ei suuda. Kui mul pärastpoole tekib võimalus veel mõnele küsimusele vastata ja kui ma need andmed üles leian, siis ma vastan, hea Ester, ka sinu küsimusele. Palun vabandust, et ma sellel... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh, hea kolleeg, küsimuse eest! Tõesti, kui rääkida laiemalt, siis see seaduseelnõu püüab leida tasakaalu loomakaitse ja nende erandite vahel, milleks on loomkatsed ja ilma uimastamata tapmine religioossel eesmärgil. Loomulikult, selle seaduseelnõu puhul on nii loomakaitsjad kui ka usulised organ... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh! Ma räägin selle seaduseelnõu kontekstis. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks tuli meile muudatusettepanek ainult Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistult. Seaduseelnõu muudab nii teaduses kasutatavate loomade ehk katseloomade kui ka religioossel eesmärgil tapetavate loomade temaatikat. Eelnõu ... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Jah, hea kolleeg, ka sellest oli komisjonis muude teemade seas juttu. Me komisjonis mõtlesime, mida peetakse silmas nende rangemate riigisiseste nõuete all. Nõukogu määrus ju ei sätesta religioosse hukkamise nõudeid, vaid lubab teatud religioossete rituaalide tõttu kasutada erilisi tapmisviise, ting... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Hea kolleeg! Seadusi ongi teinekord raske lugeda. Komisjonis on arutatud, mida tähendab, et tuleb piirata looma liikumist. Me rääkisime sellest ja selgitasime erinevaid situatsioone. Paljud komisjoni liikmed olid väikeloomade tapmist oma kodus või tuttavate juures kas pealt näinud või ise seda teinu... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Hea kolleeg! Nagu ma aru sain, sa küsisid, kas loomkatsetes kasutatavate loomade ja põllumajandusloomade tapmise nõuetel on vahet. Loomulikult, nende loomade tapmise, õigemini, hukkamise üldpõhimõtted on ju samad. Looma hukkamisel tuleb valida selline viis, mis põhjustab loomale võimalikult vähe füü... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Hea küsija! Ma oma ettekande alguses ütlesin, et komisjonis ei olnud konsensust, kas see seadus tuleks kolmandal lugemisel vastu võtta. Oli erapooletuid ja oli ka vastuhääli. Põhjus tuli komisjoni diskussioonist ka välja. Mõned komisjoni liikmed avaldasid arvamust, et kui üks või teine inimene tuleb... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh! Ma enne juba püüdsin sellele küsimusele vastata. See seadus ei sätesta koolituskulude suurust. Lisaks ei tea me veel täpselt, kust seda koolitust saab. Ma enne ütlesin, et lihatööstuses töötavaid inimesi saab koolitada ainult Järvamaa Kutsehariduskeskuses. Praegu on nende kulude suurust raske... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Hea küsija! Seda see seaduseelnõu väga palju ei käsitle, kuigi loomakaitseseadus loomulikult käsitleb. Oma tarbeks tohib selles seaduses ja juba varem Euroopa Nõukogu määruses toodud tingimustel tappa oma talu loomi nii täna kui ka tulevikus. Müügi puhul on aga teine regulatsioon ja teised nõuded. K... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh väga hea küsimuse eest! Enne, kui me hakkasime teist lugemist ette valmistama, toimus komisjonis kuulamine. Kohale tulid Eesti Lambakasvatajate Seltsi esindajad, kes olid väga üllatunud. Nad ütlesid, et nad ei teagi, mis tulevikus saab, kas oma tarbeks üldse tohib kodus loomi tappa. Nad ei tea... Loe lähemalt

21.11.2012 / 14:00 XII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

21:37 Riigikogu avalduse "Eesti põllumajandusest ning Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika reformist" eelnõu (306 AE) esimene lugemine

