Kalender

Vali ajavahemikAva kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista
Stenogrammid: 140Ava/Sulge kõik
12.02.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:51 Spordiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (105 SE) teine lugemine

Jüri Jaanson: Suur tänu, istungi juhataja! Austatud ettekandja! Ma olen arvamusel, et mõni erand võib-olla võiks olla, aga üldiselt on selle spordiseaduse arendamisega nüüd astutud hästi suur ja selge samm edasi. Nüüd see stipendiumi niisugune piiritlemine ja sportlasetoetuse seadmine, aga ka näiteks riikliku kon... Loe lähemalt

29.01.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:02 Kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kohustusliku kogumispensioni reform) eelnõu (108 SE) teine lugemine

Jüri Jaanson: Suur tänu! Austatud minister! Te siin enne mainisite, et olete rääkinud asjatundjatega, kelle sõnul siis reaalmajandus on parim koht, kust parimat majanduslikku tulemit saab. Selle põhjal, ma saan aru, te eeldate, et kui tavainimene investeerib, siis tuleb ta tururiskidega samamoodi toime nagu fondi... Loe lähemalt

Jüri Jaanson: Austatud minister! Kõigepealt definitsioonist. Praegune teise samba süsteem loodi suletud süsteemina, mis pidi täiendama esimese samba pensioni. Ja see ootus on ka neil, kes sellega vabatahtlikult liitusid. See ootus on olnud, et kogutakse pikka aega, vähemalt 30, aga parem, kui 40 aastat, ja siis s... Loe lähemalt

Jüri Jaanson: Aitäh, austatud koosoleku juhataja! Head kolleegid! Mina nõustun kõigi nende eelkõnelejatega, kes nimetavad tänast eelnõu seaduseks hääletamist kuriteoks, vandalismiks või lihtsalt kõige halvemaks seaduseks sel aastal või tõenäoliselt üldse selle koosseisu jooksul. See, mis toimub, ei ole reform, se... Loe lähemalt

Jüri Jaanson: Nendeks on kaalukaid põhjendusi vaja. Kohustusliku ajateenistuse ja tervishoiukorralduse jaoks on põhjendused olemas. Need on olemas ka pensionisüsteemi eesmärgi täitmiseks: tagada ühiskonnaliikmete heaolu vanaduspõlves. Teise samba lõhkumiseks pole ma aga seni ühtki head põhjendust kuulnud. Neid po... Loe lähemalt

23:06 "Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020" 2019. aasta täitmise aruanne

Jüri Jaanson: Aitäh! Austatud minister! Eelmine aasta oli üks positiivsemaid sündmusi kindlasti meremuuseumi ligipääsetavuse oluline parandamine. Oli tõesti tore seda külastada. Ja samuti oli eelmisel aastal üks valitsuse märgilisi ettevõtmisi ligipääsetavuse rakkerühma töö käivitamine. Nagu ma sellest brošüürist... Loe lähemalt

29.01.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

12:58 Puudega inimesed

Jüri Jaanson: Suur tänu! Austatud peaminister! Ma pean algatuseks küsima teie väga selget seisukohta Sotsiaalministeeriumi algatatud kampaania "Sama palju inimesed" suhtes. Selle sõnum on, et erineva taustaga, erinevate vajadustega ja erinevate veendumustega inimesed, sealhulgas vähemusgruppidesse kuuluvad inimes... Loe lähemalt

Jüri Jaanson: Aitäh! Austatud peaminister, ma tänan teid vastuse eest, mille te enne mulle andsite! Aga arvan, et suur osa sellest, mis te mulle rääkisite, peaks olema tegelikult adresseeritud teie ametikaaslasele, valitsuse liikmele. Ma olen jätkuvalt seisukohal, et kas siis nemad ise või siis valitsus peab nend... Loe lähemalt

27.01.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:04 Nairobi rahvusvahelise laevavrakkide eemaldamise 2007. aasta konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (123 SE) esimene lugemine

Jüri Jaanson: Aitäh, hea eesistuja! Austatud minister! Tunnen huvi ajaloo vastu. Kuidas seni on toimunud Eesti laevavrakkide eemaldamine ja kui suured on viimastel aastatel olnud riigi kulud selleks? Kas oskate väikese ülevaate anda?  Loe lähemalt

15:17 Arupärimine maksuvabade käsunduslepingute kohta (nr 15)

