Kalender

Vali ajavahemikAva kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista
Stenogrammid: 248Ava/Sulge kõik
20.02.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:03 Keskkonnakomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Mets muutuva kliima tingimustes" arutelu

Kalle Laanet: Aitäh, austatud aseesimees! Hea ettekandja, tänud ka ettekande eest! Mul on selline küsimus, et kas sa oleksid nii hea ja selgitaksid mulle silmaringi laiendamiseks, mis see mets on, millest me täna räägime. Mis sinna alla siis täpselt kuulub? Aitäh! Loe lähemalt

18.02.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:20 Elektroonilise side seaduse muutmise seaduse eelnõu (138 SE) esimene lugemine

Kalle Laanet: Aitäh! Võib-olla kommentaar heale kolleegile Kalvi Kõvale: see seaduseelnõu menetlemine ja algatamine Riigikogus on ju täiesti legaalne tee, siin ei ole nagu midagi üllatavat. Ja teiseks tahaks natuke täpsustada ka seda, et valitsusel on võimalik esimese ja teise lugemise vahel esitada oma seisukoha... Loe lähemalt

22.01.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:14 Riigikaitseseaduse eelnõu (112 SE) esimene lugemine

Kalle Laanet: Aitäh, hea juhataja! Hea minister! Mina küsiksin enam-vähem sellesama küsimuse, mida ma küsisin ka komisjonis. Seletuskirja 22. leheküljel on väga ilus joonis, kuidas sündmus eskaleerub hädaolukorrast kuni üles välja ehk siis sõjaseisukorrani. Hädaolukorra seadus ütleb, et hädaolukorda ehk tsiviilkr... Loe lähemalt

Kalle Laanet: Aitäh! Ma tuleks jälle praktilise poole juurde tagasi. Sa korraks mainisid ka meie viimast sündmust, seda Lõuna-Eesti tormi. Tegelikult elekter oli maas, kõik süsteemid olid lakanud töötamast. Noh, elekter elektriks, aga see sündmus oleks võinud eskaleeruda julgeolekuliseks ohuks – piirikaitsesüstee... Loe lähemalt

16:36 Kriminaalmenetluse seadustiku, halduskohtumenetluse seadustiku ja karistusseadustiku ning teiste seaduste muutmise seaduse (kriminaal-, väärteo- ja kohtumenetluse erisused erakorralise ja sõjaseisukorra ajal) eelnõu (114 SE) esimene lugemine 

Kalle Laanet: Austatud juhataja! Hea minister! Head kolleegid! Seda eelnõu arutas riigikaitsekomisjon enne esimest lugemist koos justiitsminister Raivo Aegi ning Justiitsministeeriumi ja Kaitseministeeriumi ametnikega 2019. aasta 17. detsembri istungil. Ma ei hakka üle kordama justiitsministri ettekannet, aga rõh... Loe lähemalt

05.12.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:18 Alkoholiseaduse muutmise seaduse eelnõu (83 SE) esimene lugemine

Kalle Laanet: Austatud aseesimees! Head kolleegid! Nagu meie kunagine kolleeg Rein Lang ütles alati, kui ta siia pulti tuli: tegemist on ääretult hea eelnõuga. Mina ütleksin ka, et tegemist on ääretult hea eelnõuga. Ja miks? Sellepärast, et selle eelnõuga antakse kohalikule omavalitsusele suuremad võimalused oma ... Loe lähemalt

Kalle Laanet: Aktsiiside laekumise mõjuanalüüs ei ole selle eelnõu ese. Selle eelnõu ese on ju see, et me anname lihtsalt kohalikule omavalitsusele võimaluse vajaduse korral piirata alkoholimüüki ajaliselt või kohaliselt. Nii et me ei pidanud seda analüüsi vajalikuks. Loe lähemalt

Kalle Laanet: See eelnõu käib absoluutselt nende väärtustega kokku, sest minu arvates on kõige liberaalsem ja kõige olulisem väärtus just see, et saaks elada kaua ja tervena ning et kõik tunneksid ennast hästi. Loe lähemalt

Kalle Laanet: Jah, kehtiv õigusruum annabki kohalikule omavalitsusele õiguse vajaduse korral seda lähtuvalt korrakaitseseadusest piirata. Korrakaitseseaduse mõte on ju seotud just nimelt ohtudega, sellega, milliseid ohte võib see teatud piirkonnas teatud inimestele tekitada. Ohu mõistest tulenevalt on ka võimalus... Loe lähemalt

Kalle Laanet: Aitäh küsimuse eest! Meie arutelud nii avaraks ei läinud, me lähtusime ikkagi kehtivast seadusest ja mina ütleksin, et sellest väikesest lüngast, mis nende mõningate tundide kujul nagu seaduses oleks. See oli lähtealus. Loe lähemalt

Kalle Laanet: Ma julgeksin arvata, et kui kohalikus kogukonnas leitakse, et alkoholimüüki võiks piirata või peaks piirama, siis tervisele on see kindlasti kasulik ja turvalisusele on see kindlasti kasulik. Millist mõju me veel analüüsime? Loe lähemalt

Kalle Laanet: Aitäh küsimuse eest! Minu arvates on see eelnõu Euroopa kohaliku omavalitsuse hartaga absoluutselt kooskõlas, sest ta annab kohalikule omavalitsusele suurema võimaluse vajaduse korral otsustada, kas üht elu olulist osa piirata või mitte. Nii et kohaliku omavalitsuse harta vaatevinklist on see kindla... Loe lähemalt

Kalle Laanet: Kõigepealt suur tänu sulle kommentaari eest! Ja see vastus, ma usun, saabub lähimate minutite jooksul. (Hääl saalist.) Kas pool tundi läheb aega? Selge. No lähema poole tunni jooksul on selge, kas see suhtlus toimub ja kas ollakse ühisel meelel, ühistel seisukohtadel või mitte. Loe lähemalt

Kalle Laanet: Aitäh küsimuse eest! Kõigepealt tuletan ma teile meelde, et 2017. aastal toimus haldusreform ja omavalitsuste territooriumid kasvasid. Punkt 1. Jah, see probleem oli siis, kui omavalitsuste haldusterritooriumid olid väiksemad. Piltlikult öeldes, sa väljusid linna piirist ja olid uues omavalitsuses, ... Loe lähemalt

Kalle Laanet: Ma kõigepealt täpsustan seda öörahu küsimust. Öörahu kehtib seaduse järgi tööpäevadel õhtul kella kümnest hommikul kella kuueni ja puhkepäevale eelneval ööl kella 00-st kuni kella seitsmeni. Öörahu ei kehti pärast seda, vaid nendel kellaaegadel.Mis puudutab teie konkreetset küsimust, siis inimesed, ... Loe lähemalt

Kalle Laanet: Kell kümme tuli sellest, et kehtiva seaduse järgi võib kauplustest hommikul alates kella kümnest alkohoolseid jooke osta. Loe lähemalt

