Kalender

Vali ajavahemikAva kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista
Stenogrammid: 20Ava/Sulge kõik
01.06.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:22 Riigikontrolli seaduse, erakonnaseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (erakondade rahastamise kontrollorgan) eelnõu (193 SE) esimene lugemine

Helle-Moonika Helme: Aitäh, austatud istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Kui kolleeg Peeter Ernits oli esimene, siis nüüd ma olen teine, kes teatud asju ikkagi meelde tuletab. Midagi ei ole teha, kui on üks suur häbiplekk Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni ajaloos, siis see on too kilekotiraha skandaal. J... Loe lähemalt

19.05.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:09 Riigikogu otsuse "Eesti Rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjatest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikmete nimetamine" eelnõu (189 OE) esimene lugemine

Helle-Moonika Helme: Lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Täna siin saalis otsustame, milline saab olema meie kõigi ühise meediaettevõtte Eesti Rahvusringhäälingu uue nõukogu pale ja tulevik. Kultuurikomisjon on 21 väga väärikast ja asjatundlikust kandidaadist välja valinud kolm ja esitanud need teile täna heaks... Loe lähemalt

06.05.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

18:51 Elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (156 SE) esimene lugemine

Helle-Moonika Helme: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Ma teen ettepaneku, et me võtaks 20 minutit vaheaega. Loe lähemalt

05.05.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:20 Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (151 SE) esimene lugemine

Helle-Moonika Helme: Aitäh, lugupeetud ettekandja! Lugupeetud eesistuja! Te olete siin tõepoolest väga palju ja pikalt rääkinud mõjuanalüüsidest. Mul on teile hästi lihtne küsimus. Kas te olete teinud ka mõjuanalüüsi, kui palju see eelnõu mõjutaks teie sissetulekut, kui see läbi läheks? Loe lähemalt

21.04.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:04 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele seadusandlike muudatuste väljatöötamiseks pikaajalise hoolduskoormuse probleemi lahendamiseks" eelnõu (149 OE) esimene lugemine

Helle-Moonika Helme: Aitäh, lugupeetud ettekandja! Lugupeetud eesistuja! See on kahtlemata väga tänuväärne teemaalgatus, aga kui ma siin loen seda seaduseelnõu, siis näen, et see on täis sõnu "oleks", "tuleks", "peaks". Te olete andnud Vabariigi Valitsusele siin kõik need ülesanded, aga kas te olete välja arvutanud ka s... Loe lähemalt

Helle-Moonika Helme: Aitäh, lugupeetud eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Ma tegelikult tahtsin seda juba Helmeni käest küsida, aga küsin nüüd sinu käest. Punkt 2 ja punkt 3 räägivad sellest, et me peaksime riigina hakkama vähendama hooldusvajadusega inimeste omaosalust, aga siin ei ole midagi räägitud lähedastest? Kas k... Loe lähemalt

25.02.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:02 Ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (139 SE) esimene lugemine

Helle-Moonika Helme: Austatud Riigikogu juhataja! Lugupeetud kolleegid! Teie ees on eelnõu, millega taas kord tegeletakse apteegireformiga. 1. aprillil jõustuv uus kord ei ole praeguse ega isegi mitte eelmise Riigikogu koosseisu loodud. Kahjuks langeb vastutus selle reformi kahjulike tagajärgede ärahoidmise eest aga jus... Loe lähemalt

Helle-Moonika Helme: Aitäh, hea küsija! Me kindlasti usaldame proviisoreid. Proviisorite tähtsust meie apteekide toimimisel ei saa absoluutselt alahinnata. Aga meie postkastidesse – ma ei tea, kas teile on tulnud, aga vähemalt meile tuli samuti üks teine kiri. See on ühe proviisori kiri. Ma loen selle siinkohal ette, ku... Loe lähemalt

Helle-Moonika Helme: No selle reformi on ju tegelikult seadustanud varasemad Riigikogud. Nagu ma ütlesin ka oma ettekandes, selle segaduse eest tegelikult ei vastuta ei praegune valitsus ega ka praegune Riigikogu. Kui 1. või 2. aprillist peaks suur hulk apteeke kinni minema, siis meil kindlasti tekib olukord, kus inimes... Loe lähemalt