Jüri Jaanson: Aitäh! Austatud peaminister! Te ise näete ka, et pärast seda, kui rahandusminister siitsamast puldist ütles välja, et ta palkas töölise ja jättis maksud maksmata, on see lugu, kuidas öelda, päris laia kõlapinna saavutanud. Seda on lahatud ajakirjanduses nii- ja naapidi ning ka Maksu- ja Tolliamet on... Loe lähemalt

Jüri Jaanson: ... mismoodi asjale tuleks läheneda? Loe lähemalt

22.01.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:44 Apteegireform

Jüri Jaanson: Aitäh! Austatud siseminister peaministri ülesannetes! Apteegireformi teemal on viimasel ajal valitsusele esitatud mitu pöördumist ja muret tekitavalt kiiresti läheneb reformi jõustumise kuupäev, aga selgeid vastuseid ei ole siiamaani. Reformi väljatöötamisel kehtestati sellele viieaastane üleminekup... Loe lähemalt

Jüri Jaanson: Austatud siseminister! Ma juhiks teie tähelepanu sellele, et reformi jõustumiseni on jäänud kaks kuud ja sellest Riigikogu töönädalaid on ainult seitse. Nii et kui mingid muudatused peaksid Riigikogust läbi käima, siis aeg on tegelikult väga kriitiline. Lõppude lõpuks on üleminekuks aega olnud viis ... Loe lähemalt

15.01.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:03 Peaministri ülevaade teadus- ja arendustegevuse olukorrast ning valitsuse poliitikast selles valdkonnas

Jüri Jaanson: Aitäh, austatud istungi juhataja! Austatud peaminister! Oma kõnes te esinesite üleskutsega, et täidame teaduslepet üheskoos. Ma arvan, et te saate ise ka aru, et peale selle teadusleppe eesmärkidest taganemist ei ole jutt paljudest miljonitest ja muust sellisest väga tõsiselt võetav ega usutav. Aga ... Loe lähemalt

15.01.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:23 Ligipääs valimisjaoskondadele

Jüri Jaanson: Suur tänu, istungi juhataja! Austatud peaminister, väga hea oli teie ülevaadet kuulata! Tõepoolest, rakkerühm on moodustatud, see on väga tänuväärt. Rakkerühm järgmisel teisipäeval, 21. jaanuaril, hääletab oma esimesel istungil. Ma arvan ka, et nad töötavad kõik need ühiskonna probleemid seoses puud... Loe lähemalt

14.01.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:02 Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (58 SE) teine lugemine

Jüri Jaanson: Aitäh, austatud Riigikogu juhataja! Austatud ettekandja! Jah, see eelnõu tegeleb olulise probleemiga. Aga ma võib-olla juhin tähelepanu sellele, et te mainisite oma ettekandes, et see puudutab neid lapsi, kelle vanemad või vanavanemad elasid Eestis enne taasiseseisvumist. Mina ei tea, et Eesti oleks... Loe lähemalt

13.01.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:23 Arupärimine Rail Balticu rahastamise kohta (nr 11)

Jüri Jaanson: Aitäh, hea istungi juhataja! Austatud peaminister! Me oleme siin päris palju rahastamisest rääkinud ja nüüd läheb jutt juba väga laiali. Aga ma küsin lõpetuseks võib-olla midagi lihtsamat – räägime ka ehitusest. Rail Baltic Estonia kodulehel on küsimuste ja vastuste juures kirjas, et 2020. aasta süg... Loe lähemalt

16:33 Arupärimine kliimaneutraalsusele ülemineku ja tehnoloogiahüppe ettevalmistamise kohta (nr 12)

Jüri Jaanson: Aitäh, istungi juhataja! Austatud peaminister! Kliimaneutraalsuse eesmärkide täitmise peamine võtmeteema on meil siin leida lahendused, kuidas oleks tagatud riigi energiajulgeolek. Mul on küsimus elektrivarustuskindluse kohta. Võib-olla te sellest kiiresti juba rääkisite ja mul läks kõrvust mööda. A... Loe lähemalt

18:36 Arupärimine prokuratuuri sõltumatuse kohta (nr 10)

Jüri Jaanson: Aitäh, hea istungi juhataja! Austatud minister! Te väitsite, et me siin nagu kõrvaluksest murrame sisse. Me tegelikult ei murra ju. Te olete valitsuse liige ja kui te väidate midagi ka mitte enda haldusalasse kuuluva kohta, siis meil on täielik õigus selle kohta küsida. Ja ma küsin ühe teie väite ko... Loe lähemalt