Kalle Laanet: Aitäh küsimuse eest! Pean tunnistama, et mu särk on täiesti terve, ei ole rebitud. Mis puudutab turismimaksu, siis see on hoopis teise eelnõu temaatika. Täna me arutame konkreetset võimalust anda kohalikule omavalitsusele laiemad õigused kehtestada teatud ajahetkel teatud kohtades või ajal alkoholim... Loe lähemalt

Kalle Laanet: Ma pean nüüd vabandust paluma. Sumin oli saalis nii tugev, et ma küsimuse lõppu ei kuulnud. Kas saaks korra veel mikrofoni anda? Loe lähemalt

Kalle Laanet: Ma arvan, et iga inimene läheb magama siis, kui ta tunneb, et see on vajalik talle ja tema organismile, ja kui tal selleks võimalust on. Loe lähemalt

Kalle Laanet: Väga keeruline küsimus, pean tunnistama. Ma rõhutan ikkagi seda, et kohaliku omavalitsuse volikogu otsustab vajaduse korral, kas seda piirangut on vaja territoriaalselt ja ajaliselt rakendada või mitte. Seda, kas see alkoholimüüki või alkoholitarbimist kasvatab või kahandab, on väga keeruline öelda.... Loe lähemalt

Kalle Laanet: Aitäh küsimuse eest! Ei ole plaanis olnud, sellist mõtet ei ole olnud. Loe lähemalt

Kalle Laanet: Aitäh küsimuse ja eelneva kommentaari eest! Loomulikult on teatud riskid olemas. Need riskid on, et inimene võib alkoholi või ka narkootilisi aineid tarvitada ja istuda autorooli, mis on tegelikult keelatud. Ma arvan, et see eelnõu kindlasti neid riske ka ei vähenda, aga selle eelnõuga tekib see või... Loe lähemalt

Kalle Laanet: Puuduvad andmed. See on eeldus. See võib niimoodi toimuda, juhul kui see piirang kehtestatakse. See kõik on teatud eelduste loomine. Tuua täna välja mingid konkreetsed numbrid, et ühes või teises kohalikus omavalitsuses alkoholitarbimine selle piirangu kehtestamise korral võib nii või nii palju lang... Loe lähemalt

Kalle Laanet: Aitäh küsimuse eest! Ma selgitan veel kord, et kehtiv seadus annab võimaluse piirata alkoholimüüki kohaliku omavalitsuse territooriumil tööpäevadel õhtul kella kümnest hommikul kella kuueni – see on juba võimalik – ja puhkepäevale eelneval ööl keskööst kuni kella seitsmeni. Eelnõu mõte on see, et ol... Loe lähemalt

Kalle Laanet: Aitäh kommentaari ja rõhuasetuse eest! Ma rõhutan siis veel kord üle: see eelnõu puudutab tõesti puhkepäevadele eelnevatel päevadel kolme tundi, tööpäevadel nelja tundi ehk aega kella kuuest kümneni ja seitsmest kümneni, kui kohalikul omavalitsusel oleks võimalus kas ajaliselt või kohaliselt alkohol... Loe lähemalt

Kalle Laanet: Suur tänu selle kommentaari eest, et selgitasid algatajana, mis selle eelnõu mõte on. Mis puudutab Tallinna, siis Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart on ju tõesti toonud Tallinna kontekstis valupunktina välja just need probleemid, mida üritatakse selle eelnõuga lahendada, selles mõttes, et antakse või... Loe lähemalt

Kalle Laanet: Aitäh selle küsimuse eest! Väga lihtne vastus: Kuressaare kesk- ja südalinn, raekoja esine. See on see koht. Loe lähemalt

Kalle Laanet: Aitäh küsimuse eest! Ei ole arutanud. Loe lähemalt

Kalle Laanet: Hea küsija! Teil on suurepärane võimalus täna hääletada selle eelnõu menetlusse jäämise poolt ja teha muudatusettepanek. Loe lähemalt

Kalle Laanet: Minu seisukohalt ei ole liberalism piirangute puudumine. Teatud piirangud on liberalismi puhul väga olulised. Loe lähemalt

Kalle Laanet: Aitäh, hea Aivar! Sina, kes sa oled tugev kohalike omavalitsuste autonoomia toetaja, kindlasti, ma usun, hääletad selle poolt, et see eelnõu jääks menetlusse. See eelnõu annab kohalikule omavalitsusele võimaluse määrata aega ja kohta (juhul kui on vajadus), kus ja millal seda piirangut kehtestada.... Loe lähemalt

Kalle Laanet: Aitäh küsimuse eest! Need kolm ja neli tundi, mille võrra selle eelnõu seadusena vastuvõtmine annaks võimaluse piiranguid kehtestada, minu arvates salaalkoholi müügile ega tarbimisele mingit mõju ei avalda. Loe lähemalt

Kalle Laanet: Aitäh küsimuse eest! Meedia baasil saan ma aru, et Tartus ei olevat nagu seda probleemi, vähemalt praegu, aga võib-olla tulevikus on. Olen vestelnud omavalitsuste esindajatega ja keegi ei ole konkreetselt öelnud, et see eelnõu hakkaks kuidagimoodi nende õigusi või kohustusi piirama. See annab jälle ... Loe lähemalt

Kalle Laanet: Hea Aivar! Kehtiva seaduse järgi on kohalikul omavalitsusel võimalik juba seda piirangut rakendada. Me räägime täna kolmest ja neljast tunnist, et anda veelgi laiemat ajalist võimalust seda piirangut kehtestada, kui vajadus on. Me ei tee midagi uut. See on lihtsalt lisavõimalus, mis antakse kohaliku... Loe lähemalt

Kalle Laanet: Suur tänu, Raimond, küsimuse eest! Aga me ei kehtesta siin saalis lisakeelde, vaid me anname juurde lisavõimalusi kohalikule omavalitsusele, kui ta soovib seda keeldu rakendada. See on hoopis teine lähenemine. Loe lähemalt

Kalle Laanet: Aitäh küsimuse eest! Jälle on kommentaar selline, et kui eelnõu jääb menetlusse, siis on lugupeetud Riigikogu liikmel võimalus teha muudatusettepanek. Loe lähemalt

Kalle Laanet: Aitäh küsimuse eest! See küsimus on kindlasti mõeldud Tallinna Linnavolikogu Reformierakonna fraktsioonile ja mina sellele kahjuks vastata ei saa. Loe lähemalt

Kalle Laanet: See ei ole kuidagi seotud selle eelnõuga, aga minu isiklik arvamus on, et seda ei peaks tegema. Loe lähemalt