Helle-Moonika Helme: Aitäh, hea küsija! Kindlasti ei taha me selle eelnõuga toetada ketiapteeke. Ma arvan, et me seisame laiemalt ettevõtlusvabaduse eest, aga tegelikult me seisame ka nende proviisorite eest, kellel praegu juba on apteegid. Aga paljud, kui see seadus peaks nüüd 1. aprillil jõustuma, ei ole jõudnud tõepo... Loe lähemalt

Helle-Moonika Helme: No ütleme niimoodi, et ükski ettevõtja tegelikult ei taha oma ettevõtet sulgeda, see on ju päevselge. Ja me teame ka seda, et protsessi käigus – me võime seda nimetada selliseks jokk-skeemiks – on apteegid proviisoritele kas kätte mängitud, üle antud või mida iganes. Me võime seda nimetada ka potjom... Loe lähemalt

Helle-Moonika Helme: Aitäh, hea küsija! No sellisel juhul, kui on põhjust mingiteks nõueteks, need nõuded kindlasti ka tulevad. Mil viisil ja mis suuruses, seda me veel ei tea, aga need tulevad. Aga mis puutub Euroopa Liidu õigusesse, siis kõik eelnõus toodud ettepanekud on kooskõlas Euroopa Liidu õigusega.  Loe lähemalt

Helle-Moonika Helme: Ma alustan teisest küsimusest. Mis puutub proviisoriapteegi ja ketiapteegi hinnataseme võrdlusesse, siis kui siit Toompealt alla minna, siis siinsamas on üks proviisoriapteek. Ma olen seda korduvalt külastanud ja ei ole märganud, et seal oleks odavamad hinnad. Nii et selles mõttes on proviisorid sam... Loe lähemalt

Helle-Moonika Helme: Ma kutsun kõiki, nagu ma juba ütlesin, laskma selle eelnõu esimeselt lugemiselt edasi, hääletades esimese lugemise lõpetamise poolt. Ma nagu kuulsin, et te rääkisite seal, et me kuidagi piirame hulgimüüki. Vastupidi! Vastupidi, me avame turu kõikidele. Meie eelnõus on sees just nimelt punkt, et kõik... Loe lähemalt

Helle-Moonika Helme: Ma pensionireformi teemat siinkohal käsitlema ei hakka, see ei ole tänase päevakorra teema. Aga Reformierakond põhimõtteliselt peaks toetama kõiki neid ettepanekuid, sest Reformierakond ju toetab ka ettevõtlusvabadust ja õigust omandile. Aga mis puudutab seda, kas proviisorid, ma ei tea, jäävad võib... Loe lähemalt

Helle-Moonika Helme: Ma arvan, et seda te peate rääkima härra Espenbergiga omavahel, mida ta mõtles või kuidas ta asjast aru saab või miks ta niimoodi ütles. Aga kui me räägime sellest, mida sotsid on ajaloos korda saatnud, siis seal, kus on sotsid oma õigusloomega, on lõpuks alati defitsiit ja talongid. (Naer saalis.) ... Loe lähemalt

Helle-Moonika Helme: Me usaldame Tanel Kiike ja ma olen ise olnud koos Tanel Kiigega nõupidamistel, kus on arutatud seda apteegireformi ehk ravimiseaduse muutmist. Meil on olnud väga põhjapanevaid diskussioone ja tegelikult ta saab väga hästi aru, et see kriis tuleb. Ma ütleks niimoodi, et viimasel ajal ta ei ole võib... Loe lähemalt

Helle-Moonika Helme: Ma arvan, et ma esindan kõige laiemalt ikkagi rahvast, kõiki inimesi – no kaudselt tegelikult ka teid, eks ole –, kes peavad, kui nad haigeks jäävad, kasutama apteegiteenust. Mis puutub proviisoreid koondavasse organisatsiooni, siis, nagu ma mainisin, Eestis on 1000 tegevproviisorit ja tegelikult is... Loe lähemalt