Kalvi Kõva: Hea Riigikogu esimees! Head ametikaaslased! Mul on siiralt hea meel olla siin puldis ja komisjoni esindajana kanda ette Riigikogu avalduse "Eesti põllumajandusest ning Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika reformist" eelnõu sellel ühel ainumal lugemisel, kuna avalduse eelnõu võetakse siin saal... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh! See avaldus on mõeldud eeskätt Euroopa Parlamendile, Euroopa Komisjonile ja Euroopa Liidu liikmesriikidele. Neid küsimusi, mille sa, hea kolleeg, tõstatasid, saame suuremas osas meie oma riigi sees otsustada, kuigi Euroopa mängureeglite alusel. Mida ma sellega mõtlen? Me teame, et 80% meie la... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Püüan. Me teame, mida hakatakse arutama homsel ülemkogul, kuhu läheb ka meie peaminister. Ülemkogul on laual liikmesriikide eriarvamus finantsraamistiku mahu kohta. Me teame, et näiteks Saksamaa, Ühendkuningriik, Prantsusmaa, Taani, Austria, Rootsi, Holland ja Soome sooviksid n-ö ühisrahasse vähem p... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Hea küsija! Alustuseks ütlen, et see on päris uhke Belarus, ma pildi pealt vaatasin. Üks Lõuna-Eesti kartulikasvataja, kes on FIE, toimetab sellisega põllul. Sellise traktoriga toimetavad põllul ka väga paljud teised põllumehed, eeskätt just need 80%, kes toodavad väikese osa meie laual olevast toid... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh! Siin puldis ei saa ma praegu niivõrd oma sisetundest rääkida. Eks ma tulen siia oma sisetundest rääkima pärastpoole. Aga ma räägin natuke nendest arvudest, mis on meil maaelukomisjonis selle teema arutelul laual olnud. Me teame, et ühtsed pindalatoetused on kõige väiksemad just Balti riikidel... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh! Teil oli kaks küsimust. Miks meie toetuste tase on praegu 117 eurot ja miks see tase tookord nii madalaks jäi, seda kolleeg Aivar juba natuke seletas. Nende riikide puhul, kes liitusid koos meiega, oli arvestuse alus referentsaasta, mis arvestas põllumajanduse hetkeolukorda ja saaki. Aga me t... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh! Kartul on väga õige asi kasvatada. Kartul on üks toiduaine, millega Eesti suudab ennast valdavalt ise ära varustada. Kartul kuulub aedviljade hulka ja aedvilju võiks Eesti riigis rohkem kasvatada. Aga ämmale anna mu telefoninumber, ma annan talle paar head soovitust, kuidas võiks kartulit k... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Hea kolleeg! Me oleme parlamendi tasandil, ma julgen öelda, võtnud vastu ridamisi eri koosluste avaldusi, mida ma siin enne ka nimetasin, näiteks Balti Assamblee või Eesti, Läti ja Leedu parlamendi maaelukomisjoni avaldused. Me oleme osalenud ka meie põllumeeste aktsioonides. Ma arvan, et nüüd on pa... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh, hea kolleeg! Ei, meie käes ei ole ühtegi sellist dokumenti. Mina saan siin tugineda sellele, mida maaelukomisjoni koosolekutel on meile rääkinud minister. Tõesti, Saksamaa olla üks meie toetajatest. Mul ei ole mitte mingisuguseid pabereid või kinnitusi selle kohta, kas see nii on või mitte. K... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh, hea kolleeg! Ühte võin ma väita sajaprotsendilise kindlusega: see on minu mäletamist mööda teine komisjon siin Riigikogus, kes teeb tihedat koostööd Balti kolleegidega. Riigikaitsekomisjon teeb tihedat koostööd Balti kolleegidega ja ka maaelukomisjon on viimase aasta jooksul Balti kolleegideg... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh! Minule teadaolevatel andmetel võttis analoogse, valdavalt samadele probleemkohtadele tugineva avalduse Läti parlament vastu juba umbes pool aastat tagasi. Leedu parlamendi vastavasisulise avalduse kohta ei oska ma midagi öelda. Põhjus on see, et olid valimised, olid väga kiired ajad. Ma helis... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh, hea küsija! Oleme aktsiisi suurust komisjonis arutanud. Selle vestluse juures on olnud ka põllumajandusminister. Nagu põllumajandusminister siin saalis esmaspäeval vastas, see küsimus kuulub meie maja seinte vahel rahanduskomisjoni pädevusse. Tõesti tuleb endale ka maaelukomisjonis natukene t... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Hea küsija! Loomulikult oleme debattide jooksul komisjonis arutanud, mis juhtub siis, kui toetused suurenevad. Kuid me oleme arutanud ka seda, mis juhtub siis, kui toetused vähenevad. Oleme arutanud sedagi, mis juhtub siis, kui Euroopa Liidu toetused jäävad sellele tasemele, nagu komisjon pakub. Mul... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Hea Aivar! Nagu ma ütlesin, ka selle avalduse koostamise käigus toimus meil see debatt. Julgen arvata, et ka siin saalis on erinevaid arvamusi. Nii oli ka komisjoni liikmetel ja selle avalduse autoritel, 63-l Riigikogu liikmel, kes sellele alla kirjutanud on, selle kohta erinev arvamus. Mina arvasin... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh, Kadri! Ei, seda ei arutatud. Küll olid paljud maaelukomisjoni liikmed sellel Tartu üritusel, kus Isamaa ja Res Publica Liidu esimees selle mõtte välja käis. Aga neid ettepanekuid, kuidas käituda ühtse pindalatoetuse n-ö võrdsustamise survestamiseks, on olnud ka teisi. Natuke maaelukomisjoni a... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh! Avalduse tekst on väga hea. Suur tänu Aivarile, suur tänu väga paljudele Riigikogu liikmetele ja ka meie komisjoni ametnikele! Avalduse tekst algtekstiga võrreldes mõnevõrra muutus. Ma arvan, et see muutus rohkem sihitumaks. Ma siiralt loodan, et need, kellele me selle avalduse saadame, loeva... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh, hea küsija! Kindlasti peaks see mõjutama vähemalt Eestist valitud Euroopa Parlamendi liikmeid. See on üks argument, üks teetähis, millele saavad tugineda kõik: minister läbirääkimistel, meie europarlamendi liikmed ja meie kõik, kui me suhtleme oma kolleegidega teistest parlamentidest. Kindl... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Hea istungi juhataja! Head kolleegid! Minu fraktsiooni aseesimees ütles mulle, et ma läheksin pulti ja oleksin konkreetne, sest talle tundub, et rahvasaadikud tahavad siin istungit venitada ja esinevad pikkade kõnedega. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon toetab täna menetluses olevat Riigiko... Loe lähemalt