Kalle Laanet: Aitäh! See ei ole selle eelnõu teema. Loe lähemalt

Kalle Laanet: See on väga keeruline küsimus, ma ei ole sellist küsitlust läbi viinud. Ma saan rääkida ainult iseendast. Mida vanemaks ma saan, seda harvemini ma baaris käin, ja seda sellest tulenevalt, et kui kõrtsis algab elav muusika peale öösel kell kaks või kell üks, siis selleks, et nii kaua üleval olla ja l... Loe lähemalt

02.12.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:04 Kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kohustusliku kogumispensioni reform) eelnõu (108 SE) esimene lugemine

Kalle Laanet: Aitäh juhatajale! Hea minister! Ellex Raidla vandeadvokaadi Toomas Vaheri sõnul võib riigieelarvest kogujate sotsiaalmaksu arvelt pensionisambasse tasutud 4%-lise osa väljamaksmine olla vastuolus võrdsuspõhiõigusega, sest toob kaasa teise sambaga mitteliitunud isikute ebavõrdse kohtlemise. "Miks saa... Loe lähemalt

Kalle Laanet: Aitäh! Mina saan aru, et vabatahtlik säästmine tulevikuks on võimetekohane ikka väga vähestele inimestele – ainult nendele, kes on väga tugevad, nagu näiteks rahandusminister meie ees, kes teise sambaga pole liitunud. Ja ma vaatan ise ka peeglisse. Aga me oleme näinud, et mujal Euroopas on proovitud... Loe lähemalt

14.11.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:57 44 Riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks maaeluminister Mart Järvikule

Kalle Laanet: Aitäh! Saaremaa põllumajandusettevõtjad on väga mures, kuna tööjõupuudus selles sektoris pärsib nende tegevust. Nad on korduvalt pöördunud minu kui Riigikogu liikme poole küsimusega, miks ei võimaldata võtta põllumajandussektorisse tööle piisavalt töötajaid kolmandatest riikidest. Sellest tulenevalt... Loe lähemalt

Kalle Laanet: Aitäh! Ma tulen tagasi tööjõuprobleemide juurde põllumajandussektoris. Tänane Postimees kirjutab, et põllumajandusettevõtjad ei saa ilma võõrtöölisteta enam hakkama. Meie arupärimisele siin Riigikogus te vastasite, et selles sektoris tööjõuga tegelikult probleeme pole, ja tõite meile erinevaid arvn... Loe lähemalt

06.11.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:41 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni reageerimisjõudude koosseisus" eelnõu (69 OE) teine lugemine

Kalle Laanet: Hea juhataja! Head kolleegid! Tulenevalt meie kolleegi Jürgen Ligi ettepanekust proovin teha hästi kiirelt ja kompaktselt. Seda otsuse eelnõu arutati täpselt samadel kuupäevadel nagu ka eelnevaid eelnõusid. Muudatusettepanekuid ei esitatud. Lisan seda, et eile, 5. novembril toimus riigikaitse- ja vä... Loe lähemalt

15:04 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Prantsusmaa sõjalisel operatsioonil Barkhane Malis" eelnõu (73 OE) teine lugemine

Kalle Laanet: Aitäh, hea esimees! Ma saan aru, et koalitsioonis on vist teatud eelnõude puhul olnud liiga vähe selgitustööd, et kõik saaksid ühtemoodi aru, millest meie välispoliitika koosneb, kuidas seda kujundatakse ja milliste vahenditega ning mis selle eesmärk on. Aga minu küsimus puudutab hoopistükkis seda, ... Loe lähemalt

23.10.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:15 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE) esimene lugemine

Kalle Laanet: Aitäh, hea juhataja! Hea rahandusminister! Möödunud aastal, 2019. aasta riigieelarve teise lugemise ajal oli Riigikogu liikme Martin Helme seisukoht selline: "No mis me nüüd selle eelarve kohta ütleme? Ütleme niimoodi, et tegemist on tülgastava kommiraha jagamisega ülisuures mahus. Tegemist on valim... Loe lähemalt

Kalle Laanet: Aitäh, hea aseesimees! Hea komisjoni esimees! Täna hommikul kuulasin ja vaatasin ETV-d. Te nägite hea välja, vastasite ilusti küsimustele ja ütlesite, et olete terve eelarve läbi töötanud, 440 lehekülge. Tubli! Minu küsimus puudutab Riigikogu eelarvet. Mis selle Riigikogu eelarvega on: kas ta kahane... Loe lähemalt

21.10.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

16:21 Arupärimine välistööjõu vajaduse kohta põllumajandussektoris (nr 5)

Kalle Laanet: Aitäh! Tänan nende vastuste eest! Ma alustan julgeolekuaspektist. 1990. aastate algul olin mina Saaremaal abiprefekt. Selleks, et saada leivale ka vorsti peale, käisin ma üsna mitu suve järjest Soomes maasikaid korjamas. Kindlasti vaatasid soomlased ka mind kui tõsist julgeolekuohtu: näed, vaata, ee... Loe lähemalt

15.10.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

11:12 Riikliku pensionikindlustuse seaduse § 61 täiendamise seaduse eelnõu (79 SE) esimene lugemine

Kalle Laanet: Aitäh! Härra minister! Minu küsimus on ajendatud teie vastusest Vilja Toomastile ja see puudutab eelkõige teenuste pakkumist sotsiaalvaldkonnas, on see siis hoolekandeteenus või mis iganes. Te tõite välja, et kui vaja või kui erasektor ei suuda teenust pakkuda, siis riik võtab teenuse pakkumise üle.... Loe lähemalt

25.09.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

Kalle Laanet: Hea juhataja! Head kolleegid! Kasutades klassik Rein Langi ütlemist, kui ta tuli siia pulti eelnõu üle andma, siis tegemist on ääretult hea eelnõuga. Eelnõu annavad üle Riigikogu liikmed Kalle Laanet, Jürgen Ligi, Andrus Seeme, Kristen Michal, Erkki Keldo, Annely Akkermann, Kristina Šmigun-Vähi, Urm... Loe lähemalt

17:30 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni reageerimisjõudude koosseisus" eelnõu (69 OE) esimene lugemine

Kalle Laanet: Aitäh, hea juhataja! Hea minister! Ma juhin korraks tähelepanu sellele, et te vist kandsite ette natuke valet eelnõu, see ei ole 69 OE. Loe lähemalt

Kalle Laanet: Hea juhataja! Head kolleegid! Austatud minister! Riigikaitsekomisjon arutas selle eelnõu esimesele lugemisele saatmist 16. septembri istungil, kus osalesid kaitseminister Jüri Luik, Kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Herem ja teised Kaitseministeeriumi esindajad. Minister andis komisjonis sama p... Loe lähemalt

17.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:02 Õiguskantsleri 2018.–2019. aasta tegevuse ülevaade

Kalle Laanet: Aitäh, hea juhataja! Austatud õiguskantsler, kõigepealt suur tänu järjekordse sisuka ettekande eest! Minu küsimus puudutab klienditeenindust versus probleemi menetlemine. Eelmisel kümnendil olin ma Tallinna politseiprefekt ja me juurutasime politseisüsteemis just nimelt nn klienditeeninduse põhimõte... Loe lähemalt