Helle-Moonika Helme: Kui küsimuse algusest või esimesest poolest alustada, siis need proviisorid, kes on oma apteegid loonud – ega neilt ei võeta ju midagi ära. Selles mõttes, no mis ma neile ütlen ... Viie aasta jooksul loodi ainult 40 proviisoriapteeki. Seda on ju ilmselgelt vähe, kui me vaatame suhtarvu, kui palju me... Loe lähemalt

Helle-Moonika Helme: Minu teada on sotsiaaldemokraadid esitanud suisa kaks eelnõu. Kumba te silmas peate? Ma vaatan, et üks eelnõu on see, et haiglad ja tervishoiuasutused võiksid ...  No põhimõtteliselt see on ka meie eelnõus sees. Kui te tahate, siis esimese ja teise lugemise vahel me võime need eelnõud üheks liita. M... Loe lähemalt

Helle-Moonika Helme: Praeguses olukorras on meil turul väga palju apteeke ja me teame kõik, et apteegid teevad ju kampaaniaid. Neid teevad proviisoriapteegid ja teevad ketiapteegid. Ega ajakirjanike analüüs ei pruugi olla viimase instantsi tõde. Kui sa lähed mõnda apteeki, kus parasjagu on mingisugune kampaania, mingisu... Loe lähemalt

Helle-Moonika Helme: Aitäh! Ma arvan, et me kaitseme oma kodanikke selle eelnõuga kõige rohkem tänu sellele, et apteegid ei lähe kinni. Mis puutub sellesse, kas viis aastat tagasi tehti õige otsus või vale otsus, siis see, et me praegu siin seda asja arutame, on ju ilmselge tõestus, et see tõenäoliselt ei olnud väga õig... Loe lähemalt

Helle-Moonika Helme: See eelnõu kindlasti ei takista uute apteekide tulekut. Uute apteekide tulekut ei ole kunagi keegi takistanud. Aga see väide, et ka proviisorid võivad taotleda hüvitist, kui reformi ei tule, ei vasta tõele. Paragrahv 32 põhiseaduses kaitseb küll omandit, aga ta ei kaitse isiku lootust ja võimalust v... Loe lähemalt

Helle-Moonika Helme: Aitäh! Ma saan aru, et te peate silmas võib-olla isegi mitte ainult esimest ja teist, vaid ka kolmandat ja neljandat punkti. Need tegelikult kõik puudutavad ravimituru laiendamist selles mõttes, et eesmärk on laiendada ravimite sisse- ja väljaveo õigusi, andes apteekidele ja haiglatele ka jaemüügiõi... Loe lähemalt

Helle-Moonika Helme: Jah, aitäh, hea küsija! Mind küll ei olnud sellel komisjoni istungil, aga ma olen selle protokolliga tutvunud. Te olete mitu korda öelnud, et te toetate ravimite sisseveo õigust. Te olete öelnud, et omandipiirangud peavad kaduma. Ja olete tegelikult proviisorite kohta öelnud, et enamik neist tahaks ... Loe lähemalt

Helle-Moonika Helme: Aitäh, hea küsija! Esiteks ma ei ole öelnud, et proviisoriapteegis on hinnad kallimad. Ma ütlesin seda, et proviisoriapteekides, kui võrrelda teiste apteekidega, ei pruugi hinnad odavamad olla. Ja isiklik kogemus on meil kõigil alati see, millele me saame võib-olla kõige kindlamalt tugineda. Aga tei... Loe lähemalt

Helle-Moonika Helme: No ütleme siis niimoodi – ma kolleeg Jevgeni Ossinovskile, kuigi see oli protseduuriline küsimus, siiski vastaksin –, et küllap me kõik saame väga hästi aru, miks me siin oleme. Meie eelnõu on ikkagi alguse saanud sellest, et me tahame seda kriisi, mis aprillis võib tekkida, ära hoida. Mis puutub ra... Loe lähemalt

