Kalender

Vali ajavahemikAva kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista
Stenogrammid: 70Ava/Sulge kõik
15.10.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

11:12 Riikliku pensionikindlustuse seaduse § 61 täiendamise seaduse eelnõu (79 SE) esimene lugemine

Indrek Saar: Aitäh sõna andmast! Lugupeetud minister! Te siin varasemates küsimustes rõhutasite seda vastutustundlikkust ja vaadet sellesse, mis siis ühe või teise tegevuse tulemusena juhtub. Kas te siiski kirjeldaksite mulle, et olukorras, kus me kõik näeme, et Eesti on pensionäride suhtelise vaesuse osas Euroo... Loe lähemalt

Indrek Saar: Aitäh! Lugupeetud minister! Oma ühes varasemas vastuses Jevgeni Ossinovskile te ütlesite, et kui me vaatame pensionisüsteemi tervikuna, siis teise samba vabatahtlikuks muutumise korral tuleb inimestele püüda väga põhjalikult, ja te peate seda oma missiooniks kindlasti, selgitada, mis siis juhtub, ku... Loe lähemalt

Indrek Saar: Aitäh! Lugupeetud kolleegid! Inimeste petmine ei ole ilus. Endast nõrgemate eakate altvedamine on veel eriti inetu. Ja hästi kasvatatud inimesed ei tee nii. Ka ei ole ilus ennast võõraste sulgedega ehtida, mida tänane koalitsioon paraku teeb, püüdes väita, et pensionide indekseerimisest tulenev pens... Loe lähemalt

10.10.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:02 Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Pensioni tulevikust – kes tasub memme vaeva?" arutelu

Indrek Saar: Lugupeetud kolleegid! Head külalised! Ma kõigepealt tahan väga tänada ettekandjaid Tarmo Jüristot, Lauri Leppikut ja Kaspar Oja selle väga sisulise arutelu ja analüüsi eest ja väga sisuliste vastuste eest ning loomulikult erakonnakaaslast Riinat, kes selle arutelu ilusti kokku võttis. Sestap ei hakk... Loe lähemalt

09.10.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:05 Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (37 SE) esimene lugemine

Indrek Saar: Aitäh! Ma ei teagi, kuidas nüüd pöörduda siis. "Lugupeetud" on raske öelda pärast seda, mida ma kuulsin, et te sealt Riigikogu kõnetoolist ütlesite. Kõigepealt ma tahan öelda, et ma mõistan seda dilemmat, mis Eesti ees seisab, seoses paljude kodanikega, kes sooviksid omandada topeltkodakondsust, aga... Loe lähemalt

09.10.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

12:41 Pensionid

Indrek Saar: Aitäh, hea istungi juhataja! Lugupeetud siseminister peaministri ülesannetes! Teie koalitsioon on võtnud nõuks pensioni teise samba sisuliselt ära lammutada. Teie nimetate seda vabaks laskmiseks. Samas te ei ole teinud ühtegi mõjuhinnangut selle kohta, mis siis tegelikult juhtuda võiks. Eri küsitlus... Loe lähemalt

Indrek Saar: Väga tore oli kuulda, milline usk on teil uutesse taastuvenergia tehnoloogiatesse, usk, et see võib maailma muuta. Selles mõttes ma jagan teie seisukohta. Ma loodan, et selliste arengute toetamine kajastub ka valitsuse tegevuspraktikas. Aga te alustasite küsimusele vastamist kriitikaga minu küsimuse... Loe lähemalt

25.09.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:50 Peaminister Jüri Ratase poliitiline avaldus seoses 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu üleandmisega

Indrek Saar: Aitäh! Palun kaheksa minutit! Loe lähemalt

Indrek Saar: Lugupeetud peaminister! Austatud Riigikogu! "Jaak, maa, kurat, jalad on juba põhjas!" See Ristiotsa Reinu hõige tuleb ikka jälle meelde, kui vaadata, millise riigieelarve valitsus meie ette toonud on, ja meenutada kõike seda, mida meile enne valimisi lubati. Ikka meenub Juhan Liivi tuntud jutustu... Loe lähemalt

