Kalender

Vali ajavahemikAva kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista
Stenogrammid: 42Ava/Sulge kõik
13.05.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:01 Kaitseväe korralduse seaduse, julgeolekuasutuste seaduse ja õiguskantsleri seaduse muutmise seaduse eelnõu (152 SE) kolmas lugemine

Johannes Kert: Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Lugupeetud daamid ja härrad! Kuna eelnõu teisel lugemisel jäid õhku kahtlused, et Kaitsevägi hakkab meid kõiki jälgima ning isegi jõululaupäeval tuuakse sellekohane teade koju, siis pidasin enda kohuseks lühidalt selgitada vaid selle kohta käivat. Kasutan s... Loe lähemalt

14.04.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:01 Elektroonilise side seaduse muutmise seaduse eelnõu (138 SE) teine lugemine

Johannes Kert: Lugupeetud kolleegid, daamid ja härrad! Räägin sellest probleemist julgeolekupoliitika poole pealt. Küsimus võib olla kaubandussõjas, aga ei pruugi olla. Selge on see, et Euroopas on midagi maha magatud. Aga mis puutub väitesse, et asi on vaid selles, et Ameerika Ühendriigid peavad kaubandussõda Hii... Loe lähemalt

09.03.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

17:13 Arupärimine Vene Föderatsiooni ideoloogia impordi ehk mõjutustegevuse takistamise kohta Eestis (nr 26)

Johannes Kert: Lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud minister! Head kolleegid, daamid ja härrad! Kindlasti on meil põhjust uhke olla oma kooliõpilaste üle, kes on saavutanud rahvusvahelistel konkurssidel hiilgavaid tulemusi. Samas on tulnud koolidest mõned signaalid, mis meid ei rõõmusta. Ma olen siin aastaid te... Loe lähemalt

Johannes Kert: Tänan, härra esimees! Lugupeetud haridusminister! Meil on võib-olla toimuvast mõneti erinev informatsioon, kuid ma tahan küsida selle kohta, et meil on üks põhilisi täienduskoolituste organiseerimisega tegelevaid organisatsioone Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Selts. See tänuväärne töö, mis nad ... Loe lähemalt

Johannes Kert: Hea esimees! Head kolleegid! Lugupeetud minister! Ma ei ütle teile mitte midagi uut, kui ma väidan, et mõjutustegevust Venemaalt, lähen konkreetsemaks, Moskva Kremlist harrastatakse. Ja me ei peaks seda otsima mitte ainult meie endi juurest. Me oleme näinud siin sekkumist USA presidendivalimistesse,... Loe lähemalt

18.02.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:20 Elektroonilise side seaduse muutmise seaduse eelnõu (138 SE) esimene lugemine

Johannes Kert: Lugupeetud koosoleku juhataja! Lugupeetud kolleegid! Daamid ja härrad! Riigikaitsekomisjon algatas k.a 28. jaanuaril konsensuse alusel elektroonilise side seaduse muutmise seaduse eelnõu, millega tehakse seaduses järgmised muudatused. Eelnõu § 1 punktiga 1 täiendatakse elektroonilise side seaduse § ... Loe lähemalt

Johannes Kert: Aitäh küsimuse eest! Selle üle hakkab otsustama Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet. Loe lähemalt

Johannes Kert: Aitäh! Küsimus on selge. Selle eelnõu koostas majandusministeerium, põhiliselt koostas selle majandusministeeriumi küberturvalisuse büroo. Ja miks? Võib-olla enne veel üks aspekt: selleks on 2019. aasta jooksul kõikide valitsuse ministeeriumide vaheline töögrupp teinud kooskõlastavat tööd. See võtti... Loe lähemalt

Johannes Kert: Jah, täpselt nii see on. Me anname valitsusele volitusnormi, valitsus saab selle alusel tegutseda ja oma tööd korraldada. Loe lähemalt

Johannes Kert: Tänan küsimuse eest! Küsimus on arusaadav ja, tõesti, Välisluureamet on vastava riskianalüüsi teinud ja andnud. Kui on vaja, siis ma loen selle ette. Loe lähemalt

Johannes Kert: Tänan küsimuse eest! Tagasiulatuvat mõju ei ole. Pigem nähakse, et selline sidevõrkude ümberprofileerumine toimuks üleminekuaja jooksul. Sedasi välditakse ka majanduslikke kulusid. Loodan, et ma vastasin küsimusele. Loe lähemalt