18.12.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

Jüri Jaanson: Head kolleegid, tere päevast! Annan Reformierakonna fraktsiooni nimel üle Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu. Selles seaduses muudetakse küll ühteainsat sõna, aga see muudatus on sisuline, sellega muutuvad Eesti Rahvusringhäälingu ülesanded kohustuslikuks ka kurtide suhtes. Nii... Loe lähemalt

18.12.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

12:02 Eesti ja Soome suhted

Jüri Jaanson: Ma ei oska hinnata, kas see on protseduuriline küsimus või mitte, aga istungi juhataja tõstatas ühe teema, mis tekitas Riigikogu liikmetes protesti. Kuidas saavad Riigikogu liikmed oma protesti väljendada? Loe lähemalt

12.12.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:07 Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Kas õigusriik on ohus?" arutelu

Jüri Jaanson: Aitäh, austatud istungi juhataja! Hea ettekandja, suur tänu teile sellise filosoofilise süvenemise eest! Ja aitäh ka selle eest, et te mainisite, et õigusriigi järgimine ei ole lihtne, aga samas ka seda, et õigusriik teie arvates siin ohus ei ole. Mul on hea meel seda kuulda. Ma ei ole aga kindel te... Loe lähemalt

11.12.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

12:15 Õigusriik

Jüri Jaanson: Suur tänu! Kuulsin just väidet, et stenogrammis näpuga näitamist ei ole fikseeritud. Tahan täpsustada, et stenogramm vist ei kajasta liigutusi. Stenografistid ei näe, kuidas siin saalis käitutakse. Või on asi kuidagi teistmoodi? Seda ma tahtsingi öelda. Loe lähemalt

02.12.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:04 Kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kohustusliku kogumispensioni reform) eelnõu (108 SE) esimene lugemine

Jüri Jaanson: Aitäh! Austatud rahandusminister! Ma ütleks, et mind hämmastab teie enesekindlus pensionireformi või teise samba reformi edus, ootus, et pärast teise samba vabaks laskmist inimeste sissetulek või esimesest sambast makstav pension suureneb, vaatamata sellele et rahvusvahelist kogemust toeks ei ole.... Loe lähemalt

Jüri Jaanson: Aitäh! Austatud rahandusminister! Te siin väitsite, et suurt plaani ei ole meil võimalik hinnata. Mina arvan, et selle kohta ütleb eesti vanasõna, et mida külvad, seda lõikad. Kui metsa ei istuta, siis mets ei kasva. Mets kasvab teadupärast aastakümneid ja samamoodi kasvatatakse säästude baasil omal... Loe lähemalt

19.11.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:02 Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Maksusüsteem – kuidas edasi?" arutelu

Jüri Jaanson: Aitäh! Austatud ettekandja! Ma olen teiega nõus selles suhtes, et julgelt tuleb välja käia erinevaid maksuideid. Seda ideed kandis kindlasti ka Kaja Kallase tõstatatud sotsiaalmaksu kaotamine. Ma tuletaksin siinjuures meelde, et veebruaris 2015 tõi Keskerakond ju Riigikokku kollektiivse pöördumise 1... Loe lähemalt

14.11.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:57 44 Riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks maaeluminister Mart Järvikule

Jüri Jaanson: Aitäh! Lugupeetud Mart Järvik! Ma olen nüüd päris pikka aega kuulanud teie vastuseid ja seda diskussiooni, mis siin saalis toimub, ja ma ei ole üldse kindel selles, kas me räägime esitatud umbusaldusavaldusest. Te olete siin väitnud, et te mitte mingil tingimusel tagasi ei astu, et teie selja taga o... Loe lähemalt

Jüri Jaanson: Aitäh! Lugupeetud härra Järvik! Me oleme siin üks poolteist tundi juba küsimusi pildunud, aga vastuseid siiski hästi saada ei õnnestu. Minule on ka näiteks jäänud siiamaani sisuliselt arusaamatuks, milleks on teil olnud vaja oodata imperatiivset sundi või käsku justiitsministrilt, kui teie haldusala... Loe lähemalt

13.11.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:08 Meresõiduohutuse seaduse ja raudteeseaduse muutmise seaduse eelnõu (47 SE) kolmas lugemine

Jüri Jaanson: Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Selle praegu lõpphääletusel oleva meresõiduohutuse seaduse menetlusega on kaasnenud paras saaga. Euroopa direktiivi ülevõtmisega seotud meresõiduohutuse seaduse kehtestamine, millega paraneksid meresõiduohutusega seotud asjaolud, on ju kõigile mõistetav ja ... Loe lähemalt