25.09.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

12:09 Taastuvenergia

Indrek Saar: Aitäh! Lugupeetud keskkonnaminister, hea meel on teiega kohtuda infotunnis. Kuna sotsiaaldemokraatidele on keskkonnateemad alati olnud väga hingelähedased, siis ma loodan, et see saab olema meie regulaarseks info vahetamise vormiks. Aga minu küsimus teile täna on, nagu juba öeldud, energeetika valdk... Loe lähemalt

Indrek Saar: See on küll väga optimistlik arvamus, et põletatakse ainult puitu, millest midagi muud teha ei saaks. 600 000 tonni täiendavat puiduressurssi, mida kavandatakse Narva ahjudes põletada, on 5% kogu meie aastasest metsaraiest. Me oleme viimastel aastatel väga põhjalikult ühiskonnas arutlenud sellel tee... Loe lähemalt

18.09.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

12:00 Infotund

Indrek Saar: Tänan! Minu küsimus lähtub sellestsamast teemast. Ma saan aru, et me mõistame siiski ühtemoodi: infotund on eelkõige mõeldud parlamentaarse kontrolli tööriistana, mis annab opositsoonile võimaluse küsida valitsuse käest küsimusi. Samas, Jürgen Ligi küsimusele vastates jõudsite te oma mõtiskluse käig... Loe lähemalt

17.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:02 Õiguskantsleri 2018.–2019. aasta tegevuse ülevaade

Indrek Saar: Hea õiguskantsler, suur tänu ettekande eest ja aitäh missioonitundega tehtud töö eest! Te olete oma ettekandes välja toonud, et kõik sotsiaalpoliitilised muudatused tuleb ühiskonnas teha kiirustamata ja need tuleb põhjalikult läbi arutada. Otsuste tegemise ja võimaluse loomise õigus ja kohustus lasu... Loe lähemalt

11.09.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

12:02 Regionaalpoliitika

Indrek Saar: Kas enam ei käi need küsimused etteantud nimekirja järgi ja me registreerime need siin kohapeal, nii kuidas kellelgi parasjagu näpud liiguvad? Ma mäletan, et vanasti oli meil nimekiri, mille alusel me töötasime. Loe lähemalt

Indrek Saar: Aitäh! Mul on suur au alustada seda hooaega siin Riigikogu saalis ja tsiteerida peaminister Jüri Ratast. Ta on öelnud, et riigi kohustus on tagada, et regioonid oleksid tasakaalus ning inimestele oleksid elukohast sõltumata tagatud kvaliteetsed ja kättesaadavad teenused. "Olgu see Vormsil või Voorem... Loe lähemalt

Indrek Saar: Et protseduuriliselt korrektne olla, siis märgin, et täpsustavatest küsimustest on see esimene. Esimene oli minu põhiküsimus peaministrile. Loe lähemalt

Indrek Saar: Jüri, kindlasti ma tänan sind selle eest, et sa tuletasid meelde, et juba üle-eelmise valitsuse ajal käivitati sotsiaaldemokraatide välja töötatud huvitegevuse toetamise programm, kus 15 miljonit täiendavat eurot on suunatud selleks, et püüda anda võimalus kõigile lastele, sõltumata sellest, kus nad... Loe lähemalt

10.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:06 Riigikogu otsuse "Ettepanek Vabariigi Valitsusele Eesti alus- ja koolihariduse ühtseks ja eestikeelseks muutmiseks" eelnõu (2 OE) esimene lugemine

Indrek Saar: Aitäh! Lugupeetud ettekandja! Ma väga jagan sinu muret eesti keele õppe pärast ja väga loodan, et kõik valitsused ning tulevased Riigikogu koosseisud ja praegune koosseis suhtuvad sellesse oluliselt tõsisemalt, kui läbi aastate on suhtutud. Aga ma tahtsin sinu käest küsida sellises kontekstis, et ha... Loe lähemalt