16.09.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:07 Arupärimine ühenduste kohta saartega (nr 1)

Kalle Laanet: Austatud Riigikogu esimees! Head kolleegid! Hea peaminister! Jah, selle arupärimise esitasid hulk aega tagasi ehk 13. mail k.a 21 Riigikogu liiget. Eelkõige oli see ajendatud sellest suurest lubadusest, et 1. juunist 2019 hakkab Kuressaare–Tallinna ja Tallinna–Kuressaare vahet lendama suurem lennuk,... Loe lähemalt

Kalle Laanet: Aitäh! Suur tänu, peaminister, vastuste eest! Ma natukene täpsustan. Vähemalt minu teada ei ole Muhumaa ja Hiiumaa vahel küll veel parvlaevaliini avatud. See oli punkt üks. Punkt kaks. Te nimetasite, et ettevalmistavasse komisjoni on kaasatud ettevõtjad ja kohaliku volikogu liikmed. Jah, Saaremaa po... Loe lähemalt

Kalle Laanet: Hea esimees! Hea peaminister! Kolleegid! Minu arvates on hästi positiivne, et meie peaminister on kogu aeg positiivne, orienteeritud positiivsusele, tulemustele. Kindlasti viib see edasi. Aga paraku on ju sedapidi, et inimesed, kes elavad väljaspool Tallinna, tahavad peale selle, et ainult sellest p... Loe lähemalt

11.09.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:38 Eelarve

Kalle Laanet: Aitäh, istungi juhataja! Hea peaminister! Mul on mure ikka meie Eesti siseturvalisuse ja avaliku korra pärast ning loomulikult julgeoleku võtmes. Kui me vaatame viimaste päevade meediapilti, siis näeme üha rohkem ja rohkem uudiseid, kus kajastatakse kas vägivallakuritegusid või reaalset ohtu riigi j... Loe lähemalt

Kalle Laanet: Aitäh! Ma täpsustan, et minu andmed pärinevad Statistikaameti ja Rahandusministeeriumi andmetest, sealt ma need võtsin. Võib-olla võivad andmed tõesti natukene kõikuda, aga nagu te ütlesite, suurusjärk on sama. Kuid vaatame kõike seda, mis mingil kujul on siin viimastel kuudel toimunud, kui poliiti... Loe lähemalt

30.08.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , Riigikogu erakorraline istungjärk Vaata täpsemalt

10:07 44 Riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks peaminister Jüri Ratasele

Kalle Laanet: Aitäh! Austatud Jüri Ratas! Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori nimetab ametisse ja vabastab ametist Vabariigi Valitsus. Vabariigi Valitsust juhite teie, Jüri Ratas. Novembrikuus tähistab Eesti politsei oma 101. sünnipäeva. Kas peale seda jätkab oma ametis ka Elmar Vaher või mitte? Loe lähemalt

Kalle Laanet: Aitäh! Ma lähen sisejulgeoleku valdkonna juurde. Ma ütlen täpsustuseks kohe, et kindlasti on Eesti üks olulisemaid sisejulgeolekuametkondi ju Kaitsepolitseiamet. Selleks, et meie sisejulgeolek oleks tagatud ja riskid maandatud, peavad need inimesed olema motiveeritud, töötama heades tingimustes. Loo... Loe lähemalt

05.06.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:01 Initsiatiiv

Kalle Laanet: Aitäh! Austatud peaminister! Mina alustan ka siseminister Mart Helme tsitaadiga esmaspäevaselt umbusalduse avaldamiselt. Tsitaat algab: "Ei noh, tegelikult on ju tore, sest opositsioon teeb oma tööd. Aga nagu ma ütlesin lugupeetud härra Lotmanile, selle poliitilise stiili aeg, kus kõik olid nunnud j... Loe lähemalt

04.06.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:10 Riigikohtu esimehe ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta

Kalle Laanet: Aitäh sõnaandmise eest! Austatud Riigikohtu esimees, suur tänu ettekande eest! Minu küsimus puudutab kohtute haldamise nõukoda, mille liige te olete pikka aega olnud, mida te nüüd juhite ja mille liige oli ka minul au olla. See on moodustatud kohtusüsteemi juhtimiseks, see on nõuandev kogu, kus aru... Loe lähemalt

03.06.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

18:17 Siseminister Mart Helmele umbusalduse avaldamise arutamine

Kalle Laanet: Aitäh, hea eesistuja! Hea Mart Helme! Sa oled täna siseminister, aga eelnevalt, kui koalitsiooni moodustati, oli sul erakonna esimehena võimalik ministriportfelli valida. Miks sa valisid siseministri portfelli või milliseid malekäike sa seda tehes ette nägid? Loe lähemalt

Kalle Laanet: Aitäh sõna eest! Hea siseminister! EKRE on avalikkuses väitnud, et te ei toeta peaprokurör Lavly Perlingu jätkamist peaprokurörina. Kas see on tingitud sellest, et prokuratuur julges algatada kriminaalmenetluse, et kontrollida võimalikku lähisuhtevägivalda Marti Kuusiku ja tema naise vahel?... Loe lähemalt

13.05.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

Kalle Laanet: Tere päevast, head kolleegid! 21 Reformierakonna fraktsiooni kuuluvat Riigikogu liiget esitavad arupärimise peaminister Jüri Ratasele. Arupärimise sisu on väga lihtne. Juba aastaid on lubatud, et Saaremaa vahel hakkab lendama suurem lennuk ja tuleb parem lennugraafik. Peaminister lubas mõni aeg taga... Loe lähemalt

17.04.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:02 Peaministrikandidaat Jüri Ratasele volituste andmine Vabariigi Valitsuse moodustamiseks

Kalle Laanet: Aitäh! Austatud peaministrikandidaat Jüri! Oma vastuses Toomas Kivimäele sa rõhutasid, kui olulised on kiired ja turvalised ühendused. Kindlasti on kiired ja turvalised ühendused ka suursaarte vahel ääretult olulised. Mul on selline hästi praktiline küsimus. Maanteeamet on välja kuulutanud hanke Kur... Loe lähemalt

21.02.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Kalle Laanet: Head kolleegid! Pean teile kurbusega teatama, et me oleme jõudnud XIII koosseisu viimase istungipäeva juurde. Protseduuri järgi on võimalus veel üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Kuna eelnõude ja arupärimiste üleandmise soovi ei ole, siis läheme kohaloleku kontrolli juurde. Kohaloleku kontrollHead ... Loe lähemalt

10:02 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (Eestis tehtud vahekohtu otsuste täidetavaks tunnistamise menetluse loomine) eelnõu (749 SE) kolmas lugemine