14:30 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE) teine lugemine

Jüri Jaanson: Aitäh! Austatud ettekandja! Majandusega on meil viimastel aastatel või viimasel perioodil kõik hästi läinud, rahvastiku juurdekasvuga nii hästi ei ole. Minu meelest peaks iga eelarve sisaldama väga mõjuvaid meetmeid, mis soodustaksid loomuliku iibe kasvu. Seetõttu ma küsin: millised on selle eelarve... Loe lähemalt

Jüri Jaanson: Aitäh! Ma tuleksin tagasi ennist räägitud eelarve tasakaalu reegli juurde. Tooksin välja sellise asjaolu, et inimelu on n-ö ajaline, ühiskond mitte – vähemalt Eesti põhiseaduse preambuli järgi ja kui lähtuda mõõdetavatest suurustest. Mulle tundub, et te lähenete sellele eelarvele nagu oma isiklikust... Loe lähemalt

13.11.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

12:54 Raudteeseaduses puudega inimeste erandite pikendamine

Jüri Jaanson: Aitäh! Austatud istungi juhataja! Austatud minister! Juhtunud on selline asi, et Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi soovil lisas majanduskomisjon 4. novembril meresõiduohutuse seaduse teise lugemise arutelul kiireloomuliselt seaduseelnõusse raudteeseaduse muudatused, millega pikendatakse uue... Loe lähemalt

Jüri Jaanson: Suur tänu! Austatud minister! Jah, tõepoolest, juhtunu on kahetsusväärseks õppetunniks kõikidele osapooltele. Seda enam, et selgus, et ka Sotsiaalministeerium ei ole puuetega inimeste esindusorganisatsiooniga ühendust võtnud ja nemad ei ole mitte kuidagi teadlikud olnud sellest raudteeseaduse menetl... Loe lähemalt

12.11.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:06 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" muutmine" eelnõu (96 OE) esimene lugemine

Jüri Jaanson: Aitäh! Austatud ettekandja! Ma uuriks natukene Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee tööd. Mitte küll selle mõttekust või mõttetust, aga kindlasti seda, et töö käigus tekib Eesti delegatsiooni liikmetel mitmesugust informatsiooni ja väga kasulikku informatsiooni ning nad peaksid seda informatsioo... Loe lähemalt

06.11.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:45 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil ja ÜRO rahutagamismissioonil Malis" eelnõu (70 OE) teine lugemine

Jüri Jaanson: Aitäh! Austatud ettekandja! Mul on tehniline küsimus. Selle eelnõu esimese lugemise seletuskirjast loen ma välja, et saadetakse kokku 20 kaitseväelast, 10 läheb Euroopa Liidu väljaõppemissioonile Malis ja kuni 10 ÜRO rahutagamismissioonile sealsamas Malis. Aga teise lugemise eelnõust loen välja, et ... Loe lähemalt

15:18 Meresõiduohutuse seaduse ja raudteeseaduse muutmise seaduse eelnõu (47 SE) teine lugemine

Jüri Jaanson: Suur tänu! Austatud ettekandja! Nagu te ise selgelt välja tõite, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja ütles, et selle eelnõu arutellu on sihtgrupid kaasatud. Sihtgruppide all mõtles ta raudtee-ettevõtjaid. Nendega on esimese muudatusettepaneku teemad kõik läbi räägitud, sh artikkel 22... Loe lähemalt

Jüri Jaanson: Suur tänu! Tulen eelmise küsimuse jätku juurde. Me komisjonis tõesti uurisime, kas kooskõlastusringil on tulnud Sotsiaalministeeriumilt tagasiside. Jah, sealt tuli märkusteta tagasiside. Me vaikimisi tõesti eeldasime, et Sotsiaalministeerium võib-olla annab info edasi puuetega inimeste kojale. Kahju... Loe lähemalt

Jüri Jaanson: Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Me arutame meresõiduohutust, aga sattusime otsapidi hoopis raudteele. Esmaspäevasele majanduskomisjoni istungile tulid Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ettepanekul kiireloomulised raudteeseaduse muutmise ettepanekud, mis poogiti selle igati õige s... Loe lähemalt