Indrek Saar: ... hariduspealinn, kus Reformierakond on mitu aastat hoidnud linnapeatooli, peab endiselt ülal venekeelseid koole ja lasteaedu. Miks on see nii läinud ja mida teha annaks? Loe lähemalt

30.08.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , Riigikogu erakorraline istungjärk Vaata täpsemalt

10:07 44 Riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks peaminister Jüri Ratasele

Indrek Saar: Aitäh! Lugupeetud peaminister! Sa oma tänases avakõnes viitasid sellele, et Riigikogu liikmetena anname meie ja ka valitsuse liikmed annavad ametivande, millest nad peaksid oma töös juhinduma. See ametivanne ütleb, et me tõotame jääda ustavaks Eesti Vabariigi põhiseaduslikule korrale. Eesti Vabariig... Loe lähemalt

Indrek Saar: Lugupeetud peaminister! Jeruusalemmas asub holokausti muuseum Yad Vashem, kus on üksikisikute tasemel dokumenteeritud see, mida endast kujutas "lõplik lahendus". Seal on ka foto, millel sõdur kirjutab koju jäänud perele, kuidas ta Euroopat kaitseb. Fotol sihib sõdur naist, kes hoiab süles last. N... Loe lähemalt

Indrek Saar: Austatud Riigikogu! Head külalised! Mõni nädal tagasi üritasid Mart ja Martin Helme robustselt, õigusriigi põhimõtteid jalge alla tallates kangutada ametist politseijuht Elmar Vaherit. Seda tehti seadusvastaselt, vassides ja dokumente fabritseerides. Siseminister ja rahandusminister näitasid taas ko... Loe lähemalt

03.06.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:09 Riigikogu otsuse "Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikmete nimetamine" eelnõu (24 OE) esimene lugemine

Indrek Saar: Aitäh! Hea ettekandja! Sa märkisid oma esimeses vastuses, et Riigikogu on läbilõige ühiskonnast ja see peaks kajastuma ka nendes kogudes, kuhu Riigikogu oma esindajaid nimetab. Selleks, et see läbilõige oleks võimalikult kattev, kasutatakse mitmetel muudel juhtudel – nii rahvusvaheliselt kui ka Ees... Loe lähemalt

15:38 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (30 SE) esimene lugemine

Indrek Saar: Aitäh! Lugupeetud ettekandja! Küllap teile rahanduskomisjoni esimehena ei tule üllatusena, et alkoholi- ja tubakaaktsiis, nii nagu ka hasartmängumaks on need tulud, millest koosneb kultuurkapitali eelarve. Kui alkoholiaktsiisi ehk ühte nendest sisenditest vähendada, siis avaldab see paratamatut mõju... Loe lähemalt

Indrek Saar: Aitäh! Mul on hea meel kuulda, et te olete kuskil arutanud, et kultuur ja sport ei tohiks selle seadusmuudatuse tulemusena pihta saada. Aga kas te ütleksite ka, mida te siis prognoosite? Kui palju võib kultuurkapitalil tulu saamata jääda ja mida te siis teeksite? Kas te olete valmis avama kultuurka... Loe lähemalt

18:17 Siseminister Mart Helmele umbusalduse avaldamise arutamine

Indrek Saar: Aitäh! Härra minister! Ka mina kuulasin tähelepanelikult teie eelmist vastust Kristina Šmigun-Vähile. Ma pean tunnistama, et nii nagu Jevgeni Ossinovski tähelepanu juhtis, on vaesuse vähendamine, ääremaastumise vastu seismine ja sellised olulised võrdsemate võimaluste loomise soovid, mida te väljend... Loe lähemalt

17.04.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:02 Peaministrikandidaat Jüri Ratasele volituste andmine Vabariigi Valitsuse moodustamiseks