Helle-Moonika Helme: Aitäh küsimuse eest! Need väited, mis te esitasite, on lihtsalt teie väited ja teie arvamus. Me ei seisa küll sugugi mitte kellegi huvide eest. Mina jälle vastupidi küsin: jah, te ütlesite õigesti, 400 miljonit on apteegituru käive, miks teie tahate selle kätte mängida ühele teisele seltskonnale? Mi... Loe lähemalt

Helle-Moonika Helme: Aitäh-aitäh, hea Valdo! Nagu sa tead, eelnõud on – sa oled ise ka kindlasti neid kirjutanud või vähemalt selle protsessi juures olnud – kollektiivne looming. Ma ei tea küll ühtegi eelnõu, mille puhul ma oleksin näinud, et on eelnõu sisu ja seletuskiri ja lõpuks veel nimekiri nendest, kes selle kokku... Loe lähemalt

Helle-Moonika Helme: Aitäh! Ma tuletan meelde. Ma saan aru, et te justkui toetate seda, et see protsess, mis aastatel 2014–2015 alguse sai, oleks justkui olnud kuidagi midagi ... Jah, iseenesest võib ju teha igasuguseid seadusi ja siis hakata praktilises elus vaatama, kas need töötavad või ei tööta. Praeguseks on selgek... Loe lähemalt

Helle-Moonika Helme: Aitäh, hea küsija! See viimane ettepanek on hea ettepanek ja seda me kindlasti esimese ja teise lugemise vahel võiksime arutada. Jah, kõik, mis puudutab maaelu ja elu hajaasustuses, vajabki võib-olla regionaalpoliitilisi otsuseid. Vahest tõesti ka apteekidega seonduvaid asju me võiksime vaadata regi... Loe lähemalt

Helle-Moonika Helme: Kindlasti see reform ja see seadus, mis aastal 2015 heaks kiideti ja mis peaks nüüd 1. aprillil jõustuma, ei täida neid eesmärke, mis on seatud. Praegu on selgeks saanud, et see tegelikult eesmärke ei täida. Kõik see, mis on praegu apteegiturul lahti läinud – me teame, et kui seadus jõustukski, sii... Loe lähemalt

Helle-Moonika Helme: Jah, see on, kui apteekide omanikud – sellele juhtisid ka proviisorid oma kirjas tähelepanu – põhimõtteliselt sunnitakse tankistideks. Nad peavad hakkama apteeke pidama lihtsalt selleks, et see näeks välja seaduslik ja et see vastaks seadusele, mis 1. aprillil kehtima hakkab. Tõenäoliselt tuleb pära... Loe lähemalt

Helle-Moonika Helme: Jah, kindlasti me esindame rahvast. Me tahame selle eelnõuga ära hoida seda, et apteegid lähevad kinni, et ravimite kättesaadavus väheneb ja inimesed ei saa enam harjumuspärasel viisil apteekidest ravimeid kätte.  Loe lähemalt

Helle-Moonika Helme: Aitäh, hea küsija! Nagu ma ütlesin, see on kollektiivne looming. Seda, kust on kellelgi mingi tunne tekkinud, mina ei oska küll seletada. Aga kui te tahate nimeliselt teada, siis ma võin teile ette lugeda eelnõu algatajad: Helle-Moonika Helme, Jaanus Karilaid, Urmas Espenberg, Urmas Reitelmann, Uno ... Loe lähemalt

Helle-Moonika Helme: Ma pidasin silmas seda, et kõik need ümberkorraldused ei ole selles mõttes ehk seaduslikud, et kui saabub 1. aprill, siis võib juhtuda, et nad ei ole jõudnud selle protsessiga lõpule. Ja siis tõepoolest see olukord, kuhu nad sellel hetkel oma ümberkorraldustega on jõudnud, võib osutuda ebaseadusliku... Loe lähemalt

Helle-Moonika Helme: Aitäh, hea küsija! Siin oli nüüd ühe küsimuse asemel kolm küsimust. Kuidas nüüd koosoleku juhataja otsustab: kas ma vastan kõigile kolmele või võin vastata ühele? Loe lähemalt