Aseesimees Kalle Laanet: Läheme tänase istungi esimese päevakorrapunkti juurde, milleks on Vabariigi Valitsuse algatatud tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (Eestis tehtud vahekohtu otsuste täidetavaks tunnistamise menetluse loomine) eelnõu kolmas lugemine. Avan ... Loe lähemalt

10:05 Euroopa Liidu kodaniku seaduse ja teiste seaduste täiendamise seaduse (Ühendkuningriigi väljaastumine Euroopa Liidust) eelnõu (781 SE) kolmas lugemine

Aseesimees Kalle Laanet: Läheme tänase päevakorra teise punkti juurde, milleks on Vabariigi Valitsuse algatatud Euroopa Liidu kodaniku seaduse ja teiste seaduste täiendamise seaduse (Ühendkuningriigi väljaastumine Euroopa Liidust) eelnõu kolmas lugemine. Avan läbirääkimised. Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek:... Loe lähemalt

10:06 Kaitseliidu seaduse muutmise seaduse eelnõu (786 SE) kolmas lugemine

Aseesimees Kalle Laanet: Läheme tänase päeva ja selle koosseisu viimase seaduseelnõu juurde, milleks on Riigikogu liikme Ants Laaneotsa algatatud Kaitseliidu seaduse muutmise seaduse eelnõu kolmas lugemine. Avan läbirääkimised. Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 786 lõpphääletus. Panen hää... Loe lähemalt

14.02.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Kalle Laanet: Tere hommikust! Tänast päeva on vahest paslik alustada sõnadega: head sõbrad, kaunist sõbrapäeva teile! (Saalist vastatakse: "Suur tänu!")Alustame Riigikogu täiskogu IX istungjärgu 4. töönädala neljapäevast istungit. Eelnõude ja arupärimiste üleandmine. Paistab, et soovid nende üleandmiseks puuduvad... Loe lähemalt

10:01 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Infojulgeolek, sellega seotud ohud demokraatiale ja õigusriigile" arutelu

Aseesimees Kalle Laanet: Alustame neljapäevase päevakorra käsitlust. Esimene päevakorrapunkt on Eesti Vabaerakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Infojulgeolek, sellega seotud ohud demokraatiale ja õigusriigile" arutelu. Tutvustan teile protseduuri. Kõigepealt on Eesti Vabaerakonna fraktsiooni e... Loe lähemalt

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh, Andres Herkel! Teile on vähemalt üks küsimus. Enn Eesmaa, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh, härra Herkel! Teile rohkem küsimusi ei ole. Järgmisena palun kõnelema strateegilise kommunikatsiooni eksperdi, Tartu Ülikooli vabade kunstide professori Ilmar Raagi. Loe lähemalt

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh, austatud professor Ilmar Raag ettekande eest! Teile on ka küsimusi. Eiki Nestor, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Kalle Laanet: Andres Herkel, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Kalle Laanet: Urve Palo, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Kalle Laanet: Barbi Pilvre, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Kalle Laanet: Tiit Terik, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Kalle Laanet: Austatud kolleegid Volmer, Aru ja Sarapuu! Kahjuks on küsimuste esitamise aeg lõppenud. Palju tänu, professor Ilmar Raag! Läheme edasi järgmise ettekande juurde. Õigusteaduse doktor, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna IT-õiguse teadur Helen Eenmaa-Dimitrieva, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh ettekande eest, õigusteaduse doktor Helen Eenmaa-Dimitrieva! Teile on ka küsimusi. Kersti Sarapuu, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Kalle Laanet: Andres Herkel, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Kalle Laanet: Jüri Saar, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Kalle Laanet: Ain Lutsepp, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Kalle Laanet: Krista Aru, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Kalle Laanet: Enn Meri, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Kalle Laanet: Austatud õigusteaduse doktor Helen Eenmaa-Dimitrieva! Teile rohkem küsimusi ei ole. Täname teid ettekande eest ja küsimustele vastamast! Palun kõnelema Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teaduri ajaloodoktor Ivo Juurvee! Loe lähemalt

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh, austatud ajaloodoktor Ivo Juurvee! Teile on vähemalt üks küsimus. Jüri Saar, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Kalle Laanet: Andres Herkel, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Kalle Laanet: Barbi Pilvre, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Kalle Laanet: Toomas Jürgenstein, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Kalle Laanet: Ain Lutsepp, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Kalle Laanet: Henn Põlluaas, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Kalle Laanet: Madis Milling, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Kalle Laanet: Hea kolleeg Enn Meri, kahjuks on küsimuste ja vastuste aeg ümber. Tänan ajaloodoktor Ivo Juurveed ettekande eest ja küsimustele vastamast! Avan läbirääkimised. Eesti Vabaerakonna fraktsiooni palvel on ettepanek, et kõigepealt esineks sõnavõttudega fraktsioonide esindajad. Erki Savisaar, kas fraktsi... Loe lähemalt

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh, Erki Savisaar! Järgmisena Andres Herkel, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Kalle Laanet: Palun, kolm minutit lisaaega! Loe lähemalt

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh! Keit Pentus-Rosimannus, palun! Loe lähemalt

13.02.2019 / 14:00 XIII Riigikogu , IX Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

19:09 Tööstusheite seaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (736 SE) teine lugemine

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh, keskkonnakomisjoni liige proua Urve Palo! Teile on ka vähemalt üks küsimus. Peeter Ernits, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Kalle Laanet: Peeter Ernits, teine küsimus, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh, proua Palo! Teile rohkem küsimusi ei ole. Loe lähemalt

Aseesimees Kalle Laanet: Avan läbirääkimised. Marko Pomerants, palun! Kohalt? Palun, kohalt kaks minutit! Loe lähemalt

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh! Peeter Ernits, palun! Uu! Kas te soovite kõnet pidada, härra Ernits? Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh! Rohkem kõnesoovijaid ei ole. Sulgen läbirääkimised. Eelnõu kohta on ka kolm muudatusettepanekut, kõik on siis juhtivkomisjonilt. Vaatame need läbi! Esimene muudatusettepanek, arvestada täielikult, teine muudatusettepanek, arvestada täielikult, kolmas muudatusettepanek – juhtivkomisjoni seisuk... Loe lähemalt

19:52 Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse eelnõu (721 SE) teine lugemine

Aseesimees Kalle Laanet: Läheme meie 12. päevakorrapunkti juurde, milleks on Vabariigi Valitsuse algatatud rahvusvahelise sanktsiooni seaduse eelnõu 721 teine lugemine. Palun ettekandeks kõnetooli väliskomisjoni liikme Mart Nuti! Loe lähemalt

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh, härra Nutt! Teile on vähemalt üks küsimus. Andres Herkel, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh, härra Nutt! Teile rohkem küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Sulgen läbirääkimised. Eelnõu kohta on ka kaks muudatusettepanekut juhtivkomisjonilt, vaatame need läbi. Esimene muudatusettepanek on arvestada täielikult juhtivkomisjoni seisukohta, teine muudatusettepanek on samuti juhtivkomisjo... Loe lähemalt