Indrek Saar: Aitäh! Lugupeetud peaministrikandidaat Jüri! Ei ole mingi saladus, et Mart ja Martin Helmel on sellest, kuidas avalik-õiguslik televisioon peaks toimima, mõnevõrra teistsugune arusaam ja võiks isegi öelda, kardinaalselt teistsugune arusaam kui see, milles siiamaani on ühiskonnas olnud kokku lepitud.... Loe lähemalt

Indrek Saar: Aitäh! Mul on hea meel tõdeda, Jüri, et me oleme sinuga endiselt ühel arvamusel selles, et avalik-õiguslik televisioon on vajalik just sellisena, nagu ta Eestis siiamaani on toiminud. Aga me ju saame mõlemad sinuga aru, et varsti algavad suure tõenäosusega riigi eelarvestrateegia läbirääkimised ja s... Loe lähemalt

23.01.2019 / 13:00 XIII Riigikogu , IX Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:33 Kohustuslik marssimine riigifirmades

Kultuuriminister Indrek Saar: Ja mul on väga kurb, et Eesti vabas riigis lubavad inimesed endale selliseid propagandavõtteid, mis tõepoolest meenutavad ühte teist ajastut, mitte vaba riiki. Ja väide, et objektiivsed uudised tulevad ainult portaalist Objektiiv või EKRE portaalist, on sama tõene nagu justiitsministri väide sell... Loe lähemalt

19.10.2016 / 14:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

16:31 "Spordipoliitika põhialused aastani 2030". 2015. aasta täitmise aruanne

Kultuuriminister Indrek Saar: ... kes on pannud valitsusele meeldiva kohustuse ja andnud seeläbi kultuuriministrile võimaluse tulla igal aastal Riigikogu suure saali ette spordipoliitika põhialuste täitmise aruandega.Augustis toimunud Rio olümpiamängudel jõudis enam kui kolmandik Eesti koondisesse kuulunud sportlastest esikümnes... Loe lähemalt

10.06.2015 / 14:00 XIII Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

17:01 "Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020". 2014. aasta täitmise aruanne

Kultuuriminister Indrek Saar: Nagu ma siin enne vastasin nii Sirbis püstitatud küsimusele kui ka Ain Lutsepa küsimusele, seisab see arutelu, mis puudutab teatrite finantseerimist, meil ees. Me oleme võtnud kohustuse uuendada järgmisel aastal etendusasutuse seadust ja selle raames tuleb loomulikult ka diskussioon, millised on nee... Loe lähemalt

21.01.2015 / 14:00 XII Riigikogu , IX Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:42 Kodakondsuse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (737 SE) kolmas lugemine

Indrek Saar: Lugupeetud kolleegid! Mul on vastupidiselt Ken-Marti Vaherile väga hea meel, et me oleme täna selle seaduseelnõuga jõudnud kolmandale lugemisele. Ma arvan, et kuigi need muudatused ei puuduta väga suurt osa Eesti elanikkonnast, pigem üsna väikest osa, on need selle osa jaoks, keda need puudutavad, v... Loe lähemalt

Indrek Saar: Lõpetuseks tahan ära õiendada Ken-Marti Vaheri väite, et kodakondsuspoliitikas tehakse muudatusi vahetult enne valimisi ja kiirustades. See konkreetne seaduseelnõu on olnud Riigikogu menetluses pea aasta aega. Komisjon on sellega töötanud kevadest saadik ja selle seaduseelnõu esimene lugemine oli si... Loe lähemalt

Indrek Saar: Aitäh sõnasaamise eest! Ma lihtsalt juhin Ken-Marti Vaheri ja ka kogu saali tähelepanu sellele asjaolule, et Eesti rahvaarv on samuti üsna kiiresti vähenenud. Loe lähemalt

18.12.2014 / 10:00 XII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:53 Jõuluvana

Indrek Saar: Kallis jõuluvana! Küllap sa tead, et sotsiaaldemokraadid on olnud väga loomingulised inimesed juba aegade algusest. Loe lähemalt