Johannes Kert: Seda informatsiooni minu käsutuses täna ei ole. See teema ei olnud ka riigikaitsekomisjonis ega majanduskomisjonis arutelu all. On teada mõned pretsedendid, mille pinnalt selline usalduse kadu on teatud firmade suhtes tekkinud. Näiteks Austraalias on toimunud infoleke, mille käigus on informatsioon ... Loe lähemalt

Johannes Kert: Aitäh! Sain aru. See on tegelikult küll rohkem küsimus valitsusele, kelle määrus hakkab seda sätestama. Aga ma oletan, et valitsus teeb sellise otsuse, et määrab üleminekuajaks näiteks 3–6 aastat, vastavalt ettevõtte spetsiifikale. Kuna enamik neid tehnoloogiaid on kasutusele võetud juba näiteks 201... Loe lähemalt

Johannes Kert: Aitäh! Siin oli vist juba kaks küsimust. Esiteks, Riigi Infosüsteemi Amet ja julgeolekuasutused annavad soovitusi, mitte ei tee otsuseid. Otsuseid tehakse ikkagi mujal. Punkt kaks, ma kardan, et ei Eestis ega ka mujal Euroopa Liidus pole selliseid tehnilisi võimalusi, et väga täpselt järeldada, kus ... Loe lähemalt

Johannes Kert: Jaa, aitäh! Siin on paratamatu teatud kompromiss kulutuste ja julgeolekuohu vahel. Kuna väga otsest julgeolekuohtu täna Eestile sellest Aasia riigist ei täheldata, siis saab valitsus siin oma lõpliku otsuse teha. Loodetavasti me selle delegatsiooninormi valitsusele anname. Aga jah, see on eelkõige k... Loe lähemalt

Johannes Kert: Tänan väga hea küsimuse eest! Loodan, et suudan ka vastata. Küsimuse esimene pool. Kui asi puudutab pealtkuulamist, siis olen teiega nõus. Kui asi puudutab geopositsioneerimist, siis siin tuleb kindlasti ka muu infrastruktuur arvesse, mis neid seadmeid, telefone toetab. Nüüd küsimuse teine pool. Sii... Loe lähemalt

Johannes Kert: Aitäh! Ma ei tahaks sulle küsimusega vastata, et ole hea, kolleeg, ja ütle, kuidas need kulud tekivad. Kindlasti võib siin väikseid kulusid tekkida, aga suuri kulusid kavatsetakse minimeerida või vältida just paindliku üleminekuajaga. Loe lähemalt

Johannes Kert: Palju tänu, Andres! See, mis sa ütled, on mõistlik, aga selle tegemine võtab aega. Täna on just Euroopa Liidus sõlmitud kokkulepped need, mis sunnivad meid kiirustama. Ma arvan, et see, mida sa räägid, see protsess, selline pikaajaline nägemus, mis tõenäoliselt olulisel määral suurendab ka riigi jul... Loe lähemalt

Johannes Kert: Aitäh, väga hea küsimus! Kahjuks ma pean teiega nõustuma, et olukord on just selline, nagu te kirjeldasite. Ja sellest olukorrast välja rabelemine ei olegi võib-olla kõige lihtsam, eriti mis puudutab Belgia Kuningriiki, kus on peaaegu sajaprotsendiliselt võetud kasutusele tehnoloogia, millest nüüd s... Loe lähemalt

Johannes Kert: Tänan! Eelnõu algatajad näevad seda, et nüüd esimese ja teise lugemise vahel me loodame saada ka valitsuse arvamuse ja liikuda edasi maksimumtempoga, et saaksime Euroopa Liidu dokumentidest tulenevatest tähtaegadest kinni hoida. Loe lähemalt

Johannes Kert: Jaa, sain aru! Belgia Kuningriigis, seal kus on Euroopa Liidu juhtorganid, ka NATO peakorter ja veel teised rahvusvahelised institutsioonid, kasutatakse täna 4G-võrku. Me räägime 5G-võrgu ülesehitamisest, see tähendab, et me vaatame just tulevikutehnoloogiat. Jah, seda tõrjutavat tehnoloogiat on kas... Loe lähemalt