Jüri Jaanson: Sihtgrupi kaasamine peaks olema hea seadusloome tava. Seda me oleme teoorias hoolega juurutada püüdnud, aga praktikas kipume eirama. Sellega ei saa nõustuda. Praktikas kipuvad seda eirama nii seadusandjad kui ka täitevvõim. Praegu on probleem selles, et meil ei ole mingit kindlust, et kui me ka saam... Loe lähemalt

Jüri Jaanson: Teise põhjendusena tõite välja kolmanda isiku ütluse selle kohta, et minister komisjonis ütles, et tegemist on kiireloomuliste ettepanekutega. Aga pigem oleks pidanud see ütlus olema selle kohta, miks see katkestamise ettepanek tagasi lükatakse. Komisjonis ei rääkinud minister ju sellest, milliste s... Loe lähemalt

23.10.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:15 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE) esimene lugemine

Jüri Jaanson: Aitäh, istungi juhataja! Hea minister! Ma tulen tagasi Euroopa Liidu raha ja struktuurivahendite juurde. Nimelt, nende periood hakkab lõppema. Juba aastast 2017 on põhimõtteliselt olnud eri valitsuste ees küsimus, eelneva ja praeguse valitsuse ees, millal tekib mingisugune strateegiline nendest fond... Loe lähemalt

Jüri Jaanson: Aitäh! Härra minister! Ma tahaksin küsida visiooni kohta, aga küsin katuseraha koha. Te varasemas vastuses väitsite, et katuseraha on riigieelarve kõige läbipaistvam osa ja et te annate selle jagamiseks Riigikogule. Ma vaatasin ja kontrollisin igaks juhuks üle, kes ikkagi eelarve kokku peab panema. ... Loe lähemalt

18:21 2019. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (81 SE) esimene lugemine

Jüri Jaanson: Aitäh! Austatud minister! Ma küsin SKAIS2 kohta. SKAIS2 on juba pikemat aega olnud üsna õnnetu programm, ei saa kuidagi valmis. Sotsiaalkomisjonis on pidevalt kuulamised olnud ja Sotsiaalkindlustusamet või õigemini arendajad on andnud lubadusi, et peagi saab valmis. Juba aastaid tagasi pidi see valm... Loe lähemalt

23.10.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:30 Koostöö

Jüri Jaanson: Aitäh, austatud istungi juhataja! Remargi korras ütleksin kõigepealt Signe Riisalo küsimusele vastamise peale, et puudega inimestele liikumisvõimaluste loomine nõuab ikka süvendatud tähelepanu ka ministrilt. Aga ma ise tahan rääkida natuke teisest asjast. Teadupärast tuleb elanikkond ikkagi terviser... Loe lähemalt

Jüri Jaanson: See konkreetne mõõdik, mis teie valitsusala arengukavas kirjas on, on aasta 2020 kohta. Kaugem strateegiline eesmärk on ikkagi saada inimesed liikuma Põhjamaade tasemel. Kui me vaatame Põhjamaade tippsporti, siis ka tippsport on ju seal tõusuteel. Tiitlivõistlustel võidetakse kuldmedaleid – olümpiam... Loe lähemalt

22.10.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:08 Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele eesti keele elujõu, arengu ja õppe tugevdamiseks“ eelnõu (60 OE) esimene lugemine

Jüri Jaanson: Aitäh, austatud ettekandja! Dokument on tore, aga praegusel kujul ei leidnud ma ei sellest dokumendist ega seletuskirjast mitte kuskilt vihjet sellele, mis peaks olema selle dokumendi väljund reaalelus, tulevikus. Mainisite oma sõnavõtus, et oleks vaja teha esimene samm ehk luua seesama valdkondlik ... Loe lähemalt

16.10.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

12:31 Kaasvastutaja roll

Jüri Jaanson: Suur tänu! Austatud rahvastikuminister! Teie teemade hulka kuulub ka rahvastiku areng, sealhulgas loomulikult ka inimeste sünnid ja surmad ehk siis loomulik iive. Ülemöödunud aastal tegi eelmine valitsus perehüvitiste seaduses vanemahüvitistega seotud muudatused ja selle aasta septembris hakkas peal... Loe lähemalt

26.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:05 Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (14 SE) esimene lugemine

Jüri Jaanson: Austatud istungi juhataja! Hea ettekandja! Diskussioon siin kogub hoogu. Ma kuulen siin seisukohti, mida võib üldistatult ja teemat arvestades kokku võtta umbes nii, et pensioniealised inimesed tuleks nagu teha vastutavaks selle eest, et me saaksime õpetajatel, politseinikel ja päästjatel palka tõst... Loe lähemalt