Indrek Saar: Luuletus kõige ette. Loe lähemalt

Indrek Saar: Seda tahangi natuke meenutada, sest jõulud on see aeg, kui pere tuleb kokku, meenutab vanu häid aegu ja vaatab tulevikku. Nii et üks osa sellest ajast on vanade heade aegade meenutamine. Eks oled ju ka sina väga loominguline inimene. Võiks lausa öelda, et loomemajanduse mitteformaalne rahvusvahelin... Loe lähemalt

Indrek Saar: Meil on sulle vanade heade aegade mälestuseks pilt ka. (Pildil on jõuluvana ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna logo. Aplaus, naer saalis.) Loe lähemalt

Indrek Saar: Loomemajanduses soovitakse üksteisele jõulude ajal muu hulgas tulusaid jõule! Loe lähemalt

17.12.2014 / 14:00 XII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

15:15 Kodakondsuse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (737 SE) teine lugemine

Indrek Saar: Head kolleegid! Vabariigi Valitsus algatas eelnõu 737 tänavu 6. oktoobril. Esimene lugemine toimus 12. novembril. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg oli 26. november ja muudatusi esitas tähtajaks vaid Keskerakonna fraktsioon. Neid oli kolm. Põhiseaduskomisjon arutas eelnõu teise lugemise ettev... Loe lähemalt

Indrek Saar: Ei oska seda paraku kommenteerida, ma ei tunne teemat detailselt. Oskan öelda, et oma istungil toetus komisjon kindlasti ka endise haridusministri Jaak Aaviksoo selgitustele. Ta kinnitas, et praegu ei ole põhikoolis ühiskonnaõpetuse andmine niimoodi korraldatud, et selle sisu omandamine oleks ka kon... Loe lähemalt

Indrek Saar: Tänan, et toote selle arutelu põhiseaduskomisjoni seinte vahelt ka siia saali! Selline arutelu meil komisjonis oli. Sellelesamale sinu esitatud küsimusele vastas seal siseminister ja see kõlas nii, et ka kehtiva korra kohaselt ei ole lastele naturalisatsiooni korras antava kodakondsuse puhul vaja m... Loe lähemalt

Indrek Saar: Aitäh küsimuse eest! Kindlasti on asja üks pool see, mis on need takistused, miks Eesti Vabariigile lojaalne inimene, kes tahab saada Eesti Vabariigi kodakondsust, seda ei saa või miks ta seda taotlema ei hakkagi. Selle üle võib arutleda, kust jookseb see mõistlik piir ja mis on need mehaanilised ta... Loe lähemalt

Indrek Saar: Aitäh küsimuse eest! Ma ei leia seda kohta praegu siit seletuskirjast, aga minu arust seletuskirjas oli must valgel kirjas, et see eelnõu ei soovi muuta Eesti kodakondsuspoliitika põhialuseid. Lihtsalt on erinevad arvamused, kas need muutuvad või ei muutu. Mis puutub sellesse, kas kodakondsuseta va... Loe lähemalt

Indrek Saar: Ei, paraku ei olnud haridusministeeriumi esindajat komisjoni istungile kutsutud. Iseenesest, jah, tunnistan põhiseaduskomisjoni liikmena, et kui me oleks piisavalt ette mõelnud, siis oleks võinud haridusministeeriumist seda küsida. Oleks tõepoolest võinud pidada põhiseaduskomisjonis arutelu selle ül... Loe lähemalt

Indrek Saar: Ma üldse ei kahtle, Andres, et sina tahad nende vastu vaielda. Ma küll ei saanud su küsimuse mõttest aru, see oli pigem teadaandmine, mis on sinu seisukoht. Sina arvad, et võiks kodakondsusetust edaspidigi taastoota nii, nagu see praegu olnud on ja millele inimõigusorganisatsioonid on tähelepanu juh... Loe lähemalt