Helle-Moonika Helme: Seega jällegi kolm küsimust. Ma ütleksin selle kohta, mida meie siin Riigikogus teeme, et meil on tegelikult alati see valik, kas luua maailma probleeme juurde või toota lahendusi. Praegu me näeme, et hoolimata sellest, et viis aastat oli kõigil osapooltel aega oma tegevus seadusega vastavusse viia,... Loe lähemalt

Helle-Moonika Helme: Aitäh, hea kolleeg, hea Kristina! See, mida ma räägin, ei ole tegelikult hirmutamine, vaid pigem tõsiasja konstateering. Ma veel kord kordan, et me Riigikoguna ei peaks probleeme juurde tekitama, me peaks neid lahendama. Kui see diskussioon sügisel algas, siis ühel hetkel sai kõigile selgeks, et vii... Loe lähemalt

Helle-Moonika Helme: Aitäh, hea Katri! Kui sa räägid analüüsist, siis ma ütleksin, et tegelikult ka 2014.–2015. aastal tehtud ravimiseaduse muutmise kohta ei olnud mingit analüüsi. Siin ongi öeldud, et kuskilt ei nähtu, et nendele eelnõudele oleks eelnenud piisavalt põhjalik analüüs, sh põhjalik analüüs ka selle kohta,... Loe lähemalt

Helle-Moonika Helme: Hea kolleeg! Kui te oma küsimuses kõik jälle pea pealt jalgade peale tagasi keerate, siis saate ise ka aru, et meil ei ole vaja muuta seda olukorda selles mõttes, et me ei lase sellel reformil jõustuda. Just! Kui me laseme reformil nüüd kehtima hakata, siis olukord muutub, ja muutub tuntavalt halvem... Loe lähemalt

Helle-Moonika Helme: Ma ei mõista osa teie küsimusest. Te ütlesite, et proviisorid, kes on juba apteegid asutanud ja viinud need nõuetele vastavusse. Mis kahju nemad kannavad? Nad on sisenenud turule ja tegutsevad turul. Ma ei saa üldse aru, miks te ütlete, et nendel on vaja mingisuguse kahju hüvitamist nõudma hakata. A... Loe lähemalt

Helle-Moonika Helme: Aitäh, Helmen! Mina saan rääkida oma valijate nimel. Ma kindlasti ei saa rääkida peaministri nimel ja sotsiaalministri nimel.  Loe lähemalt

Helle-Moonika Helme: Aitäh, hea Valdo! Mul on hea meel, et sa veel kord ilusti-kenasti üle rääkisid kogu selle protsessi olemuse. Paljud, kes meid täna kuulavad – ma olen inimestega rääkinud –, ei saa üldse aru, mis selle reformiga on. Neile jääb arusaamatuks, et on üks seadus, mis ammu vastu võeti, ja miks nüüd siis se... Loe lähemalt

Helle-Moonika Helme: Aitäh! Vertikaalse integratsiooni kohta ütlen, et isegi kui see apteegireformi seadus 1. aprillil käivitub, siis see vertikaalset integratsiooni ära ei kaota. See tegelikus elus, reaalses elus jääb kehtima, eks ole, ja seda me kõik teame. Selles mõttes meil ei ole vaja teha seadusi, mis peaks midagi... Loe lähemalt

Helle-Moonika Helme: Koalitsioonis on kõik väga hästi ja me oleme selle eelnõu esitanud. Lugupeetud Riigikogu, kõik liikmed, kes te siin olete, ja hoolimata sellest, mida keegi on enne öelnud või enne mõelnud: kui te loete selle eelnõu ja seletuskirja läbi, siis on see teie otsus, kas te seda toetate või ei toeta.... Loe lähemalt

Helle-Moonika Helme: Aitäh! Ma vastaks teile jälle nagu elu enese põhjal. Tõepoolest, kui proviisor on kusagil asutanud apteegi teadmises, et riik teeb seaduse, mille järgi ta pärast kõik konkurendid tema ümbert ära koristab, nii et ta saab selles keskkonnas üksi tegutsema hakata – me tegelikult riigina ei peaks sellise... Loe lähemalt