19:59 Kaubamärgiseaduse, tööstusdisaini kaitse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (765 SE) teine lugemine

Aseesimees Kalle Laanet: Läheme päevakorra 13. punkti juurde, milleks on Vabariigi Valitsuse algatatud kaubamärgiseaduse, tööstusdisaini kaitse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu teine lugemine. Palun kõnelema majanduskomisjoni liikme Arto Aasa! Loe lähemalt

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh, härra Aas! Teile küsimusi ei paista olevat. Avan läbirääkimised. Sulgen läbirääkimised. Selle eelnõu kohta on siis kümme muudatusettepanekut juhtivkomisjonilt, hakkame neid läbi vaatama. Esimene muudatusettepanek, mis on juhtivkomisjonilt: arvestada täielikult. Teine muudatusettepanek, majan... Loe lähemalt

20:04 Liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (752 SE) teine lugemine

Aseesimees Kalle Laanet: Läheme päevakorra 14. punkti juurde, milleks on õiguskomisjoni algatatud liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu teine lugemine. Palun ettekandeks kõnelema majanduskomisjoni liikme Erki Savisaare! Loe lähemalt

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh! Teile on ka vähemalt üks küsimus. Krista Aru, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh, härra Savisaar! Teile rohkem küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjonilt on üks muudatusettepanek, vaatame selle üle. See on siis muudatusettepanek nr 1 ja majanduskomisjoni kui juhtivkomisjoni seisukoht on arvestada seda täielikult. Oleme muudatusettepaneku... Loe lähemalt

20:16 Isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (778 SE) teine lugemine

Aseesimees Kalle Laanet: Läheme 15. päevakorrapunkti juurde. Põhiseaduskomisjoni algatatud isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seaduse eelnõu 778 teine lugemine. Palun, põhiseaduskomisjoni esimees Marko Pomerants! Loe lähemalt

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh, austatud põhiseaduskomisjoni esimees! Teile küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Jüri Saar, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Kalle Laanet: Kolm minutit lisaaega. Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh! Rohkem kõnesoovijaid ei ole, sulgen läbirääkimised. Eelnõu 778 kohta on 18 muudatusettepanekut, kõik nad on esitanud juhtivkomisjon. Vaatame need läbi. Esimene muudatusettepanek, arvestada täielikult; teine muudatusettepanek, arvestada täielikult; kolmas muudatusettepanek, arvestada täielikul... Loe lähemalt

20:31 Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse ning põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse muutmise seaduse eelnõu (762 SE) teine lugemine

Aseesimees Kalle Laanet: Läheme 16. päevakorrapunkti juurde. Põhiseaduskomisjoni algatatud Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse ning põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse muutmise seaduse eelnõu 762 teine lugemine. Palun, põhiseaduskomisjoni esimees Marko Pomerants! Loe lähemalt

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh, austatud põhiseaduskomisjoni esimees Marko Pomerants! Teile küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Andres Herkel, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Kalle Laanet: Palun! Kolm minutit lisaaega. Loe lähemalt

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh, härra Herkel! Rohkem kõnesoovijaid ei ole. Sulgen läbirääkimised. Eelnõu kohta on tehtud kaheksa muudatusettepanekut ja alustame nende läbivaatamist. Esimese muudatusettepaneku on esitanud Riigikogu liikmed Jüri Adams, Enn Meri, Andres Herkel ja Jüri Saar, juhtivkomisjoni seisukoht on jätta ... Loe lähemalt

Aseesimees Kalle Laanet: Alustame hääletamise ettevalmistamist.Head kolleegid, panen hääletusele muudatusettepaneku nr 1, mille on esitanud Riigikogu liikmed Jüri Adams, Enn Meri, Andres Herkel ja Jüri Saar. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!HääletustulemusedMuudatusettepanek... Loe lähemalt

Aseesimees Kalle Laanet: Alustame hääletamise ettevalmistamist. Panen hääletusele muudatusettepaneku nr 3, mille on esitanud Riigikogu liikmed Jüri Adams, Enn Meri, Andres Herkel ja Jüri Saar. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!HääletustulemusedMuudatusettepaneku poolt oli 5 j... Loe lähemalt

Aseesimees Kalle Laanet: Jah. Härra Milling. Loe lähemalt

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh! Alustame muudatusettepaneku hääletamise ettevalmistamist.Head kolleegid, panen hääletusele muudatusettepaneku nr 4, mille on esitanud Riigikogu liikmed Jüri Adams, Enn Meri, Andres Herkel ja Jüri Saar. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!Hääletus... Loe lähemalt

20:52 Riikliku statistika seaduse ja avaliku teabe seaduse muutmise seaduse eelnõu (794 SE) teine lugemine

Aseesimees Kalle Laanet: Läheme päevakorrapunkti nr 17 juurde. Vabariigi Valitsuse algatatud riikliku statistika seaduse ja avaliku teabe seaduse muutmise seaduse eelnõu 794 teine lugemine. Palun kõnelema majanduskomisjoni liikme Märt Sultsi. Loe lähemalt

Aseesimees Kalle Laanet: Austatud majanduskomisjoni liige Märt Sults, teile küsimusi ei ole. Loe lähemalt

Aseesimees Kalle Laanet: Aga palun! Avan läbirääkimised. Sulgen läbirääkimised. Eelnõu kohta on kaks muudatusettepanekut. Vaatame need läbi. Esimese muudatusettepaneku on esitanud majanduskomisjon, juhtivkomisjoni seisukoht on arvestada täielikult. Teine muudatusettepanek on Eesti Reformierakonna fraktsioonilt, juhtivko... Loe lähemalt

20:56 Raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (795 SE) teine lugemine

Aseesimees Kalle Laanet: Läheme 18. päevakorrapunkti juurde. Vabariigi Valitsuse algatatud raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu 795 teine lugemine. Palun kõnelema majanduskomisjoni esimehe Sven Sesteri. Loe lähemalt

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh, austatud majanduskomisjoni esimees! Teile on vähemalt üks küsimus. Krista Aru, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Kalle Laanet: Austatud majanduskomisjoni esimees, teile rohkem küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Sulgen läbirääkimised. Eelnõu kohta on kaks muudatusettepanekut, mõlemad on juhtivkomisjonilt. Vaatame need läbi. Esimene muudatusettepanek, teine muudatusettepanek. Oleme muudatusettepanekud läbi vaadanud. Teine ... Loe lähemalt

21:02 Kaubamärgiseaduse, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (793 SE) teine lugemine

Aseesimees Kalle Laanet: Läheme päevakorrapunkti nr 19 juurde. Vabariigi Valitsuse algatatud kaubamärgiseaduse, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 793 teine lugemine. Palun kõnelema majanduskomisjoni liikme Tarmo Kruusimäe! Loe lähemalt