Johannes Kert: Teisele küsimusele oskan ma paremini vastata. Prantsusmaa ja Rootsi on vastavad delegatsiooninormid parlamendi tasemel valitsusele andnud, et valitsus sellega oma igapäevatöös tegeleks. Mul ei ole seda tunnet, et me oleme tankistid. Mul on selline tunne, et asja huvides oli sellega kiiresti edasi mi... Loe lähemalt

13.02.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:05 Riigikogu liikme staatuse seaduse § 19 muutmise seaduse eelnõu (121 SE) esimene lugemine

Johannes Kert: Tänan, härra koosoleku juhataja! Hea Madis! Sa ütlesid just ära selle, mida ma tahtsin oma küsimuse ja kommentaariga öelda. Aga vaatamata sellele ma toon sellise näite: kui me külastasime riigikaitsekomisjoniga Euroopa Liitu ja NATO peakorterit, siis ei saanud meiega kaasa tulla need riigikaitsekomi... Loe lähemalt

Johannes Kert: Tänan, Riigikogu aseesimees! Lugupeetud ettekandja! Kalle Grünthal võttis siin peaaegu minu teema ära, aga ma tahan seda üle rõhutada, et Eesti maine küsimus riigisaladuse hoidmisel peaks olema meil erakordselt fookuses põhjusel, et NATO ajaloo kõige suurem salastatud informatsiooni leke toimus just... Loe lähemalt

12.02.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

Johannes Kert: Lugupeetud juhataja! Lugupeetud kolleegid, daamid ja härrad! Reformierakonna nimel on mul üle anda arupärimine valitsuse haridus- ja teadusministrile Mailis Repsile. Arupärimine käsitleb Vene Föderatsiooni ideoloogia importi ehk mõjutustegevuse toimet Eestis. Vene Föderatsiooni ametlik ajaloonarrati... Loe lähemalt

22.01.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:14 Riigikaitseseaduse eelnõu (112 SE) esimene lugemine

Johannes Kert: Palju tänu, härra koosoleku juhataja! Hea kolleeg Leo Kunnas! Kust siiski kaitseolukorras Vabariigi Valitsus saab täpselt teada, et nüüd tuleb kuidagi reageerima hakata? Minu teada Vene saatkond juba mitukümmend aastat saab Moskvast kogu aeg pähe, et nad ei ole suutnud välja selgitada situatsioonike... Loe lähemalt

16:21 Karistusseadustiku muutmise seaduse (riigikaitsevastased süüteod) eelnõu (113 SE) esimene lugemine

Johannes Kert: Lugupeetud Riigikogu aseesimees! Lugupeetud kolleegid! Daamid ja härrad! Eelnõu 113 kohta on mul ette kanda järgmist. Riigikaitsekomisjon arutas eelnõu enne esimest lugemist koos justiitsminister Raivo Aegiga ning Justiitsministeeriumi ja Kaitseministeeriumi ametnikega 2019. aasta 17. detsembri istu... Loe lähemalt

Johannes Kert: Tänan küsimuse eest! Sõjaväepolitsei roll on olnud põhiliselt kaitseväeteenistusalaste süütegude, kuritegude avastamine ja uurimine. Edasi on asja menetlenud prokuratuur ja seejärel tsiviilkohus. See on olnud mõnevõrra aeglane praktika. Aga see seaduseelnõu sätestab põhiliselt karistused süütegude e... Loe lähemalt

18.12.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

12:34 Kaitsepoliitika

Johannes Kert: Palju tänu, härra esimees! Lugupeetud minister! Kohe jõuab planeerimisele või juba ongi planeerimisel uus kümneaastane ehk pikaajaline kaitsejõudude arengukava. Soovin teilt küsida, millised on teie põhipostulaadid selle kava arendamisel. Loe lähemalt

Johannes Kert: Aitäh! Härra minister! Tahtsin välja tuua teie kolleegi siseministri märkused näiteks Saksamaa aadressil, kui ta nimetas Saksamaad kaitsepoliitiliseks kääbuseks. Kui hästi otsida, leiab selliseid vihjeid veel. Mingil ajal võib juhtuda, et meil tuleb hakata vabandusi esitama 360 kraadi, igas suunas. ... Loe lähemalt

06.11.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:27 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias" eelnõu (67 OE) teine lugemine