Helle-Moonika Helme: Aitäh! Ma juba ütlesin kellelegi vastates, et tegelikult on valitsuses olemas eelnõu, kus neid teemasid käsitletakse. Ja loomulikult, mida võib meil olla turu veelgi suurema avamise vastu, mis suurendaks konkurentsi, tooks hinnad alla ja laiendaks sortimenti. See oleks kokkuvõttes meile kõigile kasu... Loe lähemalt

Helle-Moonika Helme: Aitäh, hea küsija! Ma ei tea, et ma oleksin midagi siin nii lahkelt lubanud. Ja nagu ma vastasin ka kolleeg Valdo Randperele: see on lihtsalt üks ettepanek, mida me võime arutada.  Loe lähemalt

Helle-Moonika Helme: Aitäh, hea küsija! Ma vastan hästi lühidalt, mida oleks sellest õppida. Õppida oleks võib-olla seda, et ärgem sekkugem normaalsesse turumajanduse situatsiooni.  Loe lähemalt

Helle-Moonika Helme: Aitäh, hea Helmen! Jah, ma arvan ka, et me keegi ei kujuta ette situatsiooni, et lihtsalt heast peast ilma mingisuguse hoiatuseta ühel hetkel apteegid sulgevad uksed. Aga kui sa räägid ükskõik mis sektorist, siis me kõik oleme ju istunud lennujaamades oma kottide otsas, sest lihtsalt on streik, kus ... Loe lähemalt

Helle-Moonika Helme: Ma ei oska sellele küsimusele perearsti seisukohast vastata. Eks perearstidel on võib-olla mingi oma nägemus asjast. Küllap kõikidel turuosalistel on selle kohta midagi ütelda, see on nende arvamus.  Loe lähemalt

Helle-Moonika Helme: Ega me keegi ei taha siin kedagi rumalaks nimetada. Aga seda ma tean küll, et minu valimisringkonnas Haapsalus jääb järele üks apteek. Ma arvan, et Haapsalu inimesed väärivad paremat kui see, et nende apteekide asemel, millega nad on praegu harjunud, jääb alles üks apteek. See tõenäoliselt ei ole o... Loe lähemalt

Helle-Moonika Helme: Ma olen teile vastates korduvalt öelnud, et eelnõus toodud ettepanekud on kooskõlas Euroopa Liidu õigusega. See on seletuskirjas kirjas.  Loe lähemalt

Helle-Moonika Helme: Sellekohane informatsioon mul puudub.  Loe lähemalt

Helle-Moonika Helme: Jah, olen konsulteerinud. Selles osas, kas need punktid vastavad direktiividele või mitte, on meil konsensus.  Loe lähemalt

Helle-Moonika Helme: Aitäh, hea Kalle! Ma hindan seda mõttekäiku kõrgelt. Just nimelt!  Loe lähemalt

Helle-Moonika Helme: Aitäh, hea küsija! Seda me saame näha. Mina olen siin eelkõige selleks, et küsida sellele eelnõule Riigikogu toetust.  Loe lähemalt

19.02.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:02 Riigikogu avalduse "Ajaloomälust ja ajaloo võltsimisest" eelnõu (140 AE) esimene lugemine

Helle-Moonika Helme: Austatud istungi juhataja! Head Riigikogu liikmed! Lugupeetud kolleegid! Eesti Konservatiivne Rahvaerakond toetab üksmeelselt Riigikogu algatust mõista hukka Venemaa Föderatsiooni katsed kirjutada ümber ajalugu oma suurriikliku ideoloogia huvides. Suhtumine ajalukku on indikaator. Kremli provokatiiv... Loe lähemalt

19.12.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:10 Jõuluvana

Helle-Moonika Helme: (Laulab. Riho Breivel saadab lõõtspillil.) "Jõulud jõudvad, jõulud jõudvad,"  ütles ema minule,"Jõulud jõudvad, jõulud jõudvad,"  ütles ema minule. Iga kord ma õue jooksin, õue jõule vaatama. Iga kord ma õue jooksin, õue jõule vaatama. Iga kord ma kurvalt jälle tulin tuppa tagasi. Iga kord ma ku... Loe lähemalt