31.01.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Kalle Laanet: Tere hommikust, austatud kolleegid! Alustame Riigikogu täiskogu IX istungjärgu kolmanda töönädala neljapäevast istungit. Nüüd on aeg üle anda eelnõusid ja arupärimisi, kui kellelgi on soovi. Paistab, et ei ole. Läheme kohaloleku kontrolli juurde.Kohaloleku kontrollKohal on 58 Riigikogu liiget, puudu... Loe lähemalt

10:01 Riigikogu otsuse "Priit Pikamäe Riigikohtu esimehe ametist vabastamine" eelnõu (787 OE) esimene lugemine

Aseesimees Kalle Laanet: Läheme neljapäevase päevakorra esimese päevakorrapunkti juurde. See on Vabariigi Presidendi Kersti Kaljulaidi esitatud Riigikogu otsuse "Priit Pikamäe Riigikohtu esimehe ametist vabastamine" eelnõu 787. Tutvustan teile selle menetlemist. Kõigepealt on juhtivkomisjoni ettekanne kuni 20 minutit, seejä... Loe lähemalt

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh, austatud põhiseaduskomisjoni liige Helmut Hallemaa! Teile küsimusi ei paista olevat. Avan läbirääkimised. Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 787 lõpphääletus. Valmistame hääletuse ette. Head kolleegid, palun tähelepanu! Panen hääletusele Vabariigi Presidend... Loe lähemalt

10:08 Riigikogu otsuse "Villu Kõve Riigikohtu esimehe ametisse nimetamine" eelnõu (796 OE) esimene lugemine

Aseesimees Kalle Laanet: Läheme tänase päevakorra teise punkti juurde. Vabariigi Presidendi Kersti Kaljulaidi esitatud Riigikogu otsuse "Villu Kõve Riigikohtu esimehe ametisse nimetamine" eelnõu 796 esimene lugemine. Palun kõnelema põhiseaduskomisjoni liikme Helmut Hallemaa. Loe lähemalt

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh, austatud ettekandja! Teile küsimusi ei näi olevat. Head kolleegid, saalis on liiga suur sumin. Palun kuulake nüüd, mida on Riigikohtu esimehe kandidaadil teile öelda! Villu Kõve, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh! Austatud Riigikohtu esimehe kandidaat, teile on vähemalt üks küsimus. Mart Nutt, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Kalle Laanet: Erki Savisaar, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Kalle Laanet: Oudekki Loone, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Kalle Laanet: Teie küsimuse esitamise aeg on täis. Loe lähemalt

Aseesimees Kalle Laanet: Liina Kersna, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Kalle Laanet: Urve Tiidus, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Kalle Laanet: Helmut Hallemaa, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Kalle Laanet: Austatud Riigikohtu esimehe kandidaat Villu Kõve! Teile rohkem küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised fraktsioonidele. Jüri Adams, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Kalle Laanet: Palun, kolm minutit lisaaega! Loe lähemalt

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh, härra Adams! Rohkem kõnesoovijaid ei ole. Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 796 lõpphääletus. Alustame lõpphääletuse ettevalmistamist. Head kolleegid, palun tähelepanu! Panen hääletusele, mis on salajane, Vabariigi Presidendi Kersti Kaljulaidi esitatud Riigi... Loe lähemalt

10:43 Kaitseväeteenistuse seaduse rakendamise seaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (667 SE) teine lugemine

Aseesimees Kalle Laanet: Head kolleegid! Läheme tänase päevakorra kolmanda punkti juurde. Riigikogu liikmete Raivo Aegi, Ants Laaneotsa, Tarmo Kruusimäe, Priit Sibula, Maire Aunaste, Uno Kaskpeiti, Arno Silla, Raivo Põldaru, Henn Põlluaasa, Martin Helme, Andres Metsoja, Ain Lutsepa, Krista Aru, Artur Talviku, Enn Mere, Ja... Loe lähemalt

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh, austatud õiguskomisjoni aseesimees! Teile on vähemalt üks küsimus. Krista Aru, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Kalle Laanet: Monika Haukanõmm, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh, härra Kaskpeit! Teile rohkem küsimusi ei paista olevat. Avan läbirääkimised. Kõnesoovijaid ei ole, sulgen läbirääkimised. Vaatame läbi muudatusettepanekud, mis on kõik juhtivkomisjoni esitatud ja juhtivkomisjoni seisukoht on arvestada täielikult. Esimene muudatusettepanek, teine muudatusettep... Loe lähemalt

10:52 Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (663 SE) teine lugemine

Aseesimees Kalle Laanet: Läheme päevakorra neljanda punkti juurde. Eesti Vabaerakonna fraktsiooni algatatud puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu 663 teine lugemine. Palun ettekandjaks sotsiaalkomisjoni esimehe Helmen Küti. Loe lähemalt

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh, austatud sotsiaalkomisjoni esimees Helmen Kütt! Teile on ka küsimus. Andres Herkel, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Kalle Laanet: Krista Aru, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh, hea sotsiaalkomisjoni esimees Helmen Kütt! Teile rohkem küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Jüri Jaanson, palun! Kolm minutit lisaaega. Loe lähemalt

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh, Jüri Jaanson! Palun, Monika Haukanõmm! Loe lähemalt

Aseesimees Kalle Laanet: Palun, kolm minutit lisaaega! Loe lähemalt

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh, proua Haukanõmm! Andres Herkel, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh, Andres Herkel! Rohkem kõnesoovijaid ei ole. Sulgen läbirääkimised. Eelnõu kohta on ka üks muudatusettepanek, mis on juhtivkomisjonilt, vaatame selle läbi. Juhtivkomisjoni seisukoht on seda arvestada täielikult. Oleme muudatusettepaneku läbi vaadanud ja läbitud on ka eelnõu 663 teine lugemine.... Loe lähemalt

11:37 Hongkongi laevade ohutu ja keskkonnahoidliku ringlussevõtu rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (791 SE) esimene lugemine

Aseesimees Kalle Laanet: Läheme päevakorra viienda ehk viimase punkti juurde. See on Vabariigi Valitsuse algatatud Hongkongi laevade ohutu ja keskkonnahoidliku ringlussevõtu rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu 791 esimene lugemine. Palun kõnetooli ettekandjaks keskkonnaminister Siim Kiisleri. Loe lähemalt

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh, austatud minister! Teile küsimusi ei paista olevat. Palun kõnelema keskkonnakomisjoni liikme Meelis Mälbergi. Loe lähemalt

Aseesimees Kalle Laanet: Hea ettekandja Meelis Mälberg! Teile on ka üks küsimus. Vilja Toomast. Loe lähemalt

Aseesimees Kalle Laanet: Austatud keskkonnakomisjoni liige Meelis Mälberg, tänan põhjaliku ettekande eest! Teile rohkem küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 791 esimene lugemine lõpetada. Esimene lugemine on lõpetatud. Määran eelnõu 791 muudatusettepanekute esitami... Loe lähemalt