Johannes Kert: Lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid, daamid ja härrad! Antud eelnõu kohta on mul öelda järgmist. Riigikaitsekomisjon arutas eelnõu enne teisele lugemisele esitamist oma k.a 21. oktoobri istungil. Sellel istungil kiitis riigikaitsekomisjon konsensuslikult heaks eelnõu teise lugemise teksti ja... Loe lähemalt

03.06.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

18:17 Siseminister Mart Helmele umbusalduse avaldamise arutamine

Johannes Kert: Tänan, härra eesistuja! Härra minister! Teie tänastest vastustest kõlas mitmel korral läbi teatud nõukogude aja nostalgia. Kas see ei tule mitte sellest, et ajakirjandus tol ajal ja ajakirjandus tänapäeval erinevad üksteisest põhimõtteliselt? Tookordne ajakirjandus kirjutas ainult seda, mida lubati,... Loe lähemalt

17.04.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:02 Peaministrikandidaat Jüri Ratasele volituste andmine Vabariigi Valitsuse moodustamiseks

Johannes Kert: Palju tänu, Riigikogu aseesimees! Lugupeetud peaministrikandidaat! Te olete ühinenud leppega, mis sätestab teaduse rahastamise tõstmise 1%-ni SKP-st. Seda kinnitab ka teie koalitsioonilepe. Kuid mind ajendab küsima asjaolu, et teie koalitsioonipartnerid on teatanud, et koalitsioonileping ei ole ting... Loe lähemalt

14.02.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

12:21 Politsei ja piirivalve seaduse, päästeteenistuse seaduse ning kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (768 SE) teine lugemine

Johannes Kert: Tänan, härra esimees! Politsei efektiivne toimimine on kindlasti vaja alal hoida. Minu küsimus on aga selline: kas õiguskomisjon analüüsis selle eelnõu menetlemise käigus ka põhjuseid, miks meil on raske värvata politseiteenistusse noori uusi ametnikke? Miks uusi ei tule peale, miks me peame pension... Loe lähemalt

16.01.2019 / 14:00 XIII Riigikogu , IX Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

17:13 Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (783 SE) esimene lugemine

Johannes Kert: Palju tänu, härra esimees, sõna andmise eest! Mul on lihtsalt lühike kommentaar. Kaitseväe missioonid, mis on seni aset leidnud, on eelnevalt kooskõlastatud konkreetse missiooni riigiga. Ka küsimused, kuidas seal luuret teostatakse, on kokku lepitud. Meil ei ole selles mõttes ohtlikke olukordi nen... Loe lähemalt

14.01.2019 / 15:00 XIII Riigikogu , IX Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

16:00 Arupärimine e-riigi arengusuundade kohta (nr 456)

Johannes Kert: Palju tänu, härra esimees! Härra minister! Te olete täna oma ettekandes puudutanud mitmel juhul tehisintellekti arendamise küsimusi. On päris selge, et kui me tahame tööstuses tootlikkust tõsta, siis on see oluline teema. Kas meil ei oleks aeg teatud intellektuaalseks jõupingutuseks ja artikulatsioo... Loe lähemalt

12.12.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

18:22 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias" eelnõu (739 OE) teine lugemine 

Johannes Kert: Lugupeetud koosoleku juhataja! Head kolleegid, daamid ja härrad! Käesoleva eelnõu esitas Vabariigi Valitsus k.a 5. novembril. Esimene lugemine toimus 21. novembril. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks, mis oli 3. detsember kell 17.15, ei esitatud ühtegi ettepanekut. Riigikaitsekomisjon ei teinu... Loe lähemalt

21.11.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

22:29 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias" eelnõu (739 OE) esimene lugemine

Johannes Kert: Austatud istungi juhataja! Head kolleegid, daamid ja härrad! Eelnõu 739 kohta on mul ette kanda järgmist. Eelnõu alusel pikendatakse järgmise aasta lõpuni kuni kuue kaitseväelase kasutamise tähtaega ÜRO juhitaval rahutagamismissioonil UNTSO. Kaitseminister Jüri Luik andis UNTSO-st küllalt detailse ... Loe lähemalt

16.05.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:03 Jahiseaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (633 SE) esimene lugemine