Helle-Moonika Helme: Selline mul kodus on juba. Loe lähemalt

Helle-Moonika Helme: Kaks pead on ikka kaks pead. Loe lähemalt

Helle-Moonika Helme: Minu lugupidamine. Loe lähemalt

Helle-Moonika Helme: Eks ole. Süvariigile. Loe lähemalt

12.12.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:07 Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Kas õigusriik on ohus?" arutelu

Helle-Moonika Helme: Aitäh, istungi juhataja! Aitäh, lugupeetud ettekandja! Ma väga tänan selle tasakaaluka ettekande eest täna algatatud teema kontekstis. Aga mul on teile hästi konkreetne küsimus kui advokatuuri esimehele, kes te esindate seega kindlasti ka ühte õigusriigi alustala. Öelge lihtsalt lühike vastus. Kui p... Loe lähemalt

Helle-Moonika Helme: Aitäh, lugupeetud ettekandja! Lugupeetud eesistuja! Ma tänan, et olete siin üritanud jagada meile selgitusi teatud kaasuse suhtes. Aga ma küsiksin siis niimoodi. Teie suhtes on jätkuvalt üleval kahtlustus kuriteo toimepanemises. Kaks korda on esitatud Riigiprokuratuurile teie ja Triin Olevi suhtes t... Loe lähemalt

03.12.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:08 Isamaa fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Eestikeelse kõrghariduse tulevikust" arutelu

Helle-Moonika Helme: Aitäh, lugupeetud eesistuja! Aitäh, väga lugupeetud ettekandja! Ma tänan kõikide heade ettepanekute eest, mis te olete teinud selle kohta, kuidas muuta seadust nii, et meie ülikoolid liiguksid taas põhiseaduslikul kursil. Kultuurikomisjoni liikmena toetan ma kõiki teie ettepanekuid kindlasti kahel k... Loe lähemalt

Helle-Moonika Helme: Mu küsimus on, et millega siis turgutada meie ülikoole nägema oma positsiooni Eesti ühiskonnas selle alussambana ja instrumendina Eesti põhiseaduse preambuli kaitsel. Loe lähemalt

21.11.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:05 Riigikogu otsuse "Juhan Sarve Riigikohtu liikmeks nimetamine" eelnõu (102 OE) esimene lugemine

Helle-Moonika Helme: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Te loomulikult ei saa kommenteerida Mary Krossi juhtumit, sest te ei ole ise selles protsessis osalenud. Aga ma küsin selle kohta, et peaprokurör Lavly Perling on enda 2017. aasta juhendis selgelt öelnud, et oportuniteediga ei saa lõpetada õ... Loe lähemalt

14.11.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:57 44 Riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks maaeluminister Mart Järvikule

Helle-Moonika Helme: Aitäh, lugupeetud eesistuja! Aitäh, lugupeetud minister! Kuuleme siin Reformierakonna suust hukkamõistu, justkui teie ministrina ahistaksite oma alluvaid ja sunniksite neid lahkuma. Aga samas me teame, et kui Reformierakond oli võimul, siis oli kantsleri väljavahetamine ülilihtne. Urmas Kruuse lasi ... Loe lähemalt

Helle-Moonika Helme: Aitäh, lugupeetud eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Kuuleme siin jätkuvalt Reformierakonna küsimusi, mis soovivad tekitada fooni, justkui ühes koolis käimine või Eestimaal samas geograafilises punktis elamine võiks olla aluseks huvide konflikti tekkimisele tulevikus. Me teame, et Illar Lemettist sai... Loe lähemalt

12.11.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:06 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" muutmine" eelnõu (96 OE) esimene lugemine

Helle-Moonika Helme: Aitäh, austatud eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Kui siin juba on mindud isiklikuks, siis ütlen, et teatavasti kuulub delegatsiooni koosseisu ka Reformierakonda kuuluv Eerik-Niiles Kross, kelle teatud hämar minevik võiks samuti varjutada delegatsiooni tööd. Ta on olnud seoses Arctic Seaga Interpoli... Loe lähemalt