09:18 Loomakaitseseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (288 SE) teine lugemine

Kalvi Kõva: Hea Riigikogu esimees! Head kolleegid! Olen siin teie ees loomakaitseseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga 288. Seda seaduseelnõu me menetlesime siin saalis esimesel lugemisel s.a 17. oktoobril ja siis andis põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder sellest... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh! Loomulikult oleme kõikidel nendel teemadel komisjonis diskuteerinud. Kui me vaatame kehtivat korda, siis looma religioossel eesmärgil tapmise korraldamise ja läbiviimise kord on vastu võetud 31. juulil 2001. aastal. Selle järgi kehtib regulatsioon, kus looma religioosse tapmise korral tuleb s... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh, hea kolleeg! Peab ütlema, et neid teemasid me nii spetsiifiliselt komisjoni istungil ei arutanud. Küll aga ei ole päris niimoodi, et kõiki loomi võib teaduse eesmärgil kasutada loomkatseteks. Üldjuhul on keelatud loomkatsetes kasutada looduses vabalt elavat looma, hulkuvat looma, ohustatud li... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh! Seadusel on kaks eesmärki. Üks tuleneb tõesti eurodirektiivist, mis on mõeldud katseloomadega seonduva reguleerimiseks. Võib ütelda, et just Euroopa ja kogu maailma loomakaitseliste eesmärkide-suuniste pärast on reguleeritud ka religioossel eesmärgil tapmist. Me teame, et väga paljudes Euroop... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh! Arvestades valdkonna vastandlikkust, algatati Euroopa Liidus selline projekt nagu Dialrel, mis lõppes 2010. aastal. Projekti raames koguti kokku olemasolevad teaduslikud andmed religioosse tapmise kohta ja eri riikides kehtinud religioosse tapmise läbiviimise reeglid. Konsultatsioonides usuri... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Hea kolleeg, erinevate sigade, kodusigade ja metssigade erinevaid loomakaitselisi õigusi me sedapuhku maaelukomisjonis ei arutanud. Nii ongi. Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Hea kolleeg, ka sellele küsimusele vastates peab ütlema, et seda me komisjonis ei käsitlenud. Eks nende asjade üle, kas see on humaanne, võib siin filosofeerida üksjagu, aga tuleb ütelda, et päris nii ei ole, et me kõiki loomi tohime loomkatsetes kasutada. Võib ütelda ka seda, et loomkatsed on tões... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: See seaduseelnõu mõjutab mõnevõrra ka kodus väikeloomade tapmist. Eelnõus on kirja pandud, et kodus peab väikeloomi tapma vastavas määruses etteantud tingimustel ehk enne tapmist tuleb loom uimastada. Kõiki neid uimastamisviise on kirjeldatud määruse lisas, mille on välja andnud Põllumajandusministe... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Jah, kindlasti. Eks uimastamine enne tapmist tähendabki seda, et loom viiakse sellisesse seisundisse, kus ta tapmismomenti ei taju, ja siit ka selle seaduse põhiiva, põhituum. On tehtud ka erandeid. Erandeid tehakse usuorganisatsioonidele just religioossetel põhjustel, lubades looma tappa ilma teda ... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Nüüd on küll piinlik moment, hea küsija. Komisjoni istungil meil sellest juttu ei olnud ja kuigi ma olen seda seadust läbi töötanud nii komisjonis lugemiste käigus kui ka enne seda, kui ma siia teie ette tulin, ei ole ma seda küsimust enda jaoks püstitanud ja ma ei oska selliseid kolooniaid nimetada... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh, hea küsija! Komisjoni istungil sellest juttu ei olnud. Ma ei oska seda tõesti ütelda. Nii see on, et sellisel eesmärgil katseloomi kasutada ei tohi. Katseloomi ei tohi kasutada ka parfümeeriatööstuses või kosmeetikatoodetega seotud katsetel. Seda ma võin teile väita, sest sellest oli meil kom... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh! Seda küsimust me komisjonis arutasime. Kuna kodus väikelooma tapmisel peab tõesti nüüd olema selline pädevus ja koolitus, siis oli meil ka komisjonis jutuks, kes on see, kes niisuguse tunnistuse annab, ja missugune peab tunnistus olema. Ma võin teile öelda, et koolitust reguleerivad loomakait... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh, hea kolleeg! Elus on igasuguseid situatsioone ette tulnud. Maal elava inimesena ütlen, et see on väga paljudes maakohtades tõesti üks tegevus, mida tuleb teha, eriti enne jõuluaega. Ega see nüüd teab mis rõõmus ja lustlik tegevus ei ole. Loomulikult tuleb kodus loomi tappes jälgida, et oleks ... Loe lähemalt

Kalvi Kõva: Aitäh! Küsimus on, missugustel tingimustel Veterinaar- ja Toiduamet võib keelduda põllumajanduslooma religioossel eesmärgil tapmise loa andmisest. Jah, see on kirjas, seda me arutasime ka komisjonis põgusalt. See on kirjas, kui sa tahad vaadata, eelnõu § 1 punktis 10. Seal on kirjas, et Veterinaar- ... Loe lähemalt

14.11.2012 / 14:00 XII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

18:51 2013. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (278 SE) teine lugemine

Kalvi Kõva: Aitäh, hea istungi juhataja! Hea rahanduskomisjoni esimees! Minu küsimus on sedapuhku selline. Riigieelarve menetlemisel on omad reeglid, omad protseduurid. Need tulenevad seadusest ja on ka üldiseid, kokkulepitud reegleid. Üks selline kokkulepitud, justkui läbi aegade toiminud reegel või kokkulepe ... Loe lähemalt

24.10.2012 / 13:00 XII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:17 Omanikutulust Riigimetsa Majandamise Keskuses

Kalvi Kõva: Hea minister! Tõesti, eile riigieelarve esimesel lugemisel oli sellel teemal siin saalis päris palju juttu ja minu küsimuski on ajendatud eilsest diskussioonist. Te väitsite, et omanikukapital on tõesti kallis ja tuleks kasutada lisakapitali. Kas te olete Rahandusministeeriumis mõelnud, et äkki v... Loe lähemalt