Johannes Kert: Palju tänu, härra esimees! Lugupeetud ettekandja! Kindlasti võib selle koolituse üle pikalt vaielda. Koolituse võib ära teha enne Eestisse saabumist interaktiivselt, ka eksamit võib teha interaktiivselt, küsimus on võib-olla selles, mis keeles. Minu arvates on aga eetikaküsimus ka see, kui jahituris... Loe lähemalt

02.05.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

15:23 Küberturvalisuse seaduse eelnõu (597 SE) teine lugemine

Johannes Kert: Lugupeetud istungi juhtaja! Daamid ja härrad, lugupeetud kolleegid! Vabariigi Valitsus algatas eelnõu k.a 5. märtsil ja selle esimene lugemine lõpetati 21. märtsil. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks, 4. aprilliks kella 17.15-ks esitas eelnõu algataja muudatusettepanekute projektid. Riigikaits... Loe lähemalt

Johannes Kert: Jah, komisjonis oli jutuks ka ettevõtmise rahaline maht. See on umbes kuus miljonit eurot, aga see oleks planeeritav kasutada järgmistel aastatel. Asi on selles, et nad peavad ehitama uue maja ja sinna rajama uued süsteemid. Pole mõtet hakata vana maja veel praegu ümber ehitama. Investeeringud võeta... Loe lähemalt

Johannes Kert: Aitäh küsimuse eest! Kui meil ERR-i asjade arutelu läks päris pikaks ja põhjalikuks, siis perearstikeskuste osas tuli Sotsiaalministeerium vastu. Ja Sotsiaalministeerium väidab, et rohkem kui rahaline küsimus on see organisatoorne küsimus. Nad ei näe suuri takistusi, pigem on küsimus organisatoorne.... Loe lähemalt

18:07 Kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (607 SE) esimene lugemine

Johannes Kert: Tänan! Ma arvan, et nimekiri ajateenistuse käigus omandatavatest oskustest ja muudest lisaväärtustest, mille noor mees või ka naine endaga eluteele kaasa saab, on küllalt pikk. Te mainisite seda, et reisidokumendi äravõtmine oleks põhiseaduslik riive. Ma tuletan siinkohal meelde, et kaitseväeteenist... Loe lähemalt

18:37 Relvaseaduse, strateegilise kauba seaduse, lõhkematerjaliseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (615 SE) esimene lugemine

Johannes Kert: Tänan, härra aseesimees! Tänan ettekandjat põhjaliku ettekande eest! Küsin lihtsalt korraks eelmise küsimuse jätkuks. Peab ütlema, et tänapäeval muutub lahinguväli samamoodi nagu kõik meie ümber. Me näeme, et ka lahinguvälja erastatakse ja et lahinguväljale on asunud erafirmad, aga see selleks. Se... Loe lähemalt

11.04.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:54 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Prantsusmaa sõjalisel operatsioonil Barkhane Malis" eelnõu (608 OE) esimene lugemine

Johannes Kert: Tänan, härra esimees! Lugupeetud minister! Mul on pigem lühike kommentaar. Tähendab, nii idas ei ole Prantsuse sõjaväelased oma kontingendiga olnud aastast 1812. Aga eelpositsioneeritud on Prantsuse maaväeüksused olnud Lääne-Berliinis. Seal on nad küll olnud julgestuseks Nõukogude kallaletungi vastu... Loe lähemalt

21.03.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

15:19 Küberturvalisuse seaduse eelnõu (597 SE) esimene lugemine

Johannes Kert: Austatud istungi juhataja! Austatud minister! Head kolleegid, daamid ja härrad! Minister juba tutvustas teile päris põhjalikult eelnõu eesmärke, sisu ja sellega kaasnevaid mõjusid samuti. Eelnõuga võetakse üle Euroopa võrgu- ja infoturbe direktiiv. Riigi sees kehtestatakse turvameetmete rakendamis... Loe lähemalt

15:56 Kaitseväe korralduse seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (594 SE) esimene lugemine

Johannes Kert: Palju tänu, härra aseesimees! Minu küsimus tuleneb sellest, et kui me lähetame missioonidele reservväelasi, aga neid tegevteenistusse ei võta, siis kuidas jääb nende sotsiaalsete garantiidega. Kui reservväelane on reservis, siis tal ei ole reservis olemise ajal mingisuguseid eraldi sotsiaalseid gara... Loe lähemalt

20.02.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

11:05 Hädaolukorra seaduse, maksukorralduse seaduse ja riigikaitseliste sundkoormiste seaduse muutmise seaduse (riigikaitselise töökohustuse arvestus) eelnõu (571 SE) teine lugemine

Johannes Kert: Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Daamid ja härrad! Eelnõu 571 kohta on mul ette kanda järgmist. Vabariigi Valitsus algatas eelnõu k.a 8. jaanuaril. Eelnõu esimene lugemine lõpetati 24. jaanuaril. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks, 7. veebruaril kella 17.15-ks, ei laekunud ühtegi muu... Loe lähemalt

08.02.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:01 Relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (494 SE) teine lugemine

Johannes Kert: Tänan! Minu lühike kommentaar on see. Lisaks kõigile muudele põhjustele, miks ei peaks lubama relvaeksamit võõrkeeles teha, on üks põhjus veel ohutustehniline. Kui need inimesed ei oska Eestis valdavalt räägitavat keelt, siis nad panevad ennast ja teisi ohtu nii jahipidamisel kui ka lasketiirus. Se... Loe lähemalt

Johannes Kert: Aitäh! Väike kommentaar. Kindlasti on ohutustehnika eeskirjad Eestimaal eesti keeles. Aga ma tahtsin küsida, kas komisjonis oli juttu ka sellest, kuidas relvade hoidmise tingimusi ja relvade hoidmist kontrollitakse. Millise perioodilisusega seda tehakse ja millised on sanktsioonid, kui relvi hoitaks... Loe lähemalt

07.02.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:02 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel väljaõppe- ja nõustamismissioonil Afganistanis" muutmine" eelnõu (564 OE) teine lugemine

Johannes Kert: Lugupeetud Riigikogu esimees! Lugupeetud kolleegid, daamid ja härrad! Eelnõu 564 kohta on mul ette kanda järgmist. Eelnõu esitas Vabariigi Valitsus eelmise aasta 18. detsembril. Esimene lugemine toimus 17. jaanuaril. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks, mis oli 31. jaanuar kell 17.15, ei esitat... Loe lähemalt

24.01.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:07 Hädaolukorra seaduse, maksukorralduse seaduse ja riigikaitseliste sundkoormiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (571 SE) esimene lugemine

Johannes Kert: Austatud Riigikogu esimees! Head kolleegid! Lugupeetud kaitseminister! Daamid ja härrad! Eelnõu 571 kohta on mul ette kanda järgmist. Riigikaitsekomisjon arutas eelnõu enne esimesele lugemisele esitamist koos kaitseminister Jüri Luige ja Kaitseministeeriumi ametnikega oma k.a 16. jaanuari istungil. ... Loe lähemalt

Johannes Kert: Kui me seda eelnõu komisjonis arutasime, siis teie esitatud küsimus arutlusele ei tulnud. Ma oma isiklikku arvamust ei hakkaks praegu esitama, kuigi see on olemas. Loe lähemalt

Johannes Kert: See on selline informatsioon, mis Riigikogu liikmete jaoks ilmselt ei ole salajane, aga täna ei ole väga täpseid arve võimalik prognoosida. Neid on ilmselt tuhande ümber. Loe lähemalt

14:33 Riigikaitseliste sundkoormiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (572 SE) esimene lugemine

Johannes Kert: Tänan, härra esimees! Hea minister! Oleme teinud uuringuid selle kohta, milline tehnika on Eestis olemas. Autoregistrikeskuse andmetel on meil üsna palju erinevaid sõiduautosid. Kui suuremast tehnikast rääkida, siis meil on arvel üsna palju kaugsõiduautosid, kaubaveoautosid, aga meil kindlasti ei jä... Loe lähemalt

17.01.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

15:55 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel väljaõppe- ja nõustamismissioonil Afganistanis" muutmine" eelnõu (564 OE) esimene lugemine

Johannes Kert: Austatud Riigikogu istungi juhataja! Head kolleegid! Lugupeetud kaitseminister! Daamid ja härrad! Eelnõu 564 kohta on mul ette kanda järgmist. Käesoleva aasta 9. jaanuari riigikaitsekomisjoni istungil andsid kaitseminister Jüri Luik ja Kaitseväe juhataja asetäitja brigaadikindral Indrek Sirel ning... Loe lähemalt