Indrek Saar: Kui sa nüüd vaataksid vasakule – kui sul sünnib vasakule vaadata –, siis seal istub Mailis Reps, kes samamoodi nagu mina ja veel palju kauem on sinuga koos Euroopa Nõukogus töötanud. Me teame väga hästi, et inimõiguste voliniku arvates on suur probleem, kui üks riik taastoodab kodakondsusetust. Ning... Loe lähemalt

Indrek Saar: Hea kolleeg Ken! Seekord ma ei lähe komisjonipoolse ettekandja rollist kaugemale. Ma ei hakka enam arutlema meie arusaama üle, kas inimese vaba tahe võib avalduda ka sel viisil, et ta jätab avalduse esitamata, või peab tema kindel tahe väljenduma ainult sellisel moel, et ta esitab avalduse. Ma ei ha... Loe lähemalt

Indrek Saar: Komisjoni arutelust meenub mulle kolleeg Andres Herkeli väide, et tema pidi kaitsma Eesti kolleegide mundriau, kui kohtus kellegagi küsimustes, mis puudutasid inimõigusi. Aga kuna mul ei ole protokollis spikrit, kuidas see täpselt oli, mida räägiti, mida ütles Andres ja kelle au ta ikkagi kaitses j... Loe lähemalt

Indrek Saar: Head kolleegid! Kõigepealt palun Andres Herkeli ees vabandust, kui ma valesti mäletasin. Mina mäletasin siiski niimoodi – ta vähemalt jättis sellise mulje –, et ta pidi üksinda Eesti parlamendi au kaitsma. Aga vabandust, kui ma su sõnu valesti tõlgendasin! Sõnade enda kasuks tõlgendamist tahtmatuses... Loe lähemalt

Indrek Saar: Ma väga loodan, et meie head kolleegid, kes on minemas sama rada, hakkavad natukene rohkem märkama, et ühiskonnas on palju rohkem värve, ja lasevad lahti oma jäigast positsioonist. Ma loodan, et nad ei hirmuta meid ja Eesti avalikkust mingite abstraktsete jõududega, kes ähvardavad meid soodoma ja ko... Loe lähemalt

12.11.2014 / 14:00 XII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

01:17 Kodakondsuse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (737 SE) esimene lugemine

Indrek Saar: Tere hommikust, head kolleegid! Põhiseaduskomisjon arutas käesolevat seaduseelnõu oma istungil 6. novembril s.a. Kutsutud olid siseminister Hanno Pevkur, Siseministeeriumi migratsiooni- ja piirivalvepoliitika osakonna juhataja Ruth Annus ja sama osakonna nõunik. Hanno Pevkur ministrina andis ülevaat... Loe lähemalt

13.10.2014 / 15:00 XII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:06 Arupärimine parvlaevaühenduse kohta Hiiumaa ja Saaremaaga (nr 424)

Indrek Saar: Aitäh! Lugupeetud ettekandja! Tulen tagasi Kalev Kotkase küsimuse juurde. Kuna te olete nüüd vaaginud kogu seda protsessi ja ka otsuseid, mis valitsuses on tehtud, kas te ütleksite siis kokkuvõtvalt, milline sisuline vahe oli sellel otsusel, mis langetati valitsuses seoses parvlaevadega septembris 2... Loe lähemalt

08.10.2014 / 14:00 XII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:05 Riigikogu otsuse "Rahvahääletuse korraldamine Riigikogu liikmete poolt algatatud kooseluseaduse eelnõu (650 SE) vastuvõtmise küsimuses" eelnõu (704 OE) esimese lugemise jätkamine

Indrek Saar: ... üsna väheste inimeste elu Eestis, aga mis on loomulikult nendele inimestele väga oluline, suur valimisteema. Selle abil tahetakse näidata ja deklareerida oma konservatiivset maailmavaadet, aga seeläbi ühiskond veelgi rohkem polariseerub. Üleskutse, et ühiskonnas tuleks kompromissi otsida, on par... Loe lähemalt