30.01.2019 / 14:00 XIII Riigikogu , IX Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:10 "Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020". 2018. aasta täitmise aruanne

Aseesimees Kalle Laanet: Palun, kolm minutit lisaaega! Loe lähemalt

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh, kolleeg Must! Toomas Jürgenstein, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Kalle Laanet: Üks minut lisaaega. Loe lähemalt

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh, kolleeg Jürgenstein! Heidy Purga, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Kalle Laanet: Kiidan kolleeg Purgat esinemise eest. Aitäh! Palun, Krista Aru! Loe lähemalt

Aseesimees Kalle Laanet: Kolm minutit lisaaega, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh, kolleeg Krista Aru! Palun, Tarmo Kruusimäe! Loe lähemalt

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh, kolleeg Kruusimäe! Härra minister, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh, kultuuriminister Indrek Saar! Sulgen läbirääkimised. Oleme ära kuulanud "Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020" aasta 2018 täitmise aruande. Loe lähemalt

15:26 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (799 SE, ühendatud eelnõud 505 SE ja 729 SE) teine lugemine

Aseesimees Kalle Laanet: Läheme tänase päevakorra kuuenda punkti juurde, milleks on Eesti Reformierakonna fraktsiooni ja Vabariigi Valitsuse algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu 799 teine lugemine. Palun kõnelema kultuurikomisjoni liikme Heljo Pikhofi! Loe lähemalt

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh, austatud proua Pikhof! Teile on ka küsimusi. Hanno Pevkur, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Kalle Laanet: Krista Aru, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Kalle Laanet: Yoko Alender, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Kalle Laanet: Hanno Pevkur, teine küsimus, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Kalle Laanet: Yoko Alender, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh, hea ettekandja! Teile rohkem küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Krista Aru, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh, kolleeg Aru! Kuna rohkem kõnesoovijaid ei ole, siis sulgen läbirääkimised. Eelnõu muutmiseks on juhtivkomisjon esitanud kümme ettepanekut ja kõigi nende puhul on ettepanek arvestada neid täielikult. Aga vaatame nad läbi. Muudatusettepanek nr 1, muudatusettepanek nr 2, muudatusettepanek nr 3, ... Loe lähemalt

16:01 Pandikirjaseaduse eelnõu (760 SE) teine lugemine

Aseesimees Kalle Laanet: Läheme päevakorra seitsmenda punkti juurde, milleks on Vabariigi Valitsuse algatatud pandikirjaseaduse eelnõu 760 teine lugemine. Palun, härra Priit Sibul! Loe lähemalt

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh, hea ettekandja! Teile on vähemalt üks küsimus. Krista Aru, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh! Teile rohkem küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Sulgen läbirääkimised. Eelnõu muutmiseks on 12 ettepanekut, kõik on juhtivkomisjoni esitatud ja kõikide puhul on võetud seisukoht arvestada neid täielikult. Aga vaatame need läbi: esimene, teine, kolmas, neljas, viies, kuues, seitsmes, kaheks... Loe lähemalt

16:10 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (759 SE) teine lugemine

Aseesimees Kalle Laanet: Läheme päevakorrapunkti nr 8 juurde, milleks on Vabariigi Valitsuse algatatud tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 759 teine lugemine. Palun kõnelema õiguskomisjoni aseesimehe Uno Kaskpeiti! Loe lähemalt

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh, austatud õiguskomisjoni aseesimees! Teile on küsimusi ka. Krista Aru, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh! Teile rohkem küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Sulgen läbirääkimised. Eelnõule muudatusettepanekuid ei esitatud ja juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 759 teine lugemine lõpetada. Teine lugemine on lõppenud. Loe lähemalt

16:15 Vangistusseaduse muutmise seaduse eelnõu (680 SE) teine lugemine

Aseesimees Kalle Laanet: Läheme tänase päevakorra üheksanda punkti juurde, milleks on Vabariigi Valitsuse algatatud vangistusseaduse muutmise seaduse eelnõu 680 teine lugemine. Palun kõnelema õiguskomisjoni liikme proua Vilja Toomasti! Loe lähemalt

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh, austatud ettekandja, õiguskomisjoni liige Vilja Toomast! Teile küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Sulgen läbirääkimised. On esitatud kolm muudatusettepanekut, mis kõik on juhtivkomisjonilt ja arvestatud täielikult. Aga vaatame need läbi: muudatusettepanek nr 1, muudatusettepanek nr 2 ja m... Loe lähemalt

16:24 Eesti Vabariigi ja Valgevene Vabariigi sotsiaalkindlustuslepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (790 SE) esimene lugemine

Aseesimees Kalle Laanet: Läheme kümnenda päevakorrapunkti juurde, milleks on Vabariigi Valitsuse algatatud Eesti Vabariigi ja Valgevene Vabariigi sotsiaalkindlustuslepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu 790 esimene lugemine. Palun kõnelema sotsiaalkaitseminister Kaia Iva! Loe lähemalt

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh, austatud sotsiaalkaitseminister Kaia Iva! Teile on vähemalt üks küsimus. Valeri Korb, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Kalle Laanet: Teile rohkem küsimusi ei ole. Aitäh! Palun kõnelema sotsiaalkomisjoni aseesimehe Monika Haukanõmme! Loe lähemalt

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh, austatud komisjoni aseesimees Monika Haukanõmm! Teile on vähemalt üks küsimus. Urmas Kruuse, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh! Rohkem küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 790 esimene lugemine lõpetada. Esimene lugemine on lõppenud. Määran eelnõu 790 muudatusettepanekute esitamise tähtajaks k.a 7. veebruari kell 17.15. Läheme 11. päevakorrapunkti juurde, mi... Loe lähemalt

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh, proua minister, täpsustuste eest! Loe lähemalt

16:40 Riigikogu otsuse "Rahvastikupoliitika põhialused aastani 2035" eelnõu (779 OE) esimene lugemine

Aseesimees Kalle Laanet: Läheme 11. päevakorrapunkti juurde, milleks on rahvastikukriisi lahendamiseks moodustatud Riigikogu probleemkomisjoni esitatud Riigikogu otsuse "Rahvastikupoliitika põhialused aastani 2035" eelnõu esimene lugemine. Kutsun ettekandeks kõnetooli rahvastikukriisi lahendamiseks moodustatud Riigikogu pro... Loe lähemalt

Aseesimees Kalle Laanet: Aitäh, austatud komisjoni esimees! Teile on ka küsimus. Krista Aru, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Kalle Laanet: Tarmo Kruusimäe, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Kalle Laanet: Krista Aru, teine küsimus. Loe lähemalt

Aseesimees Kalle Laanet: Tarmo Kruusimäe, palun! Loe lähemalt