06.11.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

12:57 Mart Järviku parteiline sekkumine toiduohutusse

Helle-Moonika Helme: Aitäh, lugupeetud eesistuja! Austatud peaminister! Urmas Kruuse on unustanud selle, kuidas tema ise võttis kaheksa kuud maaeluministri ametis olnuna maha VTA peadirektori Ago Pärteli, ajades tema kaela oma tegematajätmised ja otsustamatuse seakatkuga võitlemisel. Maaeluminister Urmas Kruuse käskkirj... Loe lähemalt

10.10.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:02 Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Pensioni tulevikust – kes tasub memme vaeva?" arutelu

Helle-Moonika Helme: Austatud ettekandja! Ma lähtuksin oma küsimuses tänase koosolemise pealkirjast "Kes maksab memme vaeva?". Me oleme siin ka teie suust kuulnud palju sõna "demograafia". Te olete rääkinud halvast demograafilisest olukorrast ja et selle halva demograafilise olukorra tõttu me vajame teist sammast. Me r... Loe lähemalt

Helle-Moonika Helme: Jaa! Ma küsimuse juba küsisin. Lihtsalt veel lisan, et me näeme, et globaalsed ja lokaalsed pensionisüsteemid kipuvad ajas ebastabiilsed olevat, raha reaalse väärtuse ... Loe lähemalt

Helle-Moonika Helme: ... kõikumisest rääkimata. Loe lähemalt

26.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:05 Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (14 SE) esimene lugemine

Helle-Moonika Helme: Aitäh, lugupeetud asespiiker! Aitäh, lugupeetud ettekandja! Mina isiklikult väga tunnustan seda teie ettepanekut. Aga mul on selline küsimus. Kui te nii palju tsiteerite selle eelnõuga seoses EKRE head programmi ja nüüd nii tuliselt kaitsete meie pealt mahakirjutatud seisukohti, siis miks te nii jon... Loe lähemalt

24.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

12:00 Kodakondsuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (57 SE) esimene lugemine

Helle-Moonika Helme: Aitäh, hea eesistuja! Hea minister! Ma küsisin selle küsimuse eile juba tegelikult komisjonis ja te vastasite mulle isiklikult selle ära, aga ma tahan seda küsida täna siin uuesti, sest siin on natuke suurem foorum ja te saate selle ka laiemalt lahti seletada. Ma annan lihtsalt selle vastamise võima... Loe lähemalt

10.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:06 Riigikogu otsuse "Ettepanek Vabariigi Valitsusele Eesti alus- ja koolihariduse ühtseks ja eestikeelseks muutmiseks" eelnõu (2 OE) esimene lugemine

Helle-Moonika Helme: Aitäh, koosoleku juhataja! Aitäh, austatud ettekandja! Kui kuulata lugupeetud ettekandjat, siis me kahetsusväärselt kuuleme jälle – rääkides muidu nii heast ja õigest asjast, nagu seda on meie riigikeel, mis peaks tõepoolest juba ammu olema ennast kehtestanud nii lasteaias, koolis kui ka tänaval, ig... Loe lähemalt

28.05.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:02 Riigikogu otsuse "Kai Kullerkupu Riigikohtu liikmeks nimetamine" eelnõu (5 OE) esimene lugemine

Helle-Moonika Helme: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Te enne rääkisite teatud võimalusest põhiseadust tõlgendada. Mul on küsimus, mis puudutab e-valimisi. Teatavasti on põhiseaduses valimiste kohta väga selgelt kirjas, et need on salajased ja ühetaolised, seal on ka kindel ajavahemik paika pa... Loe lähemalt

07.05.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:02 Eesti Panga 2018. aasta aruanne

Helle-Moonika Helme: Austatud ettekandja! Austatud koosoleku juhataja, vabandust, et ma nüüd niimoodi hiljaks jäin! Aga mul on selline väga põhimõtteline küsimus. Uue valitsuse koalitsioonilepingus on palju sellist, mis ehk muudab, ütleme, meie teatud fiskaalpoliitilist paradigmat. Ma lihtsalt küsin, kas Eesti Pank on... Loe lähemalt