Indrek Saar: Lugupeetud kolleegid! Sellel teemal, mille üle me siin saalis eile arutasime ning täna ja hommegi tõenäoliselt arutame, on olnud väga palju emotsionaalseid mõtteavaldusi ning on esitatud väga palju nii tabavaid kui ka vähem tabavaid metafoore. Mina proovin võimalikult väheste emotsioonidega rääkida ... Loe lähemalt

07.10.2014 / 10:00 XII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:05 Riigikogu otsuse "Rahvahääletuse korraldamine Riigikogu liikmete poolt algatatud kooseluseaduse eelnõu (650 SE) vastuvõtmise küsimuses" eelnõu (704 OE) esimene lugemine

Indrek Saar: Aitäh! Mul on kaks küsimust. Esiteks, kas ma saan õigesti aru, et õiguskantsleri arvamus, et praegune olukord on põhiseadusega vastuolus, on sinu arvates vale ehk õiguskantsler eksib ja sul on selle kohta teistsugune tõlgendus, mis erineb oluliselt õiguskantsleri tõlgendusest? Teine küsimus, kas sin... Loe lähemalt

Indrek Saar: Aitäh! Lugupeetud ettekandja! Sa oled korduvalt oma ettekande jooksul pakkunud kompromissi ehk rääkinud sellest, et katkestame teise lugemise ja püüame kompromissi leida. Minu meelest on seaduseelnõu algatajad kompromissi pakkunud. Me räägime just nimelt kooselu registreerimisest ja mitte abielu ins... Loe lähemalt

18.06.2014 / 14:00 XII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

02:34 Kooseluseaduse eelnõu (650 SE) esimene lugemine

Indrek Saar: Aitäh, lugupeetud juhataja! Hea ettekandja! Vaadates, kui tasakaalukalt, kultuurselt, demokraatlikku debatti austavalt, eri osapoolte arvamusi respekteeritavalt sa oled siin meie ees täna seisnud, tahan ma kõigepealt öelda, et mul on au olla sinuga ühes ruumis ja näha, kuidas niivõrd kirglikku ja ti... Loe lähemalt

05:36 Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (645 SE) esimene lugemine

Indrek Saar: Aitäh! Ma püüan ikkagi aru saada, kuidas te seda tehniliselt ette kujutate. Kui üks vanem on kodakondsuseta ja teine on näiteks Ameerika Ühendriikide kodanik, siis laps saab kehtiva seaduse kohaselt automaatselt Ameerika Ühendriikide kodakondsuse. Kuidas saab Eesti Vabariik talt Ameerika Ühendriikid... Loe lähemalt

Indrek Saar: Aitäh, lugupeetud juhataja! Hea ettekandja! Ma küsisin ka komisjonis kolleegi käest seletuskirja kohta. Selle esimese peatüki viiendas lõigus on öeldud nii: "Reformierakonna ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna koalitsiooni kavas on välja toodud, et tuleb lõpetada kodakondsusetuse taastootmine." See on... Loe lähemalt

09:11 Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse rakendamise seaduse eelnõu (692 SE) teine lugemine

Indrek Saar: Vabandust, kas istungi juhataja võiks mulle selgitada, mis tähendab "muudatusettepanekule kümme minutit vaheaega"? Loe lähemalt

Indrek Saar: Kas juhatajal on ikka päris korrektne eeldada, mida Riigikogu liige võis mõelda? Võib-olla peaks käituma selle järgi, et kui Riigikogu liige palub midagi, mida ei ole Riigikogu reglemendis ette nähtud, siis ei saa seda palvet rahuldada ja läheme edasi? Loe lähemalt

13.05.2014 / 10:00 XII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:18 Erakonnaseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu (497 SE) esimene lugemine

Indrek Saar: Aitäh, lugupeetud juhataja! Hea ettekandja! Komisjonis me rääkisime ka sellel teemal põgusalt, siis sul vastust ei olnud, ehk on sul tänaseks natukene rohkem infot. Küsimus on Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni ja tema rolli kohta selles seaduses. Me kõik tõdeme, et selle seadusega kõnealu... Loe lähemalt