Kalender

Vali ajavahemikAva kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista
Stenogrammid: 11Ava/Sulge kõik
20.02.2019 / 14:00 XIII Riigikogu , IX Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:42 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (Eestis tehtud vahekohtu otsuste täidetavaks tunnistamise menetluse loomine) eelnõu (749 SE) teine lugemine

Jüri Saar: Lugupeetud juhataja! Austatud Riigikogu liikmed! Eelnõu 749 on eri tasanditel menetletud üle kahe aasta. Õiguskomisjon on kaasanud oma sel aastal toimunud istungitel, mis toimusid 24. jaanuaril ja 14. veebruaril, arutellu ka advokatuuri, Justiitsministeeriumi ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja volitatud... Loe lähemalt

17:08 Justiitsminister Urmas Reinsalu poliitiline avaldus seoses põhiseaduse analüüsiga

Jüri Saar: Aitäh, lugupeetud juhataja! Hea minister! Nimetasid, et see komisjon töötas kaks aastat. Kes selle liikmed olid? Kahte sa nimetasid. Kindlasti olid kõik väärikad liikmed, aga huvitav oleks teada, kes. Loe lähemalt

20.02.2019 / 13:00 XIII Riigikogu , IX Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:01 Eesti keel Kohtla-Järvel

Jüri Saar: Aitäh, lugupeetud esimees! Austatud peaminister! Kohtla-Järve riigigümnaasiumi õppetöö teemal on viimastel päevadel puhkenud elav arutelu. See juhtum erutab ilmselgelt paljusid inimesi nii regioonis kui ka üle terve Eesti. Haridusminister on püüdnud näidata õppekeele küsimust puhtpraktilise probleem... Loe lähemalt

Jüri Saar: Aitäh! Ma proovin konkreetsemalt jätkata. Millised on konkreetsed soodustused, mis kehtivad praegu nendele Ida-Virumaa õpetajatele, kes viivad seal õppetööd läbi eesti keeles? Kui võimalik, tooge palun välja need, mis on kehtestatud teie valitsuse ajal!  Loe lähemalt

14.02.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:01 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Infojulgeolek, sellega seotud ohud demokraatiale ja õigusriigile" arutelu

Jüri Saar: Aitäh huvitava jutu eest! Aga ma küsin natukene samas suunas. See dataism – mulle tuli meelde üks küllaltki kurikuulus firma nimega Cambridge Analytica. Väidetavalt see firma kogus sotsiaalmeedia andmeid, mida kasutati muu hulgas Ameerika presidendi valimistel. Kas te teate sellest juhtumist natuke ... Loe lähemalt

Jüri Saar: Aitäh huvitava jutu eest! Küsimus on selline. Te rääkisite siin KGB-st – kui põhjalikult on läbi mõeldud mitte ainult terminoloogia, vaid kogu selle töö mõtestatus. Kas või need mõjuagendid ja muud agendid, neid on seal vist tõesti ligi kümme eriliiki. Kas teile ei ole kunagi tundunud, et see kõik o... Loe lähemalt

13.02.2019 / 14:00 XIII Riigikogu , IX Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

20:16 Isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (778 SE) teine lugemine

Jüri Saar: Lugupeetud juhataja! Head kolleegid! Lubage mul Vabaerakonna fraktsiooni nimel lisada mõned märkused-kommentaarid seaduseelnõu 778 kohta. Tegemist on tõepoolest väga keerulise ja mitmetahulise probleemistikuga, millega nimetatud eelnõu on puutumuses. Nüüdisaegses maailmas muutub üksikisik seoses t... Loe lähemalt

Jüri Saar: Nii palju vist ei lähe. Nii et see on see koht, kus tasub mõelda, kui me seda suurt ja mahukat valdkonda reguleerime. Tundub, et see seadus ongi mõneti lööktöö korras meil siin valminud, n-ö viimasel tunnil. Ega me õieti isegi ei tea, meil pole selget ettekujutust, millised tegelikud muudatused rake... Loe lähemalt

13.02.2019 / 13:00 XIII Riigikogu , IX Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:57 Sisekaitseakadeemia tulevik

Jüri Saar: Lugupeetud juhataja! Austatud siseminister! Sisekaitseakadeemia, mida selle kooli asutamise ajal nimetati riigikaitse akadeemiaks, on läbi elanud paremaid ja halvemaid aegu. Akadeemia ülesanne on algusest peale olnud valmistada ette pädevaid ja lojaalseid ametnikke, kes hakkavad tööle Eesti riigi jõ... Loe lähemalt

30.01.2019 / 13:00 XIII Riigikogu , IX Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:32 Keelatud annetuse juhtumite menetlemine

Jüri Saar: Aitäh, austatud juhataja! Lugupeetud peaminister! Nagu me äsja teada saime, paigutub Eesti 2018. aasta korruptsioonitajumise indeksi alusel maailmas väga kõrgele, 18. ja 19. kohale. Oleme aastaga tõusnud kolm kohta. Poliitilise korruptsiooni kontrolli osas on meil ilmselgelt kasvuruumi. Lugupeetud p... Loe lähemalt

Jüri Saar: Aitäh! Kui konkreetsemalt küsida, kas erakonna usaldusväärsuse nimel oleks mõeldav selle raha – juttu on olnud ühest konkreetsest summast, mis ulatub üle 200 000 euro – tasumine enne valimisi, et oleks väga selgelt näha Keskerakonna poliitiline tahe jätta kõik, mis varem on olnud, minevikku? ... Loe lähemalt

28.01.2019 / 15:00 XIII Riigikogu , IX Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:01 Arupärimine omavalitsuste infotegevuse kohta valimiseelsel ajal (nr 459)

Jüri Saar: Aitäh, lugupeetud esimees! Austatud ettekandja! Te rääkisite natukene pikemalt Tallinna suhtumisest ja minu küsimus on selline: kas Tallinna linna juhtkonnale kaasnesid ka mingid konkreetsed tagajärjed seoses sellega, et pehmelt öeldes ignoreeriti Riigikontrolli järeldusi Tallinna linna poliitilise ... Loe lähemalt

15:35 Arupärimine Tallinna ringraudtee kavandamisest loobumise kohta (nr 460)

Jüri Saar: Aitäh, lugupeetud esimees! Austatud minister! Tegelikult ma tahtsingi maksumuse kohta küsida. See 120 miljonit eurot on tuletatud umbkaudsest ringraudtee pikkusest. Kui pikk ta siis oleks, see raudtee? Loe lähemalt

23.01.2019 / 14:00 XIII Riigikogu , IX Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

17:25 Audiitortegevuse seaduse, finantskriisi ennetamise ja lahendamise seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse (finantsvaldkonna väärteokaristuste reform, EL-i õigusest tulenevad karistused) eelnõu (771 SE) esimene lugemine

Jüri Saar: Lugupeetud juhataja! Austatud kolleegid! Lubage mul tutvustada selle seaduseelnõu, mille number on 771, menetluskäiku Riigikogu õiguskomisjonis. Vabariigi Valitsus algatas nimetatud eelnõu 3. detsembril 2018 ja õiguskomisjon arutas eelnõu esimest korda 17. detsembril. Arutelul osalesid lisaks õigusk... Loe lähemalt

Jüri Saar: Teil on täiesti õigus. Karistusmäärad muudetakse rangemaks, näiteks kasvavad haldustrahvid 32 000 eurost 5 miljonini, ja pikendatakse rahapesu andmebüroole menetlemiseks antavat aega rahapesukahtluse korral, praegu on see maksimaalselt 90 päeva, see on kavandatud pikenema aasta peale. Nii et see on ... Loe lähemalt

Jüri Saar: Kui praegu vaadata, kust poolt üldse tuuled rahvusvaheliselt puhuvad, siis selgub, et sellisele suuremahulisele rahapesule ongi viimasel paaril aastal hakatud hoopis teistmoodi vaatama. Varem, kui lääneriikidesse tuli raha, mille taust ei pruukinud väga puhas olla, aga sellest tuli palju kasu, see ... Loe lähemalt

17:46 Riikliku statistika seaduse ja avaliku teabe seaduse muutmise seaduse eelnõu (794 SE) esimene lugemine

Jüri Saar: Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud ettekandja! Omavalitsustes peab olema andmehalduse eest vastutav isik. See tuleneb tõenäoliselt sellest seadusest. Kas neid andmehaldureid hakatakse kusagil koolitama? Kes neid koolitab? Kas sellele pöörati ka komisjonis arutelu käigus tähelepanu? Loe lähemalt

23.01.2019 / 13:00 XIII Riigikogu , IX Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:54 Riigiõiguse Instituut

Jüri Saar: Aitäh, austatud esimees! Lugupeetud justiitsminister! Eelmise aasta sügisel jõudis juristkonnani teade, et Justiitsministeeriumi initsiatiivil hakatakse looma riigiõiguse instituuti. See tekitas juristkonnas sügavat huvi ja ilmselt ka ootusi. Minu küsimus ongi selline: mis on saanud sellest mõttest,... Loe lähemalt

Jüri Saar: Aitäh! Ma küsin täpsustuseks veel. Algne plaan oli luua mittetulundusühing. Kas sellel instituudil, nagu praegu kavas on, Tartu Ülikooliga ei ole mingit pistmist? Loe lähemalt

16.01.2019 / 14:00 XIII Riigikogu , IX Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:09 Peaministri ülevaade teadus- ja arendustegevuse olukorrast ning valitsuse poliitikast selles valdkonnas

Jüri Saar: Aitäh, lugupeetud esimees! Austatud peaminister, aitäh sisuka ettekande eest, milles oli palju arve! Selline mastaapne pilt meie teadus- ja arendusvaldkonnast sai teie ettekandes tõesti maalitud. Aga toon sellise tähelepaneku, mis kajastus ka teie ettekandes. Kui meil hakatakse rääkima teadus- ja ar... Loe lähemalt

14.01.2019 / 15:00 XIII Riigikogu , IX Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Riigikogu liikme Jüri Saare ametivanne

Jüri Saar: Tere päevast! Austatud Riigikogu esimees! Hea Riigikogu! Asudes täitma oma kohustusi Riigikogu liikmena Riigikogu XIII koosseisus, annan vande jääda ustavaks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale. Aitäh! (Aplaus.) Loe lähemalt

15:11 Arupärimine haldusreformi tulemuste kohta (nr 455)

Jüri Saar: Aitäh, härra esimees! Härra minister! Mina küsiksin tulubaasi kohta. Miks kohaliku omavalitsuse tulubaasi reform on nihkunud alles 2021. aastasse ja miks ei saanud kiiremini? Kas on esitatud juba ka mingid konkreetsed eelnõud tulubaasireformi läbiviimiseks? Loe